Identyfikacja fotografii z Gdańska

Od 2009 r. prezentowane są na stronach Archiwum Korporacyjnego fotografie, a szerzej także inne materialne ślady po korporacjach akademickich, które nie zostały dotychczas zidentyfikowane bądź szczegółowo opisane (vide Identyfikacja fotografii). Celem akcji jest uzupełnienie możliwie wielu brakujących informacji.

Wiele nieopisanych bądź nie w pełni opisanych fotografii znajduje się na niemal wszystkich stronach wirtualnego Muzeum Polskich Korporacji Akademickich. Od 2010 r. dodatkowo niektóre z nich oraz wiele innych nieopisanych fotografii prezentowane są w osobnych działach tworzonych zbiorczo dla identyfikacji fotografii korporacyjnych z jednego ośrodka akademickiego (Identyfikacja fotografii z Wilna, Identyfikacja fotografii z Warszawy, Identyfikacja fotografii z Lublina etc). Fotografie i insygnia korporacyjne, w przypadku których nie można określić ośrodka akademickiego, z którego pochodzą, można zobaczyć w zbiorczym zestawieniu - Identyfikacja fotografii.

Zależałoby nam na ustaleniu możliwie wielu istotnych dla opisu fotografii (bądź innych pamiątek) faktów, w szczególności nazwy korporacji ze zdjęcia, osoby/osób na nim przedstawionych, miejsca i czasu wykonania fotografii. Będziemy wdzięczni za wszelkie informacje, sugestie i przypuszczenia odnośnie prezentowanych zdjęć i innych pamiątek korporacyjnych (vide Kontakt).

Medal (?), przywieszka (?) korporacyjna (?).

0.1. Medal (?), przywieszka (?) korporacyjna (?).

Na medalu (?) wyryto napis “W DOWOD UZNANIA ZA (II) BUIANIE (II) OD KORPORACJI”. W dwóch miejscach widoczne są podwójne nacięcia (oznaczone w opisie jako “(II)”).

Medal (?) ma średnicę 4,8 cm.

Medal został znaleziony w Gdańsku. Zagadki jego pochodzenia - o ile wiadomo- nie zdołali rozwiązać znani badacze ruchu korporacyjnego: Wojciech Heppner (h.c. Magna-Polonia) oraz prof. Zbysław Popławski (Slavia, h.c. Magna-Polonia).

Banda korporacyjna, być może estońskiej K! Wainla z Gdańska (?)

0.2. Banda korporacyjna, być może estońskiej K! Wainla z Gdańska.

Banda korporacyjna czarno-biało-niebieska. Długość bandy wynosi 68 cm, a szerokość 2,8 cm.

Banda pochodzi ze spuścizny po śp. Wiesławie Wiszniewskim z K! Samogitia. Na bandzie znajduje się napis “Kalli KSV! Wieslaw Wiszniewski’le Feliks Triefeldt, x 10.3.1934″. Prawdopodobnie jest to banda estońskiej K! Wäinla.

Banda K! Wäinla, identyfikacja dnia 11.IV.2009 r. na podstawie artykułu śp. Wojciecha Heppnera (K! Magna-Polonia) pt. “Estońska korporacja akademicka Deüs “Wäinla” przy Politechnice Wolnego Miasta Gdańska (1924-1939)”, Pismo Politechniki Gdańskiej 1997, nr 9 (38). Z publikacji wynika, że K! Deüs “Wäinla” od 1931 r. (tj. po połączeniu K! Wäinla z Wolnego Miasta Gdańska oraz organizacji o charakterze korporacyjnym Akadeemiline Selts “Eesti” - Związek Akademicki “Eesti” z Brna) przybrała narodowe barwy Estonii: czarno-biało-niebieskie. Korporacja ta skupiała akademików estońskich studiujących na uczelniach technicznych poza granicami Estonii (Gdańsk, Warszawa, Brno, Praga, Wiedeń, Karsruhe). Jednym z jej członków i prezesem w Brnie był Feliks Triefeldt.

Korporant, ok. 1930 r.

0.3. Korporant.

Fotografia przedstawia korporanta. Istotne byłoby ustalenie tożsamości osoby na fotografii, jak także dokładnej daty i miejsca wykonania zdjęcia.

Estoński korporant, 1927-1928 r.

0.4. Estoński korporant I.

Fotografia przedstawia estońskiego korporanta, prawd. z korporacji Wainla. Istotne byłoby ustalenie tożsamości osoby na fotografii, jak także dokładnej daty wykonania zdjęcia.

Estoński korporant, 1927-1928 r.

0.5. Estoński korporant II.

Fotografia przedstawia estońskiego korporanta, prawd. z korporacji Wainla. Istotne byłoby ustalenie tożsamości osoby na fotografii, jak także dokładnej daty wykonania zdjęcia.

0.6. Uczestnicy I Rady Naczelnej ZPKA z Wisły i Wainli, Gdańsk 1927 r.

Fotografie prawdopodobnie przedstawiają korporantów gdańskich-uczestników I Rady Naczelnej ZPKA, która odbyła się w Gdańsku w 1927 r. Istotne byłoby określenie tożsamości osób na zdjęciach.

Wiślak, 1927 r.Wiślak II, 1927 r.Członek estońskiej Wainli, 1927 r.

_________________________________________________________________________________________

 

Wiślacy, lata 30-te.

1.1. Wiślacy, lata 30-te.

Zgodnie z opisem na odwrocie fotografia przedtawia członków Korporacji Wisła. Isotne byłoby ustalenie tożsamości osób na fotografii, jak także daty wykonania zdjęcia.

Korporacja Z.A.G. Wisła (?).

1.2. Korporacja Z.A.G. Wisła (?), Warszawa.

Nieopisana fotografia wykonana przez “Polską ajencję fotograficzną ‘Prasa’, Warszawa”, która mieściła się na ul. Chmielnej (?) 8/1. Powiększenie sztandaru wskazywałoby na Korporację Wisła. Istotne byłoby ustalenie daty, okoliczności, miejsca zrobienia fotografii, jak także tożsamości choćby części widocznych na niej osób.

Zjazd Związku Filistrów Korporacji Wisła w dniach 14-16 stycznia 1928 r. w Warszawie. W pierwszym rzędzie siedzą władze Związku Filistrów: prezes Leopold Skulski (były premier RP) oraz wiceprezes Wacław Manduk (vide opis uroczystości w artykule W. Heppnera). Identyfikacja dnia 10 I 2009 r. dzięki pomocy Krzysztofa Adama Tyszki (K! Aquilonia).

Wiślacy, druga poł. lat 20-tych.

1.3. Wiślacy, druga poł. lat 20-tych.

Fotografia przedtawia członków korporacji Wisła. Isotne byłoby ustalenie tożsamości osób na fotografii, jak także daty i okoliczności wykonania zdjęcia.

_________________________________________________________________________________________

Prezydium Helanii, od lewej: Zbigniew Lutosławski, NN, NN, Gdańsk 1926 r.

2.1. Prezydium Helanii w 1926 r.

Fotografia przedtawia Prezydium Helanii w 1926 r. (pierwszy z lewej: Zbigniew Lutosławski). Isotne byłoby ustalenie tożsamości pozostałych osób na fotografii, jak także daty wykonania zdjęcia.

Grupa członków Helanii, 1934 r.

2.2. Grupa członków Helanii w 1934 r.

Fotografia przedtawia grupę członków Helanii w 1934 r. Isotne byłoby ustalenie tożsamości osób na fotografii, jak także dokładnej daty i miejsca wykonania zdjęcia.

 

Grupa członków Helanii na statku, 1934 r.

2.3. Grupa członków Helanii na statku

Fotografia przedtawia grupę członków Helanii na statku w 1934 r. Isotne byłoby ustalenie tożsamości osób widocznych na fotografii, jak także dokładnej daty i miejsca wykonania zdjęcia.

 

Grupa członków Helanii na łące, ok. 1934 r.

2.4. Grupa członków Helanii na łące

Fotografia przedtawia grupę członków Helanii na łące ok. 1934 r. Isotne byłoby ustalenie tożsamości osób widocznych na fotografii, jak także dokładnej daty i miejsca wykonania zdjęcia.

Uczestnik komersu Helanii, 1927-1928 r.

2.5. Uczestnik komersu Helanii “Kaszuba”.

Fotografia przedstawia gościa komersu Helanii opisanego jako “Kaszuba”. Istotne byłoby ustalenie tożsamości osoby na fotografii, jak także dokładnej daty wykonania fotografii.

Uczestnik komersu Helanii II, 1927-1928 r.

2.6. Uczestnik komersu Helanii II.

Fotografia przedstawia gościa komersu Helanii opisanego jako “Brand…” (?). Istotne byłoby ustalenie tożsamości osoby na fotografii, jak także dokładnej daty wykonania fotografii.

Uczestnik komersu Helanii III, 1927-1928 r.

2.7. Uczestnik komersu Helanii III.

Fotografia przedstawia gościa komersu Helanii opisanego jako “Brand…” (?). Istotne byłoby ustalenie tożsamości osoby na fotografii, jak także dokładnej daty wykonania fotografii.

Helańczyk (?), 1927-1928 r.

2.8. Helańczyk (?).

Fotografia przedstawia prawdopodobnie członka Helanii. Istotne byłoby ustalenie tożsamości osoby na fotografii, jak także dokładnej daty wykonania fotografii.

Uczestnik komersu Helanii, 1927-1928 r.

2.9. Uczestnik komersu Helanii.

Fotografia przedstawia uczestnik komersu Helanii w latach 1927-1928. Istotne byłoby ustalenie tożsamości osoby na fotografii, jak także dokładnej daty wykonania fotografii.

Uczestnik komersu Helanii, 1927-1928 r.

2.10. Uczestnik komersu Helanii.

Fotografia przedstawia uczestnik komersu Helanii o nazwisku “Mikulicki” bądź podobnie brzmiącym. Istotne byłoby ustalenie tożsamości osoby na fotografii, jak także dokładnej daty wykonania fotografii.

Helańczyk, 1927-1928 r.

2.11. Helańczyk.

Fotografia przedstawia Helańczyka. Istotne byłoby ustalenie tożsamości osoby na fotografii, jak także dokładnej daty wykonania fotografii.

Korporant, uczestnik komersu Helanii, 1927-1928 r.

2.12. Korporant, uczestnik komersu Helanii.

Fotografia przedstawia korporanta, uczestnika komersu Helanii w 1927-1928. Istotne byłoby ustalenie tożsamości osoby na fotografii, jak także dokładnej daty wykonania fotografii.

_________________________________________________________________________________________

 

Prawd. Korporacja Gedania, w środku z laską Henryk Rosochowicz, Gdańsk lata 20-te (?).

3.1. Prawd. Korporacja Gedania.

Fotografia przedtawia prawdopodobnie grupę członków Korporacji Gedania. W srodku z laską stoi Henryk Rosochowicz. Isotne byłoby ustalenie tożsamości pozostałych osób widocznych na fotografii, jak także dokładnej daty i miejsca wykonania zdjęcia.

 

Prezydium Gedanii.

3.2. Prezydium Gedanii.

Fotografia przedtawia Prezydium Korporacji Gedania. Isotne byłoby ustalenie tożsamości osób widocznych na fotografii, jak także dokładnej daty i miejsca wykonania zdjęcia.

 

Grupa członków Gedanii.

3.3. Grupa członków Gedanii.

Fotografia przedtawia grupę członków Korporacji Gedania. Isotne byłoby ustalenie tożsamości osób widocznych na fotografii, jak także dokładnej daty i miejsca wykonania zdjęcia.

Gedańczyk, 1927-1928 r.

3.4. Gedańczyk.

Fotografia przedstawia członka Gedanii. Istotne byłoby ustalenie tożsamości osoby na fotografii, jak także dokładnej daty.

Gedańczyk, 1927-1928 r.

3.5. Gedańczyk.

Fotografia przedstawia członka Gedanii. Istotne byłoby ustalenie tożsamości osoby na fotografii, jak także dokładnej daty.

 

Grupa członków Gedanii w porcie, ok. 1930 r.

3.6. Grupa członków Gedanii w porcie.

Fotografia przedstawia grupę członków Gedanii w porcie. Istotne byłoby ustalenie tożsamości osoby na fotografii, jak także dokładnej daty i miejsca wykonania zdjęcia.

Członkowie Rosevii, drugi z lewej Aleksander Majka, pierwszy z prawnej od dołu Jerzy Kabis, prawd. pierwsza poł. lat 30-tych.

4.1. Członkowie Rosevii z beczką

Fotografia przedtawia grupę członków Rosevii. Isotne byłoby ustalenie tożsamości osób na fotografii, jak także dokładnej daty i miejsca wykonania zdjęcia.

Korporacja Rosevia, w najwyższym rzędzie pierwszy z lewej stoi Aleksander Majka, siedzą od prawej pierwszy prawd. Tadeusz Ziółkowski, drugi Julian Rummel, prawd. ok. 1930 r.

4.2. Komers Rosevii z członkami honorowymi

Fotografia przedstawia zapewne uczestników komersu Rosevii około 1930 r. Istotne byłoby ustalenie tożsamości osób na fotografii, jak także dokładnej daty i miejsca wykonania zdjęcia.

Członkowie honorowi Rosevii, prawd. ok. 1930 r.

4.3. Członkowie honorowi Rosevii

Fotografia przedstawia zapewne członków honorowych Rosevii około 1930 r., w tym czterech z grona: oficer, a później dyrektor Biura Portowego w Gdyni Konstanty Jacynicz (1889-1970), farmaceuta Edmund Jaraczewski z Bydgoszczy, komandor Witkowski z Gdyni, adwokat Trzciński, lekarz dr Wiktor Hirsz (1886-1940) z Gdańska. Istotne byłoby ustalenie tożsamości osób na fotografii, jak także dokładnej daty i miejsca wykonania zdjęcia.

Opracowanie: Bartłomiej P. Wróblewski
Opublikowano: 28 VII 2010 r.
Ostania zmiana: 25 XI 2013 r.

Propozycja cytowania: Bartłomiej P. Wróblewski, Identyfikacja fotografii z Gdańska, (na:) www.archiwumkorporacyjne.pl, stan 25 XI 2013 r.

O Archiwum  |  Muzeum Korporacyjne  |  Aktualności  |  Kontakt  |   English © Archiwum Korporacyjne     Nota prawna  |  Mapa serwisu  | 
Szukaj    »
created by { re.PUBLIK }